Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 40 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 40 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


GabiniuB had met with reverses ; in Spain, is treated as if it depended directly on mnDigitized by LjOOQICCCCCXXXI. {ATT. XL 16).261bonum uUam salutem putare mihi tanti fuisse, ut earn peterem ab
illo, et 60 minus, quod huius oonsilii iam ne sooium quidem liabeo
quemquam. Qui in Asia sunt, rerum exitum exspeotant. Aohaid
etiam Fufio spem deprecationis adferunt. Horum et timor idem
fuit primo qui mens et oonstitutum : mora Alexandrina causam
illorum correxit, meam evertit. 3. Quam ob rem idem a te nunc
peto quod superioribus litteris, ut, si quid in perditis rebus dis-
piceres quod mihi putares faciendum, me moneres. Si recipior ab
his, quod yides non fieri, tamen, quoad bellum erit, quid agam aut
ubi sim non reperio : sin iaotor, eo minus. Itaque tuas litteras
exspecto, easque ut ad me sine dubitatione soribas, rogo. 4. Quod
suades, ut ad Quintum scribam de his litteris, facerem, si me
quidquam istae litjterae delectarent. Etsi quidam sorlpsit ad me
his verbis : * Ego, ut in his malis, Patris sum non invitus : essem
libentius, si frater tuus ea de te loqueretur, quae ego audire
vellem/ Quod ais ilium ad te scribere me sibi nullas litteras
remittere, semel ab ipso accepi: ad eas Cephalioni dedi, qui
multos menses tempestatibus retentus est. Quintiun filium ad me
acerbissime soripsisse iam ante ad te soripsi. 5. Extremum estadducor rather than on ut eredamf to be
supplied; and accordingly quemquam is
UBed instead of aliquemf quemvis, quern-
piam, which would have been the proper
pronouns to use if he had written non
adducor ut eredam aliquem bonum putare,
Madvig has a most masterly note on
adducor ^ adducor ad eredendum on
Fin. i. 14. It is followed by ut with
subjunctive, and by accusative and in-
finitiye. Madvig points out that in like
manner diepexerim means me diepexiese
eredam in nee vera poxsum meo tantum
ingenio dare ut tot res lam varias , . .
dUpexerimy SuU. 40 ; and deepexerit =
detpexiese iudicetur in quid est causae quin
. . . deepexerit, Leg. Agr. iii. 3. By a
similar brachylogy in De Or. i. 1 15, Cicero
writes neque haec ita dico ut art aliquos
Umare non possit, where complete perspi-
cuity would have demanded neque Jiaec ita
dico ut dieam artem . . . non posse. (See
Wilkins' note.)

spem deprecationis adferuntl * keep be-
fore him a hope that they will at some
time make their peace with Caesar/ but
still put it off.

constitutum] 'their policy, their re-
solution ' to put themselves into the hands
of Caesar; but the check which Caesarreceived at Alexandria prevented them
from carrying out their design, and so
saved them from breaking openly with
the Pompeians. On the other hand the
fact that Caesar's cause had suffered a
reverse made the step which he took in
leaving the Pompeian camp for Italy a
still more significant declaration in favour
of Caesar.

3. dispiceres , . . putares . . . moneres']
depend on petivi, to be supplied with quod
superioribus letteris.

ab his] sc. a Caesarianis.

iactor] * if I am scorned, repudiated.'
See on Att iv. 9 (122). This sense of
iactare has not yet found its way into the
dictionaries, though it has been long since
recognised by Madvig in his explanation
of the Lucilian verse —

O lapathe ut tactart nee estsati' cognitu'
qui sis ;

byMunro, Journal of Philologyy vii. 299
and by Palmer on Hor. Sut. ii. 2, 47.

4. de his litteris] the letter from
Caesar already referred to, and in istae
litterae the reference is the same.

Quod ais ilium] sc. Quintum.

