Copyright
Royal Geographical Society (Great Britain). Librar.

Catalogue of the library of the Royal geographical society. Containing the titles of all works up to December 1893 online

. (page 127 of 141)
Online LibraryRoyal Geographical Society (Great Britain). LibrarCatalogue of the library of the Royal geographical society. Containing the titles of all works up to December 1893 → online text (page 127 of 141)
Font size
QR-code for this ebook


No. 56. Gumsclius, Otto. Beskrif-
ning till Kartbladet "Nora." 8 1875

No. 57. Nathorst, A. G. Beskrifn-
ing till Kartbladet " Stafsjo." Plate.
8 1876

No. 58, 59. - Beskrifning till
Kartbladen "Sandhamn" och "Tarn-
skar." 8 1877

No. 60. Hummel, David. Beskrif-
ning till Kartbladet " Bastad." Map.
8 1877

No. 61. Lindstriim, Axel. Beskrif-
ning till Kartbladet " Hessleholm." 8

1877730APPENDIX II.SWEDEN A.

Geological Survey. Ser. Aa. contd.

No. 62. Karlsson, V. Beskrifning

till Kartbladct "Claestorp." 8 1877

No. 63. Erdmann, E. Beskrifning

till Kartbladet "Brefven." Plate. 8

1878

No. 64. Nathorst, A. G. Beskrif-
ning till Kartbladet "Gottenvik." 8

1873

Nos. 65 and 66. Nathorst, A. G.
Beskrifning till Kartbladen " I^andsort"
och " Kallskaren." 8 1878

No. 67. Lindstrbm, Axel. Bes-
krifning till Kartbladet " Herrevads-
kloster." 8 1878

No. 68. Karlsson, V. Be>krifning
till Kartbladet "Linderod." 8 1879

No. 69. Blomberg, A. Beskrifning
till Kartbladet " Hjulsjo." 8 1879

No. 70. Stolpe, M. Beskrifning
till Kartbladet "Tjallmo." 8 1881

No. 71. Stolpe, M. Beskrifning
till Kartbladet "Norrkoping." 8 1879

No. 72. Hoist, N. O. Beskrifning
till Kartbladet "Moja." 8 1879

No. 73. Nathorst, A. G. Bes-
krifning till Kartbladet "Gustafsberg."
8 1881

No. 74. Erdmann, E. Beskrifning
till Kartbladet " Helsinglx>rg." Plates.
8 1881

No. 75. - . Beskrifning till
Kartbladet " Landskrona." 8 1881

No 76. Lindstrom, Axel. Beskrif-
ning till Kartbladet " Engelholm."
Plate. 8 1880

Nos. 77 and 78. . Beskrifning

till Kartbladen "Kullen" och " H6-
ganas." 8 1880

No. 79. Carlsson, G. A. Be-skrifning till Kartbladet "Norsholm."
8 1880

-Nos. 80 and 81. Hoist, N. O.
Beskrifning till Kartbladen "Dalaro"
och " Uto." Plate. 8 1882

No. 82. Slolpe, M. Beskrifning
till Kartbladet " Finspang." 8 1881

No. 83. Linnarsson, G., and Tull-
berg, S. A. Beskrifning till Kart-
bladet "Vreta Kloster." Plate. 8

1882

No. 84. Erdmann, E. Beskrifning

till Kartbladet "Askersund." Plate.
8 1889

No, 85. Nathorst, A. G. Bes-
krifning till Kartbladet "Kristianstad."
8 1882
- No. 86. Tullberg, S. A. Beskrif-
ning till Kartbladet "Ovedskloster."
Plate. 8 1882

No. 87. Nathorst, A. G. Beskrif-
ning till Kartbladet " Trolleholm."
Plates. 8 1885SWEDEN A.

