Copyright
Paul Hentzner.

A journey into England online

. (page 6 of 9)
Online LibraryPaul HentznerA journey into England → online text (page 6 of 9)
Font size
QR-code for this ebook


great revenues upon it, and named it Ch rift's
Church : The fame great Prince, out of his
own treafury, to the dignity of the town,
and ornament of the univerfity, made the
one a Bifhoprick, and inftituted Profeflbr-
fliips inthe other,

Jefus College, built by Hugh Price Doc-
tor of Laws.

That fine edifice, The Public Schools,
was entirely raifed by Queen Mary, and
adorned with various infcriptions.

Thus far of the Colleges and Halls, which
for the beauty of their buildings, their rich
endowments, and copious Libraries, excel!
all the Academies in the Chriftian world.
We fliall add a little of the Academies them-
felves, and thofe that inhabit them.

Thefe64 HENTZNERI Itinerarium.

Stucnofi vitam fere Monaflic^m clegunt ;
ficut enim in Monafteriis olim Monachi nul-
Jis aliis rebus erant intenti 5c occupati, quam
lit ftdtis horis, precibus ad Deum fufis, re-
llquum tempus bonis artibiis, & ftudiis ho-
neftis impenderent, ita & hos facere oportet.
Dividuntur porro in tres Menlas : Ad pri-
inam, quae Sociorum Menfa dicitur, admit-
tuntur Comites, Barones, Nobiles, Do6tores
.& Magiilri, kd horum pauciffimi, latiufque
& libcralius quam reliqui tra<5lantur 5 Secun-
da Menfa eft Magiftrorum, Baccalaureorum,
nobilium quoque & Civium honoratiorum ;
Tertia Plebeiorum, & inferioris conditionis
hominum. Dum reliqui prandent vcl coenant,
quod fit in coenaculo fatis amplo, ubi omnes
iimul congregantur, quidam ex ftudiofis in
facris Bibllis legit, quae pulpito in centro fere
cosnaculi collocato funt jmpofita, atque hoc
ledlurre onus fubire folent ftudiofi omncs vici-
"bus alternis ; Gratiis, fumto prandio, vel
ccena abfoluta, aftis, quilibet in fuum Mu-
feum vel cubiculum fe confert, aut in hortos
^djunftos exfpatiatur, quos ad omnia Colle-
' giaHENTZNER's Travels. 64.

Thefe Students lead a life almoft Monaflic ;
for as the Monks had nothing in the world
to do, but when they had faid their prayers
at ftated hours, to employ themfelves in in-
ftru6liv^e ftudies, no more have thefe. They
are divided into three Tables : The firft is
called the Fellows Table, to which are ad-
mitted Earls, Barons, Gentlemen, Doftors,
and Maftcrs of Arts, but very few of the
latter ; this is more plentifully and expenfive-
ly ferved than the others : The Second is for
Mafters of Arts, Bachelors, fome Gentle-
men, and eminent Citizens : The Third for
people of low condition. While the reft are
at dinner or fupper in a great Hall, where
they are all aflembled, one of the Students
reads aloud the Bible, w^hich is placed on a
defk in the middle of the Hall, and this
office every one of them takes upon himfelf
in his turn ; as foon as Grace is faid after
each meal, every one is at liberty, either to
retire to his own chambers, or to walk m
the College garden, there being none thatr€5 HENTZNERI Itinerarium.

gia habent amceniifimos. Veftitus cum Je-
ruitariim ferme congruit, etenim togis fuiit
induti longis ad talos ufque demiilis, aliquan-
do pellibus fufFultis, pileos gerunt quadran-
gulares ; Dodores vero, Maglftri, & illi,
qui Praeceptorum aut Profefforum munere
funguntur, peculiaribus utuntur togis, ut a
reliquis dignofcantur : Ad Bibliothecam irt
unoquoque Collegio quilibet Studiolus pro-
veclioris aetatis habet clavem.