5. £xtremum est quod te orem] * the last
thing I have to do is to beg you.'Digitized by LjOOQIC252 CCCCXXXII. (ATT. XL 17).

quod te orem, ei putas rectum esse et a te suscipi posse, cum
Oamillo communices, ut Terentiam moneatis de testamento.
Tempora monent, ut videat ut satis faeiat quibus debet. Auditum
ex Philotimo est earn scelerate quaedam facere. Credibile vix est,
sed certe, si quid est quod fieri possit, providendum est. De
omnibus rebus velim ad me soribas, et maxime, quid sentias de ea,
in qua tuo consilio egeo, etiam si nihil excogites : id enim mihi
erit pro desperate, iii. Non. lun.CCCCXXXII. CICERO TO ATTICUS (An. xi. 17).

BRUNDISIUM ; JUNE 14 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 69.

M. Cicero Attico significat Tulliam ad se venisse, Ciceronem ad Caesarem cogitat
mittere, Tulliam ad matrem remittere, de sermone Oppii cum Attico habito, inane esse
iUud de litteris a. d. y. Febr. datis, de L. Terentio.

CICERO ATTICO SAL.

1. Froperantibus tabellariis alienis hano epistolam dedi: eo
brevior est et quod eram missurus nostros. TuUia mea venit ad
me pridie Idus lunias deque tua erga se observantia benevolentia-
que mihi plurima exposuit litterasque reddidit trinas. Ego autem
ex ipsius virtute, humanitate, pietate non modo eam voluptatem
non cepi, quam capere ex singulari filia debui, sed etiam incredi-
bili sum dolore adfeotus, tale ingenium in tam misera fortuna
versari idque accidere nullo ipsius delicto, summa culpa mea.
Itaque a te neque consolationem iam, qua cupere te uti video, neo
consilium, quod capi nullum potest, exspecto, teque omnia cum

cum Camillo] a real-property lawyer, etiam ai nihil excogites] * even if you

a friend of Cicero's often mentioned in tbe cannot hit on any plan, I sbaU take tbnt

letters, e.g. Att. v. 8, 3 (193) ; vi. 1, 19 as a sign that the case is desperate.'

(262); xi. 23, 1 (437). Wesenberg is certainly right in correcting

de teatamento] because, if Terentia made excogitae to excogites, M often gives a

a will, she would be bound to make wrong mood, for instance, dehetU for debet

arrangements for the payment of her above,
debts.

de eain qua] so. re^ which is easily

supplied from the foregoing rebtts ; it is a 1. singulaH Jllia] ^ a daughter who is

repetition of the request conveyed in } 3 ; one in a thousand.'

such iterations are common in the con- adfectus . . . vei-eari] cp. eonficior rm-

duding words of the letters. ieee temput, Att. x. 18, 3 (404).Digitized by LjOOQICCCCCXXXII. {ATT. XL 17).253superioribus saepe litteris turn proximis temptasse intellego. Ego
cum Sallustio Cioeronem ad Caesarem mittere oogitabam. TuUiam
autem non videbam esse causam cur diutius mecum tanto in
oommuni maerore retinerem. Itaque matri earn, cum primum
per ipsam liceret, eram remissurus. Pro ea, quam ad modum
consolantis scripsisti, putato ea me scripsisse, quae tu ipse intelleges
responderi potuisse. 2. Quod Oppium tecum scribis locutum, non
abhorret a mea suspicione eius oratio. Sed non dubito quin isti's
persuaderi nullo modo possit ea, quae faciant, mibi probari posse,
quoquo modo loquar. Ego tamen utar moderatione qua potero.
Quamquam quid mea intersit ut eorum odium subeam non
intellego. 3. Te iusta causa impediri quo minus ad nos venias
video, idque mihi valde molestum est. Ilium [ab] Alexandrea
discessisse nemo nuntiat, constatque ne profectum quidem illim
quemquam post Idus Mart, neo post Idus Deoembr. ab illo datas
ullas litteras ; ex quo intellegis illud de litteris a. d. v. Id. Febr.
datis, quod inane esset, etiam si verum esset, non verum esse.
L. Terentium discessisse ex Africa scimus Paestumque venisse.
Quid is adferat aut quo modo exierit aut quid in Africa fiat scire
velim. Dicitur enim per Nasidium emissus esse. Id quale sit
velim, si inveneris, ad me scribas. De HS x, ut scribis, faciam.
Yale. XVII. Kalend. Quinctiles.Ciceronem] hia son Marcus.
$ram remissurm] = remuturua turn : see
on An. V. 17, 1 (209).
J^o ea] 8C. ep%9tola,

