Copyright
Henry Wood.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - May 1963) online

. (page 59 of 282)
Online LibraryHenry WoodU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - May 1963) → online text (page 59 of 282)
Font size
QR-code for this ebook


Denaburg Joe 2510 Mtn Brk Cir - 879-0006

Denaburg Simon 3411 7 Ct S 322-8277

DenardCE Rose HI 595-9470

Denard Carlton A 4269 3 Av S 595-2970

Denard Geo 3367 N 33 841-6703

Denard Geo M Alton 595-4061

Denard M J 236-B S 59 592-2588

Denard Veria Mrs 303 W 2 -252-0056

Denard Zora D Mrs

33 West Village Ct- -254-3582
Dena's Beauty Salon

1628 Crestwd Blvd- -595-2614

DendyALJr 3629 KingshI Rd 879-5542

DendyBW 3110 Fayette Av- 786-1354

Dendy Camilla V 5729 1 Av S 592-6978

Dendy Don D 1801 Mission Rd 822-5663115 DeFnall—Denms

Dendy Earnest W 4220 40 Ct N— -841-0107

Dendy Jas D 2701 NE 8- - 853-1691

Dendy RC 5300 7 Av S- —595-3617

Dendy R J 809 Hickry Roebuck 833-2128

Dendy T A 213 17 Av NW- -853-3831

Dendy Theo Mrs

225 Chestnt Crestline Gardns— 595-2200

Dendy WL 628 Sprngdie Rd 841-3242

Dendy Waymon L 8413 4 Av N 833-0790

Dendy Winston A 7245 Rome Av - -836-7122
DenegreChas atty Jacks.i Bl 252-0410

Res 211 Hollywd Blvd 871-4087

Denehie R A 1125 Gale Dr 787-0502

Denham D A 6714 Centr Av S 595-0462

Denham Laura Mrs 1228 S 29 252-2347

Denham Robt E Oak Forst- 841-8638

Denham Sallie A Mrs

475 Brussell Av S- -595-3154

DenickeCH 3260 Ovrbrk Rd 871-5351

Denicke Donald E

3001 Manor Brk Dr - %7-1667
Den icos Stanley D 2514 12 Av N - 323-6436
OENISON ENGINEERING DIV AMER

BRAKE SHOE CO 512 N 18 252-2210

Denison George A Dr

Ofc 1912 8 Av S -324-9571

Res 1310 Saultr Rd- 871-7930

Denison Robt R

429 Hillvw Dr Fairfld- -787-0746

Denison S A 208 Peerless Av 879-2271

Denley G D

1511 Somerset Dr Homewd 879-4162

Denman Annie Mae Mrs

3620 42 Av N- -841-0128
Denman Charles E

2836 Cantrbury Rd- -879-6154
Denman Dan W Jr ofc

2211 Highind Av S - 252-1046
Denman Henry C 3535 B I ueJ ay Rd - 871-6516
Denman Henry C Jr 1644 28 Av S- -879-7164
Denman Hugh ofc 600 N 24 324-0641

Res 2049 20 Av S 871-5403

Denman John L 851 S 78 836-1346

Denman Memorial Meth Church

4314 AvW— 322-1241
Dennard Earnest L

900 Centr PI SW- -324-7049
Dennett Edw M

601 Forest Dr Homewd- -871-5846
DENNEY See also Denny Oeney

Denney ChasH 329 Bush 592-9952

Denney Cliff 3526 Belle MeadeWy- -871-04%

Denney David E Jr 916 16 PI S 251-1444

Res 916 16 PI S 322-00%

Denney David E Sr

365 Shades Crest Rd- -822-0875
Denney J H Mrs 2715 NiazumaAv- -322-3917
Denney J Tyre Rev 7911 7 Av S - -833-2248
Denney Jas V 201 16 PI SW- 785-0042

