Marcus Tullius Cicero.

Selected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index online

. (page 21 of 52)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroSelected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index → online text (page 21 of 52)
Font size
QR-code for this ebook


pirates.

29. confecta: "brought to a vic-
torious end.' esse: 'is.'

Second subdivision — Virtus, §§29-42.
11. 1. lam vero: 'and further,'
marking a transition to a more impor-tant point, vlrtutl: as in 10. 10 and
1. 27. oratlo: 'statement.'
4, 5. Illae , . . imperatoriae: we

should expect CScero to go on after this
sentence by saying sed aliae sunt prae-
ierea virtutes imperatoriae; this idea is
deferred, however, to ch. 13, and then
taken up in a different form, labor:
'energetic activity.'

6-8. quae tanta . . . quanta . . .
non fuerunt: 'qualities which are
greater in this man alone than,' etc.:
for tanta quanta e(. 9. 37-38. Note the
change of gender from quae in 1. 4
(antecedent iUae virtutes) to quae tanta
in 1. 6 (what antecedent?), and see note
on II. 9. 13.

8-10. ItaUa: see on summi impera-
toris, 10. 17. Slcllia: in 82 Pompey
was sent to Sicily by Sulla and easily
subjugated the feeble remnant of the
Marian force in the island. From Sicily
he went to Africa.CAP. 11, §§ 28-31197testis est Africa, quae magnis oppressa hostium copils eorum
ipsorum sanguine redundavit; testis est Gallia, per quam legi-
onibus nostris iter in Hispaniam Gallorum internecione pate-

15 factum est; testis est Hispania, quae saepissime plurimos hostes
ab hoc superatos prostratosque conspexit; testis est iterum et
saepius Italia, quae cum servili bello taetro periculosoque
premeretur, ab hoc auxilium absente expetivit, quod bellum
exspectatione eius attenuatum atque imminutum est adventu

20 sublatum ac sepultum; testes nunc vero iam omnes sunt oraeSl
atque omnes exterae gentes ac nationes, denipue maria omnia
cum universa, turn in singulis oris omnes smus^atque j^rtfls.
Quis enim toto mari locus per hos annos aut tam-firmum habuit
praesidium, ut tutus esset, aut tam fuit abditus, utvifitergt?

25 Quis navigavit, qui non se aut mortis aut ^ervitutis periculo
committeret, cum aut hieme' aut referto praedonum mari
navigaret? Hoc tantum bellum, tam turpe, tam vetus, tam late
divisum atque dispersum quis umquam arbitraretur aut ab
omnibus imperatoribus Qno anno aut omnibus annis ab uno

30 imperatore confici posse? -Quam provinciam tenuistis a praedo-12 eorum . . redundavit: 'flowed
with their own blood,' implying slight
loss on Pompey's part.

13-15. See on Transalpinum, 10. 26.
leglonlbus: 'tor our legions,' sae-
pissime : during his five years' struggle
with Sertorius, 76-71 (but see on 4.
11-13).

18,19. auxilium. absente expetivit:
M. Ciassus, commander of the Roman
aimy against Spartacus had written to
the senate that M. LucuUus, brother of
Lucius, must return from Thrace and
Pompey from Spain to assist in putting
, down the slave uprising. However, up-
on reflecting that he would have to
share the glory of victory with them,
he hastened to end the war himself,
Pompey having a chance to do nothing
more than cut to pieces the remnant of
5,000 in north Italy. Ocero tries to
make out in quod . . . est that the mereexpectation of Pompey's return weak-
ened the revolt,

22. universa: 'in their whole extent.'
25-27. qui non . . . committeret:
'without exposing.' hleme: naviga-
tion was generally discontinued on the
Mediterranean during the winter, but
Cicero implies that some sailed at that
season at the risk of their lives (mortis)
by «torm rather than in summer at the
risk of capture (servitutis) by the pirates,
who of course were most active when
commerce was at its height, prae-
donum: of persons Cicero generally
uses the genitive with refertus. navi-
garet: 'had to sail;' cf.'dimicaretis, in
4. 10.

