Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 60 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 60 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


421ut arbitror, prius hio te nos quam istio tu nos videbis. 6. Lepta
suavissimus ediscat Hesiodum et habeat in ore T^c S* apcr^c
iBpHra et cetera.DXXXV. CIOEEO TO GNAEUS PLANCIUS

(Fam. IV. h).

ROME ; JANUARY (?) ; A. U. C. 709 ; B. C. 45 ; ART. CIC. 61.

M. Cicero Cn. Plancio ad binas litteras respondet, quarum alteris de piistina
dignitate a Caesare Ciceroni restituta gratulatus ei^t, alteris de novis nuptiis dimissa
Terentia factis. Ac primum quidem signiflcat sibi pristinam dignitatem nequaquam
redditam esse, noyas autem nuptias se scribit fecisse propter res domesticas suns .
Denique Cn. Plancium Corcyrae turn ezsnlantem consolari studet.M. CICERO S. D. CN. PLANCIO.

1. Binas a te acoepi litteras, Ooroyra datas : quarum alteris
mihi gratulabare, quod audisses me meam pristinam dignitatem
obtinere, alteris dieebas te velle quae egissem bene et feliciter
evenire. Ego autem, si dignitas est bene de re publioa sentire et
bonis viris probare quod sentias, obtineo dignitatem meam: sin
autem in eo dignitas est, si quod sentias aut re efficere possis aut6. editeat] Meam off.'

Sefiodutfi] Op. et Dies, 289, rris 8*
iiptrris i9pvra Btol itpoicdpoiBtv fOriKav
*A0diwroi. After Upwra tbe Mss add et
cetera; possibly Cicero wrote the whole
line, but the scribe became wearied with
copying the Greek characters which were
unintelligible to him, and added et cetera,

Hofmann argues that this letter must
hare been written in the early part of the
year 708 (46) ; for (1) the congratulations
of Plancius would otherwise be yery late,
(2) Cicero would not have taken such a lu-
gubrious view of his influence after he had
defended Marcellus and Ligarius, and (3)
he would after these events probably have
held out more definite hopes to Plancius.
But the fact seems to have been that
Cicero, seeing that there was little hope,
at least for the present, of the restoration
of Plancius, naturally adopted a mournful
tone and depreciated his own position, andindeed the whole state of affairs at Rome ;
for it would have been most unkind to
lay stress on his own good fortune when
he could hold out no hope to his friend.
It took nearly a fortnight for a letter to
reach Corcyra from Home, so that this
letter was written probably about a mont^
or so later than &e time when Cicero's
marriage with Publilia was arranged.
This would fix its date somewhere about
the beginning of 709 (45), as in Att. xii. 1 1
(502), which was written in the autumn.
Cicero appears to be only thinking in an
indefinite manner about tne marriage.

1. Corcyra] Both the genitive and
ablative can be used of the place from
which a letter is sent, the latter is the
more common : cp. note to Att. iii. 6 (60).

qwie effiesetn] se. his marriage with
Publilia, cp. § 3.

et bonis virie probare quod eentiat] * and
to make one's sentiments commend them-
selves to good men.'Digitized by LjOOQIC422DXXXV. {FAM. IV. U).deniqne libera oratione def endere, ne Testigiiim qmdem ullnm eet
reliquom nobis dignitatiB, agitorque praeclare, si nosmet ipsoa
regere possmnuSy ut ea, quae partim iam adsunt, partim impen-
dent, moderate feramus: quod est difficile in eius modi bello,
coins ezitus ex altera parte caedem ostentat, ex altera servitntem.
2. Quo in pericnlo non nihil me oonsolator, com recorder haeo me
tnm vidisse, cum secundas etiam res nostras, non mode adversas,
pertimesoebam videbamque quanto pericnlo de iure publico dis-
ceptaretur amus. Quibus si ii vidssenty ad quos ^o paois spe,
non belli cupiditate adductus acoesseram, tamen intellegebam et
iratorum hominum et cupidorum et insolentium quam cmdelis
esset futrura victoria: sin autem victi essent, quantus interitus
esset futurus civium partim amplissimorum, partim etiam opti-
morum, qui me haec praedicentem atque optime consulentem
saluti suae malebant TiiTninm timidum quam satis prudentem
existimarL 3. Quod autem mihi de eo, quod egerim, gratularis,
te ita Telle certo scio, sed ego tam misero tempore nihil novi oon-
silii cepiBsem, nisi in reditu meo nihilo meliores res domesticas
quam rem publicam offendissem. Quibus enim pro meis unmor-
talibus beneficiis carissima mea salus et meae fortunae esse
debebant, cum propter eorum soelus nibil mihi intra meos parietes
tutum, nihil insidiis vacuum viderem, novarum me necessitudinumagitwque praeelare si"] ' and we get off
very well if,' * we are yery fortunate
if.'