Denney Lorraine Mrs

2109 Pine Ln - 822-1567

Denney RH 608 Railroad Av 841-3720

Denney S H 6200 Ct Centrl Prk- -787-1112

Denney Tag Co 304 N 24 252-2171

Denney Tyus K 910 FultnAvTarrnt- -841-6552
Denning Jesse Jas

3049 Sunview Dr - %7-1586

Dennis AS 1612 11 PI S 324-7088

Dennis Agnes B Mrs 2619 18 AvN - 251-1022

Dennis Allen 7750 Rugby Av 836-6847

Dennis Alton A 802 Rutledge Dr - -788-2115
Dennis Andrew M

71 Park Av Avondle Mil Is- -595-6828

Dennis BC Pelhm 822-3749

Dennis Bee Mrs 4157 Jeffrsn Av - -781-2578

Dennis C A 1241 Wavrly 841-4427

Dennis Cecil E 509 Ferndle Rd 833-0054

Dennis Chas W 1511 N 26 322-8478

Dennis David S 8204 9 Av S 833-7276

Dennis Ed Mrs 18 N 53 595-3243

Dennis Edward M 1334 15 Av S - -252-5414

Dennis Fulton L 129 1st 251-7978

Dennis Grocery Co 145 2 Av N 252-8887

Dennis Henry J 1013 30th Ens 785-9750

DENNIS J M VENETIAN BLIND CO

1504 Tusca Av- -788-0209

Dennis Jas W 521 Karen 786-0695

Dennis Jim 3727 N 42 841-0268

Dennis Jimmy M 1739 AlemedaCt- -786-7692
Dennis Joe M 323 9 Ct S Bessmr- - 425-2642
Dennis John Jr 8929 RoebuckBlvd- -836-3744

Dennis Joy K Mrs 1500 N 20 -324-3810

Dennis L M 3925 Huntsvl Rd N 841-7162

Dennis Llla F Mrs 6609 Av Ens- -786-4737

Dennis M 1004 11 Av S 324-3916

Dennis Mary 1612 25 Ct S 871-8244

Dennis Mary V 1532 Bay Av SW - -786-1701
Dennis Norton H 1116 14 PI SW - 788-0080
Dennis Pete Cahaba Rd %7-2057

Dennis Rayford M

2361 Brooklne Dr- -822-0420
Dennis Raymond H 7930 7 Av N- -833-5044Dennis — Dial 116

Dennis Robt 1229 Av L Ens 788-7934

Dennis Robt J

932 Westfld Or Fairfld- -785-2295
Dermis Romanious 1229 Av L Ens- -788-7934

Dennis Roy 443 4th Thos 324-2947

Dennis Sam 5708 2 Av N 592-7048

Dennis Sarah Lee 2508 3 Av S 251-3537

Dennis Sylvia 1813 11 Av N 322-4262

Dennis TD Montgmry Hwy -822-4899

Dennis Terecia Mrs

2413 Mayfld Av- -785-5764

Dennis Thos I 1431 N 30 252-4770

Dennis Thos M

5020 Scenic View Dr- -595-1867
Dennis Verbon S 1320 Lomb Av - -785-1646

Dennis WC 2511 14 Av N 251-1823

Dennis WF 2829 31st Ens 787-1035

Dennis WH Shannon 879-5419

Dennis WW 1437 58th CentrlPrk -781-2446
Dennis Wm E

1144 Woodslee Huffmn- 836-6309
Dennison John W

1836 Cedarwd Rd- -822-2392
DENNY See also Denney Deney

Denny Donald R 229 DalyCrestline- -595-5576
Denny Drayton 2301 22nd Ens -786-0170

Denny Earl 1837 Bessemer Rd 788-8450

Denny Geo 2322 26 Av N 251-0493

Denny Grover C

516 Cherokee Cir Forst His- -785-2679
Denny H M 616 Annie Laura Dr- -833-2427
Denny J F

208 Lake Dr Cir Centr Pt- -853-2717

Denny R C Jr 509 Eucid Av- -879-6830

Denny Robt 8320 10 Av S -836-2190

Denny Tag Co 304 N 24- - 252-2171

Denny Wanda 1213 Whartn Av 841-1420

DensmoreAQ 8706 2 Av N 836-3250

DensmoreAV 2214 7 Av N 324-1481

Densmore Agnes L 1404 N 25 251-9781

Densmore Arlena Mrs

2213 7 TerN- -324-8906
Densmore Calvin B 1629 30 Av N - 252-0041
Densmore Calvin B Jr

4009 E Lake Blvd Tarrnt- -841-1213
Densmore Emma

420 400 Row Mulga- -787-2489

Densmore Harrison Fultondale 841-5491

Densmore J W 5844 N 32 841-7818

Densmore John L 7608 5 Av N 836-5970

Densmore Mary A Mrs

8227 9 Av N- -836-6979
Densmore C 5100V2LewisbrgRd - 841-0194
Densmore SamI

1629 Lake Dr Centr Pt- -853-2599
Densmore W A

1513 Forstdle Blvd- -786-2921

Denson Annie B 1620 S 1 322-3115

Denson Clarence 413 10 Av N 251-1662

Denson Clyde 1528 SW 17 787-3686

Denson Edw 406 56th Fairfld 787-2485

Denson Elijah Ben 4729 3 Av S - -592-6418
Denson Fred H Jr 1812 Laurel Rd- -879-9970
Denson Geo W Mrs

