Copyright
Polk-Husted Directory Co.

Oakland, Berkeley, Alameda city directory (Volume 1923) online

. (page 15 of 353)
Online LibraryPolk-Husted Directory CoOakland, Berkeley, Alameda city directory (Volume 1923) → online text (page 15 of 353)
Font size
QR-code for this ebook


Willow


1500


Wood


1560TWENTY-FOURTH AV

Fm E 11th n to E
27th
TWENTTY-NINTH —

Fm Walsworth av nr
Harrison w to San Pab
av

Walsworth av 302

Fairmount av 362

Broadway 402

Webster 452

Telegraph av 502

Grove 652

West 802

TWENTY-NINTH AV—

Fm Tidal Canal n to
E 17th
TWENTY-SECOND—

Fm Bway w to S F
Bay

Broadway 451

Valley 476

Telegraph av 602

Grove fi5-2

San Pab av 702

Brush 762

West 801OAKLAND STREET GUIDE173Curtis

Market

Myrtle

Filbert

Linden

Chestnut

Adeline

Magnolia

Union

Poplar

Kirkham

Peralta

Campbell

Willow

Wood861

902
950
1000
1060
1100
1160
1200
1260
1300
1360
1600
1660
1700
1800TWENTY-SECOND AV

Fm Livingston n to E
21st and fm June of 23d
av and E 26th n to E
32d
TW'ENTY-SEVENTH—

Fm Tel av w to Mkt
Telegraph av 602

Grove 662

West 802

San Pablo av 852

Alicia 870

TWENTY-SEVENTH

AV—

Fm E 8th n to S P
R R and fm E 14th n to
E 24th
TWENTY-SIXTH—

Fm Harrison and
Twenty- fourth nw to
Tel av and fm Grove w
to Surryhne

Harrison 250

Twenty-fourth 253

Orin dr 300

Valdez 300

Broadway 462

Telegraph av 602

Grove 662

West 802

San Pab av 862

Market 902

Mvrtle 952

Filbert 1001

Linden 1061

Chestnut 1101

Adeline 1161

Magnolia 1202

Union 1261

Poplar 1301

Kirkham
Peralta
Campbell
Willow
Wood
Surryhne
TWENTY-SIXTH AV —

Fm E 9th n to E 14th
and fm Foothill blvd n
to E 27th
TWENTY-THIRD —

Fm Harrison w to
Taylor ter

Waverly 262

Valdez 302

Webster 361

Broadway 461

Valley 471

Telegraph av 601

Grove 661

San Fab av 701

TWENTY-THIRD AV—

Fm Tidal canal n to
Hopkins
TWENTY-THIRD AV

PLACE—

Fm n of Railroad av
and 22d av nw to E
12th
TUNNEL ROAD —

Fm Ashby and Clare-
mont avs s and e to
Contra Costa co line
TLKN THI-: —

Fm Pinehaven rd ne
twds Balsam wayTYLER —

Fm Jones av e to
Railroad av
TYRELL—

Fm 2250 Courtland av
e to 47th av
UNDERHILL'S ROAD—

Fm June Grosvenor pi
and Mathews e to Sun-
nvhills rd
UNDERWOOD AV—

Fm McClelland e to
Mills College gnds
UNION—

Fm 1202 1st n to 34th
and Feralta, 2 w of Ade-
line. X streets and num-
bers same as Adeline
UNION AV (Pied) —

