Maryland Society of Colonial Wars.

Genealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) online

. (page 4 of 12)
Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 4 of 12)
Font size
QR-code for this ebook


il:.lnmotrtd',"lld.■ \ liallln,,,,, foiriti Ootauck'I I Jul,. lOJO.

{Hon. John DemUi. T ""■ Blctart TF««t»
I) leiu. d. 1716. "'Ii^.'c lii*^"'

Mo"™ t'".'i \ i '"il^- ■

Allc» Ra,lotd.
\. 11. Mijr. lua.r ncv, .Inhn Gorauch,
I) l>

d. lil.'.7; III. IBM.
Ann U.»il.r(.. dauihUr

Tkninii C'liala.Barili Cunla
II13JPEDIGREE OF GEOHOE NORQURY MACKENZIE, 3d.Gconcc Nuibiiry llic-

krniie, M.
m. IS April. IS7I.
(Sro hU I'liirl rn

Uacbftule line.)


' Amhnse Marfchil

Kit...r7

BaltliiK.f«. M.IATthiir rm«r7
■ Dr. Jol.n Eii.or>


0,,' vi'


' GUIcon Eir


d! i;«7'
m Co


lid!'


, Jlr<ri«>ln* .


1,,,..


Fniorjr. . .


'mV


"T^i:-: .
.M.rr
1'-


^ lA., ira.
July, IH?9.


KJ.rwCarullne }>Uty Walsh . . .
DBlllmi>Tf. UJ.Lucia Tennlllc Pmorj'. .Uarr Jane TlUtrd . .
Daltlmore, Hd.

d. D*<.*niber, 1908,llrnry UlIHa Tllyard.
H<illiinnr«, UJ.TihnrJ, ol L«n<Jol.n W. GarrPEDIOREE OF WILI l»

■S«m.


''■ml'


Mt-"


d. Id


T"


kUnnlnc-
..re. Md..


m.
Lurr
■CI
ell. .


dl'.*/


prll.


IBM.


L S:


S Nor
Oct.


I-7SJesDncUe Thnuton
1 Dec, 18U.I San Klclchfr.' Hind HIT Thniitfin.
ot l^xlnxt K,

b. K.i... not.' Charln "Ajxm Tlinntoo. ■- WIIKam Manning . . .
ot |-aml.^ldR^ Uu
b. 21 Ml). 17110.
J, 17 ScpL, 1178.

Mirr White.Utry Duchncr ....
d! 18 Aug-. 1788.
ot Leilnston, Kjr.b. In nillerlrt. VaM..

d. In Canihrl<lce,
Ua«.. Feb , 1718.

. Banfa .MkM . :!! .I>il).'l• Edw.rd Thru


"s;


Col. Jol
ol Oh.


n Thnuton. . ,
1-i.lcr Co., Vl.


m. 91 Aui


.70.


rf w


■'t * iTnli'


Eliralxlh Do


uldenSuunna Prrrr, td iCol. Bamufll Buckner.f Col. Bamti
" \ AoB .b. 21 D«.. ITMl


"i,Hjrj' Comellut Irrlng &9"
•9IrhanU Canon nmlth.d. 11 Jul), IMS.PEDIGKtt or Hl'..HAHUa C^ilE 'J MEEKER.d. IT Aug., 1722.f Sflmiirl Marth *
.J Elli-ilicth. N.
\ d. I'l June, UEJward FliE Randolph.
Cathcrint Hartabome. .Kletaard Bftrtahora*.*PEDIGREE OF PAYMAbI tH Vv I ; 1. 1 AM ALIIU • LRRITT

AND DR. SIMON WICKE8 MEHRITT.

PLATE I.a
a
t3
tT


Jj
t;


jB


s


M


^ B

-i


^


»


■a


■-■1


&Jamo AKrtfl UerrllL .Jullinna Stcntft .
d. Sc|>l., IHI.BiDina Henrletti' Samuel Mrrrllt . . . .
d. 1827.

I Anna Uaria Thomti.Hinon WIcko
b li Ocl..
d. W B«pt.,


i""

fV^Ji;."'')


ElUBhrtli Marlon Hat-

chUor.

b. 11 Jan.. 1821.
d. No«.. I3ai.


m. a sli.i..

Ann KIclioIion
d. U Au(., 1fiamuel Mrrrltt ,of Kci.i Co.
d. S art , 170>.
m. 9 March, 1769.Rebwc* lliiiler . . ,
d. tl Nov., 17SB.l/ivrrlnii McrHlt.


CapL Simon Wlckts. .
b. 1745.

m. ini.Rebecca Troth .b. 10D9: d. 17M.Hannah Con>«K)« .m. 13 Jan., 1700.

b. 2« Oh., loae.'r U.vrrlntr Mlll«ar<l.»Mtcha«l Htller.*f Henry Hoalw.*
J oC htnl r..., Hd

t Johanna -— .Be-ldy ....