1235 18 AvS- -323-3683

Denson Grady 520 S 56 -595-6458

Denson Guerry M 3714MontrseRd- -871-2519

Denson Ida 406 56th Fairfld 787-2485

Denson J M Cahaba Valley Rd %7-0499

Denson Jack 1812 Laurel Rd 879-9970

' Denson Joe Till 6305 Av E Fairfld- -781-2425

Denson John 31 5 Av SW - 251-1062

Denson Johnetta

2115V2 11 Av N - 251-4764

Denson Julius 125 4 Av N 323-2680

Denson L M Mrs 1124 S 20- 324-9615

Denson Lyndell Mrs 4211 2 Av S - -592-1541

Denson Modica 1225 Av M -788-7340

Denson OIlie Jay 4340 2 Av S 592-8765

Denson Ottis E 1036 Edgwd Blvd- -879-5805

Denson Riley 1031 N 6 251-09%

Denson WH 2025 W 26 786-6417

Denson Wm H 1221 Graymnt AvW- -781-4446
Denson Willie acct 329 8 Av N - -252-7970

472V2 N 4 -252-4087

Denson's Shoe Rebuilders

329 8 AvN- -252-7970

Dent & Co CPA Brown Marx Bl 252-5188

Dent Edwina 518 S 28 322-6274

Dent Elliott E 2531 Lanark Rd 252-3073

Dent Elliott E Jr 3819 Redmnt Rd- -324-4232

Res 3819 Redmnt Rd 324-6404

Dent Harold 1611 Tallapoosa 592-4524

Dent Hattle 918 N 2 323-7970

Dent Herbert W 524 Currie Wy 879-6201

DENT INSULATION CO

3819 Redmnt Rd -324-4232

Dent J L 2412 Snavely Av 787-7760

Dent Jas 310 15 Ct N - 324-0202

DentJasC 328 10 Av SW- -251-6548

Dent Jas L Jr CPA Brown MarxBI- -252-5188

Res 3032 SterIng Rd- 871-7485

Dent Julia 328 10 Av SW 251-6548Area Code 205Dent L H Mrs 3830 9 Ct S - 592-8774

Dent Mattie L 314 10 Ter N 251-6535

Dent Robt 2412 Snavely Av- -787-7760

Dent Robt M 2517 Park Ln Ct S - -879-2104
Dent Susan Miss 3819 Redmnt Rd- -324-6404
Oenthriff Osborne

3750 Centr PI W- -324-0042
Dentici Jos A 3912 Montevailo Rd- -871-4968

Dentici Peter A 701 81 PI S 836-7198

Denton Alton W

1584 Huntsvl Rd N- -252-7925

Denton Ben Mrs 1945 16 Av S 324-1215

Denton CS 518V2 W 8 781-3234

Denton CW 517 Toledo 787-1295

Denton Claude 2621 I6th Ens 785-4674

Denton D E 7853 8 Av S 836-1732

Denton Donald D 212 13 Av NE - -853-0684
Denton E P 2121 48 PI CentrlPrk- -787-1771

Denton F F Jr 505 Kenlwrth Dr 879-0674

Denton Gladys Mrs

724 Lomb Av SW- -786-9714

Denton H L 918 1st 785-8859

Denton Harvey M 3121BirchAvSW - 786-0957
Denton J Carter Dr surg

4212 Av V Centrl Prk 781-2636

Res 1320 RoundhillRdVesthavn- -822-4120

If no answer dial 871-4611

Denton J D 2821 Lawn Av SW 787-7184

Denton J S 1945 16 Av S 324-1215

Denton Jack H 1918 Laurel Rd 871-7585

Denton L B bags 2511 3 PI W 252-7486

Denton Lee 1437 65th Ens 788-2739

Denton Lula Mrs 1109 N 15 323-3646

Denton Mary Mrs 2118 SW 31 785-3366

Denton N A 1520 Cleveind Av SW- -786-4785
Denton Wm H Jr 2410 Av D Ens - -786-0376

