Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 37 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 37 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


2, ad id quod quaeris] * with a view to spiracy against him, and was afterwards
securing privacy.' It Cicero had not murdered by his own slaves.

suitable lodges (between the towns) in Servilio] P. Servilius Isauricus, after-

which to spend the whole day he would wards mentioned in Att. xi. 8, 19 (422) ;

have to travel by day, and it would be as 10, 26 (426) ; xii. 2, 6 (469). He was

dangerous for hun to be recognised on the now consul with Caesar as his colleague.Digitized by LjOOQICCCCCXriL {FAM, XIV. 19).226tanto intervallo nihil omnino ad vos soripsi, his litteris profeoto
intelleges rem mihi deesse de qua soribam, non voluntatem.
4. Quod de Vatinio quaeris, neque illius neque cuiusquam mihi
praeterea offieium deesset, si reperire posseut qua in re me iuva-
rent. Quintus aversissimo a me animo Fatris fuit. Eodem
Corcyra filius venit. Inde profectos eos una cum ceteris arbitror.OCCOXVII. CICERO TO TEBENTIA (Fam. xiv. 19).

BRUNDISIUM ; NOVEMBER ; A. U. C. 706 ; B. C. 48 ; AET. CIC. 68.

M. Cicero dolet de yaletudine Tulliaei se multis rebua impediii quo minus propius
ad urbem accedat signifioat.TULLIUS TERENTIAE SUAE S. D.

In maximis meis doloribus exoruoiat me valetudo Tulliae
nostrae. De qua nihil est quod ad te plura scribam : tibi enim
aeque magnae ourae esse certo soio. Quod me propius vultis
acoedere, video ita esse faciendum. Etiam ante fecissem, sed me
multa impediverunt, quae ne nunc quidem expedita sunt. Sed a
Pomponio exspecto litteras, quas ad me quam primum perferendas
cures velim. Da operam ut valeas.4. de Vatinio] who was now govemor
of Brandisium.

n^que illius] There does not seem to be
any reason for regarding these words as
ironical.

avertistifHo] * showed the bitterest ill-
feeling towards me/

venit] After the stormy meeting at
Corcyra Cicero appears to have gone to
Patrae before he returned to Italy:
cp. Att. xi. 9, 2 (424), initio naviga^
tioHia.

profectos] * I fancy they haye gone to
Asia with other Pompeians,* to maketheir peace with Caesar : see Att. xi. 6, 7
(418).

Tulliae] op. Att. xi. 6, 4 (418).

Qttod tne . . . accedere] cp. Att. xi.
6, 3 (416).

multa] e.g. the lictors which he still
had with him : cp. Att. xi. 6, 2 (418),
Propius aeeedere, ut suades, quo modo sine
lictoribus quos populus dedit posntm ? qui
mihi ineolumi adimi non possunt. Manu-
tius remarks that Cicero writes more
cautiously, and less explicitly, to a \voman
than to a prudent man like Atticus.▼OL. IV.Digitized by LjOOQIC22tt CCCCXrill. {ATT. XL 6).

CCCCXVIII. CICERO TO ATTICUS (Arr. xi. e).

BRUNDISIUM ; NOVEMBER 27 ; A. U. C. 706 ; B. C. 48 ; AET. CIC. 68.

M. Cicero Attico se consolanti rescribit se niunquam paenituissei quod discesserit ab
armis, sed tamen malle se in oppido aliquo resedisse, Brundisii iacere sibi molestum
esse, operam dari vult, ut a Caesare restituatur, de exitu Pompeii, de Fannii, L.
Lentuli aliorumque PompeiaQOrum sennonibus, de Q. fratre.

CICERO ATTICO SAL. DICIT.

