Copyright
William G. (William Goodell) Frost.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) online

. (page 165 of 216)
Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) → online text (page 165 of 216)
Font size
QR-code for this ebook


SIZIMORE AOENCY INC

4332 Claif nuin^ ,' 595-5523

Sizemore Arnold T . .0 Av - - -785-2630
Sizemore OR 3208 Birch Av SW - 788-1593

Sizemore CV 1209 33rd 5 - -254-3861

Sizemore Clarence B

3110 Bifch Av SW- -788-9725

Sizemore Claude J^i^ i
Sizemore Oenson Rjrth Cahaba Dr-%7-1^^

833-5593
-595-4340

836-6797
-322-0983
-595-7577

879-8062

-879-3219Skellon G L 5 & 10 Cwt Store Inc2nd AvN -323-3094Or Clovrdiebstates-
4012 N 27 - - - -Slzemofe Esther L' •

Sizemore Frank S'
43
Sizemore Gladys W

Sizemore Grady Jr

2543 Ait^J;

Sizemore H C Jr e4C b
Sizemore H C 5r Mrs i
Siiemore Hurshel Rev

Sizemore Jas M 3CS4
Siiemore Joe L i-i* ''
Siiemore Jos P ;
Siiemore Ma!-
Sizemore Nor .
Siieniore U^'"^^'-
Sizenxore P L
Sizemore Pa .■ '<
Sizemore R A ^pr^ Ln Ct S- 871-2447

r.r. 871-5096

ont Av 5^592-7304

798-1105

forest Dr- -836-2754

:,a ForftU Cir- 822-5081
a Av S - -833-3076
on Hoke Av 849-0235

13 41 AvN -841-7257
<;ieriftg Rd- -879-1073
,: 1 - - -^871-0579

- 788-1514
:u I Ln=798.3593

M 252-2897

- 788-8229
, • 841-0607

■...-■' 787-9273
379-0959Skelton G W

351 Sunbrk
Skelton Geo N
Skelton Geo R

341 "'hcridn Rd Sandusky
Skellon Geo W 2260 Marlon - - -
SkeltonGlenL 1857 Princtn Ct -
Skclton Glenn E

1511 Samerset Dr Homwd

Skelton Gordon L 8'520 1 Av S

Skelton Grover 304 Olon- - - - -

Children s Telephone 304 Olcn —

Skelton J MJr 325 Sunhl Rd

Skelton J R fcC2 Bell Av Tarrnt

Skellon Jas 896 Aifrd Av- - - - -

Skellon Jas A Dunnavant Rd -

Skelton Jas C j4y0 Rayfld Dr

Skelton James F

23^1 Fern Rock Rd-
Skelton Janif-s P Jr

1945 16th AvS
110 Camelot Cir
Shades Mountain'
'' 3 Hcimbaugh Av-
7 'jr.iyiyn Dr - —
4 41 CI N - - -Skelton James WSketlcn Jimi^II F •

Skelton Joe ,?•'

Skellon Joe H :■.:

Skellon Jo'innio L

3 ■;■• ; : Joiumbiana Rd-
Skelton Kenneth E :321 I4ih Av S-

Skelton L E 5406 luih Av S-

Skelton L H 3^48 Owerheight Or - -

Skellon Leonard C bankr

Isi Natl B! • - - - = - -

Res 3895 Clencu-; Ur —

Skelton Marty Miss 8520 l Av S -
Skelton Minnie Mrs Jeffrsn Prk - -

Skelton New' in

•nny Branch Rd-
SkeltonNinaj .. 6aAvW - - -833-9788
-841-0854

-798-4662
-822-34%
-786-8871

-879-8734

-833-3581

-785-7509

-788-8636

853-2056

841-3861

822-1536

967-0477

.786-W07

822-5481

-933-1747

822-3159
879-3698
822-0201
841-0114

822-2983
-251-5629
-595-2983
.%7-3476328-5120
871-8951
833-3581
592-9939967-3125
786-2311Skelton OC 1841 Princtn Ct - - — -788-8278

SKILTOH OPTICAL CO

1930 11 AvS- -323-2912

Skelton Paul H

3952 Overheighls Dr
Skelton Robert M B16 42 PI N - -
Skelton Variety Stores

2-105 12th Av N'

Skelton WF 1224 Eim Av

Skelton Wayne

821 Acton Av Homevi^ood-
SkellonWmJ 1840 Old Crk Tr! -
Skewes Harold R 1132 47th Ens -
Skewes Phil 3004 Lisa Ln FuHndle -
Skewes W W Mrs

3308 Valley Park Dr -
Skibbs Jack 3208-A Westbrook Dr-
Skidmore D J Mrs 136 Hall Av - -
SkidmoreDavid J Jr 3 - 5 3 Av N -
Skidmore Terry 60" . i Cir —