in eiui modi bello . . . ostentai] < in a
war like tlie present (viz. the Spanish war
against the sons of Pompey) the issue of
which threatens carnage on one side and
alATery on the other.'

2. non nihil me eoniolatur, eum"] ' I
feel somewhat consoled when.' After
yerhs of consolation as well as after verbs
of congratulation (cp. Fam. ix. 14, 3,
grcUulor tibi cum tantum vales) cum some-
times takes the place of quod : cp. Prof.
Palmer's note on Plaut. Amph. ii. 2, 10.
He there quotes Capt. 1, 2, 48, Men. 5,
9, 87, and refers to a similar use of 5rc,
which he has restored in Aristoph. Ran.
20, & TptffKOKcuZaifjMk ip *6 rpdxn^os
oinoffi 'Ore OKifitrcu fi^p, rh 9k yiKoiov
oIk iptl: cp. Ach. 400.

quanto . . . armis] * with what danger
would constitutional rights be decided by
an appeal to war.' The rights referred to
are Caesar's claims, which were based onthe grants made to him by the people.
See vol. iii., Introd., § 3.

vicissent . . . intellegebam'] The true
apodosis is erudelie fui$$et victoria, *if
they had conquered, their victory would
have been ruthless, and 1 saw that.'

et iratorum . . . insolentium] * of men
passionate, rapacious, outrageous.*

satis prudentem] 'tolerably long-
sighted.'

3. Quod egerim] On his return in 707
(47) Cicero found (or at any rate thought
that he had found) that Terentia had fraudu-
lently mismanaged his affairs, cp. Att. xi.
16, 6 (431) : and in order to escape from
his pecuniary difficulties he married, solely
for her money, his young and wealthy
ward Publilia. The marriage was un-
fortunate, and Cicero soon divorced Pub-
lilia. In the covert accusations against
his family, which are contained in this
section, Cicero is thinking not only of
Terentia's undutif ulness, but also of tho
treachery of his brother Quintus and of
young Quintus : cp. Att. xi. 8, 2 (422).Digitized by LjOOQICDXXXri. {FAM. IV. 10). 423

fidelitate contra yetemm perfidiam mimiendum putavi. Sed de
nostris rebus satis vel etiam nimium multa. 4« De ttds velim ut
'eo sis animo, quo debes esse, id est, ut ne quid tibi praecipue
timeadum putes. Si enim status erit aliquis oivitatis, quicumque
•erit, te omnium perioulorum video expertem fore: nam alteros
tibi iam placates esse intellego, alteros numquam iratos foisse.
De mea autem in te voluntate sic velim indices, me, quibuscxunque
rebus opus esse intellegam, quamquam videam qui sim hoc tempore
«t quid possim, opera tamen et consilio, studio quidem certe rei,
famae, saluti tuae praesto futurum. Ta velim et quid agas et
•quid acturum te putes facias me quam diligentissime certiorem.
Vale.DXXXVI. OIOERO TO M. CLAUDIUS MARCELLUS

(Fam. IV. lo).

ROME ; JANUARY ; A. U. C. 709 ; B. C. 45 ; AET. CIC. 61.

Hortatur M. Marcelluni) ut reditum a Caesare iam impetratum maturet : id ad rem
«iu8 familiarem pertinere.

