Copyright
Virginia. General Assembly. House of Delegates.

Doc [serial] (Volume 1) online

. (page 54 of 58)
Online LibraryVirginia. General Assembly. House of DelegatesDoc [serial] (Volume 1) → online text (page 54 of 58)
Font size
QR-code for this ebook


©
S3"

"^
1
It O St / » S
O I- •- O -I ' ' —


_


— -1. _


CO


c> o r. i ! ; —
t>


t» <> —
4- © (- EC < . -

— it r. i- — .-
' o <- 1 — r-.©

ti m r. .- r. — .t <» tt
tt i it — t> i it ~i it ti ©


£
t © tr' i i


s


- - - . -


r. —


© = t. t> it rt :t — i-


1


-. : > . - ■ > —


1> 1>
t — i~


/


i .-. r.


l - ■


:t it r .t o 5£
— O 1


■?> —


— •; . -. ,
• '


£.


'. - -


- - ' ,• B b 1 .
§ . E >'i^^ gi


1 . -''

o ©


It

'o
H
't t:


io.E.E.lfl©
•- ©

- -_ i- ■- ©
u: >3 3 S Sz i J6 ; fc £ £ £ - - - - - - / i? £ £ £

S 525636Doc. No. 5.*S9AVfS po.B sooiSjo
D9XJ 'suosj.id ojiijAv '«9{JJ9j pun
B >3pi i«i ||°l 'spuopi.vip '?89J9}
•in '.ntlo.nu JO s.M.pqBS 'A'j.Md |
-Odd piuosjnd 'S|o| 'spin:] tnojj
SaiSUB S9XB) jo junoiun pu°X


t n t^ t m Tf 11: qo.

O 0> "/-' 'X O. rt XI C3 C5 CO Ol

-r c* "/: so co c i~ o> 0) — h -*

— -> 1 X CO -2 i~ Z. CD 0> CD

r: - •: r. t * c ; i- -r :

ISOOO^I-SOS l- 0> I~
LO h « 1-1 CO — 71 CD 01 ?) —


White male persons ami free

negroes over 21 years _ of age,

and slaves who have attained

the age of 12 years.


•05 1 $ »t>
pexw) B9X9S qioq |o 1

S9ABIS JO "OJI [1'JOJ, 1


aHio(90Htosioo)4|

-r 3i D. o> 5C 1 tC to cc ■" co

~f 1- se :'. i- — >'. o> 30

1- ^r co 01 ..-. kOrr cc m n so


1

•saojSou
90.ij jo -om rsiox


— . X T. 1 00 3 i.O — lO CC Ci
O CD I- CO 1-1 CN (^ lO iB ift 00


■S)IM.l

08 IB paxB) s.ipmt
sipcpu. jo -0^ IBjox


HCCnOHCSoo-ao

— / -. — ; O) CD O O) CD CO — l
J-. CD 1^ DC 01 i-l CO OS O >-i t*

OJ i-H CO t— i-l 0> — 1-1


•jnao
jad 9 jb paxBi 'ocy 'soSpuq \\o\
jo iuj.i p^nauB jo jimouiB (B^ox


$ 305 00

300 no
3874 00


■.■Candtuoo qons JZq pred
9q ot pd.itnbrU joa si ouibs oqj
o.iaqM saiuudmo.) p.aodjooui jo 1
sojBqs uo put; ''V.\ jo 9JBJS .n(}
UBqi .i^qjo so(b;s A'q pdiBJod.ioa
-ui s^uBq jo s>pojs uo sptiapiAiQ


