Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 25 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 25 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


pluree etiam gentee contra imperatorem
nostrum concitatae sunt^ De Imp. Pomp.
23 ; he would moreover supply concitatio
before eompressa in Fam. xii. 1,1; the
•word concitatio is found in Brut. 56.

cecidit] Herodotus and Thucydides
record that Hippias was at the battle of
Marathon, but the only authority which
supports Uie statement in the text that
he was killed at that battle is Justin ii. 9.
The treatise on the Athenian constitution
hy pseudo-Aristotle does not throw any
light on the question.

recte . . . iure] We unhesitatingly
agree with Boot tnat reete is a stronger
«ord than iure. As opposed to male.impie^ nefarie, it is justified, but Cicero
wishes to qualify the word when he
thinks how badly Sulla, Marius, and
Cinna used their victory. He therefore
corrects his usage of recte * well, rightly^,'
and savs rather that they act«d * within
their nghts * ; they were * right in prin-
ciple * because they did not levy foreign
war agunst their country, but they
cannot be said to have 'acted rightly'
because their triumph was stained with
cruelty,

Sune primum mortaletn esse] Does
hunc here refer to Pompey or Caesar?
We think it refers to Caesar. Cicero
would not have used the word exstingui
of Pompey: and it suits the train of
thought better to understand Cicero to
say : — * I could not join in the invasion
of Italy by a foreign army. I reflected,
if the worst should come, at all events
time will eventually remove Caesar, and
then there is the chapter of accidents to
reckon on ; the preservation of our
country is our bounden duty above all
others, and putting these considerations
aside, yet (et tainen) I fostered a hope
that a compromise might be effected before
Caesar should commit the crime of estab-
lishing a tyrannis, or Pompey the tin ofDigitized by LjOOQICCCCLXr. {ATT. IX. 10). 123

urbem autem et populum nostrum servandum ad immortalitatem,
quantum in nobis esset, putabam, et tamen spes quaedam me
obleotabat fore ut aliquid conveniret poiius quam aut hio tantum
soeleris aut ille tantum flagitii admitteret. Alia res nunc tota est,
i^a mens mea. Sol, ut est in tua quadam epistola, excidisse mihi
e mundo videtur. XTt aegroto, dum anima est, spes esse dicitur,
810 ego, quoad Fompeius in Italia fuit, sperare non destiti.
Haeo, haeo me fefelierunt, et, ut verum loquar, aetas iam a
diuturuis iaboribus deveza ad otium doraestioarum me rerum de-
leotatione moUivit. Nunc, si vel periculose experiundum erit,
experiar certe, ut hinc avolem. Ante oportuit fortasse. Sed ea,
quae scripsi, me tardarunt et auctoritas maxime tua. 4. Nam cimi
ad huno locum yenissem, evolvi volumen epistolarum tuarum, quod
ego sub signo habeo servoque diligentissime. Erat igitur in ea,
quam x. Kalend. Febr. dederas, hoc modo : * Sed videamus et
Onaeus quid agat et illius rationes quorsum fluant. Quod si iste
Italiam relinquet, faciet omnino male et, ut ego existimo, a\oyl<rrwqy
sed tum demum consilia nostra commutanda erunt.' Hoc scribis
post diem quartum quam ab urbe discessimus. Deiude viii.
£alend. Febr. : * Tantum modo Gnaeus noster ne, ut urbem
oXoy/aroic reliquit, sic Italiam relinquat.' Eodem die das alteras
litteras, quibus-mihi consuleuti pianissimo respondes. Est enim sic
^ Sed veuio ad consultationem tuam. Si Guaeus Italia cedit, in
urbem redeundum puto : quae enim finis peregrinationis P ' Hoc
mihi plane haesit, et nunc ita video, infinitum bellum iimctum
miserrima fuga, quam tu peregrinationem vvoKoplZ^. 5. Sequitur
Xptia/ibQ VI. Kai, Februarias : * Ego, si Pompeius manet in Italia
uec res ad pactionem venit, longius bellum puto fore : sin Italiam

deTastafing Italy.' For ei tamen cp. spondence ! And how certain each editor

MadT. Fin. ii. S5, and Munro on Lucr. feels that they woidd prove the truth of

V. 1177. ^ his own emendations !

mundo] the uniyerse, of which the illiwi] sc. Caesarit. Immediately after

three divisions were terra ^ caelum, and itte is Pompey.

