Massachusetts. Board of Education.

Annual report of the Board of Education, Volume 62 online

. (page 52 of 59)
Online LibraryMassachusetts. Board of EducationAnnual report of the Board of Education, Volume 62 → online text (page 52 of 59)
Font size
QR-code for this ebook


'9BV JO U99£ fl put

9 ud3Ai|aq JVdX aq)
unwjA. au[paaM» 'OK*d9»J0

sjvoX 91 JdAO JvaX aq)
iqqilj*. 2u|paa))« -okiiaSH5!5s|g8ffiSiigg&ilSiii02a g » ©* eo jt « « ^ 2 2 o» — Q frjg g oo w <3 00 o i^o 55 CO id eo »^ «o -^ 00 e4 fO•a8Bio
uvaX 9 japun J«aX aq)
uiq^lM. JSuipua;iv 'o^d I ic«e« I ir-i<«>o ii-«ioooaoA iioooeo i^ leoioeoiH
D

8

H


U

o*joai looqai
aq) 8ti]jnp siooqas an
-qnd aq) u| noSv u« jo
«ndad ;tiaad£ip jo 'OS^ ^ CO 55 ^ 00 ^ ^ «o 85 o ^ <* o 00 00 w eo ^ i «S f« -^ <o a> «•-••98v JO uvaA ti puv 8
tuiot u| saouad jo '0|;§sS5i-S|SiR|§2|||8|5S|8|8S'aSv JO tJvaX 91 pan q
uaaA^aq '^flgl *I ^»K
lUAO) u| suouad jo oxr«oeoiCttc9«Deoot»09>Qcoe40-^SO>oocD^«Q^3pao
wt^« - iC4ao<oc4e6t>.aooc)o^ot^aO'^Sc<9i^ca^QSe9fiooqot onqnd JO *okCO g o» o »o w eo »o b- ^ « lo ><• 2 ^«D — JO » j;j« o> c^ o a ao oI

3
?


•9881 *TOt
uao a}«)8— uoDVindoj


asli|fll||l|l|tll|||||||llltlDigitized byGoogle^SCHOOL RETURNS.Ixiii


sssssssssssssssssssssssssssssassss8SS§|tf8|SSS|S5||2gg|||g|g|gS|$g|S;sSS§liSisi8=2SHIiS,S§|sg|gig|i=2SS«S§g=g|5S*S8St8|g2||||SS||gS|||SS*SSS25'*="S'»2Sa2Sg«'Sg2SS52SS"»S$S

^* *^»-« ^^ ^4 f>4 a5h*eOrH I I I CIOe9f-4Mr-i^^ I | O OO Ol I OO O I lO iO I I^M I OJ •* C|sS5iS||SSSSS§|gg||S|e|Sg§||||||8i|SSiSSgSS8SSS|SgHS|528|2fe|§5SS|«» coe*^«^eo ^ »^ ^ •-< oi CO »>« t* -ii* eo «o 25 Ji 3 ^ S t^ "^ N e< 00 »gg^o»g««o«c««'*<ot^«ooo*gj^©22«ooi^c5g<o«»^os;joION i-^C0r4' p^

>iO r-iiO'^ d


ae_^«- bSSii;SIIISS<Sl££^;§Sll|-|||^i^;S^|^^^lFlDigitized byGoogleIxivBOARD OP EDUCATION.

88 S SS 8 8 888888 ,88S8SS88

11 '§'§1*1 'i'iiiili iilliiii>C4 OO «0J><^ 'o *o<^ 'o 'Jl 'oec^<J>o»<;A * c^oaooa^<^a^(i&ilOB $ Si§5 § SH 5 S SBoooo oooooooo

SS S SS S § SSSSS8 ssssssss*tndad JO 'OS.ss '5 '?i§ 's '2 'Soggigss; 'S^sssgs^*SJ91IO«09 JO "OKf-4« IN ico(N iw I «o i^-^g^owc^ I o««»-^*o-*oeo^

: : — : — : — * — ~~~Tzznz±zzrztiooqai
tl«ni JO OH8801 9daii 8iooq98 jo -okI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 > ■jq^ 9d»i OMq OAvq
tiooqo8 onqnd oq)
8q)aoax JO *0K 92Mi9JLY