Fm Crocker av e of
Wildwood av ne to So-
telo av
UPLAND ROAD —

Fm Escena av n and
w to Crescent av
UPPER ROAD —

Fm Park Road and S
F-O T Ry ne lo Broad-
wav ter
VALDEZ—

Fm 274 23d n to 29th
1 e of Bway
VALE AV —

Fm Suter n to Potter
and fm Bayo n to Fair
av, 1 w of High
VALENTINE —

(Columbian Park) —

Fm Columhian Park c
lo .S2d AV, 1 n of Greon-
lev dr
VALLECITO PLACE —

Fm 2700 14th av nw
to E 31st

VALLEJO (Okld and
Emeryville)-

Fm 1252 55th n to
Ocean av
VALLE VISTA AV —

Fni Elwood av n to
Sunnyslope, 1 w of
Grand av
VALLEY—

Fm 476 21st n to
24th, 1 w of Bway
VALLEY ROAD —

Fm Brookside av w.of
Hill lane n to Golden
Gate av
VALLEY VIEW ROAD

Fm Pinehaven rd opp
Fern way sw to Trms
VAN ALSTEVE —

Fm s of Beck n to
Foothill blvd, 2 e of
73d av
VAN BUREN AV —

Fm Lenox av e to
Perry, 2 n of Grand av
VAN BUKKN COURT—

Vm 600 Van Ruren av
n 1/2 blk
VANDYKE AV —

Fm 2301 Park blvd n
to Brooklyn av
VERBING—

1 w of 36th av fm
3450 Galindo n
Galindo 3100

VERMONT —

Fm Cottage n to Fair-
banks av, 2 e of Grand
av
VERNON —

Fm 200 Bay place n
to Monte Vista av, 1 e
of Harrison
VERNON TERRACE —

Fm 79 Vernon, 1 n of
Bay pi
VERRADA ROAD —

Fm Longrldge rd s to
Rosemount rdVESTA—

Fm ISOO 55th av e to
.'.7th av. 4 n of E 14th
VICENTE —

Fm 5491 Claremont
av n to nr 68th, 1 e of
Telegraph av
VICENTE PLACE —

Fm Vicente rd ne
VICENTE ROAD —

Fm Tunnel rd ne to
Grand View dr and w to
Alvarado rd
VICKSBURG AV—

Fm 5140 Foothill blvd
nw to 4 722 Congress av
VICTORIA COURT AV

(S D —

Fm Beverly av e to
Hollywood blvd, 2 s of
Stanley rd
VIEW—

Fm 226 John n to be-
yond Mather, 3 w of
Pied av
VINCKNT—

(Columbian Park) —

Fm 72d av e to TSd
av. 1 n of Sunkist dr
VIOLA—

Fm 3800 Brookdale av
n to P'enniman av and
fm Suter n to Porter
VIOLET—

Fm 3850 Huntington
av e
VIONA AV—

Fm Santa Ray av ne
to Calmar
VIRGINIA AV—

Fm 3100 High e to
Best av, 1 n of Penni-
man av
VIRMAR AV—

Fm 5700 Bway e to
Manila av
VISTA—

Fm Wellington n and
w to EVerett av
VISTA AV (Pied) —

Fm 4 00 Hillside av n
to Highland av, 1 e of
Okld av
VISTA WAY—

Fm 96th av se to
Jones av, 1 s of Foothill
blvd
VOLTAIRE —

Fm 99th av se to
Stanley av, 1 s of Foot-
hill blvd
WADEAN PLACE —

Fm 54th av e to 55th
av, 1 n of E 16th
WADSWORXn CT—

Fm 4 222 E 12th
WAKEFIELD AV—

Fm 2501 23d av n to
E 27th
W.ALA VIST.V AV—

Fm Kenmore av to
June Carlston and Leri-
da avs
WALDO—

Fm Bway ter n to
Prospect dr, 1 e of Carl-
ton
WALK—

Fm Havenscourt blvd
e to Church
WALKER AV —

Fm 4 74 Lake Park av
n to Crofton av, 1 e of
Grand av
WALLACE—

Fm E 24th ne to 19th
av, I e uf 14 th av
WAUVUT—

Changed to Communl-WALNTJT AV—

Fm 2700 High e to
Seminary av, 1 n of
Brookdale av
High 4800

Key Sys Ry 4400

Lilac 4600

RenwUk 4 800

Montlcello av 6000

Kingsland av 6300

Fifty-fifth av 5500

Seminary av 6900

WALSWORTH AV—

Fm 2730 Harrison n to
Monte Vista av
Harri.<!On 301

Oakland av 301

Frisbie place
Pearl 402

Stanley place 462

Santa Clara av 502

Moss av 552

Bayo Vista 602

WALTER AV —

Fm w of Louisiana av
e to Jones av, 1 s of
Railroad av
WARD—

Fm 3100 Pleltner av
e to Curran 1 b of
School
WARFIELD AV—

Fm Wickson av n to
Boulevard way, 2 e of
Grand av
WARNER AV —

Fm Cherry n to Sun-
nyside and fm Toler av
n to Foothill blvd, 1 e
of Jones av
WARREN AV—