mare, Lucr. v. 93: cp. L»iel. 47, solem Tantum fnodci] 'provided that.' We

enim e mundo tollere videntur ei qui amiei' cannot find a parallel for tantum modo ne,

titan e vita tollunt, hut tantum modo b < provided that ' oocurs

aetas . . . moUivit'] 'The calm ap- in SaU. Jug. 79, 8, and tantum ne and

{troach of the evening of life after my modo ne are common: cp. Liv. xzi. 19,

ong day's work brought with it easeful 6 ; 62, 4.

thoughts of the pleasures of home life.' eomultatUmem tuam"] * the question on

4. quod ego eub eigno habeo'] It is a which you ask advice *x cp. Att. viii. 4, 3

pity that ihese letters were not published. (835).

what a flood of light they would throw diroico0/^p] ' which you euphemis

on some of the da» placet in the corre- tically call a tour ' fDigitized by LjOOQIC124 CCCLXV. {ATT. IX. 10).

relinquit, ad posterum bellum aairovSov strui existimo.' Huius
igitur belli ego partioeps et sooius et adiutor esse cogor, quod et
a<tvoviov est et cum oivibus. Delude vii. Idus Februar., cum iam
plura audires de Pompeii consilio, conoludis epistolam quamdam
hoo modo : ' Ego quidem tibi uon sim auotor, si Foropeius Italiam
relinquit, te quoque profugere. Summo enim perioulo facies nee
rei publicae proderis, cui quidem posterius poteris prodesse, si
manseris.' Quern ^iXoTrarpcv ac TroAtnicov hominis prudentis et
amioi tali admonitu non moveret auctoritasP 6. Deinoeps iii.
Idus Februar. iterum mihi respondes oonsuleuti sic : ' Quod
quaeris a me fugamne suadeam an moram defendam [utiliorem
putem] ego vero in praesentia subitum disoessum et praecipitem
profectionem cum tibi tum ipsi Gnaeo inutilem et periculosam
puto et satius esse existimo vos dispertitos et in speculis esse. Sed
medius fidius turpe nobis puto esse de fuga oogitare.' Uoo turpe
Gnaeus noster biennio ante cogitavit : ita suUaturit animus eius et
proscripturit iam diu. Inde, ut opinor, cum tu ad me quaedam
ykviKtiynpov scripsisses et ego mihi a te quaedam significari
putassem, ut Italia cederem, detestaris hoc diligenter xi. Kalend.
Mart. : * Ego vero nulla epistola significavi, si Gnaeus Italia
cederet, ut tu una cederes, aut, 6% significavi, non dico fui in-
constans, sed demons.' In eadem epistola alio loco : ^ Nihil
relinquitur nisi fuga, cui te socium neutiquam puto esse oportere
nee umquam putavi/ 7. Totam autem banc deliberationem
evolvis accuratius in litteris viii. Kalend. Mart, datis : * Si M.*
Lepidus et L. Yolcatius remanent, manendum puto, ita ut, si

6. tiTTovlov^ * & wBT d outrance.* usually attributes Pompey's dipurturft

non sim auctor] * I should not advise from Italy to panic,

you,' the subiuuctive with ut would be iullaturit . . , ptoin^ipturif] * so eager

more in accordtince.with Ciceronian usage is he for the r6le of Sulla and a proscrip-

after auetor tint, "| tion.* Cicero is very bold in his coinage

6. uiiliorem putem] We regard these of de»idemtiyea(Q^.m<frtw it r.pefituHre);

words as a gloss on defemUtm which but this can hardly be called boMness in

would require explanation inasmuch as a writer who has coined /a<;^o>i in ^t\o-

drfendere means not only *to maintain, ff o^-nr 4 ov $tjheci non faction, Alt. i. 16,

advocate/ but also to *keep off, drive 13(2*2): cp. in Greek /AfAAortifiav.

