Copyright
Sheffield (Yorkshire: Parish).

The parish register of Sheffield in the county of York (Volume 68) online

. (page 3 of 30)
Online LibrarySheffield (Yorkshire: Parish)The parish register of Sheffield in the county of York (Volume 68) → online text (page 3 of 30)
Font size
QR-code for this ebook


viij<* Georgius fil' Georgii Beale
ixo Anna fil' Joh'is Offerton Ipo-S^ efids]

xo Hellen' Dawson et Margareta fil' Rob'ti Dore
xjo Margareta fil' Lewis Denton
xiijo ffranciscus Ratcliffe et Margareta ux' Nich'i Rawood
xvjo Anna fil' Michael' Wright et Sara fil' Marie Eyre p're putatiuo

Rob'to Rockley
xvij" Elizabeth' ux' Ric'i Bartin et Ehzabeth' fii' Rici Simesoaf28 Sheffield Register

xixo Infans fil' Georgii Brodebent

xxo ffrancisca ux' Nich'i Robuck et Alicia fil' Rob'ti Webster
xxj« Ed'r'us fil' Rob'ti Taylor, Sara fil' Rad'i Turner et Will'us f

Nich'i Robuck
xxv" Robertus Cutt
xxA-ij *^ Anna ux' Thome Skargell
xxviijo Hellena fil' Wiiri Lee
Martio

jo Infans fil' Godfrid' fiirth
ijo WiU'us fir Lawrencii Pearson
iijo Anna fil' Ed'r'i Wigfall et Jana fil' Roberti Webster
iiijo Will'us Longbottome
vjo Will'us Hardy

ixo Carolus Lenne et Thomas fil' Joh'is ffletcher
xijo Anna fil' Otes Nunnes et Maria fil' Jacobi Handley
xvo Infans fil' Thome Swifte et infans fil' Joh'is Hawkesworth
xvjo Georgius fil' Rob'ti Spencer et Carolus fil' Thome Clayton
xvijo Katherina Nevill vid'
xviijo Sara fil' Joh'is Woolehouse
xxjo Ric'us Levick et infans fil' Will'i Wilkinson
xxijo Jana ux' Joh'is Woolehouse
xxiijo Ric'us Cooke
xxiiijo Maria ux' Roberti Brelsforth et Anna ux' Joh'is Lockwood

Anno D'ni 1642
xxyjo Alicia fil' Rob'ti Rodes
xxixo Jacob' fil' Jacobi Scolefcld, Elizabetha ux' Hugonis Turton et
Isabella Creswick vid'
April'

jo Cicilea Wilkinson vid' et Georgi' Dodson \ pace ends]

ijo Will'us Otes ■•

iiijo Sara fil' Ric'i Sutton
vjo Anna fil' Rob'ti Chalner
vijo Anna ux' Nich'i Hiblin
ixo Lidea fil' Rob'ti Hodgson
xo Joseph' fil' Rob'ti Carr et Dorothea Milward
xijo ffrancisca fil' Henrici Bowman et infans fil' Ric'i Bower
xvo Henncus Greene, Maria fil' Will'i Stockf et infans fil' Thome Bland
xv}^ Jacob' Hobson
xviijo Ric'us Parkin
xixo Nich'us Parkin

xxo Thomas fil' Ric'i Kirkham et Sara fil' Joh'is Ellis
xxjo Will'us Milward, Rob'tus fferneley et Gracea fil' Rob'ti Thorpe
xxujo Joh'es fil' Will'i Holland ^

xxvo Ric'us Wigfall

'''''•'^'' }}SI,'"^ ^^' ^atthei Tompson et Johanna fil' Alexandri Anderton
xxixo Will us Barnsley, Godfrid' fil' Rob'ti Cowper et Maria fil' Georgii

More
xxxo Malin' Stacie
Maio

ijo Sara fil' \\iiri HobsonIBurials 1641— 1642 29iiijo Sara fil' Thome Goodyear

vijo Rob'tus fil' Rob'ti Howsley

xijo Josephus Lee

xiii" Abrahamus Barber ^,,x-j, v * j 1

xiii o Thomas Wright, Rob'tus Bell et Anna fil Ed'r'i Arsdale

xvo Rob'tus Pearson et Joh'es fil' Joh'is Ronkesley
xvjo Leonard' fil' Joh'is Ronkesley
xvijo EUzabeth' fil' Joh'is Kent
xvii o Toh'es fil' Will'i Wainwright et Anna fil' Thome Shooter

xxo Elizabetha ux' Gilb'ti Turner et Elizabeth' fil' Antonu Bate

xS DorotheaTx'^'wiiri Dungworth, Margareta Anderton, Anna
Turner et Anna fil' Will'i Trickett [P^g^ ^nds]