Confpiciuntur in angulo quodam oppidi ru-
dera arcis fatis ampla^, fed penitus dirut^.
In coena fuimus excepti mufica excellentif-
fima, variis & diverfis ex inftrumentis con-
cinnata.

Poflridie exfpatiati fumus ad Arcem Regiam
WooDSTOCKE, ubi Ethelredus Anglia* rex
olim Ordinum conventum habuit & leo-es

o

tulit. Eft haec arx magnificentiae plena, ab
Henrico I. Angliae rege conftrucla ; qui etiam
vivarium ampliilimum, faxeo muro cindlum,
adjunxit, quod primum in Anglia vivarium

fuifleHENTZNER's Travels. 6j

has not a delightful one< Their habit is al-
moft the fame as that of the Jefuits, their
gowns reaching down to their ancles, fome-
times lined v/ith furr; they wear fquare caps ;
the Doftors, Mafters of Arts, and ProfefTors,
have another kind of gown that diflinguiflies
them : Every Student of any confiderable
ftanding has a key to the College Library,
for no College is without one.In an out part of the town are the remains
of a pretty large fortification, but quite in
ruins. We were entertained at fupper with
an excellent concert, compofed of variety of
inflruments.The next day we went as far as the Royal
Palace of Woodstock, where king Ethel-
red formerly held a Parliament, and enacted
certain Laws. This palace abounding in
magnificence was built by Henry L to which
he joined a very large park, enclofed with a
T wall.66 HENTZNERI IriNERARitrM.

fuffle fcribJt Joannes Roflus. In hac ipfa arce
regrna Anglrae Elifabetha, quae nunc rerum po-
titur^ antequam Turn Londinenfi includere-
tur, a Maria, forore captiva fuit detenta, quae
cum in maximo vit^e verfaretur difcrimlne,
carbone rithmos quofdam Anglicos a fe com-
pofttos feneftrse ligneas propria manu infcrip-
fit, quorum fenfus in fubfequentibus verficu-
lis utcunque videtur expreflus :

O Fort UNA ! tuum jemper 'variahile numen
Implevit curis animum mordacihus agrum ;
Career hie eji tejlh^ qui gaud'ia eunSia removit'^^
Sap} tetris miferos tenfajii fohere vinells :
Et fervare tihi innocuos jujiijjima cur a.
Sed tamen i?ide ttto fallaci fidere vento
Nulli eonfultum puto ; nam mutarrs in horas ;
TTandem fova Fatery qm fervantijjimm aquiy
Et fcelerumvindex es jiifiusj tela ret imde
In im niijfay mcis inimieis lance repende
Mqud 'y fac videam prcpriis cpntraria vctis,

ELISABETHA Captiva.

A, D. M.D.LV,

Non;HENTZNER's Travels. . 66,

wall, according to John Rofle the firft park
in England, In this very palace the prefent
reigning queen Elizabeth, before fhe vi^as
confined to the Tower, was kept prifoner
by her fifter Mary; while flie was detain-
ed here in the utmoft peril of her life, fhe
wrote with a piece of charcoal the follow-
ing verfes, compofed by herfelf, upon a win-
dow-fhutter :

O Fortune ! how thy refllefs waverhig Jlate

Hath fraught with cares my troubled wit !
JVitnefs this prefeiit prifon whither Fate

Hath horn incy and the joys I quit.
Thou caufedeji the guilty to be loofed
From bandsy wherewith are innocents inclofed\
Caujing the guiltlefs to bejirait referved^
And freeing thofe that death had well defer ved :
But by her envy can be nothing wrought^
So God fend to my foes all they have thought,

ELIZABETH Prisgnter.

/f. D. U,D.LV.T 2 Not6; HENTZNERI Itinerarium.

