Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 29 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 29 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


that the great critic did not see that aiia tune,' while oonflictari fortuna means

here does not agree with proving. *to be overwhelmed by one's circum-

Z, faeere potiA sc. aw6a<; the ellipse stances.' Without the cum we must

IS quite justifiable, being implied in ne assume a more violent zeugma than seems

mtblevabat quidem, ' did not even give me probable in acomposition like this, * though

a helpingliand when I lay at his feet ' ; the^ (have enjoyed) a most distinguished

this * helping hand,' something short of position, while I am overwhelmed by one

material help, would have taken the form fiur harder to bear.'

of a word^of comfort. deeerta per se aut oppresea"] 'who

pium .': . . exitiaWe . . . ealamito* could be happy when it is owing to his

nml i(' righteous . . . fatal . . . disas- action that his oountryhas been abandoned

trous.* or enslaved.' Pompey was responsible

4. quacum illi Jhrentieeima . . . videmur"] for the one, Caesar for the other.

' I do not even hold their present state to 6. eomeientia'] * this ennobling reflec-

be better than mine, though the circum- tion' ; the pleonasm whereby eonaeientiaf

stances they have to deal with are so < reflection,' is followed hy cum cogito is il-

distinguished and mine so much harder to lustrated on Att. ii. 24, 3 (51). Conscientia

bear.' We have inserted cum after qua may, however, mean 'conscience,' as rw/a

becaase cot^/Uctari cum fortuna means conscientia, Att. ziii. 20, 4.Digitized by LjOOQIC156 CCCLXXXII. {ATT. X. Ji).

quorum quidem alter quia non tamen maiore pietate est, me mira-
biliter exoruoiat, alter^-o rem miseram ! nihil enim mihi aocidit in
omni vita aoerbius — indulg^ntia videlicet nostra depravatus eo
progressuB est, quo non audeo dioere. Et exspecto tuas litteras.
Scripsisti enim te scripturum esse plura, cum ipsum vidisses.
6. Omne meum obsequium in ilium fuit oum multa severitate,
neque unum eius nee parvum, sed multa et magna delicta oompressi,
patris autem lenitas amanda potius ab illo quam tam orudeliter
neglegenda. Nam litteras eius ad Caesarem missas ita graviter
tulimus, ut te quidem celaremusy sed ipsius videremur vitam in-
suavem reddidisse. Hoc vero eius iter simulatioque pietatis qualis
fuerit non audeo dioere. Tantum scio post Hirtium oonventum
aroessitum a Caesare, omn eo de meo animo a suis rationibus
alienissimo et consilio relinquendi Italiam, et haeo ipsa timide.
8ed nulla nostra culpa est, natura metuenda est. Haeo Curionem,
haeo Hortensii filium, non patrum culpa corrupit. lacet in
maerore mens frater neque tam de sua vita quam de mea metuit.
Huic [tu], huic tu malo adfer consolationes, si ullas potes, maxime
quidem Ulam velim, ea, quae ad nos delata sint, aut falsa esse aut
minora. Quae si vera sint, quid futurum sit in hac vita et* fuga
nescio. Nam si haberemus rem publicam, consilium mihi non
deesset nee ad severitatem nee ad indulgentiam. Haeo sive ira-
cundia sive dolore sive metu permotus gravius scripsi, quam aut
tuus in illmn amor aut mens postulabat : si vera sunt, ignosces : si
falsa, me libente eripies mihi hunc errorem. Quoquo modo vero

tamen] * after all,' in spite of all mj Toung Quintus' journey to RomOy and

-devotion to him, op. gut te tamen ore hypocritical advocacy of his father's

referret, Verg. Aen. iv. 329. £cl. z. 31. cause before Caesar; he even 'hesitates'

maiore'] * more (than he actually to tell how he had tried to set Caesar

shows)' ; so below § 6 minora is ' less against him, M. Cicero, his uncle,

(than they were represented to be).' The natura metuenda est] Cicero has no

first alter denotes his own sou Marcus, belief in heredity ; it is the work of

the second Uuintus his nephew. nature which has to be feared ; the boy's

6. tft Ulum] sc. Quintum. bad disposition has come from nature,

ab illo] The dative after the gerundive and has neither been inherited from h\p

is far more usual. father or been the result of bad training.

ita graviter tulimus] ' our feeling of minora] * not so bad as we have

indignation about the letter he wrote to heard.'

