Marcus Tullius Cicero.

The correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. online

. (page 66 of 70)
Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 66 of 70)
Font size
QR-code for this ebook


tamen etpericulo] In his verbis rursus
incipit W et desinit in aeerbe dixerat Att.
xi. 12, 1.in loco] in om. W. et mox in ante
Italium om. WM.
perge ut] W ; per ut M ; prout BI.
6. quae erunt] quaerunt W.
multos] muUo WW.
Ita esse persp.] W ; esse persp, M.
in eo est totum] Madv. ; sed totum M.

6. T. efflagitare] Boot; et JIagitare
Ml; efflagitare M»; U JIagitare CW; te
flagitari Lamb. ; Tulliam efflagitare Mai.

tempore isdl Koch.; temporis ieWW ;
temporis tui M'.

7. vidi qui Samil ut diquisami M.
viderintj Corrad. ; viderunt M ; vider.

meW.

adiutum] W. ; ad tutum M^ ; actutum
W.

Ep. ccccxxi. (Pam. xiv. 17).

sint] Lamb. ; sunt libri.
adf actus] H ; adjlctus M ; adjlietus cod.
Peck.
Trebatio] MPal; trepatioEB.Ep. occcxxn. (Arr. xi. 8).

1. conficiar] CTW; affldarlH.
per litt.] per om, M*W.

est acc.J W ; est om. M.

2. Pufius] Man. ; /wmtfw MW.
ilHc] itfw0MW.

inim. Quintus misit] Yict. ; inimieiS'
simusque misit M^W; inimieissimus qui
misUW.

incredibile] ineredibiU W, et mox tamet
acerbum.

in me id] id me id MW.

cura ut] cur out W.

vi.] Mai; «t»». MW.Ep. ccccxxra. (Att. xi. 9).

1. sedulitate] sed utilitate W .

tua lioeret] ualiceret W ; qum lieeret
W.

ab eo] habeo M.

in dies] Kl ; dU MW ; eotidie Btr.

casus] Man. ; causa (ut videtur) M ;
causasWZ,

culpa] om. W.

statueram] Madv. ; sit verum WW ;
seiveram (litt. sc, expunctis) M^ ; quieve^
ram Man.

2. cessi meis] Bos. ; cessimus M ; ces'
sim his W.

favisse] W;fuisseWW.
etiam tantam] V ; et tarn tantam W ;
et tantam M.Digitized by LjOOQIC472ADNOTATIO CRITICA.percrebruisaet] M; percrepms^etW.

quae si] quasi M^W.

navigatioiiis] mwigationi W.

3. patrimonio] M' ; partrim trimonio
M* ; parte matrimonio W ; patre patri-
monio Graev.

relinquam] reliquam W.Ep. ccccxxiv. (Fam. XIV. 16).

quod aut] edd ; quid aui libri.

Volumnia] M ; volumina H£ : volumna
Pal.

ut ii] uti ei libri ; ut iei Lachmann (ad
Lucret. ii. 812), quae fonna in autiquis
ioBcriptionibus nonnunquam inTenitur,
cf . Neue II», p. 383.

voluenintj voluerint H.

mea] M ; «Ma H Pal £.

Cura ut] H Pal E ; eurant M.

Taleas] M Pal ; valeas vale HE.Ep. ococxxv. (Att. xi. 10).

1. Ad] A W.

aegritudines] aegritudo M^W.
accedit] WW ; aecidit M».

de QQJ M^; deque Q^ \ de QW.
magistro] magno MW.
Qumtum filium] Q.^.MM Q.frairem
M».
percontaretur] CTW; contareturU.
Fatrifl simili] patrie eius eimili MW.
Bcelere] fcelera W.
certo] W ; certe M.

2. Italia] CWZ; a/ia M.
quo putares] quodputares M.
ut nej W ; utW; ne M».
potesj potest WW.

esse sentiant] eue om. W.Ep. coccxxvi. (Att. xi. 11).

1. cruciatu] eruoiatum W.
possim] Bob. ; pottem MW.
nunc] ins. Wes.

ita iamj M ; ita eliam W.

cui desj quo id ea (« quoi des) W ; quo
de$ M.

longo] longe "W.

immutata] mutata W.

debeant] debent vol dehebant Wes. ;
debilia erant Boot.

pendere] pendere reip. W.

