Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 38 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 38 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


TULLIUS TERENTIAE SUAE S. D.

S. V. B. E. V. Si quid haberem quod ad te soriberem, faoerem
id et pluribus verbis et saepius. Nunc quae sint negotia vides.
£2go autem quo modo sim adfeotus ex Lepta et Trebatio potens
cognosoere. Tu fao ut tuam et Tidliae valetudinem cures. Vale.OOCCXXII. CICERO TO ATTICUS (Att. xi. s).

BRUNDISIUM ; DECEMBER 25 ; A. U. C. 706 ; B. C. 48 ; AJBT. CIC. 68.
M. Cicero Attico de causa sua per Balbuxn et Oppium aliosque nuntioa agenda scribit.

CICERO ATTICO SAL.

1. Quantis ouris conficiar, etsi profecto vides, tamen cognosces
ex Lepta et Trebatio. Maximas poenas pendo temeritatis meae,
quam tu prudentiam mihi videri vis, neque te deterreo quo minus
id disputes scribasque ad me quam saepissime. Non nihil enim
me levant tuae litterae hoc tempore. Per eos, qui nostra causa
volunt valentque apud ilium, diligentissime contendas opus est,

L^pta et Trebatio] These men bad took was tbe most prudent under tbe
come to see' Cicero at Brundisium and bad circumstances.

from tbence set out for Rome. Q. Lepta neque te deterreo] ' I do not wish to

was Cicero's praefectus fabrum in Cilicia : discourage you in urging these arguments.*
cp. Fam. iii. 7, 4 (244^ ; y, 20, 4 (302). Deterreo is here used in a much less em-
For Trebatius see Vol. li, pp. Ivii-lix. phatic sense than it often bears, and is

like 'deter/ which is much less strong
than deterrere as ordinarily used : cp. ut

1. prudentiam] Atticus had endea- eum ab ilia iniuria deterrerent, Fam. t.
Toored to comfort Cicero by trying to 2, 6 (16).
proTO to him that the course which he apud ilium] sc. Caesaretn^Digitized by LjOOQIC234CCCCXXIL {ATT. XL 8).per Balbum et Oppium maximey ut de me scribant qnam diligen-
tissime. Oppugnamur enim, nt audio, et a praesentibus quibus-
dam et per litteras. lis ita est ooourrendum, ut rei magnitudo
postulat. 2. Fufius est illic mihi inimioissimus. Qointus misit
filium non solum sui depreoatorem, sed etiam aocusatorem mei.
Dlctitat se a me apud Caesarem oppugnari, quod refellit Caesar
ipse omnesque eius amici. Neque vero desistit, ubioumque est,
omnia in me maledicta oonferre. Nihil mihi umquam tarn in-
credibile accidit, nihil in his malis tam acerbum. Qui ex ipso
audissenty cum Sioyone palam multis audientibus loqueretur,
nefaria quaedam ad me pertulerunt. Nosti genus, etiam expertus
es f ortasse : in me id est omne conversum. Sed augeo commemo-
rando dolorem et fado etiam tibL Qua re ad illud redeo : oura
ut huius rei causa dedita opera mittat aliquem Balbus. Ad quos
videbitur velim cures litteras meo nomine. Yale. vi. Kal. Ian.Oppugnamur] * I am assailed ': q>. non
cportuisu Metellum fratrem tuum ob eUc'
turn a me oppugnari^ Fam. v. 2, 6 (16).

2. Fujius] Q. Fufius Calenus, tribune
693 (61), now a lieutenant of Caesar's.
He iLad been an enemy of Cicero's even
in the quarrel with Clodius.