Skidmore Willi.;- M 140 57ih S

Skil Corp 806 ij Av N-

Skiiite Restaurant 3107 27th N

Skilling Duncan 1106 4 Ct W

Skilling George B

613 3''d Terr Pleasant Grove

Skilling Jas ofc 2217 7 Av S

Res 1817 Lake Ridge Rd-

Skilling Joe D

417 4 Ter Pleasnt Grv
Skilling Jos Sr Mrs

4410 10 Av Wylm-

SklllingThos 1438 27th Ens

Skinner AH Col 526 Broadwy

Skinner Bertie Mrs

203 Lakeshore Dr Bayviev*-'
Skinner Billy J 307 Pine AvBayvw-
Skinner Billy L

1062 Mountain Oak Dr

Skinner Chas E ins Jacksn Bl

Res 804 Barr)ard Tcr - -

Skir»ner Daisy Mrs 2420 32 Av N-

SkinnerEC 2360 Garland Dr

Skinner Frank S

It) 13 Greenvale Rd-
Skinner Frank S Jr

201S.D Mentreat Pkwy-

SkinnerGB 4824 Ct S

Skinner H Fridge 1116 Euclid Av -
Sklnner Hazel Mrs 1505 Eicambia-

Sklnner Horton 1220 N 3-

Skinner Howard W 1218 Alfrd Av -
Skinnerl M Mrs iCOi 43 PI Ens - -
Skinner JasC 4201 9 Av Wylm - -
Skinner James D

3329 Geneva Av Irondaie-

Skinner Jas F Mrs 217 4 Ct W

Skinner Jsmes L Valteydale Rd

Skinner Janice 1116 Euclid Av

Skinner Jim 3300 Countfy Clb Rd -
SKINNER JIM FORD INC

200 Roeb,_iLk Pia^a Dr

Skinner Jim"i, d

.,3 Fare^t Dr S Homwd
Skinner John F 1219 Geneva - ■ - ■
Skinner John P 5920 Ga Rd S - - - -
Skinner Joyce D Mrs Karl Daley Rd
Skinner Leroy

2108 Ve?tavla Lake Dr

Skinner Lucille Cash Dr

Skinner Mildred

180XS Lake Shore Dr-

Skinner Milton C Sr Helena

Skinner Morris 917 Cenwr PI SW-
Skinner Nell E Miss

1125 Kingsbury Av-
Skinner Norman Richard

5605 Av N Cenlrl Prk -
Skinner OL 1661 Jeffrsn Av - - -

Skinner Percy Vernon Helena

Skinner Phyllis L 1213 Wales Av -
Skinner R S 920 Piedmont Av - —

Skinner Ralph A 1904 34 Av N

Skinner Robert E 2315 20th Av S-

SkinnerRobtM 903 Sims Av

Skinner Rosie Lee 1412 36th Av H
Skinner Stanford J ally

City Federal BIdg

Res 2725 Wynward Rd

Skinner Sudie Mrs

2110 2 Av N Irondle
Skinner T Julian Jr atty

1st Natl Bl- — - ,., - - -

Res 308 Poinciana Dr

Skinner T Julian III invstm.nls

First National Btdg - ^ - -

Res 3506 Mounialn Ln — - -
Skinner Thomas 420 5th Falrfietd-
Skinner Thomas E 7517 4th Av S-
SkinnerThosE atty ist Natl Bl - -

Res 3536 Vktcria Rrf - -
Sklnner W A 2726 I7ih E;is ^
Skipper Ann 933 9th Av W = - - -

Skip^r Berlha Mae

1107 ilth AvS -252-8343%7-2948

592-3445

251-6723
841-5878

871-9877

822-4943

-786-7964

849-0591

-967-1627

823-0448

-879-3987

836-5178

788-9497

592-3646

-322-6202

-251-1834

-785-0374

-744-0682
-251-0196
-879-8897

744-7072

-785-2958
-788-1268
-871-8909

-786-2025
-788-2505

822-7966
251-5296

833-1461
322-9053
822-0281

822-2621

-823-0006
■788-1874

879-4541
-841-8480

323-4060
-822-1578
-785-4073
-786-3008

-595-3576

-322-5887

967-5917

879-4541

879-5036

833-1232

-871-3176
-841-5129
-595-5459
-592-2894

822-6315
-798-0207

-871-3381
-967-5368
-251-7025

-87M700786-9417
786-8968
967-5870
592.8772
-798-3514
-324-3980
-871-9583
-871-2516
-328-0422

-323-5813
-%7.3193

-595-1265

-252-5171

871-7957

-322-2623
879-4529
786-0605
836-3503
251-7216
967-4249
787-7975
787-7976Skipper Carolyn 1107 lllh Av S - 252-8343
Skipper Carrie 1244 N 3 - - - 324-8429
Skipper EInora Mrs 2609 Loveless 879-7787
Skipper Howard E 703 Gucl-d Av - 871-0827
Skipper John N Jr