2. •«>«»] «dr# W.
quo] quod W.Ep. ccccxxvn. (Att. xi. 12).

1. lectis] del. Boot ; sed defuiaae
etiam in W non liquet.

eare] W; eoW; om. M».

turn cum] om. eum W.

ratione] orationeW,

me] W ; om. M.

cum] M* ;' quom M* ; quern W.

cum mibi] Man. ; quam mihi MW.

etsi multa] et eimulata M.

et feceratj Vict. ; effecerat M.

tamen . . . yerbis] Graev.; iamen /.
lomeuB verbis M^ ; tamen I. meo ii$ verbis
M' ; iamen de eo hie verbis Man.

scripsi] M* ; rescripsi M*.

3. confirmari] eonformari Or. .
erectiorem] Standum esse hac codd.

Bcriptura docet Lehmannus (Quaest. Tull.
p. 83).

4. accessisse] Man. ; aecepisse M.
generi] genere M.

puto enim cretionem] C; duto enitn
erucionem M.Ep. ccccxxvni. (Att. xi. 18).

1. item Quintum] itemque (frequent!
errore) M.

certe scio] M ; certo seio multi edd.

2. scripserit] Bos. ; seripsii M.

sed parcissime] C. F. Hermannus;
spureissime M.

3. putarem] putaret M.

4. neque . . . videbantur] Bos. ; ri-
debatur (fort, recte) Gron. ; neque tamen
mihi desperaturi ita videbantur M ; neqtie
tarn mihi desperaturi videbamur Kays. ;
neque turn mihi desperaturi ita videbamur
Wes.

is . . . tu] Yict. ; is quemadmodum
JIatuU,

quoad poteris] quod poteris M^.

vilico] W; viliieoW.

queritur] Madv. ; quereretur M vulg.

nolim] velim M ; velim neminem cod.
Ball. ; velim ne Wes.Ep. ccccxxix. (Att. xi. 14).

1. meliore in causa] meliorem eaeu
M} ; meliore in casu M'.

2. non quo ab] Btr. ; non obM^'^non
quod ab M^

quid aliud] quid aliquid M.

8. Tarentum] Gron. ; parentem M.

num quid] nam quid M.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.47a8ed . . . exspecto] auctore Wes. nos ;
0i advideo tamen exspecto M ; Or. putabat
sub advideo latere aveo.

quern yidere] quam M.

potest] Graev. ; post M.

poscitj ins. Grae7. ; postulat malit
Wes. ; est cum Bosio Boot.

ibi . . . existimare] M ; sit hie ffravius
; difieile est quid id et quale sit hie
graviMS existimare Gron. ; t^t faeile est
qmdquare sit pravius existimare'ETn. ; ^t^t
faciU est * * * quod quale sit hie gravius
est existimare * ut exciderit subieotum
yerborum tibi facile est^ infinitiyuB aliqui
cum obiecto aliquo neutiiua generis ad
quod relatum f uerit quod ' Wes. ; lacuna
verbis iudicium facere Qxi^lexi potest; fort.
iH facility quid quare sit hie gravius exis-
timare.Ep. ccccxxx. (Att. XI. 16).1. quod te]
Urs. Boot.quid te M; eur te'omn.enim ita] marg. ; eum ita M.

Achaici] Mai. et M' in ep. seq. ;
aehsi M ; fort. 'Axoiof.

2. quocunque modo] Lamb. ; quoeunque
sunt modo M ; quicunque sunt, modo K.

quidem] equidem (ut saepe^ M, et fort.

ote ; via. Comm. ad £p. Iyi.reote

3. queas tu] marg,
malle] Crat. ; om.quern tuam'hi,
M.Ep. ccccxxxi. (Att. xi. 16).

1. fit] fuit M.

ulla ae adventu] Lamb. ; valde adventu
M ; valde de adv. Vict. ; valida de adv,
coni. Btr.

2. ab illo] Asc. ; ab ullo M.
Achaici] M' ; achai M^
adferunt] afferunt M ; ai^ferunt Man. ;

differunt Gron.

3. superioribus] tui prioribus M.
ubi] t^ M.

sin iactor] sin iactor aut reicior cum
Oiat. et Lamb. Wes. qui inde coUigit
haeo verba esse in C et Z.