28,29. arbitraretur: 'would have
thought,' at the time Pompey was sent
to the pirate war. ab omnibus Im-
peratoribus: who were then living.
omnibus annls: of his life.198DE IMPERIO
W^'od^vectiMl vobis tutum
raesiciio; classibus vestris'i\-Vnibus liberam per hosce annos?
fuit? quem socium defendistis? (cur

fuistis? quam multas existimatis insulas esse desertas, quam
•multas aut metti relictas aut a praedonibus captas urbes esse

35sociorum? (JUA^ rU/WV-*"

/ 12. Sed 'TO<i3^egJg^4engmc[ua commemoro? Fuit hoc quon-32
dam, fuit p^prium populi RomanI, longe a domo bellare at
propugnaculis imperii sociorum fortunas, non sua tecta defen-
dere. Sociis ego nostris mare per hos annos clausum fuisse

V 5 dicam, cum exercitus vestrl numquam a Brundisio nisi hieme

J^ summa transmisermC? Qui ad vos ab exterls nationibus veni-
^ rent, captSs querar, (cum^egati populi Romani rederiqftislrlt?
Mercatoribus tutum mare non fuisse dicam, cum duodecim
seciires in praedonum potestatem pervenerint? Cnidum aut 33
Colophonem aut Samum, nobilissimas urbes, innumerabUesque
alias captas esse commemorem, cum vestros portus atque eos
portus, quibjis,^vitam ac spiritum ducitis, in praedonum fuisse
potestateteciatis? An vero ignoratis portum Caietae celeber-
riinum ac plSnissimum navium inspectante praetore a praedo-

15 nibus esse direptum, ex Miseno autem eius ipsius liberos, quii^P32. cul praesldlo: 'two datives.'
classibus : means.

12. 1-3. Fuit: 'it was,' but is no
longer; cf. Fuit, in I. 1. 23. propug-
naculis: i.e., fleets and armies.

5, 6. dicam: deliberative or dubita-
tive (cf. qmd invitem, I. 9. 21). So
guerar, dicam, commemoTem, 1. 11; quid
. . . querar, 1. 17. Brundisio: then and
now the chief port for travel and trade
with the east. Meme summa: 'in
tlie depth of winter,' when the pirates
would be out of the way (see on 11.
26).

7. captos: so. legatos, 'foreign am-
bassadors,' as antecedent of qui. re-
dempti slnt: 'had to be ransomed;'
cf. navigaret in 11. 27. Nothing more
is known of this story.

8, 9. duodecim secures: "twelveaxes,' by metonymy for 'twelve lictors,'
and so for 'two praetors,* as each praetor
was allowed six lictors in liis province.
According to Plutarch these were the
praetors Sextilius and BeUinus, who
were captured by pirates and carried off
with their attendants and lictors.

11, 12. atque: 'and even.' eos . . .
ducitis: i.e., the harbors where grain
from foreign ports was landed ; they are
mentioned below.

13-16. celeberrlmum: 'thronged,'
'much frequented.' praetore: his
name is not known. Miseno : a prom-
ontory in Campania; 'the bay formed
by this promontory was converted by
Augustus into an excellent harbor, and
was made the principal station of the
Roman fleet in the Tyrrhene sea.'
liberos: Plutarch says, 'they captured
also a daughter of Antonius, who hadCAP. 12, SS; 31-34]99
cmn praedonibus antea ibi bellum gesserat, a praedonibus esse
^blatos? Nam quid ego Ostiense incommodum atque illam i

labem atque ignominiam rel publicaq^^juerar, cum prope inspec-
tajitibus vobis classis ea<;cu| consul populi Romani praepositus
^sset^ a praedonibus capta &t([(i& &pi^r^a est?J Pro di immor-
talis! tantamne unius hominis incredibilis ac divina virtus
tambrevi tempore lucem adferre rei publicae potuit, ut vos,
qui modo ante ostium Tiberinum classem hostium videbatis, ii
nunc nuUam intra Ocean! ostium praedonum navem esse au- u^^

