Marmaduke Prickett.

An historical and architectural description of the priory church of Bridlington, in the East Riding of the county of York online

. (page 9 of 12)
Online LibraryMarmaduke PrickettAn historical and architectural description of the priory church of Bridlington, in the East Riding of the county of York → online text (page 9 of 12)
Font size
QR-code for this ebook


Super Apocalypsin Sermones quoque.

In symbolum Athanasii

* Among the MSS. in the University Library at Cambridge, marked
446 in the Catalogue, there is a copy of this work beautifully written, and
the initial letter of each Epistle, finely illuminated. There are two short
ti-eatises, written in a different hand ; the first a work by the same author,APPENDIX. 87

Claruit Robertua ab initio redetnpti orbis 1180, sub Henrico
ecundo Anglorum Rege, sepultusque tandem fuit in Claustro
sui Monasterii ante fores Capituli cura blc inscriptione, ' Roberlut
cognomento Scriba,' &c.

2. Gregorius de Bridlintona t ejus caenobii in Eboracensi pro-
vinci& Canonicus Regularis, suis a me coloribus hlc depingendus
esset, si sui ordinis historiae justam ministrassent materiem. Sed
in hac parte hactenus obstitit vel notariorum defectus, vel chro-
nographorum apud eos incuria, qui descriptis ineptiis anilibus,
seria ingrate prseterierunt. Omissis ergo ad praesens, quse ipse
tota vita gesserit, sive in bonarum literarum exercitiis, sive in
aliis vocationis suge functionibus, scripta ejus ex multis pauca,
quse apud alios authores invenimus, ut operis nostri argumentum
exposcit, libenter apponemus. Composuit ille, ut inter alios
harum rerum consarcinatores Bostonua Buriensis, in magno suo
scriptorum catalogo, numeral

Super Cantica Canticorusa.
De Arte Musicis.
Sermoncs quoque.

Commentaries etiam in Scripturas Bibliorum plures edidisse pu-
latur, post lecturas suas publicas, quas tamen nondum vidi.
Collegii sui Prgecentorem, olim fuisse ilium, ex ecriptis apparet.
Sed quo tempore claruerit certe non invenio.*

called, ' De Operibus 6 Dierum ;' the other, ' De Paenitentia,' which seem
to have been bound up with the main work at a subsequent period.

The following memorandum, dated Feb. 14, 1635, is written in the book:
" This booke, entituled, ' Compilationes Robert! Prioris de Berlintona in
Epistolas Pauli Apostoli,' being bequeathed to the Publike Library of this
University of Cambridge by the last will and testament of Mr. Thomas
Pierson, Rector of Brampton Brian in the County and Diocess. of Hereford,
sometime Master of Arts in Emmanuel Colledge, was brought and delivered
by Mr. Christopher Hardy, one of the Executors of the said Mr. Pierson.
This Mr. Pierson was, in his younger days, a frequent coadjutor to thafrgreat
Theologue Mr. Perkins."

* N.B. His Life is placed by Bale among the writers who flourished in the
century between A.D. 1200, and A. D. 1300.88 APPENDIX.

3. William of Newbiirgh. Guillelmus Petyte vel Parvus,
Bridlingtonae in terra Eboracensi natus, Novoburgensis Monastern
prope sylvam cuculinam Canonicus Regularis ac Doctor Theo-
logus fuit. Is humanis juxt& ac divinis studiis tantoperfc adhae-
rebat, ut nullam fere horam recte collocatam putaret, nisi in doc-
tor um librorum lectione. Is quidem a Lelando reprehensus fuit,
quod Britannicarum rgnarus antiquitatum cum Galfrido Monu~
inetensi tarn acerbe decertavit in procemio suorum Chronicorum.
Erat tamen Guillelmus, inquit Lelandus, vir, su aetate, rerum
temporibus recentioribus gestarum non ignarus, sed mult6 in scrip-
turarum interpretatione, ut ex ejus facile apparet libris, felicior.
Scripsit enim ab A.D. MLXVI ad A.D. MCXCVII, stilo satis nitido,
historiam de gestis Anglorum libros quinque, de Anglorum
Regibus, in Cantica Canticorum commentarios, alios Sermones
eruditos. Rogero Abbati Bellelandensi dicavit opus suum in
Cantica Canticorum. Claruit Anna MCC rursusque ad finem
Centuriae decimae tertiae. In introductione pro formanda Historia.
" Guillelmus Novoburgensis, ali&s Petitus-, Canonicus Regularis',
scripsit Historiam de gestis Anglorum in quinque libris a Guil-
lelmo Notho usque ad A.D. MCXCVIII." Hue usque vita Guil-
lelmiad an : aetatis ejus LXII perducta, numlongius producta,quia
nusquam apparuit, diligentiori disquirendum relinquo.