Fm 3702 Piedmont av
e to Richmond av, 1 s
of Moss av
WARRKN AV (S L) —

Fm 2000 E 14th n to
.'^anta Clara
WARWICK —

Fm 300 Perkins n to
Euclid av, 3 e of Ver-
non
WARWICK (S D—

Fm Stanley rd s to
Dutton av, 1 w of Ban-
croft av
WASHINGTON—

Fm 501 1st n to 15th
and San Pablo av, 1 w
of Bway
WASHINGTON AV (SL)

Fm 1200 E 14th e to
<itv limits
WATER —

Fm Webster w to
Bway, 1 s of Ist
WATTLING —

Fm 36th av e to High
3 s of E 14th
WATTS (EmeryviUe) —

Fm 3600 Peralta %
blk and fm n s of Santa
Fe Ry Yds n to 47th
WAVERLY —

Fm 252 23d n to 24th
WAWONA AV—

Portal av w to n of
S F-O T Ry
WAYNE AV —

Fm Athol av nw to
Lake Shore blvd
WEBSTER —

Fm 351 Water n to
51st, 2 e of Bway
WELD —

Fm 2000 69th av e to
77th av, 4 n of B 14th
WELDON AV —

Fm 1000 Grand av e
to Warfleld av. 2 n of
Cottage av174POL.K-HUSTBD DIRJBCTORY CXDSWELLINGTON AV—

Fm sw trms of Everett
av w of Park blvd se
to Sausal ck
WENTWOBTH AV—

Fm 52(1 av e to 55th,
] n of E 14th
VFE8LEY AV—

Fm 4 50 Lake Shore
blvd ne to 700 Lake
Shore av
WEST —

Fm 780 6th n to 23d
and San Pab av and fm
26th n to 53d and
Grove, 1 e of Mkt
WEST VIEW DRIVE —

Claremont fm Grand
View dr e of Vicente rd
sw bet Vicente rd and
Grand View dr
WEST VIEW PLACE —

Fm West View dr
easterly
WE8TALL AV—

Fm 3650 Piedmont av

to Richmond av
WHEELER —

Fm 65th n to Fair-
view, 1 e of Shattuck av
WUITMORE —

Fm Gilbert nw to
Bway
WHITNEY —

Fm 59th n to 60th and
fm 65th n to Bkly line,

1 w of Shattuck av
WHITTLE AV —

Fm 3800 Frtvl ar n
to n of Funston piWICKSON—

Fm 750 Walker av e
to Rand av 1 n of Che-
ney av

WILBUR —

Fm 3900 Whittle av e
to Peralta av. 4 n of
Hopkins
WILD A AV—

Fm 41 Monte Vista s
WILDWOOD AV (Pied)

Fm 1124 Grand av ne
to 4 Crocker av. 1 s of
Fairview av

WILDING LANE —

Fm Morrell Lane e of
Edith n to HUlcrest av
WILKIE —

Fm Tompkins av e to
Fair av, 1 n of Daisy
WILLIAMS —

Fm 1951 Tel av w to
San Pab av bet I9th and
Z«th
WILLIAMS (S L) —

Fm 1800 E 14th s to
1st av
WILLIAMS LANE (S L)