25 diatis? Atque^ haec qua celeritate (gesta sint, -quH:mc[uam34^
videtis, tamen a me in drcendo praetereunda non sunt, Quis
enim umquam aut obeundl negotil aut consequendi quaestus
studio tarn brevi tempore tot loca adire, tantos cursus conficere
potuit, quam celeritei; Cn. Pompeio duce tanti belli impetus

30 havigavit? qui nondum tempestivo ad navigandum marl Sici-
liam adiit, Africam exploravit, in Sardiniam cum classe venit
atque haec tria frumentaria subsidia rei piiblicae firmissimisbeen accorded a triumph, while she was
on her way into the country, and re-
leased her foi a large ransdm.' The
plural is a rhetorical exaggeration. The
Antonlus mentioned must have been Mj .
Antonius (the famous orator. grMS-
father of the triumvir), for he foBgnt
the pirates in 104 and was allowed a
triumph.

n. Nam etc.: for the praeteritio
cl, Nam vi ilia omittam. III. 8. 7, and
see on I. 6. 12, Before Nam we supply
in thought haec eruni satis, *the ex-
amples given will prove sufficient.'
Ostiense: Ostia was Rome's seaport,
about sixteen miles from the city and
at the mouth of the Tiber. A fleet was
constantly stationed there to ?uard the
harbor and river.

19. cul . . . praepositus esset: 'in
spite of the fact that a consul of the
Roman people had been placed in com-
mand of it.' consul: unknown.

22-24 lucem adterre: 'bring happi-
ness and welfare;' lux is used meta-phorically for hope, joy, happiness, wel-
fare. 11: takes up vos, 1. 22. Oceanl
ostium: used somewhat artificially for
Qadita'^um pelum, 'Strait of Gibraltar,'
in chiastic antithesis to ostium Tibe-
rinum, 1. 23.

25, 26. Atque: 'furthermore;' closely
connects the following thought with the
preceding, a me: for use instead ol
mihi see on a vobis, 2. 29. praetere-
unds. sunt: in sense has for its sub-
ject the clause qu^ . . . gesta sint, and
would naturally be praetereundum est;
it is attracted to agree with haec.

29-31. celerlter: pleonastic after
tam brevi tempore, tantl . . . navl-
gavlt: 'the storm of so great a war
swept over the sea.' Impetus: a bold
personification. A more prosaic form of
Expression would have been (and is
actually meant by Cicero) guam tanta
classis, Cn. Pompeio duce, summo im-
petu navigavit. SlclUam, Africam,
Sardiniam: all three supplied Roma
with grain, especially Sicily.200DE IMPERIO CN. POMPEIpraesidiis classibusque munlvit. Inde cum se in Italiam rece- 35
pisset, duabus Hispaniis et Gallia Transalpina praesidiis ac

35 navibus confirmata missis item in oram Illyrici maris et in
Achaiam omnemque Graeciam navibus Italiae duo maria
maximis classibus firmissimisque praesidiis adornavit, ipse
autem ut Brundisio profectus est, iindequinquagesimo die totam
ad imperium populi Roman! Ciliciam aditinxit; omnes, qui

40 ubique praedones fuerunt, partim capti interfectique sunt,
partim linius huius se imperio ac potestati dediderunt. Idem
Cretensibus, cum ad eum usque in Pamphyliam legates depre-
catoresque misissent, spem deditionis non ademit obsidesque
imperavit. Ita tantum bellum, tam diuturnum, tam longe

45 lateque dispersum, quo bello omnes gentes ac nationes preme-
bantur, Cn. Pompeius extrema hieme apparavit, ineunte vere
suscepit, media aestate confecit.

13. Est haec divina atque incredibilis virtus imperatoris. 3633. praesidiis: garrisons on land.
classibus: for protection on the sea;
so praesidiis ac TUWibus, next line.

