Marcus Tullius Cicero.

Selected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index online

. (page 24 of 52)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroSelected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index → online text (page 24 of 52)
Font size
QR-code for this ebook


horum studiorum extitisse. Quodsl haec vox huius hortatu
praeceptlsque conformata non nuUls aliquando saluti fuit, aExordium, §§1-3, an explanation of
Cicero's relations to Archias, and a pre-
liminary apology for such portions of the
speech as may prove strange to a Roman
court.

1. 1-4. ingenil: "natural ability' as
an orator, ludlces: not 'judges' in
our sense of the word, but 'gentlemen
of the jury.' quod . . . exiguum:
'and I know how small it is;' notice the
mock-modesty in this and the following
lines, exercitatio: 'readiness' (rather
-than 'practice'), qua: refers gram-
matically to exercitatio, in thought to
dicendi. esse versatum: 'have been
engaged.' huiusce rel: i.e., dicendi.
ratio: 'theoretical knowledge.' opti-
marum artium: 'all literature, but
especially philosophy. Cicero constantly
insists on general culture as essential todiscipllna : ' the

its antecedent isthe orator.' — Reid.
training,' qua:
ratio, 1. 3.

6,7. vel : ' perhaps.' A. Licinius :
Cicero usually speaks of Archias by his
Roman name, assuming his citizenship
as established, prope suo iure: 'by
an almost inalienable right.' debet
—licet, fas est.

9, 10. inde usque: 'from that time
on.' repetens: 'retracing the past;'
often used absolutely, as here, prin-
cipem: 'leader,' 'guide.' suscipien-
dam: 'choosing.' rationem: 'plan,'
'system,' 'methodical pursuit' (cf. vitae
rationes, M. L. 1. 5, 24. 21).

11-14. Quodsl: 'now if.' prae-
ceptis: 'advice,' given occasionally.
The reason given in these Unes for
defending Archias is much overdrawn,224PRO ARCHIA POETAquo id accepimus, quo ceteris opitulari et alios servare posse-
mus, huic profecto ipsi, quantum est situm in nobis, et opeiii

15 et saltitem ferre debemuS. Ac ne quis a nobis hoc ita did forte 2
miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit ingenii neque
haec dicendi ratio aut disciplina, ne nos quidem huic lini studio
penitus umquam dediti fuimus. Etenim omnes artes, quae ad
humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinclum et

to quasi cognatione quadam inter se continentur.

2. Sed ne cui vestrum mirum esse videatur me in quaestione3
legitima et in iudicio publico, cum res agatur apud praetorem
populi Romani, lectissimum virum, et apud severissimos indi-
ces, tanto conventu hominum ac frequentia hoc titi genere

5 dicendi, quod non modo a consuetudine iudiciorum, verum
etiam a forensi sermone abhorreat, quaeso a vobis, ut in hac
causa mihi detis banc veniam accommodatam huic reo, vobis,
quem ad modum spero, non molestam, ut me pro summo poeta
atque eruditissimo homine dicentem hoc concursti hominumfor Cicero had received no systematic
training from him. non nullis: more
mock-modesty, a quo: its antecedent
is huic, I. 14. Id, quo: 'the means
whereby.' ceteris opitulari et alios
servare: *help all other clients and save
some;' all needed help, but not all were
involved in criminal trials. The first
phrase is parallel to opem ferre, and the
second to salviem ferre, 11. 14, 15. quan-
tum . . . nobis: 'so far as it lies in
my power.'