xxvo will'us fil' Thome Willey et Anna fil' Kellam Holmer
xxvjo Thomas ^r Will'i Robinson
xxixo Jonathan' fil' Jonathan' Thorpe r^^^i,^

xxxo Dorothea fil' Rob'ti Rodes et Dorothea fil' Will 1 Goodlad

'""iijo Will'us fil' Will'i Hunt et Johanna fil' Joh'is Brodebent
iiijo Carolus fil' Caroli Smith
yo Ric'us Newton

viijo l^btrfflSe^Romnson et Elizabetha ux> Rad'i Barnes

ixo Thomas fil' Thome Wigfall
xo Rosa Gilles vid' , • rr 4-

xvo Georgius Savage et Margareta fil Jacobi Hirst
xviijo Judith' ux' Rob'ti Howsley

xxo Joh'es Birley
xxjo Sara Rodes
xxijo Sara fil' Roberti Wright
xxvo Infans fil' Ed'r'i Barlowe
xxixo Margareta ux' ffrancisci Simpson
xxxo Jacobus Creswick et Anna ux' Thome Gillian

•^"^iiijo Joh'es Bulfeld et Margareta Swifte, Joseph' fil' Joh'is Staniforth
et infans fil' Jacobi Robertc
vjo Maria Wilkinson
viijo Sara fil' Will'i Sorsbie ^„ , ^.,. „ 1 1

x o Godfrid' fil' Joh'is Cade et Sara fil' Joh'is Hawkesley
xijo Thomas fil' Will'i Otes et Maria fil' Joh'is Hawkesworth
xvijo Elizabetha ux' Thome Slater ^

xixo Joh'es Bamforth et Johanna Hodgson vid ,. ^ .

xxjo Thomas fil' Will'i Johnson gen', Anna fil' Edmundi btevin
xxiiiio Nich'us fil' Georgli Bowe et Anna fil' Joh'is Sikes
XXV o Xpoferus fil' Xpoferi Wright et Henric' fil' Ric 1 Trippett
xTvijo Gracea ux' Ric'i Sutton et Elizabetha fil' ffrancisci ^^w^aite^^^^

xxixo Margaret' ux' Rogeri Westerne, Maria fil' Roberti Tayler et Anna

fil' Humfrid' Ryles
xxxjo Rob'tus fil' Georgii Parkin et Anna Burton30 Sheffield Register

Augusto

iiijo Georgius Tayler

vijo Maria fil' Elizabeth' Birkinshawe patre putatiuo Roberto Pye
ix^ Margareta Parkin
xo Sara fil' Petri Dobson
xvo Sara Capper et Elizabetha fil' Will'i Shooter
xvjo Margareta ux' Rob'ti Tayler
xixo Anna fil' Rad'i Wildsmith
xxj° Margareta fil' Malin' Jackson

xxijo Randolph' fil' Nich'i Cade et Lidea fil' Rad'i Wildsmith
xxiiijo Godfrid" Crapper
xxvo Margareta fil' Ed'r'i Parkin
xxixo Infans fil' Joseph' Skargell
Septembri

jo Margareta fil' Hellene Hodgson et infans fil' Roberti Rodger
iijo Anna Greene
\'ijo Maria fil' Thome Justice
viijo Ric'us Bartin
ix" Margareta ux' Rob'ti Wainwright
x° Katherina ux' Thome Crooke et Alicia Andrewe vid'
xiijo Infans fil' Will'i Kirkham
xvj" Thomas Brooke et Jana Hillingworth vid'
xviijo Anna fil' Rob'ti Wainwright
xixo Thomas fil' Lawrencii Glover
xxo Joh'es fir Thome Woolehouse gen'
xxjo Isabella fil' Will'i Webster

xxv" Infans fil' Hugonis Webster et Elizabetha ux' Thome Hayes
xxvjo Joh'es Unwen et Georgius Hill
xxix<* Maria ux' Ed'r'i Rawson
Octobri

jo Alicea fil' Joh'is Shawre
yo EUzabetha ux' Will'i HoUand
vijo Ester' fil' Nich'i Staniforth
viijo Margaret' ux' Thome Skargell

xo Jacob' fil' Will'i Holland [page ends]

xiiijo Samuel' fil' Joh'is Stone et Judeth' fil' Will'i BuUus
xvo Joh'es Simme
xvjo Katherina Parker vid'
xvijo Isabella ux' Thome Dale

xx" Anna Sa^-age
xxijo Rob'tus Wainwright, Will'us Milward et Maria Peniston
xxiiijo Anna ux' Georgii Vaines et Georgius fil' Thome Wainwright
xxviijo Infans fil' Thome Barber