CICERO MARCELLO 8.

1. Etsi nihil erat novi quod ad te scriberem magisque litteras
tuas iam exspectare incipiebam vel te potius ipsimi, tamen, cum
Theophilus proficisceretur, non potui nihil ei litterarum dare.
Cura igitur, ut quam primum venias : venies enim, mihi crede,
•exspectatus, neque solum nobis, id est, tuis, sed prorsus omnibus.
Venit enim mihi in mentem subvereri interdum, ne te delectet
tarda decessio. 2. Quod si nullum haberes sensum nisi oculonun,
prorsus tibi ignoscerem, si quosdam noUes videre, sed cum leviora

4. ttatus] < fixity.' Watson compares to aid your interests, reputation, and

ad Brut. i. 16, 12, tua nobis auetoritate safety': videam is the subjunctiYe, as

opus est ad eollocandum aliquem eivUaiis being in orat. obliqua, goyemed by iudiees,

statum. so there is no need to alter it to video^ as

alteros . . . pUtcatos'] sc. the Caesarians. Wesenberg suggests.

iwtf . . . futurum] * that in whatever
way I think necessary, though I see the

position I hold and the power I have (i. e. 1. Theophilus'] a freedroan of M.

the insignificant position and the little Marcellus.

power), yet with all my efforts, advice, 2. oeulorum] see note to Fam. iv. 9, 1

«nd devotion, at any rate I shall be ready (487).Digitized by LjOOQIC424 DXXXVIL (FAM. IX. 10).

non multo essent quae audirentur quam quae viderentur, suspi-
oarer autem multum intereese rei familiariB tuae te qnam piimum
venire, idque in onmes partes valeret, putavi ea de re te esse
admonendum. Sed quoniam quid mihi plaoeret ostendi, reliqua
tu pro tua prudentia oonsideTabis. Me tamen velim, quod ad
tempus te exspeotemus, eertiorem facias.DXXXVII. CICEEO TO P. CORNELTOS DOLABELLA

(Fam. IX. lo).

ROME ; JANUAEY ; A. U. C. 709 ; B. C. 45 ; AET. CIC. 61.

M. Cicero inter Niciam et Yidium iudex in causa, ut videtur, pecuniaria constitutus
iocose de grammaticis sciibit. locatur etiam de P. Sullae morte.

M. CICERO S. D. P. DOLABELLAE.

1. Non sum ausus Salvio nostro nihil ad te litterarum dare,
neo mehercule habebam quid scriberem, nisi te a me mirabiliter
amari : de quo etiam nihil scribente me te non dubitare certo soio.
Omnino mihi magis litterae sxmt exspectandae a te quam a me
tibi. Nihil enim Romae geritur quod te putem scire curare : nisi
forte scire vis me inter Niciam nostrum et Vidium iudioem esse.
Prof ert alter, opinor, duobus versiculis expensum Niciae : alter Aris-
tarchus hos ojScXiZ^ci. Ego tamquam criticus antiquus iudicatums
sum utrum sint tov ironirov an iraptfjL^afiXrifiivoi. 2. Puto te nunc
dioere : * Oblitusne es igitur fungorum illonmi, quos apud Niciam?
et ingentium tcularum cum sophia Septimae ? * Quid ergo ? tu

idgue in omnea partes valeret] still (t), as Aristarchus did the spurious lines

governed by ettmy *■ and since that is of in Homer).

importance in every respect': e.g. it ira/>eM/8c^X>7/i^voi] 'interpolated.*

will conciliate Caesar by your appearing The passage from Nihtl enim Romae down

to appreciate his clemency in allowing to this word is quoted by Suetonius, De

you to return. Grammaticis, 14, in his account of Kicias.