929 Bariiisdle Rd- -836-1410
Skipper Kelly

2605 Mountain Woods Df-822-6215
Skipper Opal Mrs 1613 Collier Dr-785-3675

Skipwilh Albert 1720 19th Ens 788-9568

Skipwith Cora T 507 N 5 324-5765

Skipwilh Elester

306 Carver Av HuevLown -744-6953
Skipwith Geo 864 44 PI N- - - - 595-5057

Skipwilh George 1112 I5th N-— 322-5139
Skivington Martin A

3549 Victoria Rd-%7.4260

Sklar Jerry ^,^ ^,_^

3332 Overtn Rd Mtn Brk-967-3128

SklivisCJ 4729 Ter Q Centrl Prk - 785-6227

Sklivis Helen Mrs

4729 Ter Q Centrl Prk - 781-2458

SkluteM K 814 Linwood Rd - 595-1426

Skoog C Vernon 2112 Chestnut Rd- -823-1379

SkurkoLeon 1517 CresthI Rd 595-8252

Skurstenis Eriks 529 Edgeknoll Dr-871-9449
Skyview Drive-In Thc-atre

Cul !mn Hwy-841-7861
Skyview Wholesale Motors Inc

Number 1 7200 1st Av H 833-0173

Number 2 ^^^ ^^,_

1907 Vanaerbiil Rd H 328-9763

Slack Clarence J Mrs

125 Memory Ct- -879-7878

Slack Emma E Miss

1444 Pfincetn Av- -785-5291

Slack J R Mrs 1316 N 33- - - -251-7998

Slack J Wm 221 Gardn Ln 836-6828

Slack Paul F 4221 Caldwell MillRd-%7-2180
Slack William K 604 I9th Ct S- - = 252-1596
SladeAgee 3203 Hemlock Av SW - 786-1270
Slade Ralph b40 Shadywd Dr - 836-2607
Stade Wm E 622 Rebecca Rd ^^^^

Roebuck Forst - 833-0154

Slagle Harry R 1638 7 Av W -785-1522

SlaidAW

2717 ( fierokee Rd Mtn Brk-871-8221

Slajer Ray 4 30 Green Sprimis Hwy- 879-7941

SlapeJoeL 173 Roebuck Dr 836-%00

Slappey D F 3ii2 Roxbury Rd 871-9369

Slappey Donald H Or phys

5532 1st AvS - ^95-0509

Res 3660 Rockhill Ret ||IiI?l

If no ans^ver dial 871-4611

Slappey Wm J Jr Dr

1908 Courtney Dr "™"^l2

Pes 536 Hampton D- — - - - 879-6369

If no answer dial 871-4611

Slate Malcolm E

2617 J. - _ .Vdlker Chapel- 849-9457

Slate Wm Hermon

2643 Lane Prk Rd- -871-9102

SLATE N See at-o Slayion S'aton Slalton
Slaten Auburn L Fuitndle Estates -841-3278

SlatenTO 3323 28 Pi N- ^ - 251-4086

Slater Barry M 3417 Sandner Ct - -879-3652
Slater Elizabeth 4324 Nevaon - - 849-9954
Slater Forrest M Rev 2719 37AvN- -251-7000
Slater Geo E Rev

Ofc 1925 2 Av S Irondle -592-7214

Res 603 S 20 Irondle '-^^^/Vi?A

Slater Henrietta 131 l Av N -324-4948

Slater John Edward

2007 4th Av S Irondaie -592-3377
SlaUrJohnH 940 Hibernian- - - -79e-Sg3

SlaltrRO 3908 N 44 841-7294

Slater Rhunetta Johnson

518 Av X Pratt City -798-6827
Slater Sales System 2209 1st Av N -328-8003
Slater WL 113 22 Av NE- - - - 853-2178

Slater Wm M 3512 Clairmnt Av S - 322-7%3
SLATON See also SIniton Slaten Slayton
SlatonCT 120 Raleigh Av - - - -871-3212

Slaton H D 6724 Center Av S- 595-9748

Slaton Johnnie W ^^^ , ^ _.