xxxjo Hellena Tompson
Novembr'

jo Joh'es Swifte
iijo Anna Hawkesworth
iiijo Georgius fil' Rob'ti Chappell
vo Hellena fil' Thome Creswick
xijo Georgius Beardsall et Will'us fil' Will'i JusticeBurials 1642 31

xvjo Hellena Howsley vid'

xvijo Will'us Brooke

xixo Anna Ellis vid'

xxo Anna fil' Rob'ti Hoyland et Maria fil' Will'i Askham

xxjo Rob'tus fir Georgii Carr ct Bennett' ux' Rad'i Stacie

xxijo Infans fil' Ed'r'i Tingle

xxiiij** Lawrencius Pearson, Ric'us fil' Will'i Beale et Anna Tayler vid'

xxyo Georgius fil' Edmund' Swifte

xxviijo Anna Greaues vid'
Decembri

jo Jacob' fir Adami Allin

ij° Infans fil' Rob'ti Shemeld et infans fil' Thome Cockf

iijo Antonius Hall

iiijo Joh'es Clayton

vo Maria fil' Rob'ti Beeley

ixo Will'us fil' Rob'ti Steele

xvo Susanna Clayton vid'

xviijo Martha fil' Will'i Bullus

xixo Infans fil' Alexandri Anderton

xxo Hellena fil' Joh'is Bower et infans fil' Will'i Hodgson

xxiijo Rob'tus Hobson, Joh'es Cawthorne et Rob'tus Walker [page ends]

xxiiijo Elizabetha fil' Jacobi Houle

xxvijo Joh'es fil' Matthe' Tompson gen'

xxviijo Jennett' fir Rob'ti Chappell
Januario

iiijo Infans fil' Thome Heward

V" Joh'es Tayler et Rob'tus Allin

vijO Will'us Mosley gen'

viijo Rob'tus Hill, Rob'tus fil' Rob'ti Carret Bridgetta fil' Will'i Walker

xo Joh'es fil' Rob'ti Carr et infans fil' Roberti Hodgson

xjo Maria Thwaites vid' et ffaith' ux' Rad'i ffretvile

xijo Alicia ux' Will'i White et Sara fil' Georgii Hobson

xiijo x\licia ux' Edmund' Wilkinson

xvjo Jennetta Davison

xvijo Rob'tus fil' Ed'r'i Eyre et infans fil' Joh'is Mihies

xxo Henric' fil' Joh'is Bright

xxijo Thurston Morton

xxyo Joh'es Kent

xxvijo ffaith' fil' Nich'i ffisher

xxx" Joh'es fil' Thome Chalner et Georgi' fil' Hellenje Bamforch p're

putatiuo [blank] Staniland

xxxjo Infans fil' Thome Bland
Februario

jo Isabella fil' Joh'is Ramsker

ijo Infans fil' Ric'i Turton

iiijo Alicia ux' Joh'is Pearson

vo Sara fil' Jacobi ffemeley

vjo Leonardus Webster

ixo Jacobus Hodgson

xjo Joh'es fir Joh'is Brammall32 Sheffield Register

xiijo Maria fil' Rob'ti Brelsforth
xiiijo Ric'us fil' Caroli Smith
xvo Ruth' fil' Rob'ti Yates

xvjo Andreus Wilkinson, Katherina Hyne et Sara fil' Rob'ti Shemeld
xvijo Will 'us Godderd

xviijo Will 'us Greaues et Dorothea ux' Thome Wright
xixo Georgius fil' Georgii Brodebent
xxo Joh'es fil' Joh'is Halley
xxjo Joh'es Shemeld

xxijo Infans fil' Stephani Metcalfe [page ends]

xxyo Maria Lane et Elizabeth' fil' Georgii Briggf
xxvijo Anna Gilles vid'
Martio

jo Hugo Nutter et Maria fil' Will'i Shepley

ijo Margareta fil' Will'i Doughtie et Sara fil' Will'i Hartley

yo Will'us Bright, Dioness' fil' Georgii Brooke et Sara fil' Will'i

Robuck
vjo Sara Hall

vijo WiU'us fil' Will'i Stacie
ixo Thomas Haines

xo Joh'es fil' Will'i Bulks et Hellena fil' Joh'is Milner
xjo Anna fil' Thome Machon
xvo Jacob' Creswick^ scribe/ Hanna fil' Ric'i Smith et Anna fil' Rad'i