2. Niciam] sc. ediBti, a word which

1. Salvio] a freedman. Wesenberg wishes to supply in the text.

Niciam] For this grammarian, who feiUarum] As to this hopeless passage,

was a close friend of Dolabella, cp. Att. all we can say is ihaXfereuUxrum was per-

vii. 3, 10 (294), and Boot's note. haps the word Cicero used, and that the

duobus versiculis expensum Niciae] ' in * philosophy ' {(ro^l^) which was discosaed

two lines an entry of debit to Nicias ; the at that dinner may have been similar to

other, an Aristarchus, obelizes them * (i.e. that on which Nasidienus lectured his

marks them as spurious with the obelus guests : cp. Hor. Sat. ii. S, 92, suavis resDigitized by LjOOQICDXXXVII. {FAM. IX. 10).425.ad 60 mihi excuBsam seyeritatem veterem putas, ut ne in foro quidem
reliquiae pristinae frontis appareantP Sed tamen suaviesiinuin
avfifiiuyrriv nostrum praestabo integellnm, neo committam ut, si ego
OTim condemnaro, tu restituas, ne habeat Bursa Planous apud
quern litteras disoat. 3. Sed quid ago P cum mihi sit incertum
tranquillone sis animo an ut in bello in aliqua maiuscula cura
negotiove versere, labor longius. Cum igitur mihi erit exploratum
te libenter esse risurum, scribam ad te pluribus. Te tamen hoc
scire volo, vehementer populum sollicitum fuisse de P. Bullae
morte, ante quam certum scierit. Nunc quaerere desierunt, quo
modo perierit : satis putant se scire, quod sciunt. Ego ceteroqui
animo aequo fero : unum vereor, ne hasta Caesaris refrixerit.9% fum eausas narraret earum et naiuras
dominus, Septimae seems to represent
some name. The older editions read coch-
learum or gallinarum, Gronoyius proposes
squillarum (for eularwrC)^ and sepia Septi"
fniae^ *tbe cuttle-fish of Septimia': see
Adn. Crit.

excuttatn teveriiatem] *the rigour is
knocked out of me': cp. Tusc. i. Ill, hane
excutere opinionem volui radicitua.

prittinae fnmtis] <of the old stem
brow.' Wilkins on Hor. Ep. i. 9, 11,
notes that /irons never (like o«, e.g. Cic.
De Orat. i. 175) carries in itseof the
meaning of boldness or impudence, but
derives this force from the adjective : op.
Hor. Carm. ii. 6, 15, proterva fronte. It
is used without an adjective in the sense
of * shame,' 'modesty,', in Pers. 5, 104,
exelamet MelicertaperUse Frontem de redtts,
where tbere is an echo of Horace, £pp. ii.
1, 80, elament psriisse pudoretn,

integellwn] * tolerably secure ': cp.
Catull. 16, 4.

rettituas^ * restore him * to the condition
he held pnor to conviction {restiiuere in
integrum).

ne habeat Bursa Flancus"] After the
death of Clodius, Bursa had set the Senate
House on fire (Ascon. p. 43), and on
account of this he was accused by Cicero
de r», under Pompey's law of 702 (52),
and condemned with the applause of
everyone: cp. Fam. vii. 2, 2 (182). He
was restored along with others by Caesar :
cp. Fam. xii. 18, 2; Phil. vi. 10; xiii.
27. Cicero represented him as illiterate,
and requiring a teacher. Wesenberg (E.
A. 27), who holds that Plancus had been
already restored, reads ut for ne. * I will
not give you an opportunity of reversinga sentence I might pass, which you would
do in order to let Bursa have a teacher.'
Cicero would thus appear to rally Dola-
bella on the partiality he showed for the
low creature Bursa, and the readiness of
the Caesarians to favour those condemned
by the laws. But there does not appear
to be any definite evidence that Plancus
had returned to Eome at this time, unless
we hold that Plancus appeared at Caesar's
games in 46 : cp. Fam. xii. 18, 2. So
that perhaps ne may be retained and taken
closely with restituas. *I will not let
you restore Nicias (as you would wish to
to do), for fear of his betaking himself to
Plancus and instructing him in rhetoric,'
so that Plancus would prove superior to
you.

3. labor longius'\ * I drift on further
and further.'

