Copyright
Henry Wood.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - May 1963) online

. (page 91 of 282)
Online LibraryHenry WoodU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - May 1963) → online text (page 91 of 282)
Font size
QR-code for this ebook


Hancken S H Warrior River

Bessmr Ala- -491-1162
Hancock A V 1108 Camellia Rd - -833-4380

Hancock Al 1135 5 Av W 788-4626

Hancock Alford 3923 9 Av Wy lam- -788-5103
Hancock Alfred 221 Ketona Rd 841-1172

Hancock Arthur J

5217 Lewisbrg Rd- -841-7302

Hancock C L 2632 Ens Av 785-7700

Hancock Carolyn Miss 5320 5 CtS- -595-2310

Hancock Chas C

3409 Ridge Dale Dr- 822-3826
Hancock Charlie M Mulga 787-6463Hancock Clarence C Jr

14314TerW-785-3953
Hancock Contractng Inc dynamltng

2011 Centr Pt Rd— 853-0510
Hancock Cordell 545 Willow Ln— 833-5926
Hancock Edw E

4937 Brittain Tarrnt— 841-7271

Hancock Geo E 2687 20th Ens 788-6132

Hancock Gordon G Pleasnt Grv 787-3220

Hancock Hassel 4817 Av Ens 787-3145

Hancock Henry K 750 S 80 836-2477

Hancock J L 1628 Bobolink Ln 853-1572

Hancock JO 1369 Park Av 841-4157

Hancock J Sherrill atty

5114 Gary Av Fairfld 787-7751

Res 1509 32nd Ens -785-2960

Hancock J V 909 79 PI S 836-3047

Hancock Jas H atty 600 N 18 323-8391

Res 403 Cherry Mtn Brk 879-6072

Hancock Jas T 1216 N 28 -252-1346

Hancock John of c Woodwd 788-1611

Res 2221 Colmba Rd

Shades Mtn 822-1834

Hancock John I 3704 4 Av S 592-7435

HANCOCK JOHN MUTUAL LIFE INS CO

General Agcy 2126 7 Av S 323-6158

Group Sales 2126 7 Av S- 251-9124

Hancock John S

16 Greenwd Homewd- -871-1802

Hancock L D Mrs 5320 5 Ct S 595-2310

Hancock Lois Mrs

5507 Ct I Vinesvl— 785-7698
Hancock M E Mrs

1600 Hatchett Av— 841-7476
Hancock Margaret M Mrs

2809 13 AvS- -252-2552
Hancock Marguerite Mrs

1233 18 Wy SW- -788-5126
Hancock Merle J Mrs

1425 45th Ens- -787-9362

Hancock Myra Mrs 412 W 2 323-1838

Hancock Nola Mrs

103 Centrl Av Fultndie Estates- -841-8388

Hancock Otey 1120 12 Av N 251-5764

Hancock Paul Jr 340 20 Av NE 853-1440

Hancock Paul Sr 305 23 Av NE - -853-0721
HANCOCK PAUL CO scafldng

2011 Centr Pt Rd - 853-0510
Hancock Paul E 4345 Cliff Rd S— 595-1018

Hancock R G 836 Jacksn Blvd 841-0377

Hancock R Lofton 2812 49 Av N - -841-7608
Hancock Reedis J 1837 Stone Rd - 786-4235
Hancock Robt L

5105 Scenic View Dr- -592-8203

Hancock Rufus 1617 Ala Av -785-7842

Hancock T M

525 Mountn Dr RoebuckSprngs- -836-4792

Hancock V A 1716 7 Av W 788-2160

Hancock Vernon 1024 Avocado Cir- -787-7704
Hancock W E & Assoc
Jonesboro Arkansas Dial Operator &

Ask For Jonesboro Ark WX-9432
(No charge for such calls)

