Copyright
Virginia. General Assembly. House of Delegates.

Doc [serial] (Volume 1) online

. (page 18 of 58)
Online LibraryVirginia. General Assembly. House of DelegatesDoc [serial] (Volume 1) → online text (page 18 of 58)
Font size
QR-code for this ebook


-


1 T> — 1 1 — 1


i i OQ i i


i i i


I 1 1


■z. - r i - • i :-.:-.— i :-. t —?>.- — ~> •_;,- —i«r. i:m;i i::- i i — i n i — ?* i i i I x oI i l l I — I ~> — I — l I l ?> I — l i i i —lllll— lllllllll— III— lii -i i — :-. i i n i ^- i i « — — i i« in ik§—.-:-•—- : :• i- ?• ; - - -
ifi cor— j
182Doc. No. 5.•saSntiiura jsqumn jujox


- — ;•snoairoji-i.isin\Z L " I" —

~> — — " —'sjdoatSaa rajo • -» •' *•Kj.i.iiyu A"tnjY•S-ia^sinjn•BjnoSy>-[....];•)•sjotjac>\x,•soimnioajtf(M^H I Iw« I I I1~ l~ — l~. >'

§<T Ol <N I I:: 3} l^O•Buri.)is.Ci[ t x■8A"0lU0nV■sinnipj.ij;'r- -r O '.O iO

oo co c: — n?) r> o o 't
r rt c~. -r -o

it /. 'O ~ "Mc3 a <y v

s .a «» s £1*4Doc. No. 5.X

M

H
ffl


a ~
5^*o!^S
©

©

X>


^IPBqIS
■« <3
<U I
«9C 1


H


W <U
„ S

I On Li t^ 0> BJOC — i- ?•»•UMOU^U 1


CO 1 1 1 1 1 1 1 1 III


■umXos


II 1 1 1 1 1 1 1 III


bjboX ot o» 09


II 1 1 1 1 1 1 1 III


>jima ng o» OS


II 1 1 1 1 — 1 1 III


•sjboa" 0G oj oi>


I-


1 1 1 1 1 1 1
txni ot o» oi:


PS l<9


l««HS) | —


— :: 1


BJB8A* 0C o» Co


co -»>


<N t» CO CO i^ 1 CO


LlCOC*


biboa" 55 oj 05


— z


od t» lo o co . - r.


&£°*


>.iv.i.C (jx


l^O


(N t>» ■<!• S* 1 i» ©J


CO I— 1 1-1


•SIB9iC 81


co **


C* t*. CO rH Tf IN o»


OOfl


•sjuoX it


OJN


1 C5 CO 1 CO ■"* 1


CO ©»■*!•


•gaoajC 91


1 lO


IH 1 <N 1 — -0) 1


OJ-H |


•sjBaA" si


„,


in |A ih i


1 1 1


•sjboa" n
i i ■ i i i ' — i


l 1 H


VJ,MA " {.till 1 1 1 1 1 1 1 III■sacaX j-.l | iI I l l I•UAvou^n/i |I I I I I I■exeaA 08 oi (11 I i i l l l l l I•sjbdX oi oj 09 I i | I l l l I I l ill■sjboX 09 o»0S I I IH I I I I I I I II"BJBSA 05 oj Of-I ^< I I (N I I "II•SJ1MA" OJ- OJ OCto-* HXl*«0«M G CO IbjboX oc oj <■?; cs "i" oo i» 5) « h n o coohjb.ia" ^ oj 0o 55 S W"'SOOO>fl f00»•BJ110A* (i['s.iima sis.iima i['BIBai III■f ,ii:.'A CX•BJKaA" $i■gJBOif gl•sacaX ct


£««» j- « «j a> © "^ wDoc. No. 5.185©i <n — <— DtOTrHMotnjto jo oj o» ?» ?» — _< «^oo


i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i


i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i


i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i


i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I


till I I I 1 — 1 1 — i — — 1 1 1 1 1 1 — 1 ©< 1


- , i | | iH-ffi^t HMMHC4 1 — 1 00 Ct t-H 1


KVRH NOHSi'OOH?! 1 ^Oi 1 1 h CO CO CO Ci O 1c — ( -"«s< ** -* eo o* — —~> :: :< -