Qui ex ipso auditaent^ * bearers of his
at Sicyon.* The subjunctive makes the
persons indefinite. Qui audierani would
imply that Cicero knew who they were.Nonti genu9\ ' you know how he can
revile ; perhaps you have experienced it ;
it is all concentrated on me.'

dolorem'] sc. meum, which it is stranee
that Cicero did not add, as it is directly
opposed to faeio etiam tibi; but here again
we must fdlow for the effect of his de-
pression of spirits, which always makes
him careless about his style : cp. above,
diligentissime contendae , . , ut de me
eeribant quam diligentissime.Digitized by LjOOQICLETTERS OF THE TWENTT-SECOND TEAR OF CICERO'S
CORRESPONDENCE.

EPP. CCCCXXIII.-CCCCL.A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 59.

C. JULIUS CAESAR II. DICTATOR; M. ANTONIUS M AGISTER

EQUITUM.

COSS (FOR THE FIRST FEW MONTHS) Q. FUFIUS CALENUS AND
P. VATINIUS.During the first nine months of this year Cicero was still at Brundisium.
His correspondents were chiefly Attions and Terentia, and his despondency
was as deep as ever. A new anxiety was the reviving power of the Pompeians
in Africa. What if they should prove victorious after all P Again Cicero had
family troubles. He suspected Terentia of defrauding him : while the
treachery of his brother and nephew rankled in his affectionate heart. About
September Caesar had a friendly interview with Cicero at Tarentum, and
apparently gave him permission to live where he pleased. From that time
the cloud appears to begin to rise. He became reconciled with Quintus,
and towards the close of the year we have two letters to Cassius. We have no
literary works from Cicero during this year.Digitized by LjOOQIC236 CCCCXXIII. [ATT. XL 9).

CCCCXXm. CICERO TO ATTICUS (An. xi. 9).
brundisium; January 3; a. u. c. 707; b. c. 47 ; aet. cic. 69.

M. Cicero queritur cum de misera condicione sua turn de Q. fratris litteris, quas Hie
plenas in se probrorum ad Yatinium et Liguiium et ceteros miserit.

CICERO ATTICO SAL.

1. Ego vero et inoaute, ut scribis, et eelerius quam oportuit feci
neo in uUa sum spe, quippe qui exoeptionibus edictorum retinear :
quae si non essent sedulitate effectae et benevolentia tua, liceret
mibi abire in 8olitudines aliquas. Nunc ne id quidem licet. Quid
autem me iuvat quod ante initum tribunatum veni, si ipsum quod
veni nihil iuvat P lam quid sperem ab eo, qui mihi amicus num-
quam f uit, cum iam lege etiam sim oonfectus et oppressus P In
dies iam Balbi ad me litterae languidiores, multaeque multorum ad
ilium, fortasse contra me. Meo vitio pereo. Nihil mihi mali casus
attulit, omnia culpa contracta sunt. Ego enim, cum genus belli
viderem, imparata et infirma omnia contra paratissimos, statueram
quid facerem ceperamque consilium non tam forte quam mihi
praeter ceteros concedendum. 2. Cessi meis vol potius parui : ex
quibus unus qua mente fuerit, is quem tu mihi commendas,
cognosces ex ipsius litteris, quas ad te et ad alios misit, quas ego

1. fec%\ in returning to Italy. ah eOf qui mihi amicus] Dolabella, we

exeeptionibus edictorum] * by the saving think, not Antony, who as yet has shown

clauses in Antony's edicts,' which said : .no hostility to Cicero.

Exceptis Cicerone et Laelio. lege"] probably an act carried by the

ante initum tribunatum] The tribunes tribunes of whom Dolabella was one;

entered on iheir office on December 10. what the act was we can only conjecture.