Stacie
xvjo ffranciscus fil' Will'i Eelam
xvijo Maria ffowler

x\ iijo Carolus Greaues et infans fil' Nich'i Shirtcliffe
xixo Thomas fil' Georgii Brooke et Joh'es fil' Joh'is Swindin
xxo Rob'tus fir Will'i King, Georgius fil' Rad'i Pursgloue et Anna fil'
Joseph' Smith
xxijo Jonathan' Burton, Nich'us fil' Nich'i ffisher, Elizabetha ux'

Georgii Beale et Isabella fil' Rob'ti Allin
xxiijo Isabella ux' Ric'i Swifte

xxiiijo Rob'tus fil' Michael' Stone, Anna ux' Ed'r'i Wilkinson, Ric'us
fil' Ric'i Newbowne et Margareta Beighton vid'
Anno D'ni 1643
xxv" ffrancisc' fil' Georgii Norris
xxvjo Ric'us fil' Will'i Mathewman
xxvijo Anna fil' Rob'ti Mathewman

xxviijo Jacobus fil' Jacobi Barnes, Johan' Ward vid', Sara Cawood et
Rosa fir Joh'is Bright
xxixo Dorothea ux' Michael' Wright

xxxo Thomas fil' Thome Walker [page ends]

April'

ijo Joh'es Leeke et Will'us fil' Will'i Ronkesley
iijo Anna Rodger et Maria fil' Joh'is EUis
iiijo Isabeir Bordman
vo Thomas fil' Rob'ti Chalner
vjo Elizabeth' ux' Joh'is Marshe et infans fil' Rogeri Belke

* The word ' scribe' appears to have been added at a later date.Burials 1642 — 1643 33

viij° Infans fil' Joh'is Walton
ix^ Alicia fil' Thome £fox

xo Jacobus Hirst et Margaret' ux' Joh'is Wadsworth
xj° Thomas Chapman et Jacobus Handley
xijo Thomas fil' Thome Stacie, Ed'r'us fil' Thome Middleton et ffran-

cisca ux' Rob'ti Anderton
xiijo Joseph' fil' Hugonis Goodyear et Will'us fil' Joh'is Wadsworth
xvjo Anna ux' Will'i Uren, Anna fil' Will'i Shepley et Anna fil' Thome

Middleton
xvijo Anna fil' Stephani ffox

xviijo Georgius fil' Georgii Bird, Joh'es fil' Joh'is Cade
xxo Hugo Robinson, Arthur' fil' Xpoferi Tayler et Hellen' fil' Will'i
Riche
xxiijo Joh'es Bright vie', Thomas Hancock et Isabell' Bamforth
xxiiijo Elizabeth' fil' Joh'is Hopkinson
xxvo Anna fil' Will'i Hall et infans fil' Joh'is Rose
xxvjo Will'us Huscroft et Elizabeth' fil' Thome Brooke
xxvijo Will'us fil' Nich'i Shirtcliffe, Alicia ffentiman vid' et Anna fil'

Alexandr' Hydes
Maio

iiijo Aima Biddies vid' [p'ig^ ends]

yo Thomas Champion
vijo A Souldier, Rogerus Sheppard, Jacobus Tayler, Dionisia fil'

Georgii fflint et Elizabeth' fil' Will'i Stacie
viij Joh'es fil' Rob'ti Ellis, Georgius Rodes et Rob'tus fil' Nich'i Twigg
ixo Andre' Burton, Lucus fil' ffrancisci Ashforth et infans fil' Gilb'ti

Robertf
xo Ed'r'us Sikes, Margaret' ux' Nich'i Longley et Johan' Wightman

vid'
xjo Will'us fil' Thome Stone
xijo Thomas fil' Joh'is Heward, Nich'us fil' Nich'i Longley, Margaret'

Greenwood vid' et Maria fil' Joh'is Hugall
xiiijo Nich'us Drabble

xvjo Will'us Elliott et Elizabeth' Mosley vid'
xvijo ffranciscus Brodely, Joh'es Hall, Anna ux' Lodivici Denton et

Anna fil' Will'i Stacie
xviijo Margaret' fil' Michael' Winter
xixo Will'us fir Will'i Chapman, ffrancisca Wilson vid" n Hellena fil'
Will'i Wade
xxiijo Infans fil' Joh'is Haldsworth
xxvo Joh'es fir Joh'is Topley, Anna Drabble vid' et Margaret' ux'

