Copyright
Polynesian Society (N.Z.).

The journal of the Polynesian Society online

. (page 9 of 26)
Online LibraryPolynesian Society (N.Z.)The journal of the Polynesian Society → online text (page 9 of 26)
Font size
QR-code for this ebook


whakaemi mai i te tupapaku, kia rua-te-kau hei mau pu, hei tiaki iDigitized byGoogle70 JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY.

te wha-te-kau. Kia rua-te-kau hei mahi whata, hei iringa ; ko nga
rangatira me wehe ke ki raro/' A, ka peratia, a ka oti katoa taua
mahi i whakahaua e Te Wera i te ahiahi. A, i te ata ka tu a Te Wera
i waenganui i te kotahi mano-ma-whita e takoto ra i runga i te rau
waka-taua, ka mea, '' Taku tamaiti e ! £ puta ki waho o te puku, o
te niho o te tangata, tenei au to matua te kimi mai nei ki a koe, ka
aroha nei au ki a koe, nene ka tahuri au e ! '' Na, ka mea ki ona iwi
na, ** Whakarongo, E Nga-Fuhi ! Whakarongo, E Ngati-Kahu-
ngunu ! Heoi : ka rite taku mamae i tenei ra i a koe, E Ngati-Kahu-
ngunu ! mo taku tamaiti. Na ! e tarawa mai na ! E putu mai nei !
i taku aroaro. Na ! he rangatira enei ; ko Rangi-patu-riri, ko Te
Eaka-pai-waho, ko Te Hau-to-rua. ko Tu-te-rangi-noti. Na ! e whitu
te kau te iwi e tarawa nei — e hora nei, na, kotahi ano ia — a Marino.
Na ! i te ata, e manu ana ; kaua rawa e raweke, e aha atu ki nga
tupapaku nei. Heoi tau, ko te turakanga ki raro.*'

Heoi, ao kau te ra kahoe a Nga-Puhi, a Ngati-Eahu-ngunu, kei te pa
e tangi tikapa ana mai. Maro tonu mai i te moana te mahi a te waka
taua, a ka tae mai ki Nuku-taurua. A, i a Te Wera ano e korero ra i
te mutunga o tana kupu, i te mea, ** E te iwi ! ka rongo mai koucou i
taku korero ; ka hoki au — tatou hoki, ki Nuku-taurua. E kore koutou
e whakarerea e au, a mate atu au ki runga ki a koe, E Ngati-Kahu-
ngunu.*' Heoi, ka noho nga iwi o Ngati-Kahu-ngunu i Nuku-taurua;
no Te Wera te mana me te taiepa hei tiaki, hei whakahaere tikanga ki
runga ki nga tikanga mo Tu, ara, mo te riri. .

Heoi, no taua wa ano ka tae mai te rongo, kua horo a Te Tumu
pa i Kai-tuna, Maketu ra, kua mate a Ngai- Te-Bangi i a Te Arawa. He
nui nga rangatira i mate i te 9 of nga ra o Aperira 1886. Na Tara-
kawa i ringa-mau a Hika-reia Bua-moana, mate rawa ; i mau ki Te
Houhou, i Wai-rakei, i te akau i waenganui o Maketu, o Tauranga.