Dirk In.'
l.-n. Co., N. J.{H«J. Joaeph WIckca.*
b I'v"'. >\ im. f Thofnaa Hfoaon.*

An- ll,n..n J ^^1. UU>^.l mi.

{Simon Wtlmsr.
rt' '""lirV" r Hr, nt.l.ird TIlphMun,'

If Bobcrt Duna.*
Robert DuoB ■{ "' V.!".',*^"" , - -
b. 1674; d. 17». lj„ttn —-

f William H.rrU..
Marj- Harrli J J.ne — ' **' """

I f Mlohael Miller •

i b"% Feb , 1608.' 1 M=f<h» — -■ ^ Stevene. lit «lle.

{of f>.ll Co. . •

b, 10(13; d. 17S7.

f Oornellui 0(

I M«ry. widu- of Uoeei
l AllorJ. 2J »ite.f Oornellui OomeiTi.*' Col. 8lni..n U-kk«r Simon Wlcke« . . . .
" II Oct., 1SI8.
SO Sept., tSTO.
. IS April. ISJl.Cllubelh Bilk* .
. ti. It S«pt„ U7i S^"' Nilhin lUlrhimn. .
h. i1 Jan . 1770.
d. M Ool . 18(3
m. t» Bopt., 1817.Eliubeth UarloQ lUl

b. IS Jan.', 'isa.'PEDIGREE OF PAYMASTER WILLIAM ALFRED MERRITT

AND OR. 8IM0N WICKES MERRITT.

PLATE II.- Pdnoii.r.n Ch«rlM

nrakft

b. 2 Mav, 17(11,llrnrffeta IfarIa Mcoti.
(Willow o( Sam'l

b. 2 Marth, I7fll.il. 19 Nov., 1313.rhllrn,..n ChBrIt
niakp. . . .
«1. KOS.

nn lt.>r>i>rr . . .
b. 1 Ajull, Vf

ntlam NIroti .
b. 173')llcnrlrllo Ifarla Chum-

b ■2'i Dct.'udo.
d. 31 March, 1J77.m M April. 1718.

larhH Nolf-mnn . .
b. 3 Dec., luna.■ CI .l.«.-pli Nichobon. .b. 10U7; d. 1701.C llrmkfla >1i>rl:i M.iyd. .Col Edward Uofi*
' Ool. Fhll«mon Lloyd. J |j' " \',;.^-]'''""'' '^'*"(»i.t..«- of lUdiardrtrtm Maria titnle.
l|.t..«- of H
^^ n.nM.-tl. Jr.)

d 21 M4). 1(157.Capt. Jtmei NetU.*Ur.hOtpt. Parerrlasf Jkmai Friibr / ' T'^ ht'i'*''

l Sarah .

nry Bawall.*

I...«c.* mar. 2d, , ^..

Ctiarlp*. Lord Raitl- f »lnwiit Low

mo,c J of D*nh,,

[ Anne Ca»«>d(- William II..,
Col, WlllUm Hopper. J ** '""■Mtj. Nlcholfti Bewail. .lam llxppcr. L Suaonna nuriner. Henry NIroli.*
h. 1 April. 11178.
d. 12 Kib., 1718.

Mrr ril.'lh Howlf, Xd{Boloroon Wrlfht.*
b. id.r.. d. 1717 r ThomM Hmwa.*

f Thomai Hynaon J b. iei»; d I«7.

*""■"""" I <-■ '""^ "• '™- ta„o._.

L Ann. O.ln.■•miitl Ohambir- f Tli.im.. n.aniWrl.ln

l«ln. • J h. IBM; d. 1717.

I>. Ill Mnv. 1(1117. ■ 1

,1. .-vi April. IT73 L Ann Prnkclh.Jrihai LloTd


d. J7 S,,,l,.


'; '


■ rln Mo,d. .


"' " ■"" •


M.t,


1, I7IS


Anichar.l Chanihcrlalne.Col. PblUmon Itoyd.
b. 18)0; d. 1685.

Hcnrlcria Ifarla (XpbIp)f Thnmaa Mcfiolinn.
Ann Nlrhol*.)n J d- 2 Auf., 1817.

d. It Aur-. isis. 10*pt, Edward Bor-Otpt. Jam*! Smith,

b. Itea; d.^lTflO
m. 21 Jan., 1708/B.I Debornh Borden, widow.

f Ool. Wlllltm Bur-
.J b, \<ti2. d. laaa.

[ EllriLfth Robins

{ioha Chaw.*
d rlrc- )WW
Sarah ^-.

