Copyright
William G. (William Goodell) Frost.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) online

. (page 174 of 216)
Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) → online text (page 174 of 216)
Font size
QR-code for this ebook


Siandifer W A Dr vet 1600 34th Ensiey 786-7370 Stanton Annie Laura star Upholstery ik Furniture

OCT s H"iHv,,d - -871-8186 Slanforri Warehouse & Delivery Service 3903 Eliis Av SW-78o-7230 60f>3 l^t Av N- 592-2071

R^3 , .^ , M^imHp! Dr - - -967-1865 1000 Elm SW -788-6532 Stanton Arthur 7416 Arabia Av - -786-6401 starbuck E R Mrs

Standifer WmT Stanford Willie 545 S 62 - -592-3620 Stanton David Jr Masn Cty 323-7044 0711 Lane Prk Rd 879-5769

2223 4 Av N Irondle 595-2W4 Stanqe Ben 2650 Bevrly Or -879-5176 Stanton Douglas 153 Sth Av SW- -252-1285 starbuck J EIII

Stange Carl H Jr 1817 PinehurstDr 822-7877 Stanton Ernest A 417 N 83 - - -833-7935 103^ Sha d 823-1522

251-3444 StangeWB 1081 Shades Crst Rd- -822-3702 Stanton Frank 7449 Denmark Av- 788-7901 Starcher George A

?5? 9388 Stanley A C 7905 Rugby Av- 836-2624 Stanton Janie Mrs 2942 lyth S Hor

oWmfS, Stanley Anne Mrs 2940 lOth Av S- 251-6321 7I6 Grayrrrtt Av W-788-1645 Starcke Edgar N Dr

..^i-jHoo Stanley Annice 2414 5 Ter N 322-8906 Stanton Johnnie 1012 SV. : ' 783-6903 1 /22 A t, ,.- 879-7327

lli'^lW. Starika Anthony P . . ;Vy 853-0491
IW'iB? Starika Staniev - . • . 849-9290
' .'-841-7647STAND*N SNACKShoe.vvd-879-432fas


ho.


Standi


*y-^Tr


tjuQUV


Standridge


CaHO


Sla


idr


iciqe


Hr-


Qtn


, j„
n A


Jul
Star


idr


dQfi


OG R


«;• '


p 1252-9194 Stanley B J Mrs

252-9427 5713 N 33 L'-.v

252-9426 Stanley BO

Stanley Benrnt; Di.w'n;'H, h,Kjni

-7R5-9445 Stanley Benny H 1404 17th SV^

-322-9358 Stanley Bernard J 7

_c,un,jj^f^ Stanley Carrie 2 iS-i ..

' -: .34 Stanley Donald 6015 f:

853-3597 Stanley Ella Mae 3 i-

-251-6474 Stanley Endree 113 - -r

595-0667 btanley Frank J .dt Av -

-822-8743 Sianlpy G B ! ■ ' , 3

BS6-5134 btHniev G Lr ' , . '

252-0654 StardeyHAMfi :, .3 - . ;cSia-non LW l'^ t^» Tt
rg - B41-8350 Stanton Leah53;*^b- IHiUd - 823-1013 Stanton Ubhe 15 1/ J bt.

■.'-04^-9853 StaitOi) (Aarlin l-ii, ^

787-2895 Stani-jn M.iUie Mae MiSs

836-2150 ^ IrP,^^'^^' '''

322-8001 Sia'^ton R F Jr Dr Dhys

.M6-7044 -J '3*

841-6985 '"^-

-324-7312 , ,, _„

871-4370 ^'^fion ^iJy f^ "'

-879-0125 , 2Zd1 Hiun:

595-2006 btariionbj J-U->j

R^3-415^ Stapler Arites ^:: :
Stapler Hubert D

H22-949S Strtplpf Samuel N
323-7550 :; =785-3389 ^TARK V::r^..

Stark Eugene
-781-3953 2 25 Mapl Av Pratt Cty-798-4376

StarkJWJr 1616 13 PI S 324-1760

-379-4212 Stark KessnelhJi- '"* ' ' Pi N-324-6406

967-4652 Star'cLTvonE • l^HW.

