Copyright
Scotland). Library New College (Edinburgh.

Catalogue of the printed books and manuscripts in the library of the New College, Edinburgh online

. (page 107 of 199)
Online LibraryScotland). Library New College (EdinburghCatalogue of the printed books and manuscripts in the library of the New College, Edinburgh → online text (page 107 of 199)
Font size
QR-code for this ebook


analysis exegetica... Praefatio continet narra-
tionem et examen breve septem, quae celebran-
tur, periodorum Novi Testamenti. Editio al-
tera, cum animadversionibus quibusdam ad
censuram in praefationem hanc nupereditam.
Trajecti ad Ehenum, 1699. 4
Scripturariae exercitationes ad quinque et vi-
ginti selecta loca Veteris Testamenti. Argu-
menta quaedam praecipua, de Chami culpa et
Canahanis maledictione, Hesavi servitute sub
Jacobo, bello Hamalekitico, quarti praecepti na-
tura, serpentinorum morsuum sanatione mira,
Jardenis transitu lisraelitico, solis lunaeque
statione, umbrae Solaris regressu, Satana Jo-
bum affligenti, &c. paulo plenius exponuntur,
et quorundam textuum analyses exegeticae
miscentur. Amstel, 1709. 4

. Scripturariae exercitationes ad quinq\ie et vi-
ginti selecta loca Novi Testamenti. Argumen-
ta quaedam praecipua, de Nazorae appellations
a Prophetis Messiae tributa, minoris in regno
coelorum magnitudine prae Johanne Bapt.,
mandate parentes honorandi per traditiones
Judaicas violate, ignorantia diei novissimi uni-
versali et durante, obtenebratione solis apud
Christi crucifixionem extraordinaria, sex et
quadraginta annis aedificationis templi, da-
tione vitae a Patre facta Filio, Abrahamico
visu diei Christi, Judae exclusione a Ccena Do-
minica, jure gladii a Judaeis per Romanes ab-
lato, itinere Sabbathi inter Jerusalem et mon-$08MARCUS-MARESIUS.tern Oliveti, tempore et loco effusi super Apos-
tolos Spiritua, &c. paulo pleniua exponuntur.
Accedit oratio funebria in obitunl Heriuanni
Witsii. Amstel., 1710. 4

Sylloge diaaertationum philologico-theologica-
rum, ad select os quoadam textua Veteria Tes-
tamenti. Argumenta praecipua, de Shalem
Melcitaedeciana, circumciaione Taipporica, vea-
titu annuo Pontificia, hirco Hazazelis, inceatu
vetito, divini nominia interdicto, liaraeliticia
jubilceis, aynedrii magni originibua, Corachi
nistoria, Propheta aimili Moaia, divortiorum
lege, Jiphtachi voto, Hendorica pythoniaaa,
&c. paulo pleniua exponuntur, et quorundam
Paalmorum analyses exegeticae miscentur.

Lugd. Batav., 1717. 4

Sylloge dissertationum philologico-theologica-
rum, ad aelectoa quoadam textua Novi Teata-
menti. Qua aunt de tempore nati Christi,
literia punctiaque Hebraeorum, parabolia evan-
gelicia, clavibua regni coelorum, Eccleaia au-
dienda, aquilia ad cadaver congregandis, dolo-
ribua et clamoribus Christi patientis, genera-
tione nova ex Spiritu, praeexistentia animae
Christi conficta, Sabbatica Mosis lectione in
Bynagogis, typis, traditione Satanae, Chriato
redivivo a Cepha et Paulo viso, (dr^ioftci-^lix.
et raptu coeleati Pauli, anathemate maran-
atha, allegorumenia, &c. Accedit oratio aca-
demica, de Mosaica visione dumeti ardentis
et non consumpti. Rotter odami, 1721. 4

Fascicuhis dissertationum philologico-exegeti-
carum, ad selectoa textua Veteria Teatamenti.
Argumenta pnecipua, de labii confuaione Ba-
belica, Sodomae excidio, aquia lustrationis,
Jerichuntia occupatione, Shemsonis ortu vita
et morte, Seraphim, Cherubhim, Michaele et
Gabriele, &c. paulo plenius exponuntur, Psal-
morumque quorundam et vaticiniorum alio-
rum illustrium de Messia analyses exegeticae
cum vindiciis juatis miscentur.