Atticus had expressed a hope that it would It applied, no doubt, to persons who had

be advantageous to Cicero that he had re- served with Pompey, and either excluded

turned to Italy before the new tribunes them from Italy or from Rome,

had entered on theii* office, because the languidiores] * cooler.'

new tribunes had, as we may infer, ad ilium] sc. Caesarem.

carried a new and more stringent statute genus belli] * the character of the war/

against absentees. which is further explained by the next

ipsum quod veni] Atticus had said: clause,* that on one side there was nothing

* Your arrival in Italy before December 10 butweakness and unreadiness, on the other

was fortunate, for it exempts you &om perfect organization.'

the provisions of the new and more eoneedendum] * a step which might be

stringent statutes' ; Cicero says: *What permitted in my case,* because he had

use was that when I see that my always endeavoured to prevent tilings

coming to Italy at all was ab initio a firom coming to an open rupture,

mistake ? ' 2. unus] his brother QuintuB.Digitized by LjOOQICCCCCXXIIL [ATT. XL 9). 237

numquam aperuissem, nisi res acta sio esset : delatus est ad me
fasciculus; solvi, si quid ad me esset litterarum : nihil erat ; epistola
Vatinio et Ligurio altera ; iussi ad eos deferri : illi ad me statim
ardentes dolore venerunt scelus hominis clamantes : epistolas mihi
legerunt plenas omnium in me probrorum. Hie Ligurius f urere :
86 enim scire summo ilium in odio fuisse Caesari, ilium tamen
non modo favisse, sed etiam tantam illi pecuniam dedisse honoris
mei causa. Hoc ego dolore accepto volui scire quid scripsisset ad
oeteros. Ipsi enim illi putavi perniciosum fore, si eius hoc tantum
scelus percrebruisset. Cognovi eiusdem generis ; ad te misi :
quas si putabis illi ipsi utile esse reddi, reddes : nil me laedet.
Nam quod resignatae sunt, habet, opinor, eius signum Pomponia.
Hac ille acerbitate initio navigationis cum usus esset, tanto me
dolore adfecit, ut postea iacuerim, neque nunc tam pro se quam
contra me laborare dicitur. 3. Ita omnibus rebus urgeor, quas
sustinere vix possum vel plane nullo modo possum. Quibus in
miseriis una est pro omnibus, quod istam miseram patrimonio,
fortuna omni spoliatam relinquam. Qua re te, ut poUiceris,
yidere plane velim. Alium enim cui illam commendem habeo
neminem, quoniam matri quoque eadem intellexi esse parata
quae mihi. Sed, si me non offendes, satis tamen habeto com-
mendatam, patruumque in ea, quantum poteris, mitigato. Haec
ad te die natali meo scripsi : quo utinam susceptus non essem aut
ne quid ex eadem matre postea natum esset ! Plura scribere
fletu prohibeor.

9olvi] On this incident see P, p. 43. iaeuerim] * I was prostrated.' Watson

»eelu9 hominW] • a villain ' ; this use of compares Fam. ix. 20, 3 (475) ne ego te

the gen. is very characteristic of the col- iaeente bona tua eomedim.

loQUialismof the comic stage; Plautus not Z, ietammieeram] Tullia.

OTuy has eeelue viri (Mil. v. 41), but h(Ulex eadem . . . quae mihi] Cicero expected

rtrt, 'ahop o' mythumbof aman,' Poen. that Terentia's fortune, as well as his

T. 5, 31 ; hominum mendicabula = mendicoa, own, would be confiscated.

Aul. iv. 8, 3. si me non offendes] *■ If you do not find

iUumfaviese'^ Another instance of the me here when you come to Brundisium,'

carelestneis with which this letter was we are not justified in looking on these

written ; iUwn here must refer to Caesar, words as a hint that he contemplates *

while just before ilium and illi designate suicide, though in the letters from exile

Quintus. It is a mistake, however, to such a design is frequently referred to.

oorrect ilium to hunc as some would do. patruum^ Cicero's brother Quintus.

initio navigationis] The two brothers susceptus] reared; tollere is the more

apparently sailed in company for some usual word for the formal acknowledg-

time from Corcyra, perhaps to Patrae, ment of a child : see LS. toUo, 2*.

and there parted, Quintus for Asia, ne quid"] for the use of the neuter see

Marcus for Italy. on Att. x. 18, 1 (376).Digitized by LjOOQIC238CCCCXXIV. [FAM. XIV. 16).CCCCXXIV. CICERO TO TERENTIA (Fam. xiv. le).