Non procul ab hac arce videntur rudera
nedium, cum fonte fcaturientis aquae puriflimo,
Rolamundae ClifFordlae, quam Henricus II.
rex Anglire propter eximiam & liberalem for-
mam adeo deperiit, ut ejus pulchritudo omnes
alias ex ipfius animo deleret mulleres ; quae
tandem enecata fuIlTe dicltur veneno a regis
uxore. Tumuli reliquiae ex lapide, charac-
teribus pene corruptis, (unt hse :

****** * * * * * * * Adorent
Utque tibi detur requies Roiamunda precamur.

Monachus quidam hoc rilhmicum ci fecit
epitaphium :

Hie jacet in tumbdRofa mundi non Rofamunda,
Non redolet fed olct, quae redolcre folet.

Reverfi hinc Oxonium, a prandio iter nof-
trum ulterius fumus profecuti, & New-
helm, Arcem Regiam, in qua pauperes ex
regia liberalitate fuflentantur, tranfivimus.

NiTTKLBETT, pagUS.

Henley,HENTZNER's Travels. 67

Not far from this palace are to be {gcti
near a fprlrig of the brighteft water the
ruins of the habitation of Rofamond ClifFord,
whofe exqulfite beauty fo entirely captivated
the heart of kino; Henrv II. that he loft the
thought of all other women ; fhe is faid
to have been poifoned at laft by the Queen.
All that remains of her tomb of ftone, the
letters of which are almoft worn out, is the
line on the oppofite page. * * * *

The rhiming epitaph, following likev/ife
on the oppofite fide, was probably the per-
formance of fome monk.

Returning from hence to Oxford, after
dinner we proceeded on our journev, and
paffcd through Ewhelme, a Royal Palace,
in which fome alms-people are fupported by
an allowance from the crown.

Nettlebed, a village.

We68 HENTZNERI Itinerarium.

Henley, oppidulum tranfivimus ; hie
colles Chilternici per pet uo dorfo in Aquilo-
nem procurrunt, & Oxonienfem agrum a
Buchinghamienfi difterminant.

Madenhood, vicum tranfivimus.

ViNDESORiUM, vulgo ViNsoRE, Regium
in Anglia Caflrum, Arturi regis tempore pri^
ma fundatione conftruftum putatur, ac de-
inde ab Edvvardo TIL multis aedificiis adauc-
tum, fitu gaudet peramoeno, ut certe amoenio-
rem fedes regia vix habere poffit. Clemen-
ter enimex aedito colle jueundiffimo in agrum
planum atque compafcuum fruitur confpeiSu ;
a fronte vallem defpeclat longe lateque pro-
currentem, arvis • diftin6lam, pratis viridan-
tcm, nemoribus hinc inde veftitam, & placid
difiimo Thamefi irriguam ; a tergo, colles
paflim afTurgunt, nee afperi nee praealti,
faltibus coronati, & venationi a Natura ipfa
quafi dicati.

HacHENTZNER^s Travels. 68

We went through the little town of Hen-
ley j from hence the Chiltern hills bear
North in a continued ridge, and divide the
counties of Oxford and Buckingham,

We pafied Maidenhead.

Windsor, a Royal Caftle, fuppofed to
have been begun by king Arthur, it's buildings
much encreafed by Edward III. The fitua-
tion is entirely worthy of being a royal re-
fidence, a more beautiful being fcarce to be
found : For from the brow of a gentle rifing
it enjoys the profpecl of an even and green
country j it's front commands a valley ex-
tended every way, and chequered with arable
lands and pafturage, cloathed up and down
with groves, and watered by that gentleft
of rivers the Thames; behind rife feveral
hills, but neither fteep, nor very high, crown-
ed with woods, and feeming defigned by
Nature herfelf for the purpofe of hunting.