4. ad Quintum] atque M.

etsi quidam scripsit] quidam seripsit
stsiM.
Patris] patis M.
ab ipso] M* ; ab illo UK
6. debet] Asc. ; debeat M.
quid sentias] Wes.; quidscribas M.
egeo] ego M.
excogites] Wes. ; exeogitas M.Ep. ccccxxxn. (Att. xi. 17).

1. noetios] CM* ; nteos W.

pridie] I*, -K. (pro pr. ut saepe) M.

matri eam] Bos. ; ematiam M ; in
Emathictm Bi.

eram rem.] eam rem. M.

quam . . . consolantis] Bos. ; qus ad-
modum consolandis M.

putato ea me] Mai. ; F. tanta eo me
M ; pudet tanta eomeC; seripsisti wp^6'
rarot putato ea me Boot.

inteiieges] Wes. ; intelligis M.

3. valde molestum est] valde si moles*
turn est M ; valde seiiicet K ; fort, valde^
scitOf mol. est.

ab] seel. Btr. coU. h. 1. 18. 1, 26. 2.

illiml A; illicU.

intelfegis illud] illud intelligis illud
M.

emissns] C ; me missus M.

xvn.] Wes. coll. ad Fam. xiv. 11;
XriJL Yuig.

Ep. coccxxxni. (Fam. xiv. 11).

factum esse] esse factum Pal.
Sallustium] M; M/(M^tum H Pal E.Ep. ccccxxxiv. (Att. xi. 18).

1. futurum est sine] futurum et sine
W ; futurum est et sine M*.

2. ira] C. F. Hermann ; via M.
flectasj flietas M.Ep. coccxxxv. (Fam.' xiv. 16).

nihil] om. E.

nihil erat] M Pal ; nihil erit H£.
Sicca] siea E.

mecum teneo] M Pal; teneo mecum
H; teneo E.

tudinetn
Yaletudinem] validitatem H.
XIL] MPal; T//. H.Ep. coccxxxvi. (Att. xi. 26).

1. consistere] ins. Lehmann.
ob rem] marg. ; ob eam M.

2. discessisse] is eessisse M^; eessisse

W.
cuncti] eunti M.
nescioj scio M.

3. tepistolas .... adservari] nos;
episiolas velim ut possim adversas M ;Digitized by LjOOQIC474ADNOTATIO CRJTICA.tCtriirrop Ulat utpomnt advertas Bob. ;
tSxitrrop Ulam ut pomt Kays. ; «(firf <r-
r6t^ ri¥a vtlim ut poannt adtervari Boot ;
ttfiria'rop tabuiaa iU pouint adtervaUu
Tel adiervari Wes. Yid. Comm.

miserrimae] Em. ; miMrum ea M.

fJBituitate] B Era. ; faeultaU M ; in*
felieitaU (jt. ; vaeuitate K ; feeunditaU
Koch.

similel mile M.

dandoj Pius ; date M.

aliud} Aso. ; alium CM.

si quid cog[i] ii qui cogi M.

atque satisj Sch. ; teque $atis M;
nequs tatis Vict ; ex argento veetimeniis
eupellectile Koch.

condicio] condieto M.

sine]] ftntf «tntf M.

loquitor ut] nos cum Mai. ; ioqu&retur
M ; loquere tu Or.

non queo] marg. ; nonque M.Ep. coooxxxYn. (Att. zi. 23).

1. scripsit te secum] B; scripsiete
turn M.

aliter est et] W ; aUier et M ; aUUr
€ttque Lamb.

abillo] W; ani/foM.
valeresj W ; valeie M.

2. eum diem] ^tn (^itf W.
audies] audiens MW.

celeriter eunti] Graev. ; #o eeleriier
eunti MW ; m^o eeleripedi (coll. Att. iz.
2, 1) Or.

sit] M; eieW.

ne cogitatione] negotiatione MW.

3. omnia timuimus. Melius] M ; omnia
tihi melius W.

viri] Pantagaihus ; vivi MW ; vel vini
Wes.

nomine] M ; nominis W.

vel Metellae] M; vel in MeteUae
WZ.

malorumjl WZ ; maiorum M.

de statun elodi] M ; de statu reip, Odi
cum Man. Kl ; de statu reip. dira Boot ;
fort, de statore Ehodio ; yel potius de
statua Clodi; de qua coni. yid. Comm.

ut hoc . . . novas] M ; tarn esse per^
ditum ul eogitet vet tabulae novas Wes. ;
velle t. n. Boot. ; uti hoe ut t, n, Sch. ;
audimus enim de Agusio eodem generum
nostrum potissimum in hoc veils t, it.
Schmidt.

et item] Or. ; est idem M.

tumne cum ab ipso] Man. ; tum ne
vim abuso M.

mea] Em. ; me M.£p. ococxxzTin. (Fam. xiv. 10).