2208 Lynn Crest Ln-822-6693

Slaton LC 1133 8 Av W - 787-1010

Slaton Lester H ^ __. ._._

331 1-C Montgmry HviO^ Homewd- 879-4^3

SlatskyJohn 104 Mecca Av - - - - 871-0570

Slalsky John . ^^ __^

610 Ridae Rd Roebuck Springs-833-0993

Slalsky Sam Minor Hgts - - - 785-9726

Slalsky Tvronc J Mmor His- 787-9786

Slaitery Carl E 2633 7th NW - - 853-0^
SLATTON See also Slaten Slaton Siaylon
Slalton Eddie C 1509 Manhattan— 871-2555
Slaughter A J 1016 Broadwy - -— 879-9796
Slaughter Allen 316 62 Pi S- - -•-592-/958

Slaughter Alvin „.,««,,-

139 Gtenvw Dr Mtn Brk- -879-8163

Slaughter Amie Lee 2i 5 Ct S- -322-9076

Slaughter Annie 409 6 Av S - — - 323-275Z592-7481SLAUGHTIR AUTO SUPL

3921-A 10 Av fg ,...-,

Slaughter Barbara Jean

, 1618 22nd EriJipy 781.4410

Slaijghier Ben 824 McCary SW - -323-8248
Slaughter C B 1901 15th Terr N - -328-8053
Slaughter C T Jr

_, 1656 Maynomr Dr-822'1020

Slaughter Carrie izis Cahaba N - -595-2491
Slaughter Charles T III

^, , 2030 Highland Av-933-0429

Slaughter Charlie Mae

e, ^ „, 1422 Av J Ensley-788-2012

Slaughter Claude

^. , 824 Worchester Ct»853-1331

Slaughter David ll Montevallo Ter-879-0350
Slaughter Elizabeth S 6001 6ist N -841-6862
Slaughter Eslelle Miss

2125 Plnecrest Dr-823-0529
Slaughter Frank 1708 19th Ens - -787-0401

Slaughter H A 8610 2 Av N - 833-4277

Slaughter H A 3308 51st Terr N — -849-9035

Slaughter HO 5919 l Av S 592-6408

Slaughter Hattie 5443 4th Av N - -592-0177
Slaughter Homer 1618 22na Erpstpy -781-4410
Slaughter Irdella 320 loth Av ^ - -252-6290
Slaughter J E 8040 i Av S - - - - > 836-1627

Slaughter J P 1640 8 Ct W 786-7210

Slaughter J W 6011 1 Av N - 595-3568

Slaughter Jack lie Montevallo Ln-.879-4854
Slaughter James George

^. , , 909 56th S-595.1036

Siaughler Jessie Mae 332 64 Pi N- -595-7776

Slaughter Jo 3463-A Cliff Ter 323-3115

Slaughter Joe C 259 9th Ci N- - - 323-1802
Slaughter Joe W 448 Medford Rd- -836-1815
Slaughter John M Dr phys Fairffd- -785-2121

Res 810 Linwd Rd S 595-5743

Slaughter John R 1331 Alford Av - 822-9607
Slaughter Juaniia 9119 12th Av N -836-1704
Slaughter Kinney

900 Stark HufTmn- 853-4631
Slaughter LE 2530 Dunmore Dr - -823-0393
Slaughter Laura 1518 2in Ens ley -788-0595

Slaughter Leia 1708 19th Ens 787-0401

Siaughler Lillian 114 N Short 35-324-12%

Slaughter Linda Sue 21 5 Ct S 322-9076

Slaughter Maude 6612 62nd Av N-836-4026
Slaughter Maurine ri est

5504 V2 1 Av N - — -595-8031

Res 9233 Summit Dr - - 836-5781

Slaughter Max 3901 Jacksn Blvd- -871-3686
Slaughter Mayfield E

1412 Clermnt Dr- -871-1728
Slaughter Millard R Valleydale Rd -967-5917
Slaughter Morris 1421 22nd S - - -933-0944

Slaughter Paul G 2405 Tyler Rd-— 822-3899
Slaughter R J Brewster Rd - - - - 853-2015

Slaughter Realty Co

5504V2 1 Av N- -595-8031
Slaughter Robert 1117 1st N - - -323-5790
Slaughter Sam 3018 Overhili Rd- -871-6425
Slaughter Soloman

^, ^ ^ 1213 AvK Ens- -786-8951

Slaughter Sylvester

^. , . 2217 Av Ens- -787-0992

Siaughler WM 4104 N 29 - -841-8342

Slaughter WP 1637 a Ct W- — - -788-3120
Slaughter Wm 1305 N Appafachee -849-9888
Slaughter William M

34on N Woodridge Rd-967-5019
Slaughter Willie Bell Mrs

1117 1st N- 323-5790
Slauson Mary A Mrs 409 Tusca Av-787-5397
Slauter David W 1340 leth Av S- -328-2171
Slaveo Henry A 308 N 84- - - - -833-7725
Slay Ben K 905 Ridgewd Cir - - -853-6981