4


1 1 1 1 X 1 1 lO 1 1 1

CD ■*

X


•jnao jorl £9 ?b psxs} 'spnoq on
-qnd no isojopni jo jufiourB pH'->X


$ 46576 00

10540 00

5010 00

2440 00

324 00

6104 00

9514 00

172123 00

655 00

4083 00


•aUIOOni .10 B3UBp3g


lOOOOOOOOOO©**

l> O N O O rt O ■* ifl
OMOh O CD CO X r— X 0*
O t (M « M n J> QC OJ CD


•snpjA 001$ Xjoa9

UO Klll.1.1 (]£ I 1 ' P3XBJ SI I[0Il|A\.
'9;B)S3 p?.U puc SJAiqS U1M[}

.wqjo ^jaodoud jo en[BA ibjox


$ 2626742 00

1017215 00

882485 00

711061 00

2011160 00

1442560 00

1847 00

2650808 00

1 .".119757 00

1046014 00

808050 00


•sSatprmq

Saipnpu; 'sjof jo onrBA ibjox


$ 459452 00
33000 00
19065 00
18605 00
115185 00
22250 00
49290 00
2402489 00

189873 89
13060 00


■sStnpriuq

Surpnpui 'puB[ jo enpjA pajox


$ 6983074 00
2194265 18
2261474 00
1495626 23
4815961 10
1555468 24
2373067 77
3603554 65
3346658 36
3069396 07
2118175 08


CO
W

O


Albemarle,

Amelia,

Amherst,

Appomattox,

Bedford.

Brunswick,

Buckingham,

Campbell, ' -

Charlotte,

Culpeper,

Cumberland,Doc. No. 5.637to ■* o ?) o) ■* o n n ifs n -i ioto o o i"* i.o -M o n


©


Otr-.OOOO^


DTll'-XMtOffiNOt'T:! ^ —


in


r ~


co os © «>■ oo


.- 3> CO D - i0 i0 CC © — f^ X X 0> © X CO


X


O -r • OS


co os ;o x 0) -r — oi — (^ © / iO iO © J>

-T


os co co — < — >


X o
t>. © X X X CO —■ © 01 © CO cc co


b


O)


00 i» — i cc co


© © io © — <~ «*- cr. & xj © io co
0)


-lONrl


>-i "5
© o> — i — < co -^ -i o* nHnii
CO
X


~ CO — C3 1^ OS X i^ O CO IN CO CO X CO © -r — < OS © <>.


CO


X


ipH rl OS 00 OS
<~


© © — (^ © io io i oi (^ (^. io -r (^


cc


oonxsstox


1 -


onetcoioHSi^o — o> — ■ *^


in


©


*S> in CO T>


nosa


CC lO T OJ <^ CO CO CO i-i t*. T CO — i
iO
cc


s
\a — f © i-i


CO cc


ao«tMia-iHX'.-^o co


_


ao


OI'WiB


-c CO — -r ,- -r — io ':> cc ■* j- © o> —


01


O* Oi i-ii-i


V


c5


O 0) -T © OS »^ I»


-


CC CC OS © O) — ■ OS X © © OS 1 —


.-


i_^


■~ — ~ -T T


— i '.

nooascon^<(NMO<o(DCD


c cc r. — i cc oo io

rooscOrtinonnotiflon
-i«5(-


o*
C0r-f- nn HHC0 —1
OS
©
© © ©
©
©
© © ©
©


1 1 1 1 1


1 o>


I


1 1 1 1 © 1 1 1 1 © 1 i0 1


1


©
©
O © J>
©
X ©
Oi
CO
~
©
© ©


©


©
©
T ©


-


t


1 1 1 1 1


1 ©


1


© 1 1 1 1 1 1 1 1 1 © 1 1


©


©
O
OS ©


C


©
IO
CN ©


©CO


o


© ©
© r: r © © © © © «© © ©
— ~ => © O © © © •© © ©
c


o


© 0%*


CN


o


CO —
© CC OS X © «^ X © ~ — 3
CO


m 1 i.i i


© (^


I


0) — cc — X © — — ' 1 —


1


r. .-
— .- ~ i. :: io 0) co i o>
© T
N« ■>* © l-» i-l CO -T
o>
CO


i ft CO O^OtDlfiNOOONOitOOOISOOI


co


T> / = X


r .:
5 e d— iinoitsocoiooN


«<


«n I


-


1 1 - 1 i — Z ( - -

?■ :: - < :: — i co —


i ■


n>


T 1


cc
CO


r-l 0» — i- S D O O © ©


-


©©0©0000©©0©QC


-


_ _ _


~ —


-


OOOOOOOOOOC —■ —


'-


m


CC ' Oi.O CC


i0 5S


,~


<- ■ : — (- ci -' - — io x <~ -r (~


: :


Q


«^ — 3


— ~ <~ <^ cc i — rifiNC oi -• .o
01
cc r.

