Copyright
Royal Society (Great Britain).

The celebration of the two hundred and fiftieth anniversary of the Royal Society of London, July 15-19, 1912 online

. (page 8 of 13)
Online LibraryRoyal Society (Great Britain)The celebration of the two hundred and fiftieth anniversary of the Royal Society of London, July 15-19, 1912 → online text (page 8 of 13)
Font size
QR-code for this ebook


nominibus illustraverint quosque vos incitatos coronaveritis nobis quoque
ipsis esse honori gloriaeque. Quod vos et illi tempore praeterito exemplum
tarn insigne ceteris ad imitandum proposuistis nos quidem gratiam habemus
merito infinitam. Quod ad posteros pertinet speramus, quin etiam confidimus
Societatem vestram annis cedentibus saeculisque beneficia generi toti humano
benignius etiam atque copiosius esse diffusuram. Cuius Societatis in honorem
JOHANNEM HENRICUM COMSTOCK entomologiae in Universitate nostra professo-
rem mittebamus qui illis diebus felicibus faustisque mensis lulii proximi
nostro ipsorum nomine interesset gaudii vestri particeps votorum nostrorum

interpres atque voluntatis amicissimae.

J. G. SCHURMAN, Praeses.

D. VIII K. Apr. A. D. MDCCCCXII, Ithaca ex Civitate Noveboracensi.HARVARD UNIVERSITY

UNIVERSITAS HARVARDIANA REGIAE SOCIETATI S. P. D. Societati vestrae
vetustissimae, O viri clarissimi et illustrissimi, propter res in scientia promo-
venda gestas, propter sodales, propter nummos viris excellentibus donates,
propter illas Transactiones Philosophicas laude summa atque gloria ornatae,
nostra Universitas his laetis diebus honore potius recepto quam conlato
gratulationes facit maximas. De expeditionibus vero terra marique susceptis,
de investigationibus, excogitationibus, inventionibusque ex quibus Sodales
Regiae Societatis gloriam immortalem consecuti sunt atque de omnibus rebus,
ne plura dicamus, quae hac Societate fovente naturalem scientiam auxerunt,
vobis gratulamur. Propter studium autem vestrum atque industriam in
rerum naturalium cognitione positam meritissimo ad tarn altum dignitatis
gradum pervenistis ut beneficia quae omnes cupiunt, pauci adipiscuntur inCELEBRATION ADDRESSES 75

praeclarissimos atque illustrissimos vobis conferre liceat. Nobis igitur eos
recordantibus huius Universitatis alumnos quos sodales peregrines cooptavistis
inter alios ilium qui fluminum glacialium est fluxionem mensus et hunc
quern nullum sidus umquam fefellit animum spirituraque adsumimus. Nee
de memoria excidere potest ille comes, genere Americanus, civitate Anglus,
domicilio diu Germanus, qui apud vos nummum memorialem suum instituit,
apud nos artem physicam profitendam pecuniis suis curavit. Quibus vinculis
vobiscum coniuncti gaudio laetitiaque, ita ut decet, hoc quidem tempore festo
complemur atque precamur ut qua laude per saecula peracta Regia Societas
ornata est eadem aut etiam maiore si tantum sperare licet per nova

saecula in perpetuum fruatur. Valete.

Scribendo adfuit

A. L. LOWELL, Praeses.

Datum Cantabrigiae in Aula Universitati^ Kal. lun. A.D. MDCCCCXII,
Coll Harv. CCLXXVLJOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BALTIMORE

UXIVERSITAS HOPKINSIEXSIS SOCIETATI REGALT PRO SCIEXTIA NATURALI PROMO-
VEXDA S. P. D. Nomen Societatis Regalis et gloriam illorum qui inter Sodales
vestros scientiam promoverunt quis doctorum hominum animo non percepit et
memoria custodivit ? Qua de causa vos comprobamus et vehementer laudamus
quod, festo per triduum d. XVI-XVIII mensis lulii agendo, illos sodales
celeberrimos singular! honore decoraturi estis, et voluptate afficimur non
mediocri quod nos participes esse voluistis. Ergo incluta Societas vestra quae
rescripto Caroli Secundi constituta iam natalem suum ducentesimum et quin-
quagesimum vidit nos absentes precamur ut semper novetur et augeatur.
Atque ut dies festos quos acturi estis eo quo par est honore prosequamur, ex
nostro ordine Academico GULIELMUM BULLOCK CLARK delegimus professorem
illustrem virum Geologiae peritissimum qui praesens vobis gratulandi munus
obiret et vobiscum Sodalium vestrorum memoriam debita laetitia et religione
celebraret.