BRUNDISIUM ; JANUARY 4 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 69.

M. Cicero scribit de litterU, de Yoluiimut, de suo dolore.

TULLIUS TERENTIAE SUAE 8. D.

8. V. B. E. V. Etsi eiu8 modi tempora nostra sunt, ut nihil
habeam quod aut a te litterarum exspeotem aut ipse ad te soribam,
tamen nesoio quo modo et ipse vestras litteras exspeoto et scribo ad
V08, cum habeo qui ferat. Volumnia debuit in te oflSciosior esse
quam fuit et id ipsum, quod fecit, potuit diligentius facere et
oautius. Quamquam alia sunt quae magis ouremus magisque
doleamus : quae me ita oonficiunt, ut ii voluerunt, qui me de mea
sententia detrusenmt. Cura ut valeas. Pridie Non. lanuar.S. V. B, E. r.] = 8% vaUs bene est tfoleo.

Voiumnia] It is uncertain who this
Volumnia was to whom Terentia appears
to have been in some deg^ree indebted.
Cicero was on friendly terms with a sena-
tor, P. Volumnius Eutrapelus, cp. Fam.
Yii, 32 (129) ; and she may have been the
sister or daughter of this senator. It has
been suggested as just possible that she
was the actress Cytheris who was now
the mistress of Antonius : and at this time,
when the power of Antonius was so great,
she appears to have been addressed as
Volumnia (Cic. Phil. ii. 68), inasmuch as
she was the freedwoman of the above-
mentioned senator Volumnius. But it is
not likely that a Roman matron and
Cicero's wife would have had dealings
with such a person as Cytheris, when
even Cicero himself apologizes to Paetus
(Fam. iz, 26, 2 (479) for dining at the
same table with her. Terentia appears to
have been in very straitened circum-stances at this time : cp. Att. zi. 23, 3
(437).

quae me ita eonjieiunt'] 'which are
distracting me quite as much as those
men wished, who forced me to abandon
my original intention.' The reference is
probably to Cicero's hasty abandonment
of the Pompeian side after Pharsalia.
This abandonment he ascribes to the
malicious advice of some would-be friends;
and perhaps he is especially thinking of
Dolabella : for Dolabella appears to have
written to Cicero saying that Caesar
wished him to return to Italy : cp. Att.
xi, 7, 2 (420), Turn ad eum {ArUonitm)
misi L. Lamiam gui demonetraret ilium
Dolabeilae dixiste ut ad me ecriberet ut in
Italiam eum primum venirem ; eiua me
litierie venisee.

detrwerunt'] This verb has two techni-
cal senses : to dislodge an enemy from a
position (Liv. ii. 10, ICh, and to oust a
man from his property (Cfic. Caec. 47, 49).Digitized by LjOOQICCCCCXXV. {ATT. XL 10). 239

CCCCXXV. CIOERO TO ATTICUS (Att. xi. lo).

BKUNDISIUM ; JANUARY 19 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 59.

De Q. filii et Q. patris summis in se iniuriis, de rebus AfricaniB, de Attici litteris
sibi gratissiniis.

CICERO ATTICO SAL.

1. Ad meas inoredibiles aegritudines aliquid novi aooedit ex
iis, quae de Cl-Q. ad me adferuntnr. P. Terentius, meus neoessa-
rioSy operas in porta et soriptura Asiae pro magistro dedit. Is
Quintum filium Ephesi vidit vi. Id. Deoembr., eumque studiose
propter amioitiam nostram invitavit, oumque ex eo de me percon-
taretur, eum sibi ita dixisse narrabat, se mihi esse inimioissimum^
yolumenque sibi ostendisse orationis, quam apud Caesarem contra
me esset habiturus, multa a se dicta contra eins amentiam : multa
postea Patris simili scelere seoum Quintum patrem looutum, cuius
furorem ex iis epistolis, quas ad te misi, perspicere potuisti. Haeo
tibi dolori esse certo scio, me quidem exoruciant et eo magis, quod
mihi cum illis ne querendi quidem locum futurum puto. 2. De
Africanis rebus longe alia nobis ac tu scripseras nuntiantur. Nihil
enim firmius esse dicunt, nihil paratius. Accedit Hispania et
alienata Italia, legionum nee vis eadem nee voluntas, urbanae res
perditae. Quid est ubi acquiescam, nisi quam diu tuas litteras
lego ? Quae essent prof ecto orebriores, si quid haberes quo putares
meam molestiam minui posse. Bed tamen te rogo, ut ne inter-
mittas scribere ad me quidquid erit eosque, qui mihi tam crudeliter