Geological Survey. Ser. Aa. could.
- Nos. 89 and 90. Hoist, N. O.
Beskrifning till Kartbladen " Svenska
Stenarne" och "Svenska Hogarne."
8 1883

No. 91. Jonsson, J. Beskrifning
till Kartbladet "Malmo." 8 1884
No. 92. Geer, G. de. Beskrifningtill Kartbladet " Lund." Plate. 8

1887

No. 93. Svedmark, E. Beskrifning
till Kartbladet " Furnsund." 8 1885

- No. 94. Svedmark, E. Beskrifning
till Kartbladet " Norrtelge." Mats.
8 1887

No. 95. Beskrifning till
Kartbladet " Radmanso." 8 1885

No. 96. Svenonius, F. Beskrifning
till Kartbladet " Giundkallegrundet."
Plate. 8 1885

No. 97. Hoist, N. O. Beskrifningtill Kartbladet "Svartklubben." Map.
8 1887

Nos. 98 and 99. Svenonius, F.
Beskrifning till Kartbladen " Fors-
mark " och " Bjorn." 8 1887

No. loo. Blomberg, A. Beskrif-
ning till Kartbladet " Penningby."
Map. 8 1889

No. 101. Blomljerg, A. Beskrif-
ning till Kartbladet " Oregrund."
Map. 8 1886

No. 102. Jonsson, J. Beskrifning
till Kartbladet "Motala." Maps. 8

1887No. 103. Geer, G. de. Beskrifning
till Kartbladet "Backasko." Maps. 8

1889

No. 104. Blomberg, A. Beskrifning

till Kartbladet "Alunda." Map. 8

1889

No. 105, 106, and 107. Geer, G. de.
Beskrifning till Kartbladen Vidtskofle,
Karlshamn (Skanedelen) och Solves-
borg (Skanedelen). Maps. 8 1889

No. 108. Beskrifning till Kartbladet

"Glimakra,"af Abert Blomberg. Map.
8 Stockliolnt, 1892

No. 109. Hoist, N. O. Beskrifning
till Kartbladet "Simrishamn,"afN. O.
Hoist. Maps. 8 Stockholm, 1892

Ser. Ab. Kartblad i skalan I : 200,000
med beskrifningar.

No. I. Hummel, D. Beskrifning

till Kartbladet "Huseby." 8 1877
No. 2. Beskrifning till Kart-
bladet " Ljungby." 8 1877
No. 3. Beskrifning till Kart-
bladet "Vexio." Plate. 8 i877
- No. 4. Hoist, N. O. Beskrifning
till Kartbladet "Lessebo." 8 1879
No. 5. Blomberg, A. Beskrifning
till Kartbladet "Olmestad." Map. 8

1879EU ROPE SWEDEN.SWEDE?; A.

Geological Survey. Ser. Ab.contd.

- No. 6. . Beskrifning till
Kartbladet "Nissafors." Map. 8 1880

No. 7. Lindstrdm, A. Beskrifning
till Kartbladet "Boras." Maps. 8

1883

- No. 8. Hoist, N. O. Beskrifning
till Kartbladet " Hvetlanda." Maps
and plate. 8 1885

Nog. Blomberg, A. Beskrifning
till Kartbladet "Sard." Maps. 8 1883

No. 10. . Beskrifning till
Kartbladet " Kungsbacka." Maps. 8

1883

No. ii. Lindstrom, A. Bes-
krifning till Kartbladet " Venersborg. "
Maps. 8 1887

- No. 12. Lundbohm, H. Be-
skrifning till Kartbladet "Halmstad.'
Maps. 8" 1887

- No. 13. Beskrifning till Kartbladet
"Varberg," af Eugene Svedmark.
Maps. 8 Stockholm, 1893

- No. 14. Beskrifning till Kartbladet
"Nydala," af M. Stolpe. Maps ami
illustrations. 8 Stockholm, 1892

No. 15. Beskrifning till Kartbladet
"Lenhofda," af Nils Olof Hoist.
Maps. 8 Stockholm, 1893

Ser. Ba. Cartes generates avec descriptions.

No. 4. Annexe explicative a la

Carte Geologiijue Generale de la Suede
publiee par 1'Institut Royal Geologique
de Suede a 1'echelle de I : 1,000,000.
FeuilleMeridionale.par A. G. Nathorst.

[1884]

Ser. Bb. Specialkartor och beskrifningar.

