Maryland Society of Colonial Wars.

Genealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) online

. (page 5 of 12)
Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 5 of 12)
Font size
QR-code for this ebook


r Winfam OMyl;.4 d. ?o J'll). I
I C«me to Ame' BcrRi J'-hn Oaytord . . .MtDtuIIEl-. or V./*HtH nt tt'iUON l uULTNEY.BamuH PouIImj . .
b. Ifl Junv. 1707.
d. 17 Auf.. 1644.Ann Tbomit. . . .
b. fl Aiir, IT7I.
d. 4 Ftb , I860.EUId UtmU Curaon .RlrhiM Cunon. Jr.
b. I J>ilv. Mm.
± 14 .tunc. ISnt.Ellubeih Uoale .l'."23 \r'''ll.T/l«. ' " "Tliomit PoiiMiirx . . , .
b. W flept., IT0L
d. tS Dec., 1820.
m. tl April, 17M.Jl -Uii,. l7»/».
. 20 Die '. I7M.d- 3 l>« . 1623.
{:::zr fl.m„rl r„r„.,
IICrliar.1 lnr/..n. Hr.' . . J ..I l....i,l,n.

il! 7 ji.h'.'lmv' I il! nw!JohD Ho.la, Br.*Rl.h.rd


i.i™ Parldl,
n.hi™, Ent.


F.lii.1...
' 0«ii. John


R>n-


J„h„ 11


mmond


■ rt. m No


1:. im.


d M


Kol. . 17«.


II

ili 2S hI T.id.l . . . .
J»)>, 1740.Otpt. ThomAi Todd.* r "7, ||"r|"..MKr"f'''nrf.inr liivrliir '.f Kint,
Knt'nn.t. <tN«ii>.lfr
>l flir WlllinmUv*.
Iirr, KnlcM. of
Kent. England-WlllUm Kf«d«.*d II Nor., 1719.f John n«Hl' John BIcknall.Sarah nuknol)Clurlutte Stlrknfr.
b. 27 April, iwa.
d. K7 No*., ISfl.I in M Urc. 1713.■ John nr«d


d. ID »ria..

m. 14 Mlrrh
m. t jio.', 1I7>.Marj nai
b. S3 f
il. e Orl.,S3 K.b.. ira.rapt V>ra Wluimar^|l«(tMliil'a niiharda.! Krl) . }tUB/9.lUnnAli Rrale .John Whltmtrab.Edward Bataa.«Bfttnuel Ward.*Edmaa4 Hobart.*Uargarft DrwtT.! .1-ji.-, ,1 «r„f..(.||,l .,..^'1 1• H»nry Liidovleuf RMd
b. IS Kept.. ITBfi.

m. U yirrfa, IMS.b. HI .\r.ii. 1761. \ J I b\';;,"; J^Chirlotle Sttckn^/ ....
b. JT April, )»oa ^

d. n N'>v., I8B1.fi *;d. t7 Oct., iflnti.d. » tht.. 1773.Joihua WInitt*.Slohftrd Ward .1 EllEllhii Wardwrl)
Bbrtb Wade .lUniiilt .la.h»in. .
<l. 24 April, 1701.' Jamsa Trowbrldga.^ /onathan Wad«- William Ward,*

d. 10 Ami; . )<v;. Rumphrnr Atherl' Dr. Thomai P«mb«r-b. in Uarth. nu/i.d. U Feb., MW/1.PEDIOHEE OF JOHN CARTER ROSEDl. I JKM, 1801.- J] Auj., i;»L

2 Aug . \wz.
1 8 S«pt., 1903BtnM '
b. ? ^
d. 91 <^ Jualua R.w


d. 5 No... ISjn.

Jonilhin Rom


r Jona(hin Rrtte

J m. irM.g. 1807.
in. 1.24.


I Alilfill Foole.
Abigail Darker.
nM


bu


.


B


• ■ell

1 jl'i'r

2 Ucc.


iioo! ' ■ ■ ■

1T20!\ ni. ^3^701.:. 'mi. ^ "'''^' ^''''*^'-RcT. Ramud Ruuell .Rev. John Woodw&rd. .Rcb*cctt Nfwheiry.
b. cirr. in32
d. 21 Nov., 1688.bir Oliiia.
b lO'.J.

' P«tar Woodwud *I Sirphrn irall.
Abigull ,

Rlrhiid Knott.fThomaB Nenbony*. . j

r HftJ. WIMUm Wblt-

il. J'lly, 1(117
[ d, J.,ly. 1873
r Peter Woodward,*

r Oftpt. Wltllam Boi**

nTv^m'

' Llaut. Tbomie Trow*
brIdKe.*
New Ibv<n, Conn.