1. Q' (?•] 'the two Quinti.' QuintuS) to treason and every kind of ireaeherou9

the brother of Cicero, and his son crimes.

Quintos. 2. Nihil . . . parat%ui\ < nothing could

opera» .... dedif] * was deputy- be better than the organization of the

collector of the port dues and pasture-tax Pompeian party in Africa/

of Asia' ; portus is used for portoria ; cp. Accedit Kispan\a\ Q. Cassius Longinus,

magietrot eeripiurae et portus, Att. y. 16 who had been left by Caesar in charge

/«. (207) and note there. of Spain, as pro-praetor, had completely

invitavit] * gave him an invitation ' ; alienated the country from Caesar* s cause,

the word is rarely used absolutely without Italy, too, had been alienated by the oon-

ad ctnam or some such words. duct of Antony and Dolabella.

volumen orationis'] a roll or packet con- wbcmae res perditae"] through the

taining the heads of a speech which he quarrels between the tribunes Trebellius

intended to make to Caesar. and Dolabella and their want of harmony

simili scelere] Seelus especially refers with Antony.Digitized by LjOOQIC240 CCCCXXri. {ATT. XL 11).

inimioi sunt, si odisse non poles, accuses tamen, non at aliqnid
proficias, sed ut tibi me carum esse sentiant. Plura ad te soribam,
si mihi ad eas litteras, quas proxime ad te dedi, rescripseris. Yale.
XII. Kal. Febr.CCCCXXVI. CICERO TO ATTICUS (Arr. xi. ii).

BRUNDISIUM ; MARCH 8 (mORNINg) ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 69.

De oommercio litteramm, de pecunia P. Sallustio curanda, de miseia oondicione
«ua.

CICERO ATTICO SAL.

1. Confectus iam oruciatu maximorum dolorum, ne, si sit
quidem quod ad te debeam sciibere, facile id exsequi possiniy nunc
hoc minuSy quod res nulla est quae scribenda sit, cum praesertim
ne spes quidem ulla ostendatur fore melius. Ita iam ne tuas qui-
dem litteras exspecto, quamquam semper aliquid adferunt quod
velim. Qua re tu quidem scribito, cum erit cui des : ego tuis
proximis, quas tamen iam pridem accepi, nihil habeo quod rescribam.
Longo enim intervallo video immutata esse omnia : ilia esse firma
quae debeant, nos stultitiae nostrae gravissimas poenas pendere.
2. P. Sallustio curanda sunt HS xxx, quae aooepi a Cn. Sallustio.
Yelim videas ut sine mora curentur. De ea re scripsi ad Terentiam.

si odisse non potes] aa brother-in-law Longo intervallo'] ' I now see at last that

of the elder Quintus and uncle of the the whole situation remains unchanged * :

younger. longo intervallo is not at all the best way

of expressing this idea, but we must not

1. nunc] Wesenberg saw that some expect perfection of expression in the
such word as nunc is here required, and letters written during this period of de-
it might easily have fallen out between pression and despair.
possim and futc. The verb /N>MMm is to be quae debeani"] Wesenberg says the
supplied, but not to be introduced into the subjunctive has no place here, and would
text. read debent or debAant, Boot suggests

