Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 63 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 63 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


etiam honeste] et tam honeste M.

nuUo modo, . . . soleo ?] nos ; NuUo
modo. Equidem a te petam consilium ut
soleo Wes. Btr. Kl ; Nullo modo. Quidf
A te petam consilium ut soleo f Or.Ep. oocxxi. (Att. vn. 23).

1 . vesperi a] Orat. ; vesperis M^ ; ves'
peri e W.

omnes plane iam oaptos] Wes. ; paene
M.

2. me autem ipso] Man. ; ipse M.

8. modi"] Ascensio auctore ins. Kl;
nisi quid eius fuerit M, quae lectio
mini me defendi nequit; nisi qui detts
fecerit Boot ; fort, nisi qui deus iuverit.

Oaesaris] Z. Caesaris M.Ep. cocxxii. (Att. vni. 11a).

cum suis cobortibus XII.] nos auctore
Bootio; XL M: cp. Att. viii. 12a, 1
(331).

Hirrum cum] ; Hirruneum M.

tutissime] M ; tutissimo Lamb. coll.
Att. viii. I, 2 ; sed Proorustae alicuius
est, non editoris sagacis, ita constituere
orationem Oioeronis famiUarium ut omni-
bus numeris succinat Tullianae. Quam-
obrem improbamus Pii praeposteram
elegantiam qui pro missum facias legit
missas ffteias in ep. Pompeii ad Domitium,
Att. viu. I2b/9n,{926).

20Digitized by LjOOQIC450ADNOTATIO CRITICA.Ep. cooxxin. (Att. th. 24).

III. mOial Boe. ; vim (= III. «.) M.
a cons.] M' ; e em$. M^ ; prep. om. C.m)Ep. cccxxiv. (Att. vii. 26).
Capua] Capuam (per dittogr. litterae
O rem] A ; om. M.Ep. cocxxv. (Att. nn. 12*).

1. Yalde miror] valde^ auod (in vaU
corruptum) epiBtoIae quam haeo sequitur
(Att. viii. 12 a) adhaeserat, hue transtulit
Kl. Vix potuit PompeiuB ad consules
scribens vtUe ponere cum v<UeU debuisset.
Confer tamen Att. viii. 6, 3 (337).

adversariol Vict. ; advenarioa M^ ;
adrer$ar%i» M^.

Firmo progressum] Z\ Jirmoprogresm
M.

2. atqu9 etiam] ins. Ursin.
advenires] CM ; advenias Mur. Soh. ;

sed lect. coa. recte se habet ; yid. Comm.

copiae] copias M.

coactae] eoaete M'; quot aeU M^;
qtteat ao maig.

distrahantT corr. in distrahat M.

vos a nobis] Wes. ; nos a nobis M, fort,
recte; nam talem locutionem audacius
est Pompeio abiudicare, minime illam
quidem apud Ciceronem tolerandam.

yillas] Graey. ; iUat M.

seryent aequum . . . impetrare] «^-
vente cum imperare M^ ; aertfsnt equum,
. . . imperart M^.Ep. oocxxyi. (Att. yii. 26).

2. yideri] vidert M.

neffayi] Yict. ; navi M ; nolui R.

def erret] de ea referret M.

ad quibus] a quibus M.

cui nosterj C ; quin noster M.

pro tuis rebus gestis] Lamb. coll. Att.
yiii. dj 2; ut prortus ge$tii M ; pro wis
rebus gestis Boe.

3. Bcribenti] seienti M.
oerte] M, sed corr. in e&rto,

et ego ? Nescio] Or. ; et ego nesoio M.
quod habebo] quid habebo M.
£iciam ut scias] seiam ut seiebam M.
soribis] Or. ; sets M.Ep. cocxxyn. (Att. vni. 11*).

1. ubi] sic recte codd. ; eui Lamb.
Btr.

praecepisses] Elipercepissesl/Lic^fissef
Btr.

2. praetore] P. R. M.

yidi T. Ampium] Vict. ; vidit ampUtm
M^ ; vidi ampium JP.
diligentia] diUigentia M^ ; inteiligentia

edictum] Lamb. ; dictum M.

3. sin omnia in unum] Kl ; t» omsna
unum M' ; omnia in unum M'.

ut yideo] ut videor M.Ep. cccxxvra. (Att. vni. 1).