1. Sollioitum esse te oum de tuis oommunibusque fortunis turn
maxime de me ao de dolore meo sentio : qui quidem [mens dolor]
non modo non minuitur, cum sooium sibi adiungit dolorem tuum,
sed etiam augetur. Omnino pro tua prudentia sentis qua conso-
latione levari maxime possim. Probas enim meum consilium
negasque mihi quidquam tali tempore potius faciendum fuisse.
Addis etiam — quod etsi mihi levins est quam tuum indicium,
tamen non est leve — ceteris quoqne, id est, qui pondus habeant,
factum nostrum probari. Id si ita putarem, levius dolerem.
2. ' Crede ' inqnis * mihi.' Credo equidem, sed scio quam cupias
minui dolorem meum. Me discessisse ab armis numquam paeni-
tuit : tanta erat in illis crudelitas, tanta cum baxbaris gentibus
coniunctio, ut non nominatim, sed generatim proscriptio esset
informat'a, ut iam omnium iudicio constitutum esset omnium
vestrum bona praedam esse illius victoriae, * vestrum* plane dice :
numquam enim de te ipso nisi crudelissime cogitatum est.
Qua re voluntatis me meae numquam paenitebit: consilii paenitet.

1. si itaputarein] sc. ease. signs of the Pompeians/ especially the

2. Crede, inquis, mihi] Cicero always, design to starve out Italy.

except in two places, Att. v. 10, 1 (198) ; coniunctio] such as with Juba of Nu-

viii. 14, 1 (349), writes mihi crede; his midia.

correspondents usually write crede mihi : informata] * a plan was sketched out

see X*> P* 72. Here, however, the crede for a proscription of whole classes, not

mihi of Atticus was not the parenthetical merely of individuals.'

phrase of familiar discourse, but an assur- vestrum] < of all of you' who remained

ance that he was sincere when he said in Italy.

he thought Cicero had taken the right voluntatis] *my resolve' to abandon

course. the struggle: eonsiliif *mj mode of

discessisse ab armis] * I never regretted action ' in carrying it out by returning to

leaving Pompey's camp.' Brundisium. When he then goes on to

in illis crudelitas] * the atrocious de- say he ought to have * waited in someDigitized by LjOOQICCCCOXVIIL {ATT. XL 6).227In oppido aliquo mallem resedisse quoad aroesserer ; minus ser*
monis subissem, minus aooepissem doloris, ipsum hoc me non
angeret. Brundisii iaoere in omnes partes est molestum. Propius
. fiUK)edere, ut suades, quo modo sine liotoribuSy quos populus dedit,
possum P qui mihi incolumi adimi non possunt. Quos ego nunc
pauUisper cum bacillis in turbam oonieci ad oppidum aocedens,
ne quis impetus militum fieret. Eeoipio tempore me domum.
3. Mitte nunc ad Oppium et Balbum quonam his placeret modo
propius aocedere, ut hao de re considerarent. Credo fore auctores.
Sic enim reoipiunt, Caesari non modo de conservanda, sed etiam
de augenda mea dignitate curae fore, meque hortantur, ut magna
animo sim, ut omnia summa sperem: ea spondent, eonfirmant^
quae quidem mihi exploratiora essent, si remansissem. Sed ingero
praeterita. Vide, quaeso, igitur ea, quae restant, et explora cum
istis, et si putabis opus esse et si istis plaoebit, quo magis factum
nostrum Caesar probet quasi de suorum sententia factum adhibe-
antur Trebonius, Pansa, si qui alii, soribantque ad Caesarem metown ' until he was sent for by Caesar,
the word oppidum plainly does not refer
to Brundisium. Hence it is inferred that
bj oppido aliquo he means some town out
of Italy f but this cannot be supplied,
except in BO far as resedisse implies it, ' I
should hare stayed where I was in some
town,* and not crossed the sea back to
Brundisium. Possibly we should read
alio quo for aliquo^ i.e. other than Brun-
disium : cp. the emphatic position of
Brundisii in the next sentence but one.

ipsum hoc\ sc. quod consUii met me
paenitet.

