Maryland Society of Colonial Wars.

Genealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) online

. (page 6 of 12)
Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 6 of 12)
Font size
QR-code for this ebook


EUrab Stuart. . .
b. II Feb., ITI

d. No».. iJea.' Oapt. Rmry Flti-SuHnna Cnoke ,l-nr.l'.n. EntM.' Hordecal Oaok*.*On Id S(utrt."r John Minmn Thomas
b. U Sept., IRIS,
d. 16 Juir, 1881.
in. IS Nov., 1687.' DourIm Mimlltoa(•f.;.(v.:tr,t- tiF iK'.tULAS HAr..ll lu:i TMUlAS, J«.Annie Campbell Oordos.(HOMO
iiu 04 (V-^H 1 i jM^iM, AND
JOHN JACOB THOM8EN.' John Jacob Tbomaea .
Baltimore, Md.
b. SO Uajr. 1B29.
d. SS Not., IttfS.
to. 10 Oct., 18H.Emmalena Lilly. .

Btlllmore.

b. July, 1^30.lohn Jdcob Thom»rn.»
Hot llavarlH and Dal^

b, nl>^ut* 1778.
d- 2S Oct., 18*1.

Uariha R1U>l>c(h
L...,Bl.i-
Ht«pn. lUnau, Oer-
many, iikI Battl-

b. aK-iit 1778.
d. K May. 1843.llarlaDk Entler . . .
BaUlinorf.
b. a Jan.. IBM.
d. 81 Dec., 1S7B.Bl>a«ld, MiiL

. , 1767.

. 19 July, 1822.10 Jan!, ie?B., 8 Not., 1724.6am)icl Mowta.m- 1? No... 1701.
John llo-™
f Job! «f«

b. so on., iwo.


d. W Apr,
Uirj Millbf


L. -It tcb . 1738/0.


m. t Mareh, 17M/».


[ S: < April


Jol.n Jii^b Enller.


I PriMlllt Beira.
b. 16 Jin, ITU.
,.,,. •• ,-


m. 11 June, ITTt.


Ctlarlna Srhmldt . . .


1 AJlm Drhmldl.
Jobo Welib.Oftpt. Joilah Btan<■| d. 1 J'n.. IT•■ M.yBow.^."

»(«.


wm


L"f


I1«d a


N

. smtHan tf>9«4 «4nl '1 a ^PEDIGHEE or CMARLE9 BEnNAUD TIERNAN.of Djilimore. Ud.
Ctme to BtUlnora,J. in Nov, lUO.d. 80 F<b., 1841.RcIks-o Swoarlnteo. .r Pr. C<".r«« Oo.' Qkrrttt Tea ■w«u'-

ol Bi Maryi Cu , Hd.


d. i April. MM.i April. IflU.

18 fair. laia.a%f Bobertsoa Beiwd. .
b. tA reb., 1817.
d. 14 Dk., 1S08.Jane Oty Robertian .
b. 1 Anrlt, 1?J3.
d 19 July. 1452.Ellubelh Bolllaf.) b. 1630. d. IflQl.Stiflnrd Co., Ti.f Ed«trd lUrt.
ilubcth Hart J J. P. or Bttfford <


IoiiiiIk. 1748.
I>'.ll7al>eth riirirerald .Johi ■anarl.*' LlxoiirQeld Oo..
7 Juh. I7S5.r J..|.n IMIInf ■; ,, fc

Robart BolllBf.*-! "' I'""'"'. '•"« I ^""* tlirke.

2G Dec. l«<fl. 1 .. ( /oba BolU.*

17 July! 17l»- l *'•"' I h. « \l.y. i;

1076.

f Lleot. ThomM B

r Blohftrd R«a.•II K-.i. P ,^». r X*!- '•*•» BalllBf . . J ■" ""^

Ellnhrth lovthrrw. ^ ■■Cobht." ( Lleot. ThomM Bolf«.

5" Vs "l'"."! 'ot. J«"» I*""* ■ ■ ■ ■

a. w *P"'' i"^- \ d, 1 Oct., 1878.

Ool. John Boltlnv . . . < ""'
nl '■ iMi.rH,,- nhorter-

Blohftrd RcoDOB.m. i April, 1814.

PocahoaUa-
b- lyjJ.
d. ;i Utrrh, Ull/T.8anb, widow of Bar-
tholomew Fowler../■"■"■ -

1 eiiMhuii n
L i.. i;i«>.aAndMW OroM Tripiiiibcr of th« SocletrJotpph Erfritl Trlpp« ■•' „„
b i - .n-l,rMB^. il.l . ""J

m. m Hir.' 1887.' Antlrm* Cr>tM .


'I'lire, M'l

•'-Iter Co . Hd.
. 1BI2. laM.I.. V7i.
tJ. In naltlmore, Ua..
2U i^otil . 18<t7.