CNOifltfiON-'Csoa r. »
X


r — «'- cc — .


i : o>
<~ :- o> — - -
— — io >'. i0


= —. -~ 0> — CC io — CC 31 CC 7 -r CO
1 i- — 1- CO


x -3


i


0) ©/—:.-. / 0iO©0»t»«O<N


01


7) —


C*
CO i-i i— — —
-r


© © © O


©

© ©©©© © © © © © Ifi


3


—■


■ © © c rr.


©


©© © © © cc, — <~ ~ — ~ ■:> ~


X


co cc r ic


CO


-


© r ~ — - io io .o o> -*• ts


::

35 CO - —


o» Oiooco o> — io '
»


( (- Ifl — CO
•o i oi io i t. 1 ■- — (- r. — —


X
©—i-:-.
- o > < - ',- . .i
<^


CO EN t "T

■":


0_l


-r


-r CN <N
©


CO -r co — »^
- T CC

^ — :. — / SvOOtsOOO
CO


_ .-. co
X


CO <~ i0 *> i0


— ~.

-,_,.-
(^


-> < — .0 cc


—-,-.- -"'-IT


i- — .o r. co »


l
-r © — f cc
r


— :: o» fo —
C3S


-. .- —
(^


-r « r.


■_: cm


i-


1


:> ' -.


o» -.»
— :c —
"E i*i
'


:§ C _" ~*

111 §8


— -1


-' - r - cfX • =

- = .© >. S
9 5 a a s • • ■ ■ -

o s = — -_ »25PAo Jfl
c o = „ ij^tca


D


Is
o
H

-:^- - S3

e 3

-638Doc. No. 5.•»»AT!t8 ptrc KOOjSDn

aaij 'stzowad ajiqM 'Haujaj pus
sa3puq ii°? 'spuapiAip 'isi.i)}
•in '.utioaui jo samipts 'A"(jad
•ojd [BUOMsd 'sjo[ 'spuBj iuojj
Soisi.ii! sbxbj jo joiiouiu pnoj,iSOOaKNHX

— i — ccc:-r ic nc
i^ i^ r- \o co -» co eo

t^ "* O N ^ « lO lO
CO CO CO CO CO•*«Olf OCCOf NNO
OO'S'aCCOCOCSCOasaoCOCO

** as co t- -r >o -T co i^. co uo
i-> i.o oj ec <- co to (^ c o co
r io io <- tc b- io o as —

x in - - :: in r. t g a N

i— cc i-i T-i c: u<5 « h•a .2 s

e o5B a > »

41 g.5cS#

5 s?«•or. t$ ^

paxB} saxas qioq JO
S9ABIS JO 'ON IBJOJ,NQONO
04 o> — o>

OOiOffi— 1 J^

t- OS
CO i^10 so

o -o
co i—— ~ co o. co o. o cc — > r^ o>

-r — iO i.O I ^ 7) 1^ Tf in »N

— o> c> —• .— it o> o> -r x

CO — T( |-|•saojSan3 160005HM l> — . 0> —

•^< i-.MOrint.Mino■sjnaa
09 ib paxBj sapjm
a»iqAi jo -ox puo.L00 CO CO o •

n ^ a> n i
co tj< o o <

r1-*3> CO'CO OS

I _ -p

i CO CO00 CO CO CO OS 00 CO — O -* J-.