Lugd. Batav., 1725. 4

Fascicuhis dissertationum philologico-exegeti-
carum, ad selectos textus Novi Teatamenti.
Argumenta praecipua, de successiva conduc-
tione operarionim in vinea, cmcifixionis usu
apud Judaeos, decem virginum parabola, die
habiti a Judaeis et Christo paschatia ultimi,
exitu Judae, paedobaptismi decentia, duplici
gaUicinio apud Petri abnegationem, sudore
Christi sang\iineo, latrone converse, admiranda
piscina Bethesdae, sanctitate infantum Chris-
tianorum, senioribus non laborantibus in ver-
bo, &c. paulo plenius exponuntur.

Lugd. Batav., 1727. 4

Historia paradisi illustrata libris quatuor. Qui-
bus non tantum loci istius plenior descriptio
exhibetur, sed et hominis integritas, lapsus,
ac prima restitutio declarantur, secunduni Ge-
nesios capita ii. et iii. Accedit oratio acade-
mica de propagati Christianismi admirandis.
Amstel., 1705. 4

Historia exaltationis Jesu Christi, illustrata
tribus libris... Lugd. Batav., 1729. 4

Expectatio gloriae futiirse Jesu Christi, illus-
trata libris tribus... Lvrfd. Batav., 1730. 4MARCUS (BEXJAMIX), Teacher of (he hl>j lan-
iiiKt'j'.*.- Mykur Ha\i-ui... .Mistranslations and
(litlicult passages of the Old Testament... cor-
rected and explained in an eaay and familiar
manner. With observations from the Chal-
daic reading ; and alao aome views of the fol-
lowing Hebrew commentators : Baal Hatoo-
rim, Raahi, Aben Ezra, Rudakh, Ralbak, Av.
&c. It.'l.rut, 1853. 12

MARCUS (JOHN P.). The purity of divine wor-
ship advocated, and will-worahip condemned.
Part i. Liverpool, 1858. 12

MARCUS (MosEs), Curate of Brigstockcum-Sta-
nion, Northamptonshire. A grammar of the
Hebrew language, with points.

London, 1825. 8

MARDON (BENJAMIN), Minister of the Unit"
church, Glasgow. A letter to the Rev. Dr
Chalmera, occasioned by hia notice of Unita-
rians, in the appendix to hia aermon on the
death of the Princess Charlotte. To which is
subjoined, a statement of the evidence for Sir
Isaac Newton's Unitarianism.

Glasgow, 1818. 8

MARESIUS (SAMUEL), Minister at Groningen.
Dissertatio de Antichristo, qua expenditur et
refutatur nupera commentatio ad illustriora ea
de re Novi Testamenti loca, Hugonis Grotii
credita ; simulque Ecclesiarum reformatarum
sententia de Antichristo Romano defenditur
et confirmatur. Amstel., 1640. 8

Concordia discors et Antichristus revelatus ;
id est 111. viri Hugonis Grotii Apologia pro
Papa et Papismo, quam pra?textu concordiae in-
ter Christianos sarciendje exhibet illius appen-
dix ad interpretationem locorum Novi Testa-
menti de Antichriato, modeste refutata duobus
libris. Liber primus. Amstel., 1642. 8

Defensio pietatis et aynceritatia optimatum
Sylvae-Ducenaium in negotio aodalitatis quae a
B. Virgine nomen habet, teatibua veritate et
charitate. Sylvce-Ihicense, 1643. 12

Biga Fanaticorum eversa ; sive diasertationes
duae theologicas, quarum prior continet vindi-
cias pro S. S. Trinitatis mysterio, adversus
epistolam Andreae Dudithii Quinquecclesien-
sis Episcopi ; posterior exhibet refutationem
xxviii. objectionum D. N. N. contra varia re-
ligionis Christianse capita.

