Copyright
R.L. Polk & Co.

Polk's Oakland (California) city directory (Volume 1928) online

. (page 11 of 432)
Online LibraryR.L. Polk & CoPolk's Oakland (California) city directory (Volume 1928) → online text (page 11 of 432)
Font size
QR-code for this ebook


E ioth 1000

LIVINGSTON —

1 n of Dennison fm lOtli av
Extension e to 23d av, 1 s of
Railroad
LOCHARD —

1 w of Ettrick
LOCKSLEY AV —

Fni 452 Cavour n to 1 orest
LOCKWOODnley rd Tiffin
itvale av e toLYON AV —

Fill 25110 3
McADAM-00 Broadway e to

McADAM (Old) —

Cliauged to Broadway ter
McANDREW DRIVE —

Fm Estates dr n to Billiardto Orcliard 1•ill Chase n to 9th. 1
.d
MclNTYRE10 Monticello av
MCMILLAN AV —

'•m 5800 LawtMACCALL —to Harbor3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000Fm 606
, of Grove
MACKINNON (Pled) —

Fm MagnoF00th. 2

to Arhor200 Flei
thenceland
MADISON —

Fm 150 1st n t(
of Broadway
MADRONE AV —Maof High
MAGEE AV —

" 3700 Hopkins100
200
300
400
500MALDON —

'm (i2d av e. 4 s of E 14th
MANDANA BLVD

Fm SOO Lake Shore av ne

La Salle av I'ied
MANDANA PATH —MANGELS AV-

Vm 32011 35tli av e
MANILA AV —

Fm 3 52 Moss av n to AcaciaFortieth
Forty-second
Forty-eighth
Forty-ninthClifton
Hudson
College I
Bryant( Formerly
w to Pan-3200
to S FMa5201
525(1
5300
5400
5402
5500
5B0OCollege
MANOA —

Fm Florio to Claremont av
bet Auburn av and Rockwell

MANOR CREST

1 blk n Chabot rd fm Chabot
rest to New Itroadway
MANOR DRIVE (Pled) —

Arroyo and Key System
.Sta ne to Cambridge
way. 1 ne of (irand av
MANTHEY AV —

Fm HoUister ct c to Foot-
hill hlvd
MANZANITA DRIVE —

] hlk s Thorn rd fm Skyline
hlvd e and s to Arrowhead dr
MAPLE AV —

Fm 3300 Nicol av to School
; to (Crescent av 3 e of Per-
alta av
MARGUERITE DRIVE —

1 blk n Edith fm Hillview
la to Hermosa av
MARIE WAV —

Chabot rd n to SF-ORR.
f Rohie
MARIN WAY —

14lh av s to Minison
i; 14th to E 15th
MARION AVMARIPOSA AV —

'•'m 150 Santa Rosa av n to
702 Oakland av
MARKET —

1 w of Broadway, fm 901
1st n to 5700 Adeline
Fir.st 1 00

Second 20(1Fm 1002 Aileen n to StaSnake rd s to Rii
MAGNOLIA —

Fin 1202 1st n to 7th and
fm 8th n to 16th. 1 west of
Adeline, x sts and Nos
as AdelineOAICL.VND STREET GUIDEMARKET — ContinuedLydia

Twenty-second
Athens
Twenty-fourthThirtieth and San Pahlo 30(1
Thirty-first 3111

Thirty-second 3211

Broclthiirst 32 "i

Thirty-third 33n

Thirty-fourth 340

Tliirty-fiftli

Thirty-sixth
Thirty-seventh
Thirty-eighth
.\pgar

Thirty-ninth
Fortieth
Forty-flrst
Forty-second
Forty-tliird
Forty-fourth
Forty-flftli
Forty-sixth