Caesar was such that we kept you in tit hoe vita et fitga] * in this runaway

ignorance of the matter, but have, I fancy, life we are leading ' ; for hendiadys, see on

made his position very imcomfortable cp. L 1.

for him. nee ad eeveritatem] ' either in the

timide] so. dieo. Cicero had said above direction of keeping him under control, or

that he would not venture to describe of giving bim hoenoe.'Digitized by LjOOQICCCCLXXXIL {ATT. X U). 157

se res habebit, nihil adsignabis nee patruo neo patri. 7. Cun>
haeo soripsissem, a Curione mihi nuntiatum est eum ad me venire.
Venerat enim is in Cumanum vesperi pridie, id est, Idibus. Si
quid igitur eius modi sermo eius attulerit, quod ad te soribendnm
sity id his litteris adiungam. 8. Praeteriit villam meam Curio-
iussitque mihi nuntiari mox se venturum, ououmtque Puteolos, ut
ibi oontionaretur. Contionatns est, rediit, fuit apud me sane diu.
rem foedam ! Nosti hominem : nihil ocoultavit, in primis nihil
esse oertins quam ut omnes, qui lege Pompeia oondemnati essent,
restituerentur, itaque se in Sioilia eorum opera usurum. De
Hispaniis non dubitabat quin Caesaris essent, inde ipsum cum
exeroitu, ubioumque Pompeius esset ; eius interitu finem mali fore,
plane iraoundia elatum voluisse Caesarem oooidi Metellum tri«
buuum pi., propius factum esse nihil: quod si esset faotimi,
caedem magnam f uturam f uisse, permultos hortatores esse caedis,
ipsum autem non yoluntate aut natura non esse crudelem, sed
quod putaret popularem esse clementiam : quod si populi studium
amisisset, crudelem fore, eumque perturbatum, quod intellegeret
se apud ipsam plebem offendisse de aerario, itaque ei cum certis-
simum f uisset, ante quam profioisceretur, contionem habere ausum
non esse vehementerque animo perturbato profectum. 9. Cum
autem ex eo quaererem quid videret, quem exemplum, quam rem
publicam, plane fatebatur nullam spem reliquam : Pompeii classem

adaignabu] odHgnare is always *to Clodia, is mentioned in Att. ix. 6, 3

impute as a crime ' in Cicero ; it does not (360) : and we read Att. xi. 7, 2 (420)

mean ' to impute as a yirtue ' till the that Caesar would not allow him to enter

Augustan age. Italy.

7. a Cttrwne\ * news came to me from eumqui perturbatumi Curio said ' that he

Curio's house tnat he (Curio) was coming (Caesar) wasannoyed on hearing that his ao-

tosee me,* not * it was announced hy Curio, tion in appropriating the puhlic money had

tn which case m not eum must have heen given offence to the people ; accordingly,

written. Cp. Acad Poet, i., 1 nimtiatum Uiough he had quite made up his mind to

$9t nobis a M. Varrbm venisse eum and addr^s the people before his departure,

Beid's note there. he had not ventured to do so, but had

S. fuit apud mel The Mss have ad gone away in much disquietude of mind.'

M#, but iM^ cannot D(B used except with a 9. qunn exemplum"] It is just possible

verb implying motion. to explain these words as meaning * whom

inde iptum\ so. Caeearem iturum. (did he look on) as a type to be followed

maii'] * 01 the whole bad business,' by the victor,' the model for his conduct,

that is, the civil war. ^ Sulla or Cinna, or someone else ; cp.