-871-4611 t. VJl'^9,i

Stark Lcii. . R ^V; . . . - . .171-712a

322-2348 Stark Marj E olb 55 Ti S 595-3370

822-9328 Stark R D 2341 NW 3rd - - - 853-1079
322-2846 Stark R R 2000 3v,
-841-5149 Stark W WCorTidr 3'Ln - -. - - 822-5215
Cliff Rd- -324.4HBSTAN'Et HOMB »R0PUCT3 INC^209Jiap'e- Atila'kev Lne: v ;
Siarkey E j ^o:
786-6060 Slarkev Earl Lee!nd786-486H
78B-292P
785-0366
853-5518
785-586RN -324-5104

" -251-1911

- 322-5993788-2079
-323-6456
-322-3932Starkey Kay Crowson Mrs

1617 32nd Ens- -785-0366
Starkey Kt llh E

916 uakvw Cir Glen Oaks- 788-6951
Starkey Lena Evelyn Grants Mill Rd-595-9847
Starkey Ralph L

3516 S Woodridge Rd

Mountn Brook-%7-3139

StarksAM 1913 Sayre N- — 323-6456

StarksAlma Mulga - - - - - - 787-0019

Starks Arthur N 24li.2 3rd Av SW-322-7278
Starks Barber Shop 422 N 17 - - -251-7405

Starks Bessie 1205 21st Av N - - = -328-9024

Starks Clarence 6113 Ct F - - 786-2153

Starks Cynthia Diana

1623 11th
Starks Darnel la 839 I5th N-
Starks David Sr 536 Alpha- -
Starks Dorothy Mae Miss

1516 AvL Ens- -788-2079

Starks Emma 256 E Ann Dr 787-0243

Starks Emma 1329 17ih M- 324-9966

Starks Ida Mrs 1516 Av L Ens- - - 788-2079

Starks Jo Ann Muica 767-0019

Starks Joe lul2 18th Way SW - - -786-3284
Starks John LJr Mrs

213-A Av G Prett City -798-7757
Starks John W Grants Miu Rd - - -592-8681

Starks Josie Bell 744 S 76- 836-7670

Starks Lacy 504 36th Enstey- 787-3472

Starks Lee Minter 1516 Av L Ens
Starks Liza Mary 1913 Sayre H - -
Starks Manon 4 6th AvS - - - -

Starks Mary 3700 H 66 - - - - -595-3697

Starks Robt 1352 N 3 - - 322-4148

Starks Viola Miss 1516 Aw L Ens - -788-2079
Starks W G 6C8 Shadow Wood Ln- -798-3713
Starks Willie 1804 20th Ens'ey- - -788-0050
Starks Willie James ;o 9th Ct N - -251-0496

Starlin Edna 1115 27th - -324-8026

Starling Christopher 149 9th Ct N -323-4746
Starling Jas M Jr

1301 Fuitn Av SW - 781-1437
Starling Ktttie Ruth lull 23rd TJ-251-1684
Starnes Anne 775 Montclair Rd - -879-3633
Starnes Annie G Mrs

720 16 PI SW- -785-2537
Starnes Billy Ray 2313 NE 3- - - 853-6473
Starnes Claude R 7745 2nd Av S - 833-0050
Starnes David L 2049 EtCAah - - -841-4694
Starnes E H Rev

Ofc 2501 29 PI Er.s 786-6252

Res 2519 29 PI Ens - -—787-8214

Starnes Frances Mrs 1509 23rd N- -252-3868
STARNf S GI0 AUTO MINT i lODY 60

522 H 9-252-1265
Starnes Geo W

705 Elm Roebuck Plateau
Starnes George W Jr 1640 Mimj -
Starnes Helen W Mrs

1036 Gra>mcr.t Av W

Starnes Hugh N 2030 9 Av S

Starnes J F 321 Fairln DrEdger-''-t

Starnes J T M inor Hgts - - -

Starnes John E 2137 Roilyn Dr —
Starnes Lewis L 1864 Moncla.f Ln

Starnes Marge 7754 4th Av S

Starnes Roy L 2556 29th Enslcy -

Starnes S R atty 1st Natl BI - - -328-4100

Res jfclj Brookwocd Rd - - - -967-4365

Starnes Sylvia 7522 66th S - 592-7015

Starnes Tom M 613 Euclid Av- - - 871-7522
Starnes W P 1681 Montomry Hvi^y— 822-1809
Starnes W P Jr

1920 Wisterw^ood Dr-822-9098
Starnes Willard R 2701 NW 6 - - 853-2646

Starnes WmL 401 Paula Dr - 798-1194

StarnsCF 1009 Ovrtn Av 841-7638

Starns H G Jr 1821 HckeAvTarrnt— 841-6225

Starns Henry Valley Rd Rte 5 853-4524

Starns Mary E Mrs 7729 5 Av N - -836-7881
Starns Millard G 1325 34th S -
Starns Shirley Vaftey Pd - - - -