C> I I —

I I ?) I

I I I I

I I I INMM^HNMMC*C0 l«IM IN
K5 tfl i-( •* Tt | COI ?> I I — CO CO I
0> I 0> CO IhhMI MrtM ICJ(SetlNHn |i i — i i i ^ i
i i i i i i i i


i i i i i i i i. — * ■ • i

i i i i-r 0> CO CO "-O
— I>» <M -"J"HTfL'StHM— -'—:-. — ■I I I I I I I II I I I I II I I I I I I II I I I I II I I I I I I II I I I I II I I I I I I II I I I I I II — — I I — I I —I l» — I — I Ii ■- -> :-.—.-— :: ~> ■- -> i- c: — eo- r. i- co i i - i- .-. i r. -> r.-.<< - - i : | — . - oll—lla -
u r *i -" =

| H I


^ ^ — <-. ^ ^


£ £-£"

^ ^ ^

24H


- £


~


ii D


_


•pi g— -r.

a x

£ B

5 5186Doc. No. 5.


K
O

P
gm°X I o OJ <-i oj y. ?j -m t ?> rt 8 ..-•nA\onnu_\•sj«e.C 08 0} Oi•sjuaX Qi oj 09■exrso.i 09 o» OS>* io i I I r; ii I I I I Ii I I I I I I IIII » — i ISJl' .A o • <>| Ofr rH | |f-~:l |{) |HHBJU0.C Ofc °l OE CC '^J' i— I OJ © I I \0 CJ iO JO C*3BJOa^C OC °l So SB lt»flO I ■» IO^mbwoS. SCOJ05 xoiN^^niMxaj^W^hjt:.«A 6102* IKHH I <© tj> CC CI I•wr8a: gi- BJBa,£ iX•gacaX gx•sjca^ sx•SJBaX j.xijbo/ ;:i■SivaS. ZX'IBJOX•aAvonnan•BacaX 08 oi Oi•sasaX oi 0} 09•saBaX 09 oj OSOi^ 1 i tt^i-'t^rtc^jtcocoSO t-1 I I rt | rt^NM«M■Ml I I Krt | Tt«H I ^J"I I 1-HI-l II I I I I II I I rtT-lI I I I Ii co i r ii i i i i iI I I I I I I I I I OiI I I I I CO Iuao& OS oi OM i-H c* i c* -3< i in ih iSJB8<£ 0^°10C "5 M I riWOO I ^rtOlBOBIBa-f OG °1 So (N^HXiOOMMOO^J)sauo.C or, oi on c?5 <m (M oj en t» i— i r» qo ao >-i in

au T "° OJ rl I— I lO i— I I— I 1-1•satsaX ox•saua^C 81■swaiC ix•Bjua£ gx•saBa/C si•Bjuaif ^x•BxeoS. ex•sjBaX exM

2 rWa a
3*<"S Sis > ^ S ST3


Doc. No. 5.1871 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ill


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 III


H |h I |h« H 1 1 W 1 rtNHHH 1 N III


'S'TftNl ioo^h ■* i ic <7}jo tm *# th ■*}■ i i~d l^<^<


t — ■-. — \ - ■-. i :'t- i «nnciOHiN i m co-■ -: S — >-. i- -.-.


0> T>> M OS C* CO iH 04 J^ N 1.0 O
5) — ?t — H Ml- )kOC<t i-H
n -r -r — i "N 35 co


:- x i- ■- r: ■>) -I •* h in


— ( -r —
i« X T) — :~. ~i -r «MtOi!3i.'5«?)MnN^^— i- — I T. •>-•>— :: -? O) — i C5 .-< «9< C* -H■?>— I— I DH — i C* I HiCVHMC) I ISI ?> I I I -3"N IMIIIIrHlCOMIII I I I I T> I — —i I I I I I fO .1 I I II I I I I I I -h — I I II I I I I I II I I I I I I I I I I I— -—it. — - - ■ - - r r. r. r. —

,-. — -•— 2 .- n mI I I I I I II I I I I I II I I I I — I ~ I I I I I II I I I I — Ii I :: ii — \ — -> — i— i- I -<~'~<- ,:■: i ■-•'.—•'. - . - . — i i- - - .-—»: - >,-;■ z -' i-bo■a* -a

