New Brunswick. Board of Education.

Annual report of the schools of New Brunswick online

. (page 41 of 58)
Online LibraryNew Brunswick. Board of EducationAnnual report of the schools of New Brunswick → online text (page 41 of 58)
Font size
QR-code for this ebook


X


;^


^Caoioifi^qd


•so|«.<qd


8uiMUi(i L?


MC5I -.Ciiauioii I H•SuiddaaH

-nooa


I ODCC I »


^feSS5gS?S"^S2?3§' ^|"g |1§ !8g


■^=^S "" 2 ^'2 *^5Si|| 1^8«Q i:S2'-~25'^tf2g"Ste* • §2 . S


ti^|S=|3


{^5ic5^ I 53!;S| 2"qm-^ww^J e-i-xij^gw jt"*" 1$> "S : 5if

o -<

p ^

OS

o

§

S

gPQ


^ISS IS•oiiauimnv -^! £ ?5I ^;41^


I E


.•3832^^18 "^S^^22g^||
*| *^ !|ti I ^'.a.


E:5S?5 2 g ::§


S^ j||IS


l-» ^
^oC ^ Nt^


-^^ - ^l^si sf-« e^iNccwI5?SJ_^c5 |»5^


a


94Sg|g§|S2*SS? 238" ISS I SSSgl55!2S'*3255|2::238 IIIH

cfiSSL


i:^


- . *

^ ' 11 $1


Digitized byGoogleA 16TEACHERS EMPLOYED— FIRST TERM.iJAS-ifjwax JO Jaqoina :«lox?-5g5aSS8gS|5g2| f.x| :2


1


s

£ I

M $

s I
^ s


^I4

I<•aimndj


51 :«c« :— :s^ : — © : : — —
^ :


•ai«lC


: : ::::::::::::


X 9
•p3ai«j;a^l


:« — '*•': :;r»— : :r:'*rt»c


« :


•paniwx


-?«2 = §^i^-S|$S^|
:«^


■qioa


.= 5§=S|5S3£?S5egs


if


•S


•aiBoiaj


' {?2S?'S^?SSS|^S5§


11


:r^


•aiBW


S?;Sg5;^H?ig:!^SJ«*«S


ccoo

»i4


1 ''2£§g;!;!?SS' - -2SSS


:^•HTHO'^C^r^l^CCW-^r-tNCsrCo5»-iss1^ !>. ei -^ ^1 •* f- ic CO<0»0«0'*gsS8e :l1-^ ,^r^ CI ^— i-HO^»rCI fc■BJaqasaXSf-4 f-M ©^ f-i iH r^ ; «^ »-i rHH
'ls>^^Digitized byGoogle190STEACHERS EMPLOYED - SECOND TERM.A 17siq'} p9iCo|da3d Udf— i-» fh f-i (— 1 i-i (N C^l •-<00 00
m

S

^

s•8[Binaj[•aiBpi•paurei^Ufi•pduiwxo^cc"^ lOcoc^pH :<©"^ :"*I-I r-l I-I I-I r-l I-I 01 GK*^


g5•q^og*9i«[naj•3l«W

CiO(NC3t^O»OOCOOie<liACOQOOO0)0

53^2S;S§SS*2S'*g3'^°°SS00 roac5i-i"«i«»i-iXOC^i-i »-irHCOCOt*r^

' COCOcooooi-icioo :oacoe5xi-ic^coo> ^t- '^^i-ii-iOJ rH2;ot^2«*«go5OcO


-^ CSJ ^ rHx^O'«j»t^'?^cocicor-i^^ccea»'

i-i r-l »-^ 01 I— I r•saaqonax%i 6


3£ b.« o1-2© oOS ^Digitized byGoogleA 18PERIOD OF SERVICE — FIRST CfLASS TEACHERi?,IMS:^

I

'I

i i

H S

&< Q
a »

S !!

an a
O E-

Oo
o

3

;=>

CO

of
o

H

oo
»

>
o

Q

I 2;4

O

5-
<< JO fipjVAkda *o*^ I I -^—* I •sjiBdiC X, <>^ § 'OK I•■M •!— M -oa -I-* - ?; ?-S :SQ