JfeieUum'] Metellus was tribune this Sullano more exemploque vineet, Att. x. 7,
year. He is mentioned as an acti?e 1(388). But it would, perhaps, be bet-
enemy by Caesar, B.C. L 33, 3. He is ter to correct exemplum to exiium, with
again rejfened to in Att. x. 8, 6 (392) as Malaspina, Madvig, and Wesenberg. To
one in whose case Caesar threw off his read quod exemplum is unscientiff o ; how
mask of lenity. His mother-in-law, arose the corruption quem ?Digitized by LjOOQIC158CCCLXXXIL {ATT. X UYtimebat, quae si exisset, Be de Sioilia abiturum. Quid isti, inquam,
«ex tui fasces P si a senatu, our laureati P si ab ipso, cur sex ?
* Cupivi/ inquit, * ex senatus consulto surrepto : nam non poterat
alitor. At ille impendio nunc magis edit senatum. A me, inquit,
omnia proficiscentur.' Cur autem sex P ^ Quia duodeoim nolui :
nam lieebat/ 10. Tum ego : ^ Quam vellem ' inquam ^ petisse ab
«o, quod audio Fhilippum impetrasse I sed veritus sum, quia ille u
me nihil impetrabat.' * Libenter ' inquit * tibi ooncesisset. Verum
puta te impetrasse : ego enim ad eum scribam, ut tu ipse voles, de
ea re nos inter nos looutos. Quid autem illius interest, quoniam
in senatum non venis, ubi sis P Quin nunc ipsum minime offen-
disses eius causam, si in Italia non fuisses.' Ad quae ego me
recessum et solitudinem quaerere, maxime quod lictores haberem.
Laudavit consilium. Quid ergo P inquam : nam mihi cursus in
Oraeciam per tuam provinoiam est, quoniam ad mare superum
milites sunt. * Quid mihi ' inquit * optatius P' Hoc loco multa
perliberaliter. Ergo hoc quidem est profectum, ut non modo tuto,exisset"] * left the coast of Sicily,' see
Att X. 7. 3 (388), Sicilian difidens ti
Fompeius navigare coepisset. The reading
of the M88 is eaaetf accepting which we
could only render * he feared the fleet of
Pompey (that is, that he would put to
sea) ; if this should be so, he said he
would leave Sicily ' ; but this would
require quod H esset or qu€u res si essel,
and even then the expression would be
far from satisfactory.

sex tui fasces'] Caesar had given Curio
the government of Sicily as propraetor.
Praetors and propraetors had six fasees,
consuls and proconsuls twelve. The fasces
were the signs of the possession of impe^
riutrif but they were not laurelled except
on the occasion of a signal victory in the
field over a public enemy : now Curio
had gained no victory, and his enemies
were his Pompeian fellow-countrymen.
Curio goes on to say that he wanted to
get * a snatched vote ' of the Senate in-
vesting him with the government of Sicily,
but Caesar told him all these appoint'
ments will in future proceed from me.
He only hoped for surreptum senatus
tonsultumy for Metellus was ready to
impede by his veto any proceeding in
the Senate which was in the interests of
Caesar or his friends. It would have,
therefore, to be procured by some tricknam non poterat aliler'] We do not
like inserting negatives, but the sense
here is imperious. We have placed the
non after nam, not after aliter^ as more
likely to have fallen out after so similar
a word. But we are not sure that we
should not read num aliter poterat, which
would be a very slight change. Curio is
prone to rhetorical questions, as in quid
optatius t and again, quid sa-ipsit ad me
LolabeUa ? below.

At ille impendio"] These are the words
of Curio, who quotes the remark of
Caesar to show how strong was his feeling
against the Senate. Impendio magis, * far
more,* belongs to colloquial speech, and
is frequent in the comic drama.