1. nee tamen tam] Bos; nee tamen
W; nee tarn M'.

quam ad mel sic recte codd. ; quam
quae ad me Or. Btr.

nisi tam . . . proflcisceretur] Kays. ;
nisi tam . . . projiciseebatur sP yuJg. ;
miseriam projleiseebatwr W; sed . , . pro^
Jleiseebatur Man.

2. tutissimo] C (quam formam yeram
esse testis est Charisius) ; tu pessitno M
(sed marg. tutissime) ; tupissimo Zl.

et ne is quidem locus stabilis sed] nos
codd. secuti; ut ne , . . stabilis sit W 9^
et edd. plurimi.

a boms] ab omnibus M.

4. habeat] habet Kays.

LuceriamJ Nueeriam M.

quae adbuc] que (ut saepe) M' ; eu
M^.

sint] etmt Or. et Boot.Ep. cccxxix. (Att. vin. 12tf).

Caesarem] Caesarem mare (sed mart
deletum est) M, quae lectio orta est e
dittograpbia syllabarum — arem, litteris
inyerso ordine scriptis; baud <^ig«iniili
ratione in Ep. cccxxxi. 4, altia pro talia
exhibent codd. ; et in Ep. cccxlii. U
tamen lari pro lamentari.

istaec loca] istie loea M.

providential C ; prudentia M.

ab aliis] Man. ; ab iliis M.

sed locis] W; ut locis M^ ; at heis K.

ut frumentatum] etfi-.M.

2. omni oopia hue] Yict. ; omni eopias
hoe M^ ; omnibus eopiis hoe M*.

M. Tuscilio] Corrad. ; MetusciUo ;
metu stileo M^ ; metu siUo M'.

3. ad me'\ AJ hm yel #0 yel hue inseri
iussit Wes.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITIC A.4514 Sicca abs tel Boot ; Sicca a te
Tulg. ; $%c adpoete M.

Ep. cooxxx. (Att. VIII. 12 rf).

1. praemonui fit] proem, fore fit M (in
margiiLe).

conductis te] eond. per WM.,

2. qui] Man. et Mai. ; quod M.Ep. oooxxxi. (Att. viii. 12 a).

C. Marcello] Man. ; M. Mareello M.
neque ee si] Lamb. ; neque si M.

2. duae] inBeruimua nos auctore
Bootio.

3. D. Laelio] Conrad. ; dellio M^ ; 2>.
Elio M'.

ire possim] lacunam bis modis explent
edd. : — ipte autem fortasse poteit Wes. ;
videat iUe ut poeeit Buecb. ; neque ipse
possit nos.

se perj vc Lamb. ; semper M.

4. talia . . . Marcello] noe; aitia
video eensori Marcello M*; altia video C,
MarceUo M' ; altia video eenseri Marcello
FA ; ac ita video eenseri Mareello Man. ;
atque adeo M, Marcello El ; atque ita yel
ut etiam video eenseri a M. MarceUo Boot.
Vid. Adn. Crit. ad Ep. cccxxix. ; placitum
est mihiy adhibito C. Mareello Mady.

depK>rtariti8] deportaretis M.
yelim] veuem M.
praetores] P. J2. M.

3 nod] quot M.
edacerent] deducerent, Valde M^ ;
dedueerent, VaU M*. Vid. Adn. Crit.
cccxxy. 1.Ep. occxxxn. (Att. viii. 2).

1. non . . . diligentia] non credis te
que digna a diligentia M.

cum maxima laude Pompeii] Man. ;
huius maxima laude Fompeii M ; huius
maxima laude F.

id enim ilia] Man. ; idem in ilia W ;
idem enim illam}.

non dare] M ; mandare marg.

