Marcus Tullius Cicero.

Selected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index online

. (page 18 of 52)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroSelected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index → online text (page 18 of 52)
Font size
QR-code for this ebook


places, 'stores.' pretio: 'money.*
animos egentium, etc.: 'to win over
the [minds of the] poor,' etc.; a com-
mon pleonasm with animus (contrast
III. 2. 11 f.). Note the voice of sollv-
citari. est id quidem: ' there is a
slight ellipsis; see on II. 2. 4, and for
quidem on II. 5. 18.



CAP. 8-9, § 16-18



171



20 vero maxima pars eorum, qui in tabernis sunt, immo vero (id
enim potius est dicendum) genus hoc universum amantissimum
est otii. Etenim omne Instrumentum, omnis opera atque
quaestus frequentia civium sustentatur, alitur otio; quorum si
quaestus occlusis tabernis minui solet, quid tandem incensis

25 futurum fuit?

9. Quae cum ita sint, patres conscripti, vobis populi Roman! 18
praesidia non desunt; vos ne populo Romano deesse videamini,
providete. Habetis cSnsulem ex pltirimis periculis et insidiis
atque ex media morte non ad vitam suam, sed ad salutem ves-
5 tram reservatum. Omnes ordines ad conservandam rem
publicam mente, voluntate, studio, virtute, voce consentiunt.
Obsessa facibus et telis impiae coniurationis vobis supplex
mantis tendit patria communis, vobis se, vobis vitam omnium
civium, vobis arcem et Capitolium, vobis aras Penatium, vobis



17-20. qiU . . . vellnt: what kind
of clause? Ulum: with a gesture (cf. ,
III. 9. 19) toward the forum, where
there were many of these shops, sellae :
'bench.' lectulum: no distinction in
meaning can be made between this form
and lectus; both are used of precisely
the same piece of furniture in 1. 14
and I. 4. 21. Multo maxima: with
the superlatiTe longe is more common
than multo in Cicero, and is used ex-
clusively by Caesar. Immo vero: see
on I. 1. 12; is a weaker or stronger
expression substituted here?

22-25. Instrumentum: 'plant,'

'stock in trade.' frequentia susten-
tatur, alitur otlo: ■<•, good instance of
the very common arrangement called
chiasmus (from the Greek letter X cki),
on account of the criss-cross arrange-
ment, thus:

frequentia susteniatur
X
alitur otio
ciuorum: the antecedent Is eorum
(1. 20), despite the nearer masculine
plural civium (cf. the analogous use of
earn, 6. 4). si . . . solet: the apodosis
is unexpressed ('I ask you this') as



often in English, tabernis: abl. abs-
with both occlusis and incensis: with
the former it is equivalent to a tem-
poral clause (cum tabemae occludurUur),
with the latter to a contrary-to-fact
protasis (si tabernae incensae essent).
luturum fult: apodosis to the abl.
abs., not to si .. . solet: why not futu^
rum fuissett (A. 517, d; B. 304, 3, b;
H. 582; H.-B. 581. a).

9. 1-4. Quae cum Ita Elnt : as in I.
8. 14 and often, praesidia: in reference
to the rumor mentioned in 7. 2-4 (cf.
praesidii, 7. 3, and note the difference
in number), atque: 'yes, and,' usually
implies that the words following it are
more important than those preceding.

8, 9. ToWs se, vobis vitam, etc.:
for arrangement cf. 6. 28 £f. Note the
anaphora, arcem et CapltoUum: the
ancient fortress and the temple of
lupiter Capitolinus on oppositf extrem-
ities of the saddle-shaped ^ons Capi-
tolinus. The word Capitolium is used
in three senses: of the whole hill, of
the site of the temple, and of the temple
itself; in the last sense here. Pena-
tium: sc. publicorum, the protecting



172



IN CATILINAM ORATIO QUARTA



10 ilium ignem Vestae sempiternum, vobis omnium deorum templa
atque delubra, vobis muros atque urbis tecta commendat.
Praeterea de vestra vita, de coniugum vestrarum atque libero ■
rum anima, de fortunis omnium, de sedibus, de focis vestrls
hodierno die vobis iudicandum est. Habetis ducem memorem 19

15 vestri, oblitum sui, quae non semper facultas datur, habetis
omnis ordines, omnis homines, universum populum Romanum,
id quod in civill causa hodierno die primum videmus, unum
atque idem sentientem. f Cogitate, quantis laboribus fundatum
imperium, quanta — virttite stabilitam libertatem, quanta

20 deorum benignitate auctas exaggeratasque forttinas una nox
paene delerit. Id ne umquam posthac non modo confici, sed
ne cogitari quidem possit a civibus, hodierno die providendum
est. Atque haec, non ut vos, qui mihi studio paene praecurritis,
excitarem, locutus sum, sed ut mea vox, quae debet esse in re

25 ptiblica princeps, officio functa consularl videretur.