STARR See also Star

Starr Avery 4031 Decatur H*v - -841-8317
Starr Baynard M Jr

3429 Loch Haven Rd -822-0053
Starr Beatrice B 3101 Cliff Rd S - 323-6406

Starr Gordon L 2249 Biyff Rd 822-4689

Starr Jimmy L 2344 NE 2 -853-6952

Starr Leonard B 705 77 Wy S - - -836-6741
Starr Sadie Mrs

2652 Beverly Dr Mtn Brk- -879-8474
Starrett H Stuart

5:7 3 f' Forest Dr- 836-1506

Startley C M Mrs .b.5 fia 841-2535

Slartley John R Tarmt Hgts - 841-4453

StartleyLH 701 Springdle M 841-2504

Slartley Margaret 1641 Mims SW- -785-3398
Startley Ralph D ItCS SW 38-781-1904
Startley Russell E 1853 MiDavd- -841-6094
Startley Terry

25.CO Vdiity pio c ^/ • ..':':*;- c^'f -91/ i-833-9986
-785-7352

-785-1697
-251-6869
-871-9431
-785-5033
-823-0489
-822-0308
836-3309
-786-3916252-1604
853-0664STATE AUTOMOBILE INSURANCE

ASSN ins 2900 Cahaba Rd - -— 871-4693
State Crippled Chlldrens Scrv

621 S 18- -322-0591
STATE DEMOCRATIC EXECUTIVE
COMMITTEE OF ALABAMA

Frank Nelson Bidg -252-4143
STATE ELECTRIC CO

4500 Sth Av S -595-2339
State Farm Fire & Casualty Co

2100s 18-879-3441
State Farm GenI Ins Co 2100 S 18-879-3441
STATE FARM INSURANCE COMPANIES

Ati Hwy Ofc 7949 Atl Hwy - - -592-7208

Avondale Ofc 3606 6th Av S 595-2166

Bluff Park Vestavia Ofc

2028 Kentucky Av-

Center Point-Pinson Ofc

3708 Center Pomt Rd — -~-
Downtown Ofc 2313 4ih Av N -
East Lake Ofc 7302 1 Av N—— 833-0151
Eastern Ofc
603 Center Point Rd - - - -836-6261

Ensiey Ofc

3041 Ensiey Av— - = -
Fuirfield Ofc

5316 Valley Rd Fairfld
Five Points West Ofc

4212-C Av V W -

Forestdale Ofc

3544 Forstdle Bivd Foritcle- -798-1181
Gardendale Ofc Gardnd t
Green Springs Ofc

843 Green Springs H.
♦■ :• I v,r od Ofcs

i£5fa S 18th Hcmew

1915 Courlny Or

i9C0 28th Av S He- .
Huffman Ofc 330 Ce-tcr f
Hucytown Ofc

3022 Warrior Rtver Rd
Hucytown447BIRMINGHAMSf a f key — Sf eef e/-r.fl.823-0331

853-6345
324-5536788-8727

781-2691
... - 786-3446-631-2971

-879-0496

-871-4621
-879-4627
-871-%65
-836-2254744-6600Medical Center2215 6th Av ;> = - 322-1692

Midf=eld Ofc 114 Mlofld - 787-9679

^C'l -K 3 5; 9238 4th Ay S 836-7233

^-^.■: .-: 1520 P;njcn 841-1217

Vestavia Ofc

610 MontGc-.._ M,-, 871-6118

Woodlawn Ofc

5621 1 Av N - - 592-7226

State Farm Life Ins Co 2100 S 16- -879-3441
State Farm Mutual Auto Ins Co
Claim Ofc

1518 4th Av N Be^^e^-^r Aia-42a-62C8
Southern Regional Ofr

21C0 18th S - - - - - 879-3441

State Finance Co 117 N 19- 252-0289

STATE INCOME TAX - - AJabama State f^f
STATE MUTUAL OF AMERICA

:6i2 10th AvS - - - 322-2512

Group Dept

1612 10'*^ Av S — - - - - - 322-2512

2612 :3th i. s -324-8807

State Of Ala. - S«e Ala St-te Cf

STATE SECURITY LIFE INSURANCE CO

2153 Highland AvS - - - - -322-5542

State Training School For Girls

Cha!kv::ie Aa-681-2141
State Troopers Beese-^er SuperHwy -786-3434
Stale Vocational & Trade SchI

Wenonah- -787-2633
Stale Wide Constructicn Company Inc

16IC Jackson B!vd-849-0413
Staler* Carrot C

625 Eaitwocd PI Vesta^-a HHis 823-1090
StatenFred 1300 Cahaba - - - 849-9881

Staten Mary Mrs 844 N 3 -
Slaten Walter L 2101 3i^t Av ^
States Rase Mrs 7418 C, A.-
Statesman Barbers Hair Styling
Salon For Men