Heoi, ka noho a Te Wera-Hauraki-Eaiteke i runga i tona kupu.
Ea miharo nga iwi haere i raro i tona mana, mo ana tikanga pai — pai
etu tona ingoa, kaha rawa atu te haere ki nga rohe katoa o te Tai-
rawhiti, puta atu ki te Tai-hauauru. He tangata whakaaro nui ia mo
nga iwi e haere ana i a ia. Eore rawa atu ia e wehi mo te riri — e
mohio rawa atu ia ki nga tikanga e horo ai te pa, a, e hinga ai ranei
te hoa riri i te parekura. Eore rawa atu i eke he ingoa kiuo ki runga
i a ia ; kaore hoki ia i whakarere noa i nga iwi i mene ki raro i tona
mana me ana tikanga pai. A, kaore hoki ia e poka-noa ki te hoatu
tikanga kohuru hei matenga mo tetehi iwi, i nga tikanga kino, poka-
noa atu ki te patu i tetehi iwi kaore nei ia i kite take. Ea tae atu he
karere ki a ia mo tetehi iwi kia patua, ka ui ia i te take ; ki te kitea he
poka-noa, ka ki atu ia, ^* Haere ! mau ano e mahi tau mahi." A, ka
kite a Te Wera, he take nui, he take tika ranei, ka haere ia ki te
whakahaere i te riri, kia tere ai te oti o tera mahi, o te riri. A nuiDigitized byGoogleTHE DOINGS OF TE WERA AND NGA-PUHI. 71

rawa te korerotanga paitanga o tenei rangatira ; i nui rawa te aroha o
nga iwi o Tu-ranga, puta atu ki a ia i tona oranga — a Ngati-Kahu-
ngunu, a, taea noatia tona matenga i te tau 1889 (i te tau 1848 ranei).
A, i tae mai katoa nga iwi o te Tai-rawhiti — a Ngati-Porou, a Kaka-
tarau me ona iwi katoa o Waiapu, nga. iwi o Te Kani-a-takirau, a me
ona iwi Ngati-Hauiti, Bongo- whakaata, Te Aitanga-a-Maliaki, me ona
iwi, me ona rangatira ; a Wiremu-Kingi-Paia, a Tawheo-o-te-rangi,
me ona iwi, a Ngai-tahu-po, ki te tangi. I mate koeo noa iho a
Te Wera.

A, he waiata whaka-Aonor^ ano mo Te Wera, koia tenei : —

Ki a Te W§ra ra

E hau nei o rongo,

Ki te haaaaru,

Na te aroha e huri nei,

I ahau, mo te wai o te kamo

E tarutaa nei-i-e-i.

Okaku-kaba.

I haere he ope ki Taupo, a ko Ngati-Kaha-nganu te iwi, a horo ra
a Omaku-kara i aua ope ra, kei te pito ki te hauauru o Oruanui taua
pa. Te take o te whakaaro a Te Kohika,* he pouri ki a Te Heuheu,
nana te kupu ki a Te Wera, ki a Ngati-Kahu-ngunu i mate ai a Te
Momo, a Ngati-Bau-kawa. No te puritanga mai a Te Heuheu i a Te
Momo, kaua e haere ki Here-taunga, no te mea kua takoto atu te
maunga-rongo i a Te Rohu — tamahine a Te Heuheu— i Te Roto-a-
Tara ki a Pare-ihe, ki a Ngai-Te-Whatu-i-apiti. Kaore a Te Momo i
tahuri atu ki te korero a Te Heuheu-Tukino. Koia te take i whiua ai
te kupu a Te Heuheu ki a Te Wera, ki a Te Whare-umu, ki a Pare-
ihe. Penei taua kupu : '' Eaua a tukua kia totohu te pungarehu o te
ahi a Te Momo ; teneia ! "

Te rua o nga take a Te Kohika, he kanohi-kitea no Ngati-Tu-
wharetoa ki roto i te ope a Waikato i te haerenga atu i Taupo nei ; tae
atu ki Runanga, ka mate a Te Waka-unuat i taua ope, a, haere nei te
ope, a, horo nei a Te Pakake.

Koira ka tonoa mai te tangata e Te Eohika. Te hoatutanga ko
Omaku-kara ; ka horo, ka mate ko Ngati-Rau-kawa ano. A, e rua
ake nga ra ka liaere te ope nei ki Wai-taha-nui ; ki te pa o Te Heuheu.
A, ka takoto nga matua, ko te haerenga atu a Te Hihiko kia kite i
tona papa, i a Te Heuheu-Tukino, a, mau tonu atu te rongo.