*5-19. Ac: for meaning and use see
on Aique, M. L. 2. 1. ne . . . mire-
tur: for use of clause and ellipsis of
hoc dico, to be supplied after disciplina,
cf. II. 2. 4; M. L. 1. 1-3. Ita: 'so
strongly.' quod . . . disciplina:
they might suppose that an advocate
and a poet had nothing in common.
Cicero goes on to assure them that such
is not the case. Why is the verb sub-
junctive? in hoc: Archias. ne . . .
quidem: 'not . . either.' humani-
tatem: 'culture.'2. 1, 2. me: subject of vM, 1. 4
quaestione legitima: 'standing
court,' as distinguished from qwies-
tiones extraordindriae, 'special commis-
sions,' which were sometimes appointed
for criminal cases, tudldo publico:
'state court,' one in which the state
was a party, as distinguished from
indicia privata, 'civil courts,' dealing
with suits between individuals, res
agatur: ' a case is being tried." prae-
torem: supposed, though not clearly
proved, to have been Cicero's brother
Quintus, who was one of the praetors
for 62 (see on IV. 2. 9). One of his
colleagues was Julius Caesar (see on
IV. 4. 3).

4. bomlnum: spectators, drawn by
the celebrity of the case (so in 1. 9).

6-13. forensi sermone: 'language
of the forum.' banc veniam: ex-
plained by the clause «( . . . patiamini,
11. 8-11. accommodatam huic reo,
Tobis . . . molestam: chiasmus and
adversative asyndeton, quem ad mo-<
>
>

>
pt~ MlSAOSAX SADIA

1


=1


rt)


o
1


.:^
[ft


v^
=1


-J


UJ
■■■1


H
Zl


u
1


=1


<

Z -


flC
-


kU
=


i=^CAP. 1-3, §§ 1-522510 litteratissimorum, hac vestra humanitate, hoc denique praetore
exercente iudicium, patiamini de studiis humanitatis ac litte-
rarum paulo loqui liberius et in eius modi persona, quae propter
otium ac studium minime in iudiciis perlculisque tractata est,
uti prope nov5 quodam et inusitato genere dicendi. Quod si 4

15 mihi a vobis tribui concedique sentiam, perficiam profecto, ut
hunc A. Licinium non modo non segregandum, cum sit civis, a
numero civium, verum etiam si non esset, putetis asciscendum
fuisse.

3. Nam, ut primum ex pueris excessit Archias atque ab iis
artibus, quibus aetas puerilis ad humanitatem informari solet,
se ad scribendi studium contulit, primum Antiochiae (nam ibi
natus est loco nobili), celebri quondam urbe et copiosa atque
s eruditissimis hominibus liberalissimisque studiis affluenti, cele-
riter antecellere omnibus ingenii gloria coepit. Post in ceteris
Asiae partibus cunctaque Graecia sic eius adventus celebra-
bantur, ut famam ingenii expectatio homini&^xpectationem
ipsius adventus admiratioque superaret<^^Erat Italia turn 5dum: "as.' me: subject of loqui,
1. 12, and nti, 1. 14. hac vestra huma-
nitate; 'such being your own culture.'
hoc praetore exercente ludlclum:
"with such a judge presiding over the
trial.' Quintus CScero was a poet and
patron of literature. liherlus: 'more
freely' than is customary in court. In
, . . persona, quae: 'in the case of
such a personage as,' referring to
Archias. otlum ac studium: 'retired
life of study.' mlnlme . . . tractata
est: 'has had verv little to do with
courts and criminal trials;' for meaning
of periculis see M. L. 1. 12.

Propositio vriih Partitio, 11. 14-18, the
theme: Archias is a citizen and ought to
remain u. citizen. If he were not he
would deserve to become one.

14, 15. Quod: 'this.' trlbul:

'granted,' not necessarily implying
opposition, concedl: 'yielded,' im-
plying opposition.17. asciscendum fuisse : The direct
form of statement would be si non esset,
asciscendus erat (fit. M. L. 17. 1, 2).

Narratio, §§4-7, a short sketch of
Archias's career, and statement of his
case.