Historia Anglicana per Gulielmum Neubrigensem ed. John
Picard, a French Canon, 1632. Paris, 8vo.

William of Newburgh's Chronicle was also edited by Hearne
the Antiquary. Oxford.

4. Peter of Langtoft is enumerated under the title of ' Pers
of Bridlington,' among several of the old Chroniclers or Monkish
Historians, in the following extract from an ancient metrical
romance, entitled ' Havelok the Dane.' The author alludes to
the tale of the fisherman, said to be the founder of Grimsby, in
Lincolnshire.

" But I haf grete ferly that I fynd no man
That has written in story how Havelok this land wan,
Neither Gildas, no Bede, no Henry of Huntynton,
No William of Malmesbiri, ne Pers of Brydlynton,
Writes not in their Bokes of no King Athelwold," &e.APPENDIX. 89

The English translation of Peter of Langtoft's Chronicle, by
Robert Brunne, was edited by Hearne, in 2 vols. 8vo. Oxford,
1725.

5. Joannes Bridlyngton, in Eboracensi patria natus, et Canoni-
corum Regularium in ipso Bridlyngtonensi Ccenobio Praeses,
exercitationem literarum in primis familiarem, juxt& ac charam
habuit. Caelesti Theologies cultor assiduus adhaesit, ita ut ni-
liilominus tamen et studia minus severa opportune^ aggrederetur.
Inter quae condendorum versuum artem, illi saeculo plausibilem
et receptam habens, diversi generis carmina ac rythmos, recreandi
animi sui gratia, fabricare solebat. Nam inter quotidianos hujus
vitae labores, incommoda ssepenumero et multa et magna pertu-
lisse narratur. Ferunt etiam de eo, qu6d ex frequenti et assidua
divinarum rerum contemplatione mirabiles habuerit visiones. Sed
haec in medium ad praesens relinquo, cum suspecta semper ha-
beam talia Monachorum spectra. Scripsit ver6, ut doctrinae
aliquid posteris suis daret, poemate barbaro :

Carmina vaticinalia.
Vaticinales versus.
Homelias quoque plures.

An alia extent ejus scripta plane ignoro. Prophetiae materia
regum mores tangit, populique petulantias, temeritates, luxurias,
cupiditates, inconstantias, monetam, pestilentiam, famem, ac bella.
Obiit anno Christi 1379, sexto Idus Octobris, aetatis suae 60,
Sanctorum Catalogo tandem ascriptus.

Among the collection of Latin MSS. by Kenelm Digby, de-
posited in the Bodleian Library, No. 186, is entitled as follows :
" Vaticinum cujusdam vir Catholici, Canonici de Brydlynton,
predicens futura sibi diviniter ostensa, ita incipiens."

" Febribus infestus, requies fuerat mihi lectus,
Vexatus mente dormivi nocte repente,
Noscere futura facta fuerat mihi cura,
Me masticate jussit, librumque vorare,
Scribere cum pennis docuit me scriba perennis,
Jucus erat plene scriptus redolensque amsene,
Jussit de bellis me versificare novellis,
Qui sedet in stellis, dat cui vult carmina mellis.90 APPENDIX.

Si verc scribam, verum credas for scribam,
Scripsero si vanum, caput est quia non mihi sanum.
Non mihi detrectes, si falsa per omnia mactes,
Nullus deliro credat pro carmine niiro.
Bex insensatus est bellis undique fractus,
Nobilis est natus, qui dicitur infatuatus," &c.

At the end of the prophecy, the following note is added :
" Explicit prophetia de fortuna et castigatione Regis et Regni
Angliae, a tempore Edvardi secundi post Conquestum, usque ad
tempus successoris Edvardi tertii inclusive^ quam versificavit et
fecit scribi unus Canonicus de Brydelyngton decumbens in
magnis febribus ante mortem suarn."

From another copy of this Prophecy, among the same MSS.,
No. 89, it appears to be the production of Joannes Brydlington,
and is there accompanied with a prose commentary by Joannes
Ergome.

" Prophetia de moribus R. Edwardi de Wyndeseure, secundum
Bridlyngton metrice," preserved in the Cottonian Library, British
Museum. Vesp. E. vn. 114.