34, 35. duabus Hlspanlls : i.e.,
citeriore et uUeriore. Gallia Transal-
pina: the southern coast is meant,
proviTicia Narbonensis. confirmata,
missis: in translation malce these co-
ordinate with adornavit, 1. 37.

36,37. Achaiam: meaning the Pelo-
ponnesus, for the term was not yet
applied Ho all Greece, duo marla: the
Adriatic and Tyrrhenian, adornavit:
and thereby made secure.

39. Clllclam: in southeastern Asia
Minor; with its deeply indented coast
and numerous small islands this region
furnished haunts for the pirates, who
there made their headquarters.

41-43. Imperlo ac potestati: mili-
tary and civil (judicial) authority. Cre-
tensibus : they had afforded protection
to the pirates and even engaged in
piracy themselves. Since 68 the pro-
consul, Q. Metellus, had been subduing
them and treating them with great
cruelty. Technically, by the GabinianLaw, Pompey had authority over Crete
and the forces of Metellus. Therefore,
upon petition from the Cretans, Pom-
pey sent a lieutenant to receive the
surrender of their cities and ordered
Metellus to stop the war. The latter
refused to do so, and civil war between
the two commanders would probably
have resulted had not Pompey's atten-
tion been, directed to the Mithridatic
war. The dative Cretensibus is used in
different relations to the two verbs.
What? usque In Pamphyliam: sug-
gests a great distance, though in reality
it was but short, deprecatores: ex-
plains the purpose of legatos and = ad
deprecandum, -que being often used to
connect an explanatory term to a pre-
ceding word, spem deditionis: 'the
hope of surrender,' implying also pro-
tection for the future, -que: *but.'

46. extrema, Ineunte, media: for
meaning see A. 293; B. 241, 1; H.
497, 4; H.-B. 244.Subsidiary virtues, §§36-42.
13. 1-2. Tirtus Imperatoris:bel-CAP. 12-13, §§ 36-37201Quid? ceterae, quas paul5 ante commemorare coeperam, quantae
atque quam multae sunt! Non enini, bellandi virtus solum in
summo ac perfects imperatore qua|^enaa est, sed multae sunt
5 artes eximiae huius administrae comitesque virttitis. Ac
primum quanta innocentia debent esse imperatores, quanta
deinde in omnibus rebus temperantia, quanta fide, quanta
facilitate, quanto ingenio, quanta humanitate! quae breviter
qualia sint in Cn. Pompeio consideremus. Summa enim omnia

10 sunt, Quirites, sed ea magis ex alioruei contentione quam ipsa
per sese cognosci atque intellegi possunt. Quem enim impe-37
ratorem possumus uUo in numero putaje,._.£tti«e - ifi~-exeEcitil_
centuriattis venffl^fiifl^ atque venierint-?''^uid hunc hominem
magnum aut amplum de re publica cogitare, qui pecuniam ex

15 aerario depromptam ad bellum administrandum aut propter
cupiditatem provinciae magistratibus divlserit aut propterlandi virtus, 1. 3, ability as a commander
from the military standpoint, compris-
ing the qualities of labor, fortitudo, in-
dvMria, celeritas, consilium, mentioned
in 11. 4-6. ceterae (so. virtutes) . . .
coeperam: the moral and intellectual
qualities; see on illae . . . imperatoriae,
11. 4, and on virttdem, 10. 13. The uses
of virtus we have found so far are as
follows: in 1. 27, 10. 10 and 11. 1 it is
a collective term for all the quaUties,
military as well as moral and intel-
lectual, which go to make up a perfect
commander. In 10. 13 it is a narrower
collective term for moral and intellectual
quaUties alone, and in 1. 2 it expresses
the same idea, though in the plural with
reference to the different items com-
prised in the collective virtus of 10. 13.
In 11. 4 it is used in the plural of the
different items of merely military ability,
and the same idea is repeated collec-
tively in 11. 1, 3, 5.