Jane V»imff.-PEOIQUtE OF PHILEMON HALLAM TUCK.WiniBin Hallam Tu<
b. 20 No».. I*>*i
d. IT yarcfa, 1884Ool. kmuol Oh*w .Ij
&


yir«ir«t Sprlft BowU
Che*


b. JO r.h , mil.

4 » Sepi . 1«V>.
Annt Uirlt Ek>wl«
[ d. It Ktcch. IMJ


nr,..k,-.

d! IS JulV,' IWS'Mu] Rl.hard Ch«w .

r 8«muel Cbew
b 1««0.
i. 10 Oct, ma.
r%"


"m Mi"l«i


"


SI Oct., IIU.
RIcbird Cbt«


*d°'« «prti, rni


b. Hir, 1T18.


Hi


r HtrHKiB.
d tl jum, 1T«.


5


■ 1 Dec, ISU.

~i iMii . im.

MiniPEUICHE- ' / 1 1 / n '■ urns TYSON
AND MATTHEW SMITH TV80N.r liilboar KortlllU N..V.. IH4L►.!=» =

ItI Tl,o,„..
1.™h Sii.nJtr. HonU. J
b. 2; No... 17V0. 1

.1. CO Ktb.. liiM. I- **""'' "'Tliomu Uorrli.
nhtlliM.ryu HottU .

SaundamAnthnnr Mnrrla .tnthuny UorrU .
d^ Orl.. 1763.■ John M«r.h.
d »>!>., Ifl'„ ^ , . doiph J b i«*i

Banh Flu Rindolph . . J | Kill.»rlt« Hiftri.-rni J <* "^2*-

l Ruth D«aiil«.PEDIOREE (I MALCOLM VAN VECHTEN TV80N.
PLATE I.' FrMkrlc Ty«nn.b. 17 April,

d. Ifl Juna. iwui.

m. tS Oct, 1171b. I Nov., 1787.
d. T Jin.. 1M7.

m. r B«pt.. ins.eilsha Trton

a. 1(1 Frh.! itat.
m. ft Nov., 1T7LD. n M»r. 1749.Usiil.la- Tyaon -J d. ST July. 174A.

h. 30 Jnnr. laas. I

A. 1727 I Mirgarrt Kiinden.

m. 29 Jan.. 170*.

I Uarr Poll! I J**!?" ''•',"1r Tl...inia T'ltl23 AiiR., 1700.f Vittltm Amm.
. I b. 1717; d. 11

L Hinnih MrComDoroth/ PcnniM. .
b. 170S.
d. Oct, ITM.1 niiium Awa
I d. 176aHartha RlUroll.
b. It Sept. 7796.
d. U Usrch, UTI.Orortre 8ho«maker.iifl Wall.*
eO Jan , J

I WhnLd. 17 Nov., ITII.f John Aahm«-,;-j' Fi»d*rlc T»«nn. . . .
b. 17 A|.Vll, IB28.F)i>r»nc« Pttcrina HiisOnoTtcr F.IMmlt . . .
b U Uirrh. 110(1.
d. 9 Anrll. 1M2,
m. t0 Der., ITVO.l>. 3 Juii . W(I n I.I.. ITin
m. II r.mf, 1877,

■Ilri|.,>h )r-.)Re.'■"'el "JP I TliniiM. Pyc.il 2t AiiK . I7A7.Elluhf-lh Rrooh* .
b. >7«.
d. to Nov., l8fiS.Jamn Rrooko

h. 20 I'M. , nil.

d. tl AiiK , I70T.
m. Ml Orl.. I7M.

h.li . ITOfi! ' ' '


Jan.. 1724.

. 12 April, lfl7S.
i. U Feb., 17n.RIIub«lh llulchlra- Bobert Brooka.*
il- ?!' iiih', lfl.^6.

V»t^ M.Hnw>rln|t.Capt. Jamea Haal*.*Francla Rutchlaa.*f n.*rr Oro' nilllam r<>al«.[ Fhralxili Kln«r> .("l" ' IKI7. '
UaiKiret .FJlralTili W..rlhlngtoB.[ Rrt-rrra Elj.William I

Juhanna -TlinjBioln \an Verht«B. .b. t4 Jan . ITia.Annek« Socardut .■ Peter UarlntjTC .1 April.Capt. Jsllla (OltM)U|>L 12 l>ec.. ITM.DIrck Cornrllac Van

b. insft; <i. i;r.e.

in. so Nov., 17(13.IfariterlU Harmand. t7 April. ITUlega KDlkhetbakkar.' Tcunka Dlrekm ViaI Bi>l<>ni»i)<K- U.M'way.Platar Bofardai.Douw Fontla

h. 1 Bcpl.. ITfW.

d. n Mir. nan.