P. Suliae"] This was the Sulla whom
Cicero defended. They seem to have be-
come quite estranged : see notes to Fam.
XV. 17, 2 (641).

certum scierit'] * they had authentic in-
formation ': cp. Sull. 38, senescire certum.
The people were very much excited about
the news of Sulla's death before they had
certain information of the fact ; they were
afraid that it might not be true. Now
that they are quite assured on the main
point that he is dead, they do not take any
interest in the details.

ne hasta Caesaris refrixerit'] *lest
Caesar's auctions flag.* Sulla evidently
did a large business in buying the con-
fiscated goods of Caesar's enemies: cp.
Fam. XV. 19, 3 (642), Sulla nan quaesiit

Juid bonum esset sed omnia bona coemit.
n unum vereor Cicero is speaking ironi-^
cally.Digitized by LjOOQIC426 DXXXrill. {FAM. VI. 1).DXXXVIII. CICERO TO AULUS TORQUATUS

(Fam. VI. i).

RCJME ; JANUARY ; A. U. C. 709 ; B. C. 46 ; AET. CIC. 61.

M. Cicero A. Manlium Torquatum, AtbeniB iam ipsum exsulantem Cn. Pompeio,
-cuius castra secutus erat, yicto consolari studet, non nullam reditus spem ostendens.

M. CICEUO S. D. A. TORaUATO.

1. Etsi ea perturbatio est omnium rerum, ut suae quemque
fortunae maxime paeniteat nemoque sit quin ubivis quam ibi, ubi
^t, esse mality tamen mihi dubium non est qnin hoc tempore bono
viro Romae esse miserrimum sit. Nam etsi quoeumque in loco
qnisqids est, idem est ei sensus et eadem acerbitas ex interitu
rerum et publicarum et suarum, tamen oculi augent dolorem, qui
ea, quae oeteri audiunt, intueri cogunt nee avertere a miseriis
i3ogitationem sinunt." Q,uare etsi multarum rerum desiderio te
angi necesse est, tamen illo dolore, quo maxime te confici audio,
quod Romae non sis, animum tuimi libera. Etsi enim cum magna
molestia tuos tuaque desideras, tamen ilia quidem, quae requiris,
6uimi statum tenent nee melius, si tu adesses, tenerent nee sunt
ullo in proprio periculo. Neo debes tu, cum de tuis oogitas, aut
praecipuam aliquam fortunam postulare aut communem recusare.
2. De te autem ipso, Torquate, est tuum sic agitare animo, ut non
^dhibeas in consilium cogitationum tuarum desperationem aut

For Torquatua, see Introduction. use to other genders than the neater ;

1. ubi 8it] M88 uii est, altered hy jet he admits that the masculine occurs

Wesenberg, who (E. A. 13) compares m the Lex Julia MunicipaUs (C. I. L. L

Fam. vi. 4, 3 (540), ut . . . ubi quisque sit 206, 13), and summarily dismisses our

ibi esse minime velit : Fam. iv. 4, 2 (494), present passage with *nam de ad Fam.

ut is cuique locus ubi ipse sit et sibi quisque vi. 1, 1, Mediceo non credo '; in N. D.

miserrimus esse videatur, ii. 68 the feminine occurs in good mss.

quisquis"^ = quoeumque in loco aliquis See also a careful note by Peterson on

est quisquis est: cp. Kuhner on Tusc. v. Quintil. x. 1, 3.

Ois. The use of quidquid (or quicquid, oeuli augent dolorem] cp. note on Fam.

according to Lachmann and Munro) for iy. 9, 1 (487).

the more usual quidque occurs in Ter. Ad. cogunt] so H P rightly : coguittur, M.

iv. 2, 61, and is quite a feature of Lucre- Nee debes tu"] cp. Fam. iv. 16, 2 (484),

tian language; cp. Munro on i. 289. Quare non debes aut propriam fortunam ei

Mndvig (on Fin. v. 24) allows it occasion- praecipuam postulare atU communem reeu-^