Quid] quod E.
Pomponium] pompinium M.
scribij M Pal ; seripsi HE.
quoniam] MH ; quam Pal E.
re] om. H.Ep. ccccxrxix. (Fam. xit. 13).

de nuntio] M ; de nmteia E ; demintia
H.

si] MPal; sedRE.

quiesce; sed tamen] nos; quiesees
tamen M Pal Btr. Kl Wes. ; quiesee tamen
H ; quiesee tantum E ; quiesees : res tamen
Or.; quiesees: quies ^am^n alii; quies tamen
Lamb. Yid. Comm.

minime miserum] M ; miserum minime
H Pal E.

VI.] riL E.

Ep. ccocxl. (Att. xi. 19).

I. possem] possim M.
quidquid erit] Kl ; quid erit M ; quod
erit Man. ; *• quid erit Wes.
cogis] eoges M.

Ep. occcxli. (Att. xi. 24).

1. Quae dudum] quedam M.

quae etiam ad me vis ad] nos ; quae
etiam ad me visat M ; quae etiam ante bis
ad Yiot. ; quae etiam bis ad Tulliam de me
Wes. Sed bis iUud ficto cod. Boeiano
nititur. Nos vix a Mediceo disoedentes
sensum idoneum adepti sumus.

miserior etsi] miseriore si M.

licet] Em. ; liceat M.

2. redii : erunt enim] Kl ; reddiderini
enim M ; redeo : erunt enim Wes. ; redibo :
erunt enim Boot.

agenda] B ; aceeda M.

haererej Pius ; querere M.

te . . . rogavit] Gron. ; et eommoti
neque eum rogari M.

sermonem] Asc. ; sermone M.

alicui] aliquot M^ ; aliqua M*.

f ortuna sit. Equidem] Man. ; fortunas
te quidem H.

me] mi M.

3. nobis] Hoc voc. a Elotzio seclusum
esse pemecessarium in Comm. docuimus.

Tullia^ Lamb.; terentie'i/i,
esse P De] esse si de M.
permutaret] M ; permutarem Conrad.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.4754. sed ne] nd 9$ M.

aut per] iU per M.

Be eum] tecum M.

nuntiant quae quidem] nuniiantque
quidem M.

aut adeo roe in malis] Mady. ; ut eo
me magis M ; et eo me magie Wes.

ut etiam si] ut eram si M ; aut etiam
tiWes.

6. ad tempus] C ; attem M ; ad rem
B.

accommodanda] aeeommodandam H.

vellem] Em. ; velim M.Ep. ccccxlui. (Fam. XIV. 23).

opinione] M Pal; om. HE.
D. pr. id. sext] M Pal ; d. pr. 8BP
H ; om. E.Ep. ccccxliv. (Att. xi. 20).

1. Pieria] FeriaU.
de Quinto] deque M.

ab aliis Quiutisque et] Lehmaxm ; ab
uUisque et'hi.

2. Sallustio ignovit] M^(8edinTasuTa);
Saluetiut novit M^

eo protinus] G ; et protinut M.Ep. ccccxlv. (Att. xi. 21).

1. epifitola] epietula W (et ita semper,
non epistola).

oepi] M*; accept W ; eaepi "W.

etsij M; «/ W.

ad ea] adia W.

ut ego] ut et ego W ; tu ego M.

2. legio] legeo WW.
primumi MW ; primam Gron.
Sulla] W; eylla (ut semper) M'; H

iUa W.

egisse] eieeisse Or. ; abegUse Kays. ;
exegUee aut e caetrit egisse Wes.

commoturam] eomtnoraturam W.

arbitrabanturj M ; arbitraniur "W.

illim] Or. ; iUum MW.

cum reliquis] cum reliquos MW.

buic miserrimael WZ ; huio miserrime
M ; hi* miserrime Lamb.