away.' deteUari»] * you protest emphatically

dispertitos et in speculis"] * separated against this interpretation of a letter ^ uf

and each on his watchtower.' yours couched in general terms, in which

biennio ante cogitavit] Here Cicero I thought I detected a hint thut 1 shouldtakes the true view of romney*s policy leave Italy.'

in leaving Italy. It was wiii a view to Ego vero] usually 'Yes, I did ' ; when

returning from the East victorious and followed by a negative we mu '

playing the part of SuUa, and it was part * No ; I did not.*

of a plan long since conceived. He 7. evolvis] * you develope.'Digitized by LjOOQICCCCLXV. {ATT. IX. 10). 125

salvus sit Pompeius et oonstiterit alioubi, banc viKvtav relinquas et
te in certamine vinoi cum illo faoilius patiaris quam cum hoc in ea,
quae perspicitur futura, coUuvie regnare.* Multa disputas huic
sententiae convenientia. lode ad extremum : * Quid si ' inquis

* Lepidus et Yolcatius discedunt P Plane airopij. Quod evenerit
igitur et quod egeris, id <mpKTlov putabo.* Si turn dubitaras,
nunc certe non dubitas, istis manentibus. 8. Deinde in ipsa fuga
V. Kal. Martlas : * Interea non dubito quin in Formiano mansurus
818. Comraodissime enim to /iAXov ibi icopaSoic^deic-' Ad K.
Martias, cum ille quintum iam diem Brundisii esset : * Tum
X)oterimu8 deliberare, non scilicet iam integra re, sed certe
minus infracta, quam si una proieceris te.' Deinde iiii. Non.
Martias vvb rfiv Xfjxl/tv cum breviter scriberes, tamen ponis hoc :

* Cras scribam plura et ad omnia, hoc tamen dicam, non paenitere
me consilii de tua mansione et, quamquam magna soUicitudine,
tamen, quia minus mali puto esse quam in ilia profectione, maneo
in senteutia et gaudeo te mansisse.' 9. Cum vero iam angerer et
timerem ne quid a me dedecoris esset admissum, iii. Nonas Mart. :

* Tamen te non esse una cum Pompeio non fero moleste. Postea
si opus fuerit, non erit difficile, et illi, quoquo tempore fiet, erit
uafAtviarov, Sed hoo ita dioo, si hie, qua ratione initium fecit,
eadem cetera aget, sincere, temperate, prudenter, valde videro et
eonsideratius utilitati nostrae consuluero.' 10. vii. Idus Martias
scribis Peducaeo quoque nostro probari, quod quierim, cuius auc-
toritas multum apud me valet. His ego tuis scriptis me con-
soler, ut nihil a me adhuo delictum putem. Tu modo auctoritatem

wdievtay] Cicero applies this expres- great anxiety.' This seems to be the

sion frequently lo the political followers kind of ablative illustrated on £p. 131, 4.

iif Caesar aUuding to the v9k{k»v ikfitvjivh. It can hardly be taken as if mamuti were

M.dpiira of <)d. xi. whiuh was called the to be supplied, * though your remaining

piKvta, Another verse from Homer causes you great anxieiy.'

which Cicero might have Quoted in refe- 9. kvii9vivr6v\ 'welcome, accep-

rence to Caesar and his followers is oXos table ' ; see on Att. ix. 2 0, 3 (356).

T^wnrrai rol 8« ffxtcd idfffown. They are hoe ita dieo »i] ' when I say this it is

likened to the ghosts or mere shadows of with the reser>'ation that if his rival

real men. Mr. Jeans renders Inferno, (Caesar) goes on for the future like the

bui perhaps dm«« <2<iinn^M would go a little beginning he has made of acting with

nearer to the thought. ^ good faith, moderation, and prudence, I

8. infraeta] keeps up the metaphor in shaU have to make a thorough investi-

«A/«'^ra / we should say 'though not with gation and consider more closely what

a free hand, yet with one far less hampered our interests advise.' — Jeans,

than if you had taken this leap in the 10. eomolor tU putem] * I comfort

dark with Pompey.' myself so far as to think that.'

quamquam magna toll.'] * though I feelDigitized by LjOOQIC126 CCCLXri. (ATT. IX. 11 A).

tuam defendito : adversus me nihil opus est. Bed consoiis egeo
aliis. Ego, si nihil peooavi, reliqua tuebor. Ad ea tute hortare
et me omnino tua cogitatione adiuva. Ilic nihildum de reditu
Caesaris audiebatur. Ego his litteris hoo tamen profeci : perlegi
omnes tuas et in eo aoquieyi.CCCLXVI. CICERO TO CAESAR (Att. ix. ii a).

