Copyright
William G. (William Goodell) Frost.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) online

. (page 53 of 216)
Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) → online text (page 53 of 216)
Font size
QR-code for this ebook


ALLIED MILLS INC feed

1833 28 Av S -879-6813
Allied Sales Corp chemcis

1414 6 Av 5-252-7137

ALLIED STORE EaUtPMENT CONTRACTORS
INO

1501 Lomb Av W - - - 786-0789

1501 Lomb Av W -—786-6391

Allied Supl Co 308 2 Av N- -323-2409

If no answer dial - — - ^ — 785-6503

ALLIED VAN LINiSllli

2504 W 3rd. 324-7521

8 S 13th -323-2562

Allinder Edna Mrs 5428 llth Av S-592-6417
Allis-Chalmers General Products

Division Agent 6 West OxmoorRd -871-1137

ALLIS-CHALimtS MANUFACTURINQ

CO 1824 29th Av S- - .-879-8621

ALLIS LOUIS CO elec motrs

14 Office Park Cir- 871-1187
Allison A Jack 3062 Overhill Rd - -871-6903
Allison A Jack Jr , , ^,

3010 Warrington Rd 967-1801
Allison A Lynn 1616 Lakewood Dr-871-9946
Allison AW 13X N 54 - - - - - -592-6165

Allison Albert 1325 Av U Ens - -787-0344
Allison Alberta 3156 27 Ct N - - 252-0133
Allison Allen 602 17th Ens - - - - 788-7601

Allison Annetta

1629 27 Av Homewd -879-7130
Allison Barber Shop 1028 SW 17-786-1185
Allison Benny 503 3rd SW - - - - 251-1476

Allison Bertha W 1140 12th S- -324-360)
Allison Bessie 9128 6 Av N - - - - 836-2107

AllisonCE 617 Yellow Stone 836-2361

Allison CH Mrs 135 N 54 - - - -592-7328

Allison Charles 966 52nd N- 592-8061

Allison Chas Henry

4376 Mountndte Rd- -592-4293

Allison Charles J Jr investments

First National Bidg - - -252-6191

Res 3232 Fine Ridge Rd -879-7968Allen^ — Alloy

ALLISON COUPOH COMPflNY-DIVISION '

CUMMINS AMERICAN CORP

1816 28th AvS 871-8455
Allison Dennis 533 RobTson Dr - - 833-1880
Allison Douglas ofc 1230 l$t Av N-323-6351

Res 5817 7th Av S- 595-6070

Allison Dwight D 505 Mlds^ - - - 787-4227

Allison Earnestlne

1629 27 Av Homewd-879-7130
Allison Edw Raymond

3130 Av M Ens- -787-2431
Allison Elizabeth 4601 10th Av N- -595-3163
Allison Florence Mrs

1609 28th Ensley-781-2552

Allison GL 216 S 59 - - - 595-2465

Allison Gary L

2972 Green Valley Rd -967-3841
Allison HB 701 Broadwy Homewd -871-5233
Allison H D 1B08 Maplecrest Ln - -849-8177
Allison H Harold 308 Oxford Ln - -879-7920

Allison H R7i28 1st Av N 833-3205

Allison Irene 805 McCary- 252-8789

Allison Jacks 3637 Crestsde Rd - -967-0178
Allison James H 112 isth Way SW-786-2184

Allison Jessie Mrs 130 3 Av W 324-0821

Allison Jewelry 113 I9th N 252-5645

Allison Joe 119 N 39 - - - - - 595-7993

Allison John F

364 Park Av Shades Mtn- -822-4102

Allison John R Rockdale Ln 841-3329

Allison Jos A 1233 Wales Av —595-9404

Allison Kate Miss 2510 36 Av N - -251-1616
Allison Kenneth W

1601 Bankhead Hwy-592-3486
Allison Leonard E 7921 8 Av N - - 836-4831
Allison Leonard L 6818 52nd Av N -833-0579
Allison Lula Bell 320 55th Fairfld- -787-7052