Teniescal Creek 470

Fifty-second S200

Fifty-third 5300

Fifty-fourth 5400

Fifty-fifth 5500

Fifty-sixth 5600

Aileen 5050

Adeline 5700

MARLBOROUGH TERRACE
XE fni Norfolli rd opp Devon

MEAD —


IfiOO


Km 2.-..-,l San Pablo


1700


t.i 2402 Marliet


ISOO


MEADOW —


1900


Fm 2330 35th av e i


2000


rington av


2100


MEADAU PLACE —


2150
2200


3 11 nf llraintaili Wvii3500


MERA —
3000


Fill 2100 3Stli av


e to Slein-


3700


3800


MERRIEWOOD DR

3S50


Im Bivay ter s t


o Florence


390O


av tlience e to Thorn


rd Merrie-


4000


wood
4100


MERRILL AW —
4200


E ami n from Gre


en acre to


4300


'I'lllip .17
4400


MERRIMAC
45 0(1


' in -T.-.l 'I'el av \


v to Grove


41>00


rWERRITT AV

MARR AV-ct to Wood drMARSH PLACE —

Fni iiinc Estates dr and Per-
shing dr se
MARSHALL —

Fm 55th n to 5!lth and fm
01 St to Peahodys' lane, 1 w ofMARTIN^

Km r>.)(il Claremont av nw
in Ayala av
MASON —

Fm 5501 Claremont av nw
tn Ayala av
MASON —

Fm Foothill blvd n 1 blli 1
w Seminary av
MASONIC AV —

Fm Florence av s and e to
Mfiraeard, 1 e of Belleme av4000
4100
4170
4300
4400
4500Thirty-eighth
Thirty-ninth av
Maybelle av
High .
Madrone av
I.ily
MATHER —

Fm 44 01 Pied w to Broad-

MATHIEU AV (Formerly Hill-
side av) —
Fm McAdam n to .\cacia

MATTHEWS AV —XoplMAURITANIA AV —

Fni Seiiimary av e to 62d
av, 2 n of Trenor
MAVIS —

Fni 5 200 Trask n to Flem-
ing av 1 w of Kingslan(i av
MAYBELLE AV —

Fm 41 OS Fullington n to
Pavenport av, 1 w of High
Fullington 3200

Porter 3300

Quigley 3400

Redding 3500

Hopkins 3600

Masterson 3650

Bayo 3850

MAXWELL AV —

Fni Brookdale av ne to Bird-
sail. 2 s Monticello
MAXWELTON ROAD —

Fm Moraga av w to EdithMEOFORD (Elmhurst)-

I'lii '.((Ml .I„in., av e
IVIELDON AV —

I'lit ni r,H\ ItinNall a
mnr II,,|,kHi- :iiicl CalavB
IVIELROSE AV

i-iu 21(((( ('..iiuhind a

."i1-l :i^ .111.1 Villi.icK.

MELVIN ROAD

Fill Ai.Kiliii av nr i
Flint. 111,. :n se
MENDOCINO AV —ton and Wesley avs n

MESA AV (Pled) —
Fm Moraga av se to

1 n of Highhiiid av

MESABA AV —

Name changed to I.ai

MIAMI COURT-EM


MICHIGAN AV —

Fm n end S2.I av w to Sun-

MIDCREST ROAD —

I bik w Clarendon Crescent
fm Snnnyliills rd to Eongridge
rd1 Wis-

3000
3700
3.><00
3900
4 000Hopldns
Kansas
CaliforniaMILES AV —

Fm 452 51st n to 5751
College avHiidsi
Fores
MILLER AV —MILLSBRAE AV —

1 blk w Seminary av fm
Roberts av to Camden
MILLSMONT AV —

Fm Seminarv av
MILLSVIEW AV —

Fm Camden to city limits
MILTON —

Fm 2001 San Pablo sw to
Market
MINNA AV —

Fm 4100 Allendale av n to
Sulci-. 1 s 3Stli av
MINNESOTA AV —

Xiiw 3 (1th av
MIRA VISTA AV

Fm Ehvood av n to Valle
Vista av. 2 w of Grand av
MIRANDA —

Fm 5451 Claremont av w to
Vicente 1 n of 5 0th
MITCHELL —

Fm 2751 E 14th to E 10th
and fm Foothill blvd n to EMODOC AV-MOKELUMNE AV

Fm Delmrait av e to 73d av
MONADNOCK WAY —

Fm Seminary av e to 04lh
av. 1 n of TrenorMONOA —

I'"m Florida nw, 2 ne of
College
MONROE AV —

Fm .iunctioil of Manila av
and Biiay e to Prospect dr
MONTANA —

Fm Hopkins at Sheffled e to
Fniitvale av thence e to Per-
alta cik
MONTCLAIR AV —