o> cc / — — i o m co co — t>-

J> 00 OS 00 CO 00 C> CO i-H X) CD

_- _ _ „ ^ -^ ,3. ^j■jnaa
j.id i) IB poxBj - D7p 'BdSpuq ]pj)
jo jaaj ibuoob jo lanoare [Bjox ^I I liO-i I I O I t I•iCuBdmoD qons A"q piBd
oq o) pajinbaj iou.si auiBS .iq>
SjoqM soioBduioa p ( jodjoDui jo
sajBqs uo pnB '"e\ jo a)Bjs ,n|t
OBqj jaqjo sajBjs A'q p,))Biod.ioa
-m sijoBq jo sspois no spaapiAidI CO

CO
CO•joao jad £9 jb paxBj 'spnoq oij
-qnd ho jsaaajni jo lonotui: pijoj,i-H OS

CO »-»
l^. OS

CO CO

4©=COlOO

1 WON

Oi-<?: 'CO ~ X i-l '

1-1 co co•amoDoi jo sauBpi^jo o
o (^

CO COOOiOOll 00 CO IO O O

crio-fio-^f t^ — ■ o* o >o

OnffiNO ^3i»3M
CO 1.0 Mlt^OO -nliO
<0i— c•aniBA oot $ Xjoa8
no Bjnaa 0^ IB paxBj si qapqM
'otBls.i pMJ puB SOABJS nBqi

jaqjo Xjjadojd jo an[BA ibjox00000000
00000000


0000
0000


^OiilOCO— IX— ICO

ojco-rcoCTJoocooi
Ttacooi-afM

O N ^ (M « O « N
00 CO XI CO O CQ lO 00

coionxoNiMH


014387
312288
888233
20214404 iH 1HiO o> »HNr( o

-r co 03 r» — 1 co >>.
ooNf::i> o

CO Ml- O) C3 X 00

00 1.0 os r> <- -r 10■sSoippnq
Sajpnpo! 'sjoi jo anpjA jbiox«* '00 O 0>> - UO 00 vO

CO CS 10 CO lO I- CO -H

I CO CO O (- Tt CS 00 1-0

O-) 00 00 'S* I— I >C O rl

CO iQ x « 00 00 >o
^_o lOCO 00

Wi— I rlOQAh i.O 00 O 0> ^* i-h >0

o > ' 1 o> o> — -r as co

OS CO 00 -rf CO CO 1 CO I O iC

co -r -p x — X' ti'NTi'Cj
O r- l> X) 00 fl W N W « i»
rl OS i-i Tji Tf CO•sSmppiiq
Suipnpni 'pnci jo 9np;A [bjoj^OlONOCJOn^f
r-^CJOSOCCCOCOt


oiraooo— <-H-Hoaso

HooooNaji^i-no


$ 833066
9440221
1022391
4713-7-
2894005
3778146
853039
4427520


h io as •>* j^. o >o o ^ o> co

n i-i co xj -r co co as <- co co

00 O CO CO CO CO t CO 00 0) CO
-f O X X X -O CO' CC O) o —
O O 0> iO 10 ~ O 00 J - i>. o

Qonanoo-iOTjano

CO^lO C0r-.CO-^"*>.rrC0

Ȥ4iS bP"3 S o iS"2 S S 3 ^.^ o £" g o 5 5 ^o "•a 9 « 5 2r t*^ j-

*■ O Q "*~^ ^ !-* r-K r+ Cj5 5 2 53.6(056 S 6*e S640Doc. No. 5.•S3AUIS pnu saojSau
aajj 'Baosjad B)iqM 'saujaj pun
saSpuq \\oi 'spaspiAip 'it >.iu

■m 'auiooin -io sauiqus '.Cijad
-o.id reaos.iad 'sioj 'spuiq uio.ij
Suisub koxu) jo lauouii: i)U'>J>


1 °*

1 *T
1 00

to
cm

<3©=
5576 17
57 J 9 56
6168 21
7026 36


White male persons ami free

negroes over 31 years of age,

and slaves who have attained

the age of 12 years.