2002 5th Av N - ■

410 20th N

Statesman Insurance Group ins

2900 Cahaba Pd-871-4693
Statewide Extermiitators

See Newsom Termite & Pest Control Co
Statewide Real Estate Appraisal- 252-2885

-324-2252

■ = -833-1531251-1391

323-%57Ccmpany 1134 15th S -

Statewide Realty Co

1134 15th S • - ■-If no answer dia
Siathakes Geo 145? vViiic
Staiham Billy M 2426 Lee

Statham Donald R

304 "I . . '

Statham Elsie 7 ■:: :.
Statham Herbert M izl Ke
Statham JenSTATE AUTO MUTUAL INSURANCE COir 871.%28Slat hart : .-

Statham jsci'ieiri i
Statham Lillic Mrs'OB fcPI-328-2023

- - 328-2023

425-4777

> 822-3047
-786-9377

1 Dr- 833-0982
833-2728

Rd -841-4146

^A^- 786-8684

. 849-0466

'.d- 841 .8280

'I N -836-1527Statham Margaret Mrs

908 Tuscatopsa Av 787-9226
Statham Rachel Mrs

3776 Jacksn Bivd Mtn Brk"-879-5706
Statham S E Jr 2C40 21 Av S- — - -871-0848
Statham S E III

3649 Brookwood Rd -967-4954
STATHAM T V SERV

340 KiJiough Cir- 853-4530

Statham Vernon 1130 SW 16 - 787-3582

Statham Verron Jr 1124 SW 16 - -781-2215
Statham W H

1711 Mountain Dr Tarnt -841-2389
Statham William Larry

241 McCerfrick A v 836-4165
StathelSon Jas S 404 is Av NW - -853-0174

StathosJohnD 1221 S 50 595-9458

Station Seabe Jr

716 Goldwire Way SW-322-5323
Statler Hilton Hotels Reservation Serv
Cut cf Town Hotels Only
1031 Virginia Av Hapeville Ga
Ask Operator for AilantaGa-WX-2662
(No Charae)
Staton Beauford C e?:" 2"ct N - -833-4272
Staton Belle Miss 1500 4 -• w - 785-6144

Staton Garry A 1516 8t^ - 3 787-6987

Staton Geo D Mrs 7332 4 Av S 836-2445

Staton Hue V 1244 Pr.-^- d- 787-9144

Staton J J ,..- 5- - -841-1453

Staton Louis : 1 ,-. 323-4951

Staton Lucille 4_ 4. E : .da 786-4238

Staton Ocie 2105 Et: 841-5366

Staton Robert 512 jpfiirw^ S. 841-2676
Stat urn Barbara MrsISCl V'- ■ ■ ■
Stalum E A 354 Carr ..j-.t 3 • - - ■
Statum Erskine R

Warrior R-vr Bess^'r
Statum Henry 212S Pike Rc -

Siatum J N 2101 Pike Rd

Statum M L 2534 Montewaiio F^
Statum R J 2109 Pikt Re -
Staub E J Jr 2920 r ,. . •> t

Staudemire Rosie Lee .tiS ^jirStaurt Alan 2215 £.,'.. 3
Slave Clifford 455 Edqt
Slave Helen C Mrs

423 E.;.
StavrosG 1130 £ 14 -
Siawrcs Harry T

52'! 4 5. ti'i I Df Crest!
Ho!(
StavrosTH 2106 S 5 -
SlawickiJohn 214 74th
Stayer Marion Mrs 116 Memcry C
Stead Eston H rl est 832 S 22nd-

Res 3031 CEf -
Stead Estor' H Jr ^.- 871-0807

- - -798-3181

la 491-5047
-787-5211

- -788-4000
- -871-0204
- -781-4435

- -967-3272
M 328-8263

- -787-2197
-879-4497871-0629
252-5997Cssrderhj. - .._-!Stead Irene ^ £^» 2-":
Stead Joyce 43'C El
Stead Pam 2935 Cisi