- Nos. I and 2. Lindstrom, A.
Beskrifning till de Agronomiskt Geo-
logiska Kartorna ofver Skottorp och
Ddmmestorp i Hollands Lan. 8 1881

No. 3. Beskrifning till Karta o'fverBerggrunden inoin de Malmforande
Trakterna i norra delen af Orebro Lan.
I. Allman Geologisk Beskrifning utar-
l>etad af Ilenrik Santesson under
medverkan af Alb. Blomberg och
Birger Santesson. Map. 4 1883

No. 4. Ditto. II. Geognostiska
Kartor och Beskrifningar dfver de
vigtigare Grufvefalten af Birger San-
tesson. Plates. 4 1889

No. 5. Jonsson, J. Beskrifning till
Agronomiskt Geologisk Karta ofver
Egendomen Svalniis i Roslagen. Map.
8 1887

- No. 6. . Beskrifning till
Praktiskt Geologisk Karta dfver Farsta
och Gustafsberg ined Utgardar, Torp
och Lagenheter i Stockholms Lan.
8 1890SWEDEN A.

Geological Survey. Ser. Bb.contd.
No. 7. Beskrifning till Agrono-
miskt Geologisk Karta ofver lorreby,
pa Bekostnad af Grosshandlaren
N. G. Sdrensen, upprattad af J.
Jonsson. 8 Stockholm, 1892

Ser. C. Afhandlingar och nppsatser.

- No. 26. Torell, O. On the Causes
of the Glacial Phenomena in the North-
Eastern portion of N. America. Map.
8 1877

- No. 28. Linnarsson, G. De
Paleozoiska Bildningarna vid Hum-
lenas i Smaland. Map. 8 1878

No. 29. Nathorst, A. G. OmFloran i Skanes Kolfdrande Bidningar.
2. Floran vid Hdganas och Helsing-
borg. Plates. 4 1878

No. 31. Linnarsson, G. Jakltagelser
ofver de Graptolitfdrande Skiffrarne
i Skdne. Map. 8 1879

No. 32. Blomberg, A., and A.
Lindstrom. Praktiskt Geologiska
Undersdkningar inom Herjedalen och
Jemtland, utfdrda sommaren, 1876.
Maps. 8 1879

No. 34. Lindstrom, A. Praktiskt
Geologiska Jakttagelser under Resor
pa Gotland, 1876-78. Map. 8 1879

No. 35. Linnarsson, G. Om faunan
i Kalken med Conocoryphe exsulans
("Coronatuskalken"). Plates. 8 1879

No. 36. Nathorst, A. G. Om
Spirangium och cless fb'rekomst i
Skanes Kolfdrande Bildningar. Plates.
8 1879

No. 37. Linnarsson, G. Om Got-
lands Graptoliter. Plate. 8 1879

No. 38. Nathorst, A. G. Om de
Svenska Urbergens Sekuliira For-
vittring. 8 ^880

No. 39. - . Om de Aldre
Sandstens- och Skifferbildningarne vid
Vettern. Map. 8 1880

No. 40. Tornquist, S. L. Nagra
lakttagelser ofver Dalarnes Grapto-
litskiffrar. 8 1880

No. 41. Tullberg, S. A. Om
Lagerfdljden i de Kambriska och
Siluriska Aflagringarne vid Rdstanga.
Map. 8 1880

No. 43. Linnarsson, G. Om Fdr-steningarne i de Svenska lagren med
Peltura och Sphrcrophthalmus. Plates.
8 1880

- No. 44. Nathorst, A. G. Om de
Vaxtfdrande Lagren i Skdnes Kol-
fdrande Bildningar och deras plats i
lagerfdljden. 8 1880

No. 45. Svenonius, F. Om "Seve-
gruppen " i nordligaste Jemtland och
Angermanland samt (less Fdrhiillande
till Fossilfdrande lager. Maps. 8 1881732APPENDIX II.SWEDEN A.

Geological Survey. Set-. C. contd.

No. 46. Linnarsson, G. Graptolit-

skiffrar med Monagraptus Turriculatus
vid Klubbudden Nara Motala. Plates.
8 1881

No. 47. Lundgren, B. Undersok-

ningar ofver Molluskfaunan i Sveriges
aldie Mesozooiska Bildningar. Plates.
4 Lund., 1 88 1

No. 48. Torell, O. Om Sveriges

vigtigaste Kristalliniska bergslag och
deras forhallande till hvarandra. 8

1882

No. 49. Svenonius, F. Till fragan

otn forhallandet mellan "Wemdals-
Qvartsiten " och siluriska formationen
inom sodra delen af Jamtlands Ian.
Map. 8 1882

No. 50. Tullberg, S,. A. Skanes

Graptoliter. I. Allman Ofversigt 6'fyer
de Siluriska Bildningarne i Skane, &c.
4 1882