10. Nunc, antequam ad sententiam redeo, de me pauca dicam. 20
Ego, quanta manus est conitiratorum, quam videtis esse per-



deities of the state considered as a
family: their altars (aros) were in the
temple of Vesta.

10, 11. lUum: as in 8. 17. Ignem
. . . sempiternum: see on III. 4. 20.
templa atque delubra: ct. III. 1. 15.
urbls: for position cf. voUscum, 7. 23.

14. hodierno die: for the reasons
given on 3. 20.

15. vestri: cf. vestrum, 8. 12, and
explain the use of the two forms
(A. 143, b, c; B. 242, 2; H. 175, 2;
H.-B. 254, a), oblitum sui: ostenta^
tiously so (cf. 1. 6, 2. 4, etc.).

17. id quod: as in II. 8. 23; case
of id7 clTili causa: we should say
'in a -question of politics.' In war
against a foreign foe of course all would
be united.

18-22. quantis . . . delerit: an
abbreviated expression combining two
really distinct indirect questions: (1)
cogiiaie quantis laboribus imperium fun-



datum sit, quanta virtute stabilita libertas
sit, etc., and (2) cogitate ut ('how')
una nox paene (imperium, libertatem,
etc.) delerit. The adjectives quantis,
quanta = quam magnis, etc. (as qui often
= ut is). Taking the quam idea with
paene we may read, 'How nearly one
night blotted out our empire, estab-
lished by (such) great toil,' etc. una
nox: the night of the^ meeting at
Laeca's house (I. 4), or, perhaps better,
of the arrest of the AUobroges (III. 2).
ne umquam . . . non modo . . .
sed ne . . . quidem: as in I. 10. 5.

Peroratio: I do not fear the conspir-
ators' threats. My place in history is
secure, §§20-22.

10. 1. ad sententiam : sc. rogandam;
i.e., he will not pronounce a direct
opinion himself, but will go on asking
the opinions of the senators (see oa
I. 4. 13).



CAP. 9-10, §§ 18-21



173



magnam, tantam me inimlcorum multitudinem suscepisse
video; sed earn esse iudico turpem et Infirmam et abiectam.

5 Quodsl aliquando alicuius furore et scelere concitata manus
ista plus valuerit quam vestra ac rel publicae dignitas, me
tamen meorum factorum atque consiliorum numquam, patres
conscript!, paenitebit. Etenim mors, quam illi fortasse
minitantxir, omnibus est parata; vitae tantam laudem, quanta

10 vos me vestris decretls honestastis, nemo est adsecutus. Ceteris
enim bene gesta, mihi unl conservata re publica gratulationem
decrevistis. SifScipio clarus ille, cuius consilio atque virtute21
Hannibal in Africam redire atque Italia decedere coactus est;
ornetur alter eximia laude Africanus, qui duas urbes huic im-

^5 perio infestissimas, Carthaginem Numantiamque, delevit;
habeatiir vir egregius Paulus ille, cuius currum rex potentis-



3. inimlcorum: what kind of ene-
mies? See I. 5. 30.

5. Quodsi . . . tamen: cf. for

guodsi I. 12. 9; for (quod) si . . . tamen
II. 7. 26. allciuando: ttie 'sometime'
came five years later, scelere: 'vil-
lany.'

6. plus valuerit: 'shall become
stronger' — a 'more vivid future,' though
it implies nothing as to the reality of
the condition imagined. For muUum,
plus, pluHmum, etc., with posse and
valere see A. 390, c; B. 176, 2, b; H.
416, 2; H.-B. 387, III, and footnote.

7. factorum, consiliorum: the
former refers to what he has already
accomplished; the latter to his plans
yet to be carried out. Note the recur-
rence of -arum (cf. I. 3. 15). For the
genitives see A. 354, b; B. 209, 1; H.
457; H.-B. 352, 1.