The69 HENTZNERI Itij^erarium.Hac loci amoenltate pelle6ll reges faepiilime
hue fecedunt ; et hie ad Galliam vincendani
liatus eft Edvvardus III. Angliae rex potentifli-
mus, qui hoc Caftrum quafi urbis aemulum,
foilis & propugnaculis ex quadrato faxo muni-
tifHmum de integro conftruxit, ftatimque de-
bellato Gallo & Scoto^ Joannem regem Gal-
liae, & Davidem Scotise in hoc captivos
uno eodemque tempore detinuit. Porro Caf-
trum hoc praeter regiam fedem, & magnifica
regum fepulchra, Garretteriorum fodah'um
caeremonid celeberrimum eft -, haec autem
Equeftris focietas ab Edvvardo III. qui a
Joanne Gallorum rege capto fpeciofiflime
triumphavit, eft inftituta. Sunt vero Garet-
terii Equites bellied virtute vetuftatequc na^
talium ledifTimi duces, qui folemni facramen^^
to adadli, mutuse perpetuaeque amieiti^, fe
devovent, nee ad tuendum collegii decus no-
bili confpiratione quodvis periculum ad ire, nee
fubire mortem recufant; Garetterii autem
Sodales ob id appellantur, quod finiftri cruris
furam fibulato baltheolo, vel caeruled perif-

celide.HENTZKTER's Travels. 6g

The kings of England, invited by the deli-
cioufnefs of the place, very often retire hither ;
and here was iDorn the conqueror of France,
the glorious king Edward III. who built the
Caftle new from the ground, and throughly
fortified it with trenches, and towers of fquare
ftone, and having foon after fubdued in
battle John king of France, and David king
of Scotland, he detained them both prifoners
here at the fame time. This Caftle bcfides
being the royal palace, and having fome
rtiagnificent tombs of the kings of England,
fs famous for the ceremonies belonging to
the Knights of the Garter ; this Order was
inftituted by Edward III. the fame who tri-
umphed fo illuftrioufly over John king of
France. The Knights of the Garter are
ftriiSUy chofen for their military virtues, and
antiquity of family: They are bound by
folemn oath and vow to mutual and perpe-
tual friendfhip among themfelves, and to the
not avoiding any danger whatever, or even
death itfelf, to fupport by their joint endea-
vours the honour of the Society : They are
U ftiled.70 HENTZNERI Itinerarium,

celide, unde & Equcftris Perlfcelidls Ordo
dicitur, aureis litteris Gallice infcripta ;

HONI SOIT qui MAL II PENSE, hoc eft,
Ignomima afficiatur^ qui male cogitat : Sinif-
tram tibiain fubftringunt, in memoriam cali-
gariae fafciolae, quae iiluftri Foeminae, ab Ed-
vvardo flagranter adamatae, dum ea choream
faltaret, foluto forte nodo deciderat, eamque
rex i[>fe repente fuftulerat, ut in honorem
mulierls, non amatoria vanitate, fed gravi &
maxime honefta ratione, infignium procerum
tibiis dicaretur. Ejus autem Collegii caere-
monia Vindeforii quotannis, ftato die D»
Georgio Cappadoci Equitum tutelari dedi-
cate, praefidente Rege, celebratur, mofque
eft, ut Sodales galeam & fcutum, cumgen-
tilitiis infignibus, confpicuo templi loco, fuf-
pendant,

Tres- prsecipuas areas latas & amplas Caf-
trum hoc Vindiforium, non fine grata fpec-
tantium voluptate oftentat : Quarum priori
nitidiHimis ex candido faxo, fuperne planis,
plumboque contedlis sedifieiis cinda, Garet-

teriis' HENTZNER's Travels. 70

ffiled, Companions of the Garter, from their
wearing below the left knee a purple garter,
infcribed in letters of gold, with HoNi soiT
QUI MAX Y PENSE, i, e. Evil to hm that
Evil thinks : This they wear upon the left leg,
in memory of one which happening to un-
tie, was let fall by a great Lady, pafTionately
beloved by Edward, while fhe was dancing,
and was immediately fnatched up by the king ;
who to do honour to the lady, not out of any
trifling galantry, but with a moft ferious and
honourable purpofe, dedicated it to the
legs of the moft diftinguifhed nobility. The
ceremonies of this Society are celebrated
every year at Windfor on St. George's day,
the tutelar Saint of the Order, the King
prefiding ; and the cuftom is, that the
Knights Companions fhould hang up their
helmet and iheild, with their arms blazoned
on it, in fome confpicuous part of the Church.