/Tl3'\p7li:W5. - *l W""""*''"

r Thomaa Hynton.*
f 0«l. John Hynion ... J b. itJiB; d. 1<W7.
J d. May. ITDV 1

LBarh«l— . °"" ~~'PEDlGFtRE OF HARVEV MIDDLETON.
PLATE I.S'llhan MUllfton. . .
b. 8 mo., )&, 1711.
m. a ma., 14, 1707.b. ft mo.. It. 1722. 1 . ^

d. t mo., sa. 1770. htlhrr (llllHTlhorpe. . .

m. 10 mo,. », 17«. h 12 inn, B. iflM.

[ d. 4 mo., 27. 17W.Thomai Ulddlet^n.

Ibcrlhorpt.*Raniub Powlet .m. I mo., M. IM4.r Thomii Ollbo
[ F.«rhfr .

r^ri^- ;^""" —

I Ellubrlh .

r Jad«dlfth All.a

b. 1 mo., U. im. 1 ■'•"•'• "'2-
d. (1 „,o., an 1118, [ ElluLHh .I Cilhe' Nathan MlJdIet
b. 4 mo.. M,
d- 2 mo,. 25.. a mo,. 28, ihsa.b. > mo., n, 1791.Hannah 8. Atbertoa.
b. t mo.. I. laia.LTdla AIIpb

mo., le. 1761.

, filacay Taylor ....

d. 1700.

. 10 Not., ISIS.d. 5 mo.. 80, 1777.Ukry Roblna
b. 10 ma,
d. 179B.b. 10 ma, tl^ 17».Samuel Rnllni,r John Adani .

I Elliabfth .

■{::;:::l.Kiel Tinlor*
2 1110,' 14, 1OB0., Dellv«ance Roblna. . . J B,.nja,.,|n nnbln. .
John QiilchMll I uiiii.m OitUkaal)Joacph Rocen . , ,
fiuaanoah DordmElliaUlh R..blniJr«F|.h Hfrcit . .
b. 101-2,
m. a mo,. 1721.■ 1 Elluh«(I Uarniadukc Hon

, I Danl«l Rnt.lna.

1 d. 1714.

. I Daniel Rolilna.John Roren
Mary — .i'tut. I i.t .>! lu,. S-. . MIDULETON.
PLATE M.. a mo., M. IHSa.{Ilrrry Atlirrlnn.'
in. .
J».mct Thclwcll.h. 10 mo,, 10. 1732-
d. 4 mn.. Sn. |(<I2.
fn. 11 mu. 11. ITOO.b mo . 21, 1043.
. 2 niJ , Ifl, 16fl8.Bitunna atrrrtt .' Otoift Atbcrtoa . . .

b. 7 mo., 17. 1780.
d. ( ino , fl. \btt>
m. 11 mo.. 1ft, IBIO.b. 6 mo, 2, ITKr ll.m.i.hr.'v Witc

!*^ii moT'e.' i'bm" I y^^ ^^^jprlarllU rrmlii-rinn.llinnah ^
b. 8 mi . .
4. e mo., 7, IWO.b. 8 mo., 37, 1744.metaai F«mberton.<
1. 1 mo!, i, 1077.Ralph nr Raph« Vtm-

b. 1 mo , 13. Iflll.(I. K mo-. 3>i, ie06,{Danlfl Tboinoi.
m. T mo ^ St, 17nS.
Cithfrinc Morrll 1 Ev«n M...L d. 8 mo.. 8, 1h. 12 mo., 14.; Oltn Knigli
I b. II rb. II mo., 17, 1719.Elltabeth Jam**. .{Cwrtre Jim
Buinnna KHSuianna Kolirht .
b, e mo.. 1. 17
d. B mo., 1&. 1b. 5 mo,, 24. nt*.
d. a mo,, 8, 1777.
m. 8 mo., IS. 173S.r John WoolitOD.*

7 mo , R. 1«81,
b. B ma. IIW ._ I ll«nn«h r.K.i«r ...

d! n'"m.>.. IB. ITj'l.EllMb<-lh Wof.liton . . . ,
h. e mo., 24. I7tl.f John Wlldman . . .
b. 2 mo . 2, 16S1.Elliib«lh Wlldman . .
b. Ifi mo-, SO. 171T.J- Thomi* rr»r».>n.*
J m.'?«mo'. "i. 1871

I J.n. .PEUionii. OF JOHN Livih ion minis.hllln Ulnli
b. b...nr>


1.. ' 6«.,


•»


d. il^lilma


tc, Ud.


«


m. N>w


York,


lown. 8. C.ri.iiii.


l::th; b..; • ■


,1. »»


■ nnah, Qt.,


hu


wpurt. R. 1.,


I. N,
. d. *..


whTi. n. 1..

(-•n.llni. ISIS.rhillp lllnlK.*
h- Knt'lan.!, 1702.
d K<vannah. Qa.,

ID. Ix>mlan, 17W.