Rob'ti Machon
xxvjo Thomas fil' Joh'is Marshe et Nich'us a souldier a Tayler
xxvijo Will'us fil' Georgii Chambers
xxixo Georgius fil' Joh'is Stacie
xxxo Rob'tus Rodger
Junio

iijo Hellena fil' Rob'ti Hancock et Margaret' fil' Will'i Godderd
iiijo Will'us Edwardf
vo Margaret' fil' ffrancisci Oxpring et Sara fil' Ed'r'i Blackbume34 Sheffield Register

vjo Anna ux' Joh'is Spencer gen'

vijo Rob'tus Ellis et Alicia Oxpring [page ends]

viijo Joh'es fil' Thome Lawe et Johan' ux' Alexandr' Sparke
xo Alicia ux' Ric'i Rawson et Katherine fil' Rob'ti Rodger
xjo Joh'es fil' Ric'i Tayler
xiijo Margaret' fil' Joshua Baylie
xiiijo Xpoferus Hill
xvjo Georgius Oxley, Elizabeth' ux' Rob'ti Dawre et Jennett' ux

Will'i Lawe
xvijo Alicia ux' Joh'is Handbie, Anna Downes et Elizabeth' ux' Ric'i

Wilson
xixo Theodor' Cawthome
xxjo Ric'us Birkinshawe et Margaret' Wardlowe
xxvo Rob'tus Hall, Elizabeth' Pearson et Alicia ux' et infans fil' Rob'ti

Staniland
xxvjo Will'us Bower

xxvijo Rad'us fil'Rad'i Barnes, Nathan' fil' Thome Britland et Sara fil'
Humfr'i Awman
xxxo Joh'es fil' Ric'i Clayton
Julio

jo Infans fil' ffrancisci Whittaker
ijo Maria fil' Petri Lee et infans fil' Joh'is Silvester
iij° Georgius Bell et Anna fil' Rob'ti Bright
v° Anna ux' Ric'i Denton et Margaret' fil' Rob'ti Dawre
ixo Thomas Trickett
xjo EHzabeth' flfrenshe vid'
xijo Alexandr' Holmes
xvjo Ed'r'us fil' Thome Bingham
xvijo Rob'tus Dawre

xviijo Joh'es fil' Rob'ti Dawre, Anna fil' Thome Scorer et Alicia fil'
Georgii Kay
xixo Anna ux' Thome Ellis
xxo Will'us Wilde et infans fil' Rose Stacie
xxjo ffrancisc' fil' Thome Ellis et Hellena fil' Will'i Walton
xxiijo ffranciscus Birley
xxvo Edmund' Pickupp
xxviijo Margaret' fil' Will'i Trickett
xxixo Infans fil' Jacobi Greene [p^g* ends]

xxxo Hellena Shirt vid'
Augusto

j° Elizabeth' Lee vid' et infans fil' Lawrencii Wade
ijo Joh'es fil' Margaret' Cheyney
vo Immen' Walker
vijo Infans fil' Thome Greene
viijo Maria fil' Ed'r'i Savage
xo Jana Crosbie vid'
xjo Alicia fil' Joh'is Duckmanton
xijo Elizabeth' ffowler
xiiijo Anna ux' ffrancisci Wilde
xvo Will'us fil' Rad'i JessoppeiBurials 1643 35

xviijo Hugo Goodyear et Will'us fil' Ric'i Swifte
xix<* Thomas Howgatt
xxjo Rob'tus Cock
xxijo Thomas Crooke
xxiijo Edmund' fil' Joh'is Ogdin
xxiiijo Jacob' fil' Joh'is Anderton
xxvijo Simon' Carr et Joh'es fil' Georgii Parkin
xxviijo Thomas Lether
xxixo Infans fil' Nich'i Cade
xxxo Joh'es Bamforth et infans fil' Joh'is Henfrey
xxxjo Joh'es fil' Rand'i Hancock, Elizabeth' Beaumont vid' et Anna
ux' Thome Oxpring
Septembri

jo Will'us fil' Will'i Warter
iijo Thomas fil' Joh'is Hugall et infans fil' Thome Dale
yo Jacob' fil' Jacobi Hirst et EUzabeth' ux' Henrici Turner
vjo Infans fil' ffrancisci Mathewman
vijo Thomas Crosley
viijo Anna fil' Rob'ti Shawre
xo Bridgett' flisher \'id'
xjo Will'us Arnold
xiiijo EUzabeth' fil' Georgii Adamson
xvo Henricus Ramsker et Joh'es Hugall
xyjo Thomas fil' Rob'ti Steele
xvij<> Rob'tus Woodhouse
xxo Edmund' Wilkinson et Will'us fil' Antonii Bate
xxjo Infans fil' Elizabeth' Walker vid' p're putat' Will'o Smedley