3. 1-5. ex pueris excessit: 'got
beyond boyhood.' artlhus: 'studies;'
see on artium, 1. 4. ad humanita-
tem: 'with a view to culture.' scri-
bendi studium: 'a literary career.'
Antiochiae: capital of Syria, long the
chief city of the East, and at this time
only less important than Alexandria.
loco noblU: 'of high rank,' 'in high
station.' celebri: 'populous' (not
'celebrated'), urbe: for case see A.
282, d; B. 169, 4; H. 393, 7; H.-B.
452, a. copiosa: 'wealthy.' libera-
lissimisque studiis : Grammar,
Rhetoric, Poetry, Philosophy.

7-12. adventus: pi. in reference to
different places, celebrabantur: 'were226PRO ARCHIA POETA10 plena Graecarum artium ac disciplinarum, studiaque haec
et in Latio vehementius turn colebantur quam nunc isdem
in oppidis et hic Romae propter tranquillitatem rel publicae
non neglegebantur. Itaque hunc et Tarentini et Locrenses
et Regini et Neapolitan! civitate ceterisque praemiis dona-

15 runt, et omnes, qui aliquid de ingeniis poterant iudicare,
cognitione atque hospitio dignum existimarunt. Hac tanta
celebritate famae cuin esset iam absentibus notus, Romam j
venit Mario consuls et Catulo. Nactus est primum consules ^
eos, quorum alter res ad scrlbendum maxumas, alter cum res ""

20 gestas, turn etiam studium atque aures adhibere posset.' Statim
Luculli, cum praetextatus etiam turn Archias esset, eum do mum
suam receperunt. Et erat hoc non solum ingenii ac litterarum ^^
verum etiam naturae atque virtutis, ut doinus^quae huius^
adulescentiae prima favit, eadem ^sSiJaniittariSimar serieSttTCT

25 Erat temporibus illis iucundus Q. Metello illi Numidico et eius6.attended bf crowds.' Ipslus: sub-
jective with adventus, and objective witli
admiratio; tr. 'tlie admiration which
he excited upon his arrival' (at each
city). Italia: southern Italy in par-
ticular, Magna Graecia. turn: before
the civil wars, artium: Cicero uses
also the ablative with plemts (see ref-
erences on M. L. 18. 21). tranquil-
lltatem: from the time of the Gracchi
■to the Social War the uprising of
Saturninus was the only thing to break
the peace of the cityi

13-20. et (before Tarentini): cor-
relative with et, 1. 16. ceteris prae-
miis: garlands, banquets, etc. In-
geniis: 'men of talent.' dignum:
sc. esse, which is often omitted with
such verbs as existimare and piitare.
Hac . . . famae: 'this great and
widespread fame.' absentibus: 'to
people at a distance.' Mario . . .
Catulo: instead of the usual Mario
et Catulo consulibus, probably to indi-
cate Marius as the more important of
the two. Marius and Catulus defeated
the Teutones and Cimbrl in 102 and101. Nactus est: 'he chanced to find.'
quorum . . . posset: characteristic.
studium atque aures : . ' studious
attention.' Catulus was well acquainted
with Greek literature, and famed for the
grace and purity with which he spoke
and wrote liis own language.

21, 22. Luculli: the two brothers,
Lucius (whose campaign against Mith-
ridates is outlined in M. L. 8) and
Marcus, cum . . . esset: concessive.
praetextatus: heTe=adulescentulus\
for the toga praetexta see on in prae-
iexta, II. 2. 20. domum suam, cf. -
I. 4, 4. Et erat hoc: 'and this was
a testimony' (for the predicate^ gen-
itives see on IV. 4. 20). hoc: ex-
plained by the appositive clause wi . , ,
esset, 11. 23-24.

24. adulescentiae: case?

25-28. erat: sc. Archias. Q. Me-
tello Numidico: he was a man of
great personal integrity, distinguished
for his abilities in both war and peace.
He was consul in 109, and carried on
the war against Jugurtha in Numidia
wiih great success. In 100 he was ex-CAP. 3-4 §§ 5-7227Pio filio, audiebatur a M. Aemilio, vivebat cum Q. Catulo et
patre et fIlio, a L Crasso colebatur, LucuUos vero et Drusum et
Octavi5s et Catonem et totam Hortensiorum domum devinctam
consuetudine cum teneret, afficiebatur summo honore, quod

30 eum non solum colebant, qui aliquid percipere atque audire
studebant, verum etiam si qui forte simulabant.