Fm 2351 Park blvd n to
Excelsior av
MONTCLAIR COURT —

Otf Hampton pl at Mountain

MONTE AV (Pled) —

Fm .Moraga av se to Pala av.
2 11 of Highland av
MONTE CRESTA AV —

Fm Kingston av nw to 75
Linda av, 1 n of Monte Vistaof Oakland
Piedmont av
Glen Echo ctMONTECELLO AV (Pied)-
Fm Jloraga as s to Artui
av. 3 s of Highland av
MONTECITO AV —

Fm 220 Grand av n to 2."
I.ee. l_e of Bay Place 1Echo ck
MONTERA AV —

Fm Park blvd e to MountainMONTEREY DRIVE

Nira- Asih.m.ir Drive
MONTGOMERY —

Fm 202 41.st n to St Mar
cemetery, 2 w of PiedMather
MONTICELLO AV —

000 Fairfax4101
4201
4301MORAGA AV (Oakland and

Pled) —

Fm Pleasant Valley av ne to
Piedmont City limits. 2 e ofKingsl.ind at
MORCOM PLACE —

North fm Morcom
Kingsland and Pierson
MORGAN —

Fm 4 000 Maple ai
MORKEN —

Fm Centini av w to
2 n of E 14th
MORPETH —

Fm .lacobus av neM.mtana s tn ShefBeld
MORSE DRIVE —

Fm Fleming at 55th av c t
01st av
MORTIMER RD —

Continuation of Bates rd fi
Holman rd to Creed
MOSS AV —

Fm 551 Vernon Okld Hts
to 3750 Tel avOakland av
Walsworth
Fairmount
Kemptou a'Richmond av

Leighton

Piedmont av

Howe

Rabiola Hospital

Broadway

Manila avWebster
Ruby
Latimer place400

301-425

420Telegraph
MOUNTAIN AV (Pied) —
Fm Highland av n to PacificFm Montera
MOUNTAIN VIEW AV —

Fm Calaveras av nw and s
to Calaveras av, 1 w of Seuii-ne of M.mnta
MUNSON WAY —

Fm E 14th n to E 17th betand Trenor
MYERS —

Fm 100th 1bet CamdenPablo

and nos same as A(3

MYSTIC —

I blk n Florio
mont av
NACE (Pled) —

Fm 160 Lake aFm 5400 Bwayn to Nortonav. 1 e of Tyler
NEVIL —

Fm 255 HarringtoFm nth s to Chase, 1
Pine
NEWTON AV —

Fm 2101 Park blvd
AVesley av
NEY AV-to Juno 1 n ofFoothill blvd
NICOL AV —

Fm 3000 FruitvaleFm 1901 .Tackson w tt
ket. fm Adeline w to I'liif
fm Kirkham w to Peralta
.Tackson

Harrison

Webster

Franklin

Broadway

Telegraph av

San Pablo av

Grove

Castro

Brush

West

Adeline

Kirkham

Cypress

NINETEENTH AV —

Fm Dennisou n to E
and 14th av
Livingston.vayE Fifteenth
Gleason way
E Sixteenth
Independence w
E Seventeenth
Commerce wayR. L.. POLK & CO.'SNINETEENTH AV-

E Tweiuieth
Sail Antonio way
K Tiventy-flrst
E Twenty-second
E Twenty-third
E Twenty-fourth
E Twenty-flfth
E Twenty-sixth
AVallace

E Twenty-seventh
K Twenty-eiRhtb
E Twenty-ninth
NINETEENTH AV-2400
2500
2800
2050I'm liil.lvdof E n to Foothill2300
2400
2464800

000
1000

lor.o

1100
1150
1250
1300NINTH AV —s p R n

Tearmain
IMppin
Kiissett
\V P R U
Sledford av
CouldSunnyside
Harrinian i
S P Sys
A'ista wayBurr av

Thermal av

Stearns

Stanley av

Seminary ay

NINETV-FIFTH AV —i; ami fm B n
1,1 Ilnrr av H n to E 14th

NINETV-NINTH AV

I'm K 14tli n to Stanley av
NINETY-SEVENTH AV —
to E 14lh
XTH AV —
to Foothill hlvd