[page ends]
xxiijo Rob'tus fil' Jacobi Spencer
xxvjo Anna fil' Thome Wilson

xxvijo Isabel!' ux' Will'i Lodge et Elizabeth' fil' Will'i Dent
xxixo Infans fil' Ed'r'i Barlowe
Octobri

ijo Will'us Bullus et Nich'us fil' Nich'i Chowe
iijo Hugo Thomeyley
iiijo Margaret' ux' Thome Hodgson
vjo Rob'tus fil' Ed'r'i ffisher
viijo Georgius fil' Ric'i Hadfeld
xjo Will'us Beighton
xijo Will'us Swifte
xiiijo Nich'us fil' Nich'i Robuck et Elizabeth' ux' Rob'ti Twigg
xviijo Rob'tus Wilkinson et infans fil' Joh'is Evans

xix"' Rob'tus Ellis
xxiiijo Sara fil' Georgii Hobson
xxyo Margaret' Cheyney vid'
xxvj° Rob'tus Wright
xxvijo Rob'tus fir Joh'is Smith
xxxjo Elizabeth' ux' Godfr'i Mitchell
Novembri

ijo Thomas Rodger36 Sheffield Register

vijo Elizabeth' ux' Will'i White et infans fil' Will'i White
viijo Will'us fir Rogeri Dickinson et Thomas fil' Thome Baylie
ixo Infans fil' Ric'i^Newbowne
xo Rob'tus fil' Rob'ti Wainwright
xiiijo Anna fil' Thome Mathewman
xvo Isabeir ux' Joh'is Robinson
xvjo Jacobus Carr
xvijo Ric'us Hailes
xixo Sara Cutt vid'
xxo Infans fil' Jacobi Barnes
xxjo Margaret' fil' Will'i Brownell
xxiijo Elizabeth' ux' Georgii Hobson
Decembri

iijo Elizabeth' ux' ffrancisci Hewitt
yo Anna Beighton

vjo Will'us Pearson et Joh'es Trickett
vijo Carolus Swelles
xo ffaith' ux' Will'i Robinson

xjo Lawrencius fil' Edmundi Wallhead [Jx^ge ends\

xijo Joh'es Robinson
xiijo Ed'r'us fil' Will'i Greene
xiiijo Rob'tus fil' Joh'is Cade
xvjo Joh'es Clarbrough et Thomas Rodes
xvij*' Rosa Lee vid'
xviij° Ed'r'us Marsden

xixo Antonius Grime et Katherlna ux' Henrici Hirst
xxiiijo Will'us Holland
xxix° Anna Nichols vid'
xxxo Jacob' Medeley
xxxjo Georgi' Roe
Januario

i° Hellena ux' Will'i Lockwood
iijo Margeria Hillingworth vid'
vo Joh'es fil' Joh'is Kent
xijo Anna ux' Thome Dale
xiijo Hellena Nutt vid'
xvo Thomas Ellis
xviijo Elizabeth' Bower vid'
xixo Anna ux' Ric'i Marshall et Gartrud' fil' Joh'is Sheldon
xxjo Georgius Swifte
xxiijo Rob'tus fil' Joh'is Sheldon et Maria fil' Joseph' Capper
xxvo Anna fil' Ric'i Wadsworth
xxvjo Anna Newbold vid'
xxviijo Rob'tus Longson gen'
xxix® Thomas Ashton
xxxo Infans fil' Rob'ti Chalner
Februario

jo Antoni' Greene et Maria ux' Rob'ti Chalner

ijo Joh'es Sheldon

iij o Stephan' fil' Rollandi Wattson et Elizabeth' ux' Lawrencii ClaytoB'Burials 1643 — 1644 37

yo Gracea ux' Georgii Parkin
vijo Thomas Wigfall
viijo Ric'us fill' Joh'is Handbie
ix° Elizabeth' ux' Will'i Backhouse
x" Infans fil' Joh'is Dawre
xjo Rob'tus Staniforth
xijo Elizabeth' Hawke vid'

xiijo Alicia ux' Will'i Roper et infans fil' Edmundi Wallhead
xyo Elizabeth' ux' Rob'ti Wilkinson

xvjo Henricus fil' Rob'ti Tayler [pO'ge ettds]

xvijo will'us TuUett
xviijo Margaret' ux' Petri Sugden
xixo A souldier
xx9 Antonius Edwardes
xxijo Jacobus Tayler
xxiiijo Elizabeth' ux' Ed'r'i Savage
xxyo Hugo Hirst, ffrancisc' fil' ffrancisci Wilde, Anna fil' Joh'is Robertf
et infans fil' Joh'is Staniforth de Edge
xxvijo Anna fil' Will'i Askham
Martio

iijo Jacobus Stevin
iiij° Joh'es Rodes

yo Will'us Trickett et Ed'r'us fil' Joh'is Malam^
vijo Rob'tus Sorsbie et Anna ux' Thome Ludlam
viij° Mathe' Ayison, Gracea ux' Thome Swallowe et Margaret' ux'
Ric'i Crooke
ixo Elizabeth' Hoyland vid'
xo Thomas Swallowe et Ric'us Haldsworth
xjo Barbara Pearson vid' et Abigail' fil' Joh'is Townes cl'ic'
xijo Ric'us Bate

xvjo Lawrencius Seele et Blanch' Heward
xviijo Infans fil' Joh'is Topcliffe
xixP Ed'r'us fil' Rad'i Wildesmith et Anna ux' Georgii Offerton