Ablcsll DiMh.6«rah AuguiU U?-

b. Tiv.*.U.' N." T.,' U

Dec.. 1607.
d. Balto.. Ud.. 1 Jul.John flMift LIvingBlon. ,Robert Cainbrldffe Ut-

b. N.W York^ 1746."
d. Ni w York. ITU4.' Kobftrt LltlBtaUB,I'hlU., Pa., to
ifw York, i Feb..I Ufd .
' No»!, 17«.John Swirt

in. 20 Mar. 1710.Mra- Jajper UcCall, dM

Mir<lutcn Kollark. .

b. U*>.B. Del.. 1720.

d. " Ctoydcn Lodfe,"

Biicka Co.. Pa., 27

Uarch. 1790.Fhlllp LlvlncatoD,

2.r Lord

b. Albany. N. T.,

d. \.i York. N. T.. I'abrm-li. IWII.
fftobart LUInKaton* . . J d. It'itUrdam, 9 Aug.,
Jot Llvingaton^York, 1063.
tn n'naitrlarrCol. Jicob Rollack . .
b. !.(■«<■•. DH.. 1002.
d. I.cwii. Del.. 7 Fib,,

m. "tewn, Del., 7' Petar V4n Brufh .' J*<(,b Kollack.Reronlaa Bbaphtarl.JohftDsaa Tan Bnich.tOU. f Rocloffae JanM.Katiina Rocloffae Janaa.Alice Shepheard.Anna W. U. Thomptoo. J .i
b. 17B7. ^ "

d. IS Oct., 18SS.Capt. William Thoinp- f O" Anihonj Thomp
' 17S3.r Oftpt. John A*«rT.*

i. Del . 10 Not., ISBt
I Barah .I MU .(UllI'i'T.'.T,' irii.v I Ell,('il'!Vl."' - .PEDIGREE OF WILLIAM ARMISTEAO MOALE.
PLATE t.Rlrhard llcnrv Moalc.
n.ilhm..rp. Mil
U. 2f. .Intl., 17C.\
d. 22 June. IWIJ.

m. April, ire;.John Moilp. ,
b. 2 .Ian,. 1
■I. 6 .l.ilr. :Cllln North

l>. 1T<1.

d. S8 March, 1839.<" Cnpt, n^lirrt Norlh". .
Ii.illlm..ro Co., Ud.of Anne Ariimtcl Co.,
M.I.^ Ellen .Fmncfi T.hM . . .
d! 25 Jiilv, 17*5. L Ellm■«r'- "^ '"",Toj.AriMlilrxl. . .
-: d. 1766.Ool.Benrr Axmlitskd.Uarlha Piirwrll .. 1740; d. nu.Jtmei Bo«l«iMitJ. nnn. John KaiCol. NIcholai Oreon-' 0»pt. Thomaa Todd.Col. John ArmliteKdOol. LowU BurwelL .Col. Robert C«rtar .Miry Wlnchwlrr.. ObftTlai OkiUr. .

ru7;'d. 17W.rn. 25 bet'., 1712. Ellft:j Col. John C&rt«i

llfiUii, UnJoo. .... M..MI.'.> Co..
d a July. 1710. I Wsry — '-.irli C«f(rr. . ,
b. ITlRO).
d. Dw., )7».n«Td.
i Feb..
d. 11 Oct.. 17&7.1>. S Feb., 1726.Ool. 'Wlllltm Brrd . . .Mt]. Lewli BurwoU,

d. '."i N..V.. inSj.
Liuy lIlKCin-i.n. , . .Ool. John Addllf Col. W»rh»ni

• i ini.D<]aii •

^ d. iriiT 1000. / Th..ri.j.« TuvW,
'' Tl.fr.« Dlount'(T>.n«nirl Gr,r.„rh J *>' Lcndoo. MfrrhanL

hvinT'lo'u "*^ "'' lAnneMillwn.Mlrr, dmiHhter ol JohnDf YorkRhlrc. Eni
Fmnrni ThonpBon.Edwnrd IlurwHl.Edward TliinvHl.Dornlliy Dcdcll . . .
Capt. HoWrt lllKKlni


Ellub«(h Bacon.Rbt.- William Wilkin-
Gt. Wary'a Co., Ud.Thomna Luilluw .r Thomai Pile,
i o( Hulton. W
I- EliuUth LanirEliuUth LanKtlth.Ckpt. Thoinaa Btair-*Rev. PanlM Honol Ooorgp, 3d LurOd. 20 April, 1771.- friniim Armlitud'■ Wllllim WlnchMter*
Foumlrr ot Wcitmla-Ororce Wlnchrtlu .D^lfuinoiBimnal Owlngi .Dehnnh I.incti . .
b. M Ort.. 1718.[ LrdU Rkliarili.
' 8ftinu«l OwlngiIJrith Randall.

b. 1 Jan.. 171

. d. 11 Uic. nf Rlchird Owli

\ n«chci — .DiUlnintp Co., Ud.

d. 1752.

ro. S Stpl.. 1710.ElMimr Doner{Oirlitopher Ran<Ull
Pttnntfd Iind In
lljltn. Co., Ud..
1075.r RoViiirk I.)iich.