Denton Wm L 1204-B Sloan Av 841-1841

Denty Robt M Jr 2748 M liner Ct - -322-6375
DENVER RAGLAND COPYING

PRODUCTS 521 N 18 -322-4385

DenvirBC 2900 Overhl Rd 871-1712

Deorralnez 93 Long 841-3738

DEPENDABLE MOTORS autos

1848 Centr Pt Rd- -853-2250
Dependable Parts Inc 2511 6 AvS - 322-8511

DePianoNeal 935 6 Av W 788-1746

OePiano Neal Campbell

924 Graymnt Av W- -786-5427

DePrlest Jas B ins 521 N 21 251-6141

Res 1120 Oak Grove Rd 879-7456

DeRamus Albert W

801 27 Av NE Centr Pt- -853-0396

DeRamus CL 2740 16 Ens -785-0618

DeRamus E M 601 SW 4 251-4886

DeRamus Elisabeth P Mrs

1577 Cotton Av SW- -788-4781

DeRamus Floyd D Pleasnt Grv 787-5542

De Ramus Grover 501 1 AvDocena- -787-8409
Deramus Harvey atty

Bank for Savngs Bl 322-0616

Res 3023 Briarcif Rd 871-4649

DeRamus Harvie 245 10 Av SW - -323-7900
Deramus & Johnston attys

Bank for Savngs Bl- -322-0616
DeRamus Kennard

116 27 Ct NW Centr Pt- -853-0957
Deramus Kenneth

2209 2 PI Centr Pt- -853-2003
DeRamus L A 1528 Monroe AvSW- -785-1245

De Ramus M 1328 N 17 324-3175

Deramus Mel 1149 Cotton Av SW- -785-6415
DeRamus Ray W

1316 Pratt Hwy Sandusky- -785-1814
DeRamus Robt F

1432 Warrior Rd"788-8692

DeRamus T H 604 S 54- 595-0793

Derbes Philip J

4333 Montevailo Rd- -592-3973

Derby Ann 1608 N 31 254-3559

Derby J Chester 1608 N 31 254-3559

DeRieux Fred R

1324 5 PI NW Center Pt- -853-3426
Derieux Jas R 3704 Dunbartn Or - -871-1704

DeRieux Jerry S 4444 6 Av S 595-3246

DeRieux RS 5501 Oporto Av 592-6964

DeRieux TF 119 Glenwd Dr- -871-1541

DerksenWJ 2716 Southvw Ter - -822-4681

DeRonceyA J 2309 Eufaula Av 785-2553

DeRoncey J E 1670 18 Wy SW 781-1857

DeRoncey Robt J 2237 NE 6 853-1853

DeRoy Amos Sr Mrs Hillvw 786-3356

DeRoy Ernest Hillvw - 786-6763

DeRoyFloman Hillvw - - 788-9924

DeRoy Jas S 308 Orange Cir 836-5101

DeRoy RL 1619 Sue Dr - -786-4622

Derrick Elmo A 1925 14 Av S 251-7551

DerricoNathI 2416 Av C Ens 785-3942

Derrico Peter 1617 S 2 251-7714

DerricoRobt 31 N 1 - 252-6828

Derryberry Wm E

161 Peachtree Rd Mtn Brk- 879-4056

DeRussyREMrs 324 Rosewd 592-7886

Derzis Gregory 1407 N 33 251-3695

DerzlsJohnC 2314V2 47th Ens- - 785-4243BIRMINGHAMDerzis P S Mrs 3434 17 Av N 252-5964

