Maryland Society of Colonial Wars.

Genealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) online

. (page 3 of 12)
Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 3 of 12)
Font size
QR-code for this ebook


mond.*

d. 20 Nov., U07.{Otpt. Tbom
d, ,c™.
Ana Ooiiuch.PEDIGREE OF M'HifJ., HOWARD.
PLATE I.' Corn.-IliK ir.wiH .

d. H June. 1777.
in. 21 Jin , i;sg.' JiMhui llnwin).*
of Daltn. Co.. Md.

Joanna OTarroIl.Col. John Eager I

art)

b. 4 June, 1732.^- H A|.fif. I72l'. ^"y (wl'l"w Whwlork.Charira Howard . . .
b. 20 April. ISne.Haritamta Chew .
b. 17 Ik^. 1T(VI.
(1. SU Uty. I(f2l.tllulK-tii riiocli^ Ke.f.h. 10 o.t.,
d. 9 Sept., 1d. IS Sept., 172fi.r OhUr Juatlct B«ma»tL Jcmlrna M.Tfran .f Capt Tli..nu« Hnrnan,'
■ -i of Ralto Co., Hdof l>.l..v
i. Id J .in


"'m..Ellrst.cth n.'n*.>n .' Chief Juatlct Bm-Bamuel Chaw .
15 Mar,!.. 1676/7^ EliulHTlh Riiillh.r Ool. JoMary Oallnw
■ ■- J-.1y.

I May. I7M.{Richard nallo.
d. 28 Jan" 1
Hannah .b. 15 July, iau7.b. a Mar. HM. I u

d Mar. 1819. ^ ^'"'^ ^"'d. IB Jun^, IMU.
m. » No?., ISU.Llriil. John nnm Key.PLATE It.

C»nt. LukeOirdln«.« I "'j'l';k,.(sc""Mftj. Wllliim Boir-

..f SI M.ii> ■«<■.. .Mil [ Lieut, Col Johni7fin. J«rboe.»Prtncti Scott Key •f"l;/"^l/CJ'.. - l""i-iAKpv. 71.1.1,..,^ Knipc.(I. 8 Nnv., 1735.RrT TliomM Knipr.A DDF rhodw IVlin ■>>(-..f Krrd.rl.h fa. lid. ] AIKe . ^ ^ "' '''"■

1., - - . L .1. i;oi

• I. 1771.

I Edward Llord.'
I. Phll«inon Llord. J df t .ik . v < .\u~\ M.J


nlohlrp. Ki«.
'OXhlon.

■r Cutlc. Dcr<
t'Pirk, Oct.


Col. Edward Llord . . .Rtluholh Phorbv Ker.
d 9 Sf-pt.,' 1(W7.' Ool. Edwird Lloyd. . .

H.I. '"
b, 13 N-v.. 1711.Prvildent Edwardd 4 Ai'il). I7&3.

I Routby .Miry T.>1.« Movd .
18 Hayi I WDd I M..4. I7IUOol. John Ttyloa .J Col. John RoU.tuluu M-.rla NVulc f Cipt. Jamei Hotlo.*

d, -n May. 1007. L Ariiiu <Jll'l f ^nJ'r"'" '^'" \

■I "' f.nglan.l and

Ncl"mU vlnKton . . J ..f \u. mi.l J|J.

b. . 1 d. I.Mi.

d, 1713, L Mary ^ -.•

Iltt.rc. ■ IhnwrKMl | "^uf'^ISlT"*"'

John Bouaby.* ^ ""'■* "" ■, Ool. Joho Ttytoa .Ool. Wm. Ttylot.r HkJ. David Owya.. 17 Martb, I7fi0.R.-l.tH'.a l-l<
. d! » Jan> (hoviir) Riirford.Ool. Henry Corbla,Ali-p Kll...il,..«.| (BurtAtt'y 0«n. ThoiRrlx-ca (Howlna) Addl
h B Jan, 1703.Ool. Tbomai AddUon.d 17 .r.it.,-, lTi7r Oapt. ThomaaTaakAi
I d. Aug,. }V*t.of KiiK^ind a»d Ud.tfDlJ n-.i.n<b3 .OWI .tsi' *: iDramn l>a\lil Jacob . .
MInMliani. 20 Junt.
HUM
Srlliiatf, 10 Fab.,jN JAC! h3, M.O.r Nldholti Jacob.*
JobD Jftcoh • ■ • J *• * •'"'"'' '"■''■m. I» Hurch, 1771li. HI Har.li. 17(tt.
J. » llfc. I7rt4.
m. 7 April, IT28.b. Illii|[l>iin. Aug..
d. 8>llui(e, tl Sept..Barah llawkc ....
d! 9 Mart-ii. 1678/0.■ Lviila Till
L. Krlti

. d,'?.;'j.■i:d. la Marrh. IflSS/*.