'iw£ \00xp9 oq) ^
-jrap %d9^ U99q 9A«q
8iooq38 onqnd oq; ipi
sq^aom jo 9ivS9i8Sy


*Btooqof onqnd
Of uoqovo) aivmaj jo
q^Qom J0d 998tM. ad.Ay822S$888SS8!$fe88ttSS?8882S2SSS•8(Ooqof onqnd
or uoqo«3) 9i«m jo
q^uom X9d 99S9M. efl^y8SS8 S 8S8SSS88SSS88 S88&S

ss^l's' 's^§ss§§sgs^8§ SSSSS'8iooqo8 ivnuoa
ino9 poivnpmja SAvq
oqA Biaqovo) jo 'ord « CD a» o) •-• CO I r-ici-«<)^ I esoor^ooaoeooo 1 loooo-^eo•8iooqo8 pnn
-joa ptpoaiiv OAvq
oqii 8Joqo«99 JO *oif«t>*r>.c««weo^c«e<c«^ I -^^wt-o^Oicooocot^^o^eo'jvaiC Iooqo8
Of uoqovo} onnnati
)a9J9jnp JO 'OK oioqMioeQ<«a»iOQOiOoo<


iS§'-S2*::S55S2c;2:::225*j«OiC looqos
a| uoqovo} oitnn
JOQJOJHP JO 'OK oioqM^,-ir-i»-4 I i-i I I oeo'^i^e^eoAeO''I Cli-««DC<C«06

I
Digitized byGoogleSCHOOL RETURNS.IXTSS ,S§S ,S , , ,8 ,SSSS§8 .SS§8S3SSS8SS8§§i ill§ liiiii iiiiiiiiiiii^^ rHi-^ cseocos8


a oocttwoow o>o> o> A obobo o w A 000b <§§ §§§ §

B I'^$ .a.s.a 5HH HHH H(3 aadscsj a p o a p a a a a aM s

S SSSSSi 9 S SS9S8S8So SR2 'gS8 '5'S 'JSSS^SSS '55 So J^SSS&S!::^^ S«eo ii-i«<iM 104 I I Id ic4eic4io^ci i oi eo ci eo eo to o eo •-• ^ o>


,^^ 1^^^ 1^ I I 1^ 1^^^^^^ 1^ O) f^^^^^^^m^^ CII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I10 O (OO COC0t»O^ Ob 00 A 0^ 0^ ^« O^ t^ 00 1^ CO 10 to O) O^ 0> 0> t>> 00 0> QO 0> 90 Od 0> 00 00 00 t** 00 O2


^ oo - g ooo
^i^dc^ ^ 00 ^r<»^TOC^Cot3oo o


SS ,:288 ,2 , , ,8888888 , ,8 S l§§S88?i,8S 2

SS ^SS S eoeo^Sooooo co oo oot^oo^^ St3 ^I^l>*iO»»fH 1^ ll^<«(OC>)^ I OOCOW^i-*^ •-< I CO Ol — «0 lO <* <* 0> Oi'^tSOO^O)^ I «0 I 00 lO «0 04 C4 04 lO 00 00 to 1-4 CO i-i CO lO eo «« 0» lO t<- to o•^igOOiOJCO lo eo «« o» lo t<- to o <<t>ooqaoc4<o«Qto'««»eoo«oeooo^»-»-^io - «oS«o«,«ao - _-5-32 S SSsaSS8228 S■||r5 «
I 3§ ^


Digitized byGoogleIxivBOARD OF EDUCATION.Il


4■tndad JO 'OK'U91IOV99 JO 'OH*tIOOTpt

v^^ JO OK8§ S .8S .8 .8 .888888 .88888888^822 8>oooc
> o o «o c


oo 1-4 CO OC4 00 to oeoooK Ma aj d a pafladB accapo

o OS o o ooo o o o o o o o o o

"a I s if I «3 Its I 'WG'S'S'*i's tis^S'S'S'S'a

«astlq«9«««««S« asas«s8<«

M M^ H H M K »< M H M M K K K X MKM


^lO I C4 I eoc« I Ol i« I •-«'<<< loooeo 04 i e«o^eo«oeo^g.pMinbM 9utn aq; tnnn
8t9i ^dai «iootpt JO 'OXI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IO
Oo

I

I*j«ox 8jnn» 9tn

j<V 9d9i| moq OAvq
fiooqoi onqnd oqi
ixnaom JO -on »S«Z9Ay,o»-40'*«eo ot* t*^eoeow ^t^aoababobo^oooot^wobQocbAQOOiobAOkwaoddQodbaocd-mp 7d9i U99q SAvq
siooqas onqnd aq^ nv
sq^uom JO o^vflojJSSy