NINETY-THIRD AV

Km B n to E 14 th
NINTH —

Fm I'allon w to Market and
fm Kirkham w to w of Pine
Fall.OakMndis.m


Alice

Ilanison

WehsU-rKoseinount rd e to Smi-
nvhills rd n of Testle Glen
NORTON AV —Brush

West

Kirkham

Cypress

renter

Chester

I'eralta

Camiihell1400
1450
1500
IfiOO
1650Trestle Glen rd e to
tJreenwood av. 1 n of Creed rd
NOTTINGHAM DRIVE —

B'm Merriewood dr to Valley
dr
NOVA DRIVE (Pled) —

Fm AVildwood av and Mag-
nolia av nw to Jerome av
OAK —

Fm 1st n to Lake. 7 e of
Broadway
OAK DRIVE —

Off Brookside av. 1 s June
Brookside av and Chabot rd
OAK GROVE AV —

Fm 502 Forest ne to College

OAK PLACE —

N of Calaveras av fm Wood-
land av e to Mountain View av
OAK ROAD tPled) —

Fm Oakmont av se to Okld
city limits
OAKLAND AV (Oakland and

Pled) —

Fm 2731 Harri-son and iunc
Orange. Fairmount and Wals-
worth avs n to Scenic and l*a-Santa Rosa ;
Bayo Vista j
Mariposa avSunnyside a
7 inda av
Howard av
Orand av
.\rbor drive
tJreeuhank
.Jerome av208SOO
850
HOC
95
1000
1112
1150
1201
1202OLIVE AV (Pled) —

Fill I.akf av s to Sunnyside
av. 1 11 ol Miiiite Vista av
OLIVER AV-uleyBiiof90thhill blvil

ONE HUNDREDTH AV —

Fm E 14th n to Foothill
blvd
ONE HUNDRED AND FIRST

AV —

Fm E 14th n to Bancroft av
ONE HUNDRED AND

SECOND AV —

Fm Biggareau n to Bancroft

ONE HUNDRED ANDTHIRD
AV —

Fm BiBsarean n to Byron av
ONE HUNDRED AND
FOURTH AV —

Fm Biggareau n to Bancroft

ONE HUNDRED AND
FIFTH AV —

Fm Main line S P Co R R
to nr Plymouth n of E 14th
and fm s of Suiniyside n to
Bancroft av
ONE HUNDRED AND

SIXTH AV —

Fm Hortense av n to E 14th
and fm s of Sunnyside n to

ON e' HUNDRED AND
SEVENTH AV —

Fm Pearmain n to E 14th
and fm s of Sunnyside n to
Lawrence
ONE HUNDRED AND

EIGHTH AV —

Fm s of Sunnyside n to
Foothill blvd
ONE HUNDRED AND

NINTH AV —

Fm s of Sininyside n to Mc-ORANGE AV (Okld) —

Fm 1152 E 24th n to E

27th

ORCHARD —

Fm Richmond av w to 3000

Tel av. 1 n of 29th

ORCHID —

Fm 2444 Peralta av e to

34th av

ORIN DRIVE —El Cerrito av I

Carmel av

HiU.side av :

Bonita av

Highland av

Hardwick av :

Scenic av ;

OAKLEAF —

1 blk s Carson fm Alls
to Moimtain blvd
OAKMONT AV (Pled) —OAK MONT DR —OAKWOOD DRIVE

HIT Wondlaiul way
OCCIDENTAL

Fm line of o.sth n to 59th,
1 w of Adeline

OCEAN AV (Okld and Emery-
ville) —

Fm 6451 San Pablo av
to Landregan
OCEAN VIEW DR —

Fm 5 600 College av e
Acacia av
OCTAVIA —

Fm 3600 Brookdale av n
Penniman av and fm Suter
to Porter. 1 e of 35th av
OHIO —

Changed to Lake Shore av
OLIVE —

Fm SOth av e to 100th
4 n of E 14thPALOMA AV —

Fm Mandana blvd n to Lei
da av. 2 e of Lake Shore av
PALO SECO CT —

Fm .Toaquin Miller rd w4 Glen av s to line of
40th
PANORAMIC WAY —

Fm June Prospect and Can-OVERLAKE COURT

off Wiioillaud way
OVERLAND AV (Emeryville)Fm Cliflland av to 100 ft
of Snow Down av
PACIFIC —