8. 11. quam . . . mlnitantur: see
on II. 1. 3; if 'me' had been expressed,
what case would have been employed?
omnibus est parata: cf. 4. 10 £f. ;
2. 7, 8. quanta; 'None has won
such praise as you have honored me
with.' bene gesta: with re publica;
cf. III. 6. 32-34. The abl. abs. ex-
presses cause or reason.



12. Sit: see A. 440; B. 278; H.
559, 3; H.-B. 532, 1. Sciplo: the elder
Africanus, who restored Roman suprem-
acy in Spain in the Second Punic war,
and by his daring invasion of Africa
forced Hannibal to leave Italy in order
to defend Carthage. He defeated Han-
nibal at Zama in 202. clarus: predi-
cate, ille: as in II. 1. 9; when thus
used of a person his praenomen is usually
omitted as here and in 1. 16.

13. in Africam redire atque Italia
decedere: .a good example of hysteron
proteron, the reversing of the natural
order of ideas; of course the leaving
Italy preceded the returning to Africa.
Italia: with decedere the preposition
(de or ex) is often omitted.

14. alter Africanus: the younger
Scipio, who took and destroyed Car-
thage in 146, Numantia in 133.

16, 17. Faulus: the father of the
younger Africanus, and the most emi-
nent man of his time. At the battle
of Pydna, in 168, he defeated and took
captive Perseus, king of Macedonia, and
ended the third Macedonian war. Per-
ses: an alternative form of Perseus.
For its declension see A. 44; B. 22; H.
81; H.-B. 68. bonestavit: In a



174



IN CATILINAM ORATIO QUARTA



simus quondam et nobilissimus Perses honestavit;! sit aeterna
gloria Marius, qui bis Italiam obsidione et metu servitutis
liberavit; anteponatur omnibus Pompeius, cuius res gestae

20 atque virtutgs isdem quibus solis cursus regionibus ac terminis
continentur : erit profecto inter horum laudes aliquid loci nostrae
gloriae, nisi forte maius est patefacere nobis provincias, quo
exire posslmus, quam curare, ut etiam illl, qui absunt, habeant,
quo victores revertantur. Quamquam est tino loco condicio22

25 melior externae victoriae quam domesticae, quod hostes
alienigenae aut oppressi serviunt aut recepti beneficio se obli-
gates putant; qui autem ex numero civium dementia aliqua
depravati hostes patriae semel esse coeperunt, eos cum a
pernicie rel publicae reppuleris, nee vl coercere nee beneficio

30 placare possls. Quare mihi cum perditis civibus aeternum
bellum susceptum esse video. Id ego vestro bonorumque
omnium auxilio memoriaque tantorum perlculorum, quae non
modo in hoc populo, qui servatus est, sed in omnium gentium
sermonibus ac mentibus semper haerebit, a me atque a mels

35 facile propulsarl posse confldo. Neque uUa profecto tanta
vis reperietur, quae coniunctionem vestram equitumque



Roman triumphal procession the
captive king or general walked in
chains before the chariot ot his con-
queror.

18. gloria: abl. of quality, bis:
by defeatkig the Teutones at Aqdae
Sextiae in 102, and the Cimbri near
Vercellae in 101. obsidione: 'military
occupation,' when used of a country as
here.

19, 20. cuius res, etc.: the same
thought in III. 11. .13, 14. soils cur-
sus: sc. what?

21, 22. loci: partitive, nostrae =
meae. gloriae: dative, nisi lorte:
used precisely as nisi vera (cf. 6. 36).
malus: 'a greater feat.' quo: rgla-
tive adverb = fld quas: what is it equiv-
alent. t»"l>pl»"' ijJ* 94 (c£. aKauo T, 7. 211?



24. uno loco: 'in one respect' (for
the thought cf. III. 12. 1-4).

25, 26. externae, domesticae: 'vic-
tory over foreign enemies than victory
over foes at home.' oppressi ser-
viunt: 'when conquered, became our
slaves.' recepti: 'admitted to an
alliance' {recepti socii).

30. possls: for mood cf. A. 447, 2;
B. 280, 2; H. 552; H.-B. 617, 1. mlhl:
case? II. 12. 2.

32, 33. non . . . modo . . . sed:
see on II. 4. 26, and for the whole
thought cf. III. 11. 8 ff.

36, 37. coniunctionem vestram,
etc.: 'your union with the Roman
knights' (cf. 7. 22). consplratlonem:
a vox media: see on 6. 35. In good or

had. RRnso hiira?