STEAD REALTY CO n595-7962
252-4031
836-5797
879-6058
323-3494
^n 871-3053

"... ■ra'". ur

Mruitr Brt . 071-3612

: • 879-2111

. ■ . - 967-0146

n-cnt A. 251-3884estas;ic -323-3494STEAD WALTER AQCY ns

832 S 22- -. — -.-..324-4442

Hnoans^.- 823-1131

5f no answf v, 699-5320

Stead Waller D Jr

IS6O Scuthwooc: Po-823-1131
Stcadham E S Mrs 1034 11 Av S - 252-0087

Steadham R H 2018 Av I Ens 785-4487

Steading F 779 Heflin Av E 798-0736

Steading Robt W 1538 Choctaw Dr-798-0863
STEADMAN See also Ste pd^ an

Steadman Billy M 6608 Tensaw Dr-787-0941
SteadmanCM 5325 5 Av S - - - 595-3586
Steadman Jack G 5325 5th Av S- -595-9530

Steadman Jas

549 3 ;;

Steadman L J 53i5
Steadman M D 492c
Steadman M F 221
Steadman W 9Cfc ft
Steadman Orv^Ue

Steadman Shir lev ^Sitadfran W R

S^tAGALL S-
Sieacall W 1 i
StPaqerC'.Steam-O


r . g

Ct

; ' ; ; i 3 '


F&.rhd-
-n Dr-


-833-4719
595-9530
786-4591

-785-6602


Av L V
40 Ccl


'6?. t


787-6456
786-1626
" T ^ ". "


- .:-0358

-798-1338
- - -


m9'b2e7


^r (^^ ^


V, i, . -f


744-0735


V'ViV L


.; : f- if


744-0735


ti Clear

2 Bfis-t


ifir Co

^ n 1 = f p -J


787-2636STEAM-0-$YSTEM dng systms

3002 Bessemer Rd 787-2636

Nights Sundays and holidays olat

Vincent Ala 672-2818

Steamatic Of Birmingham c^rpt clnr

1700 2f^d A«S -251-0179
Steaphens Josh 724-A 6th Av W - -787-8008
Stearns Brenda 5021 16th Ct N - -595-7023
Stearns John J

3181 Old Columbiana Re -822-5631

Stearns Mary E Mrs Mulga 787-6326

Stearns Myrtle Mrs

348 Roebuck Dr Huf!mn - 836-7842

Stearns W F 507 Lathrop Av 871-^325

Steber Alma Mrs

59451 2 Gcc*c :- = S- 591-1794
Steber Div Pyle Natl Co eiec sur ^

1034 5 23 328-5876

Stech Alex Jr 1417 47ih Ens 787-2779

Steck M 2818 1 0th Av S 324-4261

Steed CC 508 SW 8 - - - - 785-1711

Steed Clyde 52C8 7 Ct S 595-5671

Steed Frank 1046 Mountain Oek Dr 823-0067

Steed L G 220 Remingin Re 853-6201

Steed Leila Mrs 4243 37 Av N - - 841-0529
Steed Mammie 772 CircieDoicrT,!te-744-0464

Steed WG 2212 NW 3 853-0397

Steed Willie 772 Circle D ..-744-0464

STEEDMAN Sec also ''•

Sieedman Edmund K 6C4 ^^ a> j - 252-2996

Steedman Elva S Mrs

815 Tusca Av 785-8714
Steedman NC 1404 n 30 - - - -324-7710

STEEL See also Steele Stehl

Steel Alice 714 Av G Prait C 'y -798-6969

Steel Charlie 4005 EUiv Av - -785-3971

STEEL CITY BOLT ft SCREW INC

121B 2nd Av N - - - 328-2741

STEEL CITY CARTAGE COMPANY

INC 1700 l5t AvS 322-7084

STEEL CITY CONSTRUCTION CO

Carl Jcnes Road Leeds A^a- 699-5151

Steel City Elec Co 4908 5 Av S 592-8264

STEEL CITY ERECTION COMPANY INC

Car'on Rd - . —

Niqhls Sunddj-s & hoiiuiiS c ,<'
Steel City Glass Co

309 46th Fairfld

Steel City Greenhouses Inc

640 Gfc:-V. re

STEEL CITY LUMBER CO

Brown '/'5''x Beg
Steel Oily Machinery &

Manufacturing Company Inc

10 36 W.J hmqttjn A, 5iV
STEEL CITY MOBILE HOMES INC
4340 Bessemer Super Hwy

Bessemer Ala .,._...