Sanh RtilhtrfordTbomii Newberry,i-floe Uyer | FYcderlcIc itytt.PtOltllLt. OF fll.U. aO ...;0 LtE ROYCE, D. O.Bobtrt Bore*.*d. » Mr. 1871.d. 10 Juir, un.William WlleoxMB.*
I -a■6.Alpheui P. Sharp .
b. B Aur. 1624.
m. la Jin., ISftl.b. 4 April. 1837.
d. 7 Uarch. ISM.Frederick Co.. Vt.

d. IS Ml.

tn. 7 B«p(., 1920.^ Mirtha 'Elliabath RIcharc' Mcut. acnrKC Sharp.
(Viirr r.i , fa.
Ii. ^7 April, ITM.b 4 llarcb. VU.Rkhar<l Rtrhardaoo.
d. 1§«5.
tn. 13 S«rL. 17M.. Uarr Pl«rpont .PEDItilltlE OlMA rTHEWe SHARP.{Jnlin Orrgtr J riirhtlma llin.trr.
b. ra. I<LV(; d. 1738. 1 j , j„|y |,w;
in. Kkil.
EHzot>cIU Cooke.

I Dhioh "iHiL-n ; J Henry DUton.'PLATE I.

r»> '•^•vlU Feb-, 1720.
ninah IIIh. 13 -Ian., inH2.(Wi.l. of Thoa. Tard-
h. 2S June, 1080.r Wltllam OUyi
■ t Pn-lrnrl"^.-Dol. John HIte / " w'Jn'!'h,"'iUr "vn

Fr*!lcrIck'co*rVa. l- *""* """" """^b. Feb.. 171S,Rlrharil nirhardaoD . . .
b. ra 17(»0,

d. nai.

m. M Uarch. 1780.UuU.
Cornell-H nilnire . . .f Rflorr Bakar.*

ni.liatil r>w. Jr-'
Marv - - • '

b. In llotland M Jul'/. I nrpi.ih^, llollani

In N-' V. before I0«3.

r Cornelia Ba

Jaroii.jt'lK fil'^'t't ■ ■ ■ < Blecht*

JoAi( .Inn Van Meteren. *- •* "'"■. li Ul-c, ia')2.Louli Du Bola.J Ma], Rlobard E«' Ibtbra BUaahu.

d. ]«».

. Uad«tln« JorUca.Francia Pletpont.b. 20 Oct , lfl«7.
m. SO July. 1080.irlei I'leipoiit. . . .(1. ?t Nov., Ifl)
Thomit^ Siiarrowi (nmr to KM. ' lOU. f Ool. Jcbo OhtV.*

1^ Ell/j.i.'ih . f Col. Bamuel Chew . . J York Co.. Va. ^

d. r> \\iT<h. 1070/7. I b. 1690; d. 1893. '•

J m lf!Vi,9. L Sarah .

J Dr. Thomai Wjnot.*1870/7. ] ^ b._16«; d. 1855. 'tj
lamemoDd Co., TlWilliam Rlchardaon.Sarah Rlchartboo .CaiT.c to Uil. lUl.(franola Mutchloi.*
LaW.ft Vi> , H.I.
d. laN
— , tat frir*."'^Lr''"-"^^*'T*l


('f.UtOitl.E l;i H!.* 1 I MtWS AHARP.Alpheui P. Bhirp.
. Ifl JaiL. IS&i.. 20 Oct.. I
1. 25 Nov., 1L Ilumpbre; Utt-

hew-a

4 April, IB2T.b. M Juir, ITH.
d. 21 Not., 1813.Sarah lliiat-and.IllUr


7 Jn'r


.cwi

lo_^ MJ.
nil Mollhroi,
»l M«r.li, IIIM
10 S.,_. . I7M.

h ■ni..ni.i


"T


'i N.'V


" iroi.
rl llumpliroy.


n,.i


llmi


lS.,,t, ItUi.•{:Oliver Matlhewi. .... J Thoinaa Hut
UMlx^th .Ollfrr Ualtbcwi.
Jowph Huaband .A'llHam iluahand .
h, rtrra 1700.
m, 20 May, 1720.>mas l.tRhltoot)! i Jojjn J[*'^'"|llarr Tuacf. . .
h. t> June, 17
(1. tS March,Joihua PuMT . . . .
h. Brr-r,. 1711.

m. 29 Aur!. 1734.r llrmiKn Klnkrr.m. & Sept., 1707.
FIlMbrth Dowater.d 31 J»n«. 17fiO.{Jnhn Bowalcr.
d 170S.
Fran.-* —
d. Dec., 1721). v„

fMlobolia M»wlU.«
d. ino-j.
Elitabcih .m. 27 K.b.. l«t«
Mar? Uendenhatl .Thomaa UentWnbalLJiOM* Uatbtr Bin.iUrj AnM Ud«ll.
b: 34 April. I8SS.Uijor Rlrhard Bill . . ,
ol Alb«m- Cn.. N. T.' Judcc WUIlim Mcollb. 2S Uirch, 1786.ElluUlh Mroll. .
. 21 J.il>, r.&t.
. t April, ]t2l.Uuftrflt Milbcr.Ltffut. Jobs Bill ....