III JL ' JL ' •

^coi»SSr»oSioSio*Btooqo« onqnd
Of U9qov9) 9(«inaj jo
q)uoin J9d fldflVM. 98.Ay822?l§888SS8^fe88?lSS588822S8S

CO -* o> r^ -* ^ Ol » sp ^ <o CO eo r^M d o QO •**• 1^ — •« lo .-H eo « o»
eO'<4<cococooi'^eoraeo9eoeocoo^'^cocoeoioeo«<«'^weco'8(0oqof onqnd
nf uoqovd) oi«m jo
qinom J9d 898im 8JS>y8888 ,8 , 88888888::S888 888I0S
S8^8 S ^$SSS§^8S8^8S :S88SS'siooqot prauou
nioc9 po^vnpuS OAvq
oqii aioqovd} jo *ofi'8iooqo8i«m
-joa popno))* OAvq
oqii BJoqo«99 JO *okiot^t»oioioico^090ioi^ I «<i^eoi^a»o»coaocot^»-4io^eoss**JV9X looqoB
jtrajcanp JO 'ou oioqAkS5S2'^8'**aS!g^22J::S5gS2o32S225****j«9iC [ooqas
a| U9qov9; oivnz
)a9J9jHp JO *0K oioqAi.^,Hr-i^ I 1-4 1 I o)eo'«»HOieoa»eOfI Oli-i«De4C4i


•25 d g fe 2^ &g^a g §-§ S S3 g 5 S o S*^ S^ 8 g gDigitized byGoogleSCHOOL RETURNS.IxvSS ,SSS ,S , , ,S SSSSSS ,88S8S38SS§8S8§

§i III I I iiiiij iiiiiiiiii^iii

C3f3 caos d P BCflCB.^ dcapdddd(3Bdrtd

55 55o 5 o oooooS 5 o oSSSSooS-S 5

oSflS a8«a8 08 « e8 e8 « « «8 ?; « <8 «8 « < « « 08 « aSU3 08

MM HKM M M MKMMM^ H M MMMMMMMM^ MHH HHH H?22 'gSS 'S ' ' 'S 'J$55;;2SS '55 So J^$5?5feS::?gS ?:^ii-i^M I C4 I I I CO I c< d CO 10 <^ C4 Id 00 O) CO eo 10 lo eo ^ ^ o> m


pHpH I »N^«-i I^ I I I »M I .^p^,^,^^,^ I r-l d r^^i^,-^^^^^^^ 01I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I II TjT'JI'I'iI^i*'!* • • •_l_I_i«J.
0> 00 0> O) w 1*0 w t^ 00 to* <0 V !*• 0> 0> 0> 0> t^ 00 0> 00 O) 30 0> O^ 00 00 OO t» OO O

0010

05 "i


a

Io

I^g ,-S8,2 ^8888888 , 8 S §§888?2 SS 2^hoOOftO^^ I"* ll^"*«OC<.-^ t eOOCO'*«-«-^ »^ I CO CO — coo ■^'^Oi 0> lO«<««soa^o>^ I to I 00 10 CO C4 CO CO o 00 00 to 1-4 CO i-i ciioeo^O)ioi*«too^ogooo^c^


oo5«)C2togr.3coo«2o02 - ^«-2S S S§e3SS5g22S IS Si-ilO I f-ii-^r-l
SlSlll5(5j2£fi£;§rtg««^ll<g S S&^H^^^^ ^Digitized byGoogleIxviBOARD OF EDUCATION.•U01J»
-XV) £q p9«ivj iC^uom

IQOJU 8980dllld (OOtpf

7/p joj pi«d )anomv— ©oobo5oeo-«f«ot^<-«^<So«occoc4»oor*OiO"*'-*«o5o«o«D^e«9^05C^'<rc^<ooo«0'*scaoo'voooot*oa


*8)U9tn

-•AOidaxf 9U9U«ax
-i9d pav Buon«J9)[«
JOJ papaodxa ^unomyiii.iiii'ii'i>0« QOO . ^


— (NIM C^CO .-H'«38noqiooq3« Aiau
ioj popu»dx9 )unotav 'o >o So

llliiiiiililii^lliliilii

O ^ eo o

o CO e5^ 5OD
O
OCO

o'('9)9 'sns

-099 *fyoddJ) S9|jpUQgS?J8 , 22 S ,§8J^Sg6§88gSS85gS^gS

r^No OQQ o o«ococ^05JOoooo02»r^c<iao»-0'-

«^«<« «o ^«eo ^ ^ o'89nddn8
Iooq98 pnv XJ9aoii
-1)8 *s)|ooq /o 98uadx3■* ^ CO -*• ^ 36 N «o o< t^ (?<■«»<«? S «o "^ r^ ^ eo -^j* o« o "^ o eo cWJO
oivqs 8.aM0) jo lua
-pu9)a{j9dn8 JO tn\v^'Piv i«9|J9p9aipnpui
*99))|uinioo looqas £q

