Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 50 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 50 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


ante acoeperam a 2ietho : alteri, quam attulerat Phileros tabella-
riuB. Ex prioribus tuis littens intellexi pergratam tibi esse ouram
meam valetudinis tuae animumque erga te meum quern tibi per-
speotum esse gaudeo. Sed, mihi orede, non perinde, ut est reapse,
ex litteris perspicere potuisti. Nam cum a satis multis — non
enim possum alitor dioere-— et ooli me videam et diligi, nemo est
illorum omnium mihi te iuoundior. Nam quod me amas, quod id
et iampridem et oonstanter faois, est id qiiidem magnum atque
,^ud soio aq^ maximum, sed tibi commune cum multis: quodtu
ipse tam amandus es tamque dulcis tamque in omni genere
iucundus, id est proprie tuum. 2. Accedunt non Attici, sed salsiores,
quam illi Attieorum, Romani veteres atque urbani sales. Ego
autem— existimes licet quod libet — mirifice capior facetiis, maxime
nostratibus, praesertim cum eas videam pnmum oblitas Latio(timi,^
cum in urbem nostram est infusa peregrinitas, nunc vero etiam

1. Zetho] We do not know who he £tt enim ulciicendi et puniendi modtu^

was. Bill, says he was a freedman of atque hand eeio an eatie sit eum qui

Atticus. laceseierit iniurae tuae paeniiere.

etee euram . . . meum] This is not 2. Aeeedunt non Attici . . . ealee]

found in M, but is an old addition from * You haye besides a style of wit not

Crat. and Lambinus. H reads it in Attic, but more pungent than that of the

part, having J9er^ra^am tibi curam meam Attic writers — the fine old wit of the

valetudinis tuae quam tibi perspectam esse City of Rome.'

gaudeOf a passage too which in the oblitas Latio] ' Smirched by Latinism

alteration of quern into quatn^ and of (lit. Latium), when the stream of pro-

perspectum into perspectam^ shows that Yinciality flowed into our city.' Hinch-

the copyist of H had some knowledge of feld thinks that we should read hUo,

Latin. Madvig (Ady. Crit iii. 165) reads LoH^

atque"] * or rather/ cp. Off. i. 33, and translates * have forgotten Latium.'Digitized by VjOOQIC334CCCCLXXXL {FAM. IX. 15).^ bracatis et Transalpinis nationibus, ut nullum veteris leporis
vestigium appareat. Itaque, te cum Tideo,^ omnes mihi Ghranios,
omnes Luoilios, vere ut dicam, Crassos quoque et Laelios videre
Tideor. Moriar, si praeter te^^quemquam reliquum^ habeo in quo
possim imaginem antiquae^ et_j[finiQEOulae festivitatis agnoscere.
Ad Iios lepores oum amor erga me tantus aocedat, miraris me
tantH perturbatione valetudinis tuae tarn graviter exanimatum
fuisseP 3. Quod autem altera epistola purgas te non dissua-
sorem mihi emptionis Neapolitanae fuisse, sed auotorem modera-
tionis, urbane, neque ego aliter aocepi : intellexi tamen idem,
quod his intellego litteris, non existimasse te mihi^ieere id, quod
ego arbitrabar, res has non omnino quidem, sed magnam partem
relinquere. Catulum mihi narras et ilia tempera. Quid simile ?
ne mihi^uidem ipsi tunc plaoebat diutius abesse ab rei publicae
oustodia. ISecIebamus enim in puppi et clavum tenebamus : nunc
autem vix est in sentina locus. 4. An minus multa senatus
consulta f utura putas, si ego sim Neapoli P Bomae cum sum et
urgeo foirum, senatus consulta scribuntur apud amatorem tuum,bracatU] The Gauls of the province
of Narbonensis were called bracati in
opposition to the Gauls of North Italy,
who were togati^ and the Gauls of North
Gaul, who were called comati ; cp. Plin.
11. N. iv. 106. Catull. xxix, 3. Momm-
sen R. H. iv. 216.

leponia] * liveliness.'