in omnes paries'] ' howeyer one looks
at it'

ineolumil 'without depriving me of
my political rights.' To take away his
lictors would be to deprive him of his
imperium, which he held as a political
right conferred by a curiate law (quos
populus dedit).

cum baeillisX * with staves.' Appa-
rently he made them untie the fasces,
or 'bundles of staves,' and enter the
town of Brundisium unobserved hj mix-
ing with the crowd, lest, if recognised as
the lictors of a Pompeian partisan, they
might provoke an exhibition of hostile
feeing from the Caesarean garrison {mili'
lum),

ReeipuA * I intend to return to Rome in
due time.*^ The present is often used inthe letters for the future in announcing a
settled resolution. For domum = Romam
see note on domi^ Att. vi. 5, 1 (269) ; also
IP., p. xxi.

3. Mitte . . . considerarent'] ' do you
now write to Oppius and fialbus (asking
them) in what fashion they would advise
me to approach Home, and (asking them)
to turn over the matter in their minds. '^
For this use of mitte see Att. x. 16, 6
(402), and note there. We have arranged
the passage mainly on the lines admirably
laid down by Orelli and Boot. Oppius
and Balbus are constantly coupled to>
gether as leading Caesareans.

8ie enim reeipiunt'] * they guarantee
that Caesar will devote himself not only
to the maintenance, but to the enhance-
ment, of my dignity.' In de augenda
dignitate he refers to a triumph, which
he still keeps before his eyes, and in view
of which he will not dismiss his em >
barrassing lictors. For curae esse de cp.
de Tirone mihi curae est, Att. xii. 49, 2.

spondent, confii-manf] For the asynde^
ton see onpipulo contneio, Q. Fr. ii. 10, 1
(133).

ingero praeterita"] 'I am forcing on
your consideration what belongs to the
past,' his chances of a triumph.

quae restant] * the future,' his chances
of being allowed to return to Home un-
molested.

Q2Digitized by LjOOQIC228CCCCXrill. {ATT. XL 6),quidquid fecerim de sua sententia fecisse. 4. Tulliae meae morbus
et imbeeillitas corporis me exanimat, quam tibi intellego magnae
ourae esse, quod est mihi gratissimum. 5. De Pompeii exitu
mihi dubium numquam fuit. Tanta enim desperatio rerum eius
omnium regum et populorum animos oocuparat, ut, quooumque
venisset, hoc putarem futurum. Non possum eius casum noii
dolere : hominem enim integrum et eastum et gray em oognovi.
6. De Fannio consoler teP Pemiciosa loquebatur de mansione
tua. L. vero Lentulus Hortensii domum sibi et Caesaris liortoB
et Baias desponderat. Omnino haeo eodem modo ex hac parte
fiunt, nisi quod illud erat infinitum. Omnes enim, qui in Italia
manserant, hostium in numero habebantur. Sed velim haeo ali-
quando solutiore animo. 7. Quintum fratrem audio profectum in
Asiam, ut deprecaretur. De filio nihil audivi. Sed quaere ex
Diochare, Caesaris liberto, quem ego non vidi, qui istas Alexandrea
litteras attulit. Is dicitur vidisse euntem an iam in Asia. Tuas
litteras, prout res postulat, exspecto : quas velim cures quam
primum ad me perferendas. nn. Kal. Decembr.6. mihi dubiutn] *I had no doubt*
that he would be killed, as everyone
would be afraid to give him a refuge.
The coldness of this reflection on the
death of his old leader has often been
noticed. Pompey was murdered near
Alexandria the day before his 68th birth-
day, September 28, 706 (48).

6. Fannio'] He was the Pompeian pro-
praetor of Asia, and was killed with
Pompey. L. Cornelius Lentulus Cms
had been consul in 706 (49). He met
his death in Egypt shortly after Pompey's
murder.

de mansione tua"] * about your staying
in Italy,' and not joining Pompey.