UOI8|AJI9da8 jO 98U9diaOO r<««DOJC»iOO Q OOOQO?»»r^©©Q OQwe
OS ^QXiQ'«f»0 O OiOQQr^flO — OOQ •« O CO o

•o N'-aoi-'^eo oB i-iC4t^t»^eoc4eoc<«i-> eowc^c*S 8iSS ,§§§8 S8S8 2888 8SSSSS
S $&S S33S SSSS gSSi^ SSS8SS'QUI 0(00
8a|p9»»Jd 9in U| 08I«

popapoi *uo|i«)Jod
-8a«i) jqi 96U9dx3SS S S8?S 8^88S2gSS 8S8SS8

•-© ^ ^w^0^ •— Cb lO O C!| CS C^ '^•QO«t» «•86-X681
JOJ— Bmooi|ootp8 puv
89J0 JO ajvo *i9nj *uon

-VVlOd8U«J) *8J9q3«9l
JO f»S«M. — 8iooq38

JOJ p9pa9dx» puv
89xvt iq p9«pu lunotov8^S88SS8^^^88$SSS8SS^8^tS82S
8§2$8Sg?2§5|SgSiS8|§S8&S^2S55

I5 of S^lfl - ^ § ^'l);!^ =j§| 5 «|| g 51 §1Digitized byGoogleSCHOOL RETURNS.Ixvii:


* CO c< Oi ao <o •— 00 eo «'«*'»- c^ o t^ to c^-* »o to e^ op -^ -^ "C -* o •♦«•* ■*

COe»oo^c^QO"*»-i-«^Qt-"^»oooto<-HQC»oooaoosc9ooi-'OeoQ»-<oeo


O C<3 00 O O '

o cc ^^ o o •S^S^S§g;5^^;S:§52 ,^88J:?5:2S?5SgE2i5^SS82S?i

"* eo o> 53 -* N 00 -^ t^ <-• -^ 'U ■* 00 Q -« b* «; "Q c« Q OS e^ o •o »« 00 « •-< eo <p^oooeo<Qb»t^'^or^»'^cot^-*©aeo««^c«ooococ^«-»QQ» - too>eo
•— oo>c5?ioeooo04«oooaor^oo»«o^wo^oc5o55^eocbSo>t^o«o

Sgoooooc^oatoc^QO — oo»oQ«-Q^ooQiot^c^^*QOQOs»ot^ocor^OJr>.
_S55^c«<?5W - »oto05co«or^oeooQeoio«c^ib»S«c>icoQas«coooi
o ^ i-i CO 04 CO i-^ CO '-^ '^'-c^<ot^c<t tAc^cocotoio2>-^oootoc4C4r^ooSS .S8S ,S ,tS8S8 ,S§8SSS .8SSSSS8SS8SiS ?:Oh- »-^ iftt^OO OSC^OOW<>» b»OQQQc535

c<i5co oi *-> eof-t F-5^>^coc^co coc>i««5o* ^Si8888 ,8J2888888888 , ,8^88888 , ,88S§8

SS^o oSco-^co "*t>.^e^SS S CO 55 o6 so S CO SSS'VOS3S88S^$S^88888i38:^ , 88^S888^8i^888SS

i-H r^a>«0"««« i-« 00 •* o< CO ^ CD — e* «^»-«eooot^coco co Z-*^K888:::SSc^87§S:::888^8^c^S8^S88S£^8^SSg$S
|SfeS8g8SKS8882SSS§8!$28SSS2SSggSS• • • •;i «'«•'•
Digitized byGoogleIxriiiBOABD OF EDUCATION.JO n[ooq pn toivi
-«dd« Jug pMn nM
pom PTNio tpnm iioH8I I I I I I I 1^ I I I I i I I I I 1 I I I I I81;
S8*gs Off ttiqilvd paitf
looipt JO uvqt t.iiiiox