2. si qua erunt] marg. ; si queunt M.
fUfufriy] Gron. : cp. fAtfiwrty (sic) ef-

fugere^ Att. xiii. 13, 2 ; esse M ; enim M* ;
ee vel et YL\ ea1Sl\ e nassa Brandt. ;
fort, airlatf.

possim] possum M.

qui magis] C ; quo magis M.

ao duoe turpius] corr. ex adducetur
pimM.3. et si nunc sunt] Pius; et si non
sunt M ; totum locum partim Gron. secu-
tu8 sic emendat Boot ; ita multi nobiscum
sunt ut nunc in suburbaniSf nunc in hortis,
nunc in ipsa urbe sint^ et qui nunc sunt
{nobiscum) non erunt.

tu in me . . . illud] Intercidit sine
dubio Graecum aliquod voc., fort, i^loona
vel (ut videtur spatium esse sedecim fere
litterarum) wp6irx'nM'a Kal i^(»^,a vel 'irp6'
cxv^M o-ffiy6y. Simili modo post quae est
intercidit i^ivais vel (rxty/ictricris vel aliud
buius generis voc. novem fere litterartim
spatium explens. Lamb, tamen in neutro
loco inane spatium esse in Z adfirmat;
cuius auctoritate permotus hie tu me ilium
(me ^ui antea fui) coni. Gron.

deeideras] Bos. in codd. commenticiis
se vidisse aes id /eras falso testatus, in
boc loco ut in multis aliis tenebras veteri-
bus editoiibus offudit.

quis tunc] Wes. ; quis tu M ; quis
turn R ; quis istic vc ; qui istim K.

4. SivX^] diple M.

non sitam in eo iudico] Man. ; non ita
non meo iudicio M ; non ita : * uno in eo
iudico ' Bos. ; non ut tu (vel ita ut tu) uno
in eo iudico Wes.

sed cur *Poterisne . . . tyrannumP*]
nos; sed cur f FoierisneTalg.; sedquaeris:
Foterisne Boot; sed^ heus tu^ poterisne
Scb. Obelum loco praefigit Wes.

agetur] Vict. ; agereiur M.

profecturus] Asc. ; profectis M* ; prO'
feetus M' ; verbum est proficere nonpros
ficisei.

quid ero] videro cum Pio El.Ep.' ocoxxxiii. (Att. vnx. 3).

1. perturbatus cum . . . esset] Vict. ;
perturbatus sum . . . esset M^; pertur-
batus sum . . . est, Sed M'.

Italia cedat] Vict. ; Italiam accedat
W; Italia excedatW.

2. mea . . . fortuna\ ins. "El'^fortuna
cum for tuna Mfu.

non futurus] Hie oerte biat oratio.
Sed quo modo explenda sit dubitatur.
Potuit scribere sit sui iuris (quam lect. I
exbibet) ; potuit sit idem vel sit idem^
idemque (Hofm.) ; vel sit qui fuerit
Lebm. coll. Fam. vii. 3, 4 ; Sed minime
Bcquiescendum est in coniectura lac.
QronoYU nomen futurus. lectionem ab
oratione epistolari abborrentem et Gro-
novio illo plane indignam !

forte] l;foreU,

dedecore] docere M.

2G2Digitized by LjOOQIC452ADNOTATIO CRITICA.3. sapienter] M* ; taltenter W ; atten-
UrZi.

auctoritatemquel qus autoritaUm M^.

per vim et] M* ; servi met W ; Servii
met C.

adoptandol Crat. ; optando M.

propagator! prorogator M.

idem etiam] marg. ; Jidem etiam M.

proTinoias Gallias . . . die] provineiis
OaUiis . . . diem Urain.

turpissima neqiiissima fuga] Hofm. ;
iurpissimamque sum fuga M* ; turpissima
fugaW.

4. visa quaeri desperatione] vis aqtMri
desperationsm M^

invite cepi] M' ; in te eepit M* ; non
reeepi Hofm. ; nolui aeeipsre Koch ; non
aeeepi Boot; reisei El; noe cum Wes.
oodd. lect. accepimuB.

sed i#< in ea causa] nos; sed in ea
eausa Lamb. ; sed sine eausa M.

sensi, esset] Or. Kl|; sensissem M.

6. habui] C; habuitK.

an sine eo cum] Hofm. ; an si nee eum
W ; an sine et eum W ; an sine f cum K.

an quo modo] an quo amando Lehmann,
coll. Att. vii. 13, 3.

putabitj putavit M.

ecferre] heeferre M.

sciemus] seimus M.