FORMIAB ; HAKCH 19 OR 20 ; A. U. C. 705 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 57.
CICERO IMP. S. D. CAESARI IMP.

1. Ut legi tuas litteras, quas a Furnio nostro aoceperam,
quibus mecum agebas ut ad urbem essem, te velle uti oonsilio et
dignitate mea minus sum admiratus: de gratia et de ope quid
signifioares meoum ipse quaerebam, spe tamen deduoebar ad eam
oogitationera, ut te pro tua admirabili ac singulari sapientia de
otio, de pace, de oonoordia civium agi velle arbitrarer, et ad eam
rationem existimabam satis aptam esse et naturam et personam
meam. 2. Quod si ita est et si qua de Pompeio nostro tuendo et
tibi ac rei publioae reoonoiliando oura te attingit, magis idoneum^
quam ego sum, ad eam causam profecto reperies neminem : qui et
illi semper et senatui, cum primum potui, pacis auotor fui, neo
sumptis armis belli uUam partem attigi, iudicavique eo bello te
violari, contra cuius honorem populi Romani beneficio conoessum
inimici atque invidi niterentur. Sed ut eo tempore non modo
ipse fautor dignitatis tuae fui, verum etiam ceteris auctor ad te
adiuvandum, sic me nunc Pompeii dignitas vehementer movet.
Aliquot enim sunt anni, cum vos duo delegi quos praeoipue co-

cofueiis egeo alixn'] * I want others to pleonasm inyolved in this expression q).
be my accomplices, that is, to be per- in ea opinions ut putarent Att. iL 24, 3
suaded by your arguments into endorsing (51) und note there,
my course of action. personam] * my position.'

tute hortare'] *you yourself keep on 2. tuendo] 'miaintainiogin his proper

exhoi'ting * people to that course which I position.'

have taken. Tute is a common form in cum primum potui] so. on my return

the letters, and it is a mistake to read from Cilicia.

tu te hortare. honorem pop, Rom, benejtcio eonce$sum'\

See on Att. vii. 7, 6 (298).

Pompeii dUgnitaa'] < the just claims of

I, coffiiationemutarbitrarer'] For the Pompey.'Digitized by LjOOQICCCCLXriL (ATT. IX. 11). 127

lerem et quibus essem, sicut sum, amicissimus. 3. Quam ob rem
a te peto vel potius omnibus te predbus oro et obtestor, ut in tuis
maximis euris aliquid impertias temporis huio quoque oogitationi,
ut tuo beneficio bonus vir, gratus, pius denique esse in maximi
beneficii memoria possim. Quae si tantum ad me ipsum perti-
nerent, sperarem me a te tamen impetraturum, sed, ut arbitror, et
ad tuam fidem et ad rem publioam pertinet me et pacis et utrius-
que Tostrum amicuwy ad veatraniy et ad oivium conoordiam per te
quam accommodatissimum conservari. Ego, cum antea tibi de
Lentulo gratias egissem, cum ei saluti, qui mihi fuerat, fuisses,
tamen lectis eius litteris, quas ad me gratissimo animo de tua
liberalitate beneficioque misit, eamdem me salutem a te aocepisse
putavi quam ille : in quem si me intellegis esse gratum, cura,
obseoro, ut etiam in Pompeium esse possim.CCCLXVII. CICERO TO ATTICTJS (Arr. ix. ii).

FORMIAE ; MARCH 20 ; A. U. C. 706 ; B, C. 49 ; AET. CIC. 67.