•uoniDijo

;aiioim p9)«ain*ai8CO

I

og g o ^I §•jioX
-l« 'OK oioqiiII I I I I i I I ■^■glg' 'SS' ' Ittliilfiooipfl
•YVAfJd JO *0Kliiiiiiiiic4i^i^ii^*^i ii^iiii^ I I I I I I I I i i I 1^ I I I I I I I I**® I I I-ini JO firaomYI'1991

-j» •OH tjoqiiSI I I I I I I I I i I I !S I I I I I I I I ocQ I I I'sopn'Pvovjo *ox^iiiiiiiiiiiif^iiiiiiii^^iiiJO oopdo oq; )« p9f n
*T9% Sop 9q) Su|pniaii|
'tpaiu Jaqio puv snao
-AM raidins JO amooui


'•pai\j ivoof JO omoooi8 8 ^ 9 98 88888 8 BS
I ff i a 88 SSSJsa'g'ga

o^ ko •-• CO abck o<o-pvav pmi >iooii9t jo
%ioddn» oqi joj Xiuo
p9|«IJdoidd« oq uvo
q3|qii JO amooai oqi
'tpoitf ivooi JO Yuoomy8 8 8 8 8 88888 8 88
III I '^'^i i^i • '^'^^^iiii^ e* eo-*'^ S« -^ S2*tlooqot on
-qnd JOJ taoniMniiuoo
Xiv}anioA jo ^unomyg S § S

^iiiiiiiiiiii^|-Iiiiiiiiii_i00
gS .-2.?^il^-:.i?:pi Spl &§ll sfillll SI II 11 1 IIDigitized byGoogleSCHOOL RETUBNS.bdz888 SSS 8 S$SS89_.. .§K8a8.8 8 8 8 8S8 8|I I lo I I I I I I I I lQ<:;o I IS6Q I I 156^ * I *$SS' '8§»-4 I I I 100 I I I I I I I I iMci-4 I I C4e« I I I eoci i i i *^o8 8

I I I I I 1 I I I I I I I I 1^ I I I I I I I I I I I I I I I _

I tI I I I I 1 I I I I I I I I I jp I I I I I I I I I I I I I I I <•aI I I I I I I I I I I I i I I ^ I I I I I I I I I I I I I I I c«§ ill H s§ iigiii i ^88S8SS^ ^S

"'s"'i'2"s'9"'a'= isgslll_lll_l~'ll_l_lll„l_lllllllll.« N « e)I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I " I I I I I t~Z. •888.1.iUt-2
Imi£iiiSiUiiSSiMHn^SSSmSSSiDigitized byGoogle-IxzBOARD OF EDUCATION.'diquaqniacD 98u»a«
otn QodD patvq aoov
-paanv JO '%udO j»d oqx'JvajC looqas aqi 9u|jnp
fiooqot onqnd aqi n»
u| douvpuanv o8«J9Ayc^d)d>aooS0>a)O>dS^did)w>sSo &^ t« •« a> S ^ 00 ra CO ^ S S t^•Blooqot»q)ii«ioeoeo^«ooeoa6-<raoSo<KF-^ad•-•00 -^ MI

ufmiM. SuipuaDv -OKopoeotoooaocowNOcor^ecoo
'3»ioco?PQZ'^3o5ot«*;5«ooQ-^5^^»ooi ^O3»o«iSS^guvoX 91 J3A0 JVdiC »q)
oiq^iii 9a|paa})« -ok


*a8«jo
fiJBdX $ japun JvaX aq;
uiq^lii auipuan« -OK


*i«aX looqas
oq^ 9u|jnp fiooqat 0|i
-qndaq) u| BoJtv iivjo
siidnd judjajnp Jo -oki:2gs;ssilsissSo;s5g•aSviouMXfipuvg
uaaiMaq •^esi 'I ^»K
amoi III suouad jo 'OKi»«eoo>uaai^aq *i681 'I ^«H
I Qiioi a| suouad jo *oxQOoeot>.ooeoi>.oiaoeoeoOJeoQOS*fIooqat aiiqnd JO 'o^•h«or^cs|5 ob t>. •-• 04 to t» eocoosco»oe^o — ooosc^<-<-*«p»-^
o OS «D co^?q o o^co 00 cj^o oc^t^^>-
'* ^ 00 «o CO aTr-Too e«r«o oo'co'^io'
CJ^O »o^«oeooco-^co»o^c>o
$J" e^" oT^co of cs» - a{r CO «o '^—o

CliOt^ JOCSCOeOb- b»t-»»0 2<
t> •-• CS »-' ^ i-l 004•5681 'SOB
•a»0 ajiijg— uoijBindoj•«f^0JQ0C0«0KOt^?00>00»«0