Baias] *an estate at Baiae.' So he
calls his property at Caieta, Caietam, not
Caietanum, m Att. i. 4, 3 (9), and Mise^
num means his * estate at Misenum,' Att.
X. 8, 10 (392).

nisi quod] * the only tbin^ is, that
(the confiscation on Pompey's side) would
have had nu limit.' This elliptico-adver-
sative use of nisi (for which see note on
Plant. Mil. 24) is common in the comiodrama, not very rare in Cicero's letters,
and is foimd in his early speeches, as in
neseio: nisi hoc video. Rose. Am. 99.
We have neseio : nisi scio, Plant. RudL
iii. 4, 46 (761); neseio ; nisi credo , Ter.
Eun. V. 1, 1 1 (827). For erat cp. si per
MeteUum Heifum esset maires . . . illorum
veniebantf 2 Verr. v. 129. * The imperfect
indicative is put of a thing which was on
the point of happening, and on a certain
condition would have been completely
effected,' Madv. 348 b,

velim . . . solutiore animo] * we must
talk this over when our minds are easier.'

7. Alexandrea] * from Alexandria.'
This is the proper correction of the Alex^
andreas of the mss, as Cicero would have
used Alexandrinas for the adjective.
Alexandreas would mean * belonging to
Alexander': cp. nuntiis Brundisinis, Att.
viii. 13, 1 (348).

Is dieitur] * Diochares is reported to
have seen the young Quintus on the
journey to Asia, or was it after his arrival
there P ' For this use of an, see on Att.
i. 3, 2 (8).Digitized by LjOOQICCCCCXX. {ATT, XL 7). 229

OCCCXIX. CICERO TO TEBENTIA (Pam. xiv. 9).

BRUNDI8IUM ; DECEMBER ; A. U. C. 706 ; B. C. 48 ; AET. CIC. 68.
M. Cicero de Dolabellae yaletadine et de ToUiae dolet.
TULLIUS TERENTIAE SUAE 8. PLURIMAM.

Ad ceteras meas miserias aooessit dolor et de Dolabellae vale-
tudiue et de Tulliae, Onmino de omnibus rebus neo quid consilii
capiam nee quid faoiam solo. Tu velim tuam et Tulliae valetudi-
nem cures. Vale.

CCCCXX. CICERO TO ATTICUS (Att. xi. 7).

BRUNDISIUM ; DECEMBER 17 ; A. V. C. 706 ; B. C. 48 ; AET. CIC. 58.

M. Cicero Attico scribit de eo, quod Bomae de lictoribus suis actum sit, de
existimatione bonorum, quam perdidiBse yideatur, quod non in Africam ierit : de
Sulpicii consilio, de eonim, qui in Achaia sint : probare se, quod Atticus ad se non
yenerit, sed Roinae remanserit et sibi et Tulliae filiae operam nayans : de Q. filio, de Q.
firatre, de litterarum commercio.

CICERO ATTICO SAL.

1. Qratae tuae mihi litterae sunt, quibus accurate perscripsisti
omnia, quae ad me pertinere arbitratus t©Bt ea factumf igitur, ut
scribis, istis plaoere [iisdem istis] lictoribus me uti, quod con-

et de Dolabellae valetudine et de Tulliae'] tenbiSf istis plaeere^ which was supposed

This is the reading of H, adopted by to mean * it has turned out tben, as you

Baiter. It is certainly to be retained. write, that Oppius and Balbus approve of

Wesenberg (Am. Alt. 49) wishes to ex- my keeping my lictors' in coming back

tract from dolvr et Dolabellae (as is read to Rome. But this is impossible Latin,

by M) dolor ex Dolabellae giving numerous The best conjecture is that of Boot, who

examples of dolor (dolere) ex e.g. Fam. would read arbitratus es. Facetum igitur,

xvi. 21, 3, and the beautiful inscription &c., 'it is amusing that they should

of Cremona (Or. 4609) mateb monvmkn- approve,' &c. Perhaps, however, we

TVM FECIT MAKUENS FiLio EX Qvo NIHIL should tetA facteon igitur, ut scribis istis