Fm 310 Peralta w to w iEucalyptus rd,
1 n of Chabot
PALA AV (Pled) —

Fill 2(111 Highland av n and
w In Moraga av
PALM AV —PALM AV (Pled) —

Fill Wililwooil av nc to June
of Park dr
PALMER AV —

Fm 1680 E 32d n to Hop-
kins
PALMETTO — :San Pablo


1101


Emery


1151


Watts


1202
1251
1302


HoUis


1352


Holden


1402


Horton


1451
1500


Shell Mound Park ent


1524


Halleck


1550S P Co Rt

PARK BLVD (E Okld) —

Fra 400 E 18th opp 4th
to Moraga rd3 Eighteenth


1800


E Nineteenth


1000


B Twentieth


2000


Vewton av
E Twenty-first


2100


[Chicago av
E Twenty-second


2200


Portland av


2251


E Twenty-third


2300


Van Dyke av


2301


E Twenty-fourth


2400


Montclair av


2B00


Brooklyn av


2701


Spruce


2751


E Twenty-eighth


2800


Cottage av


2,S01


Lakeview av


3300


E Thirty-fourth


3400


Hopkins


3500


Chatliam rd


3600


Excelsior av


3700


Alma av
Mathews
Kingsley


3800


Emerson
E Thirty-eighth


3800


Greenwood av


3843


Baumont av


3000


Brighton av


4000


Fourteenth av
Hampel


4100


Glen View


4200


Wellington av


4300


Edgewood av
Everett av


4500


El Centro av


4600


Polores av


4650


San Luis av


4700


HollJ^vood av


4709


Liggett dr
Moraga rd
PARK LANE (Pled) —
1 s of (Jakmout fn


Lake


Shore av n
PARK ROAD —
Changed to Lower rd
PARK VIEW AV (Pled) —


Fm Magnolia av east t


Win-PARK WAV —E 10th, betPARK WAY (Pled)-

Fm Montecello av i:


to Scenic


av. 1 e of Loreta
SF-OT I»y


101


Hillside av
Highland av

Mesa av 500

Monte av 600

Pala av 700

PARKE PLACE —

N and s bet Rockridee hlvd
n and Rockridge hlvd s
PARKER AV — ^ ^

Fm 7.S00 Beck n to Hillside
PARTRIDGE AV — ,. ^

Fm New av n to Sunkist drPATTERSON AV —

Fm 3C,0II Hopkins i


to Har-


Hopkins
Kansas


3600
3700OAICL.AND STREET GUIDEPEABOOVS LANE (Emery-
ville) — „ ^,
Fm l'>475 San Pablo av w to
S F Bay X „
Ran Pablo av 1102
Marshall llg}
Vallejo IjS}
Doyle av Idol
(ireen 1451

''"?"300 <,12d av to 9Bth
PEAR — , . . ,

Ini S P Cos track n
I!.,v,e, 2 e of Jones
PEARL — ,, .

Km 4(MJ Fairraount av e to
Oninge
PEARMAIN —

Km liOl) Jones av e to Moor-

PEDESTRIAN WAY—

Fni intersection of Cliabot rfl
and riaremont av s to Oak

P E L A D E A U A V ( E mery vll le )

Km 1502 Powell n to 60th
PENNIMAN A«-— ,^

Km 2 700 Humboldt av e to
S.-.th av and fm 2920 35th av
e to High and fm Courtland
av • to trms

Humboldt av S^OO

Bartlett 3|00

Thirty-fifth av 3500

Octavia 8dUU

\hhev 3650

Shon 3700

Viola oiRX

Thirty-eighth av 3800

Afinnn av 4000

Eastman av 4100

High
Courtland av

Fm 1619 3d n to San PabloThird

Pacific

Atlantic

Fifth

Lewis

Center

Cypress

KirkliamBoehmer

PICARDY DRIVE —

'm 2y22 Seminary a'

.....h av

PIEDMONT AW —

'm 3200 Broadway
iiona av and Mt Vi.

metery400
500
600Kandwick ;
Croxtou av
Napier avEntrade av
Bruokside Ma

John
Kclio av

Ma3S0II
38511
3»0(l4101
4170
420:j
420>
4208
421 1;
4301POWELL (Emeryville) —

Fm 5S01 Marshall w to S I

bay , 1 - .,

Marshall il'ni

Fremont iri^T^

Vallejo 12^2

Beaudry 1302

Doyle av 13o2

Hollis 1402

Green 14o2

Pelladeau av i-^o

l.andregan av iSSo

Overhmd^aj 1602

place to Peralta4400_ 4484

Ml \'ie\v Cemetery 4500

■'lEDIVlONT CT (Pled) —

1 e of Highland av bet
:\I'.niitiiiu av and Sierra av

•""afrl^Tv ne to Courtland
av " i s of Kingsland av

'"'I'm" of 1802 Atlantic n

to 14th

PINEHAVEN ROAD — .