Ka mutu, ka hoki mai te ope nei ki Nuku-taurua, a, e roa ano te
wa, ka mate a Te Wera-Hauraki.

* Eo Te Kohika, ko tetehi rangatira nui tenei o Ngati-Ta-wharetoa, o Ngati-
Te-Kohera ano ki a Te Whata-uui raua ko Te Momo.

t Te Whakaunua, no Ngati-Hine-uru. A no Ngati-Kahu-ngunu, no Te Arawa,
no Ngati-Manawa, no Ngati-Tu-wharetoa hoki, kei Tarawera te kainga.Digitized byGoogle72 JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY.

Tb Roto-a-Taba.

He roa te wa ka haere mai a Te Heuheu, a ka tae mai kl Te Boto-
a-Tara. E wha nga ra e matakitaki ana te ope nei a Te Heuheu, a
Pou-tama — te papa o Hauauru, Ngati-Mania-poto, Rau-kawa, ka
puta te aroha i a Te Heuheu ka mea atu ki a Pou-tama, *' Te iwi e
noho mai nei i te motu nei, he huanga ki a taua. Eo te aitanga tenei
a Hine-i-ao, to mua i a Tu-waka. Me pewhea?** Ea mea atu a
Pou-tama, '* Ae ! me tono a Te Bohu ki te motu." A, ka rite, ka
karanga a Te Rohu — tamahine a Te Heuheu — " Pare-ihe E ! Hoea
mai he waka na ki au. Ea haere atu ahau kia kite i a koe. Eo au
tenei, ko Te Rohu! " A, ka hoea mai te waka e tetehi tangata tamaiti,
ka u mai, ka eke atu a Te Rohu, ka hoe, a ka u atu ki te motu ra. Ea
tangi haere atu a Te Rohu. Ea tu mai a Pare-ihe ki runga, a ka
tangi ; ka mutu ka whai-korero a Pare-ihe, kakahutia mai ai nga
kakahu korohunga, paepaeroa, kaitaka, aha. He mihi mai ki nga
korero a Pare-ihe ; te mutunga, ka hikoi mai a Pare-ihe, ka tu i te
aroaro o Te Rohu, ka whakahoroa nga kakahu Maori ra — ^he patu-
pounamu i te ringa — ko Te Eiri-o-tauaroa te ingoa — ka waiho i runga
i nga kakahu ra. Ea mea atu a Pare-ihe, '' Mo to heuenga i te kohu
e tau mai nei i runga i a au." Ea hoki a Pare-ihe, ka noho ; ka tu
atu a Te Rohu ki runga ki te whai-korero ki a Ngai-Te-Whatu-i-apiti,
ka mea atu, '* Ea rongo mai, E Pare-ihe ! — te uri o Hine-i-ao : tenei
te uri o Rongo-mai-papa, te uri o Tu-waka, te haere nei ki roto o
Here-taunga. A ! ina koe te uri a o tupuna. Ae ! na Te Heuheu au
i tono mai kia mohio ai koe he paki ki tua. Ea mutu, E koro 1 Ea
hoki te ope apopo ki Taupo.*' Heoi ano, ka hoki a Te Rohu, ka
kakahu i ana kahu, ka mau i te patu. Ea hoki te ope nei i te aonga
o te ra — mutu tonu te waewae o Te Heul^eu ki Heretaunga — ko te ope
tuarua tenei ki Te Roto-a-Tara.

Te ope tuatoru ko ta Te Wera raua ko Pare-ihe i te wa kua riro
ko Ngati-Rau-kawa kua nui i Heretaunga nei, na Pare-ihe i whakaaro
me kuhu ia ki a Te Wera hei ringa kaha mona, e hoki ai a Here-
taunga ki a ia me era atu hapu o Ngati-Eahu-ngunu. A, he pono, na
taua whakaaro a Pare-ihe i whakamaro te ringa kaha a Te Wera, i
whati ai te mana o Ngati-Rau-kawa me Ngati Tu-Wharetoa ki te
tango i Here-taunga, a, hoki mai ana ano a Here-taunga ki raro i te
mana me te ingoa o Te Whatu-i-Apiti me ana uri, me ona hapu e
maha.