Oranioa] Cp. De Orat. ii. 244, Granio
qui(Um nemo dicaeior and Att. vii. 3, 7
(264). The Lucilius here referred to
was the poet. For Crassus as a wit, cp.
De Orat. ii. 222, 264, and elsewhere.
For Laelius, cp. De Orat. ii. 286, and
Wilkins' note ; also Muren 66. Hor. Sat.
ii. 1, 66 £F.

antiquae festivitatis] 'Our good old
racy jocularity.* For vemaeulae, 'indige-
nous,' ' native,' Bill, compares Att. vii. 2,
3 (293), a{n'6xBttr in Aon^ine urbanitas est,
and Brut. 172, Tineam tiofi minus multa
ridicule dieentem Granius obruebat neseio
quo sapore vemacuio,

3. Quod autem . . . relinquere'] We
have adopted the reading suggested hy
Madvig, Fin. p. 806, and adopted by
Wesenberg. With urbane supply te
purgas or some idea such as mones taken
out of those words. ' For as to your
apology in another letter that you never
urged me not to buy the house at Naples,but only to live in a quieter manner,
that is a graceful way of putting it, and
I did not take it up otherwise. How-
ever, I understood what I now understand
from your present letter that you are of
opinion that I cannot do what I thought
I could, viz. abandon politics, not of
course entirely, but to a considerable
degree.' For mothrationis urbanae Mana-
tius or Lambinus proposed commorationie
urbanae * living in the city.'

Catulum] raetUB had probably ad-
duced Catulus as an example of a good
citizen, who never shrank from politics,
but struggled on till his death against the
rising democracy. But the times are
very diflTerent, says Cicero ; then I was
so not disposed to leave the political
arena, that I refused to take a pro-
vince.

narras"] op. note to Fam. ix. 16, 7
(472).

sentina] ' hold ' of a ship, where the
bilge-water lodged. Somettung pajrallel
to this is Sail. Cat. 37. 6, At £omam sieuii
in setttinam co^/luxeruntj where see Kiiti ;
cp. De Sen. 17.

4. urgeo forum] ' and am incessantly
in the Courts,* * am in the midst of puUic
affairs: ' cp. Hor. Carm. u. 10, 1, ^mm
temper wrgendo.Digitized by LjOOQICCCCCLXXXI. {FAM. IX. 15).335familiaremmeum. Et qtudem, oum in mentem venit, ponor ad
Boribendum et ante audio senatus oonsultum in Armeniam et
Syriam esse perlatum, quod in meam sententiam factum esse
dioatur, quam omnina mentionem ullam de ea re esse faotam.i.
Atque hoc nolim me locari putes : nam mihi scito iam a regibua
ultimis adiatas esse litteras, quibus mihi gratias agant, quod se^
mea sententia reges appellaverimy quos ego non modo reges
appellatos, sed omnino natos nesciebam. 5. Quid ergo est?
Tamen, quamdiu hie erit noster hie praefectus moribus, pareba
auctoritati tuae : oum vero aberit, ad fungos me tuos conf eram.
Domimi si habebo, in denos dies singuloi^ sumptuariae legia ^dies
oonferam. Sin autem minus invenero, quodplaoeat, decrevi habi-
tare apud te: soio enim me nihil tibi gratius facere posse.
Domum Sullanam desperabam iam» ut tibi proximo soripsi, sed
tamen non abieoi. Tu veUm, ut soribis^ oum fabris earn perspi-
oias. Si enim nihil est in parietibus aut in tecto vitii, cetera mihi
probabuntur.ponor ad ieribendutH] * I am put down
as signing the decrees.' The technical
expression for putting one's name on a
»matu9 eofuuUum was ette ad teribmdum,
Att. i. 19, 9 (25), Cp. Willems Le Senat,
ii. 208. This passage is interesting, as
showing the unblushing character of
forgery at Rome. With it we may com-
pare Sull. 40, on which passage Dr.
Reid quotes Pro Domo 50, where it is
stated that, in the law under which
Clodius succeeded in effecting the banish-
ment of Cicero, one of the reasons
assigned was that Cicero had forged a
decree of the senate.

