Copyright
Paul Hentzner.

A journey into England online

. (page 7 of 9)
Online LibraryPaul HentznerA journey into England → online text (page 7 of 9)
Font size
QR-code for this ebook


on the North fide are the royal apartments,
confifting of magnificent chambers, halls, and
t bathing- rooms, and a private Chapel, the
* This is confoujided with the round tower,
t li ^^ not clear what the author means by hy-
pocauftis ; I have tranjlated it hathing-rooms -y it
might mean only chambers withjioves, roof76 HENTZNERI Itinerarium.

longa, lata vero xxx. in qua folemni &
peringenti facrorum }3ompa, annuam D.
Georgii tutelaris memoriam Garetterii E-
quites celebrant.Inde CCCLXXX. pafllis longa, feptem ve-
ro lata ambulatio incredibili venuftate fe
oiFert fulcimentrs llgneis undequaque con-
fcpta, quae nobilibus magnificifque viris
fuftentacula praebet, ut inde venationes, &
falconum aucupia in area admodum lata
confpiciant ; nam prata ac pafcua vario her-
barum ac florum gencre veftita, peren-
ni viriditate collibus ad Caftrum ufque leni-
ter intumefcunt, deinde in iibratam plani-
tlcm, maxima fpecSantium voluptate, kk
oftcndunt.Praeter jam commemorata, notatu quoque
digna funt ; i. hypocaufta duo fpeculis con-
ftrata, & incruftata ; 2. cubiculum in quo
* natus eft Hcnricus VI. Angliae rex 5 3. cu-
biculumHENTZNER's Travels- 76

roof of which is embellifhed with golden
rofes and fleurs de lis ; in this too is that very-
large banquetting-room, feventy-eight paces
long, and thirty wide, in which the Knights
of the Garter annually celebrate the memory
of their tutelar faint, St. George, with a
folemn and moil pompous fervice.

From hence runs a walk of incredible
beauty, three hundred and eighty paces in
length, fet round on every fide with fupporters
of wood, which fuftain a balcony, from
whence the nobility and perfons of diftinclion
can take the pleafure of feeing hunting and
hawking in a lawn of fufEcient fpace ; for the
fields and meadows clad with variety of plants
and flowers, fwell gradually into hills of per-
petual verdure quite up to the Caftle, and at
bottom ftretch out in an extended plain, that
ftrikes the beholders with delight.

Befides what has been already mentioned,
there are worthy of notice here two bathing"-
rooms, cieled and wainfcotted with looking-
glafs ; the chamber in which Henry VI. wa5
born J queen Elizabeth's bed-chamber, where

.is77 HENTZNERI Itinerarium.

biculum reginae Elifabethas, in quo menfa eft
marmore rubro candid is fibris afperfo ; 4. xyf-
tus figuris & emblematibus gypfo impreffis un-
dequaque ornatus ; 5. cubiculum, in quo
regii ledi cubiculares funt Henrici VII. &
uxoris ipfius, Edvvardi VI. Henrici VIII.
Annae Boleniae, qui omnes in longitudinem
& latitudinem xi. fere habent pedes, tapetig
auro & argento fulgentibus inftrati ; Elifa-
bethae quoque reginas le£tus variis tegumen-
tis, & ftragulis acu pi6lis adornatus, fed non
tarn longus & largus ut caeteri ; tapetum in
quo repraefentatur Clodoveus Gallias rex cum
Angelo florem liliorum ipfi porrigente, ut
CO pro infigniis uteretur ; etenim Gallias reges
antea tres in fcuto habebant bufones, in quo-
rum locum tria lilia aurei colons, in cam-
po cqeruleo, repofuerunt ; atque hoc tapetum
vetuftiiTimum regi Galliae ereptum effe dici-
tur, turn temporis, cum Angli Gallia poti-
rentur; monftrabatur hie inter caetera nobis
monocerotis cornu, in longitudine 8 2 fpi-
thamas excedens, valoris 100,000. librar-
auri; avis paradifi tres fpithamas longa,
tres vero digitos crafla, roftrum habens coeru-