«ooj^oo5^co-^o>^t'-oj^ooo •*e>-'*^

iC^oT V o o cT ^of eo "<<f •- o «

C^w5r3 Q'*»ooos cooeoo

c»» CO ^ -^ .-* — oeo

Digitized byGoogleSCHOOL RETURNS.IxxiD

H

O2

H
D

O5 S.•f ndnd JO •on•uaqovd) JO 'OX*8[OOq08

qSpi JO 'oapajinb»j dinn am uvqi
8«ai ?d9H 8(Ooqo8 jo oxjoj )d9i| U33q 9Avq
•looqas 0|(qnd aqi
sqiuoca JO *ok 9^vi9Ay•joaX {ooqas oq) iSui
-jnp idai| uaaq 9Avq
tiooqos oiiqnd aq) nv
8q)uom JO o%vSdjis8y*Biooq3« oiiQnd
u| fjaqavai aittmaj ;o
qiuom jad saSoAi aS.Ay•siooqos onqnd
HI sjaqovd; apun jo
qiuom jad •oBsm aS.Ay'Sfooqas leuuou
mav paivnpsjJS aAvq
oqM. uaqasa) jo 'O^•8(ooq3s i«in
-jon papaenv aAvq
oqM. sjaqavai jo *Oji•JBOX looqas
tq fiaqavai ai«maj
luaaajiip ;o 'ojf aioqAi5?i22g^|8?:SiS?§§fe

lO 55^ O QO ^ 30 c**^ lO eo o cc co^oo i>^f-Ti-T ^ ,S c^ eocfiotot-^ CO f-^ 04 C>)eoc^c>ieo»oooc^Oi— ^0^*00I ^ I I I I I I I Icoo O) CO

OOaOOb<«^aOAOOO>00)0>0^


eo COo6^(NeQcot:*^^«000>o>r^"*
f5r^-r30eoOt^©ooOi?<C^'M^Oir^r»oo«oocsioo>So5coco«0(0<OQOt - <oos;o^ooooo-^r^o^
«oo6eoc»*Mc^<oao«oQeooje^'-*
•» '-' ^ '- '-*^^ c*^•-4 ^H ^ CO 00 c*« »-< '-^ ti«piC'«**00CO0O«f2 — ©Wi'p-'r-C
Z'^'CO 0005^0^ o^ogf-iiOOi ■«*' CO OO 00 '«*« b».©OOW*j«aX |ooq38
Of siaqavai aiittn
luajajjip JO -OK ajoqM*8[ooqa«
aiiqnd oqt Xq pajinb
-oi sjaqovai jo 'okOc^.-iot^ot-*QOJ«^»-'»^cor^Oi
-^iOh* ^^<oco - oo«2!:»o

l-H Ol C^ »-^I— — •QO<p^»^eo»OQO*«QSQ^'^3
cc»<N5o5<coQOQOe5r^»-<o^i2«2
Digitized byGoogleIzxiiBOARD OF EDUCATION.-x«| £q pMfVi Xdoom
mojij tModrad fooqat
tto Jug p|vd Yaoomy*IJ|«dM Xiwipjo
i(9 p9paadz» lanoay-OAOJdaii )a9avai
-J9d pan taoo«j»)i«
joj p9pa»dx9 Yunomv■SMOoqiooqaf M.9U
JOJ p9pa»dx» lanomy•(•3W 'snt'•anddns
looipfl pov Xiauoq
-tnt *tiooq JO Of u»dxaIT JO
ajvqf s.tuio) jo )u»
-pa9)a|Mdn8 jo Xivivg'Pfv i«9|jai98a|pnpai
*a9Dnnmoo looqof £q
ao|t|AJodnt JO otaadxa*amnio9
aujjf909id oqi a| oti«
popnioui *aonmod
-ffUU) JOJ OBOddxase-tesi -

icy flTaoojfootps puv
•aj0 JO Mva '[anj 'uon

•«V>OdfU«J) *fJ9q3«9)

JO 9999M. — tiooqat
ioj popu9dx9 puv
saxv) £q pa«{«j lanomyHeoo)'«t«<«'«OiOQoe4(padt>«aoe«r-4 ^ eiC4»^o»iQMioeoa»o>iOaoco-^Q
iot^o<oo»c»csiQO'«>eo^«oo«S