Km Slivline blvd sw to Anes
dr thence e to nr Balsam way
tlienc'e sw to Moraga rd. 1 s
of Tunnel rd . ,j ,

PINE LANE (Rockridge) —

Km Acacia av ne to AlpineDavi

PRESLEY' WAY

Chahot rd
! of CollegeRAYMOND —

Fm 550 Alcatraz
66th. 2 w TelegraphThirty-fifth a
Loma Vista i
Thirty-eighth
1/


3500
3700
3900
3900
400OPRINCETON1 Lake

nth

and Went-5th1400
500
5502650
2800
3000
3000
3050
3200
34 00rdlid wPERALTA AV —

Xow Coolidge av
PERKINS—-

Fm 350 Orange se to Belle-PINEWOOD ROAD (Glen-
wood) — . ,
Fm Broadway ter nr I.aKe

Temescal n to Mountain blvil

e fm I.andvale rd

Fm 700 Jones av e to Moor

Park

PISGAH COURT —
(iir M:,iizanita dr

'•^^:'n^^-k to 3200 Fruit-

LL

Kinf I'.nlld

PROCTER AV —

Km uiiir Mi'.\'i.'in K loreuce
and Shcndau rd <i' to Florence av
PROSPECT AV —

Km i;00 Lake Shore blvd e
to Alma av. 1 n of Cleveland
Lake Shore av 4(10

Merritt
CapitalThirty-ni

Maybelle av -iitpw

High 4300

REDDING PLACE —

(Formerly Storer PI) South
fm P.edding 1 e of Birdsall av
DCDONDO AV —

Km Clarke n to Cavour. 1
c of Clareniont av
REDWOOD RD —

(Continuation of 35th av. fm
Harbor \iew av to n of Boeh-
mer Ranch
REGENT —

Fm 370 Alcatraz av n to
Berkeley line
RENWICK .„ ^ ,

Fm Fairfax av n to Allendale

REQUA RD (Pled)

Fm Hazel lane to Wildwood

RETTIG AV —Wesley av jjl

Radnor rd b;

H addon rd 6;

Kenwyn rd ",

Athol av (

Jlontclair av '^i

Spruce 8

Campbell 9

Alma av

PROSPECT AV —

Fni Cunningham se to Ca

veras av. 1 e of Fair

PROSPECT DRIVE —FnBroadway and Ma-nf C,rOrange
Vernon
AdamsVan Buren
Belmont
Grand av
Bellevue av176
202400
424
45easterly. 1 n of 4200

Fm 4 52 Oakland av to 500
Lake Park av

Oakland av lo-;

Orange 17b

Vemon 20_

AdamsChetwood
Jean
Crescent
Burei300
35
400
450Lagunitas av

Grand av

J,ake Park av

PERRY COURT —

S fm Perry opp Jean
PERSHING DRIVE —

Fm iunc of Estates dr and
Marsh pi s and e to Estates dr
PETERSON —

"III June of Estates dr and
■sli 111 s and e to Estates drPLEASANT VALLEY CT—

Fm Pleasant ^ alley av 1 e
of Piedmont av
I PLEITNER AV — ,

Fm 3200 Xicol av n to
Maine
PLUM — . „

Fm Railroad av e to Hor-

PLYMOUTH — _^ ,

Fm 1700 SOth av e to
104th. 2 n of E 14th
POA —

Xow E Fifteenth
POIRIER — „

Km Shattuck av to Dover
bet 61st and 62d
PONTIAC— ■ ^ ,..,.