•05 1 $ "*
paxnj 80X38 qioq jo
saAB[s jo "ox lujox


to
"^ ^1* ^* "^

O CM ■>* Ol
1-1 1-1 CM CM


•saojSan
aajj jo -on rejoj,


iH
cn cm m


•sumo

09 IV pBXB) S.qiMII

ojtq.u jo -ox rujoj,


1—1
CM
1504
1177
1471
1511


■}nao
jad 9 }B paxc; m 07f 'saSpi.iq n°l
jo juaa [ciiuuu jo junouiu pnoj,


1 1 1 1 1


•Xncdutoo qons A"q ppjd
aq oi pa.imba.i ion si aoiBs aqj
aaaqAi saiirudmoa p.-iodaoan; jo
so.mqs uo pus 'v\ jo amis aqj
ireqi aaqjo sarins Kq pajiuod.ioa

-UI S5[ uuo i }° 81(30)8 UO BpaapiAIQ


1 1 1 1 1


■;uaa rod |g in paxn) 'spnoq ojj
-qnd no isaaajui jo }unouru [«;ox


1 1 1 1 1


■araoom jo saucrug


$300
200


•anreA 001$ a\wao
no s;naa op %v. \>oxv\ si qoiq.u
'ajBjsa p.;a.t pus soAiqs uiun
aaqjo Xjjadoud jo aupjA rejoj,

n>

cm
en
290028 00
242411 00
271282 00
320568 00


•sSaipimq
3nipnpni 's)0[ jo onpjA rujoj,


$ 29713 00

32142 00
19461 00
■s3nrpiinq
Saipnpm 'pnci jo onp!A vujoj,


00


m
to
m

CO
722509 94
910550 25
865279 50
999583 97

CO

B

Bland,

Boone.*

Buchanan.*

Carroll,

Fayette,

Floyd,

Grayson,Doc. No. 5.6413D© CM


CM©CO©©-*CJ}-rJ , ©>COa0l^


CO l^


O


CO CO CD


©©-»CDCOTr©©C5rr


© n


1-1 lO


©


OiOO ^


lO CM © CO CD i-H


CO © © CO © i(5 i- 0>


CD


CM © CO


CM OS i— lO © r-l


© GO i(5 OJ © © (^ CO


©


CO CT> CO


cm co no © OS —


5a no in o> oa -rOiQ


-f


>o t^ i-(


lOHOrii-inofflnoi^ci


11 a"j


©


CM 1-1


CMi-i


CM
OJ
CM


■*!< 00 — (


n t^ CO


CD l.O CO -h © © iO CD


lO ©


<JJ


I ?- 7


C5 CM t>-


CM CO t^ CO © 1-


1- M


55 O*
Ci^"^ 1


r-l© —l


i 8S


io co uo © co
CO
l-H


©


WMN


(MO) CO


© CM -1 i5 55 0> 7_ 5>


©


CO


CO l-l


i-H CM


1 i-l


r-l CO rl


CM


1 CM


CM


0* «»•*«•


«m«oooiiM*saNO


© ©


lO


1(5 Oi i/5


© tn -r QLi 55 © 5> i0 l.O -T ~5 t-~ © ©

OJ r1 C5


co©©<Moo©©OJ-*j<aocDi>.


15 l>

C» l-l i-H


HWri
i-i CM i-i i-i


CM
CO


O


©


©


©
©


©


O


©


©


©
©


©


o


©


©


©
©


©


1 O 1


1 05 1


1 lO 1


1 © 1 1


1 1


1 ©


-<r


cc
©*


CO
©


OJ


۩=


©


© ©
©


© ©


©


o


©©

S ' '


CM "* i


1 1 1


1 1 1 1


1 1


1 1


CD


CDiO


©


o
CO


T— t
1—1


€£


© ©cm


CO©


©


© © lO lO


©


lO


CM © -J"


— lO


©


CD J^


■>-. 0>


CM


lO


CO T CO


C5 CO


l^


(- —


© <~
lO


*' — 1


1 CO CO


1


1 1 © TCO


1 O


i^


lO


©© ©


© © © c - -


©©©©©©a©


©


© © ©


©©■©©©©


© © © ©


© ©


© ©

© C ©


i- — te


5 (- '5


5> .5 ~ 7


s ©

CM


co o) a


-r co —


V —
J>.