TO. » Oct.. 17U.UaritJ* Vrooman .Rachel Wlona ., 13 Jan.. 1W7.Orietjfl TakctM Umbi-HIcbaal Jmm
VralAOt.
IM3.
Abel Oocwaj.i:.(]r CH.n.ollir rVwi-hHarman Janne Van WyCornrlia Truniar TV.*ritjf Thr.miac UIeI Thnrriaa Hlnffael.lelliac FfiriiU. . . f Je'"* »>c^i foadL*U. t Frl... IWll.•{•:llrndrirk MrrM-
d. 9 Ffb , lowb, 17 April. IfCR
m. M Orl.', IK72!Pt i.M'.iltl k O! ( ..Lf.) '. Mj i.', tlllH TYSON.

PLATE IV.1 At>rl), IK.I.
11 Ni.v., IMIriorence Ttttriiu Mtc-■ Jmrph Polk

h. *ii Jan., 1770.
d- V- Nov., IBIR.1 Ai'rII, I7M.
. 9 Murih, 1778.f Ju«»(.h Polh .
[ Harah Cb«rr<liEllMl>rlh nillUmEllubclli Taylor•I l» >.l. . I7M,' Ji'ltn nrin.lil<».. Fllubrib Brinrklo*. . . .J d. 17tl. 'r lohB Ovrtli.*

^ A A|.fl|. IMIL

I r.ii«h..h — .Marll.-
b. •«
•L a April,b. •« Jaa , ITHI.iL I>r(., I7M.HkJ. Jamei Sldff(«td.rhj.rnw Rir>KKold .... J ''■ "^lir* V«i.((hin, wid. ol I ▼•ufhiQ.": StDr. Th4>mai BrochiaOol. John T*»«r ■Ool. John Wtrd.r Boh«rt Vcwj-.Mlllam TlioiT
1 Hir, ITtt.'b. I70rt; (J. 1T87.„ „ ... f f>»vid Rom.Jarab V«d QczcI.
New Caille, Del..J of IDalblilr, Bhiri of' Oflorf* RoH Veicrjsl-
id.Wlllltm W«rd.. II March, ITST.irillUni Ward
of Crcll Co.. k

11171,
d. IT Vprll, i:W.i. t Jan., UT9.I <j. a (Ki., im.Col. John Veater.d. 21 April. 1T6I.


•"at^ib. IT Jnii.,
d. 12 Bflit.., 187^r llcv. J.ihn Ma»
Uuman. . .
b. IT-Nl. ,

d. Sn Ai-rll. IWl.
> llalU.. ITS3.
Uamirrt Tcl»«lr ....Di^M TcUalr."
iir lr»m 'ScolUnd,PEDIGREE OF CULBRETH HOPEWELL WARNER.' Bav, Qcur(« Kreta
b. 81 3«pti 1881.'Ulchtcl Warner .


Ulchtcl Warm
b. 10 S.'p( ,
(I. 31 11.1).f "h"


"-L"*'^
d.


M »o,,l,.


17M.


[ n.,b.,. K-eU
' iltn


y llo.klx


o,


5:


!l S.""l'.


TM.


K.,


■ r.ii>ai«i


FliUhn


a


1? M«.h


'i5?iJohn Oeorf* Wtrner.'
Iniml(. from Hann'cr,Imii.lii rr..m Will
iM.ru". r..rTniny.
Dilla.lrlrl.U. W.
rilialirlh tViitnrr.

r Otpt. Blohart

.m« ii.|,.c«di . .. ./ '':f8l';'brj;"co:,'«<i:i s'T'-'"'/-';!

o( SI M...V* (.. . M.I \ J ,;;;/ I d. Dm.. 1,M,Otpt. Bkhard Ropt-' Jimvt Itnliprt Kopewrtl.Vm. t(arr> to!,Bcb«c« AnireUci a

1*7 Hop«wMl . .

b. 21 Au(.. 1838.Liilbrrth.[al RM^rt Chmlej.d. IS brpl., 1785.b. —'. mi' '
d • Uir. 1R7I.Ann ilardc-ulli' John lUrilcaatl*. . . .b II Jin
d. 23 Auk


..11'-
. 17<I.


Thomii lla
b . 1


dcaitU


A . 1

B. a No.


. 17M,ol CitoUo. Co .' ild.' t o' Cirollnt Co.. Ud..u.r7..of Bt Itarya Co., Ud.Ellubelh Van Vorhw^ I
d. 17 July. 17t§.>tlulilr«. Enfland.MaJ. Coroella But-
(«ra Van Brunt.

of Srw UlrcrM. L.
d. ab.iut U»r. 1748.
m. 18 Uw . l(m,

Tr>ntj« AJrUnMd. It K(I> , ISItPEDiantt or william wmrRiDGE, m.d.f Dr. Wllliaii. W)illrl.lKe.
b. n«hr.trr. Man.,

A. B A(trii. iwi.Dr. John WliltrhlKC.
13 lUr. h!' irui '[:itb(-rlnc Gocka. ....
b. Niw Votk. a

Brpt.. imi.
d. nalto., 10 Uircfa.lUty (1, All.,, gulnn.HsQ. Jobs Oniblnt.
b- IT Jitir, 10!!-'.
tl. 10 llirrh. 1778.
ni. I April, 17IT.d. IS Uirrb. ma.OgArn

N*w York.