10. Fhilippum] He was married to
the niece of Caesar, who was the widow
of Octavius and the mother of the future
Augustus, who was, therefore, stepson of
Philippus. He had obtained permission
to live where he pleased.

a me nihil impetrabat] Cicero had
refused the recent request of Caesar, who
had asked him to come to the meetings of
the Senate.

nunc ipeum] * this very moment.'

Quid mihi • . . optatius] * what could
be more desirable for me ' P

hoe quidem est profectum] * we have
gained this advantage at all events' ;
profectum from projicw.Digitized by LjOOQICCCCLXXXIL {ATT. X UY159yerum etiam palam navigaremus. 11. Eeliqua in posterum diem
distulit, ex quibus soribam ad te, si quid erit epistola dignum.
Sunt autem quae praeterii : interregnumne esset exspeotaturus, an
quo modo dixerit ille quidem ad se def erri oonsulatum, sed se nolle
in proximum annum. Et alia sunt quae exquiram. lurabat ad
summam, quod nullo negotio faoere solet, amioissimum rt\\}\\
Oaesarem esse debere. ' Quid enim ' inquit ^ soripsit ad me
DolabellaP' Dio, quid? Adfirmabat eum soripsisse, quod me
ouperet ad urbem venire, ilium quidem gratias agere maximas et
non modo probare, sed etiam gaudere. Quid quaeris P Aoquievi.
Levata est enim suspioio ilia domestioi mali et sermonis Hirtiani.
Quam cupio ilium dignum esse nobis et quam ipse me invito, ad
id quod pro illo sit, suspioandum ! Sed opus fuit Hirtio oonvento P
Est profeoto nescio quid, sed velim quam minimo. Et tamen eum
nondum redisse miramur. Sed haeo videbimus. 12. Tu Oppios
Terentiae dabis. lam enim urbis vanum perioulum est. Me
tamen consilio iuva, pedibusne Eegium an hino statim in navem,
et oetera, quoniam commoror. Ego ad te [statim] habebo quod11. quae praeterii] * which I neglected
to ask him.'

an quo modo dixerit] < or what did he
mean by saying that ne was offered the
consulship, but did not want it for the
following year ? ' Cicero suspects he was
thinking of the dictatorBhip.

ad tumtnam] * finally.'

Adfirmabat eum scripaisse] * Curio said
that Dolabella had written to say that
Ca^ar was greatly obliged to him (Dola-
bella) for his anxiety that I should come
to Bome.'

domettiei maliet sermonis Sirtiani] See
4 6 ; he refers to the treachery of young ~-
Quintus, and to his talk with Hirtius, in
which Cicero supposed that he had gone
oyer the communication highly injurious to
himself which was to be made to Caesar.
He now thinks that the interview with
Caesar may not have taken place, since
Caesar's feelings towards himself do not
seem to haye imdergone any change.

Quam ipse me inrito] * how I encoura^
myself to think about him whatever is in
his feyour ! Tet was there any reason why
he should meet Hirtius ? There is some-
thing in the story ; but I hope the bad
consequences may be as trifling as pos-
sible.* Sutpieor is often used in a good
•ense, m in piaeiturum tiH €$$$ uSrummeum suspieabar, Q. Fr. ii. 7 (9), 1 (120).
With minimo some word like constare or
defungi is to be understood.

12. dabis] * present them ' to her, to
act as her business men.' Belegabis would
be the more usual word.

vanum] The danger (of being plun-
dered) which threatened the city is now
merely imaginary.* This is the con-
jecture of Gronovius for unum^ which has
really no meaning. The explanation
' living in Rome now entails only danger,
not disgrace, as before,' is no explanation
at all, unless we assume that Cicero chose
the most inappropriate means he could
find to express a sentiment which could
easily be expressed clearly in half-a-dozen
ways.

et cetera^ qttoniam commoror] so. seribef
a word very easily supplied after me con-
silio iuva. Cicero adds quoniam cofHrnoror,
* since I am staying here, ' to show Atticus
that he need not abstain from writing in
the fear that he (Cicero) should have de-
parted before Atticus's letter could arrive.
So he says dum adsumus scribeSf Att x.
8, 10 (392) ; cp. 16, 2 (402) ; antequamdis-
eedimuSf 15, 4 (401) ; quoad licebit id est,
quoad scies ubi simus^ 4, 1 (382). Leh-
mann was the first to vindicate the read-
ing of the M88 against conjectures, someDigitized by LjOOQIC160CCCLXXXIII. [FAM. nil. 16).