4. Interim satis longo intervallo, cum esset cum M. LucuUo
in Siciliam profectus et cum ex ea provincia cum eodem LucuUo
decederet, venit Heracleam. Quae cum esset civitas aequissimo
iiire ac foedere; adscribi se in eam civitatem voluit idque, cum
5 ipse per s& dignus putaretur, tum auctoritate et gratia LQculli
ab Heracliensibus impetravit. Data est civitas Silvanl lege et

' Carbonis SI qui foedebatis civitatibus adscripti fuissent,

SI TUM, CUM LEX FEBEBATUB, IN ItaLIA DOMICILIUM HABUISSENT
ET SI SEXAGINTA DIEBUS APUD PRAETOBEM ESSENT PEOFESSi.

10 Cum hie domicilium Romae multos iam annos haberet, pro-
fessus est apud praetorem Q. Metellum, familiarissimum suum.pelled from the senate for refusing to
take the oath of obedience to an agra-
rian law of Saturninus; later he was
banished from 'the city. Plo flllo: the
son received the name of Pius for the
affection he displayed in securing his
father's recall from banishment. M.
Aemilio: M. Aemilius Scaurus, 163-
89, a great statesman and somewhat
noted orator. Q. Catulo patre: the
same as in 1. 18. flUo: a distinguished
leader of the aristocracy, a man of up-
right character and conduct, censor in
"is. L. Crasso: a, celebrated orator,
140-91; Cicero introduces him as one
of the speakers in his treatise De Ora-
tore. Drusum: M. Livius Drusus, an
aristocratic reformer, tribune of the peo-
ple in 91. Octavlos: Cn. Octavius,
consul in 87, and his son Lucius, con-
sul in 75. Catonem: probably M.
Cato, father of Cato Uticensis. Hor-
tensiorum: of whom Q. Hortensius,
Cicero's rival as an advocate, was one.
31. studebant, simulabant: 'really
had ' or ' affected a taste.'4. 1-5. satis longo intervallo:

'after quite a long lapse of time,' since
coming to Bome. cum: notice its
use four times in one short sentence
twice as conjunction and twice as prep-
osition; see on cum, IV. 6. 17. M,
Lucullo: see on 3. 21. He was curule
aedile in 79, praetor In 77, and consul
in 73. aequissimo . . . foedere:
Cicero speaks of this treaty in f his
oration for Balbuc as prope singTfi6.re,
'almost unparalleled ;f in precisely what
points it was more favorable than other
treaties we do not know. The ablative
is descriptive, cum: causal, not cor-
relative with tum, though tum intro-
duces the causal ablatives as a coordi-
nate reason for impetravit. per se : "on
his own account.' dignus: see on
dignum, 3. 16.

6-11. civitas: i.e., Romana. The'
lex lulia, proposed in 90 by the consul
L. Julius Caesar, offered Roman citizen-
ship to all communities which had not
taken part in the Social War of 90-89;
some of them hesitated, Heraclea for228PRO ARCHIA POETASi nihil aliud nisi de civitate ac lege dicimus, nihil dico amplius; 8
causa dicta est. Quid enim horum infirmari, Gratti, potest?
Heracleaene esse eum adscriptum negabis? Adest vir sumina

15 auctoritate et religione et fide, M. Lticullus; qui se non opinari,
sed scire, non audivisse, sed vidisse, non interfuisse, sed egisse
dicit. Adsunt Heraclienses legati, nobilissimi homines — huius
iudicii causa cum mandatis et cum publico testimonio venerunt—
qui hunc adscriptum Heracliensem dicunt. Hie tu tabulas desi-