Derzis Sam 1407 N 33 - - 251-3695

DeSantis Angela Mrs

1305 32nd Ens- -787-6752
DeSaussure Martha B Mrs

3214 Country Club Rd S- -871-1737

DeShazer Larkin P 538 CliflP PI 879-4085

DeShazoAP 332 Magnolia Ct 841-3694

DeShazo Arthur C 2129 36 Av 324-3223

DiSHAZO & ASSOC INC mfrs agt

3140 Fayette Av- -781-3651

DeShazo BW 1621 43rd Ens 788-8005

DeShazo Billy P 415 Tusca Av 786-3397

DeShazo Fred 3137 45 Av N 841-4987

DeShazo H D 3604 15 Av N 324-9830

DeShazo J S 5012 Ct M 785-0057

DeShazo Jane Mrs

17 Montevailo Ln- -871-1496

DeShazo L A 912 W 7 254-3372

DeShazo L A Jr

2149 Shadybrk Ln- -822-1160

DeShazo M G 5116 Ct M Ens 788-1948

DeShazo M G Jr

11 Crest Dr Homewd— 871-4192
DeShazo Sidney B

405 Av E Ishkooda- -787-1553
DeShazo Thos D 138 Spearmn Dr - 822-2142

DeShazo WF 311 Rutledge Dr 785-2854

DeShazo WS 4225 Brasher Dr - -%7-1203
DiSNAZO'S FLOWERS

332 Magnolia Ct- -841-3694
DeShocka Sam Mrs

321 Lucerne Blvd- -879-0243

Design Structures 807 S 20 251-7689

Designers Metal Div Southern Elec Inc

521 N 18- -252-1782
DeSilvey Neilus D

1120 Carnation Dr- -836-5081

Deskey Nancy 6833 6 Ct S 595-3533

Desmond Chas J 812 SW 13 786-1408

Desmond Tulon E 1416 21 Wy S-— 323-5667
Desonier Roland P Lt Col

5657 11 AvS- -592-0416
Desotell J H I812 2 Av N Irondle— 592-3055

Desoto Hotel 1903 5 Av N - -252-8532

Despinakis Geo Mrs Fultndle 841-7528

Despinakis Gregory J ins

1911 Cahaba Rd 879-5733

Res 3616 Sprng Valley Rd 879-0133

Despinakis Jas G 11 Norwd Cir 251-3366

DesslerWm Mrs 2849 Surry Rd 871-5818

Detamore Lowell C

Ofc Title Guar Bl - 322-1869

Res 1712 31st Ens - 785-0373

deTurro Louis V 955 V2 9 Ct W 323-6637

DetwilerHL 202 Clermnt Dr 871-2572

Detwiler Shirley Ann 513 S 59 592-8631

DEUPREE See also Dupre Dupree
DeVan Allen W

545 Park Av Shades Mtn- -822-2097
DeVan Allen W Jr

1601 Forst Rdg Rd- -871-5917
DevanCarrle A Miss 1300 N 30 - -324-1342
DeVaney Jas P teleph Phoenix BI - -328-3298

Res 1656 28 Av S 871-6831

DevaughnAJ 333 Sprlngdie Rd - -841-5648

DeVauQhn Essie Maple Grv- 833-3979

De Vaughn Howard Maple Grv 836-2605

DeVaughnOwen Maple Grv- -833-5089

DeVaughn Robt Paul 8801 9 AvN- -833-0591

De Vault Doris Miss 1200 S 30 252-0644

Development Corp For Israel

Comer Bl -252-8076

Deveney A H & Co Inc mfg agt

2814 Petticoat Ln- -871-5418
Devenyns Douglas J 1233 Jersey- - 786-7372

DevenynsJohn 1404 Indiana 788-4592

Devenyns Tom 1228 Gulfport 787-4515

DeverLM 2604 Vestavia ForstPI- -822-0918
Devers Doris 3922 10 Av Wylam- -781-4444

Devers Paul 3309 Pearl Av N 841-1543

DevieseJD 1331 43rd Ens 781-3356

DeViese Robt C 6512 Osceola Cir- - 785-6775

DeVieseWK 6512 Osceola Cir 788-4365

DeVlne A L Hill View 788-8939

Devine Dwight J 4217 N 66 595-9863

Devine Ernest F 5508 11 Ct S 592-1044

DeVlneFI 2302 4 Av S Irondle- -592-7376
Devine 6 J 2112 Blue Ridge Blvd- -822-4215