2. ut eorum . . . $ubeam] * my incurring
their odium— what difTerence that mdces
to me I cannot see.* £dd. generally in-
sert ne or noft, but this is not necessary ;
see on Att. i. 6, 3 (1), where misMione is
defended agninst intermigsione on a prin-
ciple equally applicable to this passage.

3. ah AUxaudrea] AbiB probably an
insertion of a copyist: t-p. Att. xi. 18, 1
(434); 25,2(436).

ex quo intellegie] From this Cicero in-
fers that, as he had surmised already, theletter supposed to conyey Caesar's friendly
sentiments to himself was not a genuine
letter of Caesar's at all. He adds that,
eyen if it had been, there was ' nothing in
it ' {inane) , so cold and grudging were the
expressions of amity which it contained ;
but instead of saying, * you see the letters
were not genuine,* he writes, * you see the
report that Caesar had written me an
amicable letter was not true ' — a strange
mode of expression. That there was an
actual letter sent to Cicero, and purporting
to come from Caesar, is plain from the
words of Att. xi. 16, I (431), warn et exigue
eeripta e$t ft swtpiciones mannas habet^ non
eeteab illo; quaa animadvertiete te exittimo.Digitized by LjOOQIC254 CCCCXXXir. {ATT. XL 18).

CCCCXXXIII. CICERO TO TERENTIA (Fam. xiv. u)

BRUNDISIUM ; JUNK 14 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 59.

M. Cicero Tulliam ad se yeniase soribit, ribi autem in animo esse filium ad Gaeearem
mittere.

TULLIUS S. D. TERENTIAE SUAE.

S. V. B. E. V. Tullia nostra venit ad me pridie Idus lunias,
cuius suinma virtute et singulari humanitate graviore etiam sum
dolore adfectus nostra factum esse neglegentia, ut longe alia in
fortuna esset atque eius pietas ac dignitas postulabat. Nobis erat
in animo Ciceronem ad Caescurem mittere et cum eo Cn. Sallustium.
Si profectus erit, faciam te certiorem. Valetudinem tuam oura
diligenter. Yale. xvii. Kalendas Quinctil.

CCCCXXXTV. CICERO TO ATTICUS (Att. xi. is).

BRUNDISIUM ; JUNE 19 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 59.

M. Cicero Attico significat se amplius Bnmdisii morari non posse et ab eo rogat, ut
conficiat ut exire possit.

CICERO ATTICO SAL.

1. De iUius Alexandrea disoessu nihil adhuo rumoris contraque
opinio yalde esse impeditum. Itaque nee mitto, ut constitueram,

8. V, B. E, r.] = n vales hen$ est, be translated by different words in dif-

vaUo. ferent contexts. Here, referring to the

cuitis summa virtuU . . . postulabat] considerateness shown by a lovint^

* her noble nature and marrellous sym- daughter to her father, * sympathy * will
patby have made me feel all the deeper perhaps, in a measure, express what is
grief that it is due to my own careless- meant.

ness that her circumstances are so differ- dignitas'] as daughter of Cicero and

ent from what her affection towards me wife of Dolabella.