3. ea quae agam ad] El ; ea quae ad
M W ; tfa quae loquar ad Wes. ; me meaque
ad Koch. ; ea quae ad tempus KaeeommO'
danda sint> aceanmodem Lebm. qui oon-
fert eaveho quae sunt eavenda Att. i. 17, 10 ;
exspectari quae . . . exspectanda sunt Fam.
ii. 3, 2 : quaccunque . . . erunt impetranda
impitrare Fam. ix. 9, 3 ; petere quod mihipetendum esset Fam. xiii. 8, 1. Fort,
tamen legendum est ut earn qua (sc. via)
me ad tempus aeeommodem.

genere] genera W.

multoque] mitto que MW.

quorum] non probamus coniecturam
Madvigii quam legentis ante quorum.

utilitati meam] El; utilitatem meam
M; utilitatem eam W; utilitate meam
Wes.

adiunxi] Boot ; iunxi MW. vulg.

tamen] om. W.

velimj vellem MW.

per me Quinto fore] per meque fore

antea] ad ea MW.Ep. ccccxlvi. (Att. xi. 22).

1. BalbiJ halhi halhi W.
quod] MW ; quas Kays. Wes.
ne Caesar] W ; nee eesar M.
quasi] del. Em.
improoitate] improhitatem MW.
ne rogari] Vict. ; negari MW.

2. negant usquam] negat usquam M^;
negatus quam M^W.

veniet quod] venit et quod W.

in oppidum] MW Btr. ; in oppidis
Lamb. ; in uno oppido Peerlk. ; in oppi-
dorum Ugationibus Wes.

quoquo modol M ; quod quomo"'o W.

quia mibi] hi ; qui mihi MW ; quae
vel quod mihi Corrad.

in dolore] in dolorem W.

Ep. occcxLvn. (Fam. xiv. 22).

Nos totam diem] nos ; nostodie M ; nos
tota <;itf H Pal £; nos eotidiae M (in
Indice) Kl Btr. Wes.

to statim] M Pal ; testamenti HE.

Kalendis Septemb.] om. E.

Ep. ccccxLvni. (Fam. xv. 16).

1. belli pertinacia] HM (corr. ex beUi
neeessariapertinaeia) ; belli neeessarii per-
tinaeia Bengel. ; belli non neeessarii perti'
nacia Madv.

eius] M Pal; om. HE.

at] MPal; aut BE.

definiri] M Pal ; rf^iri HE.

praeter eos] edd. ; praetereo MH Pa
E.

imminutam] immunitam MHE (cf.
eomminuta Fam. xv. 4, 6 (233) pio com-
munita iaU); immutatam ^al.Digitized by LjOOQIC476ADNOTATIO CRITICA.ex reliquiu] edcL ; ex reliquU ME Pal
£.

2. quam nos .... potiuBse] om. Pal.
nee, homines cum essemus] H; nee

hominet cum homines eiumue M.

£quidem] et quidem H.

quasi] quote MH Pal £, fort, recte cf .
Lachmunn (ad Lucr. ii. 291) et Neue ii'.
p. 968, necnon QuintiliaDum i. 7, 24.

et . . . . vellent] om. H£ ; et otnnium
Moluti eoneulere veUettt et vite sue in marg.
M».

consuli] amsule M; eonsulere cod.
Bat.

positum] Crat. (marg.); prqpontnm
libri.

arbitrabar] H Pal £ Eayser ; arbitrari
M ; arbitrarer Hof m.

to] Pal ; et MH£.

legato] libri ; alUgato Gronov.

putaret] MH Pal ; putaris E.

3. partem] rem £.

interesses et quod] interesse sed quod
M.

ut] qui H.

arbitrabamur] edd. ; arbitramur MH
Pal£.

afui] MH Pal ; auftiffi £.

auctor] actor M ; autor H.

4. scrilas] M Pal H (m. 2) ; teribU
£H(m. 1).

uUa] nuUaK,

retinuissem] M Pal; retinui$9emu$
H£.Ep. ccccxlix. (Fam. xit. 20).

m

commorabimur] eomorabi rur'R.

n] MPal; ait RE.

balineo] M Pal ; balneo H£.

non est ut sit] lineam subduxit H
man. sec. ; om. £.

item cetera] M Pal ; item tint cetera
H£ (sed eint sup. lineam in H).

de Yenusino] devemino M Pal; ven-
tina H ; de v "E.ccccL. (Fam. xv. 21).