5. Quid ergo €»t .'] ' What then is to
be done ? ' cp. Petron, § 129.

praefoctut moribus] This is a sneer at
the new oflSce which the serrile senatehad ^Ten Caesar. After his African
victories they had made him praefectus^
moribus for three years (r&v rpinnw r&it
ixdo-rov hrto-rd'ni¥, Dio xliii. 14, 4).
For Caesar's sumptuary law of this year,
cp. Fam. ix. 26, 4 (479).

in denos dies'] *1 shidl spend on every
ten days' housekeeping what the sump-
tuary law allows for one day.'

Domum Sullanam'] Sulla's mansion at
Naples. For the adj., c^. Att. i. 6, 1 (2)
domum Babirianam, This Sulla is pro-
bably the nephew of the Dictator, and the
client for whom Cicero spoke in 692 (62).
Cicero does not appear to have been on
very good terms with him after the trial :
see Keid, Sull. p. 27, who quotes Fam. ix.
10, 3 (537). De F. Sullae morte . , , ego-
ceteroqui animo aequo fero.Digitized by LjOOQIC836 CCCCLXXXII. {FAiT. XIII. 68).CCCCLXXXII. CICERO TO P. SERVILIUS ISAURICUS

(FaM. XIII. 68).

KOBiE; SEPTEMBER; A. U. C. 708; B. C. 46; ABT. CIC. 60.

H. Cicero P. Senrilio Isaurioo de litteris ad.se datis gratias agit, petit at d«
provinciae statu scribat, sua officia prondttit.

M. TULLIUS CICERO P. SERVILIO ISAURICO PROCOS. COLLEGAE

8. PLURIMAM.

1. Qratae mihi vehementer tuae litterae fueraat, ex quibas
oognovi oursuB navigationum tuarum. Significabas enim me-
inoriam tuam nostrae necessitudinis, qua mihi nihil poterat esse
iucundius. Quod reliquum est, multo etiam erit gratius, si ad
me de re publica, id est, de statu provinciae, de institutis tuis
familiariter scribes. Quae quamquam ex multis pro tua claritate
audiam, tamen libentissime ex tuis litteris cognoscam. 2. Ego
ad te de re publica summa quid sentiam non saepe scribam propter
periculum eius modi litterarum. Quid agatur autem scribam
saepius. 8perare tamen videor Caesari coUegae nostro fore curae
et esse ut habeamus aliquam rem publioam : cuius consiliis magni re-
f erebat te interesse. Sed si tibi utilius est, id est, gloriosius, Asiae
praeesse et istam partem rei publicae male adfectam tueri, mihi
quoque idem, quod tibi et laudi tuae profuturum est, optatius
debet esse. 3. Ego quae ad tuam dignitatem pertinere arbitrabor
simimo studio diligentiaque curabo, in primisque tuebor omni
observantia darissimum virum, patrem tuum, quod et pro vetustate
necessitudinis et pro beneficiis vestris et pro dignitate ipaius
debeo.

PROCOS,'] This Servilius was consul male adfectam] * in evil plight * —

with Caesar in 706 (48), and after that probably because Asia had suffered griev-

obtained the pro-consulship of Asia. ously in the Civil War, and it would

For hb Life, see Introduction. require rare qualities in a governor to

COLLEGAE] Cicero, Servilius, and restore it to its former prosperity.
Caesar (§ 2) were all colleagues in the 3. patrem tuum] He had been consul

College of Augurs. in 674 (80), i.e. 34 years before this.

2. ut%liu9j %d eetf glorioHue] ' it tends vetustate ftecessitudinis] *■ a connexion

more to your advantage, that is,^ to your of old standing ' : cp. note to Fam. ziiL

renown ' — a very graceful compliment. 32.Digitized by LjOOQICCCCCLXXKIIL [FAM. IV. 13). 337CCOCLXXXIII. CICERO TO NIGIDIUS FIGULU8

(FaM. IV. 18).
ROME ; AUGUST OR SEPTEMBER ; A. U. C. 708 ; B. C. 46 ; AET. CIC. 60.