STEEL CITY MOBILE HOMES INC

130 3r.d Av N

7964 Crestwood Btvd - -

STEEL CITY OLDSMOBILE CO

2415 7 AvS

Parts Dept 2415 7th Av S

Used Car Dept 221 S 24- - -
Steel City Sixly-Six 1201 fy
Steel City Wholesalers Inc

Air Condtng Eqpt 2609 5
STEEL DETAILING SERVICE
312 Sunset Bivd Rcttvc*
Steel Ellgha DotDrritc -
STEEL FABRICATINO A MACHINERY CO

34C1 N 36-841-6726
Steel Forcing & Heat Treating

4304 Powell Av.9lhF 7 -853-7170
655-2486

-787-5243

328-5878

251-9265

.-788-3341

428-3287

-328-4536
= 595.8379

-252-8154
-328-2492
-322-7445
-328-7625

-322-2506

836-5278
744-8575Steel GloriaN CentrSTEEL PRODUCTS CO

3600 Av C Fairfld
Steel Service Inc 820 Thomascn Av
STEEL SUPPLY INC

634 WOC;: V ■• . SW

Steel Wkrs ScK;tal Club

5142 AvC FarPd-
STEELCOT CORP

1313 31st SW - - - - -

STEELE See also Steel Stehl

Steele A B Mrs 50Q9 12 Av S -

Steele AD 1219 Av G Ens

Steele Alvin E 1556 N 2Cih -
Steele Ann C Mrs 603 N 24 -

Steele Annie 120 N 55

Steele Archie 1618 Rore - C'
Steele Audrey

1404 4] :< BtviV Hg*; -

Steele Bessie 53 ' ten

Steele Cecil J 4£a i ;u3 Dr -
Steele Cecil Jas Jr 453 \ - iurfiD' -

Steele Chas 137 1 Av '.

Steele ChasF 140 V.'o; : - .

Steele Charlie 19 fj 43

Steele Clarence Mrs592-9851
252-7939

786-4358
-841-1759

788-5636

785-9493

788-6511

592-0494
787-2584
323-5795
324-9653
595-4953
871-1580

785-4202
787-5072
833-5768
836-6657
323-6258
592-7404
592-0514

822-4238Steele — StephensArea Code 205448Sttele Claude E

2813 SnaveJey Av SW- -786-4674
Steele Claudia Swope 37 14 Ct W- 323-3817
Steele Coaies F 933 wenonah Or- -785-0798
Steele Cornell Sr

1225 White Grasseiii Hgt3 - 781-2198
Steele Dewev R 420l Inglenook-— -849-0504
Steele E H Mrs 2509 Park Ln Ct S -871-8524

Steele Edw 3 300 N 18 - -322-0700

Steele Ella Thomas 524 Mountam Or

Roebuck Springs -833-0284

Steele Emma 4230 H 44 - - 841-8291

Steele Ernestine 9215 6 Av H 836-4393

Steele Esther 6617 62 Av N - - ^ - -836-4806Steele Ethel '■'
Steele Ella B
Steele Eveivr
Stei.'le F N "
Slorlr Fi- '''"■L.

COSi.. - oeo Alien SO !«? Av S
Steele Ger-?ro*» G :lJ ^ 6''il^
Steele Geo L 3'>2'i '.
Stee'D QrM'^ f.' "''
Steele G'""^'':''v'" J- -324-0345

i i-n^.c, - 786-9926

,w - 322-3137

-^-%7-3038

- -592-9997

- -836-8375

- 324-9349

- -836-1537

il'eybrk P3 - -833-1224Ml■ T->y ^•Stee'e H>»;^''>
SleeN'» J A

D 4:^ah Or—785-0798

.N 252-3948
Av -595-4013,e 744-0708
- -833-1591
- -323-5547,-^ Prk- 822-1824■t.A. 5744-0966

251-3436

798-6195

-786-5655

324-6044

-787-2445

-595-7677

=788-0438MV b-788-0487

=871-6207

788-0493Steele J A :
Steele J B • ;
Steele J E

.JU. ^.;
Steele J L.w

30 :
Steele J""'

Steele .j . : '21 Av v Cr-,.t.s

Steele Joe Cjr io08 A>a a^ - -

Steele Joe F Hi 6 Ax W

SteffeJohn E Grassellf Hgts - - -

Steele Johnnie Lee 506 '^ist N —

Steele Jos S 324 53rd Fairfid

Steele Judge J r 7436 Belgium Av - 788-3809
Steele Judge A 6900 Belgium Av- ^ -787-2542