Stay Huey B autos 40i S 20th 252-5121

Res 4421 Mountndle Rd - - - -595-1081

Slay Kyle 905 She iton -.-... 836-7876

Slay Mable Sykes Mrs

^, ^... 3309 6 AvS- -323-6453

Slay R W 229 S 86 833-7506

Slay S James Jr 217 Redstone Way-853-6631
Slay ST I8O8 Princtn Ci SW- - - -785-4328
SlaySimmreJ 825 Covingtn Av - -833-2777

Slay Wm S 405 SV,^ 18 786-5657

SLAYTON See also Siaton Slation Sl-iten

Slayton Billy 102I N 50 595-7615

Slayton Essie Lee 5800 N 62 841-4204

Slayton Frances Mrs 1021 N 50— -595-7615

Slayton Glenn 617 19th Ct S - 328-0278

Slayton James 220 Navajo Tr - - 853-6849
Slayton Jo Nell Mrs 220 Navajo Tr 853-6849
Slayton Wm A Jr 113 Crestvw Or. -871-0628
SLIDOE CABINET CO

1001 15 F" '=W 788-3131
Sledge Calvin W Sr 1532 N 324-0570

Sledge Corinthea 813 la Pr SW 781-1798

Sledge Earl Lee 117 4th Terr Aiy N- 252-0546

Sledge Earnest 2528 N 23 — 324-2626

SledgeElla 119 2nd Dotena - -798-4714
Sledge Frances 2028 N 21 - - - - 322-W13

Sledge Jesse Jr 813 18 Pi SW- - - = -781-1798
Sledge Jesse Sr 81 3 I8 Pi SW 787-6309Sledge Joe 421 12 Av W- - - — , -322-8916
Sledge Jos 2506 Av K HiKmn Sta- -787-7739

Sledge Josh 2028 N 2i 322-6813

Sledge Kaiie 104 15 Av W -254-3613

Sledge Kenneth D 602 P.me Dr - -841-7842

Sledge Leroy 10O8 15 Wy SW 786-3624

Sledge Mary 421 12 Av W - - 322-8916

Sledge Maxine 119 2nd Docena- - -798-4714

Sledge Ora 81 3 18 PI SW— 787-6309

Sledge Pearl 19O8 18th Ensley 788-7283

Sledge Robl Jesse 104 15 Av W - -254-3613
Sledge Sadie Jones

414 8th Docena -798-4052

Sledge Sandra 4293 1st Av S 595-3065

Sleeman JasT 2416 Old Briar Trl - 822-1829
Sleeman Robt E

2221 Pine Ln Shades Mtn- -822-4543
Sleeman WC 2154 isth Av S - - -933-0516

Sleeper Gary 2724 Niazuma Av 328-8626

Shck Stanley S 321 Laurel PI - -871-6582
Slifkin Irving T 2540 Beverly Dr -871-5011
Slifkin Irving T Diamond Trading Co

Woodward BIdg -251-0425
Shger Brenda 15 West Rue Maison -871 -8836
Shgh David S 52s Huffman Rd - - 836-7175
SlighEa'IM ioB H 85 833-2009