J of miro. Co.,

\ d. 171(1,

ilfb Tinnfj .
A. Ar.m.lcl C^
b. II Nov., 10
d. 1742.
m. 21 Aug., 17

-, . ,. f Rich

b. 10 Jul,. 1685. \ d.Ool. JobD DorMj *Rldurd Warfleld.*f Edw.rd Danty '
\ A. Aruril*! CoPEDIiilltEl<i:ilt, Calvert
U<1-
), Talbot Co.,I.liliit IIHI.-(Tilliot
Co. Mi.}.S-i

a?Peter BerT7 Uulllkln .Ibry llBtllda Brown . .

Tilbol Co., Ud.
b. to Nov.. 1813.. 3 Itcc, XHUi.d. CS Dec., I84T.Talbot Co., M<l.Inoft LoulM K«mp.

b. M No*., 1S4I.

. Talbot Oo., lid.Talbot Co., Ud.

b. lTi«.

d. March, ISSS.

U»Tf Ooi.
Talbot Co,, Md.


1


ll. Ji....."\


™ 1

T.ib" r °


Md.


•nr. Brown


5; » "n.


laii.


Tllbot Co., Ud.
1, 1770.


b. 1 Voc., mi.
d. ID April, laiS.
m. 10 Nov,. ISIt.


M«rr Drjin
T.lbol Co


, WdJohn Savwrll lllnliM. .
Tathot Co.. kl>l

h. IS Sept , iTez.

d. 11 Uatch. IBII.d, K Feb , 18U.Matthew JenkinUary Proctor.
Tbomai DcUhaSarah Combe* .John lUmtlna.

Toll.ul Co . Ud.
411. 1725.

Rrberra Sarwcll.d. 2« Jan,.' irtiw', TaT.ThoMiuR Jrnkmi.
d. 171'J
Talb..t Co., Md.t Co., Ud.r J..hn

' ni,l,.rJ Whil..'


^'


Jin,™ While

d, rlr. 1710.


<) 1(1 J.r... 17H/tO.
Talbul Co., Md.


f Btrct. John Cliff
Jol.o CIIII

T.lb..! C,,., Md.


Talbot Co , Ud.


h. 18 Ni,v'.'l707.* ' * *
T.II..I Co . Ud.
d dr. mj.


d. 10 No... 172J.
. KlliaUlh -.


I Eleanur .*

Cirl, In Olrert 0,l,


Ud


d eir. 1«M. T«I»««


ell. ...


■ At,*. 11 Bodwell.*

8.1, led IB Telhot Co.,
IM., dr. IMl:;:".;•" 1Xlil . UC CI .•SI' Dr. Hflmucl Troth Kemp.T.IU.i (,. . M.I.
b, 27 Jan . 1704
d. 20 Mtrch. lfl->0.ti. 22 Ppc-, 17?II.
d. ai Jan., ITKA.
in. 2ft April, 1791' Fr*nrl* WrtgMxElrnnnr niik« .r Lieut. ThoniBi BiI it. 1740.

Tall... t Co. M.I.%.!,..', w <wMow). .1 Aiinc Anm.ipl Co.. *Tilbot Co., Ud.9arnh I'au-likll Trotb.

Tallx.t Cn., M<1
b. la Vrh.. 17fW.
d. 27 Hay, 184S.' Hnin' Hardoaallo . ,
I.. 2 Jan. IffJ.
TflllH.t Co., M.I.
ni. 17 Nur.. I7ti».EUtatMtlh llardcattU . . .
Talbot Co., Md.
b. IS April, IWIS.
d. 20 Teb., IScD.Har^ Parr..M . . .

Toll-.t C.K. M.I.

b 17 N..V., 1771.

L J. 21) Jai) , 1913Riirab ratchall.
b. dr. 1733.

O. . Pa.
i 21 Keb

b.>t Co.. ltd.Chnler '
d 21 Keb-, 1708,Qu'n Anne'a Oo., Ud.Ilary (Ornn) ) Eliton IWin. raw-hall ....
ChMirr Co., Pa.
h. 8 Jan , I0U7.
il. 17n■^.
m. t2 grpt., 1722.Hannah (l.l...vd) Robert


22 Jon., 17M/a.

. - K.b.! ins.

.. — Nov., 1747.Thomaa Paacball *' William Jonklna..rrh. 1711.


r «"• ■'"1'" "'


llim..
._ 1008.


J W Ni.v.

I'tnii.
in 1077/!


ItW7/8.
.., IVIH.
a., P.