Steele Lawrence Jr

636 6th t Thomas-324-4020
Steele Lawrence J 521 5th Thorns- -322-9%9

Steele Leiahton III

1413 Badham Dr-822-6842

Steele Louis H B48 Gadsden Rd 836-2877

Steele M L 520 bi%i ^I'rf'i
Steele Martha J 2; -t
Steele Murphy 102^ s^> 21 -

Steele Myrtle Jofies Mrs

5342 7 Ct S
Steele HP r ' ^ :t Way- ■-

Steele OB

Steele Ohver L 2 213 lb Av H - -
Steele O/^cfi W 1856 Ala Av - - -
Steele P E 3316 Cedt- Av St
Steele Pauline io2l Av M En<
Steele R H Grocer'
Steele Richard 16
Steele Robl B a Av s —
Steele Robert 1704 26ni i^ ;
Steele Robt D 3200 Tyrol Rd
Steele Robt M 620 Roeb^ci: (

Steele Rosa Beavers

1403 Av I Ens lev 787-9283
Steele RoMlyn Mrs 3356 sand N - 849-0367
Steele Sam R 522S lOtii Terr S - -592-2578
Steele Sam RJr 3213 N 8th Av - -251-%64
Steele ThosH 248 Westwd Or- — -836-1904
Steele Tom 210 3 Av S- - - - - 324-9190

Steele Tomniie 9 J - -324-0345

Steele Ulysses Jr liiu ^oosa 592-8402

Steele Ulyssess Grant 1118 Coosa- -595-6609595-8991

323-3765

7%.5537

-252-4774

-788-5574

-785-5364

-798-6195

? Rd - %7.5153

M . „ -324-9314

251-0903

S - 879-3629

- 822-2555

-836-2815Steele WS 5147 7


A",


' s


- -595-3483


Steele W L 5608 C


t c


1 Cenfr)


P-k -786-4660


SteeieWmC 1316


15


Av N -


- - - -324-1807


Steele Wm H
v4q Pa f


a*


, Av Oav


Grv- -879-8129


Steele Wm J 3261


W


ago- Gs


T^r! 822-6667


Steele Wiiiiam K 5


17


26th ^;


',v- -853-1877


Steele WiHic 626


W


5


- 252-1772


Steeley Jack 8016


i


•1^ _ % -


836-4251


CTCC* HAW ;,.- ^
Steelman C V 2^2f


= s^


-" ,;^ '


322-2878


Steeimdn J
; ; / :,


. J 879.4018


Cfpp|n:;iii Mflj ,A r
r,__


328-5602


Slfieltortn RecoiO;


: . - 871-6841Steen Odessa Mae Mrs

1321 iCtW- -788-8653
Steen Otto 1321 l Ct W- - - - - -788-8653

Steen Queen Ester 3609 42nd Av N -849-8152
Steen T M 314l Old Goiumbiana Rd 823-0497
STEEPLi ARTS ACAD OF DANCE