Dabamus Baltimorae, Kal, lun. MCMXII.

IRA REMSEN, Praeses.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

SOCIETATIS REGALIS PRAESIDI, CONCILIO ET SODALIBUS PRAESES ET SENATUS
UXIVERSITATIS MicHiGAXEXsiUM S. P. D. Pergratae nobis sunt litterae
vestrae, viri eruditissimi, in omni scientiarum genere praeclari, quibus nos
certiores facitis vos consilium iniisse natalem vestrae Societatis illustrissimae,
quinquagesimo lustro feliciter exacto, festis sollemnibus celebrandi, et nos76 THE ROYAL SOCIETY

liberaliter invitatis ut legemus qui gaudiis vestris caerimoniisque intersit.
Adlegavimus GULIELMUM HERBERT HOBBS, professorem in nostra Universitate,
qui unus pro cunctis vestrae Societati gratuletur et vestris studiis in scientia
promovenda laetos in perpetuum successus exoptet.

HARRY B. HUTCHINS, Praeses.
ARTHUR G. HALL, Sec. Senatus.
Dabamus Annarbore, die III mensis Maii anno MCMX1I.UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA

UNIVERSITAS PENNSYLVANIENSIS SOCIETATI REGIAE S. P. D. Litteras
vestras quibus nos quoque ad natalem ducentensimum quinquagensimum
Societatis Regiae concelebrandum benevole invitastis haud cum parvo gaudio
accepimus. Vincula enim perlibenter agnoscimus quibus omnes academiae
inter se continentur, nee possumus oblivisci eum quern inter conditores nostrae
Universitatis iusto iure nominemus, Beniamin Franklin, Societatis Regiae
sodalem fuisse. Itaque, viri doctissimi, voluntati vestrae obsecuti, legato de
nostro numero electo imperavimus ut vobis festos dies merito agentibus
gratuletur et verbis nostris vobis fausta omnia precetur. Valete.

Datum Philadelphia^, mense Maio, anno Domini milensimo nongenten-
simo duodecimo.

EDGAR F. SMITH, Praefectus.

EDWARD ROBINS, Sigilli custos.UNIVERSITY OF PRINCETON, NEW JERSEY

SOCIETATI REGALI LONDINIENSI per tot annos feliciter exactos lumen scientiae
praetendenti, numen veritatis pie colenti, immo quasi soli sapientiae in caelo
refulgenti, gloriam dei in operibus manuum eius annuntianti, eo ut in fines
orbis terrae exierint mortalibus verba vestra, audita audienda oboedienda, nos
quoque qui, ut verbis Tullianis utamur, trahimur et ducimur ad cognitionis et
scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum putamus, labi autem errare
nescire decipi et malum et turpe ducimus, sodalitati vestrae illustrissimae
lustrum quinquagesimum iam iam impleturae, per praesidem ordinis nostri
academici IOANNEM GRIER HIBBEN, qui has litteras vobis adferet praesens, fausta
felicia fortunata ore more amore exoptamus Praeses Curatores Professores
UNIVERSITATIS PRINCETONIENSIS.

Dabamus Princetoniae in Aula Nassovica, Kal. lun. MCMXII.

C. W. McALPIN, Ab actis.CELEBRATION ADDRESSES 77UNIVERSITY OF WISCONSIN

To THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. THE UNIVERSITY OF WISCONSIN sends
to the Royal Society of London its congratulations on the two hundred and
fiftieth Anniversary of its foundation, a memorable event in the history of the
oldest and most noted scientific society of the English-speaking people. Its
long roll of members contains the names of many men who have initiated
great movements in science, and includes others less distinguished by whose
wisdom and labour science has become enriched. By the lives and work of
these men the Royal Society has contributed in large measure to the great
intellectual heritage of England, and through that nation to the enlightenment
and freedom of the human race. The University of Wisconsin, while gratefully
recognizing with all the world of learning this unique service, has the con-
fident belief that the Royal Society during the centuries to come will continue
its illustrious history.