CAP. 10-11. §§ 21-33



175



Romanorum et tantam conspirationem bonorum omnium con-
fringere et labefactare possit.

11. Quae cum ita sint, pro imperiS, pro exercitu, pro provin-23
cia, quam neglexl, pro triumpho ceterisque laudis Insignibus,
quae sunt a me propter urbis vestraeque salutis custodiam
repudiata, pro clientells hospitiisque provincialibus, quae
s tamen urbanis opibus non minore labore tueor quam comparo,
pro his igitur omnibus rebus, pro meis in vos singularibus



38. confrlngere et labefactare:

'break and loosen;' the metaphor is
from a stake driven into the ground, the
upper part broken, and the lower worked
loose, labefactare: for formation see
on II. 7. 24; Cicero does not use labe-
facere.

Of you I ask only that you remember,
§§23, 24.

11. 1. pro: 'in place of (distinguish
from force in III. 11. 1). imperlo:
here, in its technical sense, the power by
virtue of which the general controlled his
array by martial law. It was vested in
the chief magistrates, but its use was
restricted within the city. Cicero was
not going to govern a province, and
hence would not have an army or the
impenum { = 'military command'), pro
provlncla: Each of the ten chief mag-
istrates (two consuls and eight praetors)
had the right to go, at the expiration
of his term of office, to one of the prov-
inces as governor. The two consular
provinces were fixed upon by the senate
before the election of the consuls who
were to govern them, and after their
election the consuls settled by lot or by
mutual agreement which of the two
each should take. The consular prov-
inces of 62 were Macedonia and Cisal-
pine Gaul, of which Cicero gave up the
former to Antony (cf. I. 13. 19) and
the latter to Metellus Celer. By so
doing he lost, of course, the chance of
a triumph, etc,

4. clientells: Provincial communi-
ties often attached themselves as clients



to their former governors, who thus be-
came their patroni and looked after
their interests in the capital. Such con-
nections were very advantageous to the
patroni and, by declining a province,
Cicero had given up the best oppor-
tunity of forming them, hospltils:
'guest friendships,' 'fraternal ties.' Hos-
piiium was a relation entered into witji
each other by two citizens of different
states, at the time when there were no
international relations. These 'guest
friends' (hospites) were bound to ex-
tend to each other protection and aid,
very much as members of our great
secret societies — Masons, Oddfellows,
etc. The relation descended from father
to son, and was vouched for by a token
(tessera) agreed upon by the original
pair. In course of time it became com-
mon for a community, when it wished
to honor highly an individual of an-
other community, to declare him the
hospes of the whole community. Of
course the governors of provinces en-
joyed exceptional opportunities for
forming such relations with both indi-
viduals and communities, provinciali-
bus: 'in the provinces.'

5. tamen: here as often (cf. 4. 17)
tamen answers to a concession implied
in a preceding word (.provincialibus) —
' (although these relations are with
provincials, and I have declined a prov-
ince), still I maintain them with no less
labor than I secure them by means of
my influence in the city.' opibus:
expresses means with both verbs.

6-9. Igltur: as in I. 4. 14. pro



176



IN CATILINAM ORATIO QUARTA



studiis proque hac, quam perspicitis, ad conservandam rem
publicam diligentia nihil a vobis nisi huius temporis totlus-
que mei consulatus memoriam postulo; quae dum erit in vestrls

10 fixa mentibus, tutissimo me muro saeptum esse arbitrabor.
Quodsi meam spem vis improborum fefellerit atque superaverit,
commends vobis parvum meum filium, cui profecto satis erit
praesidil non solum ad salutem, verum etiam ad dignitatem, si
eius, qui haec omnia suo solius periculo conservarit, ilium filium

15 esse memineritis. Quapropter de summa salute vestra populi- 24
que Romani, de vestris coniugibus ac liberis, de aris ac focis,
de fanis atque templis de totius urbis tectis ac sedibus, de
imperio ac libertate, de salute Italiae, de universa re piiblica
decernite diligenter, ut instituistis, ac fortiter. Habetis eum

20 consulem, qui et parere vestris decretis non dubitet et ea, quae
statueritis, quoad vivet, defendere et per se ipsum praestare



mels, proque hac: 'in return for:'
the preposition has a slightly different
force with the last two clauses (cf. III.
11. 1, and contrast with ■pro in II. 1-6).
nisi . . . memoriam: see on II. S.
13, and cf. ■praeterquam III. 11. 3.
dum: see on III. 7. 8.