SiX
HI 'sJVd^^o^g'o^ I


-sjred^gcns'ox-sJvaiCgcnx'oX '.io .^^^•9]^93«-< • ••«««»MSSl! :^uiioxpnoo»s*o>i ,•OQ • ••-1 • -w*^ ■«»'poXoidoid
nuax ^sJtf 'OX1-1 -a^*-! -SQ


<<EC

<

'A
H-<

sJO spjDMdn *ox©©oco-^x*&rediC i. o; e 'OX•8J«aifco)8'ox•t^^t-r-N ■N•8j«al80'J^-ox■*-i • ••*< • ' s»— •*sjvdX g o; 1 *ox !•^ . .^^ ^x f'paXofdiua
ouax puooas'ox•paXoidina
mjox ^sjg 'OX ;


ojom %ou sjaipga^ jo 'ox^ J . -•'^ i ' ■

'pa^jod
-aj Qou SI aotAjas jo ]X)i.iod
aKoqM sJaqDU.)^ jo -ox(Mcc^rc© tc •'-^t-Tirisai'-.S'MV^'sup sjaqatiarj Avau jo 'OX*«i*i3i I i3r52«:3S?3i3;:-^''^::==Cif:' r'^^'i- '•^aij^siQ .wall V o;
paAomaj SJaqD«a^ jo "ox

r^-uliax snofAaad?i8i^?^^5-^?2St3^e'?^ '^S :2pa>LO[auia sja'ipvaj jo -ox ""^CO

5c- o5P ill^-2 ?j • x f 5 i tc-§ 5z a • t ^ 2 2Digitized byGoogleJ1903PERIOD OF SERVICE -FIRST CLASS TEACBERS.A 19.CO
U2I
CA

o


OCO

P^
O

Q
OJO spjVAvdn "OX'^J^ffiLd-^-^O •'M®«t:'-'CO£-^««132 (88<

H

HI ^1H ^ I «IS® -r-W - ^ . ^ ^ ^ r-l C5 '<*« ■ fMQ

2 •si'Ba.fio:} e*o\j j : : : '^ " | *^'*

o

u

CO!»»'fUBa^ QO%% 'OX'8J«ajC8o;goN'pajCoiduidi-ir-cJCI • •« -tOi-l't-i»-i • -iMf-ica^H • •»o^^liO'^:!Mi-i ..,-<. .,-1 -wi-i "Tt^i-i r-co'paXoidoioCO


JO spjv.vkdn 'OX'sj«aX 1 o^ o 'OX^® xccia-^f^t^ws^x •«aoi>'V\Vi ••-<«t-i^l • •'*^e : :SS5 I :«*SJD9jC o O^ g 'OX•sawaiC 8 o:> 55 oxIN 'N h-i-( ^ W . 1-t i-H2S :';]r«i I t^i-l I'SJUdiT z o^ X 'ONIH3sl ' 1-^X Wpq i

^ ; •pa.toidma v^vna ■-■^

w ouax P^o^^s 'OX 1

a

•J t 'pe^toidnid I

^ nijax 1«J» 'OK I ::::::•uuaxsunpaiCoiduia | s;^,^^Z,^^^^^^^^^^^^^^ajoin '4011 sjaqoBa^ jo 'ox


•pa'^jodaj ^ou si aaiAJas jo poi
-jad asoqAv sjaijotja^ jo 'ox


•uijax
siqi sjaqava; A\au jo *oxo^ paAOiuaj sjaqava) jo 'ox


'lIL-iaX ^^lOlAOJCl I >^ '^ «*• "^i ''^ *^ ^ 00 ^^ ^ <£ ''^a Q} '^ <^^ "^1 'VI I O

paA'orduia s.iauorMi lo 'ov ' I \^^ ipaAO[duia s.iai[orMi jo -ox


o^J? c ^JoMi

<5


1^


S «-


Digitized byGoogleA 20PERIOD OF SERVICE — SECOND CLASS TEACHERS.19kCQ¥
J'.
a"


i


V,


X

^
*
a.


^


2


a
M
2


1


&4


:>:


o
tf


WH


7/


-5

<


»
in


»


u


O


H


p


Ir,


a
e


3
k


H
&2


>•


X


^


t-3


H


^


Q


u


T
^


T'T
. <


<»:
%


«


— -


— -


m


«


i
O
,


o


^


23

;z3
Z^
a


o


x2


5
u.
^


o


"*


>!