Lr-lla V.n W

Nrw Vt>rk.r lUttlirw Tti^htflK • . .

I b. Ml nit hn III. Knir ,

M.irrh. IM-X

Hon. Joba OaahlBff.* J s,-{!i , Vj-i '

■ Bob. John Oushtar .J ** " ""*"''' "**■ . ., ,.,,

f Tl.oiiin. I^rlr.K •

. b y.nfCi Ik R llkl

I Thnms* Urinir <

nrl...rnh I.nrln« ■'

b. IS M.r.h. l(ww I r HlcholM jBcob*

lliniwli Jirol. J ji^^

t ^' """■ 1 T lllfHlinin. U.IM

^'"Holm'""'** /•'"-'I'h ""'m.^' (- Ctpt RoK.r Cl.pp.-

b. liKil. d," \m. ' ' '\ FlluWlh Clapp J '' "*"'■ ■' """'

r 0*pt. JohB TbllUr.*
8irmh TImipr J *l t;"« • 'I"!'^ f VIobolAi Jaoob.

* 1 Mirr .

[ d. 16SI.lr|ih Wil-
li *, "infli/?.*Col. Joieph Will'apt. Jft»cph Wlllii
h. 4 .Iiinc. IT.lfl
d, 6 Mifch, IP3?.
m. 15 Dec. 1763.Mnrthi lln^Trll
d.'sDrc.PM.r llinry llowrllI Marthi Drmlnsd. 11 March, 1M2.i. 10 brpt.', 17U.Morr Wllllim* (Ut
h. U April* lili.*Capt. Slcpben Wll-

J..lin Ilflvli J >i. !-■ !>.■., nut.

r MaJ- Jol.n How.ll .

~;' - -{::"^-

Hon. John Dsmlnf.*

John Hnj.'
Jnlin »lr,v • .

Sit.h Ilrrw.r
J John Ilri.lur. ' ' "

f Robert WllUami'
, tliral.rlh Sljlliin.'

rj..~i* «l.r-
WI.0 I "' "■"■

W<- . lOIT. "1 Man fl ii.F..n,PEDIGREE OF JOHN SAVAGE WILLIAMS.Hon. Edoirl. Rlcharil Tritt.*
■ ni.vlonl ■

Ool. John HawklmI Miry 1 1,

■{"US-Eli7.l«-lh B-rdlcrbapl. 4 tfarcb, 1707.^Hlohkst MllUr.*

I. i>ldow ot Robl.PEOrGREE OF MA^ON LOCKE WEEM:j WILLIAMS.Bamuel Ctavw

Ilrnrr Wllllaif)*
k a Jin-. ISIt
d. 8 Aiirll. Ite2.


H«nrT VVIlllinii

b. Oct.. Iflifl.
ou 11 June, 1M>.


Prlacllla E. Chtw. ....
1. 23 July. iwn.John llRn.llton Chew,
il. 72 Monh. 1630.d. 21 fif^pr , IMS.(lUniurl Okw
flinh Jjock.. 1700. l flanh Iy>rk,rrlk.int (laKfcItniirltl llrv llinmu' nirhird CItgfeltRr«. RKniiiel CUrcett. .Ellubrth nintl.Rirhel Rmitb . . .
h. ITW.
i. T Jin., ITM.f 3oan Doner '
Deb..rth Dorarjr J j]; J^J;Thomai CUifett.'l-.it of nirhanlJofan Doriey | g-lwiml t>..riWttUr Smith .Col. Wftltai Smith .Blch«Td Bmltfa*' Ha]OT Nlchol»obert Brooh*.*

m. r. FiEi!, 1(H7.