11, 12. spem: object of fefellerit
alone, not of superaverit, which is in-
transitive, as in III. 10. 14. coiTL-
mendo . . . cul profecto, etc.: while
the sense is clear enough, the force of
the preceding future-perfects would have
been more evident and the thought
more logical thus: meo filio profecto,



quern vobis commendo, satis erit ('will
have') praesidil, etc. For a similar
rearrangement see on III. 2. 12 f.

14. eius, qui: 'a man, who.' suo
solius: see on I. 4. 11. What different
idea would suo solus give?
• 18-21. universa re publlca: 'the
public interests as a whole.' institu-
istis: i.e., before the expression of
opinion by the senators was interrupted
by the consul's speech, eum . . .qui:
like eius qui, 1. 14. per se ipsum
praestare: 'and warrant them (stand
good for them) by himself:' the same
thought as in suo solius, 1. 14.



Sallust does not mention this oration. Plutarch (Cic. 21), after
quoting Silanus and Caesar, adds: 'As this was a plausible proposal and
its author a very powerful speaker Cicero ascribed to it no small influence;
for he himself arose and argued on both sides, favoring now the former
and now Caesar's motion.'



M. TULLI CICERONIS

DE IMPERIO m. POMPEl

AD QUIRlTES ORATIO



Introductory Note. This speech was delivered in a contio, for the
meaning of which see on Ad populum, II, Title, and Abbott, R. P. 1. 164,
297. One of the most dangerous foreign foes with whom the Romans
had to deal dviring the last two cesr-turies B. C. was Mithridates VI, king
of Pontus, 120-63. He was brave, energetic, miscrupulous and ambitious.
By a long struggle he extended his kingdom until it included the territory
on the eastern shore of the Black Sea. Toward the beginning of the first
century B. C. he turned his attention to western Asia Minor, part of
which had become a Roman province in 129. Various disputes over the
kingship of Bithynia, Paphlagonia and Cappadocia furnished Mithridates
a pretext for occupying western Asia Minor, after which he gave orders
for a general massacre of all Italians residing there. At least 80,000
perished. The Romans, who had previously determined upon active
measures to expel Mithridates, were now thoroughly aroused and pro-
ceeded to the prosecution of the First Mithridatic War in 88. The com-
mand of their armies was intrusted to L. Cornelius Sulla. His campaigns
were successful, and in 84 Mithridates was compelled to sue for peace,
to give up ; 80" warships and all territory except his kingdom of Pontus,
and to pay the Romans 3,000 talents. In 83 SuUa sailed to Italy, leaving
two legions in Asia under Licinius Murena. Murena provoked Mithridates
to a war fruitless for both sides, known as the Second Mithridatic War,
83-81. A period of comparative peace followed until 74, when Mithridates
and his son-in-law Tigranes, king of Armenia, began the Third Mithridatic
War. L. Licinius LucuUus, the Roman commander, gained many important
victories, but in 68 his wearied and discontented soldiers refused to con-
tinue a war which, as they thought, only served the ambition of their
general. With his troops he passed the winter at Nisfbis in Mesopo-
tamia, where they broke out in open mutiny. Encouraged by these

177



178



DE IMPERIO CN. POMPEI



circumstances Mithridates and Tigranes resumed operations and won
several battles more or less important over Roman lieutenants,
Mithridates thereby regaining almost the whole of the territory taken
from him. M'. Acilius Glabrio, one of the consuls of 67, was appointed to
succeed Lucullus. The disobedience of the soldiers increased. Glabrio
upon arriving an Asia in 66 did not assume command of the army of
. Lucullus, but went to his province, Bithynia, and there idly remained
with the excuse that he must better prepare for such a contest. Mean-
while, in 67, the tribune Aulus Gabinius brought forward a bill giving
Gnaeug.Pompeius Magnus extraordinary powers for a war against the
pirates of the Mediterranean, who for many years had preyed upon Roman
commerce, hindered the importation of corn, and diminished the revenues
of the state. In a campaign of three months Pompey annihilated the
pirates and gained control of Cilicia, their stronghold, which was after-
ward made a Roman province. He was still in the south of Asia Minor
in 66, when Gaius Manilius, tribune of. the people, proposed that Pompey
be intrusted with the war against Mithridates, as described.