CHARLES R. VAN HISE, President.AMERICAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES, BOSTON
ACADEMIA ARTIUM ET SCIENTIARUM AMERICANA PRAESIDI CONCILIO SODALI-

BUSQUE SOCIETATIS REGALIS PRO SdENTIA NATURALI PfiOMOVENDA. Omnium

orbis terrarum societatum eruditarum quae lingua Anglica utuntur matri,
filia, ipsa aetatis non spernendae, Academia Artium et Scientiarum Americana,
hoc die natali eius ducentesimo quinquagesimo plurimam dicit salutem atque
alterum sperat totidem annorum saeculum non minorem gloriam ei quam
primum attulerit, cum maiorem non possit, esse allaturum. Legatum ad vos,
viri doctissimi et clarissimi, mittit haec Academia scribam suum ab epistolis,
EDVINUM HERBERTUM HALL, Universitatis Harvardianae Philosophiae Naturalis
Professorem, qui ipse gratulationes Academiae ferat atque vobiscum Societatem
vestram fundatam concelebret. Valete.

Datum Bostomae, die XXVI mensis lunii MCMXII, in nomine Academiae
Americanae.

JOHN TROWBRIDGE, Praeses.CONNECTICUT ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

PRAESES ET Socn ACADEMIAE SCIENTIARUM ET ARTIUM CONNECTICUTENSIS
PRAESIDI CONCILIO SODALIBUS SOCIETATIS REGALIS S. P. D. lucundum
profecto et honorific um nobis accidit quod participes esse possumus laetitiae
vestrae et interesse sacris saecularibus quibus natalem vestrum celebrandum
constituistis. Animi igitur sensus qui nostro nomine coram testetur legatum78 THE ROYAL SOCIETY

ad vos misimus ERNESTUM GULIELMUM BROWN vestrae Societatis nostraeque
Academiae sodalem et in Universitate Yalensi professorem. Valete nobisque
favete.

Dabamus Novo Portu in Re Publica Connecticutensi, Id. Apr. A.D.

SIMEON E. BALDWIN, Praeses.

AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY, PHILADELPHIA

SOCIETAS PHILOSOPHICA AMERICANA S. P. D. SOCIETATI REGIAE. Vobis, viri
illustrissimi, nos ex animo gratulari liceat, quod Societas vestra, non vetus
tantum et antiqua, sed summo etiam in honore per totum orbem terrarum
merito habita, natalem ducentensimum quinquagensimum optimis hoc anno
celebratura est auspiciis. Et est cur id libentiore etiam faciamus animo.
Namque omnes ubique societates, quae ad scientiam promovendam sunt
constitutae, communi artium et scientiarum studio sunt consociatae ; Societas
autem Regia cum principalem inter omnes tenet locum, turn artioribus cum
nostra vinculis est coniuncta. Conditor enim noster, Beniamin Franklin, ipse
Societatis Regiae sodalis, cum in Terra Nova sodalitatem instituere vellet, quae
scientiam utilem, ut ipsis illius verbis utamur, promoveret, usque ab initio
Societatem Regiam oculis proponebat ut exemplum dignissimum quod
imitaretur. Ubi vero anno millensimo septingentensimo quadragensimo tertio
ex sodalitate ab illo condita, cui lunto nomen dedit, provenit Societas
Philosophica Americana, Societatis vestrae propositum atque rationem voluit
et imitari et, quoad tamen potuit, aemulari. Quae affinitatis vincula semper
artiora fiunt fiantque. Quibus de causis quasi fratres natu minores fratribus
nostris eisdem pro studiis trans Oceanum laborantibus gratulationes votaque
mittimus, et spem fovemus certissimam fore ut Societas Regia sempiterna
floreat gloria. Valete.

Datum Philadelphiae, ante diem quintum Kalendas Iidias, anno Domini
millensimo nongentensimo duodecimo.

WILLIAM W. KEEN, Praeses.

I. MINIS HAYS, Ab epistulis.

FRANKLIN INSTITUTE, PHILADELPHIA

To the President. Officers, and Fellows of THE ROYAL SOCIETY OF LONDON
for the Promotion of Natural Knowledge. THE FRANKLIN INSTITUTE OF THE
STATE OF PENNSYLVANIA for the Promotion of the Mechanic Arts extends to
you cordial greetings and sincere congratulations on the happy occasion of the
two hundred and fiftieth Anniversary of the Incorporation of your Society.
Few charters looking to the progress and welfare of peoples have resulted in
greater benefits to civilization than that granted to the Royal Society by
King Charles II, and no similar society can boast such a long and unbrokenCELEBRATION ADDRESSES 79

chain of illustrious men whose labours have done so much to unravel the secrets
of nature and subdue her forces to the uses of man. The Franklin Institute
is glad to have this opportunity to acknowledge its deep indebtedness for the
inspiration and incentive continuously derived since its founding from the
Proceedings and Transactions of the Royal Society and from the many
distinguished men who have represented the Society in America.
Philadelphia, U. S. A,, July 15, 1912.