Te Aratipi afs Puke-tapu.

Eo Te Ara-tipi, he parekura, a, horo atU te pa. • Na Ngati-Tu-
Wharetoa na Ngai-Te-Upoko-iri me era atu hapu, ka mate ai a Ngai-Te-
Whatu-i-apiti. Ea rere a Pare-ihe, a Tiaki-tai me era atu rangatira
Te take o tenei riri, ko te matenga o Manu-hiri, taina o Te Heuheu-Digitized byGoogleTHE DOINGS OF TE WERA AND NGA-PUHI. 78

Tukino — kei Maunga-wharau tena pa. No muri mai i tena, ka wha-
whaitia ko Te Puke-tapu. E timata ana te whakanoho a Ngati-Rau-
kawa, a Te Whata-nai, te tango i Here-taunga. Ka whakaekea e
Ngai-Te-Upoko-iri, e Te Wanikau, e Te Hau-waho : ka whawhaitia,
ka hinga, ka horo a Te Puke-tapu, ka mate a Ngati-Bau-kawa ; ka
rere a Te Whata-nui, ka whakaangi i te pari, tau tawa atu ko roto i te
kopua wai, ka huna ai i te po, haere ana, a, ka ora ; ketekete haere
ana, " I ora iti au."

A, ka mutu tena ka haere mai te taua ngaki mate mo taua pa nei,
mo Te Puke-tapu, na Ngati-Rau-kawa, na Ngati-Tu-wharetoa ; a, ka
puta ki Tutae-kuri awa ka kitea e Ngati-mate-pu, e Ngati-Eurukuru.
Te whana a tetehi, te apiti a tetehi ; kua tau i a Ngati-Kahu-ngunu, e
haere ana nga toa a te ope — a Tahere, a Tama-rakau, a Whakararo, a
ia toa, a ia toa o Ngati-Kiko-piri. E aue ana ra hoki, ** Aue E Kui
ma ! E Koro ma ! i Te Puke-tapu ra, e, hoatu ki roto." Katahi ka
hamamatia mai e Te Hau-waho, e Te Kuru-o-te-rangi : —

£ 1 e kapiti nuku !
Kapiti rangi I
Tuaia ! tuaia I
£ huie!
Taiki e 1
Taupokina !

Mate katoa te ope ra, a Ngati-Baukawa, a Ngati-Eiko-piri a Ngati-
Tu-whare-toa ; ka mate a Tahere, a Whakararo, a ia tangata, a ia
tangata, ka mate ki te awa, ki Tutae-kuri ; ka rere nga mea i rere, he
ouou nei pea. E Tama ! te take he tena ; to taonga, e te take poko-
noa ki runga i te whenua o tetehi tangata.

Manga-toetoe.

Heoi ano ; i muri i a Te Puke-tapu, ko Manga-toetoe, he pare-
kura no Ngai-Te- Whatu-i-apiti, na Ngati-Te-Upoko-iri, na Tu-wawahia
me era atu rangatira. Ka mate te tino hapu rangatira o nga uri o
Te-Whatu-i-apiti, e torn te kau ki te takotoranga ; koia anake i te
whakatauki nei, '* Ko nga ika whakamoe o te kopua." Ko nga ingoa
o etehi o aua rangatira nei, ko Te Kokiritanga-hoe — nana a Puhara-
Hawaiki-rangi, nana a Urupenei-Puhara ; ko Whakarongo, ko Te
Binga-nohu me etehi atu. Ko Manga-toetoe kei waho tata atu o Te
Whiti-o-Tn, kotahi maero te matara. Ko Te Whiti-oTu no muri i
Manga-toetoe.

Wai-pohue.