Groningce, 1647. 12

Theologize elenchticae nova synopsis ; aive in-
dex controversiarum fidei ex aacris Scripturia,
a Jacobo Tirino Jesuita concinnatus, et cen-
sura perpetua, auctus, emendatus et refutatus.
2 torn. Groning&, 1648. 4

Hydra Socinianismi expugnata : sive Johannis
Volkelii Misnici, De vera religione (ut falsb
inscribuntur) libri quinque : quibus praefixus
est Johannis Crellii Franci (ejusdem comma-
tis) liber de Deo et ejus attributis, ita ut
unum cum illis opus (integrumq ; Socinianae
impietatis systema) constituat : cum eorundem
refutatione exacta per additas annotationes et
censuras necessarias. 3 torn.

Grmiingce, 1651-62. 4

ETTI^KTI; theologica et arnica ad qusestionesMARET MARLORATUS.509de gratia et redemptions universal!. Pars
prior ; opposita primse parti Apologise nuper
in Belgio editae adversus Ecclesiarum et Scho-
larum Belgicae Fcederatse constantem senten-
tiam. Groningce, 1656. 4

Examen theologicum quatuor insignium quses-
tionum, De Episcoporum origine, clericorum
jurisdictione temporali, divortiis, annihilatione
mundi : oppositum earum decision! prseposte-
rse per R. V. D. Joannem Prideaux, nuperum
Episcopum Wigorniensem.

Groningae Frisiorum, 1657. 8

Joanna Papissa restituta : sive animadversiones
et annotationes historicse ad Davidis Blondelli
...librum posthumum, anno superior! editum
Amstelsedami sub hoc titulo, De Joanna Pa-
pissa, sive famosse quaestionis, An foemina
ulla inter Leonem IV. et Benedictum III.
Romanos Pontifices media sederit, ' Ava,x.^iai^.
His additur, brevis refutatio prsefationis apo-
logeticae quam Anacrisi praefixit Stephanus
Curcellaeus, illius editor ; et appendicis loco,
dissertatio theologica pro S. S. Trinitate eidem
Curcellseo antitrinitario opposita.

Groningce JrwiortMi, 1658. 4

Another copy.

Collegium theologicum ; sive systema breve
universe theologise ; comprehensum octode-
cim disputationibus collegialiter olim habitis
in academia provinciali illustrium ac PP. or-
dinum Groningse et Omlandise.

Groningce Frisiorum, 1659. 4

Another copy. [Wants title.]

Defensio fidei Catholicae et orthodoxae, de sa-
cro-sancta Trinitate, peccato originali, salute
per solum Christum, justificatione ex illius
tide, opposita quaternioni Stephani Curcellaei,
Socmiani, de his quatuor capitibus adversus
Maresium conscripto... Groningce, 1662. 4

Another copy.

MARET (L'abbe" H.-L.-C.). Essai sur le Pan-
theisme dans les societes modernes. Troisieme
Edition. Paris, 1845. 8

MARGAROT (MAURICE).* The trial of M. M.,
delegate from London, to the British conven-
tion, before the high court of justiciary, at
Edinburgh, on the 13th and 14th of January,
1794, for sedition. Robertson's edition.

.EtKn.,[1794]. 8

MARGOLIOUTH (Mosss), Incumbent of Glasne-
vin. The fundamental principles of modern
Judaism investigated ; together with a me-
moir of the author, and an introduction : to
which are appended, a list of the six hundred
and thirteen precepts : and addresses to Jews
and Christians. With a preface by the Rev.
Henry Raikes, A.M. London, 1843. 8

MARHEINECKE (PHILIPPUS), Professor of theo-
logy in the university of Berlin. Institutiones
symbolicae doctrinarum Catholiconim, Protest-
antium, Socinianorum , Ecclesiee Graecse, mi-
norumqiie societatum Christianarum summam
et discrimina exhibentes. Editio altera.

Berolini, 1825. 8

Editio tertia. Berolini, 1830. 8

Another copy.Die Reform der Kirche durch den Staat.