4,5. multae: 'many other,' em-
phatic by -position, artes: 'quaUties'
=mrtiUes. Ac: 'now,' 'for example,'
marking a transition to an exposition of
ceterae virtutes.

6-S. Innocentia: ',clean-handed-ness,' 'honesty in money matters,' as
opposed to the bad uses of money in-
trusted to commanders mentioned in
11. 11-22; cf. innocentium in 10. 5. In
omnibus rebus : ^in aU other matters.'
facilitate: 'aflabiUty,' 'sociability.'
Ingenlo: ability as a statesman and
an orator; see 14. 23-33. quae: 'these
qualities,' neuter pi. nom.

10. ex allorum contentione: 'by
a comparison with others.'.

12-14. ullo . . . putare: 'count as
such at 331'=ullo in imperatorum numero
putare. veneant atque venlerlnt: a
reverse order would be more natural,
'have been and are sold.' Promotions
were not made according to merit but
according to ability and wiUingness to
bribe the commander. Quid magnum
aut amplum: 'what high or noble
thoughts;' for the cognate ace. see A.
390, o? B. 176, 2, b; H. 409, 1; H.-B.
396, 2. cogitare: 'entertains;' sc. pos-
sumus putare, which gives putare a.
slightly different sense from 1. 12.

16, 17. provinciae: sc. retinendae,.
for which the magistrates most influ-
ential with the senate and people would
help him. In quaestu: 'at interest.*202DE IMPERIO CN. POMPEIavaritiam Romae in quaestu reliquerit? Vestra admurmuratio
facit, Quirites, ut agnoscere videamini, qui haec fecerint; ego
autem nomino neminem; quare Irasci mihi nemo poterit, nisi

20 qui ante de se voluerit confiteri. Itaque propter banc avari-
tiam imperatorum quantas calamitates, quocumque ventum sit,
nostri exercitus ferant, quis ignorat? Itinera quae per hosceSS
annos in Italia per agros atque oppida civium Romanorum
nostri imperatores fecerint, recordamini; turn facilius statuetis,

25 quid apud exteras nationes fieri existimetis. Utrum plures
arbitramini per hosce annos militum vestrorum armis hostium
urbes an hibernis sociorum civitates esse deletas? Neque
enim potest exercitum is continere imperator, qui se ipse non
continet, neque severus esse in iudicando, qui alios in se severos

30 esse iudices non vult. Hic miramur hunc hominem tantum 39
excellere ceteris cuius legiones sic in Asiam pervenerint ut
non modo manus tanti exercitus, sed ne vestigium quidem
cuiquam pacat5 nocuisse dicatur? lam vero quern ad modum
milites hibernent, cotidie sermones ac litterae perferuntur; nonadmurmuratio: 'murmur of assent:'
quite as frequently used of disapproval,

20. ante: sc. qua-m irascatur. volu-
erit: 'shall have determined.'

21, 22. ventum sit: subjunctive by
attraction, ferant: 'bring.' For the
form of the whole sentence cf. I. 1.
8-10.

23-25. clvlum Bomanorum: after
the Marsian war, 90-88, the Italian
Allies were made Roman citizens, turn:
when the protasis of a conditional sen-
tence is expressed by an imperative the
English idiom inserts ' and ;' no conjunc-
tion is used in Latin, though an adverb,
such as turn or iam, sometimes appears:
cf. Recognosce . . . noctem illam; iam
intelleges, I. 4. 1-2. ezlstlmetls: for
use cf. putaretis in 10. 7.

25. plures: to be taken with both
nrbes and citntates, which nouns are de-
fined respectively by the genitives hos-
tium and sociorum.

27. hibernis: treedom from Homangarrisons was a privilege of civitates
liberae^ others often purchased with large
sums exemption from the burden of
furnishing winter quarters.

29. severus esse: 'have a strict re-
gard for justice.' In iudicando: The
proconsul was at once commander of the
army and civil magistrate (see on im-
perio ac potestafi, 12. 41). So Caesar at
the close of his first campaign in Gaul
crossed the Alps to hither Gaul ad cark-
ventus agendos (end of book I).