Fm 200 Preda n to
S P R R
V\T[LLOW—

Fm 1702 Pac n to
17th and fm 20th n to
28th, 2 w of Peralta
V^^LSON AV—

Fm s of Montana n
to Hopkins 3 e of Frtvl
avWINSOR AV—

Fm 1001 Lake Shore
av n to WUdwood av
WISCONSIN—

Fm 3800 Mldvale av
e to 3850 Patterson
WOOD—

Fm 1701 Pac n to n
of 34th
WOOD DRIVE —

Fm Avenue B e to
Estates dr, 1 n of Mul-
berry
WOODBINE AV—

Fm 3250 Frtvl av bet
Pleasant and Montana w
to Sausal ck
WOODBINE COURT—

Km Sausal Creek to
3200 Fruitvale av
WOODLAND AV—

Fm Calaveras av se
to Oak place, 1 e of
Prospect av
WOODLAND PLACE—

Fm Pinehaven rd se,
1 sw of Balsam way
WOODLAND WAY—

(Pied) —

Fax Wildwood av s to
Lafayette av, 1 e of
Highland av
WOODRUFF AV—

Fm E 38th n to Ham-
pel
WORCESTER AV—

(Pied) —

Fm t«0 Highland av
n t* Hardwlck avWYMAN —

Fm Morcum av e and
8 to Keyes av

W1">IAN PLACE —

Fm Wyman ne to nr
Hopkins

VERBA BUENA av—

(Okld and Emyrl) —

Fm 4 0th and Linden
sw to Beach

VGNAflO AV—

Fm 2000 High e to
6400 Trask, 1 n of Foot-
hill blvd

YOLO—

'"hanged to Rose
YORK—

Fm Cottage n to
Prince, 3 w of Lake
Shore av

YORK DR (Pled) —

Fm Arroyo av se to
125 Cambridge way

YOSEMITE AV—

Fm 3790 Pled av e to
Falrmount av

YUBA AV—

Fm Morcom av e to
66th av, 1 n of Flem-
ing av

ZORAH—

Fm Bklyn av n to
Cleveland bet Spruce
and Montclalr

^^XkkAA .
-1

<

A

A


■r MORE GOODS ^|
^ ARE BOUGHT AND SOU) ^
^ THROUGH THE a

> CLASS FIED BUSINESS LST5:

OF THE

. DIRECTORY ^

W THAN \

y ANY OTHER MEDIUM J
1^^ ON EARTH ^Jl


r


^TTTf^

POLK-HUSTED DIRECTORY CO.'S

1923 BERKELEY 1923

STREET AND AVENUE GUIDE

Copyright 19?3 by Polk-Husted Directory Co., of Oakland, Cal.ACACIA AV—

Fm Cragmont av e to
ETucUd av bet Rose,
Lane and Spruce
ACTON—

Fm Cordineces creek
s to 66tb

Cedar 1601

Virginia 1701

Francisco 172B

Delaware 1801

Hearst av 1901

Berkeley way 1925

University av 2001

Addison 2101

Allston way 2201

Bancroft way 2301

Channingr way 2401

DwigJit way 2501

Blake 2527

Parker 2601

Carlton 2627

Derby 2701

Ward 2727

Stuart 2801

Oregon 2825

Russell 2901

Burnette 2920

Ashby av 3001

Carrlson 3035

Haskell 3040

Prince 3101

f.Tth 3121
ADA—

Fm 1421 Smith to Mc-
Gee av, 1 s of Hopkins
Smith

Sacramento
California
McGee av
AD.^IS —

Albany fm nr Alame-
da Co n bdry s to Bu-
chanan, 1 w of San Pab-
lo av

County Line 400

Clay 500

Castro 650

Washington av 800

Main 900

Buchanan 950
ADDISON—

Fm 2101 2d e to Ox-
ford and U C Grounds

Second 624

Third 701

Fourth 720

Fifth 800

Sixth 826

Seventh 900

Eighth 920

Ninth 1000

Tenth 1020

San Pablo av 1100

Byron 1125

Curtis 1200

Browning 1220

Bonar 1240

West 1300

Acton 1400

Sacramento 1500

Spaulding 1530

California 1600

JeflFerson av 1624MeGee av 1700

Hoosevelt av 1730

Grant 1800

McKlnley av 1824

Grove 1900

Milvia 2000

Shattuck av 2100

Oxford 2164
ADELINE —

Fm 2100 Derby and
2700 Shattuck av sw to
Todd

Derby 2701

Ward 2725

Stuart 2801

Oregon 2825

Milvia 2848

Russell 2900

Ashby av 3001

Emerson av 3021

Essex av 3031

Prince 3101

Woolsey 3121

Grove 3124

Fairview 3200

Harmon 3225

Alcatraz av 3300

63d 3338

62d 3400

AL.43IEDA THE —

Thsd Oaks and North-
lirae fm San Antonio av
thence se to Yolo av

San Luis av

Escondlda av 600

Vosemite av 600

San Lorenzo av 700

Indian Trail 701

C'aplstrano av 74

Tacoma av 800

San Pedro av 850

Catallna av 875

Solano av 900

Indian Rock Path
Los Angeles av 950

Marin av 1000

Monterey av 1050

El Dorado av 1100

Josephine 1150

Napa av 1150

Sonoma av 1200

Hopkins 1200

ALAMO AV (Albany) —

Fm Cerrlto ck s to
P.rlghton av 7 e of San
I'ab av
ALAMO AV (Craginont)