leum.HENTZNER's Travels. 77

is a table of red marble with white ftreaks ;
a gallery every where ornamented v/ith em-
blems and figures ; a chamber in which are
the royal beds of Henry VII. and his queen,
of Edward VI. of Henry VIIL and of Anne
Bullen, all of them eleven feet fquare, and
covered with quilts fhining with gold and fil-
ver ; queen Elizabeth's bed, v/ith curious
coverings of embroidery, but not quite fo long
or large as the others ; a piece of tapefliy, in
which is reprefented Clovis, king of France,
with an Angel prefenting to him the fleurs de
lis, to be born in his arms ; for before his time
the kings of France bore three toads in their
fneild, inftead of which they afterwards
placed three fleurs de lis on a blue field ; this
antique tapeftry is faid to have been taken from
a king of France, while the Englifli were
matters there. We were fliewn here among
other things the horn of a unicorn, of above
eight fpans and a half in length, valued at
above 10,000 A ; the bird of paradife, three
fpans long, three fingers broad, having a blue
bill of the length of half an inch, the upper
part of it's head yellow, the nether part
Y of78 HENTZNERI Itinerarium.

leum, fefqui artrculum digiti longum, fupe-
rior capitis pars colons lutei, inferior autem
optici ; inferius fub gula plumas utrinque ex-
ertae coloris fubrubei funt, quemadmodum
& In dorfb & reliquo corpore, alarum longitu-
do coloris lutei duplo maior eft ipfa ave, fu-
pra dorfum eminent juxta avis longitudinem
duae utrinque fibrae aut nervi, quorum extre-
mitas major fili craffioris formam habct, colo-
ris plumbei, & ad nigredinem vergentis, qui-
bus, cum pedibus careat, quiefcere volens ar-
boribus inhserere dicitur : Pulvinar a regina
Elifabetha artificiofiflime propria manu con-
textum.E regione Vindiforii trans Thamefim, cu-
jus utraque ripa ponte ligneo hie conjungitur,
-^TONA cernitur, Collegium nitidum, & li-
terarum humaniorum celebre Gymnafium, ab
Henrico VI. conftruftum, in quo praeter Prae-
fe<aum, Socios viii. & Cantores, puerl fexa-
ginta gratuito aluntur : Grammaticam docen-
tur, & tamdiu in hoc gymnafio commorantur,
donee explorata ingeniorum fagacitate,, & fac-
toHENTZNER's Travels. 78

^f a * * * * colour 1 5 a little lower from
either fide of it's throat ftick out fome redifh
feathers, as well as from it's back and the reft of
it's body ; it's wings of a yellow colour are
twice as long as the bird itfelf ; from it's back
grow out length ways two fibres or nerves,
bigger at their ends, but like a pretty ftrong
thread, of a leaden colour, inclining to black,
with which, as it has no fect^ it is faid to
faften itfelf to trees, when it wants to reft :
A cufhion moft curioufly wrought by queen
Elizabeth's own hands*

In the prccindls of Wind for, on the other
fide the Thames, both whofe banks are joined
by a bridge of wood, is Eton, a well built
College, and famous School for polite letters^
founded by Henry VI. where befides a Mafter,
eight Fellows and Chanters, fixty Boys are
maintained gratis : They are taught Gram-
mar, and remain in the fchool, till upon
trial made of their genius and progrefs in

t The original is optici ; // is impojjibje U
^uefs what colour he meant.