30-32. Hlc miramur: 'do we then
wonder that.' non modo: sc. non,
and see on II. 9. 32. manus: in
reference to acts of violence and plun-
dering on the part of the soldiers, ves-
tigium: 'their march,' which in the
case of most armies does some damage,
even if the soldiers refrain from plunder.

33,34. pacato: 'peaceful resident.'
Iam vero: for use and meaning see on
Iam vero, 11. 1. mlUtes: Pompey's.
hibernent: in Cllicia. How is theXn 'fu:f- CAP. 13-14, §§ 37-41 203

■S modo >it siimptum faciat in militem, nemini vis adfertur, sed
ne puplentpquidem cuiquam permittitur. Hiemis enim, non
avamtaeperfugium maiores nostri in sociorum atque amicorum
tectis esse voluerunt. yWii. ij^iMj

14. Age vero, ceteris in rebus quaf sit )temperantia, con- 40
siderate. Unde illam tantam celeritatem et tam incredibilem
cursum inventum putatis? Non enim ilium eximia vis remigum
aut ars inaudita quaedam gubernandi aut venti aliqui novi

5 tam celeriter in ultimas terras pertulerunt, sed eae res, quae
ceteros remorari solent, non retardarunt; non avaritia ab
instituto cursu ad praedam aliquam devocavit, non libido ad
voluptatem, non amoenitas ad delectationem, non nobilitas urbis
ad cognitionem, non denique labor ipse ad quietem; postremo

10 signa et tabulas ceteraque ornamenta Graecorum oppidorum,
quae ceteri tollenda esse arbitrantur, ea sibi ille ne visenda
quidem existimavit. Itaque omnes nunc in iis locis Cn. Pom- 41
peium sicut aliquem non ex hac urbe niissum, sed de caelo
delapsum intuentur; nunc denique incipiunt credere fuisse

15 homines Romanos hac quondam continentia, quod iam nationi-
bus exteris incredibile ac falso memoriae proditum videbatur;
nunc imperii vestri splendor illis gentibus Iticem adferre coepit;mood accounted for? sermones ao
Utterae: 'oral and written reports.'

35-38. sumptum faciat: 'to make
expenditure,' i.e., to contribute to the
support of the soldiers, uemliil vis
adfertur: ' nobody is forced.' Hlemls:
' from the winter, ' objective, avarltiae :
'for avarice,' subjective, maiores . . .
voluerunt: 'our forefathers meant
that in the homes of our allies and
friends there should be,' etc. (cf. IV.
4. 30).

Especially self-restraint, dignity, human-
ity, §§40-42.-

14. 1. Age: 'come,' the anticipatory
imperative, used in the singular, regard-
less of the number addressed, to call
attention to something about to be said
and usually followed by an imperativeor equivalent subjunctive, temperan-
tia: 'self-control.'

3. Inventum: 'acquired,' 'made
possible.' non quaedam . . . aliqui:
'no art hitherto unknown, no new
winds,' etc.

8. amoenitas: in reference to the
beauties of nature; sc. locorum. no-
bilitas: 'famous name.'

10. signa et tabulas: 'statues and
paintings.'

11. ceteri . . . arbitrantur: it was
a common thing for Roman commanders
and governors to carry back home large
collections of the objects of Greek art.
LucuUus did so himself. Cicero is possi-
bly hinting at him here, ea: resumes
signa, etc., 1. 10.