•oeoo — Qpco — ■^caoooo^'^o

2822S2$SSS5SoS5Sr^^^<o2'0)ao3^«oa5^oS
icc^^>«o»^r^aoc^t^ooaoc4


e* r^<o r^ ^ 35 o o o» c^ o ?l »«• ®SS£222SsSSS assets

CO |^<^ CO to to W OC 00 CO *o o o ^

#B'C>4 "^ tO»-'0«-Heo ^c^)aoQO
•^ .-ItO<^^Q$^Q<<tcO — iQOS

c^co ^« 2» •^»5 o *^ o TO « —S:SSSSSS3&8S§S8i^

00 — QcooO'r^»^'^ooo«0'N«oeo
b»c5^'vcM6«pe9»£tocoe^ooe>.
r-. eo eo^eo w o>^o eo O^— ^^'^^
— •♦to oc"— ^c^cf cTcototo•-I r^ CO 00 1^ »o oo •o M ooco — to

— oj t^ oi — to r- 1* o^ o^sJSeo

rTco'to «oiO'^«ocr loocjjr

4^ CO r-l^^ CJ•o — <<s^&o^coOi^c^ - o •'T •GfN-
ci' «o o> 00 "^cf ^eo ^ogr ri" t^of
c5to 35 — '♦^i^. «oco — o»
Digitized byGoogleSCHOOL RETURNS.IxxiiiaJZ5

O

D

P-i
<
O*ooiiajditti
;o ff^ooq pa« wmwi
-vddv Mi pasn wm.
puqj p|iB JO qonm iiOH'9881
'% vvf 9iq«X«d puiv
looqof JO Mvqt t.tuiox•uopimio
;iraoiinip9)vm[}fa-iv -OK aioqM*>100tpfl

a9«A|Jd JO *0K•ppid uop
-n4 JO lunonxy-It -OK »10UM

,8S,888S8,8SSSeo <« ^ CO


'S5 'S2S2S'a»S5, 5,8SSS8S888S

' t^ ' M ^ ^ p to O ^ 0> <^ C9I I 50 I o>r*5»!^i


*t9|1II9p«0« JO *0jl*aifcO|9q}
JO ooRdo 9qi )« potn
*xv| ^p mn J9a|pQ|oa|
^uq; jaqio pav 9na»
-AM fnidins JO omooui'ipaqj ivooi JO omoou]• I CO I 10 00 ■«•« eo c* ^8sa^S2Ssi;;§3$s^^»^^e^r^ «Oi^coc4r^ <ocoa»oo^cbS . SoaoSaoont«>aoo«£ CO co'icr^«5orcJ'g«r«g|'foima
-ptiov pov fiooqot JO
uoddns 9qi jo| X(uo
p9)«IJdojdd« oq nvo
qoiqM jo amootif oqi
'spuiu pMoi JO lanomy*>looqof an
-qnd joj taopaqviiaoo
XivianiOA jo ^unomyg

88S8 S&S$SS88S$

COOO 0»«0 - 0-*O^Q030

coioS ioo^>-iaoeoa»e^oQSSSS8S088 ^88g2«V


SIDigitized byGoogleIxxivBOARD OF EDUCATION.EVENING SCHOOLS.

«


Attend AKCB.


Tims.


Teachers.
CITIES AND TOWNS.
S


&


1


Expense.


i 1


•5


•<
1
Adams,


9


165


227


157


39


11


f 740 05


Auburn, .


1


12


5


11


60


1


137 20


Beverly, .


1


45


_


12


89


2


166 60


Boston,


214


8,688


2,222


4,000


96


205


79,620 49


Brockton, .


10


273


143


225


36


14


1,864 48


Brookline,


5


77


65


64


62


5


978 29


Cambridge,


30


988


438


662


60


48


4,420 50


Chatham, .


1


19


-


12


22


1


65 00


Chelsea, .


7


227


194


130


50


15


1,283 00


Chicopee, .


18


613

404


40


31


1,892 23


Clinton, .


4


142


53


67


72


9


572 60


Dudley, .


2


64


40


66


31


4


203 05


Easton,


1


27


12


16


60


1


440 75


Everett. .


5


98


62


96


65


7


935 63


Fall River, . .


61


' 2,528


1,201


2,118


47


138


11,972 54


Fitchburg,


3


604

150


73


28


2,946 14


Framingham, .


1


98


63


81


47


6


1,195 67


Gardner, .


4


111


3


63


45


16


672 90


Greenfield,


4


146


78


97


60


7


573 86


Haverhill, .


14


1 373


172


220


60


29


2,645 17


Holyoke, .

Hyde Park, . .