De Lentulo, qui Puteolis venetur, de Matio, qui Quinquatribus se Tiserit, eiusque
de Caeeare sententia, de Crassipede et iis, quae de Pompeio narrayerit eiusque adseclia.

CICERO ATTICO SAL.

1. Lentulum nostrum sois Puteolis esse P Quod oum e viatore
quodam esset auditum, qui se dioeret eum in Appia, cum is paullum
leetieam aperuisset, oognosse, etsi yix veri simile est^ misi tamen

3. impertias ^^mpom] < that you will spared Lentulus on the capture of Corfi-

derote some time to the condrleration how nium.

I may be enabled by your kindness to show in quem] This refers to Lentulus : ' if

myself to be a man of honour, gmtitiide, you observe my eratitude to him, give me

and affection, when under a yery strong the chance of showing my gratitude to

) of obligation * to Pompey. Pompey too.'amicum'] So we read with Lehmann

(pp. 96-100): cp. pacis atnatores, Att. 1. acit esMe] It seems better with Boot

xiy. 10, 2. Bosins conjectured me ex and Wesenberg to regaid thi-s as a ^uos-

ptnteie et ad utriuMue veelrum et ad civium tion. Atticus would not have been likely

eoneardiamy &c. But paeie of M is almost to have heard this news in Rome before

surely right. Cicero was always a most Cicero in Formiae.

earnest advocate of peace : cp.' Att. viii. Appia'] sc. via : see note on Att. ix.

9, 1 (340) ; Fam. ii. 16, 3 (394) ; iv. 1, 1 6, 1 (360).

(3S7); zvi. 12,2(312). eet] must be inserted ; the rule, which

qui mihifiurat'] sc. ealuti ; in promot- is also operative for quamquam. Lb that in

log his restoration from exile. Caesar had Cicero, and the best writers when a clauseDigitized by LjOOQIC128 CCCLXVII. {ATT. IX. 11).

Puteolos pueros qui pervestigarent et ad eura litteras. Inventus
est vix in hortis suis se occultans litterasque mihi remisit miriSoe
gratias ngens Caesari : de suo autera consilio C. Caecio mandata
ad me dedisse. Eura ego Iiodie exspoctabam, id est, xiii. KaL
April. 2. Venit etiam ad me M:itiu8 Quiuquatribus, homo me-
hercule, ut milii visus est, temperatus et prudens ; existimatus
quidem est semper auctor otii. Quam ille hoc non probare mihi
quidem visus est! quam illam viKvUtv^ ut tu appellas, timere!
Huio ego in multo sermone epistolam ad me Caesaris ostendi, earn,
cuius exeraplum ad te antea misi, rogavique, ut interpretaretur
quid esset quod ille scriberet, * consilio meo se uti velle, gratia,
dignitate, ope rerum omnium.' Respondit se non dubitare quin et
opem et gratiam meara ille ad pacificationem quaereret. XJtinam
aliquod in bac miseria rei publicae noXiriKov opus ef&cere et
navare mibi liceat ! Matius quidem et ilium in ea sententia esse
confidebat et se auctorem fore poUicebatur. 3. Pridie autem apud
me Crassipes fuerat, qui se pridie Nonas Martias Brundisio pro-
feotura atque ibi Porapeiura reliquisse dioebat, quod etiam, qui
viii. Idus illinc profecti erant, nuntiabant : ilia vero omnes, in
quibus etiam Crassipes, qui pro sua prudentia potuit attendere,
sermones minaces, inimicos optiraatium, munioipiorum hostes,
meras proscriptiones, meros SuUas: quae Lucceium loqui, quae
totam Graeciam, quae vero Theopbanem! 4. Et tamen omnis spes
salutis in illis est, et ego excubo auimo nee partem ullam capio
quietis, et, ut has pestes effugiam, cum dissimillimis nostri esse
cupio. Quid enim tu illic 8cipionem, quid autem Faustum, quid
Libonem praetermissurum soeleris putas? — quorum creditores
convenire diountur — , quid eos autem, cum vicerint, in cives

with eUi has not a verb of its own, the the rest Crassipes, who being a sensible

Terb of the principal clause must be man was capable of observing how things

•capable of beinysu)ipUe<) in the secondary, went, gave the same account, that their