6. oertaj eerteHC.

non ... ad bonos] Kl ; non aeeiperene
perieulosum sit inviaiosum ad bonos M; non
aeeipere me perieulosum est ; aeeipere invi-
diosum Or. ; non aeeipere perieulosum est
ab hoc, aeciperSf ne pereulosum sit, invidio-
sum ad bonos (ubi ne usurpatur eodem
sensu quo etsi non) coll. Tusc. ii. 14
Lebmann.

quid enim] El ; qui enim }£ ; {qui
-autem Or.

in eam partem] Mai. ; mea in parte
M* ; in ea parte M*.

in Caieta] Caietae vel inportu Caietae
malit C. F. W. Miiller.

7. a consiile] Man. coll. Att. viii. 12 o^
-8 ; ac eonsuUbus M.

deseri] Or. ; deserit M^ ; deserere erit
M».
Trebonio] Fetronio M.
Fadium] Or. ; Fabium M.
gumma autem] marg. ; swum autem M.
interponens sed] interponens et M^Ep. oocxxxiv. (Att. tiii. 11c).

Inscr. deero Attioo Sal. habet M sed
•deletum.

S. V. B. E.] Lamb. , sub W; om. M*.Ep. cccxxxt. (Att. vm. 4).

1. veritus] ante veritus intercidisse
verba opinatur Reid.

contempt! cuiusdam] eoni. quondam
Or. ; eont. quibusdam Eays. ; del. Em.
a Quinto] atque M^ (ut saepe).
efferre] Man. ; efferrem M.

2. mibi plane] B<X)t ; mihi. Plane E.
sine ullaj marg. ; tUla M ; nulla I.

3. navem] Asc. ; autem M.
tuas] Pius; duaslS.,

inde effugisse] M* ; inde fugiam C ;
in diefugisse M^

ire . . . desertum] nos; in Brun^
disium desertum M ; ire Br, desertum C ;
fort. Br, ire, Dom, iri desertum.Ep. cccxxxvi. (Att. vin. 6).

1. cerritior] Bos. ; eertior M ; aeerbior
El.

timuisse] nos ; turn eum isse M vulg. ;
* fort, misisse ' Btr.

K€pi€<r<ny] KAEPECCIN.

evfi'fivapra] eXMEINAHTA.

cum dizisset] cum codd. noe; eum
dixisse Bos. et vulg.

capiti] eapite M.

sed en meam] nos ; sed in eam M ; sed
meam El.

vehementem] Em. ; venientem (pro
vementem) M.

meis] M ; meum Vict, perperam ; mt-
vum a pedibus meis del. Ursin. fort, recte.

2. de re"] ins. nos ; exspeetatione Cor-
Jhtiensi M vulg.

deceroetur] deeemitur M*; deeemeret
Ml.

tul ut M.

M^. Curio inscriptus] C ; de Mare9
eurioni scriptus MM <fe Mareo eurio in-
seriptus M^ ; *des M*, Curio* inscriptus
Bos. qui ut solet falso citat Z.

et • . . roges] El Boot ; ut ut peti
. . . roges M : ut ei,ut petii . . . eroget
Lamb. Man.Ep. occxxxvn. (Att. vni. 6).

1. obs. . . . epistola] Eays. ; ohsi^»
nata iam M' ; obsignatam ista M^.

praetor] P. P. non ut solet P. Jf. M.

2. XIll] Corrad.; r//J. M.
scribam] Corrad. ; sciebam M.

tua sponte te] C ; sua corr. ex suae M.
intersit] Vict. ; in M ; interest maig.
constitueris] vc ; constiiueritis M.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CBITICA.4533. Magnum] magnum vulg. ; nomen
imper, at gloes. seclusimus.

nihil nobis obfuit . . . meberciile] M ;
imitasaet pro mutaaset Z; duas tantum
coni. in hoc -loco typis mandare oi>era6
est: — spero etiam^ quoniam adhuo nihil
nobis obfuit nisi ievitas et negUgentiay hoe
quod nunc Jit fortiter et diligenter gestum
iri. Etiam mehereule gaudeo : modo enim
audivi Boot; ^ero etiam quoniam adhuo
nihil nobis obfuit timiditas et neglegentia,
hoe quod eum for titer et diligenter turn etiam
mehereule <boni8 copiis suscipiatur bene
eventurum. De te quoque mehereule ;>
modo enim audivi Madv.

6. Terecundiam in culpa] vereeundia
in oulpam M.

iUiberalitatem] in liberalitatem.Ep. cccxxxtiu. (Att. vin. 7).