P. Nigidium Figulum exsulantem suo ipsius ezemplo consolatur M. Cicero eique
spem reditus ostendit.

M. CICERO S. D. P. FIGULO.

1. Quaerenti mihi iam din quid ad te potissimam soriberem
non mode oerta res nulla, sed ne genus quidem litterarum usitatum
yeniebat in mentem. XTnam enim partem et oonsuetudinem
earura epistolarum, quibus seoundis rebus uti solebamus, tempus
eripuerat perl eoeratque f ortuna, ne quid tale soribere possem aut
omnino eogitare. Eelinquebatur triste quoddam et miserum
et his temporibus consentaneum genus litterarum : id quoque defi-
oiebat me, in quo debebat esse aut promissio auxilii aUcuius aut
oonsolatio doloris tui. Quod pollicerer non erat : ipse enim pari
fortuna abieotus aliorum opibus casus meos sustentabam, saepius-
que mihi yeniebat in mentem queri quod ita viyerem quam
gaudere quod viyerem. 2. Quamquam enim nulla me ipsum
privatim pepulit insignis iniuria neo mihi quidquam tali tempore
in mentem venit optare quod non ultro mihi Caesar detulerit,
tamen mkMLominm oonfioior curis, ut ipsum, quod maneam in vita,

For an account of Nigidius Figulus, admittunt.'

see Introduction. 2. neo mihi . . . detulerit] Hofmann

1. Unam . . . solebctmut] 'One says that this means that Cicero's wishes

of the ordinary suhiects of correspondence were so moderate, and he adapted himself

which we used to adopt in our prosperity'; so well to his circumstances, that what

i. e. jokes: cp. Fam. ii. 4, 1 (176) for Caesar offered quite satisfied him; and

the three different kinds of letters which Cicero elsewhere, e. g. Fam. ix. 17, 1 (480),

are usually written, yiz. those consisting does say that he considers any favour as

of news, of jokes, and of serious and grave so much gain. But the more ohviouf

suhjects. Even of the different kinds of sense, though a slight exaggeration, suits

letters of consolation, viz. those which the antithesis of the sentence better,

promise something, and those which * Though I have all externals that I

merely condole, the latter alone can now could wish, spontaneouslj granted too by

be wntten. Caesar, I am tortured m mind by the

Quod poUieerer] Though the mss give shame of being alive.'

guidy we must undoubtedly read quod, as tammnihilominwi] Forthe redundancy:

do most editors since Orelli. Wesenberg cp. Cluent. 76, Fam. xiii. 16, 2 (671).

(Em. 56) says — * Formulae non est, decet For the reading see Adn. Crit. Klotz

in quibus nulla dubitatio aut deliberatio reads mulHs for nihil.