and her position demanded.' For huma' erat] Epistolary imperfect. For the

nitas cp. Heitland on Cic. Muren. 66, mission here referred to, cp. Att. xi. 17, 1

* Humanitas expresses those small every- (432). Cicero afterwards gave up the
day allowances that men make for one plan : see following letters.

another, without which society could not

hold together.' The main idea of Awnam- 1. contraque] This is one of those

tas, then, is ^ considerateness,' but it must cases before commented on at Att. xi. 12,Digitized by LjOOQICccccxxxr. {FAM. xir. is). 255

Ciceronem et te rogo, ut me hino expedias. Quodvis enim
supplioium levius est hao permansione. Hao de re et ad Antonium
soripsi et ad Balbum et ad Oppium. Sive enim bellum in Italia
futurum est sive classibus utetur, hio esse me minime oonvenit :
quorum fortasse utrumque erit, alterum oerte. 2. Intellexi
omnino ex Oppii sermone, quem tu mihi soripsisti, quae istorum
ira esset, sed, ut eam flectas, te rogo. Nihil omnino iam exspecto
nisi miserum. Sed hoc perditius, in quo nunc sum, fieri nihil
potest. Qua re et cum Antonio loquare velim et cum istis et rem,
ut poteris, expedias et mihi quam primum de omnibus rebus
resoribas. Vale. xii. Kal. Quinotil.CCOCXXXV. OIOEEO TO TERENTIA (Fam. xiv. 15).

BRUNDISIUM ; JUNB 19 ; A. U. C. 707 ; B, ۥ 47 ; AET. CIO. 69.

M. Cicero rignifioat Terentiae se filium iam nolle ad Caesarem mittere.

TULLIUS S. D. TERENTIAE.

Si yales, bene est. Constitueramus, ut ad te antea scripseram,
ob viam Ciceronem Caesari mittere, sed mutavimus consilium, \
quia de illius adventu nihil audiebamus. De ceteris rebus, etsi /
nihil erat novi, tamen quid velimus et quid hoc tempore putemus
opus esse ex Sicca poteris cognoscere. Tulliam adhuc meoum
teneo. Yaletudinem tuam cura diligenter. Yale. xii. Kalendas
Quinotil.

2 (427), in which the Latin writers used a invasion of Italy hy the Pompeians from

copulative where we should use an ad versa- Africa, or the carrying of the war into

tive conjunction : * of Caesar's departure foreign parts hy Caesar,
from Alexandria there is not yet a hint, 2. ira] See on Att. viii. 11, 3 (342).

hut, on the contrary, the impression is et cum ittis] the Caesarians who were

that he is seriously hampered.' It is with Atticus in the city, and the same

not likely that here Cicero gave to contra class are designated hy utorum ahove.
an adjectival force * the contrary opinion

does exist,' For a use of amlra like the mutavimus consilium . . . audiebamus] :

present, cp. te rogo ne demittas animum cp. the previous letter, §1. De illius Alex-

. . . contraque erigas ac resistas, Q. Fr. i. andrea discessu nihil adhuc rumoris, con-

1, 4 (30). traque opinio valde esse impedilum. Itaque

Ciceronem] see Att. xi. 17, 1 (482). nee mitto, ut constitueramy Ciceronem et te

hine] sc. ex Brundisio, rogo ut me hine expedias. Quodvis enim

alterum] The two alternatives, one of supplieium levius est hoc permansione (i.e

which may he certainly expected, is an my stay at Brundlsium).Digitized by LjOOQIC266 CCCCXXXVL [ATT. XL 85).

CCCOXXXYI. CICERO TO ATTICUS (Att. xi. 25).

BHUNDISIUM ; JULY 6 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 59.

M. Cicero in summain desperationeni omnium rerum adductus Attici littont
desiderat, Caesarem dici Alezandrea discesaisse nuntiat, de rebus domesticis et re
familiari exponit et quid fieri velit significat.

CICERO ATTICO SAL.