Ron. Hanrr t«WftlL*Ool. Wra. B«rtM*<*

b imj.

d 21 Jin . lOM.ia'i".j/..'MPEDIGREE .») rMfUAN W|N!3l OW WILLIAMS.lUlllmorc, Ud.{Slri.htn WlllUmt. ....
Currllucti C«, N. 0.
.Utrj Tulle.r JohB Butlir WlUUma. .
b. Charlnttin. 8. C,

ib Pin:,. lH3a.
d. Daltlmurc, Ud.

n>. IS Nov.. 16&», ■!
Cli'«Und. 0.f Will...).. C.ntr. nulrr. ) Anih..i.v n.illcf.
I I'hila . I*». I I'l.lU.I.-U'l.ll. P«.rCu^llne 8. Wloilow.
Ckvelind, O,
b. » Uar. Ifr40.
d. I April, 189&' N'Klhan Crane WImIoi
b. 10 riic . 1818.

m 9 Jail'. Ih39,
CtetdanJ, O.Uarr Ann Clark. . .FlltalM-lli nt), N. C.

h. lHfi5

0. 2 Miit.li. lUT.lilt hat. I Wlnilow .Uarr Nash Clrandy.A. Mav, ims.b. IlopklnloD. R. Lm. 12 No»,. 1780.
Ellxabrlh Carpenter.d. 26 Kuv.. 1776.
ElUabcth Babcock.' Bcnlamln Tiillr.Llsut. Job Wlnilow

d H July. I72fl.Jo«n>h I lorkf, 11.. Pertha Hubbard../ .......

t 182S.PiTTDoulh, yaai,.PEDIunbE OF WILLIAM SMlfH UlinH<.i WILLIAMS.r Oram lUwklni Wll-

h, (Kvt.iHiatllMlxtl) IL.rdlcrJohn SiriTcU Qlltlnfi
b. 22 Uoy. l?->8.
d, BD.t , IHT«
Di. fi April, IBIII.( Dr. Oeori* Buob- | Uanrarrl •lf:ilr.al.t.'tb nu'lii^ 11.11) -


Obitlm HIdiaIrSI
B ,
m i

itDeborah ItldRfl/ .Bon. John DorMj,■{"^':er Hon. John :Elfinor Addlaoo QU-
' d.iOUtj.'lbbl.ni'hard Hmllhb. liiJiilj. iWi. ' 1 'I '^"3-

f SIcbKTd Bmttb.*
rool. Wftlttr Smith. .J i ^. rci-i.

I Richard Mall,*

foot. John AddlioB.*
d \-.i''>[ tttr W 1111010 WlUlm-


■CD-:Elmnor Ad<lliM>n Smilb.
b. 15 July, 17iii>.
d. 24 Nur.. IMS.' CumtM'Haml Ducan.*
h. 17*7.
d. I Nu».. 1B30.Ji.lin (;..r. ). 2't wKf.
b 1771

d t^Jt>n^ 1709d 20 fl.pl.. 1721.{John nrldKt.
Prudfnr« Rublnaon .Jt-5I William Rr,bin«in.
I d 6 J.-lr. 1IVW.15

:3 !•e Wllllim u-|i*<imilhiti.rr. V.\


alllm■>r^"M•l.Tlximai flUnahurr.lUlllinure. Uil.Dnil'l flIilH'U J

h. 31 tl.-c.. ITST.b 28 ii.ty. irro.' Thomti UcKIr. 16 Harrh, IBS9.' Itmaa Oallaii WHmi.

b. & Jan., IH3I.

UemU-r of iht Roclctf
ot Colnnlil Wan In
the Ultl* ul KUt/-li.1. tl n,l .' ITW.- William I.ii( B-.olr. ■ .

b. 8 Nmv.. |7rt4,
6. B Jolt. \«t,iyJ«in«a tauDdtri.*Ibrr llotllni Bnwlf .
b 2a Frb, 1911.
d. 14 April. 1840.lUl >.tt. Hit,b. !8 A|itll. 1749.Jcwphlna Chapnan
WllaoiL

b. n Nov., isas.Thnii.u Wllann i

. «7T.«., inr.
. It Ftb . 1><9.


Frtnklln WIImd. . .
d. II Oct.. iiwa.pDrtlind. Me.
b. II 0.t., 19S1.

d. n B«pt. iiwi.b 1702, i. I9K.b. II Uar. 17»S.Til 'Mil* SiaubuiT. . .(Thnmit nuniliiirr.
Jaiw Dlton' Toblk* lUrnborttnfk.' CharlH O-jnurIt 'Jama Itamllton.b 1070, d. 1714.hclinar Ktcrntirrf.*

Anne U^Hnrr .
I b. ; J IM-.

f n^nnl* Oarrrlt.

.J h. — ; d iwn.

L nafl>iriWlHUlD OOfMCk

A«lr« Hl)l»«.
Xibn II aU.J ^ItPEOIOnEE OF JOHN Al'fl ETON WILSON.
PLATE II.',i'ifVlnilnli ApplrlOD.
Porllind, Vt
b. 11 Oct. tAI.
(1, i1 9rpl.. lUOS.Samupl A|>ptctoB .
I|.«lrh.
b. I7TI: d Mil.C Juhn WhHs Arpletoa.<l. » Uarrh, IMt.Mtc ApplcMs.
b IT'll. d. I
liawkb.b. 1710; iL 17d8.' Urn). Iiuo AppltUl.b. UU; d. mi.Frinoli Blwftr .