"1,""';. ^r;.:


n W.ln.


f 0«<irse Parrolt
E.tir"


P.rt


TilbotE:ilul>«tb Bodw. J .1. rlr. i:m
1 m. dr. 1070.
I Uariarct .•PEDIUMEE OF WM. 61 ARH MYERS.B*r. ThomM Hrera,

b. 19 Uar.'isit. '
d. V Juir, 1S»4.
m. 14 Feb.. lULr John Uycn i Jo'"' <*• >«« (tatar

. es Julr, IT7B. ' Uytn).

. 80 Si-pl., IBM.loha Morrta Hrtra. .
b. IT Hot.. 184 J.
BL ao Umj, U7«.d. K JuiM, UTS.SIJudfft JohD Vorrtt ,Wm. WcSendrT SUrr. .
b. U Dec.. IRIS.
d. n No*., 1800.
m. 19 e«pt., 18S».Luvs Tliwiid« BtMit .
b. U Julr. UOO.
d. M Bipl, U»4.r John Noi
r Ed«^;dJIor,l. J J —

f4t*"1 ". ITM: llUrr —

*•■ L llinnah .. Rer. Jamet Rootar *Hiry Jan* OraiM ....

b. 18S1.

d. M Oct., UOClr Wealer 8Urr.
■ I Oct., V
9 Hit, 11

. 9 ji!ir. 1PblUppa Younr Oorum.
b. t No».. 1788.
d. SI Jan., ISOa.{JoKpb S. OruM.
Catherlu —~.
'' Samuel Rook«
. Sarah Berber.Samuel Rooker.I John Berr' jMeph Starr .
13 /ulr.' 1f > Dr. Thomaa %iut,

I. Irtll do En.r.Kl)

d. !9 Oct., laaa.

L Rarbel .

^ Joa«ph Wild.*
h i-afl. d lS4d.
m. to April,


r^i*bAblfillBaldwlii.

(Baldwin)R«r. John Boutbmajd.f R«r. John Sou
\ Bu«imah .<■ WlllUm Bob«rti.
[ fluniuiah OoIUds.Ellubeth lmim>n I

ridge

b. 11 April, 1700.
d. 10 April. LSaO.John Oorum.
-' Barbu* Tounf.■ r John Gakrldfi
' \ R«chal .md tlU»'
U »1fa «.
UU).


■Id'' Wniftm Ncff .d. SB Mirrh, IbU.' Rmtoir Nir (Ncff).^'bDluritU Ol : ETER NEFF.8.' Richard W4} nf. Jr.
b. 1771.
d. » Ui^C . IBSL/■ Thonui D« Clifford.m. U B<pL, 1709.
EllulN>l)i De rilRurd.[■ Rev. Thoinii Lrc*ElUahflh (D«) Clifford
^VlJM

d. la Oct., iwi.Jullknnt Elmyth* .
b. 17BI.
d. a April, 1B0T.b. 80 April, 17.


7Hon. Thomki Bmytbt.
ni. 12 Utnb. 1702.Sarah Orrsham. . .
b. 14 July, ITSn.
d. £0 July, 1701.


Tbomftl BmTthtf RlrlRlrhard Grcthim' Col. Thomfti Bmyth*.*
A. M*v. 1710.

, Martha , td wife,

Thnmaa Rtnncld . . . .

d. Oct.. 1711.
Franc« . Sd wife.)or Jamot Klo(- f Tl>n
l old ■ ■ 4 J.^HtOlliHtE OF ti.' QiuUfia Ob«r.


' Rtrhtnl EllU Ohcr .Catherine Tcddj.Bcbecc* KeltltwcILUay, ITia.
Sarih FlUt.
1T2S/I,ncurl)', Uhl
■II. ZH Uay, 11

irih FlUt. . .

bipL Haleni, 19 Jtn..b. N JuM, ITM.Thomaa EMU.Jou-ph Btandler. .
b. 11 Nov.. ITOl.
m. 81 Dec, 1714.b. IB Nov.. 1100.b. 2S May. 1T07.r Krarrla Ellla*
' 1 b''ln'lr*urd.

I Jano Stkcry.Ocorge BUfwIlej',r John LoTcH. - '
I Mary .n-bMt Sallow* j John fiallowa.

b>i>t. 2U Oa, lOTO.

m. 14 Dec.. 1097. „, ,,Irffrey ThinwllRichard Ober

b. 1 March. HW3/4.
d, 2 Aug.. 172(1.
ni. 10 Jan., l7U6/e.bapt. 81 Jul/, 1087.Richard ThiMcll. .... J Al.t...iab.>n
Beverly, y.a. \ KLKland!

Ellrabcth — .