1 . Facile adsentior tuis Ktteris, quibus exponis pluribus verbis
nullum conmtei^e consilium, quo a te possim iuvari. Consolatio
oerte nulla est, quae levare possit dolorem meum. Nihil est enim
contractum casu — ham'id esset ferendum — , sed omnia fecimus iis
erroribus et miseriis et animi et corporis, quibus proximi utinam
mederi maluissent ! Quam ob rem, quoniam neque oonsilii tui
neque consolationis cuiusquam spes uUa mihi ostenditur, non
quaeram haec a te posthao. Tantum velim, ne intermittas, scribas
ad me quidquid veniet tibi in mentem, cum babebis cui des et dum
erit ad quem des, quod longum non erit. 2. Ilium discessisse
Alexandrea rumor est non firmus, ortus ex Sulpicii litteris, quas
ouncti postea nuntii confirmarunt: quod yerum an falsum sit
quoniam mea nihil interest, utrum malim nescio. 3. Quod ad te
iam pridem de testamento scripsi, apud fepistolas velim ut possim
adservari. Ego huius miserrimae fatuitate confectus conflictor.

1 . Consistere] Thia word is inserted such a position as to have noUiing to fear
by Lehmann, who compares Att. yiii. from either of the contending parties.' He
11, 1 (342) ; xii. 60. now says that he fears the will could not

utinam ffiederi] 'would that my nearest be safely deposited with a person not in

and dearest had chosen to relieve my suf- that position, with a person in danger

ferings, rather than to aggravate them* ; from either side'; this he expresses by a

he refers to the Quinti and Terentia. Greek word /irt<r^ctX^, which the copy-

dum erit ad quem des] He hints that ists most naturally corrupted to a word so

he may not long survive his present constantly present to their minds and eye«

misery. as episiolaa. We have seen that Cicwo

2. lUum'} Caesarem. often uses a Greek word, even when there

3. epistolas . . . potaim"] We are dis- was a Latin word quite as suitable, but
posed to correct this desperately corrupt in this case there was no convenient
passage by reading apud iTttr^aXri vereor Latin word, though in a later letter,
utpotsit adservari ; the sentiment is that Att. xiii. 27, 1, he forces this meaning on
of Att. xi. 24, 2 (441), where he wishes the word perieulosus^ which he uses to
Terentiatobe advised to commit her will to signify 'one in danger.'

the safe keeping of someone, cuius extra fatuitate'] the * infatuation ' of TuUia
perieulum huius oelli for tuna sit, * who is in for her unworthy husband Dolabella. TheDigitized by LjOOQICCCCCXXXriL {ATT. XL 23).257Nihil umquam simile natom puto, oui si qua re oonsulere aliquid
possum, oupio a te admoneri. Video eamdem esse dif&oultatem
quam in consilio dando ante, tamen hoc me magis sollioitat quam
omnia. In pensione seounda oaeoi f uimus. Aliud mallem : sed
praeteriit. Te oro, ut in perditis rebus, si quid oogi, confioi
potest, quod sit in tuto, ex argento atque satis multa ex supellec-
tile, des operam. lam enim mihi videtur adesse extremum neo
ulla fore oondido pacis eaque, quae sunt, etiam sine adversario
peritura. Haeo etiam, si videbitur, cum Terentia loquitor oppor-
tune. Non queo omnia scribere. Yale. iii. Non Quinctil.CCCCXXXYII. CICERO TO ATTICUS (Air. xi. 23)

BRUNDISIUM ; JULY 9 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 69.M. Cicero Attico de rebus domesticis et privatis plum Bignificat, maxime de iuvanda
TuUia.

CICERO ATTICO SAL.