Sligh R E e04 Hillcrst Rd -833-23%

Sligh Ralph B tefpph Phoeniji BIdg- 321-2721
Re? 605 Ridge Rd

Ropbut;l< Sprngs 836-5852

Sllgh WH 326 79th S - .-833-2649

Sligh W Karl 617 Ridge Top Cir

Roebuck Sprngs 833-0546
SLIM-TRIM HEALTH SPA

2941 18th S . - 879-8528

SlimpFredC 120I Dunston Av- - 871-4040
Slimp Grace Mrs

2906 Crescnt Av Homewd- -871-3750

Slimp Jas R Mrs 329 SW 25 786-3272

Shmp Paul L 7719-B 7th Av S - -836-2396
Slimp WM

2909 Crescnt Av Homev\^d- -879-6332
Slipper Shop 1028 20th S - - - - 322-3857

Shvka John P 1121 Centr Pt Rd - -853-0907
SLOAN See also Slonc

Sloan AC 221 Munger Av - 322-4358

Sloan Alia T 4830 1st Av N 595-7232

Sloan AltaT 7720 2nd Av N - - - -836-4968

Sloan Annie 1314 1st Av W - - - 787-3221

Sloan Earl S 7 1 21 3 Av N - -836-4989

Sloan Elwyn T

4836 Av S Centrl Prk-787-1203
Sloan Gordon Harold

1112 4th Av W-787-2743

Sloan H A Lovick - - - -595-0221

Sloan HW 1025 Westover - -595-«)58

Sloan Hankins 7129 S 4 Av- 833-4836

Sloan Harry 524 Lovett — -787-0528

Sloan Irene Mrs 5217 30 Pi N - - - -841»3127

Sloan J B 949 Pike Rd - -788-4053

Sloan J B Jr 921 4?th - 785-8855

Sloan J M 8301 I2!h Av S - 836-2007

Sloan James 340a 39th Pf N Ingink- 841-0663

Sloan Jas F 636 19 Av S- 252-2759

Sloan JamesS 2241 7th NE - - -853-7821
Sloan Jas W

2133 Ridgevw Dr Vesthavn- -822-4122
Sloan Lonnle 1314 Ui Av W- - - 787-3221
SLOAN PAPER CO 1230 2 Av S — 324-1531

Sloan Paul N 8527 2 Av N - -833-3614

Sloan R P 55 Hanover Cir S - - - -2S2-56S3

Sloan Ralph Frank Acton Rd %7-^56

Sloan Ray G 2814 Av G En-, - - - -788-0439

Sloan Richard Keith 8524 2nd Av N -833-2845
Sloan Robert Lee 4805 1st Av N- - -^2-48%
Sloan Roy A

58 12 Old Leeds Rd Irondale-592-0^7
Sloan Sidney 6716 Av H Fairfld- - -786-1375

Sloan Vera M Mrs Rosehlli - 595-8905

Sloan WE 2232 Taihefm Or- - -822-3738
Sloan William H Jr Rockrldge Rd-.595-3600

Sloans Cephus Webbtwn - -871-9223

Slocum Ben F 449 Zinnia Ln - - - 853-1825

Slocum Marshall D 2031 Lee Ct -781-2895431BIRMINGHAMSlaughfer — SmirlSloss-SheffieJd Stoe! &. iron Co

Stt U b Pipe & Fouptdry Co
Slolnick Abe

767 Montclair Rd Mijuiitn Brook-871-6711
Slovak John 1105 Fmevvv Rd 787-4935

Slovensky Frances A

293 3 Cidirmont Av- 328-7062
Slovensky Matt Jr 703 Pueblo Tr 798-2522

Sluder Everett E 3928 N 27 841-0994

Sludge Adam 580 63rd s 5%-1613

Sludge Julia 580 63rd S 595-1613

SLUMBERLANO FURNITURE t APPLIANCES

7131 1st Av N -836-5271

Slushcolnc 305 7lh N - -252-6004Slusher Chas M 24365 PI NW 853-5812Slusher Pauline Miss teleph

Central Bank BIdg - 321-8445

Res 665 Idiewild Cir 3 328-1593

Sly Herbert F nou 27th s - 251-8282

Sly Joe V

601 7 Av F^.rfid Highinfls -788-0291

SUYE See at' -

SlyeAOMrs ijuv 4: i - -786-1703

Stye Earl H

1017 45lh BpIvw Hgts -785-0197
Slye Ernest R Mrs 1921 p 3- ''•■: 785-2260
Slye Robert F 921 aqin 781-3224

SLYE»$AUTB PARTS

c. u « . o ^^^^ L'" ' ^'' W-787-0601

Slyhoff J B 55 Hanover Ci - 328-6499

Slyke Constance 4234 nth Av N 595-8209
Smaha Donald W 2402 Cawain Dr - 823-0173
Smaha Joe 3237 Cahaba Hats Rd -967-1229
Small Allen 1108 Goldwire 324-8788

Small Chas N 4il7 W(n<,!n vVy 879-0306

Small Charlie Grassell. Hots 787-3404

Small Clarence M Jr at»,
Twenty-One Twenf , • f,:dq - 328-8141
Res 4357 Kenne-^aw Dr - - - - 871-5994

Small Claude H ins 221? 7th Av s 252-9871

Res 21 13 Vestavid Dr -871-4876

Small Corlne 2820 H.r t : -j N -328-7964

Small Ester 228 eth a. .• - - 252-2259

Small Gerald P Mrs

751-B Montclair Rd-879-9962

Small James 2112 26th N - - 328-9357

Small Jas F 833 20 Av NW -853-1466
Small James L I6IO-G Valley Av 871-4841
Small Luclle 1112 15th N- - -322-2966