J- Humphrey Turoar •

|..hn T.irnrr •< d. ""loia.' JonatbftD Brawater.*'llll»m Br««-, Barlon Richmond. SI Jan., 16S0.■ Ichal)«>d Richmond

SctlKilr, Waia.' '
b. 27 Junr, 1771.
d. Nov., 18U.

m. le Oct., isos.b- Darliii

AlTll!"Eunice fi

b. 1

^ d. » ;Col. Byl^'
Diond,
LittleCapt. r<'rca lllrlimoad.
I.IIIU- Cniiipinn, It. I.

b. ft (vt.. ivn.
d. 1&S.'pt . mo-
rn. )l Uarrh. 1731.Rlch-
niptun. R. I.b. 1072; III. I0U3.Drburali I.orlnn . . .
b. 9 l>.c . 17HK
d. M April. 17t&.b. Mull. 1^ Uarch.

d. 5 li<-c., 1717.
Ilk. lu April, 1090.I St'l-i^tc.b IhnKl.um. XI Jan.,

' Oapt. £<lw«rd Xloh-

b. HiK.. 1133.

d. Ltlllr roniptnn,
R. I . Suv., WM.

AblRBll Davlid. in &Urcb, lOaS/4.- William Pabodla .' Blchard Cburoh.*

a l>..ll,4i>i, 27 Dec.,Pritrllli
Utya''\Francea Aim Ira Ford.
b. Bcltoatc. Ham, •

il.'ii.'i!
?,i.' Oonitant South-Alice 8.>ii(h*»orlh . . .
d. B March. 171B/B.f RUhard WaPren.*
I F,ll/«bcih .William Oolllfi.*■{:bh^I Ik'* But on Hlrhmond

BcKu.lf. ittm
tk 13 Jnne, 1«U.
I d. I» lit*.. 1871
m. II J>B . 1850.b. HarttiHeM. UiM.,

I yirch. ITTl.
d. Briluatr. la Jul/>

B. 19 JUM. UOI.f WlllUni Kofd


UiraliHrld. Ha«.
William


Knrd


d. 7 Kcb.. ini.
d S'
Klluihplh .


Lf»1 K..rd


|l»r^flrldHannah, dauRhUr ofin. U Nov., 1711.KipnlMicc Thomu .HarxUnrld. Uaai.
ni. a Dm-.. IiHTT.Jflcl Mc*llt

l l>. lb March. ia7S/«.I nixalirth.

r Cornet Robert lUi-

{Thniiina Ikwltt.'
EIU«l>«lh (-hapinaa. . . J d. Maraltlli-Id. 1488.Tlm-.lhy ll-K^rad. it Marrh, 1728.Murpl.fl.l't. Maaa.
li. Vt N..V . lorii*.
m. 20 April, leoe.Edwkrd Foater.*■:a,.c,l.n.p Tlldfr^^*^A >>' I f Edward Jenklar*

V^ "-H f Tl.. ...-nWln. I S.ll.,.t,M.UO.

.|„-l... U.aa. \ d. M'.irnitcM Aloilra Pof^ . .
b. Bcltuate, Uui' a«ra Jcnklna
Scltuat«. Hi
bep. 1« Har, ITU.LydU JMikiM

b. ScltuaW. He*.. 1
JurM, I7S4.

d. IB Jen., laa., Has.

Mar,
I Feb..Scllualr. Ubm.
TIL « Uan'b, ITaLLieut. ZeotatryL Fflln (lilhrrlrI. Kent."b. Brituatc. 18 Nov..Btmuel OUp.Thomea CUp.»xxaa 0111*
lli.Khim, IS3C.
. 2i Keb.. 1704/11.d. t& Jan., ia78/«. | Htn«harnhrtb NIchoIa . . .
I b. » U>7. IToa.EHward Auftin JcnkliM. .

b B»i(o. riiv. MJ.Aimtln J.iikin*.
b. 10 Hnv, im), Ddl-

timor.-. lid.
d. 80 Nor., IA88. Dil-Chirlri Co.. 18AND SCALDUa' Major John LowijiUln Mtrhait rocr.
Pr. ilio. Co.rrl»rr (Ir..rcr« Co.,hi

Is.' Oov. E. louii Luw« , . .

yrd. i'«.. y<i.

. 10 Aug., Ih30.
. 2.1 AiiK.. IMI2.{iftmutl M
a. „„
,. , _. , "^'^ ™

f Capliln JoM-ph lUc- f John ll-crul.bin J WiMUm U«<^Tibhln.'

n.b^.- M«..iil.l,ln. n.l.bln . . J Anne ArunJ^I Co. 1 Ann. ^nm-M Co.' F.tlvuuc tUWnmftiAdt'Utilr ndtiinicAu d« I).