1 . lubentissime] H ; libentieeimi M.
incendisses^ M ; accendiseee £H (n

supra lineam in H).

relinquas] Pal ; relinquar MHE.

utriusqueL uirius H.

dfe] om.H.

spondere] reepondere E.

2. mea atque in publica] M Pal ; me
atque publica HE.tuus] iuie H.

cum ad te] quam ad teH Pal E.
mei] om. H£.

pCTferrentur] M ; perferentur HE.
tanti] M ; tanta H Pal E.
quantam babet] Pal ; qttantum hmbet
M ; quantum (om. kabet) HE.
aliis] Crat. ; alii Ubri.
secus] Corrad. Lamb. Wee. ; tie libri.

3. iis] M; Am H Pal; bisE.
fuit] fuiU.

de uno] H Crat. ; de uno de uno M.

cogitaTisses] cogitasees H.

cogitare non potueris] M Pal; cogi-
tarieRE,

ego] om. H.

ceteris] H Pal £ ; eertie M quod de-
fendit Lehmann p. 41, ut nos 'definite
actions.'

4. e^] M Pal; om. HE.
mittimus] HE ; amittimut M.
maioribus] £m. El Wes. ; melioribu^

libri, Btr. ; amplioribut coni. Or.

probarat] Nipperdeius ; probaret libri.

earn] M Pal ; eum H£.

laucfes] laudat Pal.

cobortere] M; cohortare HE; cohor*
taro Pal.

6. ut] Lamb. ; om. libri, cp. Fam. ix.
9, 3 (409).

amore] amare M.

prosequar] peraequar H.

tua in mej in me tua H.

recorderej recordare H Pal E.Ep. ccccli. (Fam. xxn. 10).

2. in ilium] om. H Pal.
augerent] augerunt H.

etiam nunc] etian nunc M, contulit
Mendelss. xii. 16, 3 ; xiii. 16, 2 ; etiem
H.

publicorum] MH Kl; pubUeanorum
Pal ; vid. Comm.

causa] H Pal ; om. M.

honestissimum^ honestium H.

3. et in conficiendo] M ; om. in H.
Videor] M ; eed videor H.

et usiu. Nam] H Pal; eiut vinam
M.

pudentem] edd. ; prudentem libri, Btr.
Mendelss., quae verba saepesiint confusa,
▼id. ad Att. ii. 22, 7 (49).

sunmaeque industriae] om. ^que H.

4. ego baec] M ; haec ego H Pal.
Quod ego] M'^H ; quid ego M^
hoc addito] addito hoe H.

nee ego] ne egoliH.

dubitarim] M ; dubitaverim H Pal.Digitized by LjOOQICADNOTATIO CRITICA.477£p. oocoLn. (Fam. xiu. 11).

1. Arpinates] libri ; om. Bake, Cobet,
Btr. fort, recte.

possint] edd. ; posnt libri.

Q. Fimdium] -que Fufidium M ut
saepe.

Fauciam] lucium H Pal.

Mamercium] libri; Mamerewn edd.
perperara, ut demonstrat Mendelss. coll.
C. I. L. X. 69, 1137, 1138 : adde ix. 668,
1169.

2. ut quam] H ; ut qua M.

8. vero etiaiin] M ; rero etiam eo Pal ;
vero eo etiam H, lectiones haudquaquam
spemendae.

studio diligentia] MH; studio dili'
gentiaque Wes., ut solet; sed asyndeton
binorum yocabulorum Ciceroni magno
opere cordi erat, yid. Lehmann. p. 25,
nosque ad Fam. iy. 7, 6 (486).Ep. cccoLin. (Fam. xm. 12).

1. communiter] supra lineam in H.
deminuam] MH ; comminuam Pal.
ut hanc addam] ^; ut ad hane addam

M Pal ; ui ad illatn hanc addam Btr.

2. ut in ea] M ; om. ut H Pal.
tuum commodum] M ; eommodum suum

HPal.£p. ccccLiy. (Fam. xm. 13).
e
Lucensis] lueentis H.
tum] HPal; torn M.
est] M Pal ; ett quam H.
prorsus] H ; proeus M, quae forma
apud Plautum et Frontonem baud raro
invenitur, cp. Neue^ ii. 746-7.
oommodayeris] H Pal ; eommendaverieVale] M Pal ; valde H.Ep. ccccLy. (Fam. xm. 14).