I> Km d, 17S4
Wtlli. We.

Ellub«th Dtnnlt.
-■rtl C i 1 ,■PEOIOMLH. OF JliHN Al I . | ON WILSON.
PLATE Ml.b. • D««., IHSt.
d. U Oct., IHM.SiJulin Whitt AnpletoL ,

lltw\ck. Uiu.Vlrfltili Apiiltlon .d. a srpt., I0IIS.Siniilrl Appltfon.
Ir«i»*l'l..

(flr«' I'ilU II.)'?OkB Wblll . . .

(ll."rWll-)

b IIKU; d im.!•>. Tlnolbr WUtt.
b. WOI; d. 1766.L.hn WhII.
h- mil): d.
Kairrhin.. Illnnih French .' Wlllllin WhlU.<t.lunr.l I'rrcich.-0«pt. JttbB OIlmAI . . J II. t.'>X7; d IM

;...,-.. N. II. 1

h. )i);A. (t. ITM. I Miry ( Idrk.r EdnrdOilna.Ellnhrlli Trpwnrthr .
b. laiU: d. I7I&trio. A. IMI.Kunnu GardiMr . ,
NtnMi.krt
b. I71t: d. ITSi.Re*. Klliiha Bcoltr Tbomii Oftrdntr.*Jrlhrn Coffin,
b IflMb IflM; d. 17«.d. la Jaa., lam.' Pctar Cofflsr JohB 0«rdii«r .

_ I i>- i«rii. a. 170

[ rHtrllla nnflonJeramf HowcbU.Trlitrtm Ooffln •Edward Bt4rbaok.«
Tunic* RenwIdB.Joanna Tb«mb«r.
b. IU4; d. laet

Robvrt tUvm. |Oapl. IHM Wllll«mi.■ Jnhn White ApplttdB.

h 20 No» . ITBO.
d 27 March. IBM.i1^R»v, Ftl«hi Scott

t lUr'ford. ' " ' ■
b. 7 (let-. 1767.
d. I Teh., lUO.6. U A..I,. IT89.

d, )« Jin., isao.Abtfill Llvtraortbb. 1700; d. 1770.(Iirlillin HtAddard . . .Rot Ellphairt Wll>
llama

b. 1737; d. 10O«.De«. William Park*.Bobnrt Park*.|^n£r;Thomaa Ford.*Ri-*. William WnilaM.t:ilMtTlh (Jutlon. .
. b. 1066: d. 10B8.Oapt. laaao Wllllftrat.Oo*. Simon Brad-Oo*. Thomaa Dadl*r**b. ITU; d. vn%.Thomaa Cbala .HaJ. John Oheitai .In,.tlunlrc Cbmitt . .
b. I«M, d. 17B0.lOM; d. t74a.Blobard Treat .

b, inr; d. una.J Oo*. Tbomae WallM.*

U:M-..U.h M..n.. f^y^nirr^y

Ichard Trrfat ' .... J ** '■'''°Thomaa Colem';k.i:n';i.w IPEDICIltE OF JUHH A LETON WILSON.
PLATE V.k, > tttc.. ires.S3' J»lin Willie Ap|>li(oiL. 27 UMiih. IB01Vlrslnla Appldon. .
b."n *'►■» . !«*■fl'<rhla WllUtma . .
d. I« JiD.'iMO. '' lAmacI Uftrmor* .^"*- I b, IMn; 6. 1186.D«ft. Elljfth LIttf*

t. ITU', d. 1M«.
LIvcniiute. He,Hannah Rrowa.' J<alih lUrflnftOB . .
■Irrtuwn.Hattbtw Brldi*.|t..lMTl IliirrlnKlon.Mlobolu DMfvrtk.*
b UU; ± 1«37.

Ellubetb flyoMi.
d. 1«».

; ThuinU Brown*.»•>." »■" I '"i' "ViJill' .'.<h-l I * IiA■:-"rr IPBDIQlitt OF WILLIAM 'WLY WIL80N.f Janm U'll*iin . > .■ Da*l<l Shirldi Wllnalllinotc. Ud.Uaiy ^hMAt. . . . .
b. a Ml), 1778.
d. IT April, lt40.|la«l>l Hl.kldi . . .
I.. 31 I'r, . !737.
d. 3 <t<l . IRII.b. ?.1 Ian . ITin.ill I M.II.II. ITU.d. 11 tK\ . 1708.
rhralcr To.. PenNrK.utlp Co, Del.Uarr llnlllna Bowljf .

d. II Apfil, ma.
m. 17


• li, I7lt/B.
c Co., Ud.


Dirbr Lni.*


'ill ?i ji'iVv. mi

iliilMinntf Co.. M.


Ehi.Mlh


l™


ll. 14 Orl , I7M).
m, in M.y. 1731.