De Tirone ouray quaeso, quodsoribam, simul ut videro Ourionem.
faoisy ut soiam quid is agat.CCCLXXXIII. CAELIUS TO CICERO (Fam. viii. le),

ON THB MARCH TO SPAIN; APRIL 16 (aBOUT) ; A. U. C. 705 ; B. C. 49 ;

AET. CIC. 67.

Pulso ex Italia a Oaesare On. Pompeio, suadet M. Oicoroni M. Caelius, ne adflictank
fortunam sequi velit, sed ut se saltern in aliquod oppidum a bello vacuum recipiat.

CAELIUS CICERONI S.

1. Exanimatus tuis litteris, quibus te nihil nisi triste oogitare
ostendisti neque id quid esset perscripsisti neque non tamen quale
esset quod oogitares aperuisti, has ad te ilioo litteras scripsi. Per
fortunas tuas, Cicero, per liberos te oro et obsecro, ne quid gravius
de salute et incolumitate tua oonsulas. Nam deos hominesque
amioitiamque nostram testificor, me tibi prsedixisse neque temere
monuisse, sed postquam Caesarem oonvenerim sententiamque eius,
qualis f utura esset parta victoria, cognoverim, te oertiorem f ecisse.
Si existimas eamdem rationem fore Caesaris in dimittendis adver-
sariis et condicionibus ferendis, erras. Nihil nisi atrox et saevumof which involve very doubtful Latinity,
as Orelli's quo iam camtnoior, * to what
purpose am I now staying P ' We have
m Fam. vii. 23, 2 (126), MartU signum
quo miki paeis auctori ; but quo eommoror
cannot be paralleled. In Horace's quo
valetU numu9, Sat. i. 1, 73, ^mo is the
relative of «>, and eo valere, * to be ser-
viceable to that end,* is a good phrase :
see N. D. iii. 6 ; Nep. Them. 2, 7, and
4, 4 ; Quintil. i. 2, 16.

Another copy of this letter is preserved
among those addressed to Atticus (Att. z.
9 A).

1. Exanimatui . . ,aperui8ii'\ *Deeplv
agitated as I was by your letter, in which
you show that your Uioughts are running
on nothing but what is gloomv though
you have not written plainly what it is,
while after all you have not failed to
disclose the real nature of your thoughts.'
For neque . . . neque non tamen Boot
compares Fam. iii. 12, 2 (276) n4queenim trisHua dieere quidquam debeo . . .
neque non me tamen mordet aliquid.

Fer fortunas] This formula of urgent
appeal often occurs in the letters ; cp. Att.
iii. 20 1 (78), where see note ; v. 11.
1 (200); V. 13, 3 (203); Fam. xiv. 1,
5 (82), per fortunas miseras nostra*. It
has much the same effect as our 'for
goodness sake.'

ne quid . . . eonsutas] * that you do
not take any serious step, endang^ng
your safety or security.* No particular
distinction is to be here made between
salus and incolumitas ; in the De Invent.
168 incolumitas is said to be salutis tuta
et integra eonservatio,

neque temere'] * it was no casual warn-
ing which I gave you, but I let you
know for certain.'

postquam .... oonvenerim'] 'after
meeting.'