Ita iain\ * so completely have I given debilia erant. But, when Cicero says that

up looking forward even to your letters * the cause is strong which ought to be

(as a source of hope). This explains or strong, in using the subjunctive deheani

emphasizes what he has just said, that he does no more than indicate that quae

there is no hope for the future. Ita can- debeant is a description of the Pompeian

not of course be a conjunction, *so'= cause. He says 'the right cause is strong,'

' accordingly.' The sentence would have not * the Pompeians are getting the best

been more easily and naturally expressed of it, and they are in the right.*

if Cicero had written Hague instead of stultitiae nostrae"] in leaving the camp

ita, of Pompey and returning to Italy.Digitized by LjOOQICCCCCXXVII. (ATT. XL IS). 241

Atque hoc ipsum iam prope oonsumptum est. Qua re id quoque
Telim, cum ilia videas, ut sit qui utamur. Hio fortasse potero
fiumere, si soiam istio paratum fore* Sed prius quam id scirem
nihil sum ausus sumere. Qui sit omnium rerum status noster
Tides. Nihil est mali quod non et sustineam et exspectem*
Quarum rerum eo gravior est dolor quo culpa maior. lUe in
Achaia non oessat de nobis detrahere. Nihil videlicet tuae litterae
profecerunt. Vale. vin. Idus Mart.OCCCXXVn. CICERO TO ATTICUS (Att. xi. 12).

BRUNDISIUM ; MARCH 8 (eVENING) ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ;
AET. CIO. 69.

M. Cicero Attico scribit de causa profeotionis suae ex Italia Caesari adlata, de Q.
fratre quae ipse Caesari soripserit, de rebus Afrioams, de litteris ad Antonium^et ad
ceteros dandis, de actionibus generi sui, de Gbdeonis bereditate.

CICERO ATTICO SAL.

1. Cephalic mihi a te litteras reddidit a. d. viii. Idus Mart,
vespere. Eo autem die mane tabellarios miseram, quibus ad te
dederam litteras. Tuis tamen lectis litteris putavi aliquid re-
Bcribendum esse, ea re maxime quod ostendis te pendere animi
quamnam rationem sim Caesari adlaturus profeotionis meae tum,
cum ex Italia discesserim. Nihil opus est mihi nova ratione.
Saepe enim ad eum scripsi multisque mandavi me non potuisse,
cum cupissem, sermones hominum sustinere, multaque in earn
sententiam. Nihil enim erat quod minus eum vellem existimare
quam me tanta de re non meo consilio usum esse. Posteaque,

2. hoe ipsurnX * tbis very sum * of 30,000 1 . pendere animi"] * tbat you are in a

•estercea (£260). state of uncertainty.'

ut tit qui utamur] * some money to tnandavi] sc. ui teriberent * I told bim

go on witb': cp. Att. ziii. 23, 3: Ter. in mv own letters (and cbarged my friends,

Ad. V. 9, 24. to tell bim tbe same) that I could not en-

Mumere] * I could draw on my banker dure tbe way people spoke of me (for not

bere if it were certain tbat I bad a balance joining Pompey), and 1 added mucb to tbe

in Borne : ' cp. Att. ziii. 6, 2. same effect.'

omnium rerum] objective genitive, for meo consilio usum esse] It is strange

which Boot compares Fam. viii. 14, 2 tbat be should claim to have acted solely

(280) ; Fin. iv. 39 ; De Sen. 4. on bis own conviction, when be confesses

lUe in Aehaia] Qointus senior. that it was the comments of his former

VOL. IV. BDigitized by LjOOQIC242CCCCXXVII. (ATT. XL IS).cum mihi litterae a Balbo Oomelio minore miseae eesent, ilium
exifitimare Quintam fratrem litaom meae profectioms foisse — ^ita
enim soripsit — qui nondum oognossem quae de me Quintus soiip-
Bisset ad maltos, etsi multa praesens in praesentem aoerbe dixerat
et feceraty tamen nilo minus his verbis ad Caesarem scripsi :

^ 2. De Quinto fratre meo non minus laboro quam de me ipso,
sed eum tibi oommendare boo meo tempore non audeo. Illud
dumtaxat tamen audebo petere abs te, quod te oro, ne quid ex-
istimes ab illo factum esse quo minus mea in te officia oonstarent
niinusve te diligerem, potiusque semper ilium auctorem nostrae
ooniunctionis fuisse meique itineris oomitem, non ducem. Qua re
ceteris in rebus tantum ei tribues, quantum humanitas tua amici-
tiaque yestra postulat. Ego ei ne quid apud te obsim, id te
vehementer etiam atque etiam rogo.'