VMQVAM DOLviT NI8B CVM IS KON 7VIT. plocsre, <I must do 80 then (keep my

lictors), as you say that they approve of

1. fest ea factumf] The old reading my keeping my lictors,' &c. For facteon

was arbitratus es. Factum igitur ^ ut cp. Att. i. 16, 13 (22).Digitized by LjOOQIC230CCCCXX. {AIT. XL 7).oessum Sestio sit, cui non puto suos esse concessos, sed ab ipso,
datos. Audio enim eum ea senatus oonsulta improbare, quae post
disoessum tribunorum facta sunt. Qua re poterit, si volet sibi
constare, nostros liotores oomprobare. 2. Quamquam quid ego de
lictoribiiSy qui paene ex Italia decedere sim iussus ? Nam ad me
misit Antonius exemplum Caesaris ad se litterarum, in quibus erat
se audisse Catonem et L. Metellum in Italiam venisse, liomae ut
essent palam : id sibi non placere, ne qui motus ex eo fierent,
prohiberique omnes Italia nisi quorum ipse causam cognovisset :
deque eo vehementius erat soriptum. Itaque Antoniiis petebat a
me per litteras, ut sibi ignoscerem : facere se non posse quin iis
litteris pareret. Tum ad eum misi L. Lamiam, qui demonstraret
ilium Dolabellae dixisse, ut ad me seriberet, ut in Italiam quam
primum venirem, eius me litteris venisse. Tum iUe edixit ita, ut
me exciperet et Laelium nominatim ; quod sane noUem : poterat
enim sine nomine res ipsa exoipi. 3. multas et graves offen-eui non puto'] What made it seem
absurd, or * amusing,' that Cicero should
be allowed to retain his lictors, on the
ground that the same privilege had been
granted to Sestius, was this : oestius, it is
said, had received his commission to suc-
ceed Cicero in the government of Cilicia as
pro-praetor in 706 (54), in the very be-
ginning of which year the tribunes M.
Antonius and Q. Cassius had left Rome
with Curio to join Caesar at Ravenna.
Caesar refused to recognize anything done
in the Senate after their departure. There-
fore the recognition of Sestius' commission
was an act of pure favour on the part of
Caesar {ab ipso datos)^ while that of Cicero,
having been conferred long before, rested
on quite a different basis. * Wherefore,*
adds Cicero, * if he (Caesar) wishes to be
consistent, he can recognize my right to
keep my lictors.* But if Sestius suc-
ceeded Cicero in the govemuient of Cilicia
he had obtained the imperium and lictors
some time before the beginning of 705
(49). If the view maintained on Fam. v.
20, 5 (302), is tenable, and the fact was
that Sestius was sent out as a commissioner
to Asia by Pompey, to see after supplies
of money, probably at the beginning of
705 (49), when the civil war was on the
point of breaidng out, then it would
appear that the lictors which Caesar
allowed him to retain were lictors given
by Pompey for this commission, and weshould either read ab ipao Fompeio, or
understand by ipso Pompey as the central
authority of the State. It is quite pos-
sible that Sestius was appointed to the
province of Cilicia, and obtained the im-
perium for that governorship (cp. Att.
viu. 16, 3 (360); Plut. Brut. 4); but
owing to the disturbed state of politics
at the end of 704 (60), lie did not leave
Rome for his province. Sestius may have
been one of those referred to by Caesar
(B. C. i. 6, 7) as having had lictors within
the city. It was not, however, the lictors
which he had in the capacity of Governor
of Cilicia (those which Cii-ero calls tuoa)
to which the concession had n ference— no
concession was required for the retaining
of these — but it refened to those given
him by Pompey for the special com-
missionership.