Anno D'ni 1644
xxyo Henric' Bowman
xxviijo AUcia Harwood vid' et Barbara ux' Nich'i Dobson

xxxo Joh'es Smith et Anna fil' Thome Pearson
April'

jo Nich'us Longley

ijo Will'us fil' Ric'i Shemeld, Thomas Battie et Gracea Ryles vid'
iij° Will'us Shepley et EUzabeth' ux' Rob'ti Wainwright [page ends]
iiijo Maria fil' Will'i Bamforth
yo Will'us fil' Ric'i Beighton
yjo Rob'tus fir Will'i Bamforth et ffrancisc' Hewitt
vijo Thomas fil' Rob'ti Roddis
ixo Margaret' ux' Joh'is Robertf
xijo Maria fil' Joh'is Micock
xiiijo Luci' fil' Joh'is Staniforth
xv" Nich'us Hiblin, Rob'tus Swifte et Hellena ux' Henrici Beighton
xvjo Thomas Sorsbie3SSheffield Registerxviijo

xxiijo

xxix^

xxxo

Maio


xijo

xiijo

xiiijo

xvo

xvijo

xxjo

xxijo

xxiijo

xxiiijo

xxvijo

xxviijo

xxx"

Junio

ijo

iijo

vo

viijO

ixo

xo

xijo

xiijo

xiiijo

xvo

xvijo

xix°

xxvjo

xxviijo

Julio

iiijo
vjo

vijo

viijo

xo

xijo
XV jo

xviij°
xix"Xpoferus Wright

Rob'tus fil' Rob'ti Hewitt

Will'us Bacon et infans fil' Rob'ti BuUus

Thomas Brownell et Maria fil' Thome Ward

Infans fil' Rob'ti Shawe

Michael' fiirth

Infans fil' Katherine Bray p're putat' Antonio Robertf

Jana Smith vid'

Georgius Birkes

Samuel' fil' Elizei Carr

ffrancisc' More et infans fil' RoUandi Awstick

Thomas Shooter et Margeria fil' Joh'is Stafford

Anna fil' Will'i Hoyland

Infans fil' ffrancisci ffirth

Elizabeth' ux' Ed'r'i Smith et infans fil' Georgii Ronkeslcy

Thomas ffinney gen'

ffrancisca ux' Thome ffox

Joh'es Smith et Humfr'us More

Maria Clarke et Xpian' ux' Rob'ti Rodger
Anna Otes vid' et Martha Barber
Maria fil' Thome Beaumont ar'

Ciceleia Rodger vid' et Stephan' fil' Will'i Herringshawe
Infans fil' Simon' Stones [p<^^ ends]

Maria Rawson vid'
Elizabeth' Hunt vid'
Joh'es fil' Joseph' Smith
Rob'tus fir Rob'ti Kerritt
Hellen' ux' Will'i Creswick
Anna Webster vid'
Infant' duo fil' Thome Walker

Joh'es Beaimiont, Georgius Hinchliffe et Elizabetha Nutter
Ric'us Wright, JuUan Barnsley vid', Thomas fil' et Anna fil'
Joh'is Thornton

Thomas Tayler

Joh'es Evans

Jennett' ux' Will'i Carter

Will'us fil' Joh'is Bamforth

Johanna fil' Steph'i Mettcalfe

Infans fil' Joh'is Rose

Georgius fil' Antonii Hunter

Thomas Toller vicarius/ Will'us Bamforth de Gowlegreene et

infans fil' Ed'r'i Browne vie'
Elizabeth' ux' Godfr'i Newsam
Joh'es fil' Will'i Chapman
Sara fil' Petri Holmer' There has been an erasure after this entry
been inserted at a later date.-possibly the word 'yicarius' hasBurials 1644 39

xxij° Margaret' Jonas et infans fil' Rob'ti Tim'
xxyo Hellen' ux' Thome Creswicke
xxvij" Anna fil' Ed'r'i Stevin
xxviijo Hellen' ux' RoUandi Atkinson
Augusto

jo Isabel!' ux' Rad'i Beard
ijo Will'us Hinchlif!