= — = c: - - -


F- -188Doc. No. 5.•jbjox oi c: n» in cc r: — 1.0 -J ir: ot ;j: it«oo«HW•aAion^n^■SJB3A" 08 »» 01•SJB3.C 01 O) 09•S.IB3.C 09 o» OS"BjeaA o<; o; of" I | i— i i-hr-i I i-l i-H <N•ganaX Of- oj 0C rH US W i© iH i-l iC K -i O N » HX oc oj c;; so co i rtWjjfCTi"^" in t ifl — i.~ x iboosa" c,~. oi n,~ 0'*inin'*^ , aoi'in©JQor^ -^eiHttoh^ 1

l,o "4 Uo ,-, o r-i C* CO 1-1 <N <M n* 1-1 CO nOKM^iO.iSH•sjuaX 91 rw o o « « ct - to ina -1 n nbiobmshs.reaX iX|r-*rt ii^TfMrtOTfccnw 1-1 co 1 co t^ co 1•BJBOX 9X |«H |rl |H |H5! Irt HH IK^INHvxeaA jt 1 1 1 —1-1 I 1-1 -* 1-1 -1•S.IE3A {,[ , 1 1I I I — I rH I•saGoA" SI I I I I I I I I I I I I•mima" ct I 1 1 1•sjBaA" 6t|Tfcoi-itcc5^f'iaO''3"OrH<o mi-^QD— lOco 1 1W
O

n

gTB10 T M t » O lO f lO 15 O N 00 M Ci OJ «£> CO Oi l>» CO

1 * ^ o) © (x c o <m « o o o j( o co -» co 00 oj as n»•n.Mon3inn 111 1 1 1 1I I I I I I IsivoJl 08 °» OL I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I Iubda" Qi o; 09 j 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I ^ — ill•BJBaA" 09 0} OSI 1-H I I i-i I I I 1-1 I IBJBaA* 0S°?0£| |rH|i-n-iC0l(N3ii-ii-ll I I i-l <ffl n> Oi rHsjBaX oi> o; os MontoMWMOHisujD m 01 co 1-1 o 1^ inBJBaA" op 01 cr. oooOH^Tfi^NinooaDO cs -* co co -h -«j< ■<*

Ub"ti.O M o» (^ _ nri-l CN <0> -< i-l <M CO COBJBaA" or. 01 OK "(OONOO lOOCHOJIifl CO "* oo o* (N -* m
B -° IU6 h^hM« <0J CO CO r-i rot (M rt rt in ■<* 1-1•bjbbX (jx•H.tlMA 8|•BJBaA - ix•KJ1MA (|[•BJBaA" g[•BJB.l.C {.[
■8JB3A" CX■SJBa.C sxHJIHH I I I i-l<0J O* r-l rH rHI II I

•H I
1-1 I

« 1-9a - ou _5 s
[2; tT

I § 1Doc. No. 5.189IBiox ! ■» (m ■* w i» w h <» o m t c r. - dwooinffloiM^M■■AOOSpin 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


fUBBOjC 08 ot Oi 1 I I I I i i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


•sjim.C oi oj 09 | | | | | | | i i | | | | I l l l l l l l 1 1 1 1


•gjuoX 09 01 OS 1 | | | | | | | | | | | | | f-i | | | | | | | | | I
■tui:.>A of- oj os: n | rt ^^ noiin i ■* is a* i-< <n i io co o» i»m i <— isjr.i.C ()£ o» Soeo i coectort,-(Trco-<»'ao-<*-<s , T-<"3>-Hi^GGrjo-*iit^e*'-H |•sjcaX eg o» 05


NO«^noi»cinoH«HTf^nni-iKooiooi'.

1-1 (MrtftMlirlN^r-lMM C* M <N «* SO i-H -H


•gjtieX 61


<oco i H^MNMCfLC^^HMoiaonffloooiNnH


•g-iBaX 8t


ift©it*coaoi'»i.oaocsi>.aooicoi-i«oeO'<i , co«o©i>.eoeieo


•SJB.lA t|


© io <*» ©* cc i-. i- ?■$ i> *-< ?: n cm ci -4"-* -* in <*>. •* a* ct m


■saii.iA m


CO lO "* CO T 1 ■* 3* CO 5* i-t CO rH I 1 Tf ^ CO lO 3-* MhM


•SJIMA .'|


OJ CO 1 1 0* — i CO i n rt | ,-(*■< iH fM lOiOl—n-iCO^OJCO


siudJL ft


HH |HH |H | 1 — » 1 rl 1 l-< 1 1 !» 1 1 1 n r-c 1


•FJi:aX ci


1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'r.iim.C f-,jI I I I I I I I I I II I I I I I I- I«lox■nAioin(n/iI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l•Bjoa/C 08 o} OiI l l I l I I I l I i l i•sjbsXo: "i 09I I I I I I I I I I — II I I I I I I I IKjii. a" 09 oj OS— I I I I I II l-l I I I I I I I I I fH•BjreaA" OS <U Ofpjh.ia" of oj oeixnf. oi: <n SB