36 Church Mtn Brk- 871-5893
Steeves H R Jr 1419 Mtlnr Crescnt- -322-5815
Stefanu Cwislanline

1123 Del Ray Dr-592-2069
STEQALL & COMPANY INC

2a24 5th Av S - - -322-8653

StegallJ H 4624 Lewisbrg Rd - - -841-0832

StegaM JoeS 3520 N 26 - - - - - 323-5164

Stegall Roy 1041 S 51 St- - - - -592-4633

StefallWmC 2205 Biltmre Av— 879-1482

StegallWmE Rose HI - - - - 592-4195

StegallWmH 1224 Regal Av -592-3698

Steger Jesse Dean

1123 -A 8th Av N -251-7443

Steger John E ofc 1914 6 Av N - -323-5461

Rm 3524 Beifc Meade Way- - - 967-4615

Steger PV! E 8328 1 Av N - 833-4071

Steidiiiger Reuben

2956 Pine Havn Dr-879-6105
Steier Jo L Mrs

1437 66th West Prk Estates -781-1747

STEIN See Sleln's

St A% - " 1 —-— -871-7772

Si i . .5 - - 251-5460

Stem Abel 3312 Crosshiil Rd - - -967-4939

Stein Arthur J rugs 911 2nd Av N- -323-8321

Re? 2941 Pine Haven Dr

Mtn B^k ^ - .-.—

Stein Charles D 3772 Dunbarton Or
Stein Gaston 2317 20 Av S - - -

Steln Gertrude M 337 W l-

Stein H M 4274 4 Av s - - - - -

Stein Harold

2524 Beverly Dr Mtn Brk

Stein Hyman 405 Dextr Av

Stein Jo M oi6 16th pi S— - - -

Stein John S ins 2130 Highlnd Av-
Res 2705 Mt Royal Cir - - -

Steln John Stanley

2481 Dolly Ridge Tr
Stein Jos 4016 Little Branch Rd -
'■ ■' " ""^'ophone

; .0 .3; •: Branch Rd - — -

Stein Julius 1202 S 34

Stein M 2509 M-^ -♦-'! Bfook Cir

Stein Mildred Miis ; i;3 \\ 25

Stein Richard J 2151 14th Av S -
Stein Robert S PHD psycholgst

1437 18th S
Stein Salllc Will Mrs

1424 Montcfair Rd
Stein William F 3832 Brlaroak Dr
Stein Yetia Miss

2503 Min Brk Cir-
SteJnbauer Harry F

Steinberg Bert J ;• Rd

Moiinln Brook-
SletnerAC adv City Fedr! Bl - -

Res 547 Durham Of -•

STEINIR ADVERTISINQ INC

City Federal Bldg _ - ^.. -

Steiner Arnold L 55 Hanover Ctr - -
STEINBR eANK 1920 3 Av N - -
Sterner Bernard S

2600 Cntrbry Rd -
Steiner Bernard S Jr

3450 Manor Dr-
Steiner Dorothy H Mrs

2309 Chestnt Rd- •
Stelner Edw C 1413 HoHyoak Or - -
Sieiner J Jeffrsn F 3008 13 Av S -
Steiner Jos

1614 Roselnc Dr Homewd-
Steiner Larry W '^'.~' '-"' S - —
Steincr Rebel 11 ^ .w ler-

STEINER.ROUSE & COMPANY INC

5*' . ■ '" .'-n Marx Bidq -
Sten ';• H. _<• ; E ^1^13 Sceptr Ln-
SteinerWmH 3321 Stoneridge Dr
Steinforth B M 2607 h^i' '"■' AvS

Steinhauer Albert Maj

Sleinke Edvv

2825 2 ,Vy fvW v.,
Steinmeti Max 300 Leach c

Ste='' "• ■; " ClothingSieely Art• Ul871-6083

967-3292

-879-0956

-251-0980

-592-0451

871-9276

-879-4855
-251-3089
-251-6176
-871-3201

822-1037
967-1448

%7-1395

322-6406
879-7044
254-3845
933-0138

324-3481

592-8555
967-4520

879-7240S- 592-2480If F'PlAT-J -3lC!l Billv L879-5647
324-8567
879-6552

322-1878
322-5829
323-7181

871-1303

871-5115

879-3509
822-0605
324-9030

871-1019
252-6342
879-5615

251-1136

822-8634

-967-0596

-252-0793

592-6675

853-4319
592-3509

324-7402
787-8761

833-4701787-2146Stell Jimmy W 2812 49th Av N-
Stell Trenton J 2305 3rd NE - - -

STELL See Slell's

Stella EmilB 800 48 PI Fairfld - -
Stellingwerff L E

820 Vcstavla Villa Ct-
Slclzenmuller C V atty

Bank for Savngs 61 -.. -

Res 3537 Victoria Rd - - - - -

Stelzenmuller J G 806 Wingate Cir-
Slelzenmuller R A

3768 Locksley Dr-
Siem M L

1520 Burgin Av Central Park-
Stembridgc Billy

1220 Pinevw Rd Ccntr Prk- ^
Slembridge Harold E 1761 49th W
Stembrldge Herman

4225 Montevailo Rd-
Stembridge J R 2496 Altadena Rd-
Stembridge James R Jr

3463 Sheila Dr Patn Chapel-
Stencil Joyce Miss 4745 2nd Av N —
Steneck Eugene 1748 Old CreekTrl-
Stensgard Arthur

9025 Belvoir Or-

STENSON See also Sllnson
Stenson Claudie 1120 *-j Centr - -

Stenson Darfet 2105 25th Av N - -
Stenson J H Rev 518 9 Av N-— - -
Stenson John F 761 N 46 - - -

Stenson Martha 6272 Airprt Rd -

Stenson Savannah 5 6 Av W-^

Stephanouk Diane H Mrs

Paradise Lake-
Stephanouk Eugene Paradise Lake-
Stephen CollJs 3844 11 Av N

Stephen Paul F 2111 Joyce

Stephen Richard S 2119 Joyce - - -

Stephen S F 2125 Joyce - — -

Stephen WO 3842 9th Ct S - - -

STEPHENS See also Stevens

Stephens A B 7227 Division Av - -

Stephens AH 1059 Brislol - - -

StephensAL 4005 N Cahaba Dr -
Stephens Albert B Jr MD

Ofc 1529 25th M - - - - - -

Ofc 3015 7th Av S - - - - - -

Ofc 3015 7th Av S - - - - - -

Stephens Alberta 271 200 Row - -

Stephens Alferd 271 200 Row-

Stephens Alfred 260 Gloria Rd - -Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) → online text (page 174 of 216)