'f l.»mr, Ci.
I'. U Feb., 1710.
d. 17 Oct . ITl<«.

llwilUh (L«).

6. March, 17M.r M*)or rrsBoli Vleoll. .
of All.»»r Ob.. N. Y.tltat. B*BH«UtrEHubclh SalltburrMarfirct Tib Htm-Cipttin Joiepb BilliartU Clnrb (Mirvln).
il. 17 K.-b , 1716.Lleat. Blchtrd Lord,
b. M-i'.'im).'Hob. WItlUm ITleoll.
of N*"* V..tk.

6. Miiv."'i723.


Oeorfo Cl«rk.*rjria lAIO.
l&Mi. d, !«:«.I i 17 May, 1878.

b. Ifl:i7r'<)*''i(i77.'"'' ^ "^ '*«'■

m. June, 1050. Th(*m»i l^p

j,„ i^p J '"m Kng.' 1C41: died

Oaptatn HatthUa ^ Vh-^t.i' nroun?il It 1><r.. HW7.
Abk-n.I - .
Ool. J«remlaa VbbMaria Van OmOBpt. Hendrlok TbbEliiahflh Van Brugb.Renaitela

. 10 Murrh, iasa/9.d. > Ju)/, 1740.Johanura Van Brugb .
m. 9 3u\y.' IKM.b. 8 Rfpl.. Ifl73.»1. Jeremlta Vbb r KilHan Von Rrnwrla^' Col. Olor Bt«(r«na<V,


Con


X"


.in CrlUnil


■••■ m/26


V':!!'.


Job.nn


.• Pleteris


[tK


Loork

y. IW*) Mar. h, IBSa.
. nnfk,f»ae . . .{"■=■Bargeaot Dkfld Frs-Qlllla TtB Warrt.Jtmff Uithar Bill. .
b. 28 Feb., 1BZ6.
d. tT April, lUOO.Judco ninUm NIcol)
Mll-
ot Mlmny Co., N. Y.Stmurl Ualhcf. . . .

or Lrme. CI.
b. 22 Keb., ITU.

m. II Not.', 1789.n Dtc . ITIt.

. ie uty! nit.niomu Orliwold .
of Lym«. Ct.

A. im.b. 27 Jan., 17U.<rl Malhrr. . . ,

5 -tan'. I«i.1/I.
IT July. 1725.
Jan., 1712.

rah Cbamplon.Hannah Thompaon .Juil([o Jolm Oriawold .L d. 1773.Kalhanlrl l.ynit.
m. II Dec., 17lflLlonft Vdi,\\f l.lonri IM.n I '•'on''' "'^■'I- • • ■ • V

reUon Urtfll J of AlUny Co.. N. V. 1 "' h"-p''en(own, >. t.

u n-T '.".^I^ ^™ ■ ' I- llonnnli Cardlnrr.EM«l>Hh Smith f N.),..,...,i, s.„uh.

t.npl 21 Kch., IMa. ^^ '■ ■'■ '
0*pt. WlUltm Ely .Lieut. Hattbaw Oris-I d. lOBt.ly, lOU.' Enalgn Thomai L««.* | j|„„„^, | ..^

r BAlthfttar Da Wolf.*Hhofbe Dn.wnfur l.> mc, rrotn Eng.
Wav." 1706.Stiaanna WIH.,UKhby. .
A 22 Feb! 170B/10.' Judfs BImon Lrnd*.*Dept. Oo*. FriJioliLieut Wlllla.mPrfttt.«{John Otark.*
d. 5 'I'th.. l«lUarr Anna Udrll .Kalhcrinc Rtoiror

Iml.rlc

b. 17 Uarih, IBOlb. ITi;:!: il. 1610.
kUiitar.t lUun . . .Capt. Falrlrk Ryii
(rom Irrland.
b. 1720; i\. ISia.
m. 17&H.

Poll/ Jordan. . . .. I — J..rdin.
, 1 Harr McDur.\m »Htiti SMITH.Illstbclh Brookt TrMn.'ll.Hh« Smith-...: ('*''"""'«"■'"'■
b. Berkley, Norlhura- \ am, BtU
berland, Englind,

SB J11I7. ino.

d 11 Jith-, IHAJ.

n. PhlUJt-lphU, P*.,Calhrrlne Uirah

b. tocuat Orore, Eiit

N. J-. 11 Kirch,

1700.
d. U e«pt., 1670.Samuel Manb

WooJUrt.lBe. N. J.
m. 10 Feb., na/i.. 3U Jan.. 17tt.{SamuH Marah.* of Nn
lUvrn «nd Kllu
brlh. N. J . 16M.
d. 10 June, IflBS.
L Sarah .

n Rholnrell J ^

. i« Au»., me. \ ,' JobD Bhotnell.John Bomie .' Edward Pit! Randolph. 1, Earth Tltz Randolph(llarl*b<Ti
dolpft
Rulh Dcif Robrrt Fftke.*

Fcahe J

I, FJIub«lh FoDM.