•-jima" 55 oi OS>'JI!-i.\* 6i


•sjuaX i\


>jv..i.{ i-\■XJV.'A" i j^h i " i i i co ii -> i i i ' — ' i ■■ — • ■ i i!.•: ^ k « qo -n> © ii « ::i i:t»^i-,_ : , ,- :: -:-.":ir:oiiiWhiOiKMH \ :-.-':-. :~. d. •* CiC* nr+ C*C< r. -*.jini

z a5 S>.9 S & 5= B 8Sa

_= — "z- - - -

y .( ■- - -.

r-. = _ ■_ i_ S = g

_ j j _" _ _ *-. 2s <-. - i, — — i.f S fe;B e •

/. - :9J190Doc. No. 5.«

H
M
O

25TB*OJG


CO C4 ■* 00 810<fMO^


•iiMou^nil


1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 I


tur.'A OS °» Oi


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


>-jr ■■ c at o» 09


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


•siboa* 09 °J OS


1 1 1 1 1 1 1 — 1 1


•tiva.i qs "t 0|


1 1 1— . 1 1 1—1 1 "H 1 1-1


•bjboX oj> oj OC


m 1 I i-i 1 1 1 n i» ih


■BivaX OC °* Co


TfKMSI lifrtOKii


•sjcaX cs o% 05


<~ c: SO CO Oi (N CO fc» O ^

CC — — i O* i-H -# CM


lUliJA - 6t


-f CO >-i •<* «1>K«00


'8JHO.< 81 OiMSh Ni/liSMOO


•sjcaX iT 1 o -^ 1 to t i^ so — A n


•saeaX o,{ 1 ,* _ ,_, ,h CO C4 04 1 ©«


•sjb8j£ si 1 i-h 91 I I <-< i-i OJ 1 GO >-i


S.UMA {.Tj||| rt r -», rH | rtrt


■8JB3.i CI 1 | | | 1 1 1 1 1 1 1■saciA ,~.|I I - I I Iw°x•n-uonsiUilI I I I I I•bjboK 08 oi OiI I I I I I■8JB3A" Qi O} 09■ ■If ' — • ■•s.uma 09 0} OSI I I I I I■asr.oX OS 0} ot>•sjboa" of- o) OCvO r-i CO M <?»■«* I ^ Ci i•sjboa' oc o> 05on«o HMsTfoa•sjboa ss oj 05-sjima' 5i i-: c* i-i eo■H.IB3A" 8X•8.IB0A" H

'SJB.IA - i)|•sjbba* ci | |•8JB.1.C j>\ ,_,"sjboa" [;tSlVaA B| i« PP M O O O Q O W W iDoc. No. 5.1915 3! £? IS HiO'Wrl'aOh.^O-H'BOQON'tOOiOtOfn1 1 1 1


i i i


1
i


i i i
1 1 1 1 1


1 1 1 1


I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


I'll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1


r-i i i


1
I


i i i
1 H | H |


1 1 1 1


1— ( r- 1 .-H |


— i ?>


1
i


1— 1 1 T-H
1 —I 1 O* 1


1 1 1


cc et « ?>


<N -H CO


PH


m


-


Oii-tri


*


COCOntJrt


i-l 1 lOJS J2 S -2 31 ° 2 2! 28 ® ° - x °> P -* "» ~> >? ph «■ « »-Ol -* — ' CO<NlOCOCvtO - iCCO}GOt^t^CO<M-<rCO(NiCfC^Htowo-v I trr i <o co ao ■* to to eo co i mooiNaw© I ■>* t~- I C5 Iho«N«hhh« I lOlOrtrfOlNI | |hh | Mhh I | | InI I I I I£^;:;: &58 .°.r:E;;38$sS3S' 88 CD gsSg-I i i i ii i i i i i i ii i i i i i i i"i i i i i i i i i— I I I I ~> I i-H I |P ■"""•- - ee — : : rj in ec •<* innn^ i m ro mt;nBSgf°. ^ x> S 0O S' ? S2a2:-z. - r^^^2„— ■•'.—:-: — ti — k«om nji Ki-h^I■ n-r— IJ^OJCO I lAIMHH
192Doc. No. 5.00 ~«j