Fm 103d av e to lOith
av. 1 s of E 14th
POPLAR — _ , ,

Fm 1301 3d n J o ( tli fm
Sth n to 16th and fm 18th
n to 3flth
PORTAL AV —

Fm Mandana blvd nw to
Florida av Pied
PORTER — „. .

Km 3400 35ih av e to High
PORTLAND AV—

Km 2 251 Park blvd n w to

PORTSMOUTH ROAD (Pled)

Km Wildwood av s to An-
nerly way. 1 e Winsor av

Fm~36th av e to 37th av,
2 s of E Sth
POTTER — „ . ,

Fm 4950 Fairfax
GordonPROSPECT RDFm 9000 Pearmain
Russet. 1 e of Jones
PRYAL —

5900 Keith avFill .Atn^.o , - ..

QUERCUS COURT —

I Iff I aiiilvale ril
QUIGLEY —

Km :U.-iO 35th av e
QUIGLEY LANE—

Km 3450 Midvale
35th av
QUINCE — ^ ^

Fm Edes av n to I
1 e of 105th
RACINE —

Fm 5801 Tel av nbet Laurel av and Norton av
RHODA AV —

Km Montana n to n of Car-
mel. 1 w of Peralta
RICARDO AV (Pled) — ■ .

Fm Arroyo av e to Blair av

of San Carlos
RICH —

Fm 4150 Webster w to 42d
RICHARDSON WAV (Pled)

Fm Caperton av to Lake
View av 1 s of Mountain av
RICHFIELD AV —

Fm Redwood rd ne and se.

1 n of Gordon
RICHMOND BLVD —

Fm Orchard to Moss av on
east and west sides of Gleu
Echo cr ooon

Orchard 3000

Jlandwick av 3.1.7 1Napier i
Westall
Warren3401
3451
3501
3600
3650
RIDGEWAY AV —
'■ Fm 4203 Piedmont av w to
Broadway ^ ^

Piedmont av lo-

Howe 1 lo

Montgomery -O-

Gilbert jg;

Terrace ■ ^'"

Broadway __...J. ■ ""''

RIDGEWOOD DRIVE—-

Fm Colton blvd to Home-
wood dr
RIFLE LANE—

X fm Mountain blytl to Al-

mNCON DRIVE —

Magell;625 Cleveland n to HiU-I Moor Park
av Okld ne„, , of S P track
RAMONA AV^-

Fni 4484 Pied
to Bonita av Pied
Piedmont av
Moraga av
Ronada av
Slontecello av
Estrella av
Bonita av
RAND AV —

Km 6."'.0 Lake Shore
to Cottage
RANDOLPH AV—

Km 1550 Hopkins n ti

RANDWICK AV—

. ... 3400 Pied av e to
mond avRIO VISTA AV

Fm 3802 Pied av e to
mount av
RISPIN DRIVE —

S w fm Claremont rddrFailto Foot-RANS'OME AV — ,toRITCHIE —

Fm 7900 Olive
hill blvd
ROAD NO 1 — ^ , ,

W fm Jones av at end of
Clara
ROAD NO 2 — ^ , ,

S fm Jones av at end ol
ClaraROBERTS AV— ,ROBLE ROAD-—

Fm Chabnt rd. 1 e of Rock
Ridge Park bridge, nw to Tun-
nel rd in Berkeley. Claremont
bet Vicente rd and Bridge rd
ROBLEY TERRACE—

E of Piedmont av. fm Jlon-
tell n to Monte Vista av
ROCKRIDGE BLVD —

Fm 6066 Broadway. In of
Lawton av. ne to blvds North
and South, s of Park piR. L,. POLK & CX).'SROCKRIDGE BOULEVARD
NORTH — _., ^, ^

Fill June lipck ItKlge blvci

of Broaci-iic Knck Ridee blvd
\i.ith e to Prospect
ROCKRIDGE PLACE —

S fill UnokridBe blvd
ROCKWELL —

Fill Florio nw, 3 ne of Col-
IcKeRODERICK ROAD —Aberfoilto Loch-ROGER COORT-RONADA AV (Okid and Pled)