Fm Halkin lane bet
.Spruce and Cragmont av
nw to Spruce
ALBANY TERRACE —

Fm 1036 Nellson a to
Terrace way
ALBINA AV (Albany) —

Fm 1500 Posen av aw
to Hopkins

Posen av 1200

Cordornices ck 1300

Hopkins 1400

ALBINA PLACE—

Fm Albina av ne to
Cordonices ck 1 n of
HopkinsALCATRAZ AV—

Fm San Pablo av e to
Claremont av

Idaho 1300

Baker 1400

Sacramento 1500

Key Sys 1500

California 1600

S P System 1600

King 1700

Ellis 1735

Adeline 1800

College av 2700

Lewiston 2725

Claremont av 2747
ALLSTON WAY—

Fm 2201 2d e to Tel
av

Third 701

Fourth 720

Fifth 800

Sixth 826

Seventh 900

Eighth 920

Ninth 1000

Tenth 1020

San Pablo av 1100

Byron 1125

Curtis 1200

Browning 1220

Bonar 1240

West 1300

Acton 1400

Sacramento 1500

Spaulding 1530

California IGOO

Jefferson av 1624

McGee av 1700

Roosevelt av 1730

Grant 1800

McKlnley av 1S24

Grove 1000

Milvia 2000

Shattuck av 2100

Oxford 2165

Fulton 2200

Atherton 2225

Ellsworth 2300

Chapel 2325

Dana 2400

Union 2425

Telegraph av 2500
ALT A RD—

Fm Spruce e n of \'as-
sar av
ALVARADO CT—

Fm Eucalyptus Path
II
.4LVARADO ROAD—

(Claremont) —

Fm Tunnel rd n of
the Uplands ne, se, n
and nw to n of Eucalyp-
tus path, se of Hotel
Claremont

.\MAI>OR AV (North-
brae) —

2000 Hopkins s to 1150
Shattuck av

Hopkins 1050

Mariposa 1100

Shattuck av 1150AMHERST AV—

Fm Arlington av n to
Oberlin av
ANTHONY—

Fm 2935 5th e to 9th
1 n of Ashby av
ARCH—

Fm Spruce e and s to
Eunice and frm Glen av
3 to Hearst av
Oak

Rose 14 01

Vine 1501

Cedar 1601

Hilgard av 1625

Virginia 1701

Ridge road 1801

Hearst av and

Le Conte av 1825

ARDEN ROAD —

(University Ter) —

Fm Mosswood rd s to
Panoramic way 3 e of
Prospect
ARDMORE ROAD—

(KenNlngton Park) —

Fm Arlington av and
Coventry rd June nw
with a loop and circling
sw and se to June of w
ent to Edgecroft rd
ARLINGTON AV—

Northbrae and Thsd
Oaks and Bkly Hghlnds
es and Thsd Oaks and
Kensington Park fm %
av Entrade Gate s to
The Circle Northbrae

Wellesley av

Oberlin av

Ardmore rd

Coventry rd
Boynton av
San Antonio av
Nottingham av
San Fernando av
San Luis rd
Eseondldo av
Spring Estate
Turnbridge lane
San Rafael av
Somerset nace
Mendocino av
Mendocino Path
Indian Rock Path
The Circle400500

600

700
700
800
850
850
900
1000

ARTHUR (Albany) —

Fm 700 Cleveland e to
Pierce 4 n of Main
.ASHBURV AV (Albany)
See Key Route Blvd
ASHBY AV—

Fm 3001 Okld av e to
Claremont av
Front 790

Fourth 725

Fifth 800

Sixth 820

Seventh 900

Ninth 1000

San Pablo av 1100

Mabel 1300

Baker 1400

Lee 1420175176POLK-HUSTED DIRECTORY COSStanton


1440


Brown


1441


Sacramento


1500


California


1600


King


1700


Ellis


1800


Harper


1830


Grove


1900


Otis


1926


Adeline


2000


Newbury


2036


Shattuck av


2100


Ijorena


2127


Wheeler


2140


Fulton


2200


Deakin


2224


Ellsworth


2300


Telegraph av


2.4 00


Florence


2425


Regent


2520


Hillegass av


2600


Benvenue av


2640


College av


2700


Elm wood av


2751


Piedmont av


2800


I^inden av


2821


Magnolia


2835


Pine av


2900


Elmwood ct


2920


Claremont av


2965


ATHERTON-


-


Fm 2230 Allston way


s to Bancroft


way and


fm Channing


way s to


Haste, 1 w of


Ellsworth


AVALON AV-

Fm opp


East Bay


Water Co e


to Clare-


niont av 1 n


of Russell


AVIS ROAD-


.