II

«<o.2KJ

o ~


w
3^

5 a


w


w


5


d


& ,
So
•**

■, <_


*


ffl


w
n


<


-2.«


H


H


2.9

11,
U

=: <3
<u
S5

2 «

" oa ja

£*

Rfll


:- - -
o. ■->
2£ 9
Pi'GAip! UJOflr. c ~ t^ co *^ ~ r. i — , ■

• -. ; i - : .: ■- r. •?..:.-. r^o1^ co re r — o> o> — >o r f~

— . ~: ' . ~~. -. -. *~ ~ "" : ^* **

l-i — — — ~< — — ?>— »r-i:: S3 i- 28S8'S28SSg"2» c> iraoift<?»ooooco«o

iOS 00 ODOOOD'H — — -''"~»locoeoircoeoeooicoco)ro o) *o
ire
o* «-i cm re M co ro o» t -n co0) CV

CO ii00 lO Oi i(50OMNiO""tr. —

to i.-5 co r. - >•; i^ c ^ x = c: \s

1-1 CO <?* MHaTfn^-^JlH•poap ujoji


SO

1-1


i-i OJ


o<


^IrHCOOi-H OOOH^I

11 •» 1


83AOIg


-1


-I- lO

O iO


CI

o


; r :: ; : t -m ■>! o oi
0> 7) i- ' :: J — i

T rl _i n CvJ _l r-4


•goojiiui ...i.i .]1-1


co ao


SJ


1 JIMhh


•Ba^HAV


00

CO

a*


<o ©


o


CO (N CO O i-i -c 00 ODOO
^fi-iSMiflSONiOifi0!)8l «n Bii)Ji(l JO -om'0981 «! uo!)"I tuIo «Ic -t> —■ ariCHOHHaooco
t» o r- ciONOOMOninS
i-i co o» i-i -i i- i.o co i-i — t 65 i-i- >• - .-: < * i':»to«nci.'5-o>'»
/ UJ OO nfll -^ CO i- (^ O) -r> <- <~ (- r: IN iO

i- -^ — j; c <- — / . — co o> ■- r. — i- -.-. i- — .

- : ■ i i:r.oc->oiei-«a^«o(»io

i—li-li—l T-< HUH 1— 1 CM I— (P es — -s *- "o; x,~ o a Sa «

« ^j , a, o §

S ? - > •- o Op mt gp§S'§°ii6cfcct i 0SDoc. No. 5.19300 CO ■$• OO 04 O US


CD
10


CO CD 0> ©

i-.cc:'-

01 — —


-r

©


>0
I-1.


NOQD


co


o

00


_d


1- "
o


S


- - * "


5


-


'


3 3 3


-


=


per ct.


3


* 5 ' 5


3


5


"


3 3 3


:


:


00 QD i.O 0» © CO •"*
J~ T) 91 -0

:t -r -x co


lO


co

CO


o


CITiO


o


iO
Gi** i^ 9)


**


"*


~


rt


"


-


CO

:: — ~ — : — .-. ~>
t-~ ~. — i SG r. r.

^ — co©
r. (^ c -r


-T


00
O co o>

— i ~ ©


01


_c


-^3333333


s


""S3


3


I


3


3 3 3


3


.:
per ct.


s


3 3 3 3


3


3


-


3 3 3


3


3


*~ i- — i-—<—< \o a
mo t« coo !


10

CO


co cc -t (-
CO


CO

co


— ' 3> rH
Cl I~ CO


CO


oo
©


_ — — , — —


~~


— — ~>
**


"


"*
M'" ;j ""- • - — I - < — - —— 0>

= I-

— ro .--:-..-. i — 3 • - i". -.< — ~ mco r~ o >'.