■^
a
Vi
a:


O


if


•X


3


:s


Ik


:?(
Q


g


O


£-(
«


a


g


»


»— ■


s


U


H


C


<
O


»


o


X


H


Zi


tt


U


^


t ^


^


c


:5


<


o
s•satiaiC i JO spatf.wdn•ox 'fuvaX i o; c nioj; -ox

■sjBdX o o:| j: raojj -ox

■tuvdX e Qfx z wioj; 'o »^

•ox

•OK

paiCoidcud uuax '^sj -ox'sjva.'C 5 o; 1 luoaj
'pa^tofduid tnaax pa?'tuY)3.C £, JO spJYjAvdn*f»jvdX ^ oi c raojj'KJvaX c aj g oiojj'b'Jtid^ go)? uiojj
'iuva^ ? o) X inojj

*pdXoidUI9 UU9X pu?

-paXoidiud uLiax ^^X'satidX i JO flpJVMdn

•K.ni8X £ o^ o niojj

•KJBaif c o^ g

•futiji^ g o^ ? niojj

•KJBO.V 2J o-; I nxojj

•paXoiduid iiudx P"2

'paXo[dui3 tiuox ^HXIC W — 55 X SlO It •* 75 -* M»e X « ^ r- '^cccSiO :?: —•KjwaA' I JO KpjiiAvdn
•sjuojC £ o') ci mojj
•kjtmA* 2 o^ g luojj
•KJUd.C g o; f: aiojj
•KJ-wa.^ ? o'j X uioJJ
•paiCo[diud wuox P«f:
•paXoiduia uuax V^\•ox
•ox
•ox
•ox
•ox
•ox
•ox
•ox
•ox
•OX I

;ox,

•ox I
•ON 1

■ox ;

•ox

•ox,

•ox!

•ox :

•ox:::::>!^'N^^ :tq. -M ■ • •t" X X tc « ®cc c to »^ W X255xxg«t^^^ gig -Sr* IS X 22 <^ ^ "^ -2 S3 '2!r^»a««"v«cx:5 a*;s .i^5! i: :^t- :cc^»c^3 , SS 125


coia :io^^o :.S^g:^ ; :^ ! jNw t ;^:^ :-HW :csc^ ; xa ' :— '


'M«£»^«C^t*X':


acc«^»-c<M©2 ' g^ I z:; :a

H

o'^CC'N^^-'M»-"-'CO


^^ -t-rH i gg ' n .-■M«^ ; ZlS I^^ l-NCt 1 C^


• 1


•r. c


It %\Digitized byGoogle1903TIME IN SESSION.A 21*'A

Q

<>5

C

Io
o•-5


C/5siooqos ^.fwp aJEhwaAV ',,s.Cvp «ri JO nudx•s.fwp«;t
001 uoissas ui "O^•s,<iip 001 ntjq^j
ssai uomsas ui -o^•sA"«p 001 a«M1 ssoi
;nq 08 uoissas ui -ox•s.Cvp OP iiuq') SRai
iiddo siooqag jo 'o^^
O
S

X


uado sfooqog ;o* -o^xiddo siooqos s-f-Bp
}o jaqainu d:)v3aiJEf^Y•uuax ^^ iJuunp
n o ; K s d s in dJOAv» s.Cwp p^ JO uuox
linj eq; uoissas ui -oxssai uoissds ui iB^ox•sX«p j;^} u«q^ 8S8I
^nq 08 uoissds u] -ox•sA^ttp 08 uvAW ssai
uado s[ooq3S JO -oxI -ULiax siqi

j uado s|ooqj>«^ JO -oxH
Digitized byGoogleA 22VISITS - PUBLIC EXAMINATIONS - PRIZES.191^


t !