Ko te riri o muri i Manga-toetoe ko Wai-pohue ; he parekura kei
Pou-kawa. Na Te Hoe-roa (he taina no Te Wanikau o Ngati-
Upoko-ih) i tiki ki a Tu-roa, ki uta o Whanga-nui. Bokohanga atuDigitized byGoogle74 JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY.

e mahi ana i tona pa, he riri ki a Tamgi-te-ruru. Ea mea aiu, *' E !
kaua he riri ma taua ki a Tangi-te-ruru. E rangi me houhou te
rongo ki a Tangi-te-ruru, ka kukume ai e taua ki Here-taunga.'* A, ka
whakaae a Tu-roa, a, haere ana, a, houhia ana te rongo ki a Tangi-te-
ruru me ona mano ; tae mai ki Patea, piki mai i Buahine, heke mai,
piki mai i Raukawa, ka heke ki Te Ipu-o-Taraia, titaha haere mai i
Pou-kawa moana, ka huaki ki Wai-pohue. Ka mate ko Te Tuha-o-
te-rangi i taua ope.THE DOINGS OF TE WERA AND NGA-PUHI
ON THE EAST COAST.{CofUinusd,)

"TTN the last number of the Joubnal the fight between Nga-Puhi,
®J Ngati-Eahu-ngunu and Ngati-Raukawa at Te Boto-a-Tara,
near Te Aute, Hawke's Bay, was described. The next event
in the history of Te Wera was

Thb Battle of Te Whiti-o-Tu.

Four days after the events already related, it became known that
the survivors of Ngati-Baukawa had fled in the direction of inland
Patea, on their way towards Taupo ; so a party of 140 of Nga-Puhi,
under Te Hihiko and Bangi-turuturua, were selected and despatched by
Te Wera in chase. Ngati-Eahu-ngunu formed the bulk of the party,
and Te Whiti-o-Tu battle was the result. This battle was the payment
for that of Manga-toetoe. What I learned from my uncle, Te Hihiko,
was that Pare-ihe had explained to Te Wera at Te Boto-a-Tara, the
object in view, thus : ** Wera ! will you and your young people take
me to the oven in which were cooked my elder brethren and relatives
by Ngati-Te-Upoko-iri, Ngati-Hine-manu, and Ngati-Euha, and those
at Patea — Ngati- Whiti, Ngai-Tuoi, and Ngai-Tu-whare-toa ?*' To this
Te Wera consented ; hence were Nga-Puhi and Ngati-Eahu-ngunu
bound Patea- wards.

The party had reached Te Whiti-o-Ta, near the river, where they
stopped to rest and eat, when they were seen by a force coming from
the direction of (upper) Manawatu. This party was under the leader-
ship of Te Wanikau, Te Huia-tahi, Te Whakaheke and Toatoa. It
numbered about 800 warriors, composed of the Ngati-Tu-whare-toa,
Ngati-Te-Upoko-iri, Ngati- Whiti, Ngai-Tama, Ngati-Tuoi aijd Ngati-Digitized byGoogleTHE DOINGS OF TE WERA AND NGA-PUHI. 75

Hine-manu tribes. When they saw the Nga-Puhi fires by the side of
the Waipawa River, Te Huia-tahi asked, ** Whose is this force?*' Te
Hihiko, arising, said, ** Mine ! Nga-Puhi's!" Te Huia-tahi recog'
nised the voice, and said to his company, ** It is my son (a distant
relative of the next generation to himself probably), Te Hihiko !
Shall I ask him where he is going?" This was assented to, and Te
Huia-tahi asked, " Is that you, Hiko ?" To which Te Hihiko
replied, *' Yes !*' holding up his hand at the same time, as a sign of
assent. The other then said, " Come up here ; here am I, your elder
relative, Te Huia-tahi." So Te Hihiko went up to them, and after
saluting by rubbing noses with his elders, Te Huia-tahi asked,
** Where is this force going ?'* Te Hihiko replied, " We are going
beyond (the mountains) to Rangitikei River.*' The war party then
said, *'0 ! there is no one there ; we are the people of that place. Let
us all go outside " (i.t?., seaward). Te Hihiko replied to this, ** Yes 1
leave it to me to return to my party, and tell them of the proposal."

Te Hihiko now returned to his party, and just as he reached it the
other war party made their appearance round the edge of the forest,
and commenced firing at the Nga-Puhi. Te M^nga, of that tribe,
exclaimed, " Ha ! Hiko I Your relations have broken the peace you
made with them!'* SaidTe Hihiko, ** What will he do next? He
has trodden on his own word ! Truly it is so 1" and then he gave the
command to his own party, "01 withdraw. Let him first make the
attack on you." So Nga-Puhi retreated, whilst the braves of the
other side rapidly advanced ; the onrush was like a canoe driven before
a breaking surf, as Toatoa (of Ngati-Hine-maru) and Whakaheke (of
Ngati-Whiti) flew on in pursuit. But Nga-Puhi were adopting the
manU'kawkaki, or simulated retreat, to draw them on. The front of
Nga-Puhi had reached the ascent of the hillock called Te Whiti-o-Tu,*
when Te Whakaheke overtook Rangi-turuturua (of the Nga-Puhi
auxiliaries). Te Hihiko shouted, " Lie down ! Turn on them !*' Te
Rangi-hau (Nga-Puhi side) laid down on the hillock, and fired over his
leg with the broken gun (before referred to). The long-handled toma-
hawk of Te Whakaheke was raised to strike a death blow at Rangi-
turuturua, when Te Rangi-hau's musket went ofif, and Te Whakaheke
was a dead man. Toatoa, at the same time, had overtaken Te
Manga, of Nga-Puhi, when Tarakawa let fly at him and shot Toatoa,
killing him. The enemy now turned and fled, and the Nga-Puhi
braves followed in pursuit, killing as they went. Te Wanikau, of
Te Upoko-iri tribe, was seen flying away, and was chased by Paraone
Hakihaki and Te Hihiko, but he escaped into the forest, and was
lost.

*T6 Whiti-o-Tu is near the Tikokino Native Reserve on the Waipawa River,

H.B.— T&AM8.Digitized byGoogle76 JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY.

According to hearsay, this was a great battle, for there were 50
once-told who fell at Te Whiti-o-Tu, such a number is said to be a
great many. First, peace was made with the enemy ; then they broke
it immediately afterwards ; consequently, it was an evil omen (or
doing), and hence was the defeat at Te Whiti-o-Tu. Thus was
Pare-ihe's word to Te Wera at Te Roto-a-Tara fulfilled.

And now Nga-Puhi, Ngati-Kahu-ngunu and Ngati- Whatu-i-apiti
returned to Te Boto-a-Tara, where Te Wera said that all of the party
should return to Heretaunga, to which all the tribes under Te Wera*s
leadership consented, and the party returned to Tane-nui-a-rangi,
where Te Wera, addressing them, said, ** Listen, ye people! We
have all gathered here ; the land is full of evil through me. I say
that if I leave you here, you will be taken and killed by other people.
Hence my idea, Pare-ihe ! Tiaki-tai ! that all the people should
accompany me — from here right on to your furthest bounds.**
Pare-ihe replied, ** Your word is good ; that is the correct word.*'
Tiaki-tai arose, *' Yes ! I will remain and send a messenger to
Wairarapa by way of the sea shore, and I will collect all our relations
right away from here, these Ngati-Eahu-ngunu, as well as those right
away to the head of the island, to Wairarapa.**

And then the tribes put to sea, and returned to Nuku-taurua, Te
Mahia.

(But stop t we will leave this part, and return back on the story,
and explain another part in the middle.)

Thb Death of Pomabe.

When Pomare and Te Wera came along together (in 1828), the
former turned back from the Wai-apu District, to return to her people
— the Ngati-Porou — the chieftainess Bangi-i-paea, who is said to have
been an elder relative of Te Potae-aute. She had been taken prisoner
when Te Whetu-matarau pa fell to Nga-Puhi in a former raid (about
1820 or 1821).

When Pomare got home, after parting with Te Wera, he raised a
force to proceed against Waikato, and on his way landed at Papakura to
see Kukutai, of the Ngati-Tipa tribe, and Tu-te-rangi-anini. When he
got as far as Waipa Biver, near Te Bore, fighting commenced, and a
charge was made by Pomare, and they closed Tu-te-rangi-anini
cried out, '* Alas, for Matakitaki"^ that there lies low at Waipa!*'
They rushed at one another ; Pomare levelled his musket, but Tu-te-
rangi-anini jumped at him, and killed him. Pomare*s gun did not go

* Matakitaki, near the town of Pirongia, where Hongi inflioted a terrible defeat
on the Waikato tribes in March, 1822.— Tbans.Digitized byGoogleTHE DOINGS OF TE WERA AND N6A-PUHI. 11

off, and he fell resounding to the ground. Nga-Puhi fled, and
scattered all over the land, returning home to the Bay via Pitoitoi, at
the head of the Wai-te-mata, and then the news came to Te Wera :
" sir, thy friend {to ihoa, imitation of the Nga-Puhi dialect), Pomare
has been killed by Waikato," to which Te Wera replied, " Perhaps he
was in advance of his supports {mata-kirea, one in advance of the main
body) ; the hundreds of Tau-marere were not to the fore." (Pomare
was killed by Waikato at Te Rore, Waipa River, in May, 1826. The
author's account is not quite right. — Trans.)

Te Pukbnui at Mahia.

We will now return to the time after the death of the Ngati-Awa
and Ngai-Te-Rangi at Turi-haunga (which occurred somewhere about
1827 or 1828).

After the return of Te Wera from Heretaunga, there came a force
composed of Te Arawa, under Mokonui-a-Rangi and Te Heuheu
Tukino, and Ngati-Maru, under Taraia, Hauauru, and other chiefs of
the Ngati-Paoa tribe of the Thames. After the death of Pomare,
they concluded to go after Te Wera and annihilate him. That was the
object of this war party, and they assaulted Te Pukenui pa, and
many of the Rongo-whakaata tribe of Poverty Bay, who were assisting
Te Wera, fell. They were two months besieging this pa, until the
time when Te Amohau, of Te Arawa — a nephew of Mokonui-a-
rangi's was killed, when Te Hihiko was called to from the ranks of
the besiegers by Mokonui-a-rangi, saying : " Hiko I bring hither
thy son (younger relative), Te Amohau. In the morning I intend
to return home. You will see this is so when I bum my temporary
houses, then I shall have gone.'* So Te Amohau 's body was
taken to his relations by Te Hihiko, and in the morning Te Arawa
departed, and later in the day Te Heuheu also withdrew with his
people ; in fact, all the force retreated. '* son, 'tis the retreat
of an army, who art thou that thou shouldest remain?" They
all retreated, not being able to overcome Te Wera and his men
of Nuku-taurua. This fight occurred long after Puke-karoro pa
fell at Nuku-taurua, above Tai-wananga and Ote-one ; Kura-reinga
was a pa of Te Wera's. (This siege of Pukenui is also known as
Kai-uku. — Trans.)

It was after this expedition that Te Wera went to Heretaunga, and
Pare-ihe was the first to remove (to Te Mahia). On the second visit to
Heretaunga, was the expedition at the request of Tiaki-tai, when
Akitio fell, and on their (Te Wera's) return were the fights at
Heretaunga. and then the return to Nuku-taurua, when Tiakitai was
left to collect the Ngati-Kahu-ngunu tribe, his relatives. It was
Paraone-Hakihaki, Tuhua and. Tiakitai who remained waiting for theirDigitized byGoogle78 JOURSAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY.

relatives, and all the people were gathered even from Wairarapa, and
migrated at Te Wera*s suggestion to his home at Naku-taurua, because
Te Whare-umu had handed over to him the people and the land, so
that he might guard them against any other power.

TOKA-A-KUKU.

The tribes of Nga-Puhi and Ngati-Kahu-ngunu lived together at
Nuku-taurua, Mahia, up to the year 1836. At that period Te Wera
decided to go and avenge the death of his nephew, Marino, who was
killed on their way south from Botorua in 1828.*

It was after 14 (? 12 or 13) years' residence with Te Wera that
Tarakawa returned to Botorua, whilst Te Hihiko was retained by Te
Wera, and hence he joined in this expedition. March was the month
when the party started ; they followed along the coast outside. One
evening they were off Tikirau, and by sunset had left Waikawa
behind ; at midnight they were off Whare-kura, and as morning broke
they landed at Wai-hirere, at Te Kaha, near Toka-a-kuku pa. The
hundreds of Te.Aitanga-a-Apanui were there, but the invaders did not
stir that day. On the second day, the canoe of Tatua-harakeke
started to gather the forces of the related tribes to oppose Te Wera.
The canoe first landed at Haparapara, then at Tokata, then at
Marae-nui, then at Hawai, then at Torere, then at Tirohanga, and
went on to Opotiki, Ohiwa, and Whakatane, from all of which places
the forces gathered to assist Te Whanau-a-Apauui tribe. There were
800 twice-told of the people of the place, and 900 once told of those
who gathered to their assistance. Of the latter, 100 passed on by sea
at night into the Toka-a-kuku pa, whilst 800 landed at Hariki — a
beach — to come by land, so that whilst Nga-Puhi were surrounding the
pa, the 800 would take them in the rear.

It was on the fifth day of the siege that the allies arrived. Some
of the Nga-Puhi were camped in the kamara cultivations, which,
indeed, was their sustenance during the siege. The canoes of the
allies arrived just at daylight, and the people of the pa to the number
of 80 dashed out, to divert Nga-Puhi 's attention by inducing them to
attack the pa. When those who had landed at Hariki saw this, they
advanced to take Nga-Puhi in the rear. When they reached Wai-
kanae, they came (off the beach) inland, and Te Wera directed that 70
muskets should be sent against them, whilst 100 muskets should guard
against a charge from the pn to join the main body advancing. When
the enemy appeared on Pu-remu-tahi, Te Wera shouted out, ** They
have already fallen ! Close ! Don't look to the world of ligut T' The

*See Vol. IX, p. 55.Digitized byGoogleTHE DOINGS OF TE WERA AND N6A-PUHI. 79

bravest were in front, and Nga-Puhi and Ngati-Kahu-ngunu charged,
and the enemies closed. Then Para-whariki fired ; there were two fell
to his musket. Then Toa's gun sounded ; another two fell I And
then Te Manga's ; two more fell. After this the enemy retreated.
Nga-Puhi and Ngati-Kahu-ngunu never stopped to take breath. There
were three times the enemy turned on them, but Nga-Puhi never
stopped. The length of the chase was 16 miles, right up to Puke-
kura at Te Awa-nui. The principal braves in this fight were Para-
whariki and Huna. The former was a prisoner taken by Te Ipu-tutu-
Tarakawa, my father, and he was a kind of foster parent to my elder
brethren and myself (in after days). It was he who caught Bangi-
patu-riri, one of the great chiefs of Te Whanau-a-Apanui tribe. Te
Korakora caught Hau-torua, another chief of that tribe, and also Tu-te-
rangi-noti. It was the latter who uttered the saying about Tara-
patiki, of Nga-Puhi, when that tribe fought them at Marae-nui, nearOnline LibraryPolynesian Society (N.Z.)The journal of the Polynesian Society → online text (page 9 of 26)