-ally in Cicero (e.g. Tusc. v. 68, iv. 44), sare,

but does not think that we can extend the 2. ut non adhibeas'] 'as regards younelf.Digitized by LjOOQICDXXXVIII. {FAM. VL 1). 427

timorem. Neo enim is, qui in te adhuo iniustior quam tua
dignitas postulabat fiiit, non magna signa dedit animi erga te
mitigati. Neo tamen is ipse, a quo salus petitur, habet explioatam
Aut exploratam rationem salutis suae. Cumque omnium bellorum
-exitus incerti sint, ab altera viotoria tibi perioulum nullum esse
perspicio, quod quidem seiunctum sit ab omnium interitu, ab altera
te ipsum nimiquam timuisse oerto soio. 3. Eeliquum est ut te id
ipsum, quod ego quasi consolationis loco pono, maxime excruciet,
•commune perioulum rei publicae : cuius tanti mali, quamvis docti
viri multa dicant, tamen vereor ne consolatio nulla possit vera
reperiri praeter illam, quae tanta est, quantimi in ouiusque animo
roboris est atque nervorum. Si enim bene sentire recteque facere
satis est ad bene beateque vivendimi, vereor ne eum, qui se opti-
morum consiliorum conscientia sustentare possit, miserum esse
nefas sit dicere. Nee enim nos arbitror viotoriae praemiis ductos
patriam olim et liberos et f ortunas reliquisse, sed quoddam nobis
officiimi iustimi et pium et debitimi rei publicae nostraeque digni-
tati videbamur sequi, nee, cum id f aciebamus, tam eramus amentes,
nt explorata nobis esset victoria. 4. Quare, si id evenit, quod
ingredientibus nobis in causam propositimi fuit accidere posse, non
debemus ita cadere animis, quasi aliquid evenerit, quod fieri posse
numquam putarimus. Simus igitur ea mente, quam ratio et
Veritas praescribit, ut nihil in vita nobis praestandum praeter
oulpam putemus, eaque cum careamus, omnia himiana placate et
moderate feramus. Atque haec eo pertinet oratio, ut perditis
rebus omnibus tamen ipsa virtus se sustentare posse videatur. Sed
si est spes aliqua de rebus commimibus, ea tu, quicumque status
-est futurus, carere non debes. 5. Atque haec mihi scribenti
veniebat in mentem me esse eum, cuius tu desperationem accusare
£olitus esses quemque auctoritate tua cunctantem et diffidentem

Torquatus, you should take actiye thought, tamen necetsaria, nihil esse praeeipue

without ever summoning as counsellors in dolendum %n eo quod accidai universis,

jour plans, despair or fear.* For adhibere quae tanta est . . , nervorttm] * which

in consilium, cp. Plin. Ep. yi. 11, 1. is exactly e^ual to the amount of strength

habet . . . suae"] 'he has the whole and vigour in the mind of each/

question of his own safety plain and clear. ' 4. cadere animis'] * lose heart.'

ab altera . . . timuisse] * Tou never felt praeter culpam] cp. Fam. ix. 16, 5

any apprehension at the victorj of the f472), nihil esse tapientis praestare nisi