- I


2;O

'5iS8H
Q

O
CO

X1 ^
I g

! «
I I

! g

o
»^
o

s3t*S9Ziad am JO anpiA*«[idn(I 9q^
o^ uaA|^ sazijd jo *oj^


sdonvaiuivxa oiiqnd'^uj
-p[ oq'^ou 8(ooqos jo -o^^

•ittidX ®H^ ^uunp saon
-«aiai«X9 oiiqnd ^m
-p[oq S|ooqog Jo_;ox ''SJO^isiA jsq^o iCq 'OX•sadqat»x -^R '^x


-iidiaX^jao iCq 'oxJO sjaqiudox ifq 'o^•jo^Dadsui
^■^nnoQ aq^ Xq -ojsj'sazud aq^ jo an[V/V•s[idnd aq*^ Gf\
uaA|9 sazud jo 'o^i^


S'SSS2^°°S;2:'*?6S5 IS!::^gi2S«.«?3$::^"';=:2?3^ I


SISg|||§gg|ii|il|.3 II


2SSgSSgS8SS^SJ^®Sl^t: g»^o -co-* •X'«*«»e'* • -c^ioa•-H1-H r^ r^ i-N »^ ^W 11-1 SI « ^ •* *5 •-•«*-• »-^ "^ *Hi5S» 1 ^Sd ao 1-J irf ^4 1^ cc »e 'dJ ^ cs *i »s «d OS


•3I CQtS• ' 'oijax dq^ Suunp suoi^

g . ' -'euiorexa ai'iqnd >*ui

S 5^' JPIP5.''?^1?^^'?S JO ON

<< 2 'uuax dq^ diiunp

^ ^ snoi^nurmvxa a)(qnd

^ gm pioq' siooqag jo_^Mi2fe??35:S~^]S"^''*;:JSS"5g"igsss$5;3?;i;?i585a^fegii!


*sjo)i8]A jaq^o -fq -ox
•saaqo«ax -fq ox
•uaiu.C8jaio jfq 'ox"^9? S 2^'.^ I? 3 S «^ a~« 2 S 8'^uamviiJ'Bj
1 JO sjaq iaam jCq "bx
j •jo'joadsiri" I

X;ano3 aq^ iTq 'ox i•«CJ«-t-M^SfeR^lg2'-2SlcS«?.?^^^"saa^fsiux[X 9q; iCq 'oisj »^ 54 ^n 55 c* *i ^ ?* r^ - « r-f5«5£
cii


§i1 :SsS ^
'Digitized byGoogle1903TEACHERS' SALARIES.A 23I,II


H EC
Km

i S

« G

r S

H H

^ «

O H3 W

S e1^


C

<

csiiix 9iq«x 9^314

C
•<

e


eioocooSSSoSSSSSS IS^
- O O CO I*? I— o 55 i.o »o «o o »o »o »o o ®

■^ — r* XI Cl (M C5 C*5 1^ flj qO Q ^1 00 I- I^ 3o
o

i^ sOdadOoot-^xt-^xaoc^aor^QadxO
O
EC
O

I8COcoio

^

CO ffC w

2 Su

CO


S3

"CM^8 2acs i^ 00 CO 00 rp

8S«SicoSsssssssgs?.jC3


ioocoooS»?^Si.j

ocoao — o^ojch


o2 2 S o

^55SI

S o

2c


rf g 2 S §,^: OC -. _G »- cue

I ■«-> hfl — Tl 2; • - —

I ©.= CS o S £-3
iy V 5? r^ ^^ *-* ,.?

f-1 »*« ^ <4 ^ 1-^ OU


44 0^

^64 I O)

S2 I 2%CDOd


t^ :


00 IC


(N :
o« •


•c»o


«» '•


fl»
Digitized byGoogleA24PROVIXCIAL GRANTS TO TEACHERS.1903X

<

X

BO

cc

c
5

5^

>•

C

o;

H

m

H
»■«

O

g
5r.s

X

5o
o1^


'A


a
p

' CO

cQH

'/j

oo2 ?^" 2 35" r{ 5 <i = 2 2 sr'rf 5 2S5,3«ioq:| oj pro ivisads i«iox:f S 5 ip 3C 5' 2 ^"3 1^»5 3^-f -f^9

,^5as:^f::S{3s2tss2ir5=^$iinutaniooui
^anomi? ui papn{3ai>•siooq.7g jvaini«JO «•«IooqDS aofjadns §§ -*5i fig ?5 '- ?? «i:-^ f1 55 c?ss5 as 5 5 * *J


5^=p:

•siooqog uoxiraio3 C22:::^555ifc2SSEf?==x5

S «j5 -^-^2.1-^5 2.S ri c5 >1 § =5 «5 *-«» _ _ -_ ♦^^<

O


x^CI utiinioo u|
!)unouii? ui papn[9U])
8^oij:jsiq iood ui Jpfui
-iloBa^'osoq; o^ itJioadg25S?^^ xS^