U \ In
b. In VnU \ InrrndtPfp .Adplalds V. Lowp. .
b. tri^rrlrk flly,

Hd.
ID. 10 Oct.. IM7.Rllubrth OIIIU.I ItrnnU (n#e Pur-{Wllllini Polk
Nanr^v Owena (n#«

i ElUabflh nalcllOe ^ EHtabrlh Hammond.d, 17:.l . h> 1783.Ea(h«r Wlndrr Polk. . . .
■ M r*b., IB2I.
. a> May. tHH.■ nr. Alexander Stuart. .
n<.|i.tnjii. Md.Mary Prrkln-
. d. Jan.; IWIS■ nanl.l rirhln-.'

1). Wnhi; liiimlitTBted
K.nt Cn,


.''■.T™


ni. I7IS^ d. mi.
S.Kaiinii Blarlr.n.


b" uSI'i'd


Mor.' i'tm: ■


m. II Ftb, nil.

U.r.y U..1.T.
I d. i;i7.Ool. Hini Ranioo .

b. Tli.l.Mici lilnti
Nrw Swrdrn, 104PEDIGREE Ur fUWAMU AUbllN JENKINS
AND FRANCIS DE SALES JENKINS.MIrliarl J. n
h. I rvr .
A. I*t?

m. 51 r»iTThnmta Whfvlrr ,; / ■n.ninni. Uli.rlrr. CHm.Hkjor John Wha.b in May, lNi«. Bal-

d. ») Nov , 1888, B«l-

(Idiurr. Ud.
m. 87 Oct.. INO.D«d1«I Boott, BiHo.d IJV Feb . 17M/*.
J »>«■., 1732/8.William flpaldlncam Rrililinir
b. W Hmv. I

h<'nM,.un,
1 3 K.-l>..

Ilall.... U<8b<p

Mary Lilly.
. «.. I b. in (lil

f»l.-. IBfiJ. <• •» ^"{Thon.il* Sp.l<llnir.» 8t.
M^ry'ii t-o. Md.b. ? M«nh.' irwi.
A 2 .Ion . m^.Harftret A. Jenkliu .
CharKt Co.. lid.William JfnhiM . .

h. .

6. 13 Arrli. ITH.tl. atdr 1758.Suaanna Cott .

d. i;a.r- OwTBO |'|..»drn. Bt.
Miry'a Co.. Md. .
b. abniit iOU-
<t. 1719.{Rni. ItnlxTl CMt*
8t. Mary'. Co.sir Edmund Flaw-
dan •
1> riik-Und: d. }Mf>.: Brent J WHf" "r.^rllrnrkltt Blr« ,
1 b. _.
I d. afUr ITU.Oftptftin Oerird Blj:HtJ. Wllllftm Bou-' Coveraor OlUtCkptftin Robert Blj*.Lt.Ool. John Jtrboi.*P^DIUMEii'vt CCl.'it il '.Y Jl i-'llNS,0«orf« Canvl) Jcnhlnt.
b. 1ft Oct.. 1886.PMHp Barloa Key
b. I 8rpt.. IHTH.u-Philip Flarliin Kr)
b, \i A|irll. \m
(I. !N .fitn , ItilS18 llei ., 1634.Fblllp Km •

d! i;m.

fluMDiu Oinllner ....


Rlrh.td Kr,


Richard 0*rdln«r . . . .
Elltjh4-th Wflr.


r 01(1. Llikl Oudl-


Ellubrth lUtlon.Elokart (Hr«lB«r.<Uari* Laura B«wa1NlchoUt ftrwill.
il. 1M2,

Uarjr Ffnwlck., Chirln Bfwktl .HO- HlohoUt
fl*»»ll • . . .

d. 1737.BiMDor (Brooke) Tu-Baarr Bawall.*
d. 1M3.

Jane La«f.I EIlM J..).n«.n.PEDIGREE OF tiLV. ELlAB U> i,i:y JOHNSON.r Solomon Okie .r Oipt. luAo1^^ I..1, C'lS I-3rEuiCKni: up cHAHLr;' ChulM rndvick Jdin-
b. 10 Wpt.,* IBM. "- Hod. WllUtm Sftmul

JobnioD

b. 7 on.. 1727.
d. 14 Not., 1810.
m. a Not., 1741}.Cttherlo* Ba/ud .
, A. 10 Dec.,' UM.5 sd. Sfl Feb., 1B70.
[Sc« Platet II »dSusaniuh LrvtntI(Sm PUta ly.)d. M April, 17M.- NIchoUs Baytrd. . . .
b. 14 Nov., 17Ba.

m. 20 April, natCalhailna LUInciton .Deacon B«mu<l JolmCbiHtr Flnyd (wldoiWilliam Deach. lit bua-

b. mi.

d. M Julr, 17S1.