Y 2 ftudv.79 MENTZNERI Itinerakium.

to in ftudiis progreflu in Academiam Canta-
brigienfem mittantur. >

Cum hinc ad diverforium noftrum revertere-
mur, foFtc fortuna incidimus in rujiicos fpici-
legla fua celebr antes ^ qui ultimam frugum vc-
hem floribus coronant, addita imagine fplcn-
dide veftita, qua Cererem forfitan fignificare
volentes, earn hinc inde movent, & magno
cum clamore viri juxta ac muiieres, fervi
atque ancillae currui infidcntcs per plateas
vociferantur, donee ad horreum deveniant :
- Agricorsfe fruges hie non in manipulos, uti
apudnos fieri confuevit, colligunt, fed ftatim,
quam primum refeci^t^ vel demeffe funt, ear-
ns imponunt, & in horrea fua convehunt.

Stanes, vicum tranfivimus.

Hamptok-Court, Arx Regia, ex coSth
lateribus a Thoma Wolfaeo Cardinale ad opes
fuas oflcntandas magnifice extrucSa, quae
quinque peramplas areas, cultiflimis aedificiis
cin£las, opere admodum fpeciofo includit :

AdHENTZNER's Travels. 79

ftudy, they are fent to the Univerfity of

Canibrido-e.As we were returning to our inn, we hap-
pened to meet fome country people celebrating
their Harvejl-hoine ; their lafl: load of corn
they crown with flowers, having befides an
image richly drefled, by which perhaps they
would fignify Ceres, this they keep moving
about, while men and women, men and maid
fcrvants, riding through the flreets in the cart,
fhout as loud as they can till they arrive at the
barn : The farmers here do not bind up their
corn in fheaves, as they do with us, but di-
rc(5Wy as they have reaped or mowed it, put it
into carts, and convey it into their barns.

We went through the town of Staines.

Hampton-Court, a Royal Palace, mag-
nificently built with brick by Cardinal Wolfey
in oftentation of his wealth, where he en-
clofed five very ample courts, confifting of
noble edifices in very beautiful work : Over

the8o HENTZNERI Itinerarium.

Ad portam fecundae are^e eft aurea Rofa, cum
fymbolo Reginae, Diet; et mon Droist :
Ex altera parte, interiore nempe, hujus por-
tae, funt xii. imperatorum Romanorum
effigies ex gypfo. Area Ipfa primaria lapide
quadrato conftrata eft, in cujus centro fons
falientis aquae, corona deaurata ftatuae Juftitiae
fubpofita te6tus confpicitur, quam columnae
ex marmore albo & nigro fuftinent. Sacellum
arcis fplendidifTimum eft, in cujus fuperiori
parte Regia fedes tota tranfparet & pellucet
a feneftris criftallinls. Dedu6li fuimus in
, Cameras duas, quas pr^efentationem vel au-
. dientiae vpcant fplcndentes tapetis aureis, ar-
^enteis & fericis diverfi coloris; fub regio,
five majeftate ex margaritis hae voces erant
confutae j Vivat rex Henricus VIIL Eft ibi
quoque parvum Sacellum tapetis fplendide or-
natum, in quo Reglna facra tra6tare folet. In
cubiculo Reginae leilus preciofiilimis ftragu-
lis fericis crat coopertus : Non procul abhinc
vidimus Ic&um, cujus conopcea Anna Bolonia
. texuit, & Henrico VIII. Angli regi marito
ilio donavit. Omnia rcliqua conclavia, quo-
rum.HENTZNER's Travels. So

the gate in the fecond area is the Queen's
device, a golden Rofe, with this motto,
DiEU ET MON Droit : On the inward
lide of this gate are the effigies of the twelve
Roman emperors in plaifter. The cheif area
is paved with fquare ftone, in it's center is a
fountain that throws up water, covered with
a gilt crown, on the top of which is a ftatue
of Juftice, fupported by columns of black
and white marble. The Chapel of this palace
is mod fplendid, in which the Queen's clofet
is quite tranfparent, having it's windovi^s of
chryftal. We were led into two chambers,
called the prefence, or chambers of audience,
which fhone with tapeftry of gold and filvcr
and fdk of different colours ; under the cano-
py of ftate are thefe words embroidered in
pearl, Vtvat Henricus Oclavus. Here is be-
fides a fmall Chapel richly hung with tapeftry,
where the Queen performs her devotions. In
her bed-chamber the bed was covered with very
coftly coverlids of filk : At no great diftance
from this room we were fhewn a bed, the
teaftef of which was worked by Anne Bullen^

and8i HENTZNERI Itinerariua^.