1MU i^ tit•siooq^s jcmmtuf) =3' S8?i8S?i•siooqos Jouadng 5•siooqos uoininoQ P j

I Ii V. p. 5 it 5 « g 5 « s S
^ii^r^'M ® ^2: d C: iri ^ if .^' 7 X .t: p: «^" *4* w*

; s8
If '^

5<0


Digitized byGoogle1903COUNTY SCHOOL FUND.A 25Ha
Q
Q
MH>>
Sill4


^


p


M


"S


Q


ij


i


y^


ft


to


L>
:?;


'A
§>


g


U
»


a,


>5


M
O


»


1


O


^


•x^


h4


H


§


O
"g


o


1


i


H

2

-5


3
2o
£


o
•%


%


A


^


cq


P


Ph


1


><


pq

Is« ©is
5■4^+ I + I + I I ++ I I + I I

OOO-HOOOOOOOOOOOfc'^■pa

o5+ + + + + + I + + + + 4- + + +

ooooooooooooooo- §

H ££ g

5

g


«co«coQOCbo:kQ^Ci«ooi^t-"^s^


e>ioopoo»cco'*'«to«^»o«or>»
lO C^ NO'»rf-tooO^®i-'r«oa6ecocO(7. uuiniOD u] pdpniaui)"^ ^ CO lO « CO Q b* •^ h* i-T) c»j ifT ir r; I c:
i-iocooococ5i-ir^Q005i^i-2ao | cc

■» ~^ lisoqj >juipuduv sndn^i _
JO joquinu aUtuaAti a|oqA\ ^
aq:j q)|Aitpaji{duioa sb 'ooini
-pu.>ijB u I «i|dn J joaoqiunu
oJStuoAV 9q; JO :^oad8da ujOCCOiOOG^I'M-^O'MO — r> - ^— .1^

l>Oi-«3c0G^1'-'C0OOt^-^L'5O0C

OQh*?:OC^QOi>-U'?QOCO'Nccior^

'^ ""«'*-^l.'^ C30C5CfeeO«'^<MCC oo_o

^^ ^»-^"(?f f-T f-T ''^ ^fi-T! ^

\ 5^*
if("T utunio.^ U] i)dDiuquid)
8:^0}.U8]a JOOd oj iBjoodyCO ^ ^ ao ift QO ^ X «M X I'i ;c »': "^ M

OXCS|C0X0aTl«CiOC^l-t>.XCMC^

OeOC5h-»l^CO«ffiO'MCCOX-^•UOI«SOft u?

dJdxW Kfooqo^ aq) oiun oqi
joj *s)mnsissv JO aA]Hn|o -,
-xa sjoq.>wax P^U!l«nb jo ~"
saot-vjos aq^ jo :)dacls<u uiOOCCM-^iOiC^CSCi^X^OiC

Out)Qr>.coi>»osxO'^oco«fccr -
' co" ^5<^V^: "g.X , ^'^payDooj tHnaiifX jo a;>uii-jod(BPS(

dvpiin^ii Xjunoo JOJ-pciov4« iKA'up imox puiuyqcc50-^00Cs?P^<NX<;D«0r'-
^C5''tW(McOCMCCCi'*«5cC»!TuCi'*
X oo_x cc-^eo^-tTtixwcCvOxxco

CO «r -»<■ OS* — ' 'm" cT c^f os' — «' r-T •««' x" x* oo
ei 2^1 TT "^ CO — . ^ — C5 .-• 5^1 uV t^ — o^' ^"gli

II

H.3Digitized byGoogleA 26Ct)UNTY .SCHOOL FUXD.IftjSsz
ci"5^ =t. ^


I»
2IM

I
ft-
«fa.

co

I

2iEn
o

o

I

w


it

*g 5I'I

I* - r*C^j^= = = oo = = = o = = = = o =


V «? » ^ 955 """3^


SS52S£§$SgSSS8^5 5S«-6i «— OC « -^ CC SC •-• -T t-^r-i r* r-CSC


eoaeXAXS^ier»K»kCr3-^<->240O

eOr-i^S&lCCO-«X&9C?^»-<it£<«iOI puB Xiuno.) aqi U| Kiooq.))^
• .>qi ir u I p II d u « »ndn«| ^
' JO JoquiDU aduiOAB 0|oqAi ^
, dqiqiiMpdjnduiooHB'ooav
, -puoiiBUiffiidndjojAquinu
I oJTiuoAB oqj JO ^.hydMd ujcooceoor-iOOCir*xis?soc: —
O i-^^CC « o o o_»-i.^ ^ iC « iC c SXI