20 deras Heracliensium publican, quas Italico bello incenso tabu-
lario interisse scimus omnes? Est ridiculum ad ea, quae
habemus, nihil dicere, quaerere, quae habere non pofesumus, et
de hominum memoria tacere, litterarum memoriam flagitare et,
cum habeas amplissimi viri religionem, integerrimi municipii

2e iiis iurandum fidemque, ea, quae depravari nullo modo possunt,example, for as foederaiae civitaies, states
allied by treaty, they enjoyed privileges
of which they would be deprived by
accepting Roman citizenship. In 89
the tribunes M. Plautius Silvanus and
C. Papirius Carbo secured the passage
of a law known as the lex Plaviia
Papiria, the provisions of which are
here stated. Si Qx!i = iis qui. In direct
discourse ascripti fuissent, habuis-
SENT and ESSENT PHOFESSI would be in-
dicative future perfect. The conclusion
would then naturally be civitas ddbUur.
Ferebator is indicative because it is a
reporter's parenthesis (III. 4. 8), the
clause being determinative to tum.
FOEDERATis . . . ADSCRiPTi; 'placed
upon the rolls (of citizens) of the allied
states.' crviTATiBUs: dat.;why? domi-
ciLiniu: 'residence.' essent professi:
'declared their intention.' cum . . .
baberet: causal: he was able thus to
meet the second condition 0. 8). Q.
Metellum: the son, mentioned in 3. 26.

Argumentatio. §§8-11, proofs that
Archias has fulfilled the provisions of the
lex Plautia Papiria; answer to Grattius's
absurd argument based on the failure of
the defense (1) to produce the records ofHeraclea, (2) to show Archias's name on
the registers of the censors.

12, 13. nibll aliud: sc. agirmis, 'do
nothing els^' = de nulla alia re dicimus.
civitate ac leee = civitate Romana lege
Plautia Papiria data. dicimus =
dicturi sumus. horum: 'these claims,'
of having fulfilled the provisions of the
law. For the substantive use of the
adjective see on II. 8. 18. Gratti:
the complainant against Archias, other-
wise unknown.

14-16. Heracleae: locative, ad-
scriptum: as distinguished from a citi-
zen by birth. Adest: sc. nobis, 'we
are supported by M. Lucullus as wit-
ness.' auctoritate: 'influence,' due to
position, religione: 'scrupulousness,'
'conscientiousness.' flde: "trustworth -
iness,' -fi/Jelity.' non opinari: 'not
that he thinks, but that he knows,' etc.
egisse: 'managed.'

19-26. Hlc: 'hereupon,' 'with these
proofs before you,' 'in spite of these
proofs.' Italico bello: the Social War.
tabularlo: 'the archives.' omnes: with
subject of scimus. Est: in emphatic
position, 'it certainly is absurd.' ad:
' In reply to.' dicere, quaerere ; tacere,
flagitare; repudiare, desiderare: ad-CAP. 4-5, §§ 8-10229repudiare, tabulas, quas idem dicis solere corrumpi, deslderare.
An domicilium Romae non habuit is, qui tot annis ante cIvi-9
tatem datam sedem omnium rerum ac fortunarum suarum
Romae coUocavit? An non est professus? Immo vero iis

30 tabulls professus, quae solae ex ilia professione coUegioque
praetorum optinent publicarum tabularum auctoritatem.

6, Nam, cum Appi tabulae neglegentius adservatae dicerentur,
Gabini, quamdiu incolumis fuit, levitas, post damnationem
calamitas omnem tabularum fidem resignasset, Metellus, homo
sanctissiraus modestissimusque omnium, tanta diligentia fuit,

5 ut a.d L. Lentulum praetorem et ad iudices venerit et unius
nominis litura se commotum esse dixerit. His igitur in tabulls
nullam lituram in nomine A. Licini videtis. Quae cum ita sint, 10
quid est, quod de eius civitate dubitetis, praesertim cum alils
quoque in civitatibus fuerit adscriptus? Etenim, cum medio-versatlve asyndeton; cf. accommodatam
huic reo, vobis non molestam, 2. 7, 8.
bomlnum memorla: 'verbal testi-
mony.' tacere: 'to pass over,' stronger
than silere. Integerriml: 'most hon-
orable,' 'uncorrupted,' in antithesis to
depravari and corrumpi. munlclpll:
see on municipiorum. II. 11, 8. lus
lurandum fldemque: 'oath-bound
testimony;' hendiadys. Idem: 'your-
self.' solere: to be translated as an
adverb, 'frequently.'