There are three principal and very large

courts in Windfor Caftle, which give great

pleafure to the beholders : The firft is en-

clofed with moft elegant buildings of white

U 2 ftone71 HENTZNERI Itinerarium.

teriis Equltibus hofpitia praebet ; habetquc
infularem in medio domum, praecelfa Turri
conrpicuam, quam Gubernator Praefedlufque
Caftri inhabjtat ; in ea publica eft culina,
fuppelle6tili rcburquc culinariis atque domef-
ticis iiiftrufta. Si fpaciofurn triclinium, in quo
Equites communi quotidie menfa utuntur.
Ad hanc autem Garetteriam focietatem Angliae
rex & Gubernator idoneas pro voluntate
fua perfonas dcligit ; quas nobili ex parentela
tertio propinqujtati? gradu efTc oportet, qui-
que ob grav^iorem aetatem, reique famiiiaris
anguiHas, precibus Deo ofFcrendis, quam
bellicis tumultibus magii^ habentvir idonei ;
fingulis penfionis annuae xviii. librae denarii
V. aflignantur, & veftis 5 hujus autem tarn
magnificae fundationis praecipuum inftitutum
eft, ut pro incolurpitate regis, & pro felici ad-
miniftratione regni, quotidianas ad Deum
preccs fundant; hinc rebus divinis vacant, &
bis quotidie ad Sacellum, orationis gratia con-
yeniunt : Haec ctiam area ad laevam magni-
fied ftru{Sl:ura exornatur, Sacello pcraugufto
ex XXIV, paflu3 longo, & xvi. lato ; in quo
pro Equitum numero xviii. Subfellja a

temporibusHENTZNER's Travels. 71

ftonc, flat roofed, and covered with lead ;
here the Knights of the Garter are lodged ;
in the middle is a detached houfe, remark-
able for its high tower, which the governor
inhabits. In this is the. public kitchen, well
furniflied with proper utenfils, befides a fpa-
cious dining-room, where all the poor Knights
cat at the fame table, for into this fociety of
the Garter, the King and Sovereign elects,
at his own choice, certain perfons who muft
be gentlemen of three defcents, and fuch as
for their age and the ftraitnefs of their for-
tunes, are fitter for faying their prayers, than
for the fervice of war y to each of them is
afligned a penfion of eighteen pounds per.
annum and cloaths ; the cheif inflitution of
fo magnificent a foundation is, that they
fhould fay their daily prayers to God for the
King's fafety, and the happy adminiftration
of the Kingdom, to which purpofe they at-
tend the fervice, meeting twice every day at
Chapel. The left fide of this court is orna-
mented by a rriofl- magnificent Chapel of
one hundred and thirty-four paces in length,
and' fixteen in breadth 5 in this are eighteen

feats72 HENTZNERI Itinerarwm.

temporibus Edvvardi III. parata habentur.
Eftque asdicula hrec facra magiiificis regum
monumentis decorata Edvvardi IV. Hen-
rici VI. Sc VIII. ejufque conjugis reginae
Jcannae. Sacellum hoc regia liberalitatc do-
tatum 2000 libras annuatim habet, qui qui-
dem proventus Edvvardi III. & Hcnrici VII.
regum rhuhificentia plurimum funt adaucSli.
Caeterum in banc Perifcelidis ordinis focieta-
tem potentiflimi quique orbis Chriftiani
Principes cooptari inftar maximi honoris
duxerunt, & jam a prima inftitutione, in
hunc ordinem, qui e xxvi. Equitibus con-
ftat, reges adfcripti fuerunt plus minus xx.
prater Anglian reges, qui ejufdem Prefides
habentur, ut Duces & alii maximi nominis
taceantur plurimi.