Sarah Hull.
d. Feb., 1763.b. 17 Sept., 1705.UaiT Aleiandcr . . .

b. Ifl Oct.. 1721.

w d. t4 Sept , 17fl7.Nlch


IM Btrard.
bpl. a Au>..■ Fnnrli BuahMlt*Mercy Wyllya i Jobn Wyn>^.lamiicl Dayard . . . .
b. b Sept.. IWD.
d. cir, I7t1.
m. It March, IMd.Margarft Van CortUndt. .
b. «l July, t«T4.
d. before 174S.

Ilarent RyilJen.Maa NIcoU .
I-,. IMT.lol.NlchoUa Bsyftrd.*
Immlg. IWBA
m. !3 May. IMO.ImrrilK l'Hfl/7.fC..,.,V.,..,.
l Judllh .nr-v. r .7.f. Bayard i
m 1007. (.BUadlft Coad*.rella Hardcnatcl
yay.'lttS.I March.' Ool. Philip LlTlng-L Cilherl) Van Drugh . . 1 phlMp Van Drufh.r John Sprttt.

" i Uaria de Pevat
L ot Da>ld F' Oftpt. Ocorc* Wool-' Pnf. WlllUm Woo1m7

JobnaoQ

b. i3 JuDF, 1841.
in. )l Auf., 1Mb.B ;ChArla Frederick John-

b. 10 ' Sept , 1901.
d. Jiilx. 1882
III. 25 April, )S33.
(S« rU(.' 1. 1Strah Dwlilit WooIk/.
b. 87 Oct, I»IS.Dalrhrller
b. )2 Hircb,m Wthon Wool-
i Sept.,' vna.Ellubolh DwlKJtl.

j! 8 l).v .' lil'.1.'
[See Plate III.)

R>v. Iknliml


Woob«7.


b. Ill Oct.. In6t.
4 1» J.n., 1710.
d. 1! Auf .


IIM.


■ Uatuuh .


■ mln Woolwy. . . .
12 Feb.. mo.
Scpl., 1T7I.


Abliill Ti;l
. d! » Mire


. 17T1.


[• John Taylor
\ Uirr (11 Whluhcil . .C Oeor(e Wr
I Inimlt-j Brnjimlr. Wool«r . . . j p,^„„ WmoU«7.Anne Uulr»>n, Id wUc
b. 10 Feb., 1737.
l d. 14 Auk-. 18uT.Dr. Oeorge UulraoD .Rer. Genritc Mulrvoti.Judio Henry Bmltfa.b. SO Jan., lAaS.Col. William Bmlth.Ua^Lha TunaUll .Hfv. Thomaa Shepard.. Mar/ (Andcraon) Ljrait.R' V "ninnui nhrpard.*Hon Wllllim Traf.■it-l , . jL... MiMr.'in t"- 3

it1^-

8

Wootar


b. U Jui».
a. U lot.


lUl.
IM.' Clurla Frtdtrick Joka
b. lo'Sept., 1S04.

d. a Julr, IB8S.

m. a April, Ult.
(8m PIiU L|hivli Dwltht WoolMy.
b. V Oct., 1606.

d. u rcb.. uTo.Wllllio Wlltoa Wool-

b. iVSepl., ITai
d. la Aur. I8S.
m. t April, 17P1

[8m ruK n.|niabatb DwItbL ,
b. n Jail, 1771.
L 4. • Dm., Ull.Biaarirub Lcrend
B«tr-hFll«r
b. II Uircli. UU.
(8m PUU it.)Hijor Tlmotbr DwIthL

b. r iut, Ina.

d. 10 JUM, 1T7T.
m. ( R«r., un.Oal. TImotbr Dwlgbt
b. 19 Oct, 1004.
d. so April, IHL

m. u Aur., incHllhADltl Dwldit
b. U Nov., lUO.
d. 7 Nov., 1711.
tn. Dec., lOOS.Col. BArnuel Ptrtfldff*.Uehltabcl Crow .f John nwl|l>(.
' \ lUonth .

r lle». Iknri Fllol.
L llargery Ilotr , , , ,

C Wllll.m P.rlrl.lf..

[_ Uarr Bmlth

f John Crow.