- No. 51. Eichstadt, F. SkAnes
Basalter mikroskopiskt Undersokta och
Beskrifna. Map and plates. 8 1882

No. 52. Geer, G. de. Om en
Postglacial Landsiinkning i sodra och
mellersta Sverige. 8 1882

No. 53. Tullberg, S. A. Fore-
16'pande Redogorelse for Geologiska
Resor pi Oland. 8 1882

No. 54- Linnarsson, G. De undre
Paradox ideslagren vid Andrarum.
Plates. 4 1882

-No. 55. Tullberg, S. A. Skanes
Graptoliter. II. Graptolit-faunorna i
Cardiola - skiffern och Cyrtograptus
skiffrarne. Plates. 4 1883

No. 56. Svenonius, F. Om Olivin-
stens och Serpentinforekomster i
Norrland. Map. 8 1883

No. 57. Tornquist, S. L. Ofversigt
ofver Bergbygnaden inoin Siljansom-
radet i Dalarne, med Hansyn foretra-
desvis fiist vid dess Paleozoiska lag.
Map and plate. 4 1883

- No. 58. Eichstadt, F. Om Basalt-
tuflen vid Djupadal i Skane. 8 1883

No. 59. . Erratiska Basalt-
block ur N. Tysklands och Danmarks
diluvium. 8 1883

No. 60. Svedmark, E. Mikros-
kopisk Undersokning af de vid
Djupadal i Skane forekommande
Basaltbergarterna. Plates. 8 1883

No. 61. Svenonius, F. Studiervid

Svenska Joklar. Maps and plate. 8

1884
No. 62. Stolpe, M.straktens sandstenar.
No. 63. Mol>erg, J.
lopoderna i Sveriges
I. Sveriges Kritsystem
framstaldt. Map. 4Om Siljan-
1884
C. Cepha-
Kritsystem.
systematiskt
1884SWEDEN A.

Geological Survey. Ser. C. contd.

No. 64. Praktiskt geologiska under
sokningar inom norra delen af Kalmar
Ian. Map. 4 1884

No. 65, H. i. Erdrriann, E. Bes-

krifning ofver Skanes Stenkolsfalt och
Grufvor jemte redogorelse for derur
vunna amnens beskaffen het och an-
vandning. Forra Haftet. Maps, &"{.
4 1887

No. 66. Tornquist, S. L. Under-

sokningar ofver Siljansomradets trilobit
fauna. Plates. 4 1884

No. 67. Eichstadt, F. Mikros-

kopisk undersokning af olivinstenar
och serpentiner fran Norrland. Plate.
8 1884

No. 68. Geer, G. de. Om denskandinaviska landisens andra utbred-
ning. Maps. 8 1884

No. 69. Landgren, B. Anmark-

ningar om Spondylusarterna i Sveriges
Kritsystem. Plates. 4 1885

No. 70. Praktiskt Geologiska Under-

sokningar inom Jemtlands Liin. I. 4

1885

No. 71. Nathorst, A. G. Nagra

ord om slipsandstenen i Dalarne. 8

1885
- No. 72. Praktiskt Geologiska Under-sokningar inom Norra Delen af Elfs-
borgs Lan och Dalsland, &c. Maps.
4 1885

No. 73. Moberg, J. C. Cephalo-
poderna i Sveriges Kritsystem. 2.
Artbeskrifning. Plates 4 1885

No. 74. Eichstadt, F. Om quart-
sitdiabaskonglomeratet i Smaland och
Skane. 8 1885

No. 75. Svenonius, F. Nagraprofiler inom mellersta skandinaviens
skifferomrade. Plate. 8 1885

No. 76. Svedmark, E. Proterobas
i sodra och mellersta Sverige. 8 1885

No. 77. . Om granitons och

gneisens forhallande till hvarandra i
trakten mellan Stockholm och Norr-
telge. 8 1885

No. 78. Svedmark, E. Gabbron pa
Radmanso och angransande trakter af
Roslagen. Maps and plates. 8 1 885

No. 79. Nathorst, A. G. Nagra
ord om Visingsoserien. 8 1886

No. 80. Tornquist, S. L. Nagraiakttagelser fran sommaren 1885 ofver
omt vistade delar af lagfoljden inom
Dalarnes siluromra.de. 8" 1886

No. 81. Hoist, N. O. Berattelse om
en ar 1880 i geologiskt syfte foretagen
resa till Gronland. Map. 8 1886
- No. 82. Brogger, W. C. Ueber
die Ausbildung des Hypostomes bei
einigen skandinavischen Asaphiden.
Plates. 8 1886EUROPE SWEDEN.733SWEDEN A.