Ha<lv. Fin. V. 68. ; Reid, Acad. ii. 3. In words were threatening/ &c., Mermonet

Fam. ii. 7, 3 (227) the u» reading must and the subsequent accusatives are expla-

be corrected for other reasons &» well. natory of Wa : optitnatiumf sc. those who

ffraiioM'] * in which he expressed him- were remaining behind,

self as MonderfuUy grateful to Caesar' toiam Oraeciam'\ < all the Greeks there.'

for allowing him to leave Corfinium in 4. exeubo] * I am on the watch ': op.

safety after the capitulation. in tperulU enae^ Att ix. 10, 6 (365). For

2. Quinqnalribtii] March 19, the day exeubo cp. Phil. vi. 18, excuhabo riffilabo-

before the date of this letter. que pro vobis; Tusc. iv. 37 (Sapiens)quid etitet quod"] * what did he mean by semper aninw He exeuhat ut nihil ei impro'

vi*um aeeidere ftonsit,
among in eivee effeeturoe'] Cicero uses in withpaying in his letter. ' vixum aeeidere ftomt.

3. tlla tvro] ' aXL of them, andDigitized by LjOOQICCCCLXrilL {ATT. IX. 12). 129

effeoturos P quam vero fiiKQoyfjvxlav Ghiaei nostri esse P Nuntiant
Aegyptum et ^Apu^lav tvSaifiova et Meaoirorafilav cogitare, iam
Hispaniam abieoisse. Monstra narrant, quae falsa esse possunt :
Bed oerte et haec perdita sunt et ilia non salutaria. Tuas litteras
iam desidero. Post fugam nostram numquam fiam nostrum
earum intervallum fuit. Misi ad te exemplum litterarum mearum
ad Gaesarem, quibus me aliquid profeoturum puto.CCCLXVin. CICEEO TO ATTICUS (Att. ix. 12).

FORMIAE ; MARCH 20 ; A. U. C. 706 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 57.

M. Cicero queritar ad se nimtium adlatam esse dromnyallatam esse Pompeinm
ntlbiis edam exitus portus teneri, de consiliis Attici cum honestis turn cautis, de
Dionysioy de desperata condicione sua.

CICERO ATTICO SAL.

1. Legeram tuas litteras xiii. Ealend., cum mihi epistola
adfertur a Lepta, oiroumyallatum esse Pompeiumy ratibus etiam
exitus portus teneri. Non medius fidius prae laorimis possum
reliqua neo oogitare neo scribere. Mim ad te exemplum. Miseros
nos! cur non omnes fatum illius una exseouti sumus P Eoce autem
a Matio et Trebatio eadem : quibus Mintumis obvii Caesaris tabel-
larii. Torqueor infelix, ut iam ilium Mucianum exitum exoptem.
At quam honesta, at quam expedita tua oonsilia, quam evigilata
tuiB oogitationibus qua itinens, qua navigationisy qua congressus
sennonisque cum Oaesare I Omnia cum honesta tum cauta. In
Epirum vero invitatio quam suavis, quam liberalis, quam fraternal

aUatiTe after this Terb in Lael. 41, but fiam no$tnm] Corradns snmsted torn

this is hardly a sufficient reason for reading bnffum $arum (or nottrarum), Qu. tantum

dvibm here. The two constructions are nostrarum.

quite possible — in eiv$» would mean

* against the citizens '; in d^fibm^ * in the 1. Mucianum exitum] Q. Muoius

case of the citizens.' Scaevola was murdered in 82 by the

uiKpor^vx^^^] Mhas/Aaic/H»4wX^^)^u^ orders of C. Mariusthe younger: see on

this is, no doubt, an error, as fityaXorfoxia Att. viii. 3, 6 (338).

iaihe form in use, and irony is out of evigilata tuis eogitationibus"] 'thought

plaoe here. out ' ; the genitiyes, itineris, navigationiif

eofUare'] * that he thinks of going to': eongressuSf aermonitf depend on consilia,

ep. Arpinum eogito^ Att. ix. 9, 2 (364). < your plans for.'