2. Catonem"] Cato had not returned to
Italy, but had gone, after Pharsaha, to
Corcyra, and thence to Africa.

ipse eauiam co§inovis8et] * th se whose
cbiims Caesar himself has examined (and
approved).'

ut tidi ignoseerem] an example of the
very conciliatory tone adopted by Antonius
towards Cicero: see on Att. x. 10, 1
(395).

res ipsa excipi] 'an exception could
have been made in our case without men-
tioning us by name.' Cicero would tlius
have avoided incurring odium with theDigitized by LjOOQICCCCCXX. {ATT. XL 7).231siones ! quas quidam tu das operam ut lenias. Neo tamen nihil
profiois: quia hoo ipso minuis dolorem meum, quod ut minuas
tarn valde laboras, idque velim ne gravere quam saepissime f aoere.
Maximo autem adsoquero quod vis, si me adduxeris ut existimem
me bonorum iudioium non funditus perdidisse. Quamquam quid
tu in eo potes ? Nihil scilioet. Sed, si quid res dabit tibi f aoul-
tatis, id me maxime eonsolari poterit : quod nunc quidem video
non esse, sed si quid, ex eventis, ut hoo nunc accidit. Dicebar
debuisse cum Fompeio proficisci ; exitus illius minuit eius officii
praetermissi reprehensionem. Sed ex omnibus nihil magis tamen
desideratur quam quod in Africam non ierim. ludicio hoc sum
usus, non esse barbaris auxiliis fallacissimae gentis rem publicam
defendendam, praesertim contra exercitum saepe victorem. Non
probant fortasse. Multos enim viros bonos in Africam venisse
audio et scio fuisse antea. Yalde hoc loco urgeor. Hie quoque
opus est casu, ut aliqui sint ex eis aut, si potest, omnes qui salutem
anteponant. Nam si perseverant et obtinent, quid nobis f uturum
sit vides. Dices * Quid iUis, si victi erunt P ' Honestior est
plaga. Haec me excruciant. 4. Sulpicii autem consilium non
scripsisti cur meo non anteponeres : quod etsi non tam gloriosum
est quam Catonis, tamen et periculo vacuum est et dolore. Ex-
tremum est eorum, qui in Achaia sunt. li tamen ipsi se hocPompeianfl, and yet it would not haye
preyented his leaying Italy, which the
present decree did ; see on exeepiumibus
retinear, Att. xi. 9, 1 (424).

3. Nm tamen] ' and atler all (eyen in
the face of the ohjectionable exceptio
nomifiatim) you ai-e succeeding in this to
some extent.'

iudieiutni] Hhe good opinion* of the
optimates. So existimatio sometimes
means bona existimatio,

quod nunc quidem video non esse] * I see
that this (my winning the approyal of the
boni) is now impossible ; the only chance
that it should ever be possible is the
chance of its being brought about by some
unforeseen occurrence, like that which
has just happened. For instance, it ^as
said that I ought to have lefl Italy with
Pompey ; his death mitigates the blame
attaching to the neglect of that duty.'
hoe is the murder of Pompey.

deeideratur] < is regretted,' misquoted
as a lapse from duty '; lit. ' is missed.'

ludicio hoe sum usus] * this is the wayI look at the question.'

barbaris auxiliis'] see on Att. zi. 6, 2
(418).

hoc loco urgeor] *on this topic I am
yery hard pressea.'

opus est casu] * here too nothing but
chance can befriend me: I mean the
chance that some, or if possible, all (of those
who have gone to Africa) should* think
more of tbeir safety (and desert their
standard) . For if they stand fast, and carry
their point (hold their own), you see what
will become of me (what an ignominious
position I shall be in).' Their failure in
fidelity to their cause is the only thing
which would place Cicero, who did not go
to Africa, in a better position. J'otest^
fieri potest as often in the letters.

Sonestior est plaga] Their defeat, if
faithful to tbeir cause, would leave them
in a better position than Cicero.