Leipzig, 1844. 12

MARIA ***. * Memoir of Maria ***, a convert-
ed Jewess. 2d ed. London, 1841. 12

MARIA, Virgo. Fasti Mariani cvm divorvm
elogiis in singvlos anni dies distribvtis. Ser. mo
Electori Maximiliano vtrivsque Boiariae dvci
nvper consecrati. Editio vltima. [Per Andre-
am BRUNNERUM.] Lvgdvni, 1652. 12

MARIA (ANTERUS), a S. Bonaventura, ordinis
discalceatorum S. Augustini. Ponderationea
in Psalmos juxta multiplicem divinarum Scrip-
turarum sensum. In quibus prsecipufe ad morea
informandos plurimi conceptus affirmantur,
eximiorum authorum sententiis k propriis fon-
tibus hausti roborati, divinis insuper, huma-
nisque historiis, atque copiosissima sanctorum
Patrum eruditione dicatse ; nee non nobilium
poetarum carminibus exornatae. 3 torn.

Liigduni, 1673. fol.

MARIE-ANTOINETTE D'AUTRICHE [ JEANNB
LOUISE HENRIETTA GENET], Queen of France
and Navarre. * Memoirs of the private life
of M. A. To which are added, recollections,
sketches, and anecdotes, illustrative of the
reigns of Louis XIV., Louis XV., and Louis
XVI. By Madame Campan. 2 vol.

London, 1823. 8

MARKHAM (GERVASE). Markham's master-
piece : containing all knowledge belonging to
smith, farrier, or horse-leach, touching the
curing of all diseases in horses. Divided into
two books. The first, containing all cures
physical. The second, all belonging to Chi-
rurgery. The 21st impression. To which is
now added, The countryman's care for curing
diseases in smaller cattle. Also the compleat
jockey, &c. London, 1734. 4

MARKS (RICHARD), Vicar of Great Missenden,
Bucks. Familiar questions intended for the
junior classes of Sunday schools. 2d ed.

London, 1823. 12

Morning MEDITATIONS. 1825

The Retrospect ; or, review of providential
mercies : with anecdotes of various characters,
and an address to naval officers. [By ALIQUIS].
Pseud. 13th ed. London, 1828. 12

MARLBOROUGH, DUKE OF. S'ee John CHURCH-
HILL.

MARLORATUS (AUGUSTINUS). Genesis, cum
Catholica expositione ecclesiastica, id est, ex
universis probatis theologis...excerpta.

[Pan's], 1562. fol.

Liber psalmorum Davidis, cum catholica expo-
sitione ecclesiastica. Cantica ex diversis Bibli-
orum locis, cum eadem expositione.

[Paris], 1562. fol.

Esaise prophetia, cum catholica expositione
ecclesiastica. [Paris], 1564. fol.

Thesaurus S. Scripturse propheticse et aposto-
licse, nominum, verborum, &c. qiue in S. Bib-
liis continentur summam complectens ; ab A.
M. ex S. Script, primum collectus, deinde per
Guil. Feujniereium digestus...

Geneva, 1613. 8

Novi Testamenti catholica expositio ecclesias-610MARMONTEL MARSHtica. Ex probatis theologis, quoa Dominus
Ecclcsitu sine diuursis in locia dedit, exc./i j.t.i
et diiigentcr cuncinnata...Editio sujtim;i.

*. I., 1620. fol.

MARMONTEL (JEAN FRA^OIS). Contes mo-
raux. 3 torn. Paris, 176.">. 1 ~

Moral tales. 3vol. 3ded. London, 1781. 12

Belisariua. To which are added, fragments of
moral philosophy, by the same author, in three
essays, never before translated. I. Of glory.
II. Of the great. III. Of grandeur.

JSdin., 1767. 12

Les Incas, ou la destruction de 1'empire du
Pe*rou. Revu et corrige' d'apres les meilleures
Editions de Paris, par Vincent Wanostro<Mt.

Londres, 1814. 12

MARNOCH. Address of the parishioners of
Marnoch to the parishioners of the seven sus-
pended ministers of the Presbytery of Strath-
bogie. Edin., [1839.] 8

Letter to the people of Marnoch. 1841.