I Ellf«l,rth G'M>dirln .iMrirncs Klnf, . ,
b. IT April, IflOa.
d. U Dm.. ITSLIUt7 Edwanb. . .
b. 4 April. ITU.

d. M r«b.» uvr.B«v. JoiuUua Edwknk.
b. B Oct.. ITOS.
d. tS Uirch. t7H.Banh PlarpODt . .
b. » Jan., 170B.

d. I Oct, vat.llehlUbel Pomcrof .

b. ■ Julr, laao.

d. t Nor.. ITU.{Cipt, John Klnf.
Sarah lloUon

• J d! 80 !)«!. 17I«.
m. 21 Nor., IMl.Ber. Tlmnthj Edwtrdft
A. r Jan.'. 1T68.Bather Stoddard. .
b. S June. ISTt.
d. IB Jan., im.R«r. Jamn Plerpotit .
b. t Jan.. 1060.
d. KoT., ITU.Uar7 Hookar. . . .
b. I JiUj. ISTt.
4. 1 Hot., 1710.' Richard Edwarda . .d. II tcb.. lTt».(William F'Uardl .
A,nc,. «ld.>w of •r Anlhnny Bloddard.
\ Jane — ,EmanDal Ihm^John Pkrpont • .
b. 1019.
a. 7 Dec., 1081■ Rev. Samuel Hook« . .

b. ISN.

d. Not.. 149T.I Suaaona — J-".
' Otpt. TbomtjImmlr- lUO.. d. r JaiPEDIOHEE OF CHARLES W)l UIAM LEVtHt ( 1 JOHNSON.
PLATE IV.' Pral. William Woobej
JohruoD
b. U Jun«, IMl.. 2:1 Al.rll. ITTt,' Rev. Dre^ Batrhellar.Breed Batchelltr ... J John Batch«U«r."

b. 17(1). I d. IJG3.

ik, 11 iu'y, iTaa.' Got. Btr John:iib. 3 A|.rll.

d. « April. \-ijH

Ri. Ai>rll, IB3^.•{Z-.Suunnah Lerertllcm. J..|.n Umcit . .
b, 2B Jitn.. 1720/7.

ni. Ill l»rr', mi.Knight I.
b. 1 Ji
d. II .Jill)b. 1 Jii

II .Ji

I Keb.. 172V*.Abltall Biillolrh ,Suunnah Currell.*
d! 7 Hrpt,, 1776.ThoniH Lev ereS' I?" I H.r, U„.„„„,h.{Joaliu. '
b. a J
S.r.h-•{:r.r-' Nlcholu Buttolphr Thomai Bultolph .
b. It Auf., 1037.Uir7 Ba^lfr. . . . .
' Bob«rt Gutterldce <Thomas niittolph •} Ann nrljhtm or Brld
I himTli..o<M l.'kfrvU.*{Bob«rt G
Ooo'lr
MuryilatVfkl rtl'*Jtn«fl ICLDIOUEE 0(' Dr. Cfariitopher Jobn

b. f7 Bopi.i Itti."
d. 11 Oct.. 16!>1.
m. M Brpt., IBSO.' Otriilopher JohmioiChilil(>phrr Johniton.*Buunnt Stilb ....

d! 81 Uirch, ina.Cipt. Lemurl OatFiLr<tli Whlltemorr .
b 12 D«.. ITaS.
d. S4 April, len.m. 1» Auff . ITII.b. V Jaa.. ITZB/T.r Strnhra GalcL
llanird. >lud. IT Uar, 17U.Joarph U'lillicmora .CatbariDP Sbrdd.b. 17 Dm.. ITH.Bc«tUnd . .


h""


004


... 17».
i.pl.. in*


L ElUibct


h Corrle.EtUabclh Buckner ,d. Uaj

Catharlrd. 22 Not
ElluUth -Joacph Bht^Jd.
b. M Oct.. 1008.
m. 1 Feb.. ITIT.

Biuanna Wyer . . .Col. Drury Slllh . .MaJ. WlllUm Bsok-Slephcn (Intca. . . .

d! 1706. ■

Barah \Vnf>dwtrd.
b. 8 Feb.. JMJ/«.d. 2H Junr, 1748.Mft]. JobD Btlth.*f Capt. I^ncplot

{Jobs Bncknar.*Hoi'-I.h. tng.. fi Frb., l«(!2/a.d. 27 1
Barab —Ha). Jonathao WmAt.

b. Ift37.

d. 24 Not., lOSO.DfUorah l>iidl«rSit Filvaril DaUBuaanna RIcb.f Thomai WMltrm
J d 25 Ha>', 1601

L Itannah .*lUgh-irne.
bap 10 Jao.. IfllL
d. 20 Auf., 1071PFOIGREE UF CHMISrOPH
PLATE II.JOHNSTON.Dr. Chrtotopbcr John-Ben], rrlc« flmllh ,Ibnb U 0. Bmltb . .
b. It Jib.. 1639.
d. T July, 1ST9.- Ool. Wftltsr 3niltb .' WtlUr Snitb .f Dr. Clemrnt Bmilb . . .
lilRh Sl.rrlff Of Ctl-' Dr. Jcwpb Sim BmKh.

Comrf, KIrK HXIn.