. i.Oct.'vu


Rnlvil «.i,ndcT.
Ann« Aiunikl
R.-I*r.i Orooin.


III. 27 Ai.rtl. IWO.
lUMnioro Co-, llil.
C.i.l.iln »


77l»
d. 17 M.rc-h,
il: Jin.!' IT113. ■ ■


lUllillK.

fUrih Un


r. Mil
r Ui.
' Wllllllll ll.illliu.-


[ .
Uary llollliw •

b. a Arrll. IIM.
d. a Jan., Ull.


Eillliii..rf,'>ld.l»m*a lanndari.I d. 8 hut , ISIO.


.Itl«» IIPcDIOHLt OF WILLIAM I 1QMA8 WILSON.ThoinM WIlMti. , .
J7 Auic . 1777.
. II Fi-l>, Ift46.<L SO Juot, l»6LI U«iT Cn«e

I. l"M«r, ITM.
*- d. 11 Uarch, ItU.JtnP flUi»l.ury . .
b. i:u>. d- 171*8ImariLKh. fl.'otUfMLb. ITIt; <l ItW. 1f Toblftt ■ttrnborsaih


.^''iS'.'d;


■11.=rj<

Renrittla D'Arry . . . . -^

[ d. a A>i( , ItU. y «John Nctttrrlllf D'krtJ.iS. n Aii(., I'M. I Aiiirlll KlilirrI'. m>. > I.I. ,ii .1.1.1. »'iIH.:i.wi .^ -:<»• .V. .1 - .,^ ]I H i^ervicee of Jlnceetotre\:f7Offil- 'q tis-'itn^ji^^txvius of (Sttcee^oreAdami, John, 170J, niirlinglnn, N. J.

Justice, l''95-97. 1699-1702, Mcnihfr of
Assimhly. i(K,7
Middkluii. Iliiixry. (19.

Aaims, Lieut. Thomai, idl^loKX. Itr.nnlrcc
and Cniicotd. M.isv Cliiir Siti;! . Coii-
ciiril 'I r;>in II.iikI. rf/Ki KiitiKii, l(>7K.
l.icul, il«2 In KiiiK Pliilips War,
Cajil. Sainiul Adams' Co C.iiiiiiiis-
siiiiur, lU.l 7_| A. «i II, A Gi, r(>.l4
IKlMily, 1(17.1. .
Hill, John rhilip. j8

Addison, Col. John, 1706 Mnnlicr o[

liii; Cninicil .if Maryland, nt)2-iJOLt.
Chaiicllur and Kiciilt of llic Crtal Si-al
of (lie I'rovimc l(>>.ix). Caplain. l'»«-
Coinniissioncd, 30 July, ll.u. Colou.l
cnnunaM.lini; llic Mililia ni Cliarlcs Co,
and placs'<l in command of Militia of
Prince Ciornt's Co, 17 Auf , 1(195.

H..U I. M.ll,,iry. 42.

M„„l,\ 1/ ,11,.,,,: .llmM/.si.l. 7J,
Ml//i,l.ilJ. II i/;mi.i .VhmiIi <,l»ln«J. i2R

Addi30n, Col. Thumn, 1(17., 1727. Prince
(,cnrK<\ C... M.I Mrinl.cr of C.iu.icil
..I M..rjl.iii.l. 1711-I7.;7 Colniirl of
I'r. l,..iH!.''s C.i. Mililia, 1714.
IlouarJ.M.II,;„y.4i
Mocih: ir./li.iiii .■lrmiil,;id. 11
\\ ilh.i,ns, li;ih,„n Sniilli OilMiirl, 12K

Alden, John, ijh ll.'<7. Iliixlmry. Mass A
Fonnilor ..f llir C.l.iny, 1(120 Assist-
ant, 1632-40, 1650 R<i I)c|iuly, 1641-49.
Mcnilicr of Council of W.ir. 1646. 165,1.
1667. Trrasnr.r, 165(1-59 I ). |inty G.iv-
rrnor. 1(165. 1I1O7 Member .if Capl
Milc! Slandisli's Duxliury C. 1643.
Jacobi. Dr. Ilrnry Barlon, 43,Alexander, Jimet, l(«v.l 1756. Member of
Council, Provmcc of New York, 1721.
■Sicrclnry ..f the Pr.ivince Member of
Council of New Jersey. 1722. Surveyor
Ceiieral of |-".i~l ami West Jersey
;.i;i.ij.iii. (/i.ir/.j Hi/Zniiii leu fell. 49

Allen, JedcdUh, i(i|(i 1712, Shrewsbury,
N J Member of Assembly. 1686-1703.
Ju.lK,., 17.1.10,
MuhlUt.,,!. Il,ii:.y. 6.1D.puly GovTh,<,„s. th,ui;l<is ll.,„„ll„i,. 10.)
,„s. UouKhs ll,n,„lloil. Jr.109Allerton, Lieut. Col. Isaac, 1630-1702 Major
uu.Ur C.il J.ibii Washinitton, Va.
I''.irees, anamst In. bans. 1675. I.iciit
Col, i6.'4). M..ul,er ll.inse of BurR.
esses ; 1676, of C.iuncil, KiHj

Tllowus. /li.lif/,/. //.nil.//.. 11. li.l.