iijo Jacobus fil' Joh'is Lawe et Will'us ffoster
iiijo Alicia fil' Ric'i Paramoure
yo Joh'es Somm's, Will'us Wilkinson, Ric'us Maists, Thomas Smith

et Elize' Carlell
vjo Will'us Woodward, Thomas Mathewes et Elizabeth' fil' Joh'is
Brammall [peg* ends]

vijo Beniamin' Hodgson et Antoni' Hall
viij" Georgius Yeueley et M' Stringwidge
ixo Georgius Doyley
xo Edmund' Okinle [or Oknile], Joh'es Ellis, Erasmus Sandes gen',

Ric'us Clarke et Miles [blank]
xjo Miles [blank], Thomas fil' Jacobi Hoy land, Joh'es R.ollin et
Thomas Goddyr
xiiij" Jenetta ux' Nich'i Jepson
xyo Duo milites

xvj'^ Rob'tus Machon et EHzabeth' Webster, Thomas Akers et Eliza-
beth' fil' Roberti Hancock
xviij*^ Joh'es Clarke et Anna ux' Thome Scorer
xixo Joh'es Banberrey
xxjo Humfr'us Tayler et Will'us Wilkinson
xxijo Joh'es Weley

xxiijo Thomas Greenwood et Georgius Beaumont
xxiiijo Joh'es Ashman
xxyo Margareta ux' Rob'ti Stacie
xxvj" Ed'r'us Sampson
xxvijo ffranciscus Simson
xxviij*' Isabella Johnson vid'
xxixo Henricus Treeton, Joh'es fil' Thome Stone et Sara fil' Josephi

Oxspring
xxxj" Thomas Heward, Dorothea Barlowe vid', Alicia ux' Georgii
Yates, Rosa ux' Thome Richardson et Anna ux' Will'i Robuck
Septembri

jo Ed'r'us Clayton et Malin' Jackson
ijo Johanna fil' Joh'is JeScock
iiijo Will'us fir RoUandi JeflFcock
yjo Will'us Staniforth et Maria fil' Ric'i CarnoU
ix® Georgius Yates et Anna Mathewman vid'
xo Margaret' Wright vid' [/xigf ends]

xjo Elizabeth' Dale vid', Anna fil" Ric'i Greenewood et Susanna £1'

Thome Stone
xijo Robertus Askewe, Thomas fil" Thome Richardson, Alicia ux'
Joh'is Hall, Elizabeth' fil' Adami AUin et Margaret' fil' Humfr'i
Swindin40 Sheffield Register 1

xiijo Thomas Richardson, Will'us Hardye, Dorothea ux' Will'i Halds-

worth et Gracia Osborne
xiiijo Will'us Lee

xv° Isabella ux' ffrancisci Barlowe
xvijo Joh'es Homer, Katherina ux' Jacobi VVardley et Anna ux' Rad'i

Stacie
xviij° Will'us Haldsworth
xixo Godfrid' Hallam, ffrancisca ux' Will'i Longson et Elizabeth'

Yeueley
xxo Bridgetta ffisher
xxiijo Maria fil' Thome Badger
xxiiijo Nich'us Shawe et Maria fil' Thome Stockf
xxvo Ed'r'us Dickenson
xxvjo Will'us Wilson
xxvijo Elizabeth' fil' Will'i Pell
xxviijo Maria fil' Roberti Staniland
xxixo Hellena fil' Will'i Stevin et infans fil' Joh'is BuUus
xxxo Joh'es fir Thome Britland
Octobri

jo Will'us Bullus et Rolland' fil' RoUandi Atkinson
iijo Margareta ux' Thome Ragg et infans fil' Rogeri Warde
iiijo Joh'es Creswick et infans fil' Nich'i Webster
yo Rob'tus fil' Roberti Crooke et infans fil' Roberti Tayler
vjo Duo infantes fil' firancisci Yellott
vijo Georgius fil' Ric'i Benson et infans fil' Antonii Siddall
ixo Margareta ux' Antonii Siddall, Joh'es Walker et Anna fil' Roberti

Tayler
xo Alicia ux' Will'i Spencer gen'
xjo Infans fil' Joh'is Greene
xiijo Margareta Hoole vid'
xiiij*^ Robertus Chappell
xvj" Infans fil' Will'i Johnson
xvijo Robertus fil' ffrancisci Yellott et infans fil' Joshue Bay ley

[page ends]
xxo Thomas Pare, Henric' Jackson, Maria ux' Henrici Jackson et

Alicia ux' Joh'is Ellis gen'
xxjo Anna Littlewood vid', Barbara Swallowe vid' et Margareta fil'

Humfr'i Shore
xxijo Anna ux' Ric'i Allin et Jeremiah fil' Thome EedsonOnline LibrarySheffield (Yorkshire: Parish)The parish register of Sheffield in the county of York (Volume 68) → online text (page 3 of 30)