Aberdeen, 1841. 8

Another copy.

Address from the parishioners of Marnoch to
the Christian people of Scotland, 25th January,
1841. s. I., 1841. 4

The Marnoch intrusion. [Republished from
the Aberdeen Banner.] Edin., 1841. 8

Another copy.

MAROT (CLEMENT). Les Pseaumes de David
mis en rime Fran9oise par C. M. et Th. de
BEZE. 1661. See BIBLES FRENCH. B.

MAR-PRELATE (MARTIN). An epistle to the
terrible priests of the convocation house : by
Martin Mar- Prelate, Gentleman. Re-printed
from the black letter edition with an introduc-
tion and notes. [Puritan discipline tracts.]

London, 1842. 12

Second edition. London, 1843. 12

An epitome of the first book of Dr John
Bridges' Defence of the government of the
Church of England, and ecclesiastical matters.
By M. M. Re-printed from the black letter
edition, with an introduction and notes. [Ibid. ]

London, 1843. 12*

Another copy.

* Pap with a hatchet ; being a reply to Martin
Mar-Prelate. Re-printed from the original
quarto edition, with an introduction and notes.
[Ibid.] London, 1844. 12

Another copy.

Hay any worke for Cooper : being a reply to
the " Admonition to the people of England"
[by Bishop Cooper]. Re-printed from the
black letter edition, with an introduction and
notes. [Ibid.] London, 1845. 12

Another copy.

* An almond for a parrot ; being a reply to
Martin Mar-Prelate. [By Thomas NASH.]
Re-printed from the black letter edition, with
an introduction and notes. London, 1846. 12

Another copy.

MARRIAGE. A vindication of marriage, as so-
lemnized by Presbyterians, in the North of
Ireland. Wherein, 1. Their principles, prac-
tice, and reasons thereof, are candidly shown,with the causes of their non-conformity to the
form prescribed in the liturgy. 2. The lili-l*
exhibited against ministers and people, in tliu
official courts, examined and answered. 3. And
such marriages proven to be agreeable to Scrip-
ture, light of nature, laws of nations, and cus-
toms of other reformed Churches, and not in-
consistent with the civil laws of this land ; and
therefore lawful, tho' not canonical. By a
minister of the Gospel ; [John MACBRIDE].

. I., 1702. 4

Another copy.

Heads of objection to the marriage affinity bill.

Edin., s. a. b

Reasons assigned by an elder of the Free
Church for declining to sign a petition to par-
liament against a bill for legalising marriage
with the sister of a deceased wife. [With
supplement.] Glasgow, 1853, 54. 8

Why should the present attempt to change the
law of marriage be resisted 1 [Tracts of Mar-
riage law defence association. No. 3.]

London, s. a. 12

Voices of the public press. July 27, 1858.
[Ibid. No. 6.] London, s. a. 12

Plain remarks on the twenty- three (alleged)
facts, urged by those who would alter the law
forbidding marriage with a deceased wife's
sister. [Ibid. No. 7.] London, . a. 12

Remarks on Dr M'Caul's plea, from Lev. xviii.
18, for marrying a deceased wife's sister ; in a
letter to the Dean of Westminster, by a mem-
ber of the committee. [Ibid. No. 8.]

London, s. a. 12

Opinions against marriage with a deceased
wife's sister, by a member of the House of
Commons. [Ibid. No. 9.] London, s. a. 12

Judgment of the House of Lords, 18th March,
1861, Brook v. Brook. [Ibid. No. 11.]

London, s. a. 12

Second annual report [of Marriage law defence
association], 1861. London, s. a. 12

MARROW CONTROVERSY. The controversie
concerning the Marrow of modern divinity.
Considered in several familiar dialogues. [By
James HOG.] Edin., 1721, 22. b

The sober verity, in a conference between tw o
countrymen. [Imperfect.] [Edin.], 1722. 8

A full and true state of the controversy, con-
cerning the Marrow of modern divinity, as de-
bated between the General Assembly, and se-
veral ministers in the year 1720 and 1721.

Glasgow, 1773. 8

Another copy.