1. et 606 . . . babeat] Vict. ; et eos
una seisse seeum habeat M ; sets secum
habere C.

et ipse] ex ipse M; seeum ipse C. F.
W. Miiller.

falluntl fallanfM.

deseretj M^ sed deletum; deser M^;
de se marg.

2. memet] c<)rr. ex meomet M.Ep. cccxxxix. (Att. Tin. 8).

1. aut]_^ corr. ex uti M.
pararat] parat M.
ivpoo'^urfirovs'] axpoo^^pjfros M.

2. rave^^ Vict. ; AITe M.
Ka\ ir^'\ KAnAHTEH M.
tiadidissej tradisse M.Ep. cocxl. (Att. viii. 9).

1. auoniam eum] Btr. ; quem W ; quo
eum M' ; quum eum £.

eui] qui M.

fuisse, etsi id] fuisset si id (litt. t
deleta) M.

2. ne ego] nee eao M.
pro tuis] potius M*.
amplioribnsne quam] amplioribusve

qvam M' ; amplioribus nequam M^

quintum miliarium] V miliarium M.

quid nunc] Vict. ; quod nunc C ; quod
ad nunc M.

ipaum de se] Boot; ipsum wide se
M fa. Wee.

laeto] taeio M^ ; teeto M* ; leto marg.3. pridie Kal.] i». P. M ; iV. E ;
praetor I.

nostras errare] nostra servire M^
multo minus. Crebro] C ; multo minus
movebant minus. Crebro M.
me illorum] meliorum M.

4. occulta via ourrens] Man. ; oceul-
tapit oeeurrens M.

cui] qui M.

malle] corr. ex mali M.

et metuo] corr. ex id metuo M.

clemential corr. ex dementia M.

CinnaeamJ nos, coll. cliii. 11 ; unam
M ; Sullanam Or.

crudelitatem] eredulitatem M.

malle] corr. ex male M.

credis. Sed] M^ ; eredidisset M^ ; huius
modi error in M* identidem reperitur,
adeo ut facile colligas sed scriptum fuisse
set in arcbetypo.

est. Plane] est pUnaW ', est plenum
M».Ep. cccxli. (Att. vm. 10).

quod in nummis] quot in nummis M.
solvere] solver et M.
volui te] soluite M^ ; voluite M^.
scire, et quid] M ; scire quid vulg.Ep. cocxlii. (Att. viii. 11).

1. lamentari] marg. ; tamen lari M,
praeclarum anagrammatismi exemplum.

tamen] codd . recte ; ingeniose sed sine
necessitate lamentari autem licet illud qui-
dem totos dies coni. Boot.

dedecori sim studiis] E; dedeeoris in
studiis M^; dedeeori sim in studiis M' ;
ded. sit studiis Mai.

2. SuUani] SillaniU,

3. bariolans] ariolans M'; ariolas M^.
ut ilia] utilia M.

mari] maria M.

non multo] M ; tumultu marg.

quidem alterum] El ; qui alterum M.

Tmanuuntf nos utrumque] manuunt
nostrumque M ; metuunt^ nos utrumque
vulg. ; sed unde irrepsit monstrum illud
manuunt si Cic. metuunt, verbum librariis
notissimum, posuit. Malimus verhum
aliquod non plane hodiemo usu tritum,
Qualia sunt infamant vel amentant vel
habent finyiopra vel inaniunt audaoter
podtum pro debilitant sc. se coniungendo
cum altero.

4. aut . . . mancipiis] M (aut corr.
ex qaut) ; adiungimus correctiones Boo-
tianas atque Madvigianas: aut alteriusDigitized by LjOOQIC454ADNOTATIO CRITICA.aut utriutque eopiii . . , nee tarn singu-
\0T\xm proecriptio pertimeecenda . . . quam
univeraorum interitue Boot; aut alterius
aut utriusqw immanibus eopiii (vel W,
manUf copiis) . . . nee tarn direptio perti'
mescmda , . . gttam universae interitue
Madv.

esse dicitur] Gron. ; est igitur M.

universorum] universam M ; universe
R ; universae Asc. ; universae lialiae Wee. ;
universae rei p. Buech. ; tit universum
Kays.

confligendol Vict. ; obligendo M.

habesj haoe M.