rum funt plurima, tapetis artificiofifiime ex
holoferlco diverfi colons, auro & argento tex-
tis, quibus ex parte hiftoriae funt inipreffc, ex
parte habitus Turcici 5c Americani ad vivum
repraefentati, erant adornata.In atrio hsec vifu digna :

' Speculum pellucidum, imagunculis & co-
lumn is ex alabaftrite fa6lis ornatum ; effigies
Edvvardi VI, regis Angliae fratris Elifabethab
reginae ; vera Lucretise effigies ; cum pugna
Papienfi depi(Sa ; hiftoria paffionis Chrifti ex
cochleis margaritarum fculpta ; vera Mariae
Stuartae Scotiae reginae fecuri percufTae, ejuf-
demque filiae imago i effigies Ferdinandi Prin-
cipis Hifpaniarum, Philippi filii ; & Henrici
VIII. Angliae regis, fub cujus pi<Sura Biblia
facra eleganter in membranam fcripta erant
collocata ; fphaera artificial is ; varia inftru-
menta mufica ; tapetia in quibus iEthiopes
elephantibus infidentes repraefentantur. Leftus
in quo natus perhlbetur Edvvardus VI. matrc
puerpera Semeria in eodcm morte extinfta ;

In.HENTZNER's Travels. 8i

and prefented by her to her hufband Henry
VIII. All the other rooms, being very nu-
merous, are adorned with tapeftry of gold,
filver, and velvet, in fome of which were
woven hiflory pieces -, in others, Turkiih and
American dreffes, all extremely natural.

In the Hall axe thefe curiofities :
A very clear looking-glafs, ornamented with
columns and little images of alabafter ; a por-
trait of Edward VI. brother to queen Eliza-
beth ; the true portrait of Lucretia ; a pi6lure
of the battle of Pavia ; the hiftory of Chrift's
paflion, carved in mother of pearl j the por-
traits of Mary queen of Scots, who was be-
headed, and her * daughter j the picture of
Ferdinand Prince of Spain, and of Philip his
Son ; that of Henry VIII. under it was
placed the Bible curioufly written upon parch-
ment y an artificial fphere j feveral mufical in-
ftruments ; in the tapeftry are reprefentcd ne-
groes riding upon elephants. The bed in which
Edward VI. is faid to have been born, and

* Here are feveral mjlakes*

Z ' wher<?82 HENTZNERI Itinerarium.

In cubiculo quodam tapetia erant ditiffima,
quae parietibus affigi folent, quando legati pe-
i'egrini ad reginam admittuntur; multa ibi-
dem pulvinaria, auro & argento decorata, mul-
tae veftes ftraguLr, & tegumenta ledlorum,
pellibus ermelinis fuffulta ; omnia denique ta-
bulata per totam arcem auro et argento ful-
gentia. Porro eft quoddam in hac arce con-
clave, quod Paradifus appellatur, in quo prae-
terquam quod omnia & auro argento atque
gemmis ita refplendent, ut oculos hebetent,
eft inftrumentum muficum totum vitreum,
folis chordis aut fetis exceptis. IntroduiSi
poftea in hortos amcenlinmos, vidimus rofma-
rinum ita parietibus implantatum & applica-
tum, ut cos omnes pene contegeret, ^ftque
hsec rofmarini fruticis plantatio in Anglid fre-
quentifTima.