13-17. de caelo delapsum: as a
demi-god. fuisse: 'that there reaUy204DE IMPERIO CN. POMPEIl^W*-*nunc intellegunt non sine causa maiores suos turn, cum ea
temperantia magistratus habebamus, servire[popu]6__B.0Hiaiio^

20 quam imperare aliis maluisse. lam vero ita faciles aditus ad
eum privatorum, ita liberae querimoniae de aliorum iniuriis
esse dicuntur, ut is, qui dignitate principibus excellit, facilitate
infimis par esse videatur. lam quantum consilio, quantum 42
dicendi gravitate et copia valeat, in quo ipso inest quaedam

25 dignitas imperatoria, vos Quirites, hoc ipso ex loco saepe
cognovistis. Fidem vero eius quantam inter socios existimari V
putatis, quam hostes omnes omnium generum sanctissimam /
iudicarint? Humanitate iam tanta est, ut difficile dictu sit
utrum hostes magis virtutem eius pugnantes timuerint aj

30 mansuetudinem victi dllexerint. Et quisquanivdubitabitSquin
huic hoc tantum' bellum transmittendum sit, qui adomnia
nostrae memoriae bella conficienda dlvino quodam consilio
natus esse videatur?

15. Et quoniam auctoritas quoque in bellis administrandis 43
multum atque in imperio militarl valet, certe nemini dubium
est, quin ea re idem ille imperator pltirimura possit. Vehe-
menter autem pertinere ad bella administranda, quid hostes.(/were.' hac: 'this,' 'this man's.' (luod;
"a fact which.' lam Tldebatur: 'was
gradually beginning to appear.' lucem
adferre: for meaning see on lucem ad-
ferre, 12. 22.

19. servire: 'be subject to.' How is
aliis governed?

20-22. Iam vero: for use cf. 13. 33.
Ilb5rae= non impeditae, 'unhindered.'
qui . . . exceUit: 'though excelling.'
facilitate: 'accessibility.'

23-26. OLuantum . . . valeat: see
on IV. 10. 8. consilio: 'statesmanlike
Insight.' dicendi . . . copla: 'impres-
sive and fluent speech.' AU these terms
are in reference to ingenio, 13. 8. quo:
neuter, 'a quality in which;' the ante-
cedent is dicendi. Ipso: 'in and of
itself,' 'by its very nature.' hoc loco:
the rostra- where Pompey often had
spoken, l^dem: 'as to his good faith;'in emphatic position; cf. iUos in II.
12. 14.

28-30. lam: crowded out of its
regular position to give Humanitate an
emphatic place. Et gulsquam dubl-
tablt; 'will any one still doubt,' quis-
quam is allowable because of the im-
plied negative answer (A. 312; B. 252,
4; H. 613; H.-B. 276, 7). quln . . .
sit: see A. 558, a; B. 298; H 694, II;
595, 1; H.-B. 519; 4, b.

Third subdivision — Auctoritas: Pom-
pey's influence without u parallel,
§§43-46.

15. 3, 4. ea re: 'in this respect.'
pltirlmum possit: cf. multum valet,
1. 2. and see on 14. 23. For mood of
possit cf. quin , . . sit, 14. 30. Vehe-
menter . . .ad: 'that it is of the
greatest importance for.' The indirectCAP. 14-15, §§ 41-4520^ ,6 quid socii de imperatoribus nostris existiment, quis ignorat^
cum sciamus homines, in tantis rebus ut aut (contemnant aut
metuant aut oderint aut amentj_opinione non minus et fama
quam aliqua ratione carta commoveri? Quod igitur nomen
umquam in orbe terrarum cllrrus fuit, cuius res gestae pares?

10 de quo homine vos, id quod maxime facit auctoritatem, tanta et
tam praeclara iudicia fecistis? An vero uUam tisquam esse 44
5rarn tam desertam putatis, quo non illlus diei fama pervaserit, ^
cum universus populus Romanus referto foro completisque
omnibus templis, ex quibus hie locus conspici potest, unum

15 sibi ad commune omnium gentium bellum Cn. Pompeium im-
peratorem depoposcit? Itaque, ut plura non dicam neque
aliorum exemplis confirmem, quantum auctoritas valeat in bello,
ab eodem Cn. Pompeio omnium rerum egregiarum exemplaOnline LibraryMarcus Tullius CiceroSelected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index → online text (page 21 of 52)