Irlii.il ni,rr.
It.virl.. Mi«a

ti. 7 Mircb, i;i6/e.

d"^l^'in';'T7*^/^ ' ■ 1 Ann l'al«Kr.ve.Palar Woodbury. . .Joho Woodbury.*f Joaeph r«tcr .
' M UMrch.
. Sa Jan , I7B0.b M UMrch. Iffi7.
d. Sa Jan , I7B0

Rcbecct (Walllf)r KIrhard Dodff
1 Edilh .Sarah 81 e watt
OroTfli' . . . .' . i Jobn Wallli.PEtJiuntE Of HtNIl . iERT liHRICK.ur Ctpt. JobnMO Orrlc

0. 8. A

b. It No».. lfW2.
A. II JuD«, IHS3.
D. 5 Not., 1B6«.Cromwell Orrlck. .lUrcuvt A. OookM.Binuh Oromwall.b. lOflA.

d. to Oct. 1

B. U Dm., 1L BuMon* lUmiiioDd .r Jttnta Orrlck.*

of A. AruDda) Co., Md.
A. 1000.

. Uirr —

Ool. Tboisfti Hub*

d. 1724. ' ' 'KkJ-Oen, JobB HAffl-
.,( A''AomrfclCo..lld.
a. 2* N(i»^. 1707.Reb^rra Ltrklii .r of Tboa. Ll|hl-

auKltmY < - •'<[tl!:i)ici",Lii OF JOHN run lmon pacA.Joha Phllemoa Pin .
a. IB D«c .' 1U6.'' Joba Philemon Pick .
b. SO JuM, I»33.FlorcBc* Uumr Bc7«> •Either Nlcholmn .b 12 Moy, 1T»1.
d. 3 J-ily. 1H(W,
m. 1 July. 181S.

Prbrllla Taylor .' AinilU Vtc* .
tl. 10 8rpt.,

m. n a.pt.,' John Philemon Para ,wmitm Paoa . . .

b 31 Oct.. 1740.d. 1081.

Miry Parker J WHllan ParkCT of Cal-

b. 1(122. 1 »crt Co."

d. 21 Hoc-, laoo.I Ellubelh Smith.Rtrhard Tllthman
b. tft Jan., 1710
d. 28 Uay. ISM....-!d. IS Jan.. 1780.Iltnricttk Uarla Lloyd.Hoa. Matthew Tllffa-
b. 17 Feb'. 17IB."


J Philemon LIo]
\ Mra. FitVinanSlohard Tllifaman .Anna Uarla Lloyd .d. IS r*b., leei.Jam«a Lloyd ...
d. 2t» Si pi., 1723.Phll«mon Lloyd .Dr. Hlrhard TilithmPhilemon Lloyd.Phllemoa Lloyd.■ Robert Crundy."
Deborah .{Edward LUy'Jamea H«ala.*{loba Ohaw.*
b. ISOO; d. I«

^ ■ ■ I William Ayrm*
LUyd.*' Edward Tllibmaa

b. 3 July.* 1713.' *
d- \> Oct.. 1765,
m. 25 April. I76«.. f nirharH Tilnhninn.

0« h, ?1 Krb . 1(172.

• • < d. 23 Jnn., 1738.

I Anna Mntta Lloyd.i Juliana Carrull ,

Jowph NIcholKn . . . . -
ni. 28 July. 17ST.


l.t'


Match, 1T08.


•■.c.^?,/::n.""'


KoJ.'. mi.
O.I. 1


Illlam llnpper


■ \ Miry . ■


\tig-, iwn.
'km. '

fob., 1638.

1 Kcyi


ElitDli.'lh llopiwr .....*
1,. 7 Km... 1139.
I d, 13 July. IBM.

r J.n.™ K'yi,'

In <l..ilrr Co.. P:.


E.,.,,


""■'"'""' ■


1 tianlel C(.».
• 1 S.r.h M.yoe.


n..loy


( J.mn ll.ylry.'

ll.r.lrr to., P..
I ll.ry .-.
ililT ,n.H,.t I:!"^: vi^V«»' .la:. li .d
J..VI .M».l. » ,1. .1' Jowph French Polb. 10 Aug . ITU.Ellen Fnrrle lliiaelLI'EDlailta OF 1.0016 ', MAN PAQt.PEDIOnEE OF JAME3 WILCuN PATTERSON." llenr/ Ptttcraon

: 10 mI;. IBM

I. 21 F«b., ItMlb. 10 Dm., 1810.
I d. U Aug., 1884William Pallfr*.R.
b. 1 Nov., 17IS2.
d. 7 Fell.. 1833

n. IS Mar. invI t:tuib«th ailI'en'n.