Ctvatrr, ArmBnd'iUiUlda Rebcccm Prirc. .Flliibrlh Trice . . .
b. 8 Aur., ITOK.SiMli I'laphum . . .
b. I7U7.
d. 12 Vauh. irei.ifli>2; d. i;ai.Dr. r«lrlck SimJohn Trice of
Thill,, Ti.
m. 7 Dec, 17«L

Rebecca KInf.0«l. Thomta Prio* .' Col. Joitti ClapbtB.*■ Clement Brooke.Ool. Thomst Brook*.Klcbard Bmlth*r Rlchtrd Hall,*

[ miul>.(h - .•[■J. NIobo1»

Bew«)l • . .
b. jnr,;.; d. 1737.M&J. ThomM Brooh«.<Roa. Hobort Brook*.Hon. Honrr S«w*ll.<d. 2< Jin , lwa/7.I d'."'"''7Ma. '*"'■llioi T.lt.W


Bamutl Btouffer Ktjntf,m. 1ft Oct., 1S9I.EUubeth Wrmui .b. 11 Oct., 1787.
d H Feb., 18U0.Barbir* CloW.
b 4 Ai.rll. I7U.
d 10 Jin , lua.WlllUin Wymaa . .
b. X Jan . 1789.
d. I yar.h. 1820.. lUry Bok* Brtot,Umtt Grirn
J Aaroa DaTla.b. M B«pt. 1701.
d. 8 Jan.. 17U,
m. n April, 17U.b. I Jao., 1001

d. inc.

Uarr Pollard.' rictrr DIrck
. 28 Not.
. 12 Bcpl.,Bfpl., 1700. Ellub^t trr llimp*!.

i d! 12 Har,' 1081.'■garct Soi.plla .... J
. Au| , mz. 1d. Oct . 1719.d. Oc(., 1701.millaiD Wyman .Prudcnc* Putnam
b. £8 Feb., I«8S.

Oe«rfa QrlBfi.*

AllM .A&drrir Bouplla.Frknola Wrman.*

a. 28 N"» , low.
m. t Oct., IBM.Thomu Putaam{WlllUm field.*
Uabcl Htndall.

■r~'

I Prlacllla .

{Edward Uotroke,
PrudcBC* BtocktcR«T. Joha Btocktoa.Cftpt. QeorKO Bri[_ lhr7 Bok* Brut .Robert J»mt» Brest .

d. 4 Feb.. lert.WmUm L«lgh I
d! 4 Jiily.'l§tIfilltda Uwretir« . .Upton U<
V 21 Jul,
d. SI MilJolmXhan lli|Robert nrrnt . . .

h. 1701/8.
il. 4 l-M-.. I7W.■ Robert Dnnt ,

h.ffirr IWP

S July. 1702. f Kllr-b. b.ffirr \IW2.Ann Marlt Ptmha.n- . J d"*^ 'it'a" "
b. l73!>/in. 1 m. b.(urc ITWlib Seymour - . - | ^'P' "■^'''' ^J™"""" f ^oe. PlorcDllut Bcr-
' OoT. Joaie Wh.rton.- | J )j| VU^'.'"!**'

I'.;.; 1 f Hon, Hearr icwilL*d. Feb.. 1745.
Jolm TiCol. lEnullui Kcnwick.Irnad'ii Fcnwlrk,d. about lT7fl.b. In triKliml. f John PII«,»

Em.ih.'lh'" nif / *^*'** Jowpb Pl!» . . J |j in^yuK]»nd.

f FnvKn H.,t,ort Cole."W.,IU«- r C«pt J»m«i NmU.*
I Ann. <l.u. of Ben'j. OIILCapt. iftmei VmU.*
Anthonr N«ftU ...II Ann, d«u. ol BcnJ. QIILljh.,I^T.n.y J ^^<^^ l'. - -

\ ST.h . Dor>.tby^Iln,„ke I K ?■ ;^; ;;', ■ /^j^J- I Un,y'^ui^li'»l^t

d, KN.. I D..f-.tl.^ S.-ile . .

( Jolin l«n<a*irr i- ( Anthony N«ftU .

'■hn l-in^-UT J U, il.v. IW. [ n.Un ^o>lc J ,, ,.-,o

f UrniRTi.ln r.awrcnn.
r Denjifntn Lawrence . , J d, !(.»•:,.

I RacLael Uarrlartc*. ' \ t:,,j,f,^,[['—

{MftJ. £dwkrd Doracy. J E'Uird D. r*rr •
d. I7'i3. I b In rnfrltnd

K, . . ..