5. scnpserit, seripst^] noe ; seripsit
M ; seripserit vulg. ; seripserit^ id quod
Btr.

7. Magnete] magni te M.

▼elim] veltem M.Ep. CCCXUII. (AtT. VIII. 11 <f).

1. misissem] codd. recte; misx eat
sine causa Wes. et Boot.

D. Laelio] Corrad. ; dialio M.
Quinto] Q. M* ; que (ut saepe) M".

2. dixit] C ; om. M.

3. piaesidii] praesidio CM.
Corfinium] Corinthum M*.
audiimus] Wes. ; audimus M.
intenderet] intenderat M.

4. Interim] C ; inde primo M.
videbamua neque] M'*; videbatur in

iis neque M^.
esse captosl isse eaptos M.
C. f iiissentj C ; C. venissent M.
6. fiiissemj M* ; fuisse M*.

6. vel iniqua] velim qua,

si quae erit] si que erii M^ ; si qua erit
M*.

7. prae me tuli] premet uti W.
civili leviora] civile mora M*.
Deinde] C ; inde M.

ad eaj ^; adeas Corrad.

proeliis] preliis M; procellis nescio
quis apud Corrad. quern sequuntur Wes.
et Boot.

8. vicit] marg. ; mitit M.Ep. cccxliv. (Fam. vm. 16).

1. qui tantas] quid tanias M.

qui tarn n»gax esset] Wes. ; qui tarn
nugas esset M ; eum tarn nugax esset Em.
Btr. Kl.

temperatiorem] temperatorem M.

num tibi] Lamb. : nunc tibi M ; nan
edd.

* gloriose omnia.' Imnu) a] Wes. ;gloriose omnia. Si M vulg. ; gloriose f
Somnia! Si C. F. Hermann. Vide
Comm.

aim] Lamb. ; sum M.

dendeas] M ; non derideas Wee.
(Gronov. non post turn addi voluit).

me cum] M ; me Caesar eum Wes- ;
mecum Caesar eum deleto voc. voeare
Pluygers, audacter.

Pompeium] Fompeius M.

nisi si maluit] M El Btr. Wee. ; nisi
maluit Crat. ; nisi se maluit coni. Wee.

circumsederi] eireumsedere M.

2. properandi] proper ando M.

Sed tamen quod ob] Wes. ; sed turn
quam ob "M.; sed tantum quantum ob
Benedictus; sed tamen quodnam ob edd.
vett. Btr.

Ideo] Lamb. ; adeo M ; immo coni.
Lehmann, fort, recte.

IntimeUi] intimidi M; Intimilii
(Mommsen, C. I. L. V. p. 900, a Men-
delss. laudatus).

Bellienus] libri: Billienus Mendelss.
coll. Fam. xvi. 22, 2, C. I. L. xiv. 8328.

vema Demetiii qui] vema Demetrii
que M.

ad arma iit : eo nunc cum . . . cobor-
tibus] Kl Wes. ; ad arma iit : eo num
eohortibus M ; ad arma iit et eo qor eohor^
tibus H (2591) fort, recte, ut pote cum
uu {= nil.) eum qui M scripdt in errorem
duxisse possit.

male] mali M.

Venere prognatus] Vict. ; venerempro-
pugnatus M.

babuisset] habuisse M.

vestro] noHro H (2691), fort, recte
cum Caelius L. Domitium odisset, ut
Boot, demonstrat (Obs. Crit. 19).

Psecade natus] Pantagatbus, oorrec-
tione et certissima et luciuentissima, niid
forte scribendum Psaeade natus quod
Mendelss. commendat : ipsa (corr. in ipse)
cadenatus M.Ep. cccxlv. (Att. vni. 12).

1. Fadio] Or. ; Fabio M.
pereziguo opus] perexiguo tempore opus

M.

2. imparatam] I ; imperatam iam
M^CZ ; imparatam iam M'.

delictum] Corrad. ; deieetus M^ ; de*
leetum M' ; in deleetu Moser.

pacis per L.] M' ; paei spere (cum * al.
sperate al. sprete ' superscr. at rursns de-
letis) M^

Fabatum] M^Z ; Fabium marg.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.4553. erat deliberationiB] delib,re»'KsJtmi,;
4el%b. omnis Or. ; sine causa ambo.