COLEMAN SELLERS, Jr., Vice-President.

R. B. OWENS, Secretary.

CARNEGIE INSTITUTION, WASHINGTON

THE TRUSTEES AND THE INVESTIGATORS OF THE CARNEGIE INSTITUTION OF
WASHINGTON extend greeting and congratulations to the Royal Society of
London on the occasion of the celebration of its two hundred and fiftieth
Anniversary. With sentiments of admiration and gratitude for the encourage-
ment of investigation and for the contributions to knowledge which have
rendered the Royal Society of London illustrious in the annals of science,
we of the younger organization for the promotion of research tender this
tribute of appreciation to the officers and fellows of the older organization,
and wish for them and their successors a long-continued career in the
advancement of learning, understanding, and progress throughout the world.

ROBERT S. WOODWARD, President.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, WASHINGTON

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES sends its cordial greeting to the
Royal Society of London for Improving Natural Knowledge on the occasion
of the celebration of the two hundred and fiftieth Anniversary of its
foundation. The National Academy of Sciences, having been incorporated
as adviser on matters scientific by an act of the Congress of the United
States of America, desires, with the congratulations of its members, to express
their admiration and indebtedness to the Royal Society of London. Progress
has marked its life, and its contributions to science are acknowledged by the
world. The Royal Society has a heritage of historic glory which is an
inspiration to the learned body which expresses itself in a common language.
With felicitations go the earnest hopes of the Members of the Academy for
the long life and increasing achievements of the oldest scientific society in
Great Britain. The National Academy of Sciences has chosen DR. ARNOLD
HAGUE, its Home Secretary, to convey this message to the Royal Society and
to unite with representatives of other institutions of learning in celebrating
the event. In behalf of the Council and Members of the Academy.

Washington, June 3, 1912.

IRA REMSEN, President.80 THE ROYAL SOCIETYSMITHSONIAN INSTITUTION, WASHINGTON

THE SMITHSONIAN INSTITUTION AT WASHINGTON sends cordial greeting
to the Royal Society upon the occasion of the two hundred and fiftieth
Anniversary of its foundation. In compliance with the request of the
President, the Council, and the Members of the Society, the Secretary of the
Smithsonian Institution takes pleasure in designating ARNOLD HAGUE, Pn.B.,
Sc.D., LL.D., M.N.A.S., Geologist of the United States Geological Survey, as
the representative of the Smithsonian Institution at the celebration. In
offering its congratulations, the Smithsonian Institution calls to mind, with
great satisfaction, the circumstance that its founder was for more than forty
years a member of the Royal Society. The unparalleled achievements in
science, extending over two and a half centuries, which have made the name
of the Royal Society known and honoured throughout the world, are an
unfailing source of inspiration to the Smithsonian Institution in its labours for
the increase and diffusion of knowledge among men.

Attest: CHARLES D. WALCOTT, Secretary.
June the fifteenth. One thousand nine hundred and twelve.UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY, WASHINGTON

To THE PRESIDENT, COUNCIL, AND FELLOWS OF THE ROYAL SOCIETY. The
members of the UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY, admiring
followers of the illustrious men whose names adorn the records of the Royal
Society, send greetings and congratulations on the two hundred and fiftieth
Anniversary of the founding of the Society, whose activities have been the
inspiration of succeeding generations of scientific workers.

Washington, July 1912.

O. H. TITTMAN, Superintendent.WASHINGTON ACADEMY OF SCIENCES

THE OFFICERS AND THE MEMBERS OF THE WASHINGTON ACADEMY OF
SCIENCES extend greetings and congratulations to the Royal Society of
London on the occasion of the celebration of its two hundred and fiftieth
Anniversary. With the admiration of a disciple, the younger Society for the
increase of Knowledge hails the elder Society, now dignified by age and
illustrious by achievement, and wishes for it continued prosperity and renown.