In Choro Sacelli interiore videntur infig-
nia, gladii & vexilla xvi. fufpenfa, inter quae
funt Caroli V. & Rudolphi II. Imperatorum ;
Philippi Hifpaniarum ; Henrici III. Galli-
arum ; & Friderici 11. Daniae regum, iffc,
Cafimiri Palatini Comitis ad Rhenum, iffc.
aliprumque orbis Chriftiani Principum, qui

inHENTZNER's Travels. 72

feats fitted up In the time of Edward III.
for an equal number of Knights : This ve-
nerable buildino; is decorated with the noble
monuments of Edward IV. Henry VI. and
VIIL and of his wife queen Jane. It re-
ceives from royal liberality the annual income
of two thoufand pounds, and that ftill much
encreafed by, the munificence of Edward III.
and Henry VII. The greateft Princes in
Chriftendom have taken it for the higheft
honour to be admitted into the Order of the
Garter; and fince it's firft inftitution about
twenty Kings, befides thofe of England,
who are the Sovereigns of it, not to mention
Dukes and perfons of the greateft figure, have
been of it. It confifts of twenty-fix Corn-*
panions.

In the inward Choir of the Chapel are
hung up fixteen coats of arms, fwords and
banners, among which, are thofe of Charles
V. and Rodolphus II. Emperors ; of Philip
of Spain ; Henry III. of France ; Frederic
11. of Denmark, i^c, of Cafimir CoUnt
Palatine of the Rhine ; and other Chriftian
Princes, who have been chofen into this Order,

In;j HENTZNERI Itinerarii/m.
in hunc Perifcclidis Ordiriem funt coop-tati.In Choro pofteriore vel appendice hujus
Sacelli monftrabantur nobis praeparamenta
quasdam ad fepulchrum magnificentifTimum
Cardinalis Wolfaei poftea capite plexi ; funt in
ambitu viii. magnae column^e ex orichalco ;
proptus ad tumulum iv. in formam candela-
brorum fa6lae ; tumulus ipfe ex marmore
candido & nigro, iffc. quae omnia, uti fama
eft, in fepulturam reginae Elifabethae aflervan-
tur, fumtus in banc rem jam fa6li aeilimantur
ultra 60,000 auri libras. Confpicitur de-
inde in Sacello toga equeftris Edwardi IIL
item epitapbium Edwardi Finii Lincolniae
Comitis, Clintoniae & Saiae Baronis, inclyti
Perifcelidis Ordinis militis & fummi quondam
Admiralis.Altera cditiore in loco Arcis Windeforii
Area validiflimis cin6la murris, turri & mag-
nificis aedificiis clara, vetus quondam Caftrum

fuit.HENTZNER's Travels. 73

In the back Choir, or additional Chapel,
are fhewn preparations made by Cardinal
Wolfey, who was afterw^ards * capitally
punifhcd, for his own tomb ; confiding of
eight large brazen columns placed round it,
arid nearer the tomb four others in the (hape
of candlefticks, the tomb itfelf is of white
and black marble ; all which are referveJ
according to report for the funeral of queen
Elizabeth, the expences already made for that
purpofe are eftimated at upwards of 60,000 /.
In the fame Chapel is the furcoat f of Ed-
ward IIL and the tomb of Edward Fines Earl
of Lincoln, Baron Clinton and Say, Knight
of the moft noble Order of the Garter, and
formerly Lord High Admiral of England.

* This was a Jlrange blunder to be made fa
near the timej about fo remarkable a perfon^ un-^
lefs he concluded that whoever dlfpleafed Hemy
VIIL was of courfe put to death,

\ This is a mifiake ; it was the furcoat of Ed-
ward IV* enriched with rubies^ and was pre^
Jerved hen till the civil war.