Thousand Oaks. San


I>uis rd e of


Arlington


av s to San Antonio av


BAKER—
Fm (iCth s t


o Alcatraz


av 1 w of Sacramento


BANCROFT WAY—


Fm 2 301 3d


e to War-


ring
Third


701


Fourth


7'20


Fifth


SOO


Sixth


820


Seventh


900


Eighth


920


Ninth


1000


Tenth


1020


San Pablo av


1100


Byron


1125


Curtis


1200


Browning


1220


Bonar


1240


West


1300


Valley


1325


Acton


1400


Sacramento


1500


Spauldlng


1530


California


1600


Jefferson av


1624


McGee av


1700


Roosevelt av


1730


Grant


1800


McKinley av


1824


Grove


1900


Milvia


2000


Shattuck av


2100


Fulton


2200


Atherton


2225


Ellsworth


2300


Chapel


2325


Dana


2400


Union


2425


Tel av


2500


Bowditch


2600


College av


2700


Piedmont av


2i800


Warring


2S30


BATEMAN—
Fm Webst


er s to


Woolsey 1 e


of Regent


BAY VIEW PLACE—


Fm Scenic av to Eu-


clid av 1 n ol


Rose terBEI.ROSE AV —

Fm Derby s of Insti-
tute for Deaf and Blind
s to Claremont blvd
BEIvVEDERE AV—

Fm Rose s to Virginia
1 e of Curtis
BENVENUE AV —

Fm 2636 Dwight way
s to Alcatraz av
Dwight way 2501

Parker 2601

Derby 2701

Forest av 2721

Garber 2741

Stuart 2801

Russell 2901

Ashby av 3001

Webster 3100

Woolsey 3130

BERKELEY WAY—

Fm Chestnut e to Ox-
ford 1 n of University
av

Chestnut 1250

West 1300

Acton 1400

Sacramento 1500

California 1600

McGee av 1700

Grant 1800

Grove 1900

Bonita av 1925

Milvia 2000

Shattuck av 2101

Home 2135

Oxford 2154

BERRYMAN —

Fm Grant e to Wal-
nut 1 n of Rose
Grant 1800

Josephine 1826

ilrove 1900

Itonita av 1926

Milvia 2000

Henry 2025

Shattuck av 2100

BEVERLY COrRT—
(Kensins^ton Park) —
Fm the n loop of Ard-
more rd nw to the n
Inns of Lenox rd
BEVERLY PLACE —

1 s of Sonoma av fm
N'entura av se to Hop-
kins

Monterey av 1600

Colusa av 1700

Hopkins 1751

BEVERLY ROAD —

In the nw section of
Kensington Park 1 nw
of Coventry rd fm Len-
ox rd sw to Stratford rd
BLAKE —

Fm 2525 San Fab av e
to Tel av

San Pablo av 1101

Mathews 1201

Mabel 1301

Baker 1401

Sacramento 1501

California 1601

McGee av 1700

Grant 1800

Grove 1900

Milvia 2000

Shattuck av 2100

Fulton 2200

Ellsworth 2300

Dana 2400

Chilton way 2425

Telegraph av 2430

BOISE —

Fm 1350 Sixty-sixth
s Lo Harmon 1 w of
Baker
BONAR —

Fm 124 University av
s to Dwight way
Addison 2101

Allston way 2201

Gary 2225

Bancroft wav 2301Foe 2325

Channing way 240)

BONITA AV—

Fm 1925 Yolo av s to
Virginia and fm Dela-
ware s to University av
1 w of Milvia
Yolo av 1201