FREDERICK V. COVILLE, President.CELEBRATION ADDRESSES 81BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS
AUSTRALIA

UNIVERSITY OF SYDNEY, NEW SOUTH WALES

UNIVERSITAS SYDNEIENSIS SOCIETATIS REGALIS PRAESIDI CONCILIO SODALIBUSQUE
Salutem. Gratum admodum nobis, viri doctissimi, fecistis quod nos ad
celebrandum vobiscum natalem Societatis vestrae ducentesimum quinqua-
gesimum tarn benigne invitastis. Nostra quidem laude parum indiget Societas
Regalis, cuius tot praesides et sodales scientiae naturalis, complures iam per
aetates, praeclarissima lumina fuerunt ; ita ut ea certe fundanda Rex Carolus
Secundus, qui nunquam, uti fertur, locutus est insulse, fecerit etiam sapien-
tissime. Voluntati vestrae libenter obsecuti, adlegamus ANDERSON STUART,
M.D., LL.D., Physiologiae Professorem ac Facultatis Medicinae Decanum,
qui feriis vestris intersit, quique ut semper floreat Societas vestra, teneatque
semper praecipuum ilium inter tales toto orbe terrarum societates locum
quern tot per annos fere omnium consensu obtinuit, nostro nomine optet
et precetur.

Datum Sydneiae, Nonis Maiis^ MCMXIL

H. N. MACLAURIN, Cancellarius.
ROBERT A. DALLEN, h. t. Registrarius.ROYAL SOCIETY OF TASMANIA, HOBART

THE PRESIDENT, ROYAL SOCIETY OF LONDON. Sir, The President, Council,
and Members of the ROYAL SOCIETY OF TASMANIA desire, most cordially and
sincerely, to offer to the Royal Society of London their heartiest congratu-
lations on the two hundred and fiftieth Anniversary of its foundation.
Honoured by the name of the parent Society, and working to promote its
objects in Tasmania, we join with other kindred bodies in gratefully recalling
the past of the Royal Society of London, rich in names of men who have
profoundly influenced the progress of Science, and who for such service have
gained world-wide renown. On this Anniversary not the least cause of pride
in the great work of the Society must be the thought that its methods and
ideals are animating the lives of men in parts of the world entirely unknown
to its distinguished founders. We, at this time, also recall the fact that82 THE ROYAL SOCIETY

it was at the instance of the Royal Society of London that Captain James
Cook was sent out by the English Admiralty on that voyage which led
to such remarkable results in the history of these Southern Lands, results
none the less famous in Science from the labours of Sir Joseph Banks,
afterwards your President for over forty years. The Royal Society of
London has ever been pre-eminent in promoting the highest ideals of
knowledge and truth. It has helped in a unique degree to mould the
intellectual life not only of Britain but also of Europe and the whole civilized
world. While it is impossible to estimate the enormous influence that has
radiated from it during the two and a half centuries of its existence, yet this
aspect may be specially noted : there can be no national bond stronger than
that of common scientific interest, and in carrying out its more definite
objects the Royal Society of London has also been eminently assisting to
draw closer the political and social bonds of the Empire. The Royal Society
of Tasmania names as its delegate and representative to convey this greeting,
GREGORY SPROTT, M.D., Member of the Council. Signed on behalf of the
Council and Members of the Royal Society of Tasmania.

HARRY BARRON, President.

GAM. H. BUTLER, Chairman of the Council
Hobart, May, 1912.ROYAL SOCIETY OF VICTORIA, MELBOURNE

THE PRESIDENT, COUNCIL, AND MEMBERS OF THE ROYAL SOCIETY OF VICTORIA,
a humble but aspiring unit of the body of seekers after knowledge, send hearty
greetings to the Royal Society of London, its great mother and prototype, on the
completion of the 250th year of its valuable life. The faithful work of many
devoted students of nature in the London Society has brought fresh light into
countless dark places, and the stimulus given by them, rolling like a wave to the
remotest corners of the British Empire, inspires distant workers in the fields
of science with energy and hope to new endeavours. The Royal Society of
Victoria gratefully acknowledges its debt to these noble men, and ventures to
trust that the efforts of its own members to emulate the work of the parent
Society may have added some vigour to the growth of the Tree of Knowledge,
that by continuing so to do it may be for ever weaving fibres of kinship that
shall assimilate its results ever more closely to those of its illustrious progenitor.
By order of the Council :

J. R. HOGG, Fellow of the Royal Society of Victoria, Delegate
to the Meetings celebrating the 250th anniversary of the
foundation of the Royal Society of London.

July, 1912.CELEBRATION ADDRESSES 83

CANADA
M c GiLL UNIVERSITY, MONTREAL

To THE ROYAL SOCIETY on the occasion of the celebration of the two
hundred and fiftieth Anniversary of the beginning of a career in the course
of which it has won world-wide fame for the great benefits it has conferred
on mankind by the advancement of scientific knowledge and the practical
application of that knowledge to the needs of human life M c GiLL UNIVERSITY
sends heartiest greetings and best wishes for continued prosperity and
usefulness.