Ollbrilth.J. a« Sbr.l.. 1821. C Tl.o.n«« Si,..,.,.„,,

m. 17 Jul,, in*. I at Hark R|,„ j5ecV(TobUs 8Ur
d. ITOO.
_ B.,.hR.,c„.Hf-lor of U'tlkhorae,
Ann*. dKjfhIer of BIrd. Ifl S*pL. 1784.
Afntt UcUonj.L.V ' : IJi-Li>i\i.(i:u ui wt' Joalu PrnnlnsloiL
b. t June, ITOT.' JmIu Pennlnsti
d- 8 Not . I8in.
Jemlfnk8 Not . i8in. ^ . .. „ r Tfmoihr n'w

m H.^u. rJon.U... H.»,. ...J \ B.rt,.™ _

lA *nHI liMI ^ *"'•" "n'"*'-I Clapliam . .

II Hay. ITU.

28 Auf-, mar._ f John CUpl
I RebeccaSopbia Oi>ok« ClaphaM. .
b. 10 N'.T., IBi'l ^

d. S Bi^t., 1B7B.Winum Oooka .Jobn a>ok« .{ThomM Cooki.
ElUibetb .{John Conke.»
a. i«78!


{WniUm Burfcu.*
Sophia .CtttiirfM Cookf. .

17TB.
4 Aufl.. ISU.' Blcterd TllvhniBlUabeth TIlKfatnaa. .b 23 F.b . lB7t
d. B J.n , nsi.


luri. r...i.r.

Pbll.raoD Llord


' Uwirl lli>r<.*


d ^ J.b.. 1«>.


. Alln Croucb.
tnni Uari« Uofd

■ P.rntHot Frlibj.


HeorlcH. M.rt. HmU
d. 21 «•). l«B7.


' lamai lfe>l>.«
b. ISIS; d. uu.

. Anna Olll


. . I Bnltmli OIU


. EIU.b.lb f>.irall ....


Hlcbolll (awaU.


'


<-.PEOIGHEE OK rilL80N PERIN,' OII«r Pfrin . . . .
PrriiWTllt«. Ohio,
b. U D«c,. l-Sl.
d. !» Nov.. IbSa.
n. S Jtn., la&l.


UifT Jim NeUon.
I. b. U Oct.. IS£9.Lemuel Fcria . . .

Rehnl.iilh, IU«.
b. 21 Ucl., 1719., 23 Njv,, 1778.d. ir> Jan , 1901.

■ John Vnln


John P-rln

h'li'W.rrh, IIW.


I «'"'■'■ ■•«™'


m. Oil , ltH.


L 8.tlh .
"Cipt Tlmorhy Id# . . . .


B.rh.l t.lt


Elluhflh Oioptr..

h. S M.,-, IIKU

I d. 1 f,b.. 17«,
■ Ciptaln Tiniolhr Id*.
d. 5 li'.r'l. 17M.


DiniH nr


m 20 0(t., HM7.


b 4 Juoi, I70I
n M Dec , 1711.


Ellfohpth roop*rb. : nc4' , 1710.

(I. 10 Aug.. 1S08.i<-pl . I»i|.

.pklM.

Xdnmi. yuL' RPY. Sa. h.r NrlS«l1»l»ir>, M<t.«3 Hirrb, 1749. Uullinnah (■ipenlMbnrin) 8 Nor., 1670.d. li Mari'h. ITllJon^llian Cirpenler. .
llrlioKilli.
h 6 IW, 1B77.
J. :3 A>iK . 1T1«
m. 13 Mir.h. 16OT.Hannih Frenrh .


b. 8 Mot., 106T.KlnmU-r. n June, irao.m. JuM. 103S.
Rebrcca Short.TtM tH7^W8i^H PLATT.llil.jir.l riill * (r>Vile Mrillcil Hchoul
IK». PrirllMd tned-Oifte


nn nut.

1'. D.r.. im.


"


8 Nov., HOT.


u.


■.%';^^vk■•••■i|.f, II lUr. IT84.UehrUIilr I'lattI.. W N<'v . I06Lt.t- Rjunorl Tudor . .' ftainiMl T...lnr

i.ilj. 1727.,nt <o Winttaor,
(-..nn., in 1M6.

Skhiiwr (n*« f J,V^-^^1„. 6 Dec . IB£0.
I d. 10 Au|.. 180«.William FrtnkllD Tudor. .
b- 7B FHi.. Vn.
d. W June, 1807.Dr. Ellhu Tudoi\;.:'£;:I.m.rHi n..«.lor.

.1: i3N-pi.'. iwi' I "",■,;;,.,■■" "narI^niiiol Wcl.h.Jcnxha Wvlrh. . .
d^ 10 June! IBSfi!■ Willluin naylnrdm. Zfl Frh.. I78D/I0.

Rllulxth Ktuuffbton.
Ii. 8 Hrpl , 1717.II..,Hfttll1 Wailiwortb.|>. R J>m<-, lOM.

d. -

in- 87 Miy, I7n|.d! a Nnv..' 1723. fteri<Ly.lli rarlrldKC.
, i. S Kcb, ITS2.


1 2 4 6 7 8 9 10 11 12

Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 4 of 12)