Kingston, vicusj-

Nonesuch aut Nonesutsch, ut nos
pronunciamus, Secefius Regius, quern mag-
nificentifTimus rex Henricus YIII. in loco
f^luberrimo, prius Cuddington dido, de-

litiisHENTZNER's Travels. 8a

where his mother Jane Seymour died in child-
bed ; in one chamber were feveral excelGively
rich tapeftries, which are hung up when the
Queen gives audience to foreign ambafiadors ;
there were numbers of cufhions ornamented
with gold and filver ; many counterpanes and
coverlids of beds lined with ermine ; in fliort
all the walls of the palace fhine with gold and
filver. Here is befides a certain cabinet called.
Paradife, where befides that every thing glit-
ters ib with filver, gold and jewels, as to
da:izle one's eyes, there is a mufical inftru-
ment made all of glafs, except the firings.
Afterwards we were led into the gardens,
which are moft pleafant, here we favv rofemary
fo planted and nailed to the walls as to cover
them entirely, which is a method exceeding
common in England.

Kingston, a market town.

Nonesuch, a Royal Retreat, in a place

formerly called Cuddington, a very health-^

ful fituation, chofen by king Henry VIII. for

his pleafure and retirement, and built by him

Z 2 Wit^8 J HENTZNERl Itinerarium.

litiis & otio fuo deftinavit, tantaque magnifi-^
ceiitia & elegantiii exftruxit, ut ad oftentationis
arcem afpiret ; & omnem architedonices peri-
tiani in uno hoc opere coacervatam exiftimes :
Tot.fuiit ubique fpirantia figna, tot abfolutac
artjs miracula & Romaiiae aiitiquitatis aemula
opera ex gy pfo afFabre favSla, ut optimo jure
hoc fuuni iiomeii habeat & tueatur, quod
Latlne ut nonnullis placet, Nulli fecunda,
ibnat, vel ut alius cecinit 5

Hanc^ quia non haheai fanilem^ laudare Britanni
ScEpe folent^ Nulllque parem^ cognoinine dicunt,

jEdes vero ipfas, fic circumcingunt vivaria,
damis rcferta, horti delicati, luci topiario
opcre exoriiati, areolae 5c ambulacra fic arbori-
bus obumbrata,. ut non aliam fibi fedem ipfa
Ammutas^ ubi cum Salubritate una cohabitet,
dekgifle videatur.In hortis voluptuariis h artificialibus mul-
t.t funt columnae U pyramides marmoreae ;
fontes itidem lalientis -aquae duo, alter forma

rotunda,HENTZNER's Travels. 8f

with an excefs of magnificence and elegance,
c\'en to oftentation ; one would imagine every
thing that archite£ture can perform to have-
been employed in this one v/ork : There are
every where fo many ftatues that feem to
breath, fo many miracles of ccnfummate art,
fo many cafts that rival even the pcrfe6tion of
Roman antiquity, that it may well claim and
juftify it's name of Noncfuch, being v/ithout
an equal ^ or as the Poet fung,

77;/i which no equal has in art or fame ^
Britons defervedly do Nonefuch name.

The palace itfelf is fo -encom.pafTed with
parks full of deer, delicious gardens, groves
ornamented with trellis work, cabinets of
verdure, and walks fo embrowned by trees,
that it feems to be a place pitched upon by
Pleafure herfelf, to dwell in along with
Health,

In the pleafure and artificial gardens arc
many columns and pyramids of marble, two
fountains that fpout water one round the other

like«4 HENTZNERI Itinerarium.

rotunda, alter pyramidis inftar, cui avieulae in-
cident aquam exfpuentes : In luco Dianae, in
quo fons artificialis eft vifu admodum jucun-
dus, Aftaeoa afperfione dearum in cervum
ti'anfnmtatur, additis infer iptionibus*

Videtur poftea alia quoque pyramis marmo-
rea, ex qua uiidiquaque fiftulae exeunt ; quafc
©bviantes afpergunt.