STRATHCONA, Chancellor.

W. PETERSON, LL.D., D.LITT., PrincipalUNIVERSITY OF TORONTO

CANCELLARIUS ET SENATUS UNIVERSITATIS TORONTONENSIS PRAESIDI CONCILIO
ETSODALIBUS REGALE SOCIETATIS LONDINI S. P. D. Gratulamur vobis, viri illu-
strissimi, vos annum ducentesimum quinquagesimum a Regali Societate inau-
gurata feriis saecularibus celebrare. Gratias agimus quod nos, ut feriis vestris
per vicarios adsimus, invitastis et, ut gratulationem nostram ad vos ferat,
ROBERTUM ALEXANDRUM FALCONER, M.A., LL.D., D.Lrrr., C.M.G., praesidem
nostrum, constituimus et delegavimus. Quod quidem a nobis vos summo iure
impetratis. li enim qui in hac Universitate cognitioni rerum naturae operam
dant quorum e numero quattuor sunt Sodales Regalis Societatis exempla,
quae vestra Societas praeposuit, sequuntur et imitantur. Nee enim gloria
vestra apud Britannos solum viget et apud exteras nationes quae angusto mari
a Britannia dividuntur. Multum quoque hoc Septentrionali orbe valetis.
Haud immerito. Viris enim paene divinis qui vestra gerunt et semper
gesserunt, eum, quo mine utimur, ordinem rerum et cultum acceptum referre
possumus. Illi enim prima clara voce praedicant ilia Baconiana: Artes et
scientias per experimentationem solum et observationem promoveri : scientiam
et potentiam humanam in idem coincidere.

W. R. MEREDITH, Cancellarivs.

JAMES BREBNER, Registrants.
D. ex Aede Academ. Toronton., Id. lun., MCMXII.

G 284 THE ROYAL SOCIETYNOVA SCOTIAN INSTITUTE OF SCIENCE, HALIFAX, N.S.

SOCIETATIS REGALIS PRAESIDI CONCILIO SODALIBUS SOCIETAS SCIENTIARUM
QUAE IN NOVA SCOTIA EST S. P. D. Societas pro Scientia Natural! promovenda,
quae in Nova Scotia est, partem aliquam habere cupit in gratulationibus,
quae nunc ex omnibus regionibus in quibus sedem invenerit Scientia, vobis
offeruntur, quod mox natalem ducentensimum quinquagensimum vestrae
Societatis celebraturi estis. Splendide quidem Societas Regalis stimulando
et propagando assidue continenterque per tot saecula scientiarum studio
se praestitit cum primam turn inclutissimam inter societates quae in imperio
nostro Scientiam colunt ; et iuste, inter multa alia, gloriari potest in societa-
tibus quae eisdem studiis se dederunt, quae permultae ubicunque terrarum
homines lingua Anglica utuntur, diffusae sunt ; nam huic uni hae omnes
originem suam debent. Semper viam monstret Societas Regalis atque in
scientia promovenda et propaganda et civitatis necessitatibus adhibenda
semper sit princeps.

Datum Halifaxiae, Kalendis luliis MCMXII.

W. L. BISHOP, Praeses.
HARRY PIERS, Secretarvus.INDIA

UNIVERSITY OF BOMBAY

To THE PRESIDENT, COUNCIL, AND FELLOWS OF THE ROYAL SOCIETY or
LONDON, on the occasion of the 250th Anniversary of the Constitution
of the Society by Royal Warrant. THE UNIVERSITY OF BOMBAY, in accepting
the invitation of the President, Council, and Fellows of the Royal Society
of London to send a delegate to the celebration of the two hundred and
fiftieth Anniversary of its constitution by King Charles II, desires to convey
through its representative, DR. F. G. SELBY, M.A. (Oxon.), LL.D. (Bom.),
its cordial felicitation, and to express its sympathetic interest in the historical
commemoration of one of the most important events in the history of
scientific inquiry in any part of the world. In the University of Bombay,
as in every other seat of learning and research, the influence of the Royal
Society has been a stimulus to investigation and interpretation in many


1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13

Online LibraryRoyal Society (Great Britain)The celebration of the two hundred and fiftieth anniversary of the Royal Society of London, July 15-19, 1912 → online text (page 8 of 13)