>- x -


1- — • -.


5.5 7


© T


CO


5> "" 5^


© CO c


5 -r —


5' ~

~ 1 — p


© — X CO I


co cc a cp us !fl
©


o co i>.


CO •* t»


i^ -i


© © iO 15 -r —
7

© e ©


© © ©


~ — - — ~ a o o o t>


J^


© i- —


©■ © X


© 55 55 © © ©


— ©


- 5>


J^


— 0' r


IQAC


a ~


a o © ©


© r


— -r


CO


© CO -


-> — 1


~ cc


- ■-.


©


5» CC DO

a i- ■-


tC C ©


1 2 j-


CO 5> — '
/


— r i-


— r. © . •

© ©


5)


CO Tf —


— 55 i5


5>


t n -r 1 5 r.


J^


55
CO


CM


■'.


— ■- r.


© = —


r -r ©


J- < 55

r. .5 r ::


— H


SK


1O
© © G>


5 <~ r.


— 1


71


© i5 ©


W '" ->


© , - —


© 5 > i 5 < -


1- ©


MJ _
r.


— r. —
• 5 i5 — ■ T.


i —


- — <


<- © ©
g - <- r
— i -.<

— © -i

a - -

C . — —


5> i- :-.
55 ( ©


51 <-


J- 1' ©

CC —


©'


© 51 .:


— <- —


'
5i -::
...


...


....


1 '


1-^


-E


g


Q


G

H


- ~ - - 5 -££££

81642Doc. No. 5.<N


CM


00
os co
•saABjs prro saojSan
1-H


i>
■<* ■>*
aaaj 'snosaad ajitjAi 'saujaj puB


CO


"<*


r-i
Tf OS

© oo
sa3puq \\o% 'spuapiAip 'jsa.ia;


»>

o*


1—1


o

•"9"


-ni 'auioam jo sauBres 'AVad


53


j-l


rf
© ^
-ojd roaosjad 'sjoj 'spnBj uioji


۩=
■"*
Suisub saxBj jo .^unouiB rejoj,
•OS T$ ^
©


00
_^ a '3


paxB^saxas q?oq jo


©
and
5 of
att
ars.


83ABIS JO "OX fB^OX


a H • ff

p 03 > K*>


O J^ * CJ


•saojSan


1— t
t^'*"