Honor Elder J . ^ r., '(I. Uit- , I80a.
Lrnveo Uwtini


Han' UiKdalena Ohren- I

d;;r1 J ,

{ da Jun.'.'ius.' nPEDIGREE OF AL0Y8IU3 LEO KNOTT.- Edwird Knott .EIlutKlh Sprln■ Zachkrlab Knott.' Allen fiifMnef.' William Knott .
. kliry Ualtlnflf.fWM.Un,Kno.. / ^"^^

I Ann — *■ ^'"'"b. l(kU; d. ITftl.' Anthonr N*4l« of

Chnrlci Co. ... .
b, 1(W>: d. 1723.Elltibrlli noiw.John niaklirm of 8t.Oftpt. J4maa HtftU 'Wlllbm n-*y

SI Marv-i

b. 1037; i.\ Nehemtth Blaktiton •r Raphnel Nrale J Ij-lon. Nnrtt. Monti.

L Jane Forman. w1d.jw.

p*. Harmailohe BUkfa- f John Fll.kl.ton.

ot Duii.ati. 1

«. FllMlirlh BowMr Dr. TbomaB (

"j::',;;:«'';T:i'li^rt. Uu«nna.%..w.at- M>iryi To," JoIlD DlflM ....

I RInnor Uanull (t).Col. WtUUm Dlfffii^F-lliabfUi pBje* . .Ellub«th Sewall . . .
Widow of Dr. Ja

L d. 1710.'Baral<, itaMthtcr <Hary Keinpe.
Franria Panr.{Richard R<^watl of N.m \ "''°' °' ^*"'" '* -
rolon. C.). Warwick, [ M.rg.rel Or»«'hr*Dk . , J *"""' Cti^ehraoli.
Uarv DiiR'lalrI Inc-nl l.owe of Dcnby. J .if l»«b. 6 Feb., 1710.
d. 8 Au«., 1709.
in. Id Cbirletlon, 8. 0.

Uary Ollea.ItcvoluUonarj- Wir,AND JULIAN HtNnV LEE.
PLATE I.b. 8^ Not., I81J.
m. M April, 1840,<3n{Ileif. John Nlcoli
d. 27 July, 171
„,,.„„- „.,„„.. Chotlwton. i■ of niltnlnf-
N. C. (■.„•.f ItoblaaoB Uumford ,Sarih Clirintoplim
bopt. Dec , 17
(See PlaU III.)' Darld Mtllet (Hup

of U nochelle,

Fronrt
Wrnl lo Rnghn-l >,

his family .h^r .

Edict ut Nantc*.^H. C. I Unv. ITB7.Hi
ll. 22 May. 17IH.
I. 7 July! 177?.Banh Jcnrhri
b. 12 Julj.
d. 14 Uar.b. 12 Julj. 1773.OInfr .
80 Sept..
. IS Uirch. 1700.b 80 Sept.. 17(11.OlJcnn Comitock .
b- ( No?.. 1709,{Eb«nn«r Jc
Alice .Jimm Kenner .b. l>l

•5 Ort , I7M.
. 10 Jan., ITSO.rrc«-loVB Whipple .

b. II Dm., i;j».

d. SI Aur, 179).ni. iO July*.
Dlneh nordcn

Jimti Oln«r
h. n N..T.. u
d. « *M.. 17
m. XI Auk., 1

ilallrliijah Dro<lllf.adlih Cnmilock.
d! 21 Kb.,* 170*7OUdlBh JenckM . .
d. 17.U.
m. 21 llaj, 1718.irtliiir Frnnpr.

<i. 2 KrI. .'km. ■
ni. 2 .T..m. ITJXI """■j"'^"' '■""■'■ ' PEDIGREE OF

"" "' "'"' HILLYARD CAMERON LEC
And JULIAN HENRY LEB.TboniKi Borden .

III. 3>) Jill'. liHII.Clliabeth Arnold .Joeepb lenckei .13 K.'b., 1083.Joiepb WhIppU

b. io.2.

d. 28 A|irll. 1710.BIrfacrd Borden,*

I 'i'"|.7,'.','"d iflTO.f Thomei Arnold.*

■{?f~L Mary Uolnica; Zicliurhli IMdr .M \"V . 107«, J .'"Im Htnwn '

I7M. I Marj llolint*.yi.hAND JULIAN Mtrmv

PLATE III.■ nirhnnl f lirUtophert.Pctrr Bradley.
i. 8 April, lflS2.
m. 7 Sept., ia&3.

EllubeUi Brewttei
b. 1 Uay, 1037.
(1. iM-Eldcr Wlllltm Br«w-
d- 10 April, 1041.c IOurdon BaltanaUII .

1). f. M.r.li. |ill».
d ?! B.-1't,. 1724-

Jer^i.hn nichirJ».'Nalhanlcl RaltaniUll .
in. 2S Dw., IWU.■lohsrd BsltoDiUll.'
b. 101 0.

d. W April. 10l>4.' C<wmo UirkrnileAhrahim Johns . .
Cilvert Co., Ud.Ano John*. . . .

b. -.

d. before ITflB.Ellubelh Hanc* .b. 20 Harcb. 1704.