Hancock Wm G 304 22 Ct NE 853-3473

HAND See also Hann Hahn

Hand A B 2249 Great Rock Rd— -822-3715

Hand Alton C

1053 Glen Oak Dr Fairfld - 786-6498
Hand Appinc Serv 1487 PearsnAv- -787-0983
Hand Betty Joyce Miss

2513 6 Ter N- -251-9941

Hand Billy J 2118 Darlngtn 822-3298

Hand Billy R 2300 South Prk Ter- -785-2502

Hand Bobby D 130 Front Av 787-5577

Hand Bonding Co 1902 8 Av N 252-2561

Hand Chas D 330 CarrAvHomewd- -879-6446

Hand Chas J Maytwn —785-1784

Hand Claude C

5840 Ct Centrl Prk- -787-8378

Hand D E 130 Front Av 787-5577

Hand David N 49 South Prk Rd 785-0898

Hand EH 540 Lilac Dr 833-9065

Hand E J 4816 7 Av Wylm 785-5017

Hand E W 3217 Birch Av SW 785-5632

Hand E Warner 2308 NE 1 853-0646

Hand Earsie Centr Pt -853-0418

Hand Edw E Irondle 595-2537

Hand Edw M

109 21 Av NW Centr Pt - 853-0818

Hand Emmett A Mulga 785-7078

Hand Erskine E furn

1487 Pearsn Av- -787-0983
Hand Frances Mrs 329 Belcher Dr- -786-0985

Hand Fred 929 Eldorado Dr 836-5356

Hand Fred 229 S 49 - - 595-3527

Hand Furn Co 1487 Pearsn Av 787-0983

HandGAMs Mulga - -787-4927

Hand Gerald

861 Prk Av Fairfld Highlnds- -788-2117
Hand Grace Lewis Mrs

1660 Dennisn Av SW- -787-2889
Hand H F 5500 Ct Centrl Prk- - 788-2744
HandHH 1444 33rd Ens - 785-63601 75 Ham mond — Hanat