Small Luvert Grasseili Hgts 787-1969

Small Monroe 2930 33rd Way N - 328-8457
Small Norman A 612 83 PI 5 833-9786

Small Rosia 1533 Druid Hiir Dr 324-2083

Small Rosia 1518 I9th Pi N - - - -252-7509

Small Waller Jr Hflimn prk -786-9872

Small Wm 2946 W Border - 786-4743
Small Willie E 1224 N 1? 323-5087

Small Woodrow 1625 24 Av N - 322-6971
Small Zola 2112 26th N - - . - - 328-9357

Smalley Chas W Mldwy 7%.0686

Smalley Harley M 804 n So -595-6344

Smalley J B Minor »qu ^ 781-3470

Smalley L 441 w 5'h 252-3842

Smalley Lawrence J 716 4 Av W - 787-0485

Smalley ME 2560 29th Ens 787-4979

Smalley Realty Co 2010-B Av E Ens 785-3143
Smalley Roy B Jr

2025 Chesfnt Rd Veslavia- -871-8076
Smalley Roy 6 Jr

1367 Siarcross Dr-822-6705
Smalley Ruth Mrs 931 ll Ter W- -251-5620
SMALLMAN JOi CO garbage coKctn eant

1509-E Montr ta«r Rd 592-3628

Smallman Ralph A Jr invsirt-rsts

Bank for Savinas Buiid.ng 252-9001

Res 2050 20 Av S - 871-6611

Smallwood Carl R 233 Hmmre Ln -871-8314
Smallwoc^ Don 907 Sheritjn Pi 879-9486
Smallwood Jas L 129 le Av NW 853-M79
Smallwood Jim L 257 '► • ne Cir- 871-9588
Smallwood Robert CSmart Set Beauiy Salon

i933 nth AvS-252-6220
Smart Style Salon biy .i »

1615 Jacksn Bfwd T,..rnt- -841-5282

Smart W M 898 W 6 -251-7521

Smart Zack 519 54th 785-2907

Smartt D J 5812 6 Av S 595-2058

Smartt Dennis M 5808 6th Av s -592-4159
SMARTT FLOWERS-GIFTS

711 S 29th 324-4476

If no answer dial -595-2058

Smedley Chauncey

1217 White Rd Hilimn Prk- -786-3004
Smedley D 1637 I3th /• 322-2918

Smedley Ellen 321 6 A, ,. 324-7041

Smedley Ellis S 633: ; av S 595-9017

Smedley Eriean K 56 4 Av S 251-3694

Smedley Howard C 643 i Ct N 323-5080

Smedley Leamon ill SW i - 252-6654

Smedley Miles 620 S 63 595-0756

Smedley Paris L 312 S 62 595-5604

Smedley William C 163 v,- s 251-4909

Smelcer Jas H Jr

*. .. ,^ 24%7 DrjtIytMlgeTri- 822-2562

Smelley C D 214 eth Poh-uva 841-3500

Smelley Donald A

336 Park R.1 , rove -744-9372

Smelley J T Jr 2346 . 324-3728

Smelley Jackie 128 Cmdy Ln - - -798-4571

Smelley Mamie Mrs 218 9 Av N - -324-1991

Smelley Phillip noi Av L Ens 787-4889

Smelley Ronnie C

336 Park f^d F ■ ■ 3 rove 744-9372

Smelley Roy L 1 109 N > 251-3769

Smelley Susan 918 30th S -324-2050

Smelo Leon S Or rn-

1211 27 PI ■ 323-5801

Res 2527 Mountain t- 871-9059

If no answer dial 323-2555

Smeraglla Alfonso

1514 Poioma- vV, Fc-m die -798-3472

Smeraglia Anthony V

216 Beaumnt Dr ^'estavia 871-0741

Smeraglia Cteude = 3 ' - >■> 64 - - 836-4621Smeraglia FrankDr- -833-7093Smeraglia Frank Alfonso

5229 N 64-833-3083

Smeraglia Jimmy 5247 64ih n 836-1648

Smeraglia Joe 5225 N t*. 836-2755

Smeraglia Louis Mrs 5245 h 64-836-3051
Smeraglia Louis F 6520 52n!j Ct N 836-1525

Smeraglia Martha 521? n 64 836-4621

Smeraglia Tony 5337 N 65 836-4289

Smiddie Geo Thorn 54] En* 785-2%0

Smiles HT 1796 Steinr A V - 788-6422

Smiley Abraham L

206 Av D hhkoocJa -781-1313

Smiley Albert L looe Cd.haba 592-8587

Smiley Aldora 1920 26-h sw 787-3044

Smiley Annie DowdeK

630D 2 Av S- -595-5991
Smiley Barbara 1B51 Stein«^r Av 788-1271
Smiley Cherry 4513 loth Av H - 592-8337
Smiley Claudia 1501 w 3 251-6671