eajj jo -ok Ibjox
1


1
Ol
iiN
2 O ID d


S to > ID
1^
CO
co in
oj cfl ^3
"•*


a


os
© <*
.JS g"3 *°


Og ye paxB; sarem


©

rH


CO


CO
m co
S^2


ejiqM jo -ok ibjoj,
£°3


©


©
•^naa


o
jad 9 ye paxB} 'oiy 'saSpuq ttoj


1


I


1
1 o
io )uaa renutre jo ^unoinB ro^ox


©

l-H
•XuBdraoo qons A~q prod


aq oi pajmbaa ?on si aures aq^


a.iaqM saraBdinoa p,aodaootrt jo


saasqs no puB ,- bj\. jo arojs aq:f


1
rroq; aaqio saiBjs A"q pa^Baod.ioa


-ni si[UBq jo s^ao^s no spnapiAiQ;
©


©
•jnaa jad §9 |B paxB} 'spnoq


1


I


1
i§§
onqnd no jsajajni jo j.mB rejoj,


©


o
© ©


o
© ©
•auioain jo sausreg


1


i


©

o

CO
© m

o l^

r-i O


O


o


o
© ©


o


o


o
o o
•anreA 00T$ ajsaq
no sjnaa Qf ^ paxB> St qoiqAi


CO


in


OICO

co OJ

© oo
'ajB^sa reaa puB saAB[s uBq}


1—1


i>


in
CO CO
O 00

CO ■*
aaqjo A").iadojd jo eniBA rejoj,


CO


in


!-'
4©=


o


m


o
© ©


o


OJ


o
o ©


o


CO


i— i
m ©
■sSnipimq
Sarpnpni 'sjoi jo anreA reiox
CO


© oo

© o

00 ©
CO


©


l^in ©


©


o


oo
i-l o

o


CO
t-h m
•sSnrpjraq


00


ex


os
i— i
© CO

© ©
Stnpnput 'puB[ jo anreA rBjoj,


in


»n


OCkfc-


J>

i>
r-lOJ


۩=
QQ


'


1


'
' '
H


H


*
^_
ft

p

O
Q


*

i-I rt*. *


*

a

S3
o -


6

6JD

12 .-
1 I


*

o

o


* *

o g >■ *.

•| J S .a


*

a
o


CC J-< S-H to cc . — i

fppqpqooo


PI


°3 ^ cj aj ,<^Doc. No. 5.643©
©


t-


CO

■**


00
(M


00


CO


l^


©


t^
lO


m


©


-*


co


©
©


©


•«?


t~


©


00
<*


l^


»D


co
■>*
t~


OJ


CO
m

L.0


co
©


©


J^
©CO


c*


CO


1


©

CO


CO
©

1


1


CO


©
_,


m


r-~


CO


00


00
1(0


©


lO
©


00
00

©


CO


in

00


o
©


o
©


o
©


m
I


J


I


1*


©


©


©


©


I
I


1


i


I


o*


©


©
©


©
©


I
I


1


©


1


lO


5<


*<*
©


,H
m


o
©


©


©


©


©


o
©


©


©


©


©


o*
©


U3


«•


©


©


©
in


©


©


TJ<


oo


fH


00


**


in


©*


l^
©


©


m


©


OJ


CO
t^


3->


00


lO


©


<N
■■»


©
©
©
i-


©
©
©
GN


1.0
LO
CO
2J


CO
t^
§5
CO


©
00


1


1


■f


">*
00
CO
oo


t— (
1—1


_J
_

pj


Q


©


c*
d*


©


CI


©


-


CO

©
00


"S<


8


3


CO

m


i
53


T.


00


©


•^
©


©


i^


©


t^


©
00


©


©
©


1^
-


TJ"


■**


e*


00


*


A


*


to

**


-^


3


Marshall.'

Mason.*

MoDongal

Nicholas,

Ohio."a
•,
3


*


»


9 _;
*


"S


Pleasa

Putnai


£ £ £ £ £

644Doc. No. 5.

•S9AB|8 pore saojSan


W T^ IS C O


©


sajj 'snosjad ojiqAi 'saujaj pn«
Ba3puq ijoj 'spu.ipiAip 'is.u.u


00 00 LO X 00


©


___._- _.


x


-in otnooar jo sauiqi!* 'a'i.i.kI


l^ 0> X -r —

-r "' h> = ■"


©


■Old puosjad 'sjoj 'spnBj uiojj
Suixun gaxuj jo }uuouib psiox


— M N 0> 25

isx "3- oj


10
OJ

o>


a> 13


"OS If )' !


M ' 0> -i* ©

O! CO 01 CO 3


©

OJ


u- 3


paxBjsaxas qjoq jo

8aAB[8 JO - 0>I [BJOJ,


— i - 3 to CO

SlOOOH

3> co cn i-t


©
©


s ; * s
/.