Allison M B 2613 Ct R Ensley -786-^40

Allison M D 5716 5 Ter S 592-30%

Allison Mack E 1311-B 13tb Av S - 252-4773

Allison Minnie Mrs 1120 S 15 252-5675

ALLISON OIL COMPANY 11^
Order & Shipping Dept

500 S 15th - 251-0209

Ofc 500 S 15th - - 251-0209

Nights Sundays & holidays dial— 871-6903
Allison Ollice Jr Rev

400 Buckner Dr-833-0681
Allison OIlis 9128 6th Av N — — 836-2107

Allison RE 3306 Av C 788-4367

Allison R H 1877 St Chas Av-— -787-4349

Allison Ray 516 S 53 592-0186

Allison Richard B 3429 Cliff Terr— 323-2964

Allison RobtG 218 N 90 833-4371

Allison Robert L

3337 Karl Daly Rd Irondale -595-7201

Allison Ronnie 1613 13th Av S 328-9009

Allison Roy C 924 7th SW - — — 785-5607

Allison Ruby 829 N 81 836-5579

Allison ThosL Blue Lake Dr - 967-2719

Allison Thos T Jr

3823 Forrest Glen Dr 871-6258

Allison W A 2415 6th Av N 324-0856

Allison WH 1413 3 PI NW- 853-5316

Allison W J 833 Ovrtn Av Tarrnt- - 841-1610

Allison WK 1125 14th PI SW 786-7480

Allison Wallace Jr

2632 Southview PI-823-0099
Allison Wallace Sr

4900 Pitman Av-595-6926
Allison Walter 3156 27 Ct N— -252-0133
Allison William

21 Pine Crest Rd Mountn Brook -871-1320
Allison William L

3844 Valley Head Rd-%7-4926
Allison Wm L atty Frank Nelsn BI-254-3155
Alliston G E 3213 Monte Deste Wy-822-0184

AllmanAJ Chalkville - - .-853-3C^

Allman Charles H

1220 Pratt Hwy Sandusky-798-5138
Allman E J 2909 Highland Av S-— 322-6007
Allman Estella 16 14 Av SW- - -323-2807

Allman G F 3820 6 Av 5- - - - - -595-6319

Allman Gerald R 1828 Gladys Av - -798-1910
Allman Hugh

2320 30th Falrvw Sta 785-9821

Allman Hugh R S photogy

112 23rd N -251-4048
Allman J L 113 Barrett Ln— - - -833-78%
Allman John 716 Rutledge Dr - - -786-6537
Allman Mamie Mrs

4313V2 Parkwy Fairfld- -786-1214

Allman Robert Ray

553 Av V Pratt City -798-6726

Allman Roy W I Rue De ViKe- 871-8217

Allman Thos 16 14 Av SW- - - - 323-2807

Allman WmG 1249 Lynn Acres Dr-8S3-5315
Alloy Rods & Abrasives Co

^29 isth N - - = . - 323-4911

wZ9 15th u^ - — — - - -^-322-2177

Alloy Steel Products Company
SubsidJarv of Walworth Co

bOffceParkCJr-871-2051Allphin^ — ^Amerlcan

Atlphin R C 220 Redwd Crestline- -5%-3291
Allred A J Mrs 1320 2 Ct W- - - 787-5191

Allred B E 418 Delia Rose Dr 798-2003

Allred Ben 5808 Av H Vinsvle— 787-8239
Allwd Ben W 5808 Av H Vlnsvle - -787-8239

Allred Billy Rin i 798-2136

Allred Carl C 316 21 Av NE 853-0777

Allred Cecil 216 Meadwd Dr- -853-6102

Allred Charlie M CtoveHeaf TrailrPk-798-5228

Allred Douqlas 1226 S 29th - = 324-8198

Allred Duette Mrs 1641 Tusca Av- 788-8586
Allred ITdward 2249 1st Pi S - - 328-6299

Allred Fred 1065 16 Av W 322-0807

Allred J H 2105 Eikwood Dr 841-5450

Allred James W 2^45 Regent Ln - -822-0008
Allred Juanita 6900 52nd Ten M 836-7913
Allred L E Mrs 6504 Kimbrly Av- -592-8729
Allred Larry