1. Quod ad te scripseram ut cum Camillo communicares, de eo
Camillus mihi scripsit te secum locutum. Tuas litteras exspecta-
bam, nisi illud quidem mutari, si aliter est et oportet, non video
posse. Sed cum ab illo accepissem litteras, desideravi tuas etsiword is rare, and in De inv. Bhet. ii. 99,
it rather means *want of energy/ but
there is no reason why it should not have
the meaning here ascribed to it, and it
would easily have been corrupted to the
facuUate of M, as e and t are practically
indistinguishable in mss. The wordis
which follow show that some peculiarity
of Tullia has been mentioned, * she is the
strangest creature that ever was bom.'

In pensione aeeunda] ^ I acted blindly in
paying the second instalment; I wish I
had not done so. But that is over.'

qw>d ait in Cutd] ' if anything in the
present state of the times could be raised
from the sale of our plate and furniture,
of which there is a good deal, and de-
posited in a safe place, pray, pray^ do so.'
But the perverse order of the Latm words
renders the soundness of this passage more
than doubtful.

eaque, quae eunf] * and that the powernow in the ascendant will collapse of
its own inherent weaknesses,* the dissen-
sions between Dolabella, Trebeilius, and
Antony.

loquUor'] * speak with her as occa-
sion may serve.' He probably uses the
rare form of the imperative because the
succeeding vowel would make loquere
cacophonous.1. Quod ad te scripseram'^ Att. xi 16,
6 (431).

niei illud quidem"^ *■ the only thing is
this — I see it (the will) cannot be changed,
even if it is not as it should be.' This
elliptico-adversative use of fii«i has already
been commented on : cp. malum ; nisi hoe
peius estf Fam. iv. 5, 3 ; neseio : nisi hoe
video, Bosc. Am. 99 ; nisi unum epityrum
illi estur insanumbene. Plant. Mil. i. 1, 24 :
cp. also Fam. xiii. 1, 4 (199) ; xiii. 73, 2.

SDigitized by LjOOQIC968CCCCXXXVII. {AT1\ XL S3),pntabam te certiorem factum non esse ; modo valeres ! soripseras
enim te quodam valetudinis genere temptari. 2. Agasins quidam
Bhodo venerat yiii. Id. Quinot. Is nuntiabat Quintum filium
ad Caesarem profectum iiii. Kal. lun., Philotimum Rhodum
pridie eum diem venisse, habere ad me litteras. Ipsum Agosiam
audies. Sed tardius iter faeiebat. Eo feci, ut celeriter eimti
darem. Quid sit in iis litteris nesoio, sed mihi yalde Quintus
frater gratulatur. Equidem in meo tanto peccato nihil ne
oogitatione quidem adsequi possum qucnl mihi tolerabile possit
esse. 3. Te oro, ut de hac misera cogites, et illud, de quo ad te
proxime soripsi, ut aliquid oonficiatur ad inopiam propulsandam
et etiam de ipso testamento. Illud quoque vellem antea, sed
omnia timuimus. Melius quidem in pessimis nihil fuit discidio.
Aliquid feoissemiis ut viri, vel tabularum novarum nomine vel
noetumarum expugnationum vel Metellae vel omnium malorum :
nee res perisset et videremur aliquid doloris virilis habuisse.
Memini omnino iuss litteras, sed et tempus Ulud : etsi quidvis
praestitit. Nunc quidem ipse yidetur denuntiare : audimus enim
de tstaturi elodi. Generumne nostrum potissimum, fiit hoc, velcertiorem f actum non e$$e] *that you
were not informed' that tnere was an
opportunity of communicating with me
through the letter-carriers of Camillus.

2. pridie eum diem'] pridie often takes
accusative, as pridie Idue, pridie Compi-
talia ; sometimes also a genitive, as pridie
eiue diei, Fam. i. 4, 1.

gratulatur] See on Att. xi. 21, 1 (446).

3. de hac misera'] sc. TuUia.

Ulud quoque] This refers to the divorce
of Tullia from Dolahella; he wishes he
had proposed it hefore Dolahella had
spoken of it.