▼OL. rr. KDigitized by LjOOQIC130CCCLXriII. {ATT. IX. IS).2. De Dionjsio sum admiratuSy qui apud me honoratior fuit quam
apud Soipionem Panaetius, a quo impuriBsime haeo nostra fortuna
despeota est. Odi hominem et odero : utinam uloisoi possem ! Sed
ilium ulcisoentur mores sui. 3. Tu, quaeso, nuno vel maxime quid
agendum nobis sit oogita. Populi Bomani exeroitus On. Pom-
peium oiroumsedet : fossa et yallo saeptum tenet, f uga prohibet ;
nos vivimus P Et stat urbs ista, praetores ius diount, aediles ludos
paranty yiri boni usuras persoribunt : ego ipse sedeo P Goner illuc
ire, ut insanus P implorare fidem municipiorum P Boni non oonse-
quentur, leves irridebunt, rerum novarum oupidi, victores pre-
sertim et armati, vim et manus adferent. 4. Quid oenses igitur P
eoquidnam est tui oonsilii ad finem huius miserrimae vitae P Nunc
doleo, nuno torqueor, cum cuidam aut sapiens videor, quod una
non ienm, aut f elix fuisse. Mihi contra. Numquam enim illius
viotoriae socius esse Yolui, calamitatis mallem fuissem. Quid ego
nuno tuas litteras, quid tuam prudentiam aut benevolentiam im-
plorem P Actum est. Nulla re iam possum iuvari, qui ne quod
optem quidem iam habeo nisi ut aliqua inimici misericordia libe-
remur.2. impurUiime] * most foully,' ios
luap^aroLj for DionyeduB : see on Att. tu.
26, 3 (326).

3. viri . . . perserihunf] * our friends
the optimates are booking their profits.'
The optimates, many of whom were in
the habit of lending money like Atticus,
were now engaged in their usual avoca-
tions, as if no public cataclysm had
occurred. Just below, we have the
broad division of boni or Pompeians, leves
who have no politics, and novarum retwn
cupidi or Caesareans.

fl |4. eequidnam . . . eonsilii ad] ' have
you any advice as to the way"! should
end this utterly wretched existence.' This
sentence is badly expressed, but not there-fore necessarily un-Giceronian. Again,
as in the letters from exile, his style
suffers from his mental distress. Boot
proposes eeguis — nam ett tui eonsilii— Jinit
huius miserrimae vilae ; but^M with pro-
nouns is feminine, as in quae enim finis,
Att. ix. 10, 6 (365) ; Cicero might, how-
ever, have used eequis feminine, accord-
ing to the example of the comic writers.
We should insert adest before Jlnis if we
accepted Boot's correction. For est tm
eonsilii, * it is yours to advise,' see on res
erat deliheraOonis, Att. viii. 12, 3 (346).

Miki contra] * I take a quite different
view of myself ': sc. videor esse,

aliqua] sc. via,

inimict] sc. Caesaris,Digitized by LjOOQICCCCLXIX. (ATT. IX. IS, §§ i-7). 131

COOTiXIX. OIOERO TO ATTIOUS (Att. ix. 13, §§ 1-7).

FORMIAE ; MABCH 23 ; A. U. C. 705 ; B. C. 49 ; AET. CIC. 57.

M. Cicero quod soripaerat Pompeiumcircumyallatuin porta occIubo, iam noa yemm
ene ngniflcat, turn de litteris Attici et Dolabellae, de causa, quam ob rem consilia
Attid collegerit, de sua erga Fompeium beneyolentia, de magnis Caeeaiis copiis et
opQms, de praefectura sua, de yiris bonis, de Lentulo, de misera Pompeii condicione.

CICERO ATTICO SAL.

1. OvK lor frvfcoc Xcfyoc, ut opinor, ille de ratibus. Quid
enim esset, quod Dolabella iis litteris, quae iii. Idus Martias
a Brundisio dedit, hano quasi ivnfuplav Oaesaris soriberet, Fom-
peium in f uga esse eumque prime yento navigaturum P QuodOnline LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 25 of 70)