Copyright
Polynesian Society (N.Z.).

The journal of the Polynesian Society online

. (page 26 of 26)
Online LibraryPolynesian Society (N.Z.)The journal of the Polynesian Society → online text (page 26 of 26)
Font size
QR-code for this ebook


He tamariM ranei koe, 37
He was the man and she was the wo-
man, 41
Hearken ! let us listen, 150
Hikihikitio, hapahapain^, 807
Hopn ringa o To, maun o Tu, 191Songs. Charms, and Proverbs— 0onC<nu«d.
I will uplift my bailer now, 284
In the visions of the night I thought I

saw thee, 188
In vain I look about me, 110
Ka ma Ruo, ka ma Bna ki te hihiri, 192
Ka<Mre te po nei, 50

Kanaka tumutumu te kura i Awarua, 801
Ki a Te Wera ra, 71
Ko Pateanui-a-Turi. 200
Ko te hanga, ko te nanga e tohea, 84
Kokihi waewae i rangona • ou, 186
Kumulipo was bom in the night, a male,

30
Lailai was bom a woman. 42
liike the flax-fire and the burning totara,

79
lian by Waiolili, woman by Waiolola,

40,41
May thy resting-place. O Te Hihiko, 188
My plume of heron's feathers, 148
My richly-adorned canoe was Hikareia*

139
Nakn to whakarehu i te po nei, 186
Nga tohe a Potoru, 807
Noho mai ra e Te Hihiko, 186
Now will I affix the wrist-cord of Te

Heketua, 148
0, close the earth I 83
O little maid I evil is the name we bear!

108
O little maid mine ! lament till we die.

140
O people I wail aloud, 141
O my son! Tupua! crsring there tot

food. 107
O sirs ! this is Kopiha without relatives,

Ul
OTangaoroa! thine is the land of wisdom^

234
Over the mountains silence reigns, 48
Prepare (thy powers, ye gods) above, 816
Purupuru au te tau o te ueketua, 148
Becite the tapuae of my canoe, 83
Strewed the seeds, finest seeds, of star*

in the heavens, 48
Tagaloa ho mutu kotofatofa, 284
Takirl ko te ata, 97
Takoto si te marine, horahia i waho ra,

32
Takoto iho ki taku moenga. 105
Taku piki kotHku-e! 148
Taku waka whakarei, ka Hikareia, 186
Tarawa moana, e tu mai ra, 206
Tau o Mawete, 20
Te Imu kei te mhi. 188
Tenei hoki taku taketake,206
Tbe evening of the nights of distress is

come, 180
The lightning darts, flashing in the sky,

140
The nana was bom, the mana was bom,

40
The rite to effect exhaustion, 185
— tbe seed of Kaeoeo that climbs in

space, 44
This is my prayer, 223
Tipi i te hau o te whenus 197
Tirotiro kau ana au e. i, 136
Turn then, look back I look back I 96
Waiolens was the man and Mahine was

his wife, 44
Whaea te tapuae o taku waka nei, 206
Wbakarongo ! \¥hakarongo ana, 149
Whakataha ra koe. 188
Whakataka a rungu, 202
Smith, S. Pebcy. Wars of the northern

against the southern tribes of New

Zealand in the 19th century, 1, 35. 146.

Doings of Te Warn and Nga-Pahi on

tbe Bast Coast (part iii, translation),

54, 74, 13a The Aotea canoe : the mi-
gration of Turi to New Zealand, 211
Spherical form of the earth probably

known to ancient Polynesians, 44Digitized byGoogleINDEX.SpiritOAl oonoepta of the Maori. Part i.

Elfldon BMt, ITS
Stone weapons of the Moriori, 142
Stonr ftud solo of Fiti-au-moa- (Hamoan),

125 ; notes. 133
Son-worship in New Zealand (query), 63

Taiwhanga, a noted old-time chief (note),

168
Tamaki. Te Morehu's expedition to, 22
Tangi for Taiawhio, 106 ; for the slain at

Matakitaki. 97
Taniiwha, the two, Legend of. 154
Tara, ancestor of the Ngati-tara, Account

of. 153
Tabjjlawa, Takaantti. Nga mahl a Te

Wera, me Nga-Puhi hoki ki te Tai-

Rawhitl (wahi Hi), 47
Tareha's ope to Kaipara (1890) 9
I'auharu pa. Fall of asaO). 10 '

TanrannL, Te tforenga's raid on. 16
Teeth. Triangular, among Maoris, 121
Titore and Te Tom, Nga-Pubi chiefs, ap-
parently confounded by early writers

(footnote), 21
Ti-waewae, Death of, 158
*'Tolago'* Bay, possibly oorrupted from

Taraki, 146
Toroa, introduces new god and form of

worship, 166; death of, 166
Totara pa, Fall of, 29
Traditional sites at Whakatane, 111
Transactions and proceedings of the

Society. 64, 125, 171, 236
Trsobar Edward. The ** Creation Song "

of Hawaii, SOl A Song of Niue (Savai^e

Island), 284Triangular teeth amongst Maoris. F. £
Clarke, 121

Troubles at Whangarei (1824), 164

Tuatini, Pall of, 59

Tuhua Island. Attack on by Paratene, 35

Tui and Titore, their return from Eng-
land, 1

Urewera oounty, Pomare's first expedition
to, 98

Waipaoa. Defeat of the Bongo-whakaata

at 146
Waipohue, Battle of. 184
Wairua, the spirit of man, 177
Wars of the northern against the southern

tribes of New Zealand in the 19th

century. S. Percy Smith, 1. 86, 145
Weapons. Stone, of the Morion. 142
Wera and the Ngapnhi, Doings of (part

iii), 54, 74, 188
Wera.. Campaign of Te, on East Ooast. 21 ;

visits Hsretaonga, 190 ; second visit to

Heretaunn, 60
Whakatane. Traditions of. 111
Whangav-hau, rite performed over a slain

enemy, 197
Whangarei, Troubles at, 164
Whati-uru, Death of, 151
" Wheawheau," new god introduced in 1884

by Te Toroa, 166
Wbetumatarau and Okauwharetoa pas

taken by the Nga-Puhi, 116
Whiti-o-Tu, Battle of, 74
Wishes conveyed by a song, a native pn»'

tice, 22Digitized byGoogleDigitized byGoogleDigitized byGoogleDigitized byGoogleDigitized byGoogleDigitized byGoogle3 2044 106 223 415iDate Duer^Digitized by VjOOQ iCDigitized byGoogle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26

Online LibraryPolynesian Society (N.Z.)The journal of the Polynesian Society → online text (page 26 of 26)