CD i— 3> —
:• — oi— :-. — -•
CO : ■

— St —:■- ■:- — ,—■ - , —

(- — -.' — -•<-'-■ r. -—.-.— — c
— — — 3> — «i i - i ii/-. -.<<-/—-,. r — < - — to «9" CO 1?» © CO — Q M ■'. — ■' — z ■:

t i. © i.o co i — ; / :■ — <-
71 :i — -i -i -> -.' — :: —-h 3i -:— ::i>t

CO

— :■ —: — z ■-. :

© i -. , - -.,-— i —

— i —


It I


i i . ~


1 *


»~
-i _ r i


1 ©


1
'''I.


| 5
:-. |


wa i

7 Sj!1!)4Doc. No. 5.b o

a •

So«oi^ i- »~ cj o o in o r t> r. sc — .-
Be 35 -r <- cc £m> / ( , r: 25 -j. aSe■gd

^ o.

•c c.
«_ •-

i*

u ;

£•=0"c —
oo c

— C

r -

«*- o

c .c

1 =.9

•" jc S
- — o

gS.2\)AI[C UJOa•pBap u.io;["B8ABIB■ :: ■- i r. ifl in iC X iG ~ >~ kfl

i - : in «2 i - -r :- ©in = ' - - £ ' -

in oo o x oo o oo cc ct m i - r> ~> eg

— ( ~ -<-..» i~ - / r :: ■ :• ?• i

: ■ :•:: : : ? ; r^ni^:cnennjen
o 5srtN00NCNO-(O"fJ>O«ffl
C 53 (- C ?> ?• — » •_" • . " -> ■- ~.

noioi 1 in m n> o« c- — (~ " — ojr -C — C,-5C)hK c. ~ — (>• " i- ** o
— — . • ■ — tc r. - r. i - —^■'JiUAV'0!»81 "! BilM'.'l .1" "OK'0981 «! uoi}i:indojC\K iflMlfl 5» (^ ?> C M i:-riNKOi>»
^> — SO i ih — oi r- r- i r — ■-f o i»'Dh-r:i i r. i- i- - c — ai =

n> i-i c i — . — :- :-t — / © 3> »>. eo eo o

. . _.: - .-..-.?■ 7' :: -r i - rt — ::i- m cc rjce-foiocT-io-TaiMioi

N it tig c ; to o cc o> O c ifl M i

ep fc. « i - < ? - - • - r -. r. i -
tpova i:ti::,tmoiiooioi

OJ " T1 <?J M .-I T-< 1-1 II n C4 W »H ,.6'I 6


O ^ OS , fl £ f

si^-C to-Si: fe~3 B.9 3 .
« S c »'3 p,— <B .a > jLJtf ess a

S Co/ C S Sifl s S« « tirt (<aDoc. No. 5.195-.-. to oo Oi o ■' - -oro3To:i


_^
K 1


Vi


_


-■? t-j i-~ Ifl ^H


so
:: >:


i-
T>
a


M


..*■<.........-.......*•..•


■ -


"
3
^j •
■~
o
Cu
c j^ r Tf 3> o> t- c


-t


T.


CO


BhCtVSR ' i ". '^ r — - : : > oa ~


so


r:


\a


_: ~; __■?>_ _ __-;__:_


~
~


at >-ieo io ©coo o> ujco ©i na

c ' — _ oc - — — >n =


»>.


Sj


i^


<-


<-


— — M — M
a
■.^-.^.-...w-.-.-


.. v -
"


su
9
Pi
— . - - i X > i i

■ - i ft r r. v: - .-


e
C •". —


r.


o


PS
0* — ; c:


— _


"".
"w


~"


NlStB>-0)«9)OHrfg)C - -;:-


-r


*~


>*


r: ?• — :::: — :: r y. -.: :~. -.-. :: si lO


t X >~.


•-T
w
- - - -.... - . - ." ~ ■•


"•

z
^j


H
1
— = — 5 ;::——=-> r. — :: :

1


CO


A


-r


i
1

c*


•c :■ r. i '—.'. -


BJ


__


o


— i - ' — ■ • ' — ~ z


1
<* t» c


i ■-.-.— z - -.-. —
.- r. - < / r. —


..