{TbnmM Blnaaom-
d IflSa.' Edward ritt mu-

doipb.*

I. Elliabelh Bloaaom. .. Katbtrlaa BartdionM.{Xlobi
MarfiTkooua ToBt^*Wlothrop ol Utm.I ' ■ ..U..; .•"at'!'*" i" ■I>, to Aiiir., ITI8.I.. Id hrc. ITflrt.
il. 10 Frb., 1K24.
m. b Nuv.. ITTO.Eltubelfa Brooke 1>nB.

. b. 1 Uarcb, IBIS.Ibrtbft Ellloolt . . .

b. 13 8rpl.. 1790.

I d. Ift Mircb, 1678.^{Zr:h. 2S Marrh, 1700.ttlubelh Bronhe
'. t» Nov.'. 1868Andrew r.lllcolt .M«ry Poll*i •!. 2; Jiily. 10*5,. 23 Sutt. I7H. (^ sarih W«ll.I.. |r,<lj; .1. 1741.r iii.h.ini w.ii J /■„-«,'";• '

. -j .in l-tb,. 1080. I ■* j", ,) 'Dorothy rrnr-

b. iro;id. 17 Nov., 1711.
llMlcr I.croh. . . .b. 11 J'lh. I7IW.

d. Jimr. 1741.

m. 17 Juno. 1731. L d. 10 Uatch, I7Wb. 8 Jan . lesa.

ni. 10 frb',, 1707.
Ui ry F>»' Toblti Leaoh."1 m. II Ji.nr. 103
I Ell^al.clh ll^Jgi-.


r frir.. .« Ko-.
_ J il 1070, m. 1*1101 Dec.. 1760. Ann ny<' ThomM nr<.wn
b. Niiv.. lOlKj TlioiMl Dro'mniti nye ) Tl.-nm. n.c*

' Robert Brooke*Jtmn nro<.ki> . . , .
b. 21 Frb . 17u5.
d. II Mi>r<h, KSI.b. 12 A|>rll, 1071
m. 23 icb.. 1700.f J,.bn n„r,.Kr'
EHMt>eth ButTBge. • ■ ■ T ■' "*""Dorothy Nrole. . .
rnnole Hutohlni.. a Nor., IflDC' C«pt, Elcbtrd Bttow-D«bor«b PooardcB .KlrhArd 8Dowd«a,8r.« | yij. RlcUrdI Tht.inii LIrilhl{TboAbel Jinnejr ....
b. 2D Uct., 1071.

Ellubclb SUcjr . .
Tbomt* Ttrdloy.*1708.Dllet .Ellrabelh S,.«rTow. . ,

j- Thom»i J.noej • .

J HkbloB BUor.«
I Rebecci Ely.

f Wlllitm Bllei.*
• < 4. TH Uifcb, 1710.
I Juhinni .IeiuThcmM .Tinney .
b- 27 July, W
d. I* nee., mf RoRfT QroaI. HariBret -.

{b lt>»1(80; d ini.
lOOLPEOiai'fce OF jAMta uludon btanlby.Haj. Job! lUsUr.*
uf Talbot Co., U£' John Wrirht SUnlar .. ElUibotli Wrilht= tklaiT A. Reanqj.PEDIORGE OF QEOHOE MCNHy 8TICKNBY,- Ll«ut WlllUm atlak-
l> I- r«'mi.t..n. Enf., flb. 21 Jul), im.
d. I Unt, iaofi.

Ri. 9 ll«pt . 1810.H.iirj Kr«f».n Htkl1 b. 7 Ai.rn. iri7.
d. » Jiilr, ITffl.Abla«ll WlDKil
b V> J,m«. I
d. J«n . I7r■abi'I Blad(«t .RebM-ksli FlowH«MM fllicknrr I "^ ^''*i' ^,

b. M No».. I«77. I •"■ ^* ■'"'"'■ "

.1. 37 Frb.. 1750, ^^^^^ y^^

IKllhu WardMcIl
m 20 M»i Ifl
Kllrabprh Wa.lc
h. 2 Krh, inni .,r WP.

Mary I.unt.
b. 10 Un.. 1082.

IfUm'l Rl')d«et .
d! 1715.'