4. Sulpieii] After the battle of Phar-
salia he went to Asia and liyed at Samos.

gloriosumli a distinct instance of this
word meaning *0orious,' not 'boastful.*Digitized by LjOOQIC232 CCCCXX. [ATT. XL 7).

melius habent quam nos, quod et xnulti sunt uno in looo et, oum in
Italiam venerint, domum statim venerint. Haeo tu perge, ut
faoiSy mitigare et probare quam plurimis. 5. Quod te ezcusas,
ego vero et tuas causas nosoo et mea interesse puto te istio esse, vel
ut oum iis quibus oportebit agas, quae erunt agenda de nobis, ut
ea, quae egisti ; in primisque hoc velim animadvertas : multos esse
arbitror qui ad Gaesarem detulerint delaturive sint me aut paeni-
tere consilii mei aut non probare quae fiant : quorum etsi utrum*
que verum est, tamen ab illis dioitur animo a me alienate, non
quo ita esse perspexerint. In eo est totum ut boo Balbus sustineat
et Oppius et eorum crebris litteris illius voluntas erga me confir-
metur; et boo plane ut fiat diligentiam adbibebis. 6. Alterum
est cur te nolim disoedere, quod scribis T. efflagitare. O rem
miseram ! quid soribam ? aut quid velim ? Breve f aoiain. Lacri-
mae enim se subito profuderunt. Tibi permitto : tu consule.
Tantum vide ne boo tempore isti obesse aliquid possit. Ignosoe^
obseoro te : non possum prae fletu et dolore diutius in hoc loco
oommorari. Tantum dicam, nibil mibi gratius esse quam quod
eam diligis. 7. Quod litteras quibus putas opus esse ouras dandas,
faois commode. Quintum filium vidi qui Sami vidisset, patrem
Sicyone: quorum deprecatio est facilis. Utinam illi, qui prius
ilium viderint, me apud eum velint adiutum tantum, quantum ego
illos vellem, si quid possem ! 8. Quod rogas ut in bonam partem
accipiam, si qua sint in tuis litteris quae me mordeant, ego vero in

domum] ' to Rome, as in Att. xi. 6, 2 I do not wish you to leave Rome is that,

(418), where see note. If they enter as you tell me, Tullia implores your as-

Italy, it can only h» by permission of sistance.' Relations had become strained

Caesar, and so they can repair to the city between Tullia and Dolabella, and a

at once. divorce appeared to be not unlikely : cp.

5. Quod te exeusas] for not joining Att. xi. 23, 3 (437). If we do not take t,
Cicero in Brundisium. of the mss for TuUiam — cp. QQ for * Quin-

vet] The other reason is given at the tus, father and son,' in Att. xi. 10, 1

beginning of § 6, Alterum est eur te nolim (426), and note to Att. xi. 15, 4 (373)—

diseedere. we can read with Lambinus tejliffitariy

quorum etii utrumque] * though both sc. a Tullia,

statements are true, yet the report is wrt] sc. TulHae,

circulated by them, not because they have in hoe loco commorari'] * to dwell any

ascertained it to be true, but through ill longer on this passage' (in my letter),

feeling towards me.' 7. patrem Sicyone"] sc. vidi qui fi-

In eo est] * everything depends on this, disset,

that Oppius and Balbus should take the 8. Quod rogae vi in bonam prn'tem]

matter on themselves, and that by fre- * you ask me to take kindly things which

quent letters from them Caesar's good may give me pain in your letters ; indeed

will towards me should be fostered.' I will with all my heart.' Bgo vero indi-

6. Alterum est] * The other reason why catee the answer to a question.Digitized by LjOOQICCCCCXXIL {ATT. XL 8), 23a

optunam, teque rogo, ut aperte, quern ad modum faois, scribas ad
me omnia idque faoias quam saepissime. Yale, xiiii. Ealend.
Ian.CCCOXXI. CICGERO TO TERENTIA (Fam. xiv. it).

BRUNDISIUM ; DECEMBER (eND) ; A. U. C. 706 ; B. C. 48 ; AET. CIC. 58»

M. Cicero suos ex Lepta et Trebatio quo modo sit adfeotus cognoscere iubetOnline LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 37 of 70)