27-31. An: see on An, I. 1. 17.
Bomae: Archias had had a residence
not merely in Italy, as the law required,
but in Rome. Immo vero: for cor-
rective force cf. IV. 8. 20. its tabulls:
those of Metellus. It would seem from
this passage that any of the six praetors,
not merely the praetor urbanus, might
enroll new citizens, professione: 'reg-
istration.' collegio: 'board.' opti-
nent: 'retain.'

5. 1-4. cum: concessive — 'while.'
Appl: Appius Claudius Pulcher, father
of P. Clodius Pulcher {the young scape-
grace whom Cicero offended later in thisyear 62, and who in retaliation brought
about the orator's exile in 58 — see In-
troduction), praetor in 89, consul in 79.
Gablnl: P. Gabinius Capito; he was
afterward condemned for extortion. The
genitive goes with both levitas and
calamitas. Incolumis: lit. 'unharmed;'
tr. 'before his conviction.' levitas:
'want of principle.' calamitas: often,
as here, applied to convictions which
entailed whole or partial loss of civil
rights. resignasset : ' unsealed,'

'destroyed,' would properly have for an
object tabulas, sanctlsslmus : 'most
conscientious.' modestlsslmus : 'most
law-abiding;' the corresponding nuun,
modestia, means ' submission to the laws,'
'law-abiding disposition.' dtllgentla :
'painstaking care,' 'exactness.'

5. L. Lentulum: we have no other
information about him than from this
passage. Metellus probably wished him
to make a legal decision on the citizen-
ship of the person whose name had been
erased.

S, 9. quid est quod: see on M. L.
24. 8. clTltate: i.e.. in Heraclea.
praesertim cum: 'especially as'230PRO ARCHIA POETA10 cribus multls et aut nulla aut humill aliqua arte praeditis
gratuito civitatem in Graecia homines inpertiebant, Reginos
credo auc Locrenses aut Neapojitanos aut Tarentinos, quod
scaenicis artificibus largiri solebaiit, id huic summa ingenii
praedito gloria noluisse ! Quid? ceterl non modo post civitatem

13 datam, sed etiam post legem Papiam aliquo modo in eorum
municipiorum tabulas inrepserunt; hie, qui ne utitur quidem
illis, in quibus est scriptus, quod semper se Heracliensem esse
voluit, reicietur? Census nostros requiris. Scilicet; est enimll
obscurum proximis censoribus hunc cum clarissimo imperatore,

20 L. LucuUo, apud exercitum fuisse, superioribus cum eodem
quaestore fuisse in Asia, primis, lulio et Crasso, niillam populi
partem esse censam. Sed, quoniam census non ius civitatis
Gonfirmat ac tantum modo mdicat eum, qui sit census, ita se
iam turn gessisse, pro cTve, lis temporibus, quem tu criminaris

25 ne ipsius quidem iudicio in civium Romanorum iure esse ver-luerlt: not sit. because the granting
of citizenship in such towns ceased after
they became Roman jnunicipia-

11-13. Graecia: Le,, Magna Graecia.
credo: ironical; with such meaning it
usually has no influence on the con-
struction; cf. III. 3. 8. quod; its
antecedent is id, 1. 13. scaenicis arti-
ficibus: 'actors;' during the republic
they were not held in high esteem by
the Romans, and were considered un-
worthy of citizenship.