DEVINE J P MFG CO 900 S 27 251-0271

DeVine John C

3137 N Woodrdg Rd- -879-9046

DeVine ND Hillvw 786-6888

Devine Paul L 2301 21 Av S 871-7554

Devine RE 413 Robin Rd 788-1192

DeVine R L 1228 Heflin Av 788-2758

Devine Rupert R 1253 Heflin Av - -788-2092

DevittJJMrs 4124 49 Ct N 841-4878

DEVOE DRIVE-IN PAINT STORE

608 S 23- -252-0248

Devonshire Julia 1104 Mitchell 786-5047

Devore Dudley A 1012 14 PI SW - -788-6822DeVoreJasA 5113 Clairmnt AvS - 592-7424

DeVoreJohn 1333 Warrior Rd 786-6308

DeVorePAJr 3808 Cromwl Dr - -%7-2305
De Vore Phillip A

2528 Park Ln Ct N- -871-2596
De Vore & Poellnltz GenI Agts Ins

MasseyBI - 324-4639
Devotion For The Day

^ ., „ 7753 1 Av S- -836-3291

Devridge Rosie Mae

229 Oak Av Westfld- -786-9912

Dew Drop Inn CInrs 312 S 23 251-0327

Dew Elizabeth Miss

409 Princtn Av SW- -324-7027
Dew Felicia Johnson

3732 Laurel Av- -787-8191
Dewberry Chas W 205 LakeDrCir- -853-3250
DEWBERRY DRUG CO INC

Downtown Store 2031 2 Av N- -251-1143
Five Points West Store

2220 Bessmr Rd 781-3611

Roebuck Shopping Center

9084 Gadsdn Rd 836-2281

Acctg Ofc Comer Bl— -323-6176

DEWBER1IY ENGRAVING CO

3201 4 AvS- -254-3233
Dewberry J W 3212 Rockledg Rd - 879-3883
Dewberry J W Jr

3652 Sprng Valley Rd- -879-8485
Dewberry Lee Ola Miss 1325 S19 - 251-8439
Dewberry Ralph 2003 Warwick Ct- -252-4920

Dewberry Tom 1526 19th Ens 786-0544

Dewberry W A 833 S 80 836-6186

Dewees Harry 325 Tupelo Rd 853-0335

Dewey J W Mrs 2861 Thornhl Rd- -871-08%
Dewey Willie

1837 Henrietta Dr Powdrly- -787-2276

DeWineThosP 5 Clarendon Rd 871-5910

Dewitt Anthony 3836 1 PI W 251-6633

Dewitt Arrelia 3836 1 PI W 251-6633

DeWitt E E 4433 41 Wy N 841-1572

DeWitt Elmo J

518 Broadwy Homewd - 879- 1968

DeWitt Glenn H 525 Lovoy - 787-4293

DeWitt H M 1836 Princtn Ct 788-4503

DeWitt Homer L 8309 5 Av N 833-7115

DeWitt Robt 3129 Dolly Ridge Dr - 967-1999

DeWitt T B Mrs 630 N 80 836-1287

De Wolf Harold Jr

3317 CrosshI Rd- -871-7830
DewyerGW 2245 Forstdle Blvd - -786-1607
Dewyer Mary C Miss 2502 5 Ln N- -251-9742
DewyerW Harry 608 ForestwdRd- -786-4228
Dex Pharmacal Co 190 Oxmoor Rd- -879-7025

Dexter Beauty Shop 5 Dextr Av 879-2496

Dexter Chas H Mrs

2855 Thornhl Rd- -871-0998
Dexter Chas 640 Hambaugh Ter- -879-7806
Dexter Geo P

1760 Shades Crest Rd- -871-1636

Dexter Gertrude 1617 1 Ct W 788-6120

Dexter OF 2053 Sunrise Rd 788-2868

Dexter Opal E 4766 7 Ct S -595-7166

DEXTER PEST CONTROL ft
SBRV INC

Main Ofc 2908 Centrl Av

Homewd 871-1178

East Side Ofc 8507 1 Av N 833-0552

West Side Ofc

1832 Bessmr Rd 786-5991

Dexter Sam Jr 2621 N 15 -324-7818

De Yampert E B Rev 1900 S 1 324-6220

DeYampert G W 825 McCary 323-1354

DeYampert J W 2647 Pike Rd 785-1505

DeYampert Ruby 1629 23 Av N - -323-5989

DeYampert Tom 227 16 Ct N 324-4488

DIack Allan 1410 S 14- -322-0811

DIADONE See also Daldone

Diadone Sam 502 Shades Creek 871-8239

DIADONE SAM AUTO SERV CO

2524 7 Av S— 252-9849
Diagraph-Bradley Industries

Shippng Rm Supis 2736 W 21 - 781-4411

DIAL See also Dyal

Dial A Devotion 7753 1 Av S 836-3291

Dial Annie C 1308 23 Av N- 323-5260

Dial Annie Mae 318 27 PI N 322-5054

Dial B Roper 3250 E Briarcif CIr- -871-5560
Dial Billy G 450 Ridge Rd- —833-7714

Dial Charley

256 Westwd Dr C I ovrdle- -836-1709
Dial Ernest 1225 Av K Ens 785-9660

DIAL FINANCE CO OF BIRMINGHAM

1906 1 Av N 322-7471

No 3 7624 1 Av N -836-5251

Dial Fulton 1068 Ovrtn Av 841-1934

Dial G P nil Monarch Av -879-3925

Dial Gordon L 232 47 PI N -595-6590

Dial Guelma Miss 2504 WarrlorRd- -785-3559

Dial Helen Frances 1141 S 14 251-4054

Dial Howard S 943 N 47 -592-2412Dial Irene 6008 Ct F- 788-2456

Dial John Henry Jr 105 16 PI SW - 788-6467

Dial Jos B 575 Rutherfrd CIr 833-7092

Dial Mattie Pearl 2 14 Av SW 324-4985

Dial Newman Jr

521 Av X Pratt Cty- -785-8265

Dial Paula Mrs 4005 34 Av N 841-8226

Dial Rosie Lee 1330 N 5 324-5430

Dial Ted C 2001 35 Av N -324-5328

Diamantakos Mary Miss

2837 25th Ens- -786-0520

DIAMOND See also Dimon

Diamond Drill & Pin Div Of Acousti

Engineering Co Of Ala 546 N 7- -322-2031

DIAMOND HOMES 4707 1 Av N 595-6166

4300 Bessmr Super HwyBessmr- -428-9377
Diamond Jim Restaurant & Lounge

1914 11 Av N- -252-8737
Diamond Jim's Supper Club

1914 11 AvN - 252-8737
Diamond Lbr & Supl Co

4705 1 AvN - 592-6336
DIAMOND MATCH DIV— DIAMOND

NATL CORP 512 N 18 322-8954

Diamond T B A Co tires

2252 Vandrbit Rd N- -841-7181
Diamond Tire & Rubber Co

2252 Vanderbilt Rd N- -841-7181
Diana Outlet wmns apparel

313 N 19- -251-5626

DIAPER SERV CO 2940 4 Av S 324-8641

Nights & Sundays dial 833-4131

Nights & Sundays dial 841-8265

Di Bella Matthew 410 Whittier Dr- -871-8523
Dl Benedetto B J 2701 21st Ens - -788-7195