Refh Wytton.

b 81 A<i< , in

.1. M <>cl . 17

m 17 Dk.. \0

llestrr Johnson

ncnjamln Flower.

n^. JuM. 1733.
Ruth nibb.
& 13 Feb!, 1701.Jonathtn Wad*.1 lit). Wm. JobaaoB.8 Jjn , ISI3AND HON. MtNRY SrocKBniDQE, JR.
PLATE I.Jobs fltockbrldf*,* of' Juon StockbrlJge.' Baouel fltockbridy*. •
. 9 Julj, 19TB.

i. B Auf.,' ITOt.' Divid SL>chbrtdc» . .
b. VV).
d. II Ftb , 1831.I) 13 lta>^, iriL

m. I Nov., irr.

. BaraU TU'leo.

' Cili!h Diir(l«tL
d tl Mar. UM-' OharlM Staokbrtdt***WUllftm OolbroB.*
Burapbrsy ToraiCt*WlllUm BcrrtlL ....-{
b. ta Julj, lAH. l Uirr Colbroo .

John Turner . .
m. 12 Nov., 10

{ Joofttbta BrcwaUr.*
Uirr DrcwttflT J

V I.UCMtU .nnaj B. MoDUrua..lOi KBRIDQE
^aRIDQ■• JPt' Juoa fliochbrtdn.
b. IB Feb., 17W.m. U Oct, Ult.' ■•Br7 Btoohbrldg*

b. 81 Ann.. 16L.-2-
d. 11 March, 1895.
m. ai AiiR.. ItUl
rint fluvcmor of the
Borlrly of Colonial
Wan In Um BUU
o( KsrrUnd.Ablgtll UoaUinc .
b. n Sept., ITBL

. d. 11 Dm., isao.riniv K- UonUfiM.Cilab UonUfM. . ,

b. V Juir, nn.

d. a Nov.. I78L
m. so OcC, ITM.b. 18 JUlJ. irwt.
Id.* Dm.. WLAbl(*n Hubbard. . . .
b. 1700.
d. U Uardl. ITM.aamMl HonUffU«.
b. S April, IflOft.
d. 81 /id., 1779.
m. 14 Jun«, 171fteitub«(h WblU. .
b. 8 No* , 1690.
d. t& Oct., 1761.f iMic Hubbard, Jr. . . ,

A Julr.'l7«S.d. 8 Feb., 17U., Nalhanlpl finilth. . .
1 Jan., 1808.
IS Dec., 1780.11, IflOO.

e,' ol OUB-EII^BlK'lh Savaita .... J ,l \»-\t
h, 8 June. Ifl5«. i EtlHh^ll. l)..l.hlB.

d. 3i| .tan.. 17*2. f Thomaa Boot.*

d 21 Oot^ lew. ^ -|""^'^ j„,'/."I«l. \ Hunnsh '— ,

ilnnnoti .

pKmpn..,, rT"-r::r

(J. ID May. IQM. 1 a a Ujv IflfW

„,l f f,,„^f, J d 1-1 0.>. , IM7luac Ilul.t..td J ^^-'^ ^.V^^'in 1 "V'll H.,.1 IflTS.

d! 7 Aug .' 1760! i '» 1'"- ,

"*■ ■ f Danlal Warsar J i j[.,l.ii ta*. '

Anna Warner J ■' *' *l"'l- >**• 1 d H I".. . 1184.

b, 17 Nor., lam. 1 "V' "

d 2« Ji.oe, 17S0. I ** '* f*-!'" ■ "'^■

C Jaipi-r n..f.n.' nf R

-'^L,r" ;■■-■'' •"■' -"'

l J. i: J.o . i«7i.d. IB e«pl.. IflTT.
Jotion.v.- m o«»-


Bii' I'l.t. III.
Uir; lll.kln.oii.

d! 16 Aur. ITIB.Ablfill AIIU. . . .
b 1 r«b.. ITOO.
d. a Dwi., 1707.d. m A.t«.. 1«77.

■nicinia. llrtklM,' ol
O.Jinlree
d M llr. . 1087.

in . 1001.:.r<>^kmaal Baldaa, Ir."1 M.r, ^_, n Aug., i«™*.

d 9 Sept., 1714.t.uH... : . •■ II..;' ... b.M..uO(iiOQE

ANO HUN. UTiNHY StOCKBRIDQE, JR.

PLATE III.'' BcarT Itookbrldt*.
b. 81 Aiiir., isn.

d. II UtTcb. 16&&.Bfx-ictj of ColonUIr Oiltb UonUfu*.
b. T Julr. 178L

d » Oct. laub. I'illl

<l. IT Ma), IdPS.Abtfill ItiihbanL
b. 1760.
. <L U Htrcb, ITM.d. 8 Dm.. U18.Puinj K. UoDUfiM. . .
b. n kvg., UB4.b. 10 April, ITH.
d. U March, UTe.ntub«(b MdM .b. 1 July. 1714.b. 1 Jul>. im.