HAND INOUSTBL BONDINB 00

1902 8 Av N— 252-2561

Hand J M 921 SW 7 786-0951

Hand J W tob 205 S 32 252-5685

Hand Jas

565 Five Hundrd Row Mulga— 787-6357
Hand Jas B 1519 Princetn AvSW— 787-2103

Hand Jas W Atlanta Hwy 595-1317

Hand John A bank 1st Natl Bl 322-6741

Res 2915 Cantrbury Rd 871-8716

Hand John A Jr 2642 Park Ln Cir— 879-0783

Hand K A 240 N 55 595-0614

Hand Karen Miss 1636 11 PI S— 324-9272
Hand Kenneth R 1117 Highind Dr

Fairfld Highlnds— 785-5330

HandLW Minor Hgts 786-1646

Hand Lenard W 5 21 Av NW -853-3688

Hand Lula Mrs 121 N 71 595-4543

Hand Marlon J 3033 Av S Ens 788-2737

Hand Melvin 26 Shady Av 324-2733

Hand Nancy E Mrs 120 4 Ct W 324-5116

HAND-8VBR OLNQ 00 905 8 Av N -251-9753

Hand R L 5218 Ct B- 787-3413

Hand Serv Sta 2901 7 Av S 252-9779

HAND SHELL SERV

2400 Pearsn Av SW- -786-3382
Hand Susie Carr Mrs

237 Av Z Pratt Cty— 788-7666

HandVolncil 8700 7 Av N 833-3134

Hand WD 2129 Pike Rd— 787-9577

HandWL Birmngprt Rd 781-1083

Hand WmG ins 107 S 20- 251-7155

Res 1732 Mountn Woods Cir 822-2465

Hand Wm J Pleasnt Grv— 785-3239

Handal Eduardo Dr 826 S 16 251-8903

Handle Leon 124 Glenhl Dr- -871-8391

HandleyBA 1117 Carol Cir -788-8727

Hand ley Bertha 16 DIv Ct 254-3479

HandleyCC 5110 Lewisburg Rd - -841-2%3

HandleyC Wray 720 S 84 836-3066

Handley Carol

1518 Woodind Av SW - 788-4813
Handley Clyde M 3972 Natchez Dr— 879-0789

Handley EM Dolomite 788-4034

Handley Earnest G

1388 Prosch Av Tarrnt- -841-1211

Handley Elzadie 3015 N 16 252-6590

Handley GS 1911 14 Av N- 322-2062

Handley H C 1824 Day Av- -841-4315

Handley Hdw & Appinc Co Inc

3111 N 27 - 251-5381
Handley Henry W 3420 Jones Dr-— 822-4277

Handley Jas C 1829 Day Av 841-5704

Handley Jas D 7747 5 Av S -833-2989

Handley Jas L

1152 Sherwd Forrst Dr- -836-1151
Handley Jerry E 705 Seminole Cir - 787-5954

Handley Jos 864 Grasselli Blvd 785-5050

Handley Lawrence E

1735 Pearsn Av- -788-3963

Handley M Mrs 2009 20 Av S 879-4566

Handley Memorial Presb Church

1305 N 25 - 251-79%
Handley Milton L 1229 15 PI SW- -785-0237

Handley Myrtle 405 W 1 323-6%l

Handley Paul 8940 Glendle Dr 833-5358

Handley Paul

305 Highind Dr Minor Hgts- -785-0413

Handley RP 1616 CresthI Rd 592-6979

Handley Reuben 1220 N 4 - 251-7504

Handley Robt 1328 SW 15 785-4906

Handley Smith Mrs

3813 Montevallo Rd- -871-1479

Handley Susie Belle 1131 N 5 322-3566

Handley T M Mrs

1809 4 Av S Irondle- -592-0978
Handley Tommy

2225 Cleburn Av SW- -787-9583
Handley WEJr 5429 10 Av S - 595-95%
Handly Rudolph ins

2019 Highind Av S— 322-6613

Res 2689 Alta Glen Dr -%7-1594

Handreck Faye Mrs 1124 S 20 324-5127

Handy Annie EKzabeth Miss

119 10 AvW- -251-0649
Handy Hdw & Variety Store

1530 N 25- -324-8339
Handy J A 916-A 11 Wy S- 252-0401

Handy L C

128 20 Av NE Centr Pt- -853-2199
Handy Lock & Key Co 1530 N 25—324-8339

Handy VC 2117 Shady Brk Ln 822-0890

Handy W Wise 319 4 Ter N -251-1038

Hanes Arthur J ofc 710 N 20 323-5431

Res 565 Rutherfrd Cir 836-1701

Hanes E B 7100 3 Av S 595-8118

Hanes Elbert D

307 Fairfld Highlnds Blvd- -786-1803
Hanes Herbert B

228 Hillmre Ln Edgemnt Prk— 879-8054

Hanes J 8 632 S 85-— 833-1320

Hanes Labom E 1429 N 31 252-0145Hanes — Hardemon 176

Hanes Margaret Miss

4625 13 Av N— 592-7123
Hanes Momie Lee Mrs

4305 5 Av S- -595-6365

HANEY See also Haynie Hoene

Haney Albert 1032 3 Av W 787-4710

Haney Charlene 1429 V^ S 13 324-2043

Haney Fefix 41 6 Av S 251-8306

' Haney Gordon Batch lor

1237 AvM— 785-8201

Haney H G Mrs 763 S Vandrbit 836-2773

Haney I M Mrs 1606 Roseind Dr - -871-7137

Haney J Craig 901 S 30 322-1086

Haney J H Mrs

205 Woodwd Rd Midfld- -785-8616

Haney JasC 2303 47th Ens 786-1973

Haney L 2705 Altadena Rd %7-0633

Haney Paul M 153 Acadia Ter 785-7063

Haney RL 2441 Hawksbury Ln 822-3907

Haney Robt L Jr

2677 Hackberry Rd— 822-2757

Haney Sam H archt 628 S 38 252-0733

Res 152 Fatrmnt Dr 871-7608

Haney Sherman Lee

6637 Ct M Centrl Prk- -786-1930

Haney WH 720 47 Wy S 592-7865

Haney W K 5313 Ter Q Centrl Prk- -787-2249
Haney Walter B Sr 8621 2 Av N- -833-2330
Haney Waxie M Miss

11 Graymnt Av N- -251-0815

Haney Wm Geo 914 S 30 323-2042

Haney Willie G 500 18 Av NW 853-0737

Hang Out The 1106 3 Av W 781-9393

Hanger J E Inc surgcl supis

2220 5 AvN— 323-2574

Hanily John R 124 Raleigh Av 871-4264

HANKINS See also Hancken

HankinsBB 417 St Clair -788-2272

Hankins B B Serv Sta

817 Quebec Dr- -787-6631
Hankins Bernest 6912 Grasselli Rd - 786-0425

Hankins Bessie 2617 N 17 252-8486

Hankins Braxton 912 Pratt Hwy - -788-2272

Hankins Burris F 819 Park PI 833-2109

Hankins CBJr 921 Garywd PI 786-9677

Hankins Carolyn 3733 11 Av N - -595-3564
Hankins Carrie R Mrs Pleasnt Grv- -788-7758
Hankins Charlie B

1754 50th Centrl Prk— 788-9813

Hankins D T 2349 26th Ens 781-1509

Hankins Fletcher 1116 N 36- 252-0454

Hankins Forrest P 8005 9 Av S— -836-1938

Hankins Gordon M Dr phys

Fairfld 785-2121

Res 3532 Victoria Rd— -879-8%2

Hankins Grady Mosley 1261 Mims- -787-4336

Hankins Herman Adamsvl 788-8322

Hankins J M Dr 5404 5 Ter S 595-3554

Hankins Jas A Jr 6609 TensawDr- -787-6475
Hankins John M Jr 1628 42nd Ens- -787-6073
Hankins Mamie 3733 11 Av N 595-3564

Hankins Roberta Mrs

22117 AvN - 322-7316
Hankins Roy Mrs 2716 Av G Ens— -785-7118

Hankins TR 8005 9 Av S 836-1938

Hankins WmB Pleasnt Grv— 785-4947

Hanks Beatrice 502 N 43 592-0513

Hanks Cecil 137 Carol Dr 833-7529

Hanks Charlie 822 N 12 324-9368

Hanks E B 1601 Tusca Av 786-7622

Hanks Frank D 1136 ElmAvTarrnt- -841-5512
Hanks G M Mrs 1020 Fultn AvSW- -787-4379