3. Qua re, si quis congressus f uerit mihi cum Caesare — etsi
non dubito quin is lenis in ilium f uturus sit idque iam declaraverit
— , ego tamen is ero, qui semper f uL Sed, ut video, multo magis
est nobis laborandum de Africa, quam quidem tu soribis confirmari
cotidie magis ad condicionis spem quam victoriae. Quod utinamfriends which mored him. He seems to
be anxious to absolve bis brother Quintus
from all responsibility for his departure.

ilium exiatimare] sc. Caesarem.

lituum meae prof eetionit] ' sounded the
bugle for my retreat ' : cp. de lituia
fio<lfitiZos Att. ii. 12, 2 (37). See Fam.
▼i. 12, 3 (490), where we read that Ampins
Balbus was called tuba belli eivilis.

qui nondum eognoMem] 'not having
yet heard. ' This detracts somewhat from
the generosity of the passage. Cicero,
who here quotes from his letter, as the
subjunctive implies, owns that he would
have adopted a different tone had he been
aware of all the baseness of his brother.
The tamen clause qualifies only the etti
clause.

2. hoe meo tempore] * at such a crisis
in my fortunes *; abl. modi : see on Fam.
V. 8, 4(131).

petere abs te quod te oro] * this is the
only petition I shall venture to make to
you, my earnest request that.* For the
pleonasm see Madv. 481, b. A good ex-
ample is lex permittit ut , . . lieeaty Tull.
47. The most common case of this very
common pleonasm is the use of facere,
as in invitus feet ut eieerem, De Sen. 42 :
cp. also persuasum est ut arbitrarentur.Fam. xii. 10, 2 ; in earn opinionem wnerat
ut viderentuTy Fam. viii. 10, 2 (226);
in earn opinionem addueebat ut putarety
Caedn 13.

quo minus . . . eonttarenf] * to infringe
upon my unbroken recognition of your
claims on me, or to weaken my regard for
you,' Jeans.

potiusquel * If a negative proposition is
followed by an affirmative in which the
same thought is expressed or continued,
quey etf ac are employed where we should
use but, as Socrates neepatronum quaesivity
nee suppler fuUy adhibuitque liberam con-
tumaciamy Tusc. i. 71.* — Madv. 433.
Obs. 2.

ei ne quid apud te obsim] ' that I may
not injure him in your esteem.'

3. qui semper fui'] He here declares
that even the knowledge he has gained
since writing the letter, will not make anj
change in his way of speaking about his
brother, a statement not quite consistent
with the use of the subjunctive eognossem
above, § 1.

eof^fimuxri'] * is growing strong ' in the
republican interest.

magis ad condieumisi * in such a way
as to inspire hopes of a composition rather
than of a victory.'Digitized by LjOOQICCCCCXXVIL (ATT, XL IS).243ita esset ! Sed longe alitor esse intellego, teque ipsum ita existiinare
arbitror, alitor autem seribere, non fallendi, sed oonfirmandi mei
causa, praesertim oum adiungatnr ad Afrioam etiam Hispania.
4. Quod me admones ut scribam ad Antoniuin et ad ceteros, si
quid videbitur tibi opus esse, velim facias id, quod saepe fecisti.
Nihil euim mihi vonit in mentem quod soribondum putem. Quod
me audis erectiorem esse animo, quid putas, oum videas acoossisseOnline LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 38 of 70)