(L a JuM, uu.. Uuj DIckJuoB .Zechsrlah FUld •Utry niltlnra ...
- d. eu June, nWT.r Baimirl n«^lden. . .
b. 23 Orl.. ion.
d. ft (XL, ITBtKlluUlh McklMOB.
, b. 9 Uarcb, IflDL' Jonathin DIckloKM
b, 7 Hot., 1000.
d. ai Doa, 1787.Joanna Wjill . . . .
' d 23 Mar'h, 1T2I.

- f-:i>rnrrrr nilllnffi . ,

■I. H N..V,", 17*8.

llannuh Chiirrh.
d. II O.I , I7M.

' Itepbea BeMcn . .
m. 10 Auf., 1W2.r Zecharlah
I Mary Hr-.n*d! SS N<.v., letn.
Rlrhard nilr Rlrhard nilllnica.* d

. , J d" I IVI>.. 1678." ' ' ] fl'ld

i Sarah F.ll..«i I Hararrj- .

L d. ft F.h. 17ia.


«/AbiRBii ni<

h. 11 l>r<
d. 171b, 11 Itrc. lOOJ.lam niMkrman.* of
M.t0..t.|'liln. En«-
U*><l, and Gull-) Mav,
174(1.Hinnah WhH«, . .
b. a 9ij.L, IflTO.. -. ,u. f Nalh.ini.l nirkh

f Joaepb Dlckinaon • • • < .1. in J.mr, m

I b" 1 M.-U; iaW. ■ ■ ■ I .f' HI J...I.. IfM. c wuiu,

I i. 20 J„nr, 171». I t.\„.Mtlh U,.o.to,n ... J j.• Pblllp Smith • .

i\. 10 Jin-, lASS.Nalli.nlel Smith.UArT Smith

b. II Dm., 1700.

I d. 10 April, no.Btmuel Smith.*Milhinl.l Foot.* o<WlUUa OMttm lm .'
Mutt. unL{Ntlhanjrl U
H.''nn'.'h "^
il. U FobmV>.« .1 <<»••.11 yn« •( JjMlah BIronc, Jr. ,
b. 9 8rpt, in*.b. ]l Jii
<i. ft A|>r
m. ft Jsn;rnoN(3, u. s. A.1.,, /"Hlchttl Talitol.*d t 8rpl.,
la. U /»,I>niM# fllnng . . . ,
b tl Am . I7«T.
d. 10 July. Iftta.' Capt. DiTii twinm. IS Sept., lau.lit

■aJi-

PDcmi* atniDi . . . .
b- n Aprif. U».
d. 9 Not.. I»3.
tn. 19 Feb . IHLJul Add Lekyrraft.d. M Ai«., mab. Oct, 1080.
A .

n. 10 juM. mo.- Drn). IlirrU. . . . .
^, i7no.

d. 11 April, ins.d. U Marok. UM.Tbankrul Oortuim0*1. Jbo. Qorbam . .

h. Sfi Krh , 1«6l/t
d. 11 Nov., 1710.
m. M Kfl... I«7»/fl.tfarr DunUr, M milt. J
d! ITOT.' I I<L July, inTiO.
Dr. Mfttthaw PalUiBdwtrd PullCT.*
d. 1031., r Ralph (li.rhani,*
I hutbory iaa7.

Joha Bo«lAad.*
d. U FfIj., ISTI{HIcholaa JioD
d * Jrm,'


•Ml , .v<Ci tt .wi^m >M«t It >I'>..UIi.iu.t or Lii.»il.i'.i . 1'.. I I'D I..LU ".t'ji.o. If. B. A.
PLATE M.|.8I 1.. 21 Ai.(r,. 17(17.Ctpt. Datls BwKt

8tr....|r

. 10 Nut-. ITOOI Wm. SwT't, Ir.«b. Ift March, I7W.
(L 11 lUrcb, ISU..1 30 Atif.. 1«I7.
m. April, 1T81.Jam Ann LttjcnH.
b. It Auf., ISES.Eanbcua RwlH . . .
h. I FpI.-. 1701.
d. .

m. )ft liar. inn.NfllMMrl Hwlb. £7 Frb., 1706/0.Ii, t074.

d. - ~ .
m. B Bi'pt-, 1090.. n Jitnr, 17t2.I 'i.Tboi. Obllllnrworth.*Wm. BtiHllOol. Wm. B«u«ttWm. BuMit*. EUMb«th .1ft Hirrh, IMa [ hig.. 1060.

• LynnrlL ^ Hinnah Llniwll.b- 23 No»-, «77.u. jo«ph loftr^'l -UMTt^rvm,Eliu Twlnlnf.d. 27 Feb., IflBP.PEOIGHEE OF LIEUT COL.■jl K m MONG. U.S.A.IDemH Slrt-nf . - . .
b. a April. 1820.
d. B Nov.. ini3.
in. IS fcb , m\5.Bf CipL D«*U HwlH

b 18 Su» . IW».
d- ail AuB . IBM.
tn, 1ft R^pl.. I8lft-I a! IS Uurrb, 188S.RtidtliK

Jiiir, 17

d. II y»ch. IfQfl.b. CO Jiiir, i7«-llnrhUh Oofle.
in. 31 oil., 1749. I Lt. Ed«»rd Morrlt .Lt. Edwftrd HorrU .m. 24 Alts., mat.

limit newwomr.[ Ckpt. luac JottnHB.*0«pt. Jobs 7»hBM«.*

ft m Hrpi . low.Hannah noffr . . . .

b. M Kcb.. 17«4.