1012 Drexel Or Homewd -871-4104
Allred M C

2512 Forstdie Blvd We stwd- 798-0688

Allred R E 4116 41 Av N 841-2969

Allred RebaT 3805 n 43 - -841-6839

Allred Roy 6900 52nd Terr N - -836-7913

Allred Wm A 7508 4 Av S 836-6391

Allred WmS 1812 Alameda Av 787-1943

Allright Bharn Inc 1909 i Av H 251-8072

Alls Howard 1855 ifeth Av S 933-1628

Allsopp Stephen B

625 Park Av Fairfld Highlnds - -787-0478
Allsopp Wm J 8026 1 Av H 836-3933

ALLSTATE INSURANCE CQMPANItt

Southside Sales Ofc

2117 Magnolia Av S - - - -323-8011

Downtown Sales Ofc

1531 2nd Av N -322-6633

1531 2nd Av N - - - 328-0211

East Lake Sales Ofc

7733 1 Av N -^,- = .. 833-7116

Ensiey Sales Ofc

323 19th En? - ^ - - — - — 781-4179
Vestavia Sale^ Ofc

700 Montgomery Hwy - - - -823-1747

70Q Montgomery Hwy - -823-1611

If no answer dial- - - -. - -^ — 252-5151

Bessemer Sales Ofc VVr-stlake Mail

Bewcmer Alabama 428-7358

ALLSTATE LINEN SERVICE

3901 Commerce Av - - 786-5246

ALLSTATE TREE SERViet

4336 2nd Av S - - - -^ - 322-0162

Allstate Truck Tires 1531 2 Av N- -251-7953

ALLSTIEL FENCE CO

99 3rd Av N .= -..-. - ...-322-8733

ALLSTEEL— HOMECRAFT 1N6 contr

g9 3rd AvN - - - — - -322-8733

AllsupHLMrs 7507 S 66— - - -592-6859

AllsupPete 2716 16 Ct N - - - - 251-6063

AllumsCabCo IBOSVa Av C Enstey- 785-5156
AHumi Harold 1211 15th Ensley - -788-0913
Allums Harold L

7304 Pine Tree Ln Fair Oaks-785-1436
Allums Kenneth L

712 NeJda Dr Forstdle-798-0610
Allums Mary B Mrs

124 Broadwy Homewd- -871-2094
Almendo Michael X

125 Tuscaloosa Av SV/- 328- 01 51
AlmonAB 712 39 PI Falrf^d - - -787-8928

Almon Harold M

1336 Hartfrd Dr Centr Pt- -853-1862
Almon LK 1800 Cornwall Rd- — - 822-7778

Almon M L 829 79 Pi 836-2842

Almon WH 1707 26th- - - -785-7734

AlmwidOraLou 2908 8 Av N- 322-6997

Almquist Almelta C

709 Jeanine Ct- -836-7596

Aloia A Travis

1327 42nd Belw* Hgts- 785-0432
Aloia J C

I486 Chippewa Cir Forstdle- 798-4679
Aloia Joe Jr phoiogy

3108 N 27 - - - - - - -252-0949

Aloia Joe III 604 S 54- - - - - 592-8882

Aloia Studio photogy 511 l9thEns- -785-2735
AlongiAC 2613 18 Av N - - - - -323-3031