Geological Survey. Ser.C. contd.

No. 83. Fredholm, K. A. Ofver-
sigt af Norrbottens geologi inom Pajala,
Muonionalusta och Tariindo socknar.
Maps. 8 1886

No. 84. Geer, G. de. Om ettKonglomerat inom urberget vid Vestana
i Skane. Plate. 8 1886

No. 85. Nathorst, A. G. Om florani Skanes Rolforande bilningar. I.
Floran vid Bjuf Tredje (sista) haftet.
Plates. 4 1886

No. 86. Geer, Gerard de. Om
vindnotta Stenar. 8 1887

No. 87. Geer, G. de. Om Kaolinochandra vittringsrester. . . . Hogbom,
A. G. Om Forkastningsbreccior. . . .
Moberg, J. C. Kritsystem i fast Klyft
i Halland. Santesson, B. Nickel-
malm fyndigheten vid Klefva. Post,
H. v. Vtterligare om Nickelmalm-
fyndigheten vid Klefva. 8 1887

No. 88. Svedmark, E. Orogra-
fiska studier inom Roslagen. Map.
8 1887

No. 89. Praktiskt geologiska under-sokningar inom Jemtlands Ian. II.
4 1887

No. 90. Geer, G. de. Om Bar-nakal legrottan, en ny Kritlokal i
Skane. Plate. 8 1887

No. 91. Torell, Otto. Under-
sokningar ofver Istiden. III. 8 1887
No. 92. Praktiskt geologiska under-so'kningar inom Vesternorrlands Ian.
I. Lindstrom, A. Jordslagen inom
Vesternorrlands Ian i geologiskt och
agronomiskt hanseende beskrifna. 4

1888

- No. 93. Holm, G. Om Thorax-
ledernas antal hos Paradoxides Tessini.
Om forekomsten af en Cruziana i
ofyersta Olenidskiffern vid Knifvinge
i Ostergotland. Om Olenellus Kjerulfi.
Plates. 8 1888

No. 94. Svedmark, E. Om Uralit-porfyrn och Halleflintan vid Vaksala.

1888
No. 95. Lundbohm, H. Om denaldre baltiska isstrommen i sodra
Sverige. Plate. 8 1888

No. 96. Torell, O. Om aflag-ringarna pa 6'mse sidor om riksgrausen
uti Skandinaviens sydligare fjelltrakter.
8 1888

No. 97. Svedmark, E. Pyroxen-och Amfibolforande bergarter inom
sydvestra Sveriges urberg. 8 1888
No. 98. Geer, G. de. Om Skan-dinaviens vivaforandringar under
qvartarperioden. Plate. 8 1890
No. 99. Molx.-rg, J. C. Om Lias
i sydostra Skane. Map and plate. 4

1888SWEDEN A.

Geological Survey. Ser. C. contd.

- No. 100. Hoist, N. O. Om ett
fynd af uroxe i Rakneby, Ryssby,
Socken, Kalmar Ian. Plates. 8 1889

No. 101. Geer, G. de. Om isde-
larens lage under Skandinaviens begge
nedisningar, samt om forekomsten af
Rissoa parva Da Costa pa Aland. 8

1889

- No. 102. Praktiskt geologiska
undersokningar inom Jemtlands Ian.
III. Jonsson, J., and E. Henning.
Agronomiskt geologiska och agrono-
miskt vaxtfysiognomiska studier i
Jemtland. 4 1889

No. 103. Lundbohm, H. Om
granitindustrien i utlandet sarskildt
Storbritamrien. Plates. 8 1889

- No. 104. Hoist, N. O. Om en
maktig Kvartsit yngre an Olenus-
skiffern. Hogbom, A. G. Om
Kvartsit-sparagmit Somradet mellan
Storsjon i Jemtland och riksgransen
soder om Rogen. Map. 8 1889

No. 105. Lundbohm, H. Engelska
byggnadsmateriel och byggnadssatt
samt de senares tillamplighet i Sverige.
Plates. 8 1889

No. 106. Lundbohm, H. Ombearbetning af Sandsten, Kalksten och
lakskiffer i Storbritannien m. fl. st.
8 1889

No. 107. Svedmark, E. Meddel-anden om jordsto'tar i Sverige.