Di Benedetto G S 937 48th Ens 786-1528

DiBuono Mazie 1816 14 Av N 251-6338

Diccicco Michael 756 80 PI S 833-0405

Dice Richard E 1761 Vestavw Ln- -879-5556

DichiaraCiro 106 Cotton Av 252-7579

Di Chiara Emanuel

1500 Graymnt Av W- -785-5040
Dichiara Frank Joe I8I6 17 Av N- -251-8033
DiChiara Frank Louis 1820 N 16- - 323-7435
DiChiaraJosA 3606 Norwd Blvd - 323-4348

DiChiara Louis C 1449 N 22 252-4358

Dichiara Peter 500 8 Ct W 252-6802

Dichiara Steve

5808 Av Centrl Prk- -787-2236
Dicie Peter J 635 Green SprngsAV- -252-7230
DICK A B CO OF ALA INC duplctng maohs

20 S 20—322-2421

Dick Eddie L 28 Sweet Av 841-0304

Dick Floyd W Rev 8017 4 Av S 836-7526

Dick G P Jr

3416 Spring HI Rd Mtn Brk - 871-0982
Dick Herbert

543 Swan Dr Fairfld Highlnds- -786-6829

Dick J B 600 SW 16 787-1664

Dick J W 3805 11 Ct N 595-1381

Dick Kellar 1244 S 50 595-7161

Dick Marion F Dr dntst

3351 Montgmry Hwy -871-2234

Res 2205 Chestnt Rd- 879-7158

DICK MIREE AIRCRAFT SALES INC

Municipal Alrprt- -592-9621
Dick Thomas' Radio Serv Co Inc

2317 2 AvS- -322-4405

DickWeymanW 805 Cambrdg 788-1409

Dickard Erskin Huffmn 853-1685

Dickas Dan 7526 5 Av S 836-7453

Dickas Edwina Mrs

3212 Pawnee Av- -322-6347
Dicken Irvin H Sgt

1120V2 S Cullom- -252-7703
Dicken Ruth E 11201/2 S Cullom - -252-7703

Dickens GL 2113 Lester Ln 822-1287

Dickens Lula

3730 McClellen Av Keys Hgts 786-9488

Dickens Odell 48 4 Av S 324-9239

Dickenson Mary 4025 Prk Av SW- -787-0257

Dickerson Allie 1115 5 PI N 251-8783

Dickerson Arthur L 617 S 13 254-3089

Dickerson B H 841 S 77 836-8492

Dickerson Bertha Lovejoy

6460 3 AvS- -592-7310
Dickerson Bessie L Mrs

817 Buffalo- -786-2265
Dickerson Billy J

120 Forst Av Bayvw- -785-0461
Dickerson Cecil T 1429 Rayfld Dr- -785-6759

Dickerson Doris Mrs 1201 N 50 592-6769

Dickerson Douglas M 317 Oregon - -788-0480
Dickerson Dudley E Dr dntst

9228 Gadsdn Hwy 833-7101

IIO2V2 Ford Av - 841-6340

Res 613 Shadywd Ln 833-9394

Dickerson E M 1623 35 Av N 252-0580

Dickerson E S

312-B Columbiana Rd Homewd- -871-2202
Dickerson Edwin M 8324 4 Av N- -833-1389
Dickerson Elb 2501 DawsonAvSW- -785-0238
Dickerson Eva 2417 4 Av 5 324-7197-322-2136

-841-6340
-592-6242
-822-1727

-787-1646
-592-2289
-328-2431
-879-7685
-788-0164

-822-4345
-781-4197
-592-2320
-833-9543

-251-5374
-785-3312
-324-0160
-592-7310
-323-6466

-879-5292

-787-0594
-833-2953
-254-3555
-836-6894
-595-1737-592-2162
-787-0594-836-5798
-833-2115
-323-2359Dickerson G W Rev 1143 12 PI N
Dickerson Gerald L Dr dntst
1102V2 Ford Av