MARSDEN (JOHN BUXTON), M.A., Hector of
Tooting, Surrey. Sermons.

London, 1834. 8

The history of the early Puritans : from the
Reformation to the opening of the civil war in
1642. 2d ed. London, 1853. 8

The history of the later Puritans : from the
opening of the civil war in 1642, to the ejec-
tion of the non-conforming clergy in 1662.
2d ed. London, 1854. 8

MARSH (ANNE). The Protestant reformation in
France ; or, history of the HVGOXOTS. . 1847MARSH MARSHALL.611MARSH (EDWARD GARRARD), M.A., Vicar of
Aylesford. The Christian doctrine of sanctifi-
cation considered in eight sermons, preached
before the University of Oxford, as the Bamp-
ton lecture, for the year 1848.

London, 1848. 8

MARSH (HERBERT), D.D., Bishop of Peterbo-
rough. Letters to Mr Archdeacon Travis, in
vindication of one of the translator's notes to
Michaelis's Introduction, and in confirmation
of the opinion, that a Greek Manuscript, now
preserved in the... University of Cambridge, is
one of the seven, which are quoted by R. Ste-
phens at 1 John, v. 7. With an appendix con-
taining a review of Mr Travis's collation of
the Greek MSS. which he examined in Paris,
&c. Leipzig, 1795. 8

A dissertation on the origin and composition
of our three first canonical Gospels.

Cambridge, 1801. 8

- Letters to the anonymous author of remarks
on Michaelis and his commentator, relating
especially to the dissertation on the origin and
composition of our three first canonical Gos-
pels. London, 1802. 8

- * The evidence for the authenticity and divine
inspiration of the Apocalypse stated ; and vin-
dicated from the objections of the late Profes-
sor F. D. Michaelis, in letters addressed to
the Rev. Herbert Marsh, B.D.

Lond-on, 1802. 8

A course of lectures containing a description
and systematic arrangement of the several
branches of divinity : accompanied with an
account, both of the principal authors, and of
the progress, which has been made at different
periods, in theological learning. Part i.

Cambridge, 1809. 8

The question examined, Whether the friends
of the Duke of Gloucester in the present con-
test are enemies of the Church.

Cambridge, 1811. 8

A defence of "The question examined, Whe-
ther the friends of the Duke of Gloucester are
enemies of the Church." Being a reply to an
anonymous pamphlet, and an anonymous hand-
bill. Cambridge, 1811. 8

An appendix to the " Comparative view of the
Churches of England and Rome." Containing
some explanatory notes on Chiirch authority ;
the character of schism ; and " the Rock," on
which our Saviour declared that he would
build his Church. Cambridge, 1816. 8

A comparative view of the Churches of Eng-
land and Rome. 3d ed. With an appendix.
[For contents of the appendix, see preceding
entry.] London, 1841. 8

Lectures on the criticism and interpretation of
the Bible, with two preliminary lectures on
theological study and theological arrangement.
A new edition. To which are now added, two
lectures on the history of Biblical interpreta-
tion. Cambridge, 1828. 8

Another edition. London, 1842. 8

- Another copy.

Lectures on the authenticity and credibility ofthe New Testament ; and on the authority of
the Old Testament : with an appendix, con-
taining, I. A summary statement of the prin-
cipal evidences for the divine origin of Chris-
tianity. II. An essay on the usefulness and
necessity of theological learning to those who
are designed for holy orders. III. The au-
thenticity of the five Books of Moses A'indi-
cated. New edition. London, 1840. 8

MARSHALL (ANDREW), D.D., Minister of the
United Secession Church, Kirkintilloch. Eccle-
siastical establishments considered : a sermon,
preached 9th April, 1829, inGreyfriar's church,
Glasgow. 2d ed. Glasgow, 1829. 8

Ecclesiastical establishments farther consider-
ed. Glasgow, 1831. 8

Another copy.

* Review of Marshall's sermon on Ecclesiasti-
cal Establishments. Glasgow, 1829. 8

A letter to the Rev. Andrew Thomson, D.D.,
occasioned by a review in the Edinburgh Chris-
tian Instructor for August, 1829, on the sub-
ject of ecclesiastical establishments.