1890

No. 108. Johansson, C. J. (och K.
F. Dusen). lakttagelser ronande nagra
sydsvenska torfmossar. Stolpe, M.
Om orsakerna till nellstensasars upp-
komst. 8 1890

No. 109. Moberg, J. C. OmOlands Dictyonemaskiffer motsvarande
CeratopygeskifTer i Norge. Anteck-
ningar om Olands Ortocerkalk. 8 1890

No. no. Hoist, N. O. Ryoliten
vid sjoon M ien. 8 1890

No. in. Lundbohm, H. Apatit-
forekomster i Gellivare malmberg och
Kringliggande trakt. Maps and plate.
8 1890

No. 112. Sveriges Kambrisk-Siluriska Hyolithedre och Conulariidre,
af Gerhard Holm. (With an English
Summary). Plates. 4

Stockholm, 1893

No. 113. Torell, O. Apatitfore-
komsterna i Norrbottens Ian och de af
Sveriges Geologiska Undersokning
lemnade bidragen till Kannedomen
harom. 8 1890

No. 114. Fegroeus, T. Om de
losa jordaflagringarna i nagra af Norr-
lands elfdalar. Map and plate. 8

1890734APPENDIX II.SWEDEN A.

Geological Survey. Ser. C. contd.

No. 115. Mortsell, E. Resenotiser

fran det fossilforande Kambrisk-
siluriska omradet af Vesterbottens
lappmark. Holm, G. Fdrsteningar
fran Lappland, insainlade af E. Mort-
sell. Holm, G. Om forekomsten af
en Caryocrinus i Sverige. 8 1890

No. 116. Om Kvartsit-Sparagmit-

omradet i Sveriges Sydliga Fjelltrakter,
af A. G. H6glx>m. Diagrams. 8

Stockholm, 1891

No. 117. Bidrag till Kannedomen

om de Glaciala Foreteelserna i Norr-
Ijotten, af K. A. Fredholm. Map.
8 Stockholm, 1892

No. 118. Skotska Byggnadssatt for

Naturlig Sten, af Hjalmar Lundbohm.
Plate and diagrams. 8

Stockholm, 1891

No. 119. Agronomiskt - Botaniska

Studier i Norra Dalarne aren 1890
och 1891, af A. G. Kellgren. 8

Stockholm, 1892

No. 1 20. Untersuchungen liber

Fossile Holzer Schwedens, von H.
Conwentz. Plates. 4

Stockholm, 1892

No. 121. Om Mynningen II os

Situitcs, af Gerhard Holm. 8

Stockholm, 1892

No. 122. Meddelanden om Jord-

stotar i Sverige, af E. Svedmark. II.
8 Stockholm, 1892

No. 123. Anteckningar fran en i

Praktiskt syfte foretagen Geologisk
resa i Vesterbottens Lan, af Alber
Blomberg. Map. 8 Stockholm, 1892
No. 124. Studier 6'fver de GlaciolaAflagringarna i Upland af A. G. Hog-
bom. Map. 8 Stockholm, 1892
No. 125. Moberg, J. C. Om Skif-
fern med Clonograptus tenellus dess
fauna veh geologiska alder, med i tafia.
Om on nyupptackt fauna i block af
Kambrisk sandsten. Med en tafia.
Om nagra nya graptoliter fran Skanes
undre graptolitskiffer, med en tafia.
Till fragan om pygidiets byggnad hos
Ctenopyge pecten. Om un af Tri-
nucleus cosinorrhinus ang. karakter-
iserade kalkens geologiska Alder.
Plates. 8 Stockholm, 1892

No. 126. Om Berggrunden i Norr-

bottens Lan och utsigterna till Bryt-
varda Apatitforekomster Derstades, af
Fredr. Svenonius. Map and illustra-
tions. 8 Stockholm, 1892

No. 127. Apatitforekomster i Norr-

bottens Malmberg, af Hjalmar Lund-
bohm. Diagrams. 8 Stockholm, 1892
No. 128. Hogbom, A. G. Om
Marken efter Isdamda Sjoar i Jemt-
lands Fjelltrakter med Tva Taflor.SWEDEN A.