14. post civitatem datam: 'after
the granting of citizenship' by the lex
Plavtia Papiria C4. 6-9). For construc-
tion cf. IV. 7. 12.

15. legem Fapiam: a law passed
in 65, expelling frsra Rome all persons
who had not a domicile in Italy. It
was on the basis of this law that Grat-
tius prosecuted Archias,

17. nils: sc. tabvUs.

18-21, Census: 'census lists' pi,
with reference to the different censuses
that Grattius had mentioned as taking
place since the beginning of Archias's
alleged citizenship, his name appearedon none of these lists. Scilicet: iron-
ical, 'of course.' obscurum: 'not
known.' prozlmls: abl. absolute ex-
pressing time — in 70, during the Third
Mithridatic War. apud ezercltum:
not in exercitu, for Archias was not -a
soldier, superioribus: sc. censoribus
(cf. proximis, 1. 19); in 86. quaestore:
appositive. Lucullus wEis quaestor to
Sulla in the First Mithridatic War.
prlmls: the first after the passage of
the law on which Archias's claim was
based — in 89.

22. esse censam: 'enrolled;' so in
next line.

23-25. ac: 'but' ita , . . pro
clve: 'professed to be a citizen just
at that time,' i.e., at the time of enroll-
ment; ita anticipates and Is explained
by pro cive', after this phrase sc. hoc
dico to introduce the statement, begin-
ning with iis temporibus. lis tempori-
bus: referring to proxitnis censoribus^
superioribus, primis. quem: its ante-
cedent is the subject ot tecit, adiit and
delatus est; tr , 'the man whom you
charge with having had no share in tnaCAP.§§ 10-12231satum, et testamentum saepe fecit nostrls Iggibus et adiit
hereditates civium Romanorum et in beneficils ad aerarium
delatus est a L. Lucullo pro consule.

6. Quaere argumenta, si quae potes; numquam enim hie
neque suo neque amicorum iudicio revincetur. yU^JL . &,.,,,j„,^

Quaeres a nobis, Gratti, cur tanto opere hoc homine delecteM2
mur. Quia suppeditat nobis, ubi et animus ex hoc f^enslgtre-
5 pitu reficiatur et aures convlcio defessae cdtlqmescancT'^Aii tvLn^jy^"^
existimas aut suppetere nobis posse, quod cotidie A\Mm^ in „
tanta varietate rerum, nisi animos nostros doctrlna excolamus, ■^)^^^ '
aut ferre animos tantam posse contentionem, nisi eos doctrlna
eadem relaxemus? Ego vSro fateor inShis studiis esse dedi-
10 tum. Ceteros"'^ttq(eat7aLquI ita se Etteris abdiderunt, ut nihil
possint ex iis neque ad communem adferre fructum neque in
aspectum lucemque proferre; me autem quid pudeat, qui tot
annos ita vivo, iudices, ut a nulllus umquam me tempore autrights of Roman citizens even in his own
estimation, both made,' etc. Ipslus
ludlcio: Grattius argued from the non-
appearance of Archias's name on the
census lists that the latter did not regard
himself as a citizen.

26-28. testamentum fecit, etc.:
acts showing that Archias did consider
himself a citizen and was so considered
by others, for the privileges cited were
not open to foreigners, in beneficils:
'among those who had rendered service
to the state;' it was the custom for a
general or provincial governor, upon
returning to Rome, to report the names
of such men to the state treasury, that
they might receive a reward, delatus
est: in 67, when LucuUus came back
from the Mithridatic War.

6. 2. ludlcio: 'judgment,' as shown
by his own acts and those of his friends
<cf. ipsius iudicio, 5. 25).

Pars extra Causam, §§12-30, dealing
not with the legal side of the case, but
with the great services of literature to theOnline LibraryMarcus Tullius CiceroSelected orations and letters of Cicero : to which is added the Catiline of Sallust ; with historical introduction, an outline of the Roman constitution, notes, vocabulary and index → online text (page 24 of 52)