Berryman 1301

Rose 1401

Vine 1501

Cedar 1601

Virginia 1701

Delaware 1801

Hearst av 1901

Berkeley way 1925

BONNIE LANE —

Fm 800 Hillsdale av
sw to 2520 Marin av
BOMTJITCH-

Fm 2600 Bancroft way
s to Dwight way
Bancroft way 2301

Durant av 2325

Channing way 24 01

Haste 2435

BOYNTON AV—

Thsd Oaks frm Arl-
ington av se to Florida
av 1 ne of Nottingham
av

BRIANCLIFF RD—

(Kingston Park) —

Fm Coventry rd n to
Stratford rd 1 n of Bev-
erly rd

BRIDGE RD (Clare-
mont) —

Fm the Tunnel rd e
of the Uplands n to.Al-
varado rd

BRIGHTON AV (Al-
l)any) —

Fm 500 San Pab av e
to Key Route blvd

San Pablo av 1100

Kains av 1120

Stannage av 1140

Cornell av 1200

Talbot av 1220

Evelyn av 1240

Masonic av 1300

Santa Fe Ry 1305

Alamo av 1300
San Gabriel av
Spokane av
Ash bury av

BROOKSIDE (Clare-
niont) —

Fm Claremont av ne
of Eton av se
BROWN—

Fm 1430 Russell s to
Ashby av 1 w of Sacra-
niento

Russell 2901

BROAA^NING—

Fm 1221 Addison s to
Dwight way

Addison 2101

Allston way 2201

Bancroft way 2301

Channing way 2401

BUCHANAN (Albany)

Fm Cleveland av e to
San Pab av l s of Main
Cleveland av 700

Pierce 800

Fillmore

Taylor 900

Polk
Cerritto

Jackson 1000

Madison
Adams

San Pablo av HOO

BUENA AV—

Fm Holly ne to Cy-
press 1 n of Cedar
BUENA VISTA WAY—

Fm Euclid av bet Ce-
dar and Vine n and e
to e of La Loma avB^RN^:TTE —

Fro w of San Pab a\
e to Baker 1 n of Ash-
by av

San Pablo av 1101

Mabel 1301

BUSHNELL PLACE —

Changed to Spruce
BYRON—

Fm 1125 Addison s to
Bancroft way also Chan-
ning way to Dwight way
Addison 2101

Allston way 2201

CABRILLO AV—

Fm 1600 VIsalla av
sw to 750 Peralta av x
1 e of Colusa av
\'lsalia av 500

San Luis av 600

Portland av 700

Colusa av 700

Ensenada av 74

I'oralta av 750

CALHOUN (Albany) —

Fm Cleveland av e to
Pierce 2 n of Main
CALIFORNLA—

Fm Ada s of 62d 1 e
of Sacramento
Ada
Rose

Buena av
Jaynes

Cedar 1601

Lincoln 1625

Virginia 1701

Francisco 1725

Delaware 1801

Hearst av 1901

Berkeley way 1926

University av 2001

Addison 2101

Allston way 2201

Bancroft way 2;301

Channing way 2401

Dwight way 2445

Blake 2525

Parker 2601

Carlton 2626

Derby 2701

Ward 2726

Stuart 2801

Oregon 2825

Russell 2901

Julia 2926

Ashby 3001

Tyler 3026

Prince 3101

Woolsey 3126

Fairview 3201

Harmon 3226

Alcatraz av 3301

Felton 3336

62d 3401

CAMBRIDGE AV

Fm Wellesley av 8 to
Yale av 1 e of Stanford
av

CASIELIA-

Fm 1401 First e to
Santa Fe av 4 n of Vir-
ginia

First 600

Second , 660

Third 700

Fourth 740

Fifth 800

Sixth 840

Seventh 900

Eighth 940

Ninth 1000

Tenth 1040

San Pablo av
Kains av
Stannage av
Cornell av
Talbot av
Santa Fe av
CANYON RD —

Fm Prospect ne s s
Strawberry ck 1 n of
Channing wayBERKELEY STREET GUIDE177CAPISTRAXO AV —

Thsd Oaks, fm 860
Peralta av ne to Contra
Costa av 1 n of Solano
avPeralta av
Miramir av
Ensenada av
Colusa av
The Alameda1500
1535
1600
1700
1800CARLOTTA —