1. Titio] Pal M (Index) ; Tieio H (et
Index) ; iitione M.

equite Romano in] equite B, tn H;
equiter in M.

P. Cornelius] pupillus Cornelius libri.
Yolcatio] uulcaeio M : uulcatio H Pal.

2. quo] M; a«orfHPal.
aequum] H Pal ; aecum M.
libertus] M ; liberies H Pal.
rei causa] eauea ret H.Ep. cccclvi. (Fam. ix. 1).

1. a te] B; adte'M^; adaeTid.

ut nullam adleyationem] H (sed adlev.)
edd. yett. ; nullam adlevationetn M : nu/-
lam ut adlevationem Crat. ; nullam ut
levationem Or. Btr. Kl.

2. suppudebat] M : subpigehat H.
Yidebar enim] videham enim M ; vide-

bant enim H Pal.

mihi cum] ^ om. H.

infidelissimis] H ; infidelissimas M.

demisissem] edd. ; demissum MH.
Totum locum refingit Usenerus in bunc
modum : Videbam enim invitum me in ret
turbulentissimaa injidelissimie sociis demie^
turn praeeeptit illorum non satis paruisse,
quod minime displicet si modo invitum
omiseiis, cui omissioni patrocinatur Men-
delssohn, qui etiam nimirum pro enim
dat.

in ea] Lamb. ; in eo MH El.

ea quae . . . ea quae] H Pal ; aequae
. . . aequae M.

facile transiturum] M', Med (49, 7) ;
faeiie turum M^ ; facile seiturum H ; faeili
laturum Pal Btr."

ad te] M ; stare tibi H ; adire Pal.

diiudicetur] H ; diuidetur M ; diui-
diatur Pal ; iudieetur Benedictus Em.
Kl ; videatur Crat. Or.Ep. ccccLyii. (Fam. xm. 29).
1. babent] Crat. ; habeant MH Lamb.Or.

tenentur] MH ; teneantur Lamb. Or.
in te amor] M ; atnor in te Pal : amor
H.
quisque tibi] MH ; tibi quisque Pal.
coli] H Pal ; eogi M.
est per se] MH ; per se est Pal.
tum eorum] edd. ; tum meorum libri.
ipsae] M ; ipsas H Pal.

2. Capitone] captione H et infra, § 3.
et honorum] om. ^^ H.

3. sortel forte H.
quam ad] quam ut librL
cum] om. libri.
attigit] M; attingitU,

4. non possum dicere eum profuisse]
M ; non (om. H) possum dieere eum non
praefuisse H Pal.

an] aut H Pal, fort, recte.
a castrLft] Pal ; a gastris M et infra ;
castris (om. a) H.
enim] om. H.
ille] om. Pal.
abdidit] M ; addidit H.Digitized by LjOOQIC478ADNOTATIO CRITIC A.Be ad hominem necessaiium] H ; te
ad hominem w neeessarium M.

ad HSl enim ffS H.

6. nulkm rem possim] Wea. ; om. rem
libri ; non possim Lamb. coll. Fam. zii. 24,
3 ; nulla in re possim Starker.

summa tua gratia] M ; om. tua H.

Toluissem] Kl; potuissem M; po-
tuisse H ; petissem edd. Bfcr. Mendelss. ;
petivissem Vict.

6. quantum ipsum] M ; quantum ipse
HPal.

7. intellexerim] Pal ; intellexi codd.
aliquot, Madv. Boot, qui putant librarium
intellexi ad praecedens feeerim et sequona
fuerim accommodasse.

id fecisse] Pal, ed. 1584 marg. ; id
feet MH ; id fecisse me Was.
quod] quo libri.Ep. ccccLvm. (Pam. t. 21).

1. te] HP; etU.'

adfectum esse] om. H.

ease ita] ita esse H.

mihi omnia] Vict. "Was.; mihieommu-
nia omnia MPjBE (sed H om. mihi) ; mihi
commoda omnia El ; mihi omnino omnia
Or. ; mihi communia <et propria eom^
moda> omnia Lehmann.

Tum enim] "Kl ; utenim M ; tu enim
H ; ut tu enim P ; etenim Lamb.

esset] esses H.

cum alii] om. cum P.
. ipsa utij uU ipsa H.

2. eziatimare] explieare H.
tu] om. H.

timueram] timuram M.
quam ilium .... effeceram] om. P.
qunvis tuta] qtuivis tola MH ; quamvis
tola P.
et multa] om. et H.