Hanks Geo D 1624 Jeffersn Av 785-8461

Hanks Grayson T 5215 1 Av N 595-7221

Hanks Henry 536 42 PI N 592-8301

Hanks J A 514 40th Fairfld 785-2586

Hanks Jas L 1401 Round HI Rd 822-4740

Hanks Lee Rev 324 Lullaby Ln 786-8611

Hanks Lula P Miss 8116 5 Av N - -836-4940

Hanks RL 940 N 48 595-9656

Hanks Will 1318 Vandrbit Wy N- -324-8268

Hanks WmE 1909 Mayfair Dr 871-5448

Hanks WmEJr 1905 CourtneyDr- -879-6751
HanleyJasW 1232 Wales Av 595-4561

Hanlin Ethel C Mrs

1828 St ChasCt- -785-7370

Hanlin F A Mrs 608 S 40 595-5881

Hanlin Geo W 213 Carol Dr 836-2065

Hanlin Guy C 4757 2 Av N 595-6897

Hanlin J Paul 833 McMillan Av - -785-5086

Hanlin Lola Mrs 3816 4 Av S 595-1301

Hanlin Wm A 1428 46th Ens 786-9919

Hanlon C R 940 Huffmn Rd 833-9985

HANN See also Hahn Hand

Hann Herbert H 720 Arrow Rd 787-1963

HannJasB 621 SW 2 322-6875

Hann John D 1035 N 5 251-8060

Hann Susie 518 10 Ct N 322-2139

HANN Tm RIM MAN 1901 5 Av S-322-1786

Hann Wm T

430 Green Sprngs Hwy- -871-6834Area Code 205Hanna Agnes Mrs

2201 Cahaba Rd- -871-0939

Hanna Billy 6901 Ga Rd S 595-6486

Hanna C Beaty nursrymn

821 Montevallo Rd SW 324-9114

Res 2520 Park Ln Ct N 871-9133

Hanna Carl H 715 8 Ter W 251-7309

Hanna Eloise H 2621 Altadena Rd— %7-3085

Hanna Frank A Jr 888 S 75 836-7818

Hanna H P Mrs 1339 15 Av S 322-5888

Hanna & Hanna Accountants

1909 Courtney Dr- -871-6146
Hanna Henry P acct

1909 Courtney Dr 871-6146

Res 1984 Hickory Rd - 871-8740

Hanna Jas L 1413 SW 18 785-3870

Hanna John V 7404 Paris Av 836-6991

Hanna L R Mrs

1985 Shades Crst Rd- -871-1928
Hanna L Randolph acct

1909 Courtney Dr 871-6146

Res 2713 Millwd Rd- — - %7-1805

Hanna M B Mrs 2850 Fairwy Dr-— 879-1544
HANNA MACHINERY 60 INC machy

10 Office Prk Cir- -879-8659

Hanna Otis L Fla Short Rte %7-2539

HANNA PAINT CO INC

1018 5 Av S— 323-5201
Hanna Pete M 821 Barnard Ter- - 833-4737
Hanna Robt 2208 Pine Crest Dr - -822-4383

Hanna Roy E 1234 Tusca Av 787-4755

HANNA STEEL CORP 803 N 41—595-2127

Hanna T A 836 Conroy Rd 595-1352

Hanna T A Jr Rev

2422 Cahaba Rd Mtn Brk— 871-0877
Hanna Walter Mrs 1816 14 Av H- -251-3819
Hanna Walter J Maj Gen

Ofc 803 N 41 - 595-2127

Res 3132 Guilfrd Rd 879-9701

Hannah Alvin 8926 1 Av S 833-5713

Hannah Annie Bell

6153 Ct F Fairfld— 785-5609

Hannah Chas E 4017 3 Av S 592-1636

Hannah Clarence J 7907 7 Av N- - 836-5237

Hannah Edw Ishkooda 788-9688

Hannah Elaine Mrs 4016 40 AvN- -841-5804

Hannah H B 1820 Natl 841-5066

Hannah Jane Miss 3933 35 Av N - 841-5628
Hannah Kelsey L

205 Brown PI Garywd- -787-6202
Hannah L E Miss 3125 Aspen Av- - -788-5310

Hannah Lila 14 8 Av N- - 324-4368

Hannah Rosanna 603 1 Av Docena- -785-7503

Hannah Roy Pine Minor Hgts 787-2972

Hannah Sharon R 5308 Iceind Av

McDonalds Chapl- -787-1169
Hannah Sue Mrs bty shop

1544 Warrior Rd- -787-4491
Hannah ThosS 603 l Av Docena- -785-7503
HannemanEL 312 LeJuene Wy - -871-4054
Hanners Barbara Miss