rationem fore . . . tn dimittendis] We
should more naturally expect the genitive
instead of in with the ablatlTe. GadiusDigitized by LjOOQICCCCLXXXIII. {FAM. VIIL 16).161oogitat atque etiam loquitur. Iratus senatui exiit : his iuteroes-
sionibus plane incitatus est : non meheroules erit deprecatioui
looas, 2. Qua re si tibi tu, si filius unious, si domus, si spes tuae
reliquae tibi oarae sunt : si aliquid apud te nos, si vir optimus,
gener tuus, valet : quorum fortunam non debes velle conturbare
ut earn causam^ in quoius victoria salus nostra est, odisse aut relin-
quere cogamur aut impiam oupiditatem oontra salutem tuam
kabeamus ; — denique illud cogita, quod offensae f uerit in ista
imnctationey te subisse ; nuno te oontra viotorem Caesarem f aoere
quern dubiis rebus laedere noluistiy et ad eos fugatos aooedere,
quos resistentes sequi nolueris, summae. stultitiae est. Yide ne,
dum pudet te parum optimatem esse, parum diligenter quid opti-
mum sit eligas. 3. Quod si totum tibi persuadere non possum,
saltem, diun quid de Hispaniis agamus soitur, exspeota : quas
tibi nuntio adventu Caesaris fore nostras. Quam isti spem
habeant amissis Hispaniis nescio. Quod porro tuum consilium
sit ad desperates accedere, non me dius fidius reperio. 4. Hoc,
quod tu non dicendo mihi sign^ficasti, Caesar audierat ao, siiuul
atque ' Have ' mihi dixit, statim quid de te audisset exposuit.appears to construct rationem fore as if it
was riUionem vertaturam esse.

exiii] sc. Roma^YBm. yii 5, 1 (234),
ix. 2, 3 (461) liC^. Agr. i. 8.

Am inla-eeuionibm'] sc. that of MeteUus,
cp. Caes. B.C. i. 33, 3, tubieitur etiam
L, MeUlluSy tribumu plebist inimieus
Caeearte, qui hune rem dietrakat reli^
quaeque ree quaseunque agere inetituerit
impediat,

XHcitatue eet^ 'he is clearly roused.'

2. Qun r#] Note the ana^oluthon. All
is protasis down to habeatnue and the
apodoeis is omitted. The author of the
Dialogue on Oiators (21) attributes hiane
compoeitio to the style of Caelius.

«i . . . valet] * if I, and if that excel-
lent man your son-in-law has any in-
fluence with you.' M reads valemua
where this h'tter occurs among those
to Atticus. Here it has vaiet, which is
probably right ; see vol. iii. p. civ. lin.

eotUurbare] * to disorder.' Mr. Jeans
translates ' to make our fortune so utterly
bankrupt ' ; but we are not obliged to
take conturbare in this technical sense
here.

impiam'] * unnatural desire, pre j udicial
to your sidFety.'

ofefuae] ' odium ' ; tttbiste * incurred * :for subire ofeneaa, cp. Rin. £p. iii. 9, 26,
and Mayor's note.

Vide ne] * take care Imt. from shame
of having shown insuffici^t devotion to
the better class you choose with insuffi-
cient carefulness the better pari.'

3. quid de Miepaniie aqamus] * how we
get on as regards the Spiiins.' Caelius
was at this time in the army of Caesar,
who wns marching into Spain to attack
Afranius, Petreius, and Varro, the Pom-
peian generals.

ad detperatos aeeedere] Hofmann says
that this is in apposition to tuum comilium,
cp. N. D. iii. 63, magnam molesfiam sua-
eepit Zeno eommeniieiarum fabularum red-
dire ratumem: Liv. iii. 4, 9, neyotium,
videre. But it is better to take it as the
infinitive which is used after phnktes
expressing inclination or opportunity,
e. g. eoneilium eet, tnoe eat, ratio eet,
tempua eat, eopia eat, such phraseti bt-ing
virtually equivalent to simple verbs, cp.
Madv. 389, 417, obs. 2; Ki^ts on SaU.
Cat. 30, 4.

4. non dieendo] * though not in so
many words.' For this modal use of
the gerund cp. CHcliusap. Fam. viii. 15,
1 (344) bellum ambulando eonfeeerunt.