Res 721 44 PI S

Dickerson H C 2424 Hackberry Ln
Dickerson Henry Mrs

706 Mulga Rd
Dickerson Horace L 4569 14 Av N
Dickerson J C teleph Phoenix Bl

Res 2823 16 PI S -

Dickerson Jas Douglas Pleasnt Grv
Dickerson John E

1345 Willoughby Rd
Dickerson John L 1509 2 Av W -

Dickerson John Q 1128 S 51

Dickerson Kenneth 312 Del Rio Dr
Dickerson Lallie Carpenter

140 3 Av SW
Dickerson Louis 4713 5 Av Wylm
Dickerson Margaret 118 4 Ct W

Dickerson NathI 6460 3 Av S

Dickerson Ottice 1943 21 Av N -
Dickerson Peggy Miss

1916-A Vestavia Ct-
Dickerson R Z

608 Highind Dr Fairfld Hglds
Dickerson Raymond C 8770 4AvS-
Dickerson Richard C 1512 9 Av S

Dickerson Robt Sr Zlon Cty

Dickerson Ruth F Miss 749 N 46-
Dickerson Shelby

1227 Gladstone Av-
Dickerson Stanley

608 Highind Dr Fairfld Hglds
Dickerson Sylvia Miss

7740 Madrid Av-

DickersonTA 533 N 89 -

Dickerson Thelma 1811 25 AlleyN-
Dickerson Thos C

321 Cypress Av Bayvw-

DickersonWT 7504 2 Av N

Dickerson Wearly W Pleasnt Grv -

Dickerson Wm 1812 Av V Ens

Dickerson Willie F 1215 10 Av N -

DickertJR Grants Ml Rd

Dickert JosH 3032 Av T Ens

Dickeson L 2116 34 Av N

Dickey Alvin Elvis 620 Carolyn Ct-
DickeyBJ 3218 Pipe Line Rd - -
Dickey Barbara Jean

■ 2336 South Prk Dr-

Dickey Bill 1088 Sherbrk Dr

Dickey C E 3000 Pump Hse Rd - -
Dickey Chas E 2336 South Prk Dr-

Dickey Edw Rev 2533 NE 5

Dickey Ethel L Miss

3210 Norwd Blvd-
Dickey Houston J 4129 40 Ter N-
DICKEY J H CONSTN CO 835 N 21-

Dickey L Z Mrs 932 6 PI SW

Dickey Leonard E 949 Gadsdn Rd-
Dickey Margaret Mrs

2404 Av G Ens-
Dickey NathI Terry 5441 11 Av S-
Dickey Nellie Ruth Miss 834 SW 1-

DickeyRobtA 441 Cheri Ln

Dickey Rosa Marie

526 64th Falrfld-

Dickey Roy B 8416 Div Av- -

Dickey T E 8428 9 Av S

Dickey W G

2020 Altadena Lake Rd -
DICKEY W S CLAY MFG 00

213129AVN-
Dickie Plough's Barbecue

611 Bessmr Super Hwy-

Dicklnson A C 25 12 Av N

Dickinson Addie 271 55th Fairfld -
Dickinson Alfred J Mrs

5222 Ter Q Centrl Prk -
Dlckinson Alma A Mrs

231 10 AvN-

Dlckinson Alvin 1525 4 Ct W

Dickinson Carl 1773 Grant Av

Dickinson D J 1513 Tusc Av

Dickinson Douglas H 1116 15 Wy-

Dickinson Edna Mrs 1302 S 33

Dickinson Frances 124 16 Av W - -
Dickinson Frank Mrs 1615 N 29 - -

Dickmson Fred W

5111 Ct I VInesvl— 786-4670
Dickinson G I 2113 32 Av 324-3146

Dickinson

Dickinson

Dickinson
Dickinson

Dickinson
Dickinson
Dickinson
Dickinson-787-6176
-836-1366
-786-6502
-786-1669
-323-2017
-592-3628
-785-3057
-324-2032
-836-1630
-967-3544

-787-8047
-879-2219
-871-5357
-787-8047
-853-0851-324-0996
-841-2909
-323-1621
-786-6182
-833-7884

-785-3274
-592-1959
-323-1396
-836-5108-787-8278
836-3754
-833-2108

%7-3435

324-3407

781-9272
252-3052
-788-5162

786-4249

251-8891
787-7742
786-4571
788-2645
788-6968
252-1305
322-6053
324-3156Gail Miss

2028 Lancaster Rd- -879-8063

Gladys S Mrs

1936 St Charles Ct-
Harry 1116 S 41

Harry E Prof

1761 S Lakeshre Dr-
J D 1713 Grant Av SW-
J L 265 Lake Dr CIr NE-

J W 456 S 86 - -

Jerry R 1516 N 30-592-6888

-592-2309
833-3326-836-1521
-841-0323
-871-9272

-787-6204
-841-6818
-785-3630-787-6813
-786-7026

-833-0537

-252-1411
-786-6583
-871-3245
-836-2920
-879-6618
-324-7366
-595-9710
-592-2779
-592-8352
-322-6053
-841-6130Dickinson John D

1057 Avocado Dr Forrstdle— 787-9193

Dickinson John E 941 Chas Ct 833-1685

Dickinson John HOnline LibraryHenry WoodU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - May 1963) → online text (page 59 of 282)