others * (i.e. the Pompeians in Spain). culpam,

3. consolationis loco] cp. Fam. vi. 2, 2, aliqua de rebus"] so Wesenherg, for

misera est ilia quidem consolatio . , . sed aliquae rebus of the Mss.Digitized by LjOOQIC428DXXXVIII. (FAM. VI. 1).ezcitare. Quo quidem tempore non ego oauBam nostram, sed oon-
silium improbabam. Sero enim nos iis armis adversari videbam^
quae multo ante oonfirmata per nosmet ipsos erant, dolebamque
pills et gladiis non oonsiliis neque auotoritatibus de iure publico
disceptari. Neque ego ea, quae facta sunt, fore cum dieebam,
divinabam futura, sed, quod et fieri posse et exitiosum fore, si
evenisset, videbam, id ne aocideret timebam, praesertim cum, si
mihi alteram utrum de eyentu atque exitu rerum promittendum
esset, id futurum, quod evenit, exploratius possem promittere. lis
enim rebus praestabamus, quae non prodeunt in aciem, usu autem
armorum et militum robore inferiores eramus. Sed tu ilium
animum nunc adhibe, quaeso, quo me tum esse oportere censebas.
6. Haec eo soripsi, quod mihi Philargyrus tuus omnia de te
requirenti fidelissimo animo, ut mihi qiddem visus est, narravit te
interdum soUicitiun solere esse vehementius: quod facere non
debes nee dubitare quin aut reparata aliqua re publica sis is futurus
qui esse debes aut perdita non affliotiore condicione quam ceterL
Hoc yero tempus, quo exanimati omnes et suspensi sxmius, hoc
moderatiore animo ferre debes, quod et in urbe ea es, ubi nata et
alta est ratio ac moderatio vitae, et babes Ser. Sulpioium, quern5. auctoritatibus de] so H P. After
aactoritatibus M adds nosirU, But as
tiottris could only refer to the same partj
OS ft08f fiosmetipsosy i. e. the Pompeians,
and as Cicero could hardly demand that
the influence of the Pompeians alone
should have weight, we have omitted the
word with H P.

Neque . . . futura] A more accurate
statement of his own powers than Cicero
usually makes.

expioratiwt]^ Hofmann notices that
this comparative is found only in Cicero's
letters : cp. Att. xiv. 14, 6. Another
such comparative is tetnperius : Fam. ix.
16, 8 (472). Stinner (p. 15) adds many
more, e.g. temperantiuSf Att. iz. 2a, 2
(366); officioiiut, Att. vi. 1, 22 (262);
wediocrius, Att. i. 20, 5 (26) ; placatitUy
Fam. vi. 13, 3 (489).

6. reparata aliqua republiea'] With some
hesitation we have adopted this compo-
site reading. M has aliqua republiea;
H P reparata republiea. Prohably, as
Streicher (pp. 176-6) suggests, one of the

' words, having been at first omitted, was
afterwards written over the other in the
archetype, and by subsequent copyistswas mistaken for a variant. For aliqwr
republiea, the reading of M, cp. Fam. vi.
2, 3, nihil quod aut hoe aut aiiquo reip.
statu timeas, Streicher objects to the
reading of M, because there is no satis-
factory opposition to aliqua such as is
usually found, e.g. Fam. iv. 8, 2 (486),
nulla; v. 6, 13 (629), bona: but surely
perdita is sufficient. For reparare, cp.
Liv. iii. 37, 6, quonam modo tribunieiam
pote$tatem, rem intermitsam, repararent;
Cic. Verr, iii. 199, id perdere ptdebatur
quod alio praetore eodem ex agro reparan
posset. Either reading would be quite
satisfactory; the difficulty is to account
for the variants. Streicher's suggested
explanation is, we think, most probable.
Mendelssohn considers reparata a mere
gloss ; but we cannot approve of his own
reading reereata aliquando, though, as he
points out, reereare is found elsewhere in
this connexion, cp. Fam. vi. 10, 6 (491),
and recreari aliquando is a common ccdloca-
tion in Cicero (Plane. 33 ; 1 Verr. 12 ; Mil.
4 ; Fam. vi. 2, 2). It is too far from the
Mss ; and the meaning of reparata is quite
satisfactory.
ubi nata . . . vitae"] < where originatedDigitized by LjOOQICDXXXIX. [FAM. VI. 3). 429

semper uniee dilexistiy qui te profecto et benevolentia et sapientia
oonsolatur, ouius si essemus et auotoritatem et consilium seouti,
togati potius potentiam quam armati yictoriam subissemus. 7. Sed
haec longiora f ortasse fuerunt quam neoesse fuit : ilia, quae maiora
6unt, brevius ezponam. Ego habeo, cui plus quam tibi debeam,
neminem: qidbus tantum debebam, quantum tu intellegis, eos
huius mihi belli oasus eripuit. Qui sim autem hoc tempore
intellego. Sed quia nemo est tam adflictus, quin, si nihil aliudOnline LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 60 of 70)