1732 Shades Crest Rd- -871-7461
Hanners H Thorpe

4133 Winstn Wy- -879-8138

Hanners John Dennis 117 N 80 833-l%7

Hanners Nettie Mrs

733 Shades Crest Rd- -822-0729

Hanners ThosF 4724 74 PI 833-4902

Hannigan Cecilia Miss

2013 Vesthavn Wy- -822-4792

Hannigan FB 1017 Trilby 788-0682

Hannigan Jas F

430 Green Sprngs Hwy- -871-7639
Hannigan W P teleph

Phoenix BIdg 328-2605

Res 2132 Woodhue Cir 822-4564

Hannigan W P Jr teleph

1715 6 Av N 328-3100

Res 1033 Drexel Dr 871-1484

HannonAW 4025 49 Ct N 841-2487

Hannon Beatrice Miss 1260 S 22 - -251-4996
Hannon Chas W

1204 Browning Av- -595-7662
Hannon Geo F

2056 Vestavia Lake Dr- -871-5771

Hannon J A 525 16 PI SW 788-9501

Hannon M P Mrs 3123 12 Av N - -322-5936

Hannon WmD 7810 3 Av S 836-7697

HannumWH 821 Woodvale Rd S - 592-1276

Hanover Ins Co Jacksn Bl 254-3665

Hanover Jewlry Co

206 N 20 252-0425

206 N 20- 251-1618

Hanover SH 2794 Montevallo Rd - 871-0134
Hanrahan Thos J

2909 Highind Av S - 252-8353

Hansard J H Mrs 504 S 60 595-3504

Hansard Lee Mrs

34 Vine Crestlne Hgts- -871-9030
Hansberger Ernest S Jr

Ofc 12 N 21- 324-3383

Res 929 Conroy Rd -592-1464

Hansen Arnold 8124 l Av S -836-1893Hansen Fredrk M

801 Belwd Cir Belwd— 785-1925

Hansen H L 1327 14 Av S 252-5026

Hansen Hans W 2152 ShadyBrkLn- -822-1477

Hansen Jas 2410 Arlngtn Av S 324-4111

Hansen Thorvald C Blachs Rd 853-1705

Hansens R C 5416 6 Av S 595-5720

Hansens R C ofc City Fedrl Bl 322-0453

Hansford Willie Lee Ishkooda 788-5344

Hanson B C ins 14 Office Prk 871-7311

Res 693 Oakmoore Dr 871-1372

Hanson C E 708 Vestavia Lake Dr- -871-3682

Hanson Carl 1510 10 Av S 251-0538

Hanson Charlotte Miss

3751 East Fairwy Dr- -871-2218
Hanson Clarence B Jr

Ofc 2200 4 Av N— - 323-5381

Res 4055 Old Leeds Rd

Mtn Brook 871-4923

Hanson Doyle 4238 4 Av S- -595-0877

Hanson Engineering Co

700 8 Ter W— 322-6511
Hanson H B Jr 2225 VesthavenWy- -822-4474
Hanson H C 1662 Lloyd GeorgeDr- -841-1373
Hanson Howard G