Rymer : Convent : feeder : &c. Tom. vxu. p. 161. contains a
copy of the King's royal license, granted to John Gysburn, Prior
of Bridlington, to allow him free and unmolested passage through
English territories, on his way to the Court of Rome, about the
canonization of John de Bridlyngton. This instrument is dated
from the Palace at Westminster. Oct. 4. A.D. 1400. An. 2. Hen. IV.

6. " Georgius Rlplay, jactis in Italia studiorum fundamentis,
ut Lelandus habet, ex Regulari tandem Canonico Carmelita factus,
fanurh Botulphi* excoluit, emporium f prope Lindi fluminis ripas
celeberrimum. Sed ut rem omnem ab exordio repetam, Brid-
lingtonae primum, in Eboracensi patria, Canonicus fuit et ab
ineunte setate circa mirabilium effectuum ac mysteriorum plenas

* A Priory of Carmelite Friars, founded at Boston, in Lincolnshire, and
dedicated to St. Botolph.

f In proof of this it may be noticed, as appears by the Compotus of
Bolton Abbey, that the Canons of Bolton were in the habit of attending the
annual fair held at Boston, to lay in a supply of clothing and other articles.
See Whitaker't Craven.APPENDIX. 91

operations curios us explorator. Ut ergo copiosius et uberius
philosophari sibi liceret, expleretque, quod conceperat animo,
provincias remotiores, praecipue Itnliam ipsam petiit, et ibidem
per aliquot annos habitavit. Unde multa est illuc Platonicorum
alioruraque philosophorum gentilium rimatus arcana, mathema-
ticus, rhetor, ac poeta, per earn setatem, non vulgaris effectus.
Ejus in mathematicis authores fuere praecipui, Plato, Aristoteles,
Hermas, ^Egyptius, Avicenna, Geber Arabs, Morienus, Hali
Abenragel, Alphidius, Alphonsus, Alkindus, Albupater, Albu-
masar, Rosinus, Baconius, et similes. Caeterum qu6d magis in-
genue studiis vacaret domi, Innocentii octavi, Romani Pontificis,
redeundo, obtinuit diploma, ut esset semper a caeremoniarum
onere immunis prorsils ac liber. Quod cum Canonici non ad-
mitterent, in fano Botulphi Carmelita incluit, circa annum Christi
1488, et Anachorita eodem in loco inter eos ad obitum usque
vixit. Hlc quantA potuit diligentia perscripsit :

Vitam Botulphi Abbatis. Castellum 12 portarum.

Vitam Joannis Bridlingtoni. Dictata segri.

Historiam compassionis Mariae. De magia naturalL

Theoricam quandam. Compendium Alchymise.*
Concordantias Guidonis et Raimundi. Artem brevem vel clangorem.

Secreta philosophorum. De Lapide Philosophico.

Alcumistarum mysteria, Dialogum suorum.

Practicam caeremonialem. Carmina et Epistolas.

Aliaque prodigiosa opuscula edidit, quae pro insigni thesauro a
multis servantur. In ' Castello 1 2 portarum' de calcinatione, so-
lutione, separatione, conjunctione, putrefactione, congelatione,

* Among the MSS. of the Public Library of the University of Cambridge,
marked 1179 in the catalogue, there is a copy of this book on parchment, in
quarto, entitled ' the Compende of Alchimye, by George Ripley, Canon of
Bridlington.' The Epistle Dedicatory to Edward IV. is wanting in this
MS. This treatise was printed by Ashmole in his Theatrum Chemicum
Britannicum, p. 127, and there entitled ' A Compound of Alchimye.'

Another of Ripley's works ' De Lapide Philosophico' is preserved among
the Harleian MSS. in the British Museum. Vol. i. p. 213. Cod. 367. Art. 24.
It is a tract in old English poetry, transcribed by the hand of John Stowe,
which, from the 5th stanza, appears to be one of the books of George Ripley,
Canon of Bridlington, concerning the Philosopher's stone.92 APPENDIX.

multiplicatione, projectione, et similibus agit. Compassionis Ma-
riae Officium Christ! Passioni addidit, tanquam esset cum illo pro
nobis similiter passa. Claruit anno post Servatorem natum 1490
sub rege Henrico Septimo, fuitque demum Necromanticus Magus
post mortem adjudicatus.

The following curious lines are prefixed to a MS. copy of
' the Castellum 12 portarum,' one of Ripley's works, which
seems to be the same elsewhere called ' the Compende of
Alchemy.'