Glasgow, 1830. 8

Meditations for the Reform jubilee : an ad-
dress, delivered at Kirkintilloch, 24th August,
1832, the day observed as a jubilee, on account
of the passing of the Reform bill.

Glasgow, 1832. 12

Calumny refuted : being some observations on
the late pamphlet of Anglo-Scotus.

Glasgow, [1835]. 12

On the Scriptural method of supporting Chris-
tianity. Edin., [1835]. 12

Zion's deliverance from unrighteous exactions
essential to her peace : A sermon, preached in
Wellington Street church, Glasgow, 25th Sep-
tember, 1837, at the opening of the United
Associate Synod. Glasgow, 1837. 8

The only security against increasing Popery :
a discourse, delivered in Bristo street church,
Edinburgh, 20th January, 1839.

Edin., 1839. 12

The death of Christ the redemption of his peo-
ple ; or, the atonement regulated by the divine
purpose. Edin., 1842. 8

The Catholic doctrine of redemption vindi-
cated ; or, modern views of the atonement,
particularly those of Dr Wardlaw, examined
and refuted. Glasgow, 1844. 8

MARSHALL (BENJAMIN), M.A., Rector of Naun-
ton. A chronological treatise upon the seventy
weeks of Daniel, wherein is evidently shewn
the accomplishment of the predicted events,
in a particular disquisition upon the three
latest hypotheses published, among us, by
Bishop Lloyd, Dr Prideaux, and Mr Lancas-
ter. London, 1725. 8

MARSHALL (GEORGE), Minister of Sressay. A
sermon on Isaiah, Iv. 10, 11, preached at the
Zetland Bible society, June 26, 1817.

Edin., 1817. 8

MARSHALL (HENRY), Deputy-inspector general
of army hospitals. Contribution to a natural
and economical history of the Coco-nut tree.

Edin., 1836. 8MARSHALL MARS1L\LL.MARSHALL (ISABELLA), afterwards Mrs Isabella

GRAHAM.
MARSHALL (JAMES), formerly minister of the

Totlionth i-/i i/ ;r/i , A'/Mi 'JH/V//I, ami l-i.tt>rlii in-
cumbent of Christ church, ('(if ton. A sermon
[on Luke, xii. 40] preached in Glasgow, on the
4th of March, 1827, after the interment of the
Rev. Alexander Ranken, D.D.

Glasgow, 1827. 8

Sermon on cruelty to animals, preached in the
High church of Edinburgh, 14th June, 1829.

Edin., 1829. 12

Another copy.

- Early piety, illustrated in the life and death
of a young parishioner. Fifth thousand.

frl'm., 1838. 12 3

Inward revival : or, motives and hindrances
to advancement in holiness. 2d ed.

Edin., 1840. 8

* A memoir of the Rev. J. M. Compiled by
his son, the Rev. James Marshall, Exeter Col. ,
Oxford. London, 1857. 8

- Another copy.

MARSHALL (JAMES). Two sermons preached
to the congregation of Firth and Stennes, Ork-
ney, by the Rev. J. M., presentee to those
parishes. Edin., 1844. 4

MARSHALL (JOHN), Minister of St Peter's Epis-
copal chapel, Kirkaldy. Letter to Sir George
Sinclair, Bart. M.P., in reference to certain
speeches delivered in the Assembly rooms,
Edinburgh, on Thursday evening, Dec. 20,
1838, in commemoration of the Glasgow As-
sembly of 1638. Edin., 1839. 8

Another copy.

Who are the ministers of Christ under the
Gospel dispensation / answered, in two ser-
mons, preached in... Dundee, 1841. Address-
ed to the consideration of those persons who
take an interest in the points of discussion
which are at present agitating the ecclesiasti-
cal establishments of England and Scotland.

Edin., 1841. 8

MARSHALL (NATHANAEL), D.D., Canon ofOnline LibraryScotland). Library New College (EdinburghCatalogue of the printed books and manuscripts in the library of the New College, Edinburgh → online text (page 107 of 199)