9820 Redd iff Rd— 836-8474

Hanson J G 1700 19 Av N 322-0793

Hanson Jack D 2242 V2 47th Ens- -781-2525
Hanson Jas Marlin

1280-A49 PI S— 592-4520
Hanson Joe N Mrs

2541 HighInd Av S - 324-6448
Hanson Joe S

2113 Larkwd Dr Bluff Prk— 822-0341
Hanson Jonnle Mrs 2919 Av T Ens- -788-0532
Hanson Marie Miss 2030 11 Av S- -324-5736

Hanson N H 3920 Glencoe Dr -871-6569

Hanson E Mrs 6633 Grasselli Rd— 786-2101

Hanson R H 3436 Goodwin %7-3097

Hanson Roger W 1407 Clermnt Dr - 871-4354

Hanson Roy 5700 Quincy Ct 786-4485

Hanson Royce Fla Short Rte %7-2309

Hanson Ruth 2212 7 Ter N 251-6782

Hanson Susan Miss

3920 Glencoe Dr - 879-%54
Hanson Sydney E

3544 Laurl Vw Lne- -822-3465
Hanson Victor H Mrs •

2250 Hghid Av S- -252-1443
Hanson Victor H II

3121 Brookwd Rd Mtn Brk - 879-8942
Hanson Virginia J Miss

1414 16 AvS- -252-5598

Hanson Walter 207 9 Ct W 251-1689

Hanson Willie Lee 5700 Quincy Ct- -786-4485

HanveyJW Hillvw 788-4248

HaonAL 5817 5 Ct S 592-3720

Hapgood K D 404 Kennilwrth Dr - -871-5320
Hapman Conveyors Inc

Amer Life Bl- -322-3394
Happer Carl T Jr teleph

Phoenix Bl - 328-2090

Res 3025 Cantrbury Rd 871-0954

Happer Joe 3025 Cantrbury Rd 871-2300

Happer Tommy 3025 CantrburyRd- -871-2300

Happy Groc 4010 5 Av N 595-7339

Happy Hours Kindergarten

2304 Chestr Rd Mtn Brk - 871-5710
Happy Hse Candy & Gift Shop

7730 Eastwd Mall - 592-6982
Happy John Bellas Restaurant

2323 5 AvN- -252-3198
HARALSON See also Harrelson
Haralson Chas Smith

1516 34th Ens- -785-2576
Haralson DanI B mortgs

2119 6 Av N 323-4481

Res 1205 LincoyoDrShadesMtn- -822-3881

Haralson H P 208 S 50 592-0564

Haralson H W 1013 28 PI S 251-1856

Haralson Hamilton S

731 Euclid Cir - 871-7886
Haralson Hugh Albert 205 S 50 - -595-6922
Haralson Jonathan Mrs

217 DextrAv- -871-0060
Haralson Kathy Miss

1205 Lincoya Dr- -822-2661
Haran M A teleph 1710 1 Av N - -328-2251

Res 717 Sherwd Rd Fairfld 785-8272

Harben Gary 1512 9 Av S 251-7472

Harbert Bill L 205 Vestavia Cir 871-2501

HARRERT CONSTN CORP

GenI Ofc 2145 Highid Av 323-7151

Shop 600 6 Av S 323-8338

Harbert John M Sr

2704 Woodrdg Rd- -871-5127
Harbert John M III

Ofc 2145 Highind Av - - -323-7151

Res Woodrdge Rd 879-6755

Harbin AH 1441 65th Ens 786-3118

Harbin B R Midwy 781-1573

Harbin C E 1119 N 27 - - 322-3287BIRMINGHAMHarbin David 1140 14 PI SW 787-9716

Harbin EW 2617 Av K Ens 787-2013

Harbin Felix H 906 Chas Cir 833-7477

Harbin H Doyle 441 Orchid Rd 836-7575

Harbin H M Pleasnt Grv 786-3779

Harbin J Preston

607 12 Av Fairfld Hghlds- -787-3351
Harbin Jim Mertice Mrs

Walkers Chapl- -841-4362
Harbin John E concrt prods

Alton 836-8661

Res 737 S 46 595-0792

Harbin Larry G 1285 49 PI S 592-2150

Harbin Ned J 1733 28th Ens 785-2833

Harbin Oscar 813 5th Pratt Cty - -786-9027

Harbin Paul E 3425 Boise Av 788-1374

Harbin RP Mulga 786-2228

Harbin Robt 105 Bonita Dr 871-9561

HARRIN RORT PHARMAOY

314 S 20- -251-5484

HARRIN SUPL CO oils Altn 836-8661

Harbin Wm Stowe 1262 49 PI 595-4578

Harbison A J 8124 9 Av N 836-3060

Harbison A J Texaco Serv Sta

7200 1 Av N— 836-9192
Harbison B S 5836 Ct Q CentrlPrk- -787-8444

Harbison Calvin 7115 3 Av S 595-3877

Harbison Chas H 5821 N 34 841-6945

Harbison Clyde 3125 Alemeda Av - -786-3043

Harbison Duell 968 52 PI N 592-7947

Harbison Glenda 3210 NorwdBlvd - 322-5184

Harbison J P 1413 Freda Dr 787-9734

Harbison Jas C 520 RolIng Wd Rd- -836-6903
Harbison Lee R Jr

5009 Clairmnt Av S C re stwd - -592-4002

Harbison Leo 1304 W 66 785-6766

Harbison Leonard C

1508 9 Av Fairfld Highlnds- -786-9204
Harbison Lowell L

1212 12th Fairfld Highlnds - 788-0128
Harbison Robt L

332 Willow Av Bayvw- -786-6897
Harbison Ruth G Mrs 1500 N 31 - -252-2270