Reverfi hinc Londinum.B R E V I s

A N G L I JE

D E S C R I P T I O.BRITANNIA, quje hodie Anglia,
Sc Scotia duplici nomine appellator, Sc
duo in ie regna continet, totius noftri orbis in-
sula maxima eft, & oceano, mari Germanico
$c Gallico ambitur : Pars hujus maximae &

AuftraliorHENTZNER's Travels. 84

like a pyramid, upon which are perched fmall-
birds that ftream water out of their bills : In
the grove of Diana is a very agreeable foun-
tain, with Aclaeon turned into a ftag, as he
was fprinkled by the goddefs and her nymphs,
with infcriptions.

There is befides another pyramid of marble
full of concealed pipes, which fpirt upon all
who come within their reach.

Returned from hence to London'.
A Short

DESCRIPTION

O F

E N G L A N D*

BRITAIN, confifting of the two king-*,
doms of England and Scotland, i**
the largeft ifland in the world, encompafled.
by the ocean, the German and French feas ft#:
The largeft and Southern part of it is Eng-n

land;85 HENTZNERI Itinerarium.

Auftralior nunc Anglia, ab Anglls^ qui tX
provlnciola regni Danix, quae hodie Angel
nuncupatur, progreffi earn occuparunt, fic de-
nominatae, proprium habet Regem, qui praster
Deum, fuperiorem non agnofcit. Divifa eft
regio in xxxix. Comitatus, quibus xiii. in
Wallla ^djunxit Henricus VIII. Anglic rex,
qui primus earn regionem in Comitatus dil-
tribuit : In hifce Comitatibus difficilioribu«
temporibus prgefedlus regius, quern Lieute-
nant vocant, ne quid detriment! capiat refpub-
lica, conftituitur. Singulis vero annis nobili*
quidarh ex incolis prseficitur, quern vice Co-
mitem, quafi Comitis vicarium vocant ; eju«
eft publicas pecunias provincial fuse conquirere,
mulctas irrogatas, vel captis pignoribus colli-
gere & aerario inferre ; Judicibus pr^efto adefle,
Sc eorum.mandata exequi 5 duodecim viros co-
gere, qui in caufis <le hS:o cognofcunt, & ad
Judices referunt ( Judices enim in Anglia
Juris folum, non favSli, junt Judices) condem-
natos ad fupplicium ducere & in minoribut
litibus cognofcere ; in majoribus autem jus
dicunt Juftitiarii, quos olim itinerantes, nune
Juftitiarios ad aftifas vocant, qui quotannisHENTZNER's Travels. i^

land, fo named from the Angli, who quitting
the little territory yet called Angel in the
kingdom of Denmark, took pofTeflion here.
It is governed by it's own King, who owns no
fuperior but God. It is divided into 39
Counties, to which 13 in Wales were added
by Henry VIIL the firft who diftributed that
Principality into Counties ; over each of thefe
in times of danger a Lord Lieutenant, no-
minated by the King, prefides with an un-
limited power : Every year fome gentleman,
an inhabitant of the place, is appointed
Sheriff, his office is to colleft the public
monies, to raife fines, or to make feizures,
and account for it to the Treafury, to attend
upon the Judges, and put their fentence in exe-
cution, to em'pannel the Jury, who fit uppn
. fa6ls, and return their verdict to the Judges,
(who in England are only fuch of the Law,
and not of the Fa6t) to convey the condemn-
ed to execution, and to determine in lefler
caufes ; for the greater are tried by the Judges,
formerly called travelling Judges, now Judges
ef affize ; thefe go their circuits through the
A a Counties86 HENTZNERI Itinerarium.

hos Comitatus bis obeunt^ ut de cauflis cogriof-*
cant, & de incarceratis fententiam ferant. *

Quod ad Ecclefiafticam Jurifdlftlonem at-
tinet ; cum Romani Pontifices Ecclefias fingu-
las fingulis prefbyteris affignaflent, & paro-
chias eis divifiilent, Honorius Archiepifcopus
Cantuarienns, circa annum a falute reparata
636. Angliam primus in parochias diflribuere
cepit : Quemadmodum autem duas nunc
Anglia habet Provincias, fic Archiepifcopos
duos, Cantuarienfem nimirum, totius Angliae
Primatem & Metropolitanum ; & Eboracen-
fem ; quibus fubfunt xxv. Epifcopi ; Cantua-
rienfi xxii. Eboracenfi tres reliqui.