5. ingemiscens sum] ingemis censum

salubrioiibus] Asc. ; Molubribua MZ.
praescribo] perscribo M.

6. num cui] nttm qui M.
misi] tnitto M^Ep. cccxlvi. (Att. vin. 16a).

2. consulem meum] eonmlem del.
Weiske, quum sequuntur Wes. Btr. ; sed
vid. Comm.

ut non] Lamb. ; qui non M.

etiam atque etiaml FA ; etiam et etiam
M^ ; etiam et tarn ettam M^ ; etiam malit
Btr.

3. te prob. scio] Ursin. ; meprohatu^
rum eciet M.

cadere non potuit] quomodo . . . eadere
potuitf Kays.

confierett C ; cum fieri eiet corr. in
cumjleret M ; transierit marg.

mei tuiq^uei marg. ; me iUudmte M.

scio re tabij Vict. ; scire tibisi; H re
tibi C.

Terissume] nos ; verissime Man. ; velie
t MC ; verissime se seripsisse Wes.Ep. cccxlth. (Att. ix. 7 e).

*Extat haec ep. in Petrarchae Tita
<?aesaris p. 225 ed. Schneid ' Btr.

si possumus] M ; si possimus Petrarcba
et Lamb.

Sullam] Sillam.

2. N. Magium] PerizoniuB ; N. Mag^
num M.

meo] Man. ; et meo M.Ep. cccxLvni. (Att. Tin. 18).

1. Brundisinis. Si nactus] M»;^nin-
4isii nisi nanetus M^

tramiflisset] ira misisset M^.

2. res est] M ; res sit Lamb, viilg.
evenerit] venerit M.

Ep. cccxlix. (Att. vra. 14).

1. formidioes nostras] CZl; nostras
om. M et vulg.

debuerit mutum] marg. ; defuerit mul-
iumW.

[quam tuT) wcl. C. F. W. Miiller.

anteNon.] Boot; ante nos K.[a] Corflnio] a seel. Btr. qui confert
'proximum versumet Att. ix. 1, 1* (353).

et iis oongiariis] Kl. ; eeu8<Uariis W ;
et iis diariis marg. ; dictis et dicteriis
quae Bosianis tantum codd. innituntur
Tix est cur referamus.

2. exstidt] exisHt M^ ; existU W.
elicere] • eligere M*.

3. Tiburti . . . accessisse] nos tantum
non cum Bootio ; Tiburti aut lepidi quo
cum lepidus accessisse M; modo esse in
Tiburti Lepidi haud lepide^ modo , cum
lepidiuSf accessisse auctoribus Graevio et
Stuerenburgio Mady.

ait] Vict. ; inteW; sed M».

oceultis'] ins. Lamb. ; itineribus M ;
itineris oceultandi Mur. ; nescio quo pene^
trasse itineris coll. Enniano ^o quo se
fiexere viai Peerlk. quem insolita temeri-
tate secutus est Boot.

adipiscendi] M* ; apiseendi M*, fort,
recte.

ne is quidem] Madv. ; ne id quidem
M.

etiam] Madv. ; enim M.Ep. cccl. (Att. vni. 16).

1. a. d. v.] ad quintas M.
exspectas] speotas M.

et . . . tendis] M ; et habet (sc. altera
epistola) Athenionis fiigam quam intendis
Kays. ; et aut Eaemonis fugam \intendis
Em. ; et ad Ckaoniam fugam intendis
praeeunte Graevio Sch. ; et AUmaeonis
fugam intendis Fr. Schmidt; et hine
Athentts fugam intendis Gron.

commutationemque] comm. qui M.

2. scripsti] Kl. ; scripsi C ; seribis M.
ipsi iniquum] C ; ipsi nicum pro ini-

eum M.
folio] folia U,
Tullo] Man.; TuUioU.

3. nee illos] nee uUos M^.
decemo] Pius ; desero M.
possemj possim'm,

me denderi] marg. ; mederi W.Ep. cccli. (Att. nt. 7 a),

1. Nedum] M'; meum M^, qui cod.
mox Solent om. Madv., qui nedum pro rum
modo ferri posse negat, huius modi fuisse
totius loci formam suspicatur: Balbus
et Oppius 8. D. M. CiCBKONi Imp. Etsi,
M. Cicero, videmus non modo hominum
... a plerisque probari^ tamen, Sed
nedum pro non modo, minime illud quidemDigitized by LjOOQIC456ADNOTATIO CRITIC A.orationi Tullianae obtrudendum, aequo
animo in Balbi eplBtola f erre possomiiB.