.-


^


~>


R
r:


z


_


_


•?>


:- - i r. <- — :-— -^ • - ■ •


M


->
> - ■ — :".■; • — : > - •


-
'


- 1 :: -' — f —
III 1


M

i ~
1 1 1


1


IO_


f—


::-•:-. —


>-
:•


M


1-
CO


— ■'


f


::
::

•r-
K
"_ - ," -


fc

^


•> Z I - - i . \ .- . - -


(-


i


( -


s " - - - ' r, " • - - r- •


i
• ■ *


£


-i
• • '
.


.


B


>
C


"e


H
.-
.
Q


S


r . ' . -

6
<196Doc. No. 5.1 ' "
— r. M


iH f^ W


B


t £
■c ■-. —


Ci £


-r


h o
~ ■
r ^
I-*,.


» „ ,


3


3. .


= J
u


'
L r


I
C


~> c m


- -c u~ (^


»^


a of)
tc i - "


5t<ion


O


-
' — ~>


i-ii


-'


a, .i
— r^ TO


i - i - / - ■-


n


~ — <- -


•*r


~~ ^
?•


c —


c


z =■
2 '-
M


""'*"*


"*


o
■- z


; ja
^ z z


2 . -•
Li


c.


c • —
(~ <- i-


it fc. to »0


o


~i.=
M = -r


1-
£
rt ~


^
C B
— •" '


'C ' l~ ~


*
T CC —■ T


"2 -
a


— "3


; a.c .=
o - -
c £


r »g
&


c~2
ONir)


i»MMM


i-


c g a
C <- 30


— . <c — M


t-
£
— ?> N


Ol IN 71 -n


oi


-, ~. _


J^ It ■


r>


.>.\i|i; iuo{i


<» W M

CO r"
8


-psap u.i

;» —i O


i-iO)O}Q0


"*


r. g /


>o r.


to


•BOAH


IS


i- 35


(i> 00 - I Ci


c?»


•SooaS.'ii se


1J


1 Ot 1


fi 1 1 M


m


i- -r -M


INOOOl-.


|

0*


•«-'l!'l.tt
«~ o tc iri


-r n S


ao j^ -c ■»


n


10981 hi sM|uiq ;o -ox


i> i- —

CO i-l


— r <~ -jo


§


iO ■* «3 io O to « r: ^ -t


•c — i-


■?» r »fl i-


re a


'0981 "! iniiUMiuI


'.I


< - i r

CO CO ?C


- i- — '- —

-» — <^. '.-. T>


?(


i-^i-i i— i
DO


i


H


•A


P


o
*-


o
§ $


*


3


■ji -


if. ? -


S|JS bxj


— >.


9 ii.~


p c -z '- j


ij


i
S M O U &


PSDoc. No. 5.197o r.


co


« 3D t~ C. — '


i-J


•f O


-i"


CO


-r '—


•«•


1.0 1^ i- CO CO


co


-r co


o


CO


o*


'—*
a
»H ~


©


*i


O a
!-


^


O*


1^00


co


ooocr.N


T


— tfl


co


o


»-i oo


i— (


C. — i- i". i'


1ft


tt "3;


°i


iO


oi


o>
"


""
,H


COO


.-


/ — r r» ::


'


o >o


~5


o


cc co


CO


IO 00 c


r.
CO'


o


I— »— 1
*-i f-^
M i-*


i — '


*" t


a
b.


c


_j


SJ Z


v.


V


c


O CI

-.' - -~ -'. —


~>


rt fc


— i


o


co 35


tfi


F- ?> S3 (~ ?»


o


PJ r


CO


o
~~


_l

rt


SC »


fc


- :- "O


— .


— ::


-r


o
-•


. — ::


H


M —


CO


■*


JJ


— .

» .. - . -


,


- -


M


^
:-


C


„J


O ;5


<- *~


O


o r: o ■?> t^


■o


— -■


J^


o
»-


<~ tc 1


it


i- «


i-:


iO


"• -


::'
?>


' -•

o>


— r


r


c - -


o


> —


es


irt


— —


-


. • C (-


-•


- 1 r
iO


— -'


c*


: :: —
■ -. —


_


T> "O 'O O E0


,.


,_,


^^


~


1
o


■■ -


-


sou —


>'.


— i-


CO


p?


- '


r:


~


-'


Ci


,.


■ -


-: :: r. : • —


-.<


■a


CM


-1"

i-
t^
«-


Online LibraryVirginia. General Assembly. House of DelegatesDoc [serial] (Volume 1) → online text (page 18 of 58)