Calvert Co . Ud.

d. t JuoF. 1S64, Ualtl-- Brnjamln Uachall .
Calvert Co.. Ud.
b. 14 Auff.. 1743.
d. 18(17.' Om. Norburf Uackcr
naHlmnre". Ud." "Calv.Tt Co,, Md.
b. 101*!; d. 1778.' Jsmaa Hftchftll

(niv.tl (.., Md
b. 1(177; d. 1717brah Tarlor Uachall. . .{Jamil. n..kr . .
Itr.-.kc riarc
Calvrrt Co..
b. otrra 10M.Bli/ntrrh Kenaej (9par- „„.,,f Ri.lurd r:oll..«ny.«


Capt. John Hanc»l<KP, 2f> Apt,. inj7.OoT. Robert Brookt.*{Capt. Jamaa H
Anna nill . . . .nnmhc l-lare Manor.i ri,«rl.-* Co.. Md.

V d 22 N'.».. 18V1

1 Km hard rink*.'

1 CalvrTl Co.. Md.d. before Ua)-,
MarKaret Hale.Uarr Tajlor .
b. 1 Julj. r' E*erard Taylor

Calvert Co., Ud.

b. (.0. of Vork. Cnc-

land. 1708.
d. U April. 1747.
m. 10 June. 1741.Tac7 Burse* Norburj.
b. 7 June, 17tW.
d. to P«b., 18ST.FtancliT.jlor.'
a. In London, Enf-John J(.bnih>n (S) . . . .
of Calvert Co., Ud.

d! before June, 1755.I L^wnrtca Jobnaoa.*

f John .L.hnaon J wm p,obaied 10 U

^_ of' C^rt Co.. Ud, I ^vm pn.U.ed 2 April, ^ ^"'« —d. March.
L ElliAbcth ':Martha Anne Downlnr.
b. 7 April. ]B2».
d. 1« l>ec.. IBM.n of Peter Johnanii
fl), of CaltrrI
lod Jaoe. bl*<d. 1709), of Calf.PEDIGREE OK OEontiE NOHBURY MACKENZIE, 2d.
PLATE II.rhltlp \or1.iirv . . ,
( li.->lir <•:.. Prnn
l>. 23 A|irtl. I0D3.

d. .

tn. cirra 1TI0.

Eirtsbcth Brltlon.Franci-i Hugh, wtdow.' Geo. Knrburj Uirkm-b.. 11 Feb., If>24.b. 1 Ju
d. 20 FI Norbuqr .
. 1SS7.. it a<vu WW.Biiunnah Cninipi.Dut kinghaiii, Prnna.
oi. !1 Vtc', 17&7.V ;.-ra.h. 15 Jin., 17Sa/4.b. <ircm I
d. 27 Jbd

I ll>fT .John ^-arbnroiiirh.*
I.on<Ir>n, Enfland.
Im. lOJi!S.
Kfturned to EnglandOeurtff Norburjr Uac-
l«-ntle.
lUllliiiore, Mil,' HowfII Downing .
b. H 8rpt., ITU)Hirlhi Aniw DowoIrc.
b. T April, I8».
[ d. 1« I}«c., 18H.irarrl«tt Oonucfe .
lUIUincvrt Oo., k
b. 17B6.Irwph niitvnlnR , . , ,
ni. U &rt!. I77S.■ Danlrl ra.tvh Frl.,, 1721.


AblRllI Wllllimi . . . .
IVlrxlUm Co.. Conn,
\ 2 tW-pl.. 17MI.b. il <Jf.,t.,n, 20 Sept.,Winiatn WiniBnit
lloiLiiM. Muu.
b. 31 April, toilNiohoUi C«dy." OEOfU.E NUHOURY MACKENZIE, 2rf.

(lr.,|,„. M.,,, PLATE III.Bobert WlllUmi.*b. 27 April, |C».
iri, 24 Keli.i ISM.Wllllftm Parka •...,' Hobart Ptrk*.i: . 1708.
M.w. From


r John Wlncheit«r .■^>n Rli-twrd SalM.*'H.nrv St..rni.0«l. Joacph Wlllltmt.Abigail »>Wa . . .
b- 13 Kb.. 1O07.
J. 2J Jan., 1771.f J,*,.b ».-•
■ h Ulw J «l I.' ^. |.| , iflg

.7 Apr... ,«,. I ^^^[ ■•■;^. .«nrrtnlrM>, U..^Sr.r- r- Eon. EdwardUarlha HowellnoHi re r.i.' m!i,'

1)11 M ni'inK-h J "'|i,"|'^' *■*"'' '''"

ii.ii„„,.n. V.;.; iij; I ,'''',"j,';;;k'''',vJ'''- 1 i>.V^Kt\u».' William O..
Ilaliini..!.'

«iii (iroiMitti ima.

n> Ji.hi'. 1TI>3.


1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 3 of 12)