Geological Survey. Scr. C. contd.
Aftryck ur Geol. Fciren i Stockholm
Forhandl. Bd. 14, H. 7, 1892. Om
Interglaciala Aflagringar i Jemtland
Aftryck ur Geol. Friren i Stockholm
Forhandl. Bd. 15, H. i, 1893. Map
and illustrations. 8 Stockholm, 1893

No. 129. Om Stenindustrien i

Forenta Staterna, af Hjalmar Lund-
bohm. 8 Stockholm, 1893

No. 130. Bidrag till Kannedomen

om Lagerfoljden inom den Kambriska
Sandstenen, af Nils Olof Hoist. 8

Stockholm, 1893

No. 131. Praktiskt Geologiska

underscikningar inom Hallands Lan
med bidrag af Lanets Hushallnings-
sallskap utforda Genom Sveriges Geo-
logiska undersokning aren 1882-91,
I. -II. Map. 4 Stockholm, 1893

No. 132. Hjalmar Lundbohm om

Berggrunden i Vesternorrlands Kust-
rakter. A. G. Hogbom : Om Postar-
kaiska Eruptiver inom det Svenskfinsks
Urberget. Meden Tafia. A. G.
Hogbom : Om de S. K. Urgraniterna
i Upland. Plate. 8 Stockholm, 1893

No. 133. Om de Porfyriska Gang-

bergarterna i Ostra Smaland, af Otto
Nordenskjold. 8 Stockholm, 1893

No. 134. Om Hasselns Forntidaoch

Nutida Urtredning i Sverige, af
Herman Hedstrom. Map. 8

Stockholm, 1893

Miscellaneous Works.

Erdmann, E. Description de la formation
carbonifere de la Scanie. (Traducteur
J. H. Kramer.) Abridged edition.
Maps and plates. 8 1873

[Including the original Swedish work,
" Beskrifning ofver Skanes Stenkols-
forande formation, af Edvard Erd-
mann."] [F. of the series. ~\ 1872

Bortzell, A. Beskrifning ofver Besier-
Ecksteins Kromolitografi och Lito-
typografi anvanda vid tryckningen af
Geologisk Ofversigtskarta ofver Skane.
Coloured diagrams. 4 [G.] 1872

Tornebohm, A. E. En geognostisk profil
ofver den Skandinaviska Fjallryggen
mcllan ostersund och Levanger. Plate.
8 [H.] 1872

Gumsclins, O. Bidrag till kannedomen
om Sveriges Erratiska Bildningar,
samlade a Geologiska Kartbladet
"Orebro." 8 [I.] 1872

Hummel, D. Ofversigt af de Geologiska
Forhalla ndena vid Hallands As. 8
[J-] 1873

Tornebohm, A. E. Ueber die Geognosie
der schwedischen Hochgebirge. Map.
8 [K.] 1873EUROPE SWEDEN.735SWEDEN A.

Geological Survey. Miscellaneous contd.
Linnarsson, J. G. O. Om nagra For-

steninger fran Sveriges och Norges

" Primordialzon." 8 [L.] 1873

Gumrelius, O. Om mellersta Sveriges

glaciala Bildningar. Plate 8 [M.]

1874

2. Om rullstensgrus. Map. 8 1876

Hummel, D. Om Rullstensbildningar.

Maps. 8 [N.] o 1874

Gumaelius, O. Om Malmlagrens Alders-

foljd och deras anvandande sasom

ledlager. Map. 8 [O.] 1875

T6rnelx>hm, A. E. Geognostisk Bes-

krifning ofver Persbergets Grufvevalt.

Map and plates. 4 [P.] 1875

Hummel, D. Om Sveriges lagrade Ur-

berg jemfbrda med sydvestra Europas.

Map. 8 [Q.] 1875

Santesson, Henrik. Kemiska bergarts-

analyser. I. Gneis, Hallefiintgneis

(" Eurit ") och Halleflinta. Large 8

[R.] 1877

Torell, Otto. Sur les traces les plus
anciennes de 1'existence de 1'homme
en Suede. 8 [T.] [1876]

Nathorst A. G. Om en cycadekotte
fran den riitiska formationens lager vid
Tinkarp i S. Kane. Plate. 8 [U.]

[1876]

Nathorst, A. G. Nya Fyndorter for
arktiska vaxtlemningar i Skane. 8.
[V.] 1877

Linnarsson, G. Ofversigt af Nerikes
ofvergangsbildningar. Map. 8. [X.]