X The74 HENTZNERI Itinerarium.

fuitj de quo hunc In modum veterum an-
nales : Anno Domini 1359, rex Edvvardus
incepit novum aedificium in Caftello de Win-
defore, ubi natus fuerat, ob quam caufam
ilium locum amplioribus aedificiis & fplendi-
dioribus decorare prse caeteris procuravit. In
hac Caftri regione Joannes Galliae rex, &
David rex Scotlae^ de quibus uno eodemque
tempore Edvvardus III. magnifice triumph-
avit, tenebantur captivi ; quorum confilio,
ob jucundam loci amoenitatem, & fumtibus
ob fui redemptionem hoc Caftrum in earn
magnificentiam paulatim excrevit, ut non-
arx, fed juftae magnitudinis & humanis prae-
fidiis inexpugnabile oppidum videatur. Et
haec quidem Caftri regio, folius Scotias regis^
unica excepta Turri, fumtibus conftrufta eft^
quam quia Wincheftorlae Epifcopus Soda-
litii equeftris Praelatus condldit, Wirichef-
trise Turrim appellitant. Haec gradus ha-
bet c. ea oplficum induftria perfecStos, ut
facilem equis afcenfum praebeant ; cl. paf*
•fus in ambitu continet. In ei omne armo^

rumHENTZNER's Travels, 74

The fecond Court of Windfor Caftle
ftands upon higher ground, and is enclofed
with walls of great ftrength, and beautified
with fine buildings, and a Tower ; it was an
antient Caftle, of which old annals fpeak in
,thjs manner; King Edward, A. D. 1359,
began a new building in that part of the
Caftle of Windfor where he was born, for
which reafon he took care it fhould be de-
corated with larger and finer edifices than the
reft ; in this part were kept prifoners John
king of France, and David king of Scots,
over whom Edward triumphed at one and th^
fame time : It was by their advice, ftruc|c
with the advantage of it's fituation, an^
with the fums paid for their ranfom, that
by degrees this Caftle ftretched tp fuch mag-
nificence, as to appear np longer a fortrefs,
but a town of proper extent, and inexpugna-
ble to any human force ; this particular part
of the Caftle was built at the fole expence of
the king of Scotland, except one Tow^r^
which from it's having been erefted by the
Bifliop of Winchefter, Prelate of the Order,
X 2 is75 HENTZNERI iTiKr.RARiuM.

rum genus, ad arcis defenfionem neceflarium,
affervatur.Tertia demum celcbernmi Windeforii
Caflri area longe amplIiTima, captlvi Gallo-
rum regis impenrarum fumtiblus adificata,
ut editlore fitu, ita elegahtia atque nitore
priores longe fuperat ; ea cxlviii. paffuum
longitudine, & xcvii. pafUbus In latum
protenditur ; in medio fontem limpidifTmiae
aqucT?, per occultos terrae ineatu?, quatuor
milliarium fpatio, maximis fumtibus deduc-
tum, oftcntatj fumtuofiflimis infiiper a^difi-
ciis claula, qua orlentem fpe^flat, regiae
nobilitati tefta praebet ; meridiem verfus
Sphasriflerium habet aullcae recrcationi def-
tinatum j Septentrlonale vcro latus decenter
exornat domus regia, magnificis coenaculis,
aulis & hypocauftis, privatoquc Sacello, cu-
]us concameratio fuperior rofis & liliis deau-
ratis eft diftincla ; in eo quoque amplifli-
ma iila ccenatio conipicitur lxxviii. pafius

longa,HENTZNER's Travels. 75

is called Winchefler Tower *, there are a hun-
dred fteps to it, fo ingenioufly contrived, that
horfes can eafily afcend them ; it Is an hundred
and fifty paces in circuit ; within it are preferv-
ed all manner of arms neceflary for the de-
fence of the place.

The third Court is much the largcil of any,
built at the expence of the captive king of
France ; as it ftands higher, fo it greatly ex-
cels the two former in fplendor and elegance ;
it has one hundred and forty-eight paces in
length, and ninety-feven in breadth ; in the
middle of it is a fountain of very clear water,
brought under ground at an exceilive expence
from the diftanceof four miles : Towards the
Eaft are magnificent apartments deftined for
the royal houfhold ; towards the Wefl: is a
tennis-court for the amufement of the court;


1 2 3 4 6 8 9

Online LibraryPaul HentznerA journey into England → online text (page 6 of 9)