3. adducta] abdueta H.
inter eorum] in eorum H.
animus] animus me us Wea.
quam] quod H.

iuvitque] luiique MPH : cp. Gorssen
Vokalismus i', p. 316.

fere qui] fereque MH ; fere quique P.

Yitam ingenuam] Or. Wes. ; vita tit-
fenua libri.

libera] Em. ; in libera libri ; in libera
rep Wes.

4. sic] P (m. 2) ; w HP (m. 1) ; si
(una Uttera erasa) M.

beati] om. H.
contemnere] contenere M.
debebamusj Man ; debeamus libri.
propterea . . . debeamas] om. H.
6. iruere] fuere M.ao pecoatum] uncis inclusenmt d et
Btr. coll. Fam. vi. 1, 4 (638) : 4, 2 (oiO).

sit inhonorabile] B.? ; sit hanarabUe
M; sit horribtle codd. dett., fort, recta,
cf. cum Mendelss. Oio. SuU. 59.

aut] ae H.

posse] om. HP.

▼idendi] videndus HP.Ep. occclix. (Att. xn. 2).

*' Hanc et omnes sequentes huius libri
epistolas uno tenore cum prima coniunirit
M"Btr.

1. rumores tamen] M; rumor est Or.
vulg.

L. nayes delatas] X. navis delata in
M ; X. navem delatam (ut f uerit L. non
quinquaginta sed nominis proprii com-
pendium) Boot ; relatas Wes.

reflatu] re/leUur M.

2. adry M^Acf] C; ATTfiN MEAEI
M.

homini non recta] G: hominem recta
M.

tfructum] M ; T€ir^x^<u ''^^ > frac-
tum, eonfeetum^ peraetumy transactum alii.
Simili errore M exhibet elt/po pro ir^nr^
occclzviii. 2; ni id modo pro tcivUvwAhi
coolzzT. 2 ; festivo pro tro^iart^ ccclxiv.

Ep. cccclx. (Fam. ix. 3).

L quid] MH Btr. KL ; quod Em.;
novi quod W es. dubitanter.

Ganinio] H Pal ; animo M, cp. Fam.
iz. 6, 6 (470).

citoj M«H; HtaW.

nosj non libri.

tanto incendio] MH Wes.; tanto in
ineendio Kayser.

Quid refert] MH edd. ; fort. Sed quid
refert f De tota loci ratione Tid. Gomm.

2. persequar] H Pal Wes. (L q. per-
sequar te), yid. Gomm.; persequare M;
persequar te Benediotus Or. Btr.

nostrae] H Pal ; nostras M.

in re aha] H Pal ; inerealia M.

medicinae] MH ; medicina Lamb. Btr.
Vid. Gomm.

yXavK* fij] yXavK^us MH.

rescriberesj res seriberes M ; rescribere
HPal.Ep. cocclxi. (Fam. ix. 2).

1. tuns idem et idem noster] Em. EI
Btr. ; idem et idem noster M ; idem eidemDigitized by LjOOQICADNOTATIO CRITIOA.479fiotUr M (Index) ; f rater noster H ; idem
/rater noeter H (Index) ; tutu et idem noeter
Man. Schiits. Was. Optime Mendelnohn,
< malim tuu* eidem noster — scilicet in arch-

idefM.
etypo Tidetur f uisse tuue eidem trnter (itr,
quae nota in parte codicum abiit in ^ =
frater) adscriptumque idem expulisse poe-
tea non eidem sed tuue.* Masc. ain^. eidem
saepe in libris inyenitur Fam. xiii. 1, 8 ;
Att. i. 11, 1 ; i. 14, 1, 6 : cp. Lachmann,
Lucret. i. 120.

perresperi] forma incerta : nuper vee*
peri edd. nonnulli.

postridie] patera die H PaL

ad te itumm esse] B.; ad te iterum

ifMM.

daturum aUquid] M; daturum liite'
rmrum aliquid H.

Ac tamen] H ; aitamen M Pal.

At tibi] a tibi K; ae tibi R; acibi
PaL

exspectarem] exiepeetarem M.

at cum] Graeyius ; et eum libri.

tui] erasum in M ; tum H Pal.Online LibraryMarcus Tullius CiceroThe correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its chronological order.. → online text (page 66 of 70)