Have] 'Good morning.' Mave andDigitized by LjOOQIC*162 CCCLXXXir. {ATT. X 5),

Negavi me soire, sed tamen ab eo petii, ut ad te litteras mitteret,.
quibus maxiine ad remanendum oommoveri posses. Me secum in
Hispaniam duoit. Nam, nisi ita faceret, ego prius, quam ad
urbem acoederem, ubicumque esses, ad te peroucurissem et boo a
te praesens contendissem atque omni yi te retinuissem. 5. Etiam
atque etiam, Cicero, oogita, ne te tuosque omnes funditus evertas,
ne te soiens prudensque eo demtttas, unde ^exitum vides nullum
esse. Quod si te aut voces optimatium commovent aut non nul-
lomm bominum insolentiam et iaotationem ferre non potes, eligaa
oenseo aliquod oppidum vacuum a bello, dum baeo deoemuntur^
quae iam erunt confecta. Id si feceris, et ego te sapienter fecisse
iudioabo et Caesarem non offendes.COCLXXXIV. CICERO TO ATTIOUS (Act. x. 6).

CUMAB ; APRIL 16 ; A. U. C. 705 \ B. C. 49 : ABT. CIC. 67.

De fennone CurioniSi de Quinto filio regendo, de empdone per Yettienum facta.

CICERO ATTICO SAL.

1. De tot a mea oogitatione scripsi ad te antea satis, ut mibi
visus sum, diligenter. De die nibil sane potest soribi certi praeter
boo : non ante lunam novam. 2. Curionis sermo postridie eamdem
babuit fere summam, nisi quod apertius signifioavit se barum rerum

8alc4 were the morning greetings, cp. cated with that cause from which you «ee

Mart L 65, 6, et matutinum portat ineptus there is no escape.' It would be more

Save. The evening one, according to an usual if we had the generic subjunctiye

old custom, was vale (Suet. Galba, 4). videos, ' a cause from which.' For demit ^

percucurrissem] probably the correct iere in cp. Fam. ix. 1, 2 (*66) cum me

form : cp. Neue ii. 362, though of course in res iurtmlentisaimas . . . dimitiseem.

the unreduplicated form is also found : The phrase recalls our familiar one, 'to-

Hor. Od i. 28, 6. Eoby says the unre- get oneself into a hole.*

duplicated form is the more usual one in insolentiam et iactationem'] * arrogance

Cicero and Liyy. and ostentation.'

hoe contendissem'] • I should have ex- iam'] * presently.* Cp. Att. vii. 20,

torted this promise frotn you.' ^ 2 (318) iam enim aderant consumes ad sua*

6. sciensprudinsque] Boot notices that Nonas, This use of iam is quite frequent

Cicero generally uses the reyerse order, in the comedies and in poet^.
prudens et seiens, Fam. Ti. 6, 6 (488) :
Marc. 14 ; prudens sevens without the

conjunction, Ter. Eun. i. 1, 27. 1. Dedie] sc. profeetionis meas.

eo demittas unde] * get yourself impli- 2. summam] * gist.'Digitized by LjOOQIC. CCCLXXXir..{ATT. X. 5).163exitum non videre. Quod mihi mandas de Quinto regendo, 'Ap-
KoSiay. Tamen nihil praetermittam. Atque utinam tu . . . . I
Sed molestior non ero. Epistolam ad Yestorium statim detuli, ao
yalde requirere solebat. 3. Commodius tecum Yettienus est lo-
cuius quam ad me scripserat. Sed mirari satis liominis negle-
gentiam non queo. Cum enim mihi Fhilotimus dixisset se HS
L. emere de Ganuleio deversorium illud posse, minoris etiam
empturum, si Yettienum rogassem, rogavi, ut, si quid posset, ex
ea summa detraheret : promisit : ad me uuper se HS xxx. emisse,
ut scriberem cui vellem addici, diem pecuniae Id. Novembr. esse.Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 29 of 70)