Fni 1650 Posen av s to
Hopkins 1 e of Monterey
av

Posen av 1150
CARLTON—

Fm 2625 3d e to Tel
av

Third 700

Seventh 900

Eighth 920

Ninth 1000

Tenth 1020

San Pablo av 1100

Mathews 1200

Mabel 1300

Baker 1400

Sacramento 1500

California 1600

McGee av 1700

Grant 1800

Grove 1900

Milvia 2000

Shattuck av 2100

Fulton 2200

Ellsworth 2300

Dana 2400
CARMEL AV (Albany)

Fm 1360 Cerrito ck s
to Marin av 3 e of Ma-
sonic av

Cerrito ck 500

Garfield av 600

Portland av 700

Washington av 900

Solano av 900

Marin av 1000
CARRISON—

Fm 3026 San Pab av

e to Baker 1 s of Ash-
by av

San Pab av 1191

Mabel 1300
CARY—

Fm 2225 Bonar e to

Santa Fe track 1 n of
Bancroft way

CASTRO (Albany) —

Fm 700 Taft e to San
Pab av 3 n of Main

Taft 900

Cerritto 950

Jackson 1000

Madison 1020

Adams 1040

San Pab av 1100
CATAIXXA AV—
(Thousand Oaks) —

Fm Ensenada av ne to
The Alameda 1 n of So-
lano av
CEDAR —

Fm 1600 1st e to 6
of La Lorn a av

First 600

Second 650

Third 700

Fourth 740

Fifth 800

Sixth 840

Seventh 900

Eighth 940

Ninth 1000

Tenth 1040

San Pablo av 1100

Hopkins 1102

Kains av 1120

Stannage av 1140

Cornell av 1160

Curtis 1200

Belvedere av 1220

Chestnut 1230

West 1300Santa Fe R R


1300


Franklin


1330


Acton


1400


Sacramento


1500


Holly


1550


California


1600


Edith


1724


Grant


1800


McGee av


1700


Josephine


1830


Grove


1900


Bonita av


1926


Milvia


2000


Henry


2025


Shattuck av


2100


Walnut


2120


Oxford


2200


Spruce


2220


Arch
Scenic av


2400


Hawthorne Ter


2413


Euclid av


2500


LeRoy av


2600


La Loma av


2630


La Vereda av


2660CENTER —

Fm 2135 Grove e to
Oxford

Grove 1900

Milvia 2000

Shattuck av 2100

Oxford 2164
CERRITO (Albany) —

Fm 900 Castro s to

Buchanan 4 w of San
Pab av

Castro 700

Washington av 800

Main 900

Buchanan 975
CERRITO CREEK—

North bndry line of
Albany City, Alameda
Co

CHANNTNG WAY—

Fm 2401 3d e to Pros-
pect

Third 701

Fourth 720

Fifth 800

Sixth 826

Seventh 900

Eighth 920

Ninth 1000

Tenth 1020

San Pablo av 1100

Curtis 1200

Browning 1220

Bonar 1240

West 130O

\'alley 1330

Acton 1400

Edwards 1430

Sacramento 1500

Spaulding 1530

California 1600

Jefferson av 1624

McGee av 1700

Roosevelt av 1730

Grant 1800

McKinley av 1824

Grove 1900

Milvia 2000

Shattuck 2100

Fulton 2200

South Atherton 2224

Ellsworth 2300

Dana 2400

Telegraph av 2500

r.owditch 2600

College av 2700

r^iedmont av 2800

Warring 2830
CHAPEL —

Fm 2325 Allston way
s to Bancroft way 1 w
of Dana

Allston way 2201

Bancroft way 2245
CHAUCER —

Fm 2331 San Pab av
e to CurtisCHERRY —

Fm 2720 Stuart s to
Russell 1 e of College
av

Stuart 2801

Russell 2845

CHESTNUT —

Fm 1230 Rose s to
Univ av 1 w of West
Rose 1500

Cedar 1600

Lincoln 1625

Virginia 1700

Francisco 1725

Delaware ISOO

Hearst av 1900

CHILTON WAY —

Fm 2425 Blake s to
Parker 1 w of Tel av
Blake 2530

CIRCLE THE (North-
bra*) —

Fm which radiates
nw and ne Los Angeles
av

Mendocino av •

Arlington av
Del Norte
Indian Rock av
Marin av
CLAREMONT AV—Online LibraryPolk-Husted Directory CoOakland, Berkeley, Alameda city directory (Volume 1923) → online text (page 15 of 353)