I (I uiunia.1 u| po.>Bjquid)
J wii)i4iK|<i jooj en l«|.>odH^_ I— I C*l r-l W^ mm m^s3J0M M(or>q.is .>qj auiij aqj

JOJ *M)tnf}K|HMV JO OAlKtlld J

-x.> Nj<)q.>B.)x p.)UIl«nb jo

K.>DI.WOS Om JO laOllHOJ IIJiooc3b«i«»^OL':xdc6i-if^^Si

00oSoCiX'NOXi5CS«^-^t2w^'©*cf-jtxitfv pun..i A'lunoj joj

pOUn-MJ iHlldllJ JO OOUH

-pu.rjpi .sA'up pnoj, puujf)IM30i'*r^if5xo^t>-t-»»OQc»awt-fiJ5

C*4 000i - iCJi-ir-i«»&cOC^iOM3 CO l"* h* IS

-^ -^ 5» - — ^ ^, ^, , _

> o p-i CJ 1-1 r-i aC » <b CO c^ lO

S'S 1 88 S 5 2 §■ S f § S 8 S

i-icc«oo;^(>j,-iccfh«x cococ


I

^ - r o w . fS 3 2 £.»-» b*r? E

S oj u, 3 ♦- Sj « i2 ^'::i *^ JD Q **

o T C3 S C e T? "C S '^. 3 c *J *•55

BO^"E? 5 go's


2.

I

i


Digitized byGoogle1903 GRANTS TO INSTITUTIONS FOR THE DEAF DUMB AND BLIND. A 27d

•8S8&B8 :SS8-«{

H

oO (^ oggfl lad 0Q§ JO d-jtij 9q:> (jw

C C:

« P I•stjdnj JO -ox'SqI

§^H J9<I 09§ JO »^«J »Mi ^u
-co I pOTij X^imoo mojj ')uvjn«^c•s ndn J JO 'ovc I

■j«a^ 9q)
jo; pnnj A'^unoo raofl woxJOJ tnUQ IBIDUIAOIJ woxS88SS5'S88SB3§ ! jdd [|dnd Jdd c£^ jo 9()«j ^v
:3 I ptiBj ^^unoQ iiiojj ')ii'ej£)


"Si I

'g "^ 'JBajf J3d [{dnd jsd c£g jo


•s|idnd JO 'OX I K ^ iM « -^ »


•jua-C
jad iidnd jad gi^ }0 a<|VJ ^n
punj^f^unoQ luoij ^auiQ'jTiaX jad ifdnd jad gu^ joSi- ^'^'^


'sndnrT JO oxS^'MCC'^SOC/3

H

J-*
O-•gillg8"


8388' c8

^288I'd
c

'08 O


^8'8S15?Digitized byGoogleA 28SUPERIOR SCHOOLS.\9&5i>

Esa00
CO

o
CO(9)

00oooCO
00

o

COX)

00
COCO

oo
oo

H2 =or, OO<><OOOOOOOOCSaa00i-«00OOOfl0

ad00oooooooi^oo<-'oad0ir«ooocoCO o o »ft o <
o o o o o -OOOOCOt^*-<cO©<aoOOO«

ooociOOoOf-iOO»ooc:"^

Ho
o

a

»^
O

CL,

:3

COPQ
H1^
S

C^

Q

aoMc^ ZI O t«

? ^ 'S -o *- "Z ws
c: 3-2 c


a


^' o

u


a
o


u
ee

ot4

Of

0)O

p21

o

400

OS

p2

c • 'O c
t: Q* = * 0/ ^ i-ftCO

a

c> «

s aOi.9 ^

^6P4
H

COO
»