L d. IB Auf., IBM-Ellubeth Bowrn . .
A. tft S.'v ■ 174S.'•-1 Jane

I d. W Fab-b. IS Au«.. less.J..nalhan Tcalif.
h ift Oct . 1«
d. !0 Sept-, i;H. Wm. r»«eh.«N<-»-. 1««.

' h ' e7 Aprt" i. i«o. I „,,,^, „,,,^h4^

' Junr. lOeS.d. 10 July, 1071.Hannah ffoodi . . .
a 24 Oot., IflM.PEDiontEor Litm.coi. i 'i -■ n v -jl\ -.i toNu, U.S.A.

PLAIE IV., 10 tvb., im.m. KOI.■ HlchJ. U«>crlfl '

J: :

ni. 9 kii>. in:

EliialMiih Elliwortm

lit

123Abnhim niker . .
b. 1031.
d. n Feb., 1770.Orietle Vtn Bu)leD-
; 15 Hot.'. 1733.Jan GfrrlU Vin BuyTr^nlk \ tn l.ujt.b. IS Aur, IKS.' lUndrlckHlker .
: 10 JUrcb. IfCactiln J"hn O'Bryia.

1703.
3 Feb., 1H41Ocetl* Van AUt. . .
i. to Oct.,' 176a.b. 5 *prll. 17TtJane Rapalj*.
b. U Ma ret
d IS July, UOL' DankI Rapalja . .
12 Niiv,, 1000,
, 18 Ocl.. l7Tfl.b. U Mar«h. 17M.b. 20 i>''-.. mw.

d. 20 IK'? , \-.25.
m. 27 »»>. 1074.Barah Sl"'^

b. I«

I d. 18 Fel


raulynlle Triout.
d. 11 .Hrpi', low.I, Tryntle Alb«ti.Rcosle MartlD**

Schrnrk . ■ ■

d. 80 8«pl', 17*m- 11 April. 1003.
Ell«l*th Wlnne VaBm'ST^,;';' Dirtd Henry Tapacott .

b. 1 Jime. ISin.PEDIQIIEE OF JOHN 8MUMMAN TAP8C0TT.Sia"^1


Emllr Douclw EIIU .J Benjai
I J»netola Turner.
Keaned).(Jamea DoufUil' Oapt ChkrUi EHlt .

b. 1711).

(L 4 Ut}, ITIiO.

Buuniuih llirillns.

L d! Mtf'h. 1817.

{ Richard BhcKoa. . . .f Ralph ShrUoti.

b. a Brpt ,

.J m. ft Dk . 1

[ Uarr PollitdRalph Rheltoo. . .
il-U!.-.'l In NewPEOrUREE OF WlLLIAlOHT THOM.Or. Josrph PembroLe

Thoni

b. ISMch.,tB?S.•3^i. a Ju.. leai.KhU, Ae llirt Uifo.
b.
d. 10 Dec., 1890.j JnKn Triplet0«l. Wlllttm Mftro*. 23 Feb.. 1717.b. 17 .i.ii). law.
i 8 0c( , laoi.

E1luh«(h Nonpar .r John Pcrrott.

inis

TJune, 17t9.Ooi. r«t«r rorthrtM-Ool. XlcbKrd BUbI.' ] Oeorfi Hooper.{Thoi.iaii Tal.1. J
d. bcfure 1187. 1

r BirhDr<l Man-J-

lurllia H«nd J. '^' *'''^*'' "^'

[ Frano*-! l-urcfoy. .micbird BUnd■ Col- P'lff PoTthrew
o( HowerJleu llmTboodorlck Dlftnd.*Col, Wllllftmd. iO Dec.. 1736.Rompbray Tkbb.'Oftpt. TboBUl Fv«Otpt. Haorr Itbftii[ttherlnt Rofill,

± loan,«-.,... nilPEDIOREE OP WILLIAM HENRV DE COURCY WRIOHT THOM.
PLATE II.■ Or. J..»|.Ti rcmbtokee,

S :
■c -

o

« i■ Wm. Hrnry DeCoiirryJudc* Bol«m«aid»

WrIUnnniil tt lilD
Janloro. 18:j,
CharK« d'AlIaIre

(rpgatlDK over

wu diiTiiiK
Drazllian-UniguiBlU Let WrlRht . .

b. I lUr. i&^7

d. tft Jan., 1861.Eliu Lci Warner .
b. 1 Oct., isno.
d. U H*r, lt«OI.[ fiorih Db CourcC«pl. Jnhn W«niei
ni. 18 Feb.. I7M.d. IS Sept., 1S44.' Col. William Courwr.iMtph WirnPT . .
b. 10 D«c., 174t.
d 18 Aug., IBUO.r Vtnull . . .
13 June, ITU.
1^ d. S-i Apr., 18U.Uarr Couraer
d. ITSO.L ytrthi Or*wCol. H«Drr CourMr-*r MIchiel Tui
I d. 10"0

[girab Foitf' Bcnrr Ooaricr . . .