inesse potest interrogativum nullo modo iptum . . . peecare] For the cognate

VOL. IT. ZDigitized by LjOOQIC338 CCCCLXXXIIL [FAM. IV. 13),

peocare me existimem. Careo enim cum familiarissimis moltis,
quos aut mors eripuit nobis aut distraxit fuga, turn omnibus
amiois, quorum benevolentiam nobis oonoiliarat per me quondam
te socio defensa res publica, versorque in eorum naufragiis et
bonorum direptionibus, neo audio solum, quod ipsum esset miser um,
sed etiam id ipsum video, quo nihil est acerbius, eorum fortunas
dissipari, quibus nos olim adiutoribus illud inoendium exstinxi-
mus, et, in qua orbe modo gratia, auctoritate, gloria floruimus,
in ea nuno his quidem omnibus caremus. Obtinemus ipsius
Caesaris summam erga nos himianitatem : sed ea plus non potest
quam vis et mutatio omnium rerum atque temporum. 3. Itaque
orbus iis rebus onmibus, qidbus et natura me et voluntas et
consuetude adsuefecerat, cimi ceteris, ut quidem videor, turn
mihi ipse displiceo. Natus enim ad agendum semper aliquid
dignum viro, nuno non modo agendi rationem nullam habeo, sed
ne oogitandi quidem, et qui antea aut obsouris hominibus aut
etiam sontibus opitulari poteram, nuno P. Nigidio, uni omnium
doctissimo et sanCtissimo et maxima quondam gratia et mihi certe
amicissimo, ne benigne quidem poUioeri possum. Ergo hoc ereptum
est litteraxum genus. 4. Reliquum est ut consoler et adferam
rationes, quibus te a molestiis coner abducere. At ea quidem
facultas vel tui vel alterius consolandi in te summa est, si
umquam in ullo fuit. Itaque cam partem, quae ab exquisita
quadam ratione et doctrina proficiscitur, non attingam, tibi
totam relinquam. Quid sit forti et sapienti homine dignum,
quid gravitas, quid altitude animi, quid acta tua vita, quid studia,
quid artes, quibus a pueritia floruisti, a te flagitent tu videbis.
Ego, quod intellegere et sentire, quia simi Eomae et quia euro
attendoque, possimi, id tibi adfirmo : te in istis molestiis in quibus
es hoc tempore, non diutius f uturum : in iis autem, in quihus etiam
nos sumus, f ortasse semper fore. 5. Videor mihi perspicere primum
ipsius animum, qui plurimum potest, propensum ad salutem tuam.

accusative where we should expect another 3. nunc non modo . . . quidem"] 'now

case, Boeckel compares Fam. yi. 8, 2 I have not only no idea what to do, hut

(527), quid sim auctor. not even an idea what to think.'

vid$o^ quo nihil e*t acerbius] cp. Fam. 4. facultae] * gift.'

vi. 1,1 (638). ^ ... ^?^ • • • projiciscitur^ hendiadys :

incendium'] i. e. the Catilinarian con- 'arising from any recondite system of

spiracy. lTi§;idiu8 had helped Cicero philosophy ' : cp. the account of Figulus

during that crisis (Sull. 42). in the Introduction,Digitized by LjOOQICCCCCLXXXIIL {FA 31. IF. 13).339Non soribo hoc temere. Quo minus • familiaris sum, hoo sum ad
investigandum ouriosior. Quo f aoilius quibus est iratior respon-
dere tristius possit, hoo est adhuo tardior ad te molestia liber-
audnm. Familiares vero eius, et ii quidem, qui illi iucundissimi
sunt, mirabiliter de te et loquuntur et sentiunt. Acoedit eodem
vulgi voluntas vel potius consensus omnium. Etiam ilia, quae
minimum nuno quidem potest, sed postea multum possit neoesse
est, res publica, quascumque vires habebit, ab iis ipsis, a quibus
tenetur, de te propediem, mihi erode, impetrabit. 6. Eedeo
igitur ad id, ut iam tibi etiam pollioear aliquid, quod prime
omiseram. Nam et complectar eius familiarissimos, qui me ad-
modum diligunt multumque mecum sunt, et in ipsius consuetu-
dinem, quam adhuo mens pudor mihi olausit, insinuabo et certe
omnes vias persequar, quibus putabo ad id, quod volumus,
pervenire posse. In hoc toto genere plura f aciam quam scribere
audeo. Ceteraque, quae tibi a multis prompta esse certo scio, a
me sunt paratissima : nihil in re familiari mea est quod ego meum
malim esse quam tuum. Hac de re et de hoo genere toto hoc
soribo parcius, quod te id, quod ipse confide, sperare male, te esse
nsurum tuis. 7. Extremum illud est, ut te orem et obsecrem,
animo ut maximo sis nee ea solum memineris, quae ab aliis magnis
viris accepisti, sed ilia etiam, quae ipse ingenio studioque peperisti.
Quae si colliges, et sperabis omnia optime et quae accident,
qualiacumque erunt, sapienter feres. Sed haec tu melius vel5. Quo faeilius . . . liberandum] op.
Fam. vi. 6, 9 (488) ; 13, 3 (489).

iristiwi] Dr. Reid notices on Sen. 67
that this adverb has no podtive in prose.
Tri9tif4s goes closely with retpondere, * to
give an imfavourable reply to.'