<

6

;z5• -: ®

O O »2, '^ ^tr. J3o


g l-ffl pz; 1:5 ^^ C Ci? <3 > 33
^ 5 B o ©oo a
H ^

N^ O

-^ o
co^CO

p««

6
too .
^ CO<^^'


fiS^ • o ^- o

5- O O ••^S2i^

^ !2; J^ o u- -^.2
2 8 2 ;? S 5 -

O C ^ Q{ 9 tt.5-§

~ o aDigitized byGoogle1903SUPERIOR SCHOOLS.A 29
Digitized byGoogleA 30SUPERIOR SCHOOLS.I90S


N

as
OI

H5>.^6> o

o ::2s

H

■<
HB

CO

XH

O

en
HO

6

Q


CO

COkO


OOOeoaidQOtfdeot^O
oooo400dcoao<-io

000>^^<0^cceOO
OOOOOOOt«»lO^5 • • « cJ2J cK • . . .^

■^ a «-D a M &* Q^ S ^ ^a
o

a

enc
5h!-•

>
o5


: 8::§ :'•-J 96


rnO
O

' i e 2 b

— #»• ^ *^

*3 ^ a; ^ c ^

CO M t; -t! c ^I

o
'^ o• « • •

.0:0000 ■/^94

25CO

dO <y S J:! « ^ 08Digitized byGoogle1903SUPERIOR SCHOOLS.A 31asoCOCOo^oCOO)

o
to9^
0^« i

II

Of ^00 O '

o o <»<*JOO'^COOO'J^OOCiOaOCOOOOOOOO
>OOOOOOOOOOOcQcCt^«COOO^OOO'CQOQcOOOOCOOOeOOOO^^^Or^OOOOOOOCO

oCO

H
D

►^
Q
QM

H

C3•-909

g

H

H6


6
O085CD

9
O


c :


H

ODo<J3oa

5 w S •'S
c-S Sja 5^

5 ffl g m r^ ^


c

08

♦a

O
P

08 a

^ C O) CO 75y *• - *- fci*^ e -

o fi «ja — — •^ S**J300

308

B

S^


wasQK

o


a« 9


5o23
t: g =:o o 1^COo; o^^^2 Se

« OD: ^ O ' r?


tN -^ <>*

5 © *5

£ ya cr

S goDigitized byGoogle{>UPERIOR SCHOOLS.\¥&


o -^ o
»o t>» o

-^ i« o
Od ^ lO
r* t* »-<
04;0 O O
^ O O

iO o o
CO »r^ *0
t* i-i i-<■^©4
G4 -» OO CO o
'ff ** rfso

CO

o


;'^0'^«^00000'^00<ssi000^00000»»
>C0O'Tt4OOOOOOG4OOOOOOC0O«QOOCDa0

cooe^sooooooooocoooo 50. o t^ ^ o o —
«sI

IMa

9

a• a

o
1 a^ : glcD«2 :§
lis•§ •

oD o a
© • r; OI- »•»


B


* -


S


tf


P8


g


pSeS

« * 71!
O ^ >

IS «-^

fl8 ca wo ooCD


^Q> CD

So- O

• o


:«8. JD00
d- fij fi? Q-^ «> O^ro P O jta eo'Sji'O •"Hi 5£ . o

111'OS z:a ^
o o

« s

b£)g

O O' o(N•-5^.s §, <M CO

o .
5- •n,^ *" O ,^

o a;^. o


o
• 6 —


^''i'■? .£i 6cd CD
« ©TSja

^ 2 ^- o> »D i*^ r;O . •
rH C ©

5z ©5 CODigitized byGoogle1903SUPERIOR SCHOOLS.A 33t2o


o
«o


(M


00
Oi


00


04
CO


CO


o
CO


CO


»o
00


CO


CO


t^

«»
<M Oi O O


O CO oo


CO 00 O O


'^ti CO lO »o


^ T-l


1— 1 w^


■«•■I

6P

p5iHO


M

osa
o

• (/)

S (-« *« ^
^ o 08 «e

O 08 •OD OB^4 h^ 4^ *»iHI-

o<< .CO
O 0«9»^

-o • § •i 7Digitized byGoogleA 34GRAMMAR SCHOOLS.m5S

» H

Ok
< o

si•JBO^ joj Xjw


wudx
»q:j JOJ piw

lUIOUfAOJJS8SSSSSSSSS885SSSSSS85SB8Srl 1-^ ^1 .-i 1-^


888S838S88S88S8S88S8S8S8888S85;3S8^?3g8^8SSSSS^38SS^^SsTg"*Ud(IO 8UA\

^uoui'jj'BdaQ s<^«pSSS3^S2SgSS525SS^S32SS®f2^^i?Sfe?(4
^


U)