DOS si id] Tunstallus ; not id (supencr.
tel niti) M.

Pompeii, id eum] pompei deum,

non de9.^ non desineremu* ins. "Kl. et
liady. ; Mrtaremur Koch. ; not nisi id
. . . hortari desineremw cum Asc. K.

2. quid hac re] M ; quid de hoe re
Bu.

rationi] Boot. ; aetioni MC.Ep. ccclh. (Att. vin. 16).

1. et tutum] Corrad. ; et turn WZl;
metum M'.

iLvrpa'ni'fii^6rwrov] nos ; A3TPATH-
rHTOATAATON M ; iffrpanryuc^arow

TUlg.

yenditant] vendieant M, solito inter c
et t errore.

ut deo] noe ; deum M^ ; ad d€um M'.

2. Quas fierij cumjieri M.

illius iracundiam] huitu iracondiam M.

ludices de CCCLX] lun. ; iudicet de
CCCL M ; indices CCCLX * ut sine dubio
Junius' "Wes.

Lucerias] M ; tninae C, i^uae lectio,
etsi manifesta hariolatio, placuisse videtur
Eajsero et Baitero, qui coniciunt, ille e
JLuceria minasy hie Lucerinaa minas.

cum ipsi] cum hiis ^ M^ ; Cumie si M'.

alUofiaij AIAEOAIEM.

dominumque ezspecto] Kl; domum
fuetn exepeetc M ; denique quern exapecto f
Lamb. ; demum Man. ; domitum Crat. ;
dominum quidem exspecto Madv. ; fort.
deum num quern extpecto ? coll. quid homo
quisquamf vix iam deus, Att. iz. 6, 6
(360).

mi] iUiU.

Konas iam] non Asiam M^.

quod ubi] quomodo dubii M^Ep. cccLni. (Att. ix. 1).

3. qua maxima] quam maxime M.
&yav(£ynrror] ANAnANTHKON M.
lictoiibus] littoribuaM,

et severe] Aid. ; esse vere M.
simus] aumue M.

4. etiam] Mady. ; et tamen M.

pro quaestore] Or. ; proque M^ ; prope
'M* ; proqwieator Vict.

liceretl M ; licet Kays.

acceditj C ; aceedent M ; aeeeaeerit
marg. ; aeeedet Man.

irasceretur] M* ; iraaeetur M» yulg.Ep. cocliv. (Att. ix. 7 b).

1. S. v. B. £.] aub (ut saepe) M.
concordiam suam et Pompeii] Wes. ;

cone, ut Fompei M^; cone, et Fompeittm
M».

2. certo] Man. ; eerte M.
yoluntate] M» C ; bonitate M».
iam ab.] Corrad. ; tarn ab. M.
desperatissimam] deaperantiaaimam M>

3. Caesare] CeaarililL.Ep. CCCL v. (Att. nt. 2).

nil] Corrad. coll. Att. ix. 10, 8^
JJ/M.

Krir^tv dedisti] Lamb. ; AIAAHY inde
dediatiVL.

sententiam] aententiaa M^ ; aentiaa W^Ep. cccLyi. (Att. ix. 2 a).

1 . in xxviratu] in xxv iratum M.

2. iure] Boot ; tum M.
ito-fitvia-rhy'] nos ; iafAdyitrrow yulg.
temperatius] Wes. ; temperantiua M

yulg. ; * fort, temperantiua ae gerat ' Btr.

vetant mores] Boot; vita morea M;
vetant vita morea yel vita morea . . . eon-
atantia eogunt Lehmann.Ef. cccLyn. (Att. ix. 6 a).

meo] Z\ meVL,

et feci] marg. ; effeei C ; effedt M^ ;
offieium (sed deletum) M^.

Ep. cccLym. (Att. ix. 3).

1. cumdeeo] M^ ; cum «c 00 M* Wes.
senrus] aervoa M.

2. Postumum] M^; Poatumium M*
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 63 of 70)