Etiam ilia impetrabil] * even the free
State itself, which now indeed has the
smallest influence, but afterwards must
have much influence, with all its force
will ensure your success with those by
whom it is now held down, and that, be-
lieve me, speedily.' "We have added poatea
multum, which is something like the words
that have been omitted. Something is
required as an antithesis to nunef and
possum cannot be used in classical prose
without an adjective or adverb in the
sense of ' having influence.' Wesenberg
supplies j?/i» iam^ which gives the same
sense, but does not so weU account for
he corruption. Quaseunque vires habebitwould be more ftilly expressed by omnibus
viribus quaseunque habebit. In uie mss a
is omitted before quibus, but it must be
supplied ; it could be omitted only if the
verb in both clauses were the same : cp.
note to Q. Fr. i. 4, 4 (72), and Mayor on
Phil. ii. 26.

6. insinuabo"] Many editors insert me
before consuetudinem or insinuabo ; but
there is no necessity to do so, as the verb
is used both transitively and intransitively :
cp. Att. ii. 34, 2 (51) ; De Orat. i. 90, li.
149 ; Liv. xl. 37, 4 ; Verg. Aen. ii. 228 ;
also Schmalz, Antibarb. i. 690-1, and
Lehmann, pp. 18-19.

putabo . . . pervenire posse"] For
omitted cp. Att. xi. 12, 1 (427), mandavi
non potuisse,

7. Sed haec tu nulius"^ sc. nosii. Hof-
mann compares Att. vii. 3, 6 (294), vos
seilioet plura, qui in urbe estis. Add Fam.
ix. 2, 6 (461).

22Digitized by LjOOQIC340 CCCCLXXXir. (FAM. IF. 15).

optime omnium. Ego, quae pertinere ad te intellegam, studiosiB-
simo omnia diligentissimeque ourabo tuorumque tristissimo meo
tempore meritorum erga me memoriam oonservabo.OOCOLXXXIV. CICERO TO GNAEU8 PLANCIUS

(FaM. IV. 16).
ROME; SEPTEMBER; A. U. C. 708; B. C. 46; AET. CIC. 60.

Hortatur M. Cicero Cn. Plaaoium, ut neve propriam sibi foitunam poetulet neve
communem omnium recuset.

M. CICERO 8. D. CN. PLANCIO:

1. Aocepi perbreves tuas litteras, quibus id, quod scire cupie-
bam, oognoscere non potui, cognovi autem id, quod mihi dubium
non fuit. Nam quam fortiter ferres communes miserias non
intellexi : quam me amares facile perspexi, sed hoc scieram : illud
si scissem, ad id meas litteras acoommodavissem. 2. Sed tamen etsi
antea scripsi quae existimavi ecribi oportere, tamen hoc te tempore
breviter commonendum putavi, ne quo tnpericulo te proprio'existi-
mares esse: in magno omnes, sed tamen in communi sumus.
Quare non debes aut propriam fortunam et praeoipuam postulare
aut communem recusare. Quapropter eo animo simus inter noe,
quo semper f uimus : quod de te sperare, de me praestare possum.

This was the Cn. Plancius whom Cicero 2, hoe te tempore] Wesenbei^g (Em.

defended in 700 (64). It would appear Alt. 10) justly adds te before tempore

that Plancius wrote a somewhat peevish where it easily fell out. For this position

letter to Cicero, in which, while pro- of the personal pronoun he compares in

fessing most unbounded affection for him, the next line pericuh te proprio ; also

he, in a jealous strain, contrasted his own Fam. iv. 9, 1 (487), quo te animo.

hard lot of exile with the fortunate con- J^ambinus added te after breviter ; but

dition of Cicero, who was now living at there is less reason for its having been

Rome, and had been received into favour omitted if originally in that place, than

by Caesar. He may have added some- if it were before tempore.

thing bitter, to the effect that the great ne quo in perieulo] We must add in,

disparity of their fortunes now, of course, The ablative of quality could not be used

precluded any continuance of their friend- of a transient state of external condition :

ship. If we suppose this, Cicero's reply cp. note to Fam. viii. 2, 1 (196), ix. 21,

is a masterpiece of quiet and severe rebuke. 2 (497).