Elizabeth Deamlnlcreg *
d. 1728.

' BolomoD OltftoB . .
Rachel Smllbb 11 -Ion., lTOB/10.
d. 26 May. 17M
m. 25 Sept.. 1T8L

Harr Welloid. 27 June. 1727.
Ool. Heorr Oouritr.*^ 1066; d. 1721.' Fdward Bmllb.d. 1& Oct., 1718.C Philip Vamall.*Philip Yarnall . .
b. &Nov., IBM.
d. 17W.
tn. tt Feb . 1720.'' Danlfll Hooptfl.*{Wlllltm Wfcfoar •
of nioriitpv' d 11

f John Baker-
■ "i d. 1685

{JothoA Boopai.*
d. 1723

f Thomaa Worrilow.*ol Talbot Co ; d. 1874.
miubelh Hawklu,PEDIOnEL OF 1. UUI V'It THOMAS.rhlllp ThomtB. H. D. -

h. Kr-ht Co, Uil, II

Jiint, 1747.
d. Krr.lcrl.k. M.1-. 2ft I

Ami. IHI'..
m. 18 Kcb., l-n' John llanmn Thnm

b. Frrderlrk. Ud.. 23

<L ilntlimorc. 16 July.Annie Campbell Oor-
b. virtlnlt, tB Oct.,
d. Ilalllmon-. 17b. Frcdrrlch, Md. 1«

U>i. IT70.
d. Krnlprlck, I U>r>n.arlc* Co.,
i;i6,
f ndrrlrk. Ud.d, Omtim Co'.'. 17IS! ,
Uury U„ns4-y ) Th..iiiB« Hif Col. Wtltor StoryiTlnre Gforgct Co.,
Md . 17 B«pt , 1T2B.
lr,<l.rl>k. Nd., tlAlaiftnder Contot.*
d- Md . 174n.Elranor tlAllnnThomas Dent,*r Richard llallon.' Traicra Cotalon

b, " Exeter Vi<dgc,"

Va.. (Jan.. 1714.
d. Nof.. 1751.b. 17 April, ]d. 20 Utc. 17U.William CoUton.*Otpt. Saml, Travira.

b. Xiiginim, t-lr. 1000.r Got. William
Travoro.*

Kiik:lr>(id, laan.' Ravlrlch Odatnn. . . _. -
Va.. II May. IT*?'.Uarr Uham Colilon . .
b VlrflnU, 23 Jan,

d. Balllmort, 11 Dec.,tixanna Opie (Kennrr). .
h. Vltiilnta, ft VrU.. ^

d. "EiHcr l^l»*."' Lieut. Thoi. Marahall..1 ufii „hKw r C»pt. Thomaa l

«b. wni..ughby. . .J •^loujhby.*

f Thomaa Opie."

lohn Oplo ) Cant. Tlmiiiaa Opio ... J r Rev. U.vld Llnd«

nirhrnnn^Co,. Va. 1 J- » N-., i:.-2. | „,,^„ ^In-laay | J ^-J^i^'J."?

7"^i7?f {2~ - -|,:,,^:r

ll. Al-fll. 1752.

!ll,.l. Ua.kh.m ■{ 1,. r..i,l,l

1.. Vi . 17III; d. 1775. I d, >„clnl.. r Col. Wllll.m RiL' WlUl.m Brcw.tM.*Virr •

ii. rmtiinEllub. M.reliill. .
U liuiiulrr Co.,

d. ll..n<>rwood.r Col. ChBi. nemlnf. . . i •'"J" ^'J|ji|j"*'
■ 1 «„..«o. T.-llor.' JobB lliutn 'Hinmir
b. Frixlcrlck. UJ.. 21

d. IMUimurc, IB Juir,

1881.
m. Filmoulh, V«., 19PLATE II.Col. WlllUm riu-t rtmpbcll OordorAnnia Ctnipbetl Km
b. 14 bciit , I7M.
(I Dallo . M<l..
Ocl.. IMT.nna FllibuRh.
I d. Vlrglnti) 1B2S!' Thomu FItchuKb . . . .
of " lln«rot,rl." V«.
b. Ifl July. 1725.
d. 1 hor , 17HS.


1 2 3 5 7 8 9 10 11 12

Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 5 of 12)