Fm Pleasant Valley ay ne
to Montecello av (Pied) 1 e
of Sloraga av
ROSAL AW —

Fm 000 Lake Sliore av ne to
I.erirla av w of Paloma av
ROSE —

Now McAuley
ROSE AV (w s In OkId, e s In

Pied) —

Fm 100 Linda av n to 1698
Orand av
ROSEDALE AV —

Fm 4150 E 16th n to Aeua
Vista

E Sixteenth

E Seventeenth

E EigliteentbFonthill blvd
San Juan

Jli-raROYAL AV —\\ fm Robinson dr bet But-
ters dr and Brunell dr
RUBY

Fm Moss av n to 40th 1 w
of Webster
RUBY AV —

Fm Foothill blvd e to Law-
rence ct. 1 s of 107th av
RUDSDALE (FItchburg) —

Fm nsth av e to 82d av 5 s
of E 14 th
RUSSETT —

Fm 800 Jones av e to 105thRUTHLAND ROAD —

OfT Mountain blvd at Pii

st'oroix av —_ ___ Park blvd
LaSalle 2 n Hollywood av
ST JAMES PLACE (Pled) —

Fm St Tames dr sw
ST JARLATH AV —

Fm Fmitvale av bet Wood-
bine av and Montana to Sau-
sal cr
ST PAUL CT —

Fm Masonic av to Proctor ct
SALEM (Emeryville and OkId)

Fm lOlii; ixA n to 45th
a!n) fin liilHl Alcatraz av n, 1
<• ,.f San Pal.lo
SALISBURY

Fm a4th av e to 2150 35thSAN ANTONIO WAY —

Fm 14th av e to 22d av 1
10 2(>th and E 21st
SAN CARLOS AV —

:00 High e to 47thSAN JUAN —

Fm Harrington av e to Rose-
rtale av. 1 n of FoolhiU blvd
SAN LUIS AV —

Fm I'ark blvd e. 1 s of Hol-
lywood av
SAN PABLO AV —

Fm Broadway and 14th n to
07th at Berkeley city line, thruNineteenth

Williams

Twentieth

Ilobart
Twenty-first
Twenty-second
Twenty-third

Isabella

Twenty-fourth

Twenty-flfth1401
1402
1501
15152100
2150
2200
2300
2301
24(11
2400IS 00
IflOO
2000
2100
2200

Santa Rita 2300

AKua Vista 2400

ROSEMOUNT ROAD —

Fm Loneridee rd e to Sunny-
hills rd. 1 e of Lake Shore av
ROSEWOOD COURT —

Fm Brookside av se. 1 s
Golden Gate av
ROSS —

Fm 6400 Chabot rd n to
Florio. 2 e of College
ROSS CIRCLE —

Continuation of Ross St
ROSS COURT —

Fm Ross n opp Florio
ROYAL —

Fm Hortense av n to Apri-
cot. 3 s e of 107th av
ROYAL ANN-Thirtieth

Market

Tliirty-flrst

Myrtle

Thirty-second

Brockhurst

Filbert

Thirty-third

Thirty-fourth5012S00
2!lflO
30003100
3200
3250
3251
3300
3400
3401Tliirty-sixth

riiestnut

Thirty-seventh

Apgar

Adeline

Peralta

Verba Buena av

Forty-first

Park av

Forty-third

Forly-flfthFifty-third

Fifty-fourth

Fifty-fifth

Fifty-sixth

Aileen

Fifty-seventh

Stanford av

Fifty-ninth5650
5700
5800
5900
6000
8100
6200
6300
6400647Sixty-third

Alcatraz av

Sixty-fourth

Ocean av

Peabody's lane

Sixty-fifth 6500

Sixty-sixth 6600

Sixty-seventh 6700

Berkeley line

SAN SEBASTIAN AV —

•■m El Ceiitro av n to HoUy-

d av, 2 w of I'ark hlvd
SANDRINGHAM ROAD

(Pled) —

Fm Estates rd w and nw 1
Park blvd
SANFORD —

1 blk n Mountain blvd fm
Shone av w
SANTA CLARA AV —

''m 502 Fairmount av e to

I Grand av
Fairmount av 52

Walsworth av 102

Oakland av 152

Vernon 202

Chetwood 2.52

Elmwood av 301

.lean 302

Crescent 352

Valle Vista ov 375

Van Buren av 402

SANTA FE AV (Emeryville) —
Continuation 53d w to Horton


1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

Online LibraryR.L. Polk & CoPolk's Oakland (California) city directory (Volume 1928) → online text (page 11 of 432)