Harbison Troy

1352 5 PI NW Centr Pt- -853-3241

Harbison Vernle L 4108 N 66 592-4307

Harbison WB 201 N 72 833-0476

HARRISON-WALKER REFRACTORIES CO
Sales Ofc 2130 Highind Av S - -322-5701

Plant Ofc Fairfld - -787-2691

Bessemer Plant

300 N 32 Bessmr 428-6371

HARBOR See also Haarbauer
Harbor Hills Gladiolus Farm

1711 1 Av N- -324-4751

Harbor Jerry W 509V2 N 80 833-2592

Harbor Neal P 107 Poinciana Dr - -871-2%3

Harbor Victor Jr 952 47th Ens 787-5822

Harbor Virtor Sr

916 Arkadelphia Rd- -323-1723
Harbour Emmett B Mrs 16 N 71 - 592-1713

Harbour Frank H 433 86 Wy S 833-2392

Harbour J RobtSr 1112 S 26 324-4094

Harbour Johnie Minor 787-7789

Harbour Mae Mrs

5025 Northumberind Dr- -592-4932

Harbour OC 6409 Div Av 595-0337

Harbour WP 7920 4 Av N 836-4256

Harbour W Paul

604 Ridge Rd Roebuck- -833-2444

Harbour W Ross 2206 Av H 785-1531

HarbuckEG 960 N Martinwd Dr- -833-7546
Harbuck G C 829 Princtn Av SW - -786-0038

Harbuck J M 2200 Av J 788-1211

Harbuck Jack R

1216 50 PI S Crestwd- -595-4908

Harbuck JasJr2908AvH 785-6851

Harbuck Ralph M 504 Belcher Dr - -788-4416

Harbuck SM 2017 29th Ens 785-0444

Harbuck W T 564 68 PI N 595-0439

Hard Herbert G 306 Clermnt Dr 871-3446

Hard J H III 603 Euclid Av 871-0989

Hard Wm R 201 Woodind Dr 879-7447

HardageJohnE 628 W 12 787-6727

Hardaman Louis N 2502 8 Av S 324-3095

Hardaway Anderson

328 58th Fairfld- -786-1984
Hardaway Essie Ree

128 Jacksn Martn Qtrs- -787-7733
Hardaway J immie Brummitt Hgts- -841-0177

Hardaway Moreland 1148 W 6 251-5802

Hardaway Omey Lee

Brummittee Hgts- -841-6640

HardcastleC L 2334 20 PI Ens 788-4763

Hardcastle Elizabeth Mrs

2641 Pike Rd- -787-3136
Hardegree Herman D

511 Oxmoor Rd- -871-9080
Hardeman Robt R

119 Av Y Pratt Cty- -787-6281
Hardemon Grady L 3927 4 Av S - -592-6235
Hardemon Jas A Jr

120 17 Av NW - 853-2478Hardemon L B 402 S 43 595-2780

Hardemon Robt S 421 S 87 833-0248

Hardemon W T 3909 4 Av S —592-6739

HARDEN See also Hardin

Harden Albert N Raytwn — 787-2568

Harden Betty 303 Malaga Av- 871-8955

Harden Bryant W 4649 AvS Ens— 788-0688
Harden Chas T

2513 Mountn Wd Dr— 822-5364

Harden Clidie Lee 608 N 21 252-2350

Harden D S Dr dntst 22V2 N 77—836-7481

Res 819 77 Wy S-— 836-7128

Harden Donald

2800 4 PI NW Centr Pt— 853-1534

Harden E J 1225 SW 15 786-5995

f Harden Garrlett L 125 15 Av W 324-2291

; Harden Geo 1020 N 16 -——322-5245

' Harden Geo H 921 2 Av N 787-8076

Harden J Alton 2642 Altadena Rd— %7-1305

Harden J I 4120 Ct S 785-5093

Harden J P Mrs 2857 41 Ct N 841-0156

Harden J WJr 2420 Mayfld Av 786-4406

Harden Jas Wilfred
' 1341 44th Ens- -786-4788

Harden Jo Ann Miss 406 Cottn Av— 787-1258

Harden Josephine 1009 N 16 252-0014

Harden Joyce Mrs 937 S 39 592-4328

Harden Lillie 2511-A 7 Av N 251-9995

Harden Malcolm E 3991 8 Ct S— 595-9005

Harden Marjorie 507 W 12- 787-0948

Harden Mattie Miles Mrs Westwd - -785-1620

Harden Noah 86O6 2 Av N 833-5547

Harden Ottis

1221 Arkadelphia Rd - 254-3807

Harden Thos R 2142 Tyler Rd 822-2753

Harden W C 2917 Snavely Av 787-5244

Harden W R 925 SW 21 -788-0619

Harden WW 1576 Druid Hill Dr— 254-3333

Harden WmC Fla Short Rte %7-2744

Harden Willie 1009 N 16 252-0014

Hardenbergh Eulasee S

2315 Av F Ens— 788-8904
Hardenbergh Gretta

2030 Highind Av S— 322-6229

HardenburgCT 1064 S 31- 251-8761

Hardenburg Gordon 510 23rd Ens- -785-1875
Harder Donald E

25 19- A Prk Ln Ct S— 879-6302

Hardie Helen D Miss 1300 S 21 252-4347

HardieJoe 330 57th 785-0521

Hardie Napoleon H 1062 N Centr— 323-7638

Hardle-Tynes Mfg Co 800 N 28 252-5191

Watchman 800 N 28 252-8812

Note: Before 8:15 AM & after
5:00 PM Week Days & after
12:10 PM Saturdays & Sundays
Dial as follows:

Watchman 252-8812

Hardigree R S

1400 Shades Crst Rd- -879-5014

Hardiman Hixie Booker Hgts 785-6631

Hardiman TonI Miss

2510 Caldwl Av S— 324-7915
HARDIN See also Harden

Hardin A J Jr 4620 Ter S 788-2016

Hardin A L 1315 N 23 251-8468

Hardin Alleen 1820 32nd Ens 785-9008

Hardin Albert Minor Hgts- 786-7252

Hardin Alton B 123 N 78 836-5649

Hardin Bobbie E

1812 Princtn Av SW - 786-0955
HARDIN BUILDERS 1050 TuscaAv -781-4161
Hardin C M

516 26 Av NE Centr Pt- -853-1321
Hardin Chas Dewey

Walkrs Chapl Rd -841-8119

Hardin Chas E 632 Greenhl Dr 871-3139

Hardin Chas E 1320 N 21 — -251-5934

Hardin Chas H pattrn makr

3902 12 Av N 595-5481

Res 1820 32nd Ens 785-9008

Hardin Charlie Rev 848 Hilimn Dr - 787-5663

Hardin Claude C Jr 2413 NE 2 853-3330

Hardin David T 2101 Av I Ens 787-0267

Hardin Dewey H 945 Hlllcrst Av— 833-1140

Hardin E A ill Windhavn Rd 879-7516

Hardin EE 5800 52 Ter N 841-6218

Hardin E M 7805 10 Av S 836-2813

Hardin Earnest L .

2352 Brooklne Dr- -822-1390
Hardin Edith Miss

605 Idlewild Cir- -322-9907

Hardin Edna Mrs

109 Woodwrd Rd -788-3921

Hardin Eldon Forrstdle 788-6689

Hardin Ellen Miss 2816 Fainwy Dr- -871-7167

Hardin Fornia L 2017 W 47 785-3797

Hardin Garnett H Fultondle -841-1124

Hardin Howard A 507 9 Av- 785-8757

Hardin J A 3016 Av 1 785-5643

Hardin J L Fla Short Rte - %7-0256

Hardin J R 20I6 33 Av N 324-2192Hardin J Walter

1237 Shades Crst Rd— 822-0307

Hardin Jack T Sr 1590 N 20 252-0987

Hardin Jas E 565 S 59 -595-1745

Hardin Jas M 1408 31st Ens 785-4005

Hardin Jas M Jr 1048 40thFairfld- -785-9590
Hardin Jas P Jr

832 Park Av Glen Oaks— 786-6836

Hardin Jerry 4512 9 Av Wylm 788-1045

Hardin John C Helena 822-4749

Hardin John Craig 2401 NE 4 853-3646

Hardin John E

2244 NW 3 Centr Pt- -85^3249

Hardin John V 317 42nd 788-2647

Hardin Julius A Jr 1408 30th Ens- -786-3566

Hardin K H 1113 4 Av W 785-9882

Hardin Kenneth 4245 41 Av N 841-4446

Hardin Kyle F 3419 N 18 252-6566

Hardin L H 869 Twin Lakes Dr 836-4186

Hardin Lillian Scott Mrs 115 S 2-— 251-6870

Hardin M P 1035 48 PI N 595-5487

Hardin Mamie L 7562 Ga Rd 592-1093

Hardin Mark H 124 Cotton Av 251-3616

Hardin Maude 117 Av U Pratt Cty- -786-1849

Hardin Perry 1021 Trilby 785-1887

Hardin Pete 1301 Thomasn Av 841-8567

Hardin Phyllis 1820 32nd Ens 785-9008

Hardin R H 3613 Park Av Fairfld- -787-7151

Hardin RM 4213 Brasher Dr %7-2964

Hardin Rl Est Co 1050 Tusca Av- - -781-4161

Hardin Richard Thos 852 S 86 836-4474

Hardin Robt 236 School Rd 787-4915

Hardin Robt H 7562 Ga Rd 592-1093

Hardin Ronald N 224 66 PI N 595-2695

Hardin Ruby Lee 714 S 15 324-2117

Hardin SW 1577 N 20- 252-1010Online LibraryHenry WoodU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama - White Pages - Birmingham - May 1963) → online text (page 91 of 282)