Alongi Carmelo 2601 18 Av N - - -322-1316

AlongfHarryA 4200 40th Av N— 849-0274
AlwiJ John 1540 Cottn Av - 786-1890

Alongi Lolile Mae Mrs teleph

1715 6lh Av N-, - - - -^ 321-2737

1715 6th Av N - - - -321-2546

Res 3801 10 Av S- 592-7926

Alongi Ross P 617 4th Av \V- - - -328-0373

Alosi Vincent J 835 S 42 - - - - -595-6573

AlperDS 4123 10 Av S- - - - 592-8873

Alpha Aromaiics Inc ice crm mfrs supls

217 N 12- -324-1214
Alpha Chi Omeaa 800 8 Av W 322-83(»

Alpha Delia Pi Sorority

800 Lakeshre Dr- -879-0293Area Code 20522ALPHA INDUSTRIAL DESIGNERS &

FfiBRICATOnS INC ti i fabrctr

4nn7 7th Ct N 595-7922

ALPHA LBR INC

Bessmr Super Hwy Bessmr Ala-428-7566

Alpha Omicron Pi 800 8 Av W 322-6417

Alpha Phi Chapter Omega Psi Phi

Fraternity 864 8th W - - - -—328-9426

ALPHA PORTLAND CEMENT CO

Sales Ofc 1204 20th S - -933-1680

Plant Ofc phoenixvl - - - - - 785-0028

Plant Mgr Phoenxvl - - - - 785-3271

Lab Phoenixvl -^- - - - 785-0941

Shipng Dept Phoenxvl 785-0951

Store Room Phoenxvl- — - - - 785-0941

Alpha Tail Omega 833 W 12 - 323-4722

Atphin J H 1909 ??nd Ens - - - - 788-7932

ALPINE CONSTRUCTION CO

Hwy 31 Pelham SHuria Ala-663-2311
ALPINE PLATING INC

1037 16th Av W -^— - 328-4551

Aired Pearl Mrs 3941 39 Av N 841-7210

Als Grill 520 S 20 -322-9230

Al's Welding Shop 750 Ruffner Ct= -592-3313

Alsabrook L M 1817 NW 4 853-1863

Alsbrooks C L Jr

428 Lakewd Dr Homewd- -879-7118
Alsbrooks C L Sr 98 Lucerne Blvd - 879-3636
Alsbrooks John H 152 RockawyRd- -871-3352
Alsmiller Mary Mrs

3141 Old Columbiana Rd'822-3483
Alsmiller WG 1149 16 Av S - - - 252-4455
Alsmiller WGJr

1021 Wickford Rd-822-2%7

AlsobrookCF 325 Gran Av 871-6%9

Alsobrooks Howard N

2191 Whiting Rd- 823-0407
Alstate Appliance Co

5000 10th Av N -595-8409

Alstons A 3123 Overtn Dr 879-0805

Alston Lula 2022 Av Q Ens 781-2240

Abton Maxwell 3118 Overbrook Rd -879-5417

Alston WD 3123 Overton Dr 879-1186

Alston Walter 401 10 Av W- - - -251-8887

Alsup Albert E

2029 Shades Crest Rd Vestavla- 823-1724
Alsup Charles W 1301 I9th S - - -933-1275

Alsup Christena Mrs

1108 15 Way SW-787-8454

Alsup Frank H 535 Argonne Dr 853-7389

Alsup RF 9829 Greenlee Rd 833-5959

Altadena Valley Golf & Country Club

Pro Shop Actn Rd - - - -967-0860

Ofc Actn Rd— -— %7-1420

Grill Acton Rd- - 967-1866

Altadena Valley Presbyterian Church

Old Caldwell Mill Rd-%7-0680
ALTAMONT APTS

2831 Highind Av S - 251-8271

ALTAMONT BEAUTY SALON

2831 Highind Av- -322-4136

ALTEC INS 1730 Vonderbit Rd 323-8751

Altec Serv Co 512 N 18- - - 871-4641

AltesChasR 2329 Centr PI S - - -252-6348
AliizerLacyL 316 Sterrett Av- - -879-9767
Allman A Sr

332 McPhersn Av Midfld- -781-1735
Altman Arthur Jr

328 Mcpherson Av Midfietd-781-2534
Altman Herman H

2716 Wynward Rd - %7-2403
Alto Exterminating Co

2808 Pearson Av SW -787-5988
Alton's Barber Shop 23 20th AvNW-853-9912
Alton James H 2301 Queensvw Rd

Regent Forrest- -822-3938
Alumbaugh June Mrs

1208 4th Av Fultndie -841-0080
Aluminum Company Of America

10 Office Park Cir-879-8641
Aluminum Products Co

4118 10 Av N-595-8439

ALUMINUM SERVICE 00

115 3rd AvN 328-5025

Alva L Wilkey & Sons contrs

4757 1 Av N 