Terra eft frugifera, pecore maxime abun-
dans, quo fit, ut incolae quafi plures pecuarii,
quam aratores fmt ; quod magis ferme pabulo
quam arvo colendo ftudeant ; fic ut tertia pro-
pemodum terrae pas tantum pecori reli6la fit
inculta. Regio eft quocunque anni tempore
temperatilTima, atque caeli nulla gravitas, adeo
ut rari fiiit mcrbi, .& inde minor medicina? ufijs
quam alibi. Flumina hie admodum rara : So-
lumHENTZNER's Travels. 86

Counties twice every year to hear caufes,
and pronounce fentence upon prifonejs.

As to Ecclefiaftical Jurifdiftion, after the
Popes had affigned a church and a parifh to
every Prieft, Honorius Archbifhop of Canter-
bury, about the year 636, began to divide
England in the fame manner into parifnes :
As it has two Provinces, fo it has two Arch-
bifhops, the one of Canterbury, Primate and
Metropolitan of all England, the other of
York ; fubjefl: to thefe are 25 Bifhops, viz.
22 to Canterbury, the remaining three to
York.The foil is fruitful, and abounds with cattle,
which inclines the inhabitants rather to feed-
ing than ploughing, fo that near a third part
of the land is left uncultivated for grazing.
The climate is moft temperate at all times,
and the air never heavy, confequently maladies
are fcarcer, and lefs phyfic is ufed there than
any where elfe. There are but few rivers :
Though the foil is produ61:ive it bears no wine,
A a 2 bu)87* HENTZNERI Itikerarium.

lum eft fecundum, fed vinum tellus non gig-
nit, verum aliunde nobiliilima vina important
tur, uti funt, Aurelianenfia, Gafconica, Rhe-
nana, Hifpanica. Cerevifia quae ex hordeo
coquitur maximo in ufu eft, optimique faporis,
fed fortis, & quae facile eos inebriat. Colles
paflim multi, nullis arboribus confiti, neque
aquarum fontibus irrigui, qui herbam tenuifu-
mam atque breviflimam producunt, quse tamen
ovibus abunde pabulum fuppcdiat ; per eos
ovium greges candidiflimi vagantur, quas five
cocli, feu bonitate terrae, niullia, Sc longe
omnium aliarum regionum tenuiflima fcrunt
veilera: Hoc vellus vere aureum eft, in quo
potiiUmum infulanorum divitiae confiftunt ;
nam magna Si auri & argenti copia a negotia-
toribus ejufmodi inprimis coemcndi mercis gra-
tia, in infulam quotannis importatur. Canes
prceftantiflimos habet. Fert aurum, argcntum,
ftannum, (ex quo vafa domeftica dii61:a apud
omnes Europaeos in menfarum ufu argenteis
fulgore comp^rantur) plumbum & ferrum, fed
ejus exigua copia : Equcs parvos, fed celeres
habct : Vitriari^e oiEcinae permultae.HENTZNER's Travels. if

but that want is fupplied from abroad by the
beft kinds, as of Orleans, Gafcon, Rhenifh
and Spanifh. The general drink is beer,
which is prepared from barley, and is excel-
lently well tafted, but ftrong, and what foon
fuddles. There are many hills without one
tree, or any fpring, which produce a very
fhort and tender grafs, and fupply plenty of
food to fheep, upon thefe wander numerous
flocks, extremely white, and whether from
the temperature of the air, orgoodnefs of the
earth, bearing fofter and finer fleeces than
thofe of any other country : This is the true
Golden Fleece, in which confift the cheif
riches of the inhabitants, great fums of money
being brought into the ifland by merchants,
chiefly for that article of trade. The dogs


1 2 3 4 5 7 9

Online LibraryPaul HentznerA journey into England → online text (page 7 of 9)