" THE VISION OF SIR GEORGE RIPLEY CHANON."

" WHEN busit at my booke I was uppon a certayne night,
This vision, heare exprest, appeared unto my sight.
A toade full rudde I saw did drink the Joyce of grapes so faste,
Fell over-charged with the brothe his bowells all to braste,
And after that, from poysoned bulke he caste his venyme fell,
For grief and paine whereof, his members all beganne to swell
With droppes of poysoned sweate, approching thus his secrete denne,

His cave with blastes offumous were the all bewhited then,

And from the within space a golden humore did ensewe

Whose fiaulinge dropes from highe did staine y e soyle with ruddy hewe,

And when his corpes y e force of vitall breath beganne to lacke

This dieinge toade became forthwith, like cole for collor blacke.

Thus drowned in his proper vaynes of poysoned flude,

For tearme of eightye daies and fouer, he rottinge stoode.

By tryall then this venome to expell I did desier,

For which I did committe his carces to a gentell fier.

Which donne a wonder to the sighte, but more to be rehearste,

The toade with collor rare throughe every syde was perste,

And white apered, when all the sundry hewes were past,

Which, after beinge tinted rudde, for evermore did laste.

Then of this venome handled thus a medecyne I did make,

Which, venome killes, and saveth such, as venime chaunce to take.

Glory be to Hime, the granter of such secrette waies,

Dominion, and honore both, with,jvorshipe, and with praise."

Then follow these lines both in the Oxford and Cam-
bridge copies ; the author of which appears, from the latter, to
have been the transcriber : Thomas Knyvet, A. D. 1585. A.
aetatis 18.APPENDIX. 9S

" Here begynnythe the Compende of Alchymye,
Made by a Chanon of Brydlyngton,
After his learnynge in Italye,
At Exnynge ffor a tyme, when he dyd wonne.
In weyche he declared openlye,
The secrets bothe of Moone and Sonne,
How they, ther kynd to multiplye,
In one bodye together must wonne.
Weyche Chanon, Syr George Riplay Knyght,
Exempte from Claustrill observaunce,
For whom I pray both day and night,
Sithe he labored us to advaunce,
He turned darkness into lyght,
Intendyng to lede us to happye chaunce
Givyng counsell to lyve aryght
Doynge unto God no dysplesaunce."

Then follows the ' Compende of Alchemy,' the prologue, pre-
face, and the work divided into twelve gates, with a recapitula-
tion of the whole ; the three last lines stand thus :

" Pray for me unto God that I may be of his election,
And that he will, for one of his, on Domesday me kenne,
And graunt me in his kingdom to raigne for ever with him.

Amen and Amen."H.

Among the MSS. of Thomas Gale in the library of Trinity College,
Cambridge, are the following :

Trivet's Annals in French, being a History of King Richard
the First's expedition to Jerusalem.

Continuatio Nicholai Trivetti per Monachum de Bridlington.

The Compound of Alchemy, by a Cannon of Brydlington.

De Lapide Philosophico.

Tractatus Georgii Ripley de opere solari et lunari.

Capitula duo excerpta ex Georgii Ripley opere, in quibus
habentur, quae in opere quaerenda sunt et quae fugienda.

Joannes Bridlynton de Lapide Philosophico.

Excerpta ex Petro de Langtoft.94 APPENDIX.

In the Torr MSS. East Riding, preserved in the Library of
the Dean and Chapter at York, is contained a list of several
Donations to the Priory of Bridlington, (of which so complete a
catalogue has been given by Burton from the Priory Register)
among many others the following occur :

" In the Town of Bridlington are 1 6 carucates of land, of
which the Prior of Bridlington held 12 carucates in Frank
Almoigne of the fee of Gaunte, and he of the King in capite for
one Knight's Fee.

" And 4 carucates were held of the Prior of Bridlington, who
held them of the fee of Meynell, and he of the Abp. of Canterbury,
and he of the King.

"Walter de Gant, by the consent of King Henry 1st, placed
Canons Regular in the Church of St, Mary of Bridlington, and
gave to them all the land he had in the same town, being 13 caru-
cates of land.

"26th June, A.D. 1346, a commission issued out to inquire
about the certainty of those miracles said to be done by Fr. John
de Thweng, late Prior of Bridlington, at his tomb.

" The Priory of Bridlington was thus valued at the time of the
dissolution, viz. 547 L 6*. lid."