OJ


e rt ■* ■*>
<s 7 ^> M CO


CO


•saoaSan


eo — i" s5 -f

CO SO X OJ

© OJ


CO


M5*


99JJ JO "OX 1B»0X


©


i s i a

K o > o


1-1


•8}n9D


rf N O O M


CO


White

negro

and nla

th


i-i © © o» OJ


OJ


08 IB paxBi sanjin
ajiqAi jo -ox pnoj.


i* ~ <s — io
oj ~. r. — X

^r «» co co


©

l.O

©
o © x> o o


X
O O OJ © O


OJ


'inao
jad 9 ?c paxBj 'o^p 'saSpijq \\o%


3DOf OO


X


jo }aaj icnnat! jo junorac Ibjoj,


CI ^ N Gl O
OOrtHn


©
OJ — I


CO
m=
•XuBdmoa tpns A"q pind


in o o


m


aq oj pajinbaj }ou si amus .iqj


i— i "* o


u0


9J9UM 8,Bdmoo pjiu.iod.ioon! jo


OOCl 1 1
Is o ©
M 1- DO


X

X
CO


sajBqs uo pnu 'ba jo a)Bjs oq^


ntiiji .ioq^o sajB}s Xq pajBjodjoo


© T vO
CO "f 0J


©


-UI S^UBq JO SSpOJS UO SpuapIAId


€&


1-H © © © ©


„ H
i> oj © © o


©


•}naa jad to, ■ye paxis; 'Bpnoq oij


OJ CO lO © ©


©
©


-qnduo jsojajui jo junoniB ibjoj,


Oioe<oce


X
Cl"1"r-I


ts
TT CO


X
€&


X CO is lO lO


X
© -r iO i.o i-(


Is


•anioDtn jo saijepjs


co oj © to ©

C( rt L(J Is O


©

OJ
OJ •■* © lO


OJ
uO CM


©© © © © ©


©
OJ UO © © ©


-*


•aiip:A 001 S A\iaAa
no sjnoa Qf iv paxi:} si qaiqA\


OJ © -"# OJ ©


©


i.O CICtsOD
*# 7j CO CO c*


X
OJ


'aVBJSa yaai puB BaABjs uv.\\i
jaqjo Xjaadoad jo oiiiba ibjoj,


X ts © © o>.

© 1 © © ©
X 0» X X ""S"


"1

OJ

0)
T-( i-i ^ (M O*


©
M's'OlH


€&


1-1
© -r © Is i0


,— .
© X © Is OJ


©
i-i i-h co co o)


OJ
© X CJ © CO


©


•sSuipnnq
Sarpnpni 'sjoj jo onpjA ib^oj,


© © i.o x -r


-*


t Is O 5) X

-r o> © M o»


©
1*
O O O LO K5


TPOOrt


X
CO


Tl<
۩=


© CO i-i l.O ©


ta
i-i X X OJ ©


©
lO I-s © © CO


©


- s3nipi!iiq


© © lO © lO


©


© © If © ©


X


Snrpnpm '\>m\ jo oajBA ibjoj,


X © © CO Is

X Is © © ©


©

X
lOSCCin lO


— I -.-. -.-. 1


©
© © © co


©
۩=


OJ

1 1 1 1 1


'


Eh


O


M


H


. *• ~ *J"^r


(S
2 a S S


o
fe 3 S 1 ^ j
Q


S .s 3 g o

E-t Ph t> co !2;

646Doc. No. 5.•feH


s
<■;
«


w


o^


•-1


CO


H


JO
«
^13\-.;j8 piro B30j8Dn aajj 'Rnofliad


co c;


c-


to to

C(H — 1


ai!HAv 'boixioj pmi BoSppq n°i M.niBiu-iq


«coo


f~


—100 co


-m pjja)B]ioa 'gpuopiAi]) 'jb.i.i.iiiii 'unoa


10 -*


CO
CO -!• 00
O CJ i~


-ni jo eauiqus 'Xjaadoad iunos.i.id 'sjoj


c 2

<- c* -««

■» CO r-l


'spnni uiojj Uiusu;: BBXTM jo uuuuuu pjjoj.


00 1~
00 00


•d ao ©
r- 01

r. r.

■w ac*Online LibraryVirginia. General Assembly. House of DelegatesDoc [serial] (Volume 1) → online text (page 54 of 58)