Smiley Donald L HilliB D' ■7%.2704

Smiley Evelyn m Soth fn^mc^ 787-1217
Smiley Frank 3805 1 Pi w 322-3767

Smiley G A 4404 Dol'y Pinqe rir,.-%7.4025
Smiley Geo 2419 23 Av fj 251-8434

Smiley Hatlie Mrs 3229 29 Av N 324-2347Smiley J W 1320 isth
Smiley Jas in 56th FdifO -I- - -328-0966
- -787-1217Slocum Robert Jr 606 West Blvd - 836-8506Brl595-4009Slocum Robert E

2139 Woadmeadow Dr -822-5866

Slocumb Oeotis 1309 19 PI SW 786-2365

Slocumb Donald E 740 7lth Pi S - -836-2550
Slocumb Larry G 231 78th n - - - - -836-5745

Slocumb M Ruffner - - - - -592-2229

Slocumb WG

1915 2 Pi NW Centr Pt- -853-0357
Sloman James N 127 Wavcriy Av - -798-3286
SLONE See also Sloan

Slone Mary Mrs 8103 2 Av S -836-1073

Sione McKinley 6?20 Av H Farrfld- -788-6216
Sioss A P Jr 2512 Country Clb Cir- -879-5857
Sloss A Page 3B40 Forst Glen - - -871-9564
SIdss Federal Credit Union

2725 35 AvN - 324-3454
SlossH H Mrs 3100 Cliff Rd - - - -252-65M

Sloss Really Co 1st Natl Bl- 254-3535Smallwood TM J' •

Res 705 Lan ^ -833-3038

Smar Clyde 737 AiiauH, p. 781-4107

Smarr Eddie 2927 ^- ' a >, '^ -323-1225

Smarr Eddie 3207 ^ 324-6320

Smarr Mildred

721 1"^' » - r- Grove -744-7230

Smart EE 2400 h , in 822-2093

Smart H M 407 Av u f v - 798-7604

Smart Hoyl G Dr 4 1 3 43 tia - 781-1721

Res 1400 45ih tns 786-6715

Smart John M 7324 D,v Av -836-7822

SmariJohn Motor Co 201 24th S - 251-0001
Smart Look Beauty Salon

3 121 N 24 323-5623
Smart Maxine ?504 24-h t.^iey -781-1403
Smart Oliver H Jr

252D 2'cj w,iv NW 853-3575
Smart Raymond

1321 Toffiflhawk Rd 7%-1613Smiley Jas B 810 Forrst Dr

M,-,^<»vvd 871-3222

Smiley Jan 4009 Av Q C' ■. 781-3512

Smiley Laura Lorean 2ior^ cty 833-M07

Smiley Mamie 2419 23 Av h 251-8434

Smiley Mary Mrs 608 Iei S 322-5830

Smiley Mary Louisa

206 A. r ' • ; . 781-1313
Smiley Matiie (.* IP " ,• 734^119

Smiley Mitchell ^t-t: *■< f .* 787-6122
Smiley Percy j6 .• ? • ' 251-1657

Smiley Percy Jr i4~ :, • \ 254-3624

Smiley Salty ivoa ' .v . t 592-8587

Smiley Sally 3K' 2 Mt' ' 252-7740

Smiley SamI 5 V' f^i," r r. . 787-5435

Smiley & Smilev .j",

• '' ' ' r : 322-2472

Smiley Thomas L

Title Guarani.. 322-2472

Res 3854 Cove Dr 871-0S42

Smiley Trycennia 4224 Chttk RdN -841-7615

Smiley W Mrs

2557 Ro^' 822-3714
Smiley Wflliam Lavert .

4000 Prk 781-3512
Smiley WilHe James

394 1 A ibih Ci H 849-0853
Smiley Zetlie 192? 13111 e,. n- .-324-9330

SmilieLillie 422 w 2 328-4W9

SmiljeRoblS 3aa^ w.iiamsbrijCir 967-0189

Smirl WT Mrs 211 FoxtiaH Rrj 879-6907Smith— SmithArea Code 205432SMITH See a ;,: S^iUrs

SmllhAa2s at t City - 798-7283

Smith A A U -dv Ln Hilrtv - -798-2328

Smith A A s 871-5644

Smith A B lfc4S 4 ^y NW- - - - -853-2418

Smith AC 712 Oregon 786-2836

Smith A C 1 3 7 24 Av N vV - - - - - - 853-2479

Smith A Clarence 436 Plaza Dr - 833-3362
Smith AD 228 21 Av NE - - - 853-45%

SMITH A D HAMILTON & ACKERMAN ins

Farley BJ- -322-7407

Smith A Fort 300 44ih Fairfld 788-6746

Smith AH ^ - -.ood Rd 823-1722

Smith AH V ' ;, ,. 322-9934

SMITH A H CONSTN CO 209 4 Av 5=323-4706Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) → online text (page 165 of 216)