Tli.fmut. //..Ii«/,ij //,.i..i//..ii, Ir . 109

Allli, Capt. William, 1678. Uraintree

and lla.llcy. Miss. I.ient Hampshire
C.i. Troop, 1672 Capl. at the Falls
biKliI, 1676
.S(,..»/iii./.;,-, II. .n //iiiiv, lai
,V(...II.ii./^.-, ;/..ii llcivy. Ir . 100,

Alrlcks, Peter, l6io-l(«^-. New Castle, Del.

C ...mliiil .if llie Amsler.lam Colony

on llie S.iulli (Delaware) Kivcr, l«iO.
ami .Sellout. 1673 Coinniander-in-chief
of town and l.irl at New Castle, 1683
Mrinber Provincial Assembly of Penna .
1684-89, 9(1 97

iollmaii. lames Hiuit/i, iK.

Fillirr. CliarUs lh:i,l. 25I, William, 1718 1814, Harford Co, M.I
..eulenant of Maryland Militia, 1737
, rt, IVilliiim .tiarr, 76.(^141747, Ipswich,
[■ort K.iyal Kxpe-Appleton, Ma). I

M.iss. I.U.lle
.lilKin, 1707 Major .if the Kssex Co.
K.KUiieiit,
iri7i,..i. /../ill .Afplcl.'n. 131

Appleton, Col. Samuel, 1(124-1^1./,. Ipswich.
M.i~s lleiiiily, .M.iss. iUK.Hi,. and
CiuiKiIbir, rOKl. 8(1. 8.,. 92 l.ieuleiiant,
KidR. C..pla.ii. 1(175. M.iji.r in Kmik
Philip's War: SeiKl, Ma|.ir of S.nitb
l^ssex Rem . lfiS2 Commanded the
Mass. troops in many battles. Impris-
oned by Sir K.lra. Andros for refusmn
to pay taxes levied without the coiiseiilof Coll'i/jon, loh« ,1/i/i/flun, 13:

Armlatead, Col. Henry, 1670-1740
Hesse
of CI.ofJustice, IliirKess, and Colonel
ester Co, Va Proposed for
elevalum t.i Ibc Council, 17.12.
A/.io/e, II i7/i,iiii Armislcail. 72Armlslead, Col. John, I635-I'"j8. Cloneester
Co, Va. Justice before 1675 HiRh
.SberilT, 1675 llnrKess, 1685 I.icilt -
Col. of Horse, 1680 C.il. and County
I.ient, 1685. Member of Council of
Va , 16,88-1,8

fn.y, ll'i/.,..! Ui/.J. 11,

cm, ll'i//i....i y/uriiJ.iii. 2fi

/l/oo/e, iri//i.oii /lr„i,il,ad. 72,

Armationf, Col. John, 171R 1795 Pr.ivincial
I-'orces, BraddiicIt'B CanifiaiKn. Com-
manded expedition aRaiust Indians at
KillanniiiR, 1754 Served at Forls Lou-doun and Pill, 1764 Sus.pichanna El-
pedilion, 176.1, and commanded High-
landers and Peniia Troops against Fort
l)iii|ii.siie Member .if CoMKresB, I77«-
80, 17K7 88
.Ir,I.),', //..Gal,Arnold, Thomas, 15./) 1674, Provi.lence, R. I,
Delility, |{. I , I(X/i 67, 1670-72.
Ic,-. Il,ll\mil ( ,I..ifr.iii, 59
Ur. I„l,a„ //.uiv, 50

Atheilon, Maj.-Gen. Humphrey, 1610 1661,
D.itch.st.r. Mass ll.puly. 1638. etc.
Speak, r, 1I153 l.ov.riiors Assistant.
165461 I.ieiit , 1645, Capt , 1646 ; and
of the A & II. A Co., 1650^58. Com-
nian.le.l cxp. .lilion aBiiiist Ibe Narra-
Kaiis.ll 1,1. bans, 1656 Mai..r-Ceiieral,

;/.,//. ( /,.v'.", Cn/iiiOM, 32,

ll.ill. II inr lf'i7/iom, 32

Herd. l..hn l.ud„ii. KJ, 88
.Sill. Il,.„;ird. <«,

Avery, Capt. John, 1682 Coiiiinis-


1 2 3 4 6 8 9 10 11 12

Online LibraryMaryland Society of Colonial WarsGenealogies of the members and record of services of ancestors; (Volume 1) → online text (page 6 of 12)