»-3


Q
H


cc


a
53


OS


"5
>^


H


^


H


E''


Q


H


^3

o


Q


3
d


8
§


n^

H


^


n


H
y
S


i5


1
_ •
o
g


MM
^


X


S


ffl


-<P

<

a
O

K
>
O

<ON moxIIXIX »P«JO

;j __

Oh I

X dp«.ioXiap^Opnw sjaqowax
JO -ON■s;uaoi.^d9(j
jooM2S5

-< w •<

^^^^

©329?;5«


o:2 S S ^SgS-228 § 22 §I§i2:to 1-5 00 rt*?5'M®CCCC« ^ ** 13

''':: ^ ^ ^S ^ SiStSg^^^ IfH (>1 rt fH^MC^r-l^a -I'csSoS.-» (M ©< ^r^oi9^^^ ^ ^ ^PQ

Ill• a


i5Sdi«E^:.^j1^ililco£|


if

^ccd-^^iOH^ — - — '>^~ ^^. — '
a

•§ooI


Jgllilo^•c

>sIfig -^

Jti 9 Si

Ah if

M ^^Digitized byGoogle1903GRAMMAR SCHOOLS.A 35I SSSS838SSS8SSSS88S8S8SS
•jTBdjf joj Xiv I SSS3SS»3SS8S8SS888SiBS!I '^^

^^

I »u
1 jS

COQ
Q33
H2 S


n


•ULidX
aii; joj pin50000000COOOOOOOO88W"'S38SSS888888888S88S88S3 S8

iliii^iiiiiiiiiiiiiil ||88888398:^8S^'iSg?5:;:388S8aSSss8'U9dO 8«.\i


go


IX 9p«J0•ON moxIIXX3p«Jf)XI ep«JOpu« sjdqo«9X
JO 'OS.jo ON


s f^ ^-s^issssss i * 2 S.-f « C5 • -x^.^ 8•*t< "^ I— occca t*^ 23 i"» »5?3«5 «^i-<r-t^l> 1-4 3D3ft "M -M-^r-r^-M^Hr-t 53 1-1" SSmrH n W F-< ^ -M n F- -^ ;^ '^ "* "^ I ?5^S5^o


9 2 Stfi
•-a


IDigitized byGoogleA 36•PROVINCIAL NORMAL SCHOOL.1903.5^

oas

oX

D>
o

XOB-
•T Ii I


S•I^^OX

•so[timaj•sai\?j^H
Q

i•uontiiniU'Kxa
abj ofqiSiia•<

Q
H

<

H
Q.^;issT?i3o:j P3U«a


•papua'^^v -ox?, ^s:;


^ §
I ^


1313
Oii\?.i8i


If^ j<'d2i

S5CDigitized byGoogle1903TEACHERS' EXAMINATIONS.. A•poKuo.>ri "ONC nuox
ii


:3


! i


ssoi.) p.iK poiiiH}q<i osc

ssBio pug pauimqo 'o*^

•sstsij'isi p.)up!i(|o ox;

ssui.) ii.>sa«iuimuj) p,>u|Tuao oX
•r.

X
<

s


*
8


3
•ss'ui.) a'u« uii7}qo oj pt'yipy juiu "O^;


^


^


^ 1

1 "


•ssuu) pji; p.>ui«iqo -ox
•SHBio puj; pniip?j(io o^


^f -M ^ • .


•«


3J"


• i : r^— ,


;;;
ssuij-jsiiwuivjcio OK

•«s«U) •q.')SJ«U""i"f) P'>tipnqojox

ssHij XuM uii»]qo oj poiiwj ;iii(}_ox:

•ssHi.> PJK poui'inqo -ok"

•wsHi.) spij joj p,)inui«xa 'OX


: i : -^ . . ,-^'-'5 1 .-


5


V5


1


^i

^ «

o
1


ssiqj A'uw unnqooi poipij^wqi ox


: : : ; ; : | . . i : .


O


v;


•sfS^lJ P-itJ poupuqo oxOnline LibraryNew Brunswick. Board of EducationAnnual report of the schools of New Brunswick → online text (page 41 of 58)