Aliquid fecitsemue] * then I should have
had one manlv step to look hack on ; I
could have alleged as my reason either
his proposal to abolish debts, or his raids
on private dwelling-houses by night, or
his relations with Metella, or any of his
outrages : I should not then have lost the
money (the instalment of Tullia' s portion
already paid to Dolahella), and I should
have shown some sign of a manly indig-
nation.'

Memini] * I well remember vour letters,
but I also remember what tlie juncture
seemed to demand ; though, indeed, any-
thing would have been better than whatI did. Now it appears that he is himself
threatening a divorce.'

de ftiaturi elodi] We venture to sug-
gest as a possible correction de etatua CMi,
altering ut before hoe to vel. Anyone
acquainted with manuscripts wiU at once
acknowledge the possibility of the latter
correction : and the emendation of Uie
other words is, from a palseographical
point of view, not greater than the serious
nature of the corruption must require.
We saw that a year before this Caelius
had advocated mostrevolutionarymeasures
(vol. iii., p. Ivii.) ; and now Dolahella,
the 'second fool,' was in a similar manner
playing the ultra-democrat (cp. Mommsen,
E. H. iv. 460) . It is not at all impossible
that in his mad career Dolahella set up a
statue in honour of Clodius, who had been
the idol of the extreme democracy, and
whose memory was still warmly cherished
both for other re&jons, and especially be-
cause he had passed the law which lega-
lized anew the collegia (vol. iii., p. 294).
This erection of statues of a former favou-
rite was a far from unusual demonstration
on the part of the democracy : thus Caesar
himself, when a young man, won great
glory by erecting again the statues andDigitized by LjOOQICCCCCXXXrilL {FAM. XIV. 10).299tabulas novas P Placet mihi igitur et item tibi nuntium reraitti.
Petet fortasse tertiam pensionem. Considera igitur tumne, cum
ab ipso nascetur, an prius. Ego, si ullo modo potuero, vel
noctumis itineribus experiar ut te videam. Tu et haeo et si quid
erit quod intersit mea scire, scribas velim. Yale.CCCCXXXYin. CICERO TO TERENTIA (Fam. xiv. lo).

BRUNDISIUM ; JULY 9 ; A. U. C. 707 ; B. C. 47 ; AET. CIC. 69.

M. Cioero iubet uxorem de rebos ems cum Attioo loqui.

TULLIUS 8. D. TERENTIAE SUAE.

Quid fieri placeret soripsi ad Pomponium serius quam oportuit.
Cum eo si locuta ens, intelleges quid fieri velim. Apertius scribi,
quoniam ad ilium scripseram, neoesse non fuit. De ea re et de
ceteriB rebus quam primum velim nobis litteras mittas. Valetu- \
dinem tuam cura diligenter. Yale. vii. Idus Quinotil.trophies of Mar i us, after their removal in
the Sullan times (Mommsen, R. H.iv. 161).
The meaning would then be as follows : —
* We have news, too, about Dolabella's
erection of the statue to Clodius. To think
that my son-in-law of all people in the
world should be the author of either this or
of abolition of debts.* That a connexion of
Cicero's should honour the memory of his
bitterest opponent, and propose an aboli-
tion of debu, while one of the chief glories
of Cicero was that he had protected the
interests of creditors — cp. vindieem aeris
alieni, Att. ii. 1, 1 1 (27) — was a soie blow
to the conservative statesman. We for-
bear to read this suggestion, as the most
vital link in the chain of evidence is
wanting, viz. confirmatory evidence that
Dolabella did erect a statue to Clodius.Tut hoe] Reading vel, the meaning is
clear, * to think that it should be my son-
in-law who should propose such a thing as
this or a clear sheet' !

nuntium remittx] * I agree with you,
therefore, that he should be divorced by
Tullia. Perhaps he will ask for the third
instalment of Tullia's portion. Do you
turn over the question, whether it should
be naid only when the request originatesOnline LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 40 of 70)