28


1 1,110

591


49


60


4,362 25


3


103


27


63


62


4


672 01


Lawrence, .


33


948


354


845


74


58


6,151 03


Lowell,


88


1 2,865


1,115


1,898


67


152


23,368 70


Lynn,

Maiden, . . .


16


t 385


305


250


37


27


2,042 77


7


197


118


186


68


13


3,804 68


Marblehead, .


1


45


55


100


65


6


373 00


Marlborough, .


7


117


57


68


39


7


482 01


Medford, . . .


5


110


75


80


60


6


930 68


Millbury, . .


1


20
12


60


1


100 00


Natick. . .


2


17


12


17


60


2


253 80


New Bedford, .


30


1,602


950


971


39


66


8,697 14


Newbury port, .


2


1 43


49


42


30


7


273 25


Newton, .


2


172


73


71


34


8


808 14


North Adams, .


12


286


111


305


42


22


1,600 00


North Attleborongh,


1


39


3


10


36


2


126 00


Northampton, .


7


91


41


91


62


11


1,040 61


Pittsfield, .


6


{ 261


82


97


78


6


1,194 06


Quincy,


7


' 200


48


94


49


9


1,515 94


Salem,


4


366


106


130


67


18


2,777 00


Somervllle,


12


601


209


263


55


25


3,800 74


South Hadley, .


2


61


36


29


40


4


268 65


Southbrldge, .


4


113


83


135


41


7


634 56


Spencer, .


6


64


51


44


43


9


377 60


Springfield,


14


834


318


893


76


35


5.751 61


Taunton, .


9


282


103


256


36


21


1,567 60


Waltham, .


9


186


114


176


54


12


1,907 87


Webster, .


8


170


81


131


50


8


613 77


West Boylston, .
Westfield, . . .


2


49


15


33


47


6


179 25


3


62


24


19


33


3


253 60


Wobum, .


1


149


33


92


46


5


675 23


Worcester,


23


978


287


692


112,


65


14,047 44


Totals,


740


22,514


9,904


16,714


2,726


1,262


$198,666 43♦ With males.Digitized byGoogleSCHOOL RETURNS.IxxvP2

O

c

Q

a

H

P2
O

\^

o

l-H

H
P
H

l-H

H

»
H
-a;
H

COCO

O
C

o

CO
CO»
«.


Kqiaom nf


C4


o


[ooqot i{3«» JO xnSuBi


1-4
s
8


1


8 8


R..
1


!^


§22


Tea
£


«»


«» -


h s


1'
1


1


8 S


W H


£


CO
c« o


o »


1

« S
«


5^g
1^


•8681


18 xmf


uonmiisui aq^ u| 9u\


§5


o


; -uivcDdJ 98« ;o UV8X
^H


; 51 pati 9 U9diMaq -ok


*looqo« lan>ua)i« d^v


C9


s


JO uMiC 91


JdAO 'OK


l-H


^


1

^ -[ooqot ItiTpaanv aJIv


1


1


jo ««ajf s Jdpaa -ok


utoX aqi luimp


^


00


09avpaa)|«


eJ9u»AV
N


; -JiajC aqi

t;


; BQ(jnp taJ)! n« jo uv


c^


^


-loqot juaaajuip id -ok


•oonmntai


«o


a


aqi HI siooqoi jo *ok

1


1
1:


o
k


OD


H

H
J


^


3
IS


«


9Q
1


1


-«5
1


CO


H


%-•


00
*5


1
43


o


S


a


s


5


a


5


►.
CO


H^Digitized byGoogleIxxvi BOARD OF EDUCATION.GRADUATED TABLES — First Series.

The following Table shows the sums appropriated by the several cities
and towns in the State for the education of each child between five and
fifteen years of age. The income of the surplus revenue and of other funds
held in a similar way, when appropriated to schools, is added to the sum
raised by taxes ; and these sums constitute the amount reckoned as appro-
priations. The income of such school funds as were given and are held on
the express condition that their income shall be appropriated to schools is
not included. Such an appropriation of their income, being necessary to
retaining the funds, is no evidence of the liberality of those holding the
trust. But if a town appropriates the income of any fund to its public
schools, which may be so appropriated or not, at the option of the voters,
or when the town has a legal right to use such income in defraying its
ordinary expenses, then such appropriation is as really a contribuUoa
to common schools as an equal sum raised by taxes. On this account theOnline LibraryMassachusetts. Board of EducationAnnual report of the Board of Education, Volume 62 → online text (page 52 of 59)