Here follows ' a close catalogue ' of the Priors of Bridlington
and a list of Testamentary Burials, which, as well as those given
by Burton, will be found at the head of the List of Monumental In-
scriptions now in the Church of Bridlington.

Among the Harleian MSS. in the British Museum, vol. i.
p. 213. cod. 367, is a Tract, in Old English, consisting of many
closely written folio pages, ' written by John Stowe in his owne
hand writing.' It is a Poem consisting of stanzas of nine lines.
In the 5th stanza are the following words :

" according to my confession

in ordar Chanon regular of Brydlynton,
beseechynge y e . good Lord y e . thou wylt me spare
this secret to fynd to thy servantes to declare."

It is probably one of Ripley's works about the Philosopher's
Stone.

Vol. HI. p. 95. cod. 3908. Monkish Verses in Latin, formingAPPENDIX. 95

n Poem of S3 pages, at the end these words: 'Venus deBryde-
lyngton, fact : anno dom. 1 32 1 .

Vespasian E. vn. 134. b. In the Catalogue it is called, ' Epi-
taph : Roberti Prioris': in the Elenchus Contentorum.'Epitaphium
Roberti Prophetae de Bridlyngton' :

"Expliciunt versus, quos scripsit Scriba Robertus,
Quique Prior quartus fuit, et sub humo missus,
Infra claustra jacens de Bridlington, ubi vixit,
Ro et ipse tacens quamvis cum patribus exit.
Doctor clarus erat j Scriptis in dulserat iste
Quas planas fecerat : nunc esto salus sua,"

Domitian ix. 17. A MS. dedicated to Humphrey de Bohun,
Earl of Hereford, &c.; at the 4th page begin the verses 'Fe-
bribus infestus requies fuerat mihi lectus,' &c. It is a copy of
John de Bridlington's verses with a Latin Commentary by
Joahannes Erghom, which has been already noticed among the
Bodleian MS.

Vitellius E. A collection of MSS. almost all of which are
damaged at the edges by fire. Among them are two sketches
outlined with a pen of the Shrines of Prior Gregory, and Sir
George Ripley, Canon.

Cleopatra E. iv. p. 53. Original Letter from William Wode,
last prior of Bridlington, to Sir Thomas Cromwell.

LansdonneMS. vol. 39. p. 72. Mention that an Exemplification
of Charters formerly granted to Bridlington Priory took place
6 Chas. I. 6th. Nov : on requisition of Wm. Corbett and Robert
Purdon, and ors-

Ibid. p. 190. Charter of Walter de Ver, son of Adae de Gousle,
to the Priory of Bridlington recited.

No. 122. 6. A Poem de gestis futuris, of 12 pages long, by a
Canon of Bridlington.

No. 122. 7. A Prophecy of strange nations, of 3 pages small
quarto, no date : at the end these words, " Explicit partus Roberti
Scribse Brydlyngton."

No. 31.67. Original Letter from Sir Thomas Boynton to
Lord Burleigh, bearing date A.D. 1581.96APPENDIX.Valet
ReprisseValor Ecclesiasticus, 26 Hen. VIII.

MONASTERIUM DE BRIDLINGTON.
Willielmus Wood Incumbens.

. . 682 13 9 (this is the value according to Speed).
135 6 9JEt valet clare . . 547 6 11 JComput' Ministrorum Domini Regis temp. Hen. VIII.
(Abstract of Roll, 30 Hen. VIII., Augmentation Office.)Com.' Ebor.'BRIDLINGTON NUPER MONASTERIUM.Bridlington.

.


s. d


.


s.


d.


Redd.' ten.' ad voF in
Fraysthorp, Rector' -


-


2


8


8


West-gate - - - -


73


7


51


Hilderthorpe, Capella


>


5
Redd' ten' ad vol' in
Willesthorpe, Capella
3
Kirk- gate strete - -


13


3

Carneby, Rector'


-


12
Redd' ten' in Nun-gate
Awborne, Capella


-


2


87


17


g


D


o


o


Redd' ten' in S' Job'


1


i /
Sewardby et Marton


Gate - -


9S


13


01


25


o


o


Redd' ten' infra cimi-


mo
^3


Brydlington, Firma Rec-
terium - - -


4


g


g


tor'* - - - - -
40


o


o


Redd' ten' ad littus maris


11


18

Besynby, Capella - -


.