1875

Linnarsson, G. Om faunan i Lagren
med Paradoxides Olandicus. Plates.

8 1877

Svedmark, E. Halle och Hunnebergs
Trapp. 8 1878

Svenonius, F. V. Bidrag till Norrbottens
Geologi. Plates. 8 1880

Lo'fstrand, G. Om apatitens ib'rekomst
salt i Norrbottens Ian jemfordt med
dess upptradande i Norge. 8 1890
Systematisk Forteckning ofver offent-
liggjorda arbeten, 1862-1893. Maps.
8 Stockholm, 1894

Die Ausstellung der geologischen Landes-
Untersuchung Schwedens auf der
Weltausstellung in Wien, 1873. 8 1873
Nautisk Meteorologiska Byran, Stock-
holm Stockholm
No. i. Instruktion for Meteorologisk
logglwks fbrande. Plates. 8 1879
No. 3. Vaderleksbok. Small 8
No. 4. Instruktion for Meteorologiska
Observationers utforande vid Sven-
ska Fyrstationer. Plates. 8 1879
No. 5- Instruktion for Hydrografiska
Observationers utforande vid Svenska
Fyr- och Lots-stationer. Plates. 8
1879SWEDEN.

B. Anonymous.

Svecia, sive de Suecorum Regis Dominiis
et opibus Commentarius Politicus. 8

1631

Guide through Sweden. 12

Gothenburg, 1824

Topographiska och Statistisa Uppgifter.
[Reports on various districts, 8 numlfcrs]
viz.: 1842, 1844, 1845, 1849, 1850,
1857, 1859, and 1860. 12 and 8

Stockholm, 1842-60

Upplysningar till Geologisk Kartan (af
E. W. Olbers). Bohns Lan (7 pam-
phlets). 12 Gotsburg, 1859-66

Upprattad i Rikets ekonomiska Karteverk.
Beskrifning till Kartans, &c. . . . Upsal
Lan och Orebro Lan. Aren, 1860-68
(18 parts). 4 Stockholm, 1860-68

Guide du Voyageur en Suede et en Nor-
vege. 3rd edition. Maps. 12

Stockholm, 1874

The Traveller's Illustrated Guide for
Sweden, Stockholm, and the principal
pleasure routes in the interior. Maps
and plates. 12 Stockholm, 1875

Underdanig Berattelse om en pa Nadig
befallning ar 1875 fo'retagen Undersok-
ning af Malmfyndigheter inom Gcllivare
och Jukkasjarvi soknar af Norbottens Ian.
Maps. 4 1877SWITZERLAND.
A. Government Publications.

Bibliographic Nationale Suisse. Reper-
toire Methodique de ce qui a etc public
sur la Suisse et ses Habitants. Fasc 2 a -
2 b - 2 C - 8 ^ Berne

Fasc 2 a - Geodesic et cartes de la Suisse,
des Regions et Cantons. Public par
le Bureau Topographique Federal.
Redige par le Prof. Dr J. H. Graf

1892

Fasc 2 b - Cartes de Parcelles plus ou
moins grandes du Territoire Suisse.
Redige par le Prof. Dr J. H. Graf

1892

Fasc 2 C - Plans de Villes et de Lieux-

Habites, Reliefs et Panoramas. Redige

par le Prof. Dr J. H. Graf 1893

Census of Switzerland, ist of Decemlx;r

1870. MS. Folio.

Les Resultats du Recensemcnt
Federal du i cr Decembre 1888. Vols.
i and 2. Maps. 4 Berne, 1892-93
Statistical Bureau. Statistischer Jahr-
buch der Schweiz. Jahrgang I. -III.
Maps and plates. Small 4

Berne, 1891-93

Statistique de la Suisse. Livraisons

87, 90, 92, 94, 95-98. (1891-93.)
Mats. 4" Berne, 1893-94736APPENDIX II.SWITZERLAND A.

Survey. Ergebnisse cler Trigono-

metrischen Vermessung in der Schweiz.

Von J. Eschmann. 4 Zurich, 1840

Geodetic Commission.Online LibraryRoyal Geographical Society (Great Britain). LibrarCatalogue of the library of the Royal geographical society. Containing the titles of all works up to December 1893 → online text (page 127 of 141)