' 1. Quamquam mihi semper frequens conspectus vester multo 1
iticundissimus, hie autem locus ad agendum amplissimus, ad
dicendum omatissimus est visus, Quirites, tamen hoc aditu
laudis, qui semper optimo cuique maxime patuit, non mea me
voluntas adhuc, sed vltae meae rationes ab ineunte aetate sus-
ceptae prohibuerunt. Nam cum antea per ae^atem'ij^ndum



Exordium; Why Cicero now first
appears before a political assembly, §§1-3.

1. 1-6. frequens conspectus vester:
'the sight of you, thronging before my
eyes;* r.onspectus = coetU8, qui est in con-
spectu. hlc locus: i.e., the rostra, the
speaker's platform in the forum, so
called because it was ornamented with
. the beaks of ships taken from the people
of Antium in the Latin war, 338 B. C.
ad agendum: sc. cum populo, a tech-
nical expression denoting the privilege
of the higher magistrates ' to address the
people in offlcial capacity' on a law or
measure, ad dicendum: refers to
private citizens whom presiding magis-
trates might allow to speak from the
rostra, amplissimus: 'most dignified,'
'most important,' 'most auihoritative,'



used especially of senators, higher mag-
istrates and their honors and offices,
here of the place from which the magis-
trates spoke, for by reason of its long
use and associations it added weight to
what they said, ornatisslmus: 'most
honorable,' used in reference to dis-
tinguished persons, not necessarily mag-
istrates. Quirites : for use see on Qui-
ntes, II. 1. 1. tamen . . . prohibue-
runt : ' yet I have been excluded hitherto
from this pathway to fame, which, etc.,
not by my wishes, but by,' etc Optimo
cuique: 'to all the leading men,' in
a political sense; only the leading men
(principes dvitaUs CScero calls them else-
where) would be called to the rostra by
the magistrates, mea me: for the
juxtaposition cf. ego mea, IV. o. 1.




POMPEY
Fronifthe bust in the Vatican Museum



CAP. 1, §§ 1-2



179



huius auctoritatem loci attingere auderem statueremque nihil
hue nisi perfectum ingenio^ eliiboratuni industria afferri opor-
tere, omne meum tempi^^icoruih t;eifep6ffius transmitten-

10 dum putavi. Ita neque hie locus vacuus umquam fuit ab iis, 2

qui vestram causam defenderent, et meus labor in prlvatorum

perlculls caste integreque versatus ex vestro iudicio frtictum

est amplissimum consecutus. Nam cum propter dilationem

Cvcomitiorum ter praetor primus centuriis ctinctis renuniiatus

ifijsum, facile intellexi, Quirltes, et quid de me itidicaretis et quid
aliis praescriberetis. Nunc cum et auc^nlatis m me tantum-
sit,| quantum vos honoribus mandandis esse yoluistis, et, ad
agendum facultatis tantum, quantum homini vigilant! ex
forensi usti prope cotidiana dicendi exercitatio potuit afferre,

20 certe et, si quid auctoritatis in me est. £ff)ud eoe utar, qui eam
mihi dederunt, et, si quid in dlcendo conseqm possum, iis
ostenaam potissimum, qui ei quoque rel frtictum suo iudicio



ratlones: 'plans.' ab Ineunte aetate

= ab ineunte adulescentia, 'at the begin-
ning of young manhood,' i.e., after put-
ting on the toga of manhood at 16. Cice-
ro's career as an advocate began at 26.
per aetatem : ' on account of my youth . '
7-9. hulus auctoritatem loci : 'this
influential place.' perfectum ingenlo,
elaboratum Industria: 'fully devel-
oped by natural ability, and diligently
worked out.' temporlbus: for mean-
ing see on I. 9. 10; used here for the
sake of the word play with tempus in its
literal sense. This use of a word in two
meanings side by side is called traductio.

10. neque . . . et: 'on the one
hand this place has not ... on the
other hand my labor has.'

11, 12. vestram causam=co«sam
rei pubdcae, balanced by privatorum.
perlculls: often used, as here, in the
special sense of danger threatened by
criminal trials; cf. temporibus, 1. 9.
caste: 'disinterestedly,' i.e., without
taking fees from clients, which was for-
bidden by law. integre: ' with fidelity '



Online LibraryMarcus Tullius CiceroSelected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index → online text (page 18 of 52)