I. Nam quam fortiter'] *for I failed in magno . . . reeusare] < we are all

to perceive your fortitude under the in great danger, but yet it is a danger in

calamities which befel us all.* which we all share. Wherefore jrou

Meieram] We retain the reading of ought not to demand for yourself any

M, which is quite intelligible (< I had special or peculiar position, or reiuse to

known this long ago '), in preference to partake in that lot which has fallen to the

eciebam of Lambinus. share of us aU.'Digitized by LjOOQICCCCCLXXXr. {FAJU. IV. 8).841CCCCLXXXV. CICERO TO M. CLAUDIUS MARCELLUS

(FaM. IV. 8).ROME ; SEPTEMBER ; A. U. C. 708 ; B. C. 46 ; ABT. CIC. 60.

Collaudata H. Marcelli pnidentia Cicero tamen nirsuB snadet, at domum ad suos
ruvertendi consilium capiat, et sua offioia promittit.

M. CICERO 8. D. M. MARCELLO.

1. Neque monere te audeo praestanti prudentia yimm neo
oonfirmare maximi animi hominem unumque fortisBimum, oon-
solan vero nullo modo. Nam si ea, quae aooiderunty ita fers, ut
audio, gratulari magis virtuti debeo quam oonsolari dolorem tuum :
sin te tanta mala rei publieae frangunt, non ita abundo ingenio,
ut te consoler, cimi ipse me non possim. ReUquum est igitur, ut
tibi me in omni re eum praebeam praestemque et ad omnia, quae
tui velint, ita sim praesto, ut me non solum omnia debere tua
causa quae possim in tua causa^ sed etiam quae non possim, putem.
2. Ulud tamen vel tu me monuisse vel censuisse puta vel propter
benoTolentiam taoere non potuisse, ut, quod ego faoio, tu quoque
animum inducas, si sit aliqua res pubUoa, in ea te esse oportere
iudido hominum reque principem, necessitate cedentem tempori :
sin autem nulla sit, huno tamen aptissimum esse etiam ad exsu-1. Reliqtmm . . . tempor%\ * what
remains Uien is that I should show my
present and guarantee my future de-
YOtion and readiness for aU the re-

Suirements of your supporters as one
dould show himself who thinks as I do,
that I owe ^ou not merely all the services
which are in my power, but even those
that are beyond my power. Neverthe-
less, you should consider that this is my —
shaU I call it advice or opinion, or some-
thing which I cannot, as your &iend,
suppress, namely, that, just as I am doing
myself, you too should make up your mind
to this, that if there is anything of a free
State you should belong to it as its first
man (for all men think you to be so, and
it is tne case) and that you should yield
perforce to the times.'

ut me non solum . . . puUm'], The
text is due to Lehmann (p. 67). TheM8S omit quae possim in tua eausa. He
shows that Cicero often uses causa in two
different senses within the limits of a
single sentence : cp. Fam. vii. 24, 2.
Fhameae eausam receperam ipsius guidem
eausa; Att. viL 3, 6 (294), eausam solam
ilia eausa non habst; Rose. Am. 149,
eausam mihi tradidit quam sua causa
eupere ae debere intellegebat. This reading
of Lehmann's accounts so well for the
corruption that we have adopted it. It is
no doubt a somewhat violent addition ;
but the other remedies which have been
proposed are no less drastic. Mendelssohn
(N. Jahrb. fiir Phil., 1891, p. 73) reads
ut me non solum omnia cupbkb tua causa,
sed AUSUBUM quoque, etiam quae non pos'
simfptUesT,

2. ut, quod] ut is explanatory of illud.Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 50 of 70)