10


14
Firma terr' dnical' - -


30


8

Bempton, Newsom,


et
Firma terr', et ten' infra
precinct.' - -
Firma molend' - -


2

12


124Speton, Capellae -
Buckton, Capella
Grendale, Capella


-


19
14
16


13
J


Firma piscar' - - -
Firma domus tannar' -
Exit' theolonig' &c. -


1
4

1


3

19


4

11


Boynton, Rector" - -
Fynely, Rector' - -
Flamborough Rector' -


-


6
20
32
Perquis' cur' - - - -


9


16


7Besides rents and tythes in the following parishes : Ryghton, Wold-
Newton, Fordon, Burton - Flemyng, Rudston, Kelke-Parva, Leberston,
Graystroppe, Kyllome, Nasterton, Wannesforth, Haystropp, Kelke-Magna,
Thyrnam, Folketon, Flyxton, Flotmanby, Hunmanby, Befforth, Burneston,
Willerdby, Staxton, Benyngton, Sherborne, Potterbrounton, Gamelton,
Skypsy, Beverlay, Ulrome, Foxhooles.

The Tithe Farm.APPENDIX. 97

Extract from Act of 27th Hen. VIII. for dissolving the lesser
religious houses. See Burn's EccL Law, vol. n. p. 583. 8/A
Edit. Art. Monasteries.

"Forasmuch as manifest sin, vicious, carnal and abominable
living is daily used and committed commonly in such little and
small abbeys, priories, and other religious houses of monks,
canons, and nuns, where the congregation of such religious
persons is under the number of twelve persons ; whereby the
governors of such religious houses, and their convent, spoil,
consume, and utterly waste as well their churches, monasteries,
priories, principal houses, farms, granges, lands, tenements, and
hereditaments, as the ornaments of their churches, and their
goods and chattels, to the high displeasure of Almighty God,
slander of good religion, and to the great infamy of the King's
highness and the realm, if redress should not be had thereof :
and albeit that many continual visitations have been heretofore
had by the space of two hundred years and more for anhonestand
charitable reformation of such unthrifty, carnal, and abominable
living ; yet, nevertheless, little or no amendment is hitherto had, but
their vicious living shamelessly increaseth, and by a cursed custom
is so rooted and infected, that a great multitude of the religious
persons in such small houses do rather choose to rove abroad in
apostacy, than to conform themselves to the observation of good
religion : so that without such small houses be utterly suppressed,
and the religious persons therein committed to great and honour-
able monasteries of religion in this realm, where they may be
compelled to live religiously for reformation of their lives, the
same else be no redress nor reformation in that behalf. In con-
sideration whereof, the King's most royal Majesty being supreme
head on earth, under God, of the church of England, daily
studying and devising the increase, advancement and exaltation
of true doctrine and virtue in the said church, and the extirpating
and destruction of vice and sin, having knowledge that the
premises be true, as well by the accounts of his late visitations,
as by sundry credible informations : considering also that divers
and great solemn monasteries of this realm, wherein (thanks to

H96 APPENDIX.

God) religion is right well kept and preserved, be destitute of
such full number of religious persons, as they ought and may
keep, hath thought good that a plain declaration should be made
of the premises as well to the lords spiritual and temporal as to
other his loving subjects the commons in this present Parliament
assembled. Whereupon the said lords and commons by a great
deliberation, finally resolved, that it is and shall be much more to
the pleasure of Almighty God and for the honour of this his realm,
that the possessions of such small religious houses now being
spent, spoiled, and wasted for increase and maintenance of sin,
should be committed to better uses, and the unthrifty religious
persons so spending the same be compelled to reform their lives.
Thereupon it is enacted, that his majesty shall have and enjoy
to him and his heirs for ever, all such monasteries, priories and
other religious houses of monks, canons, and nuns of what kinds
of habits, rules, or order whatsoever they be, which have not in
lands, tenements, rents, tithes, portions, and other hereditaments,
above the clear yearly value of 200/: and also all such as within
one year next before have been surrendered to the king or other-
wise dissolved."K.BRIDLINGTON TOWN CHARTER.

This Charter was granted by Charles the First to certain
of the inhabitants, November 1st. 1630. A translated copy of
the original is in the possession of George Hodgson, Esq.,
who caused it to be made as Chief Lord of the Manor, in 1817.
From this have been copied King John's Charter respecting
the fair King Stephen's Charter respecting wreck of the


1 2 3 4 5 6 7 9 11 12

Online LibraryMarmaduke PrickettAn historical and architectural description of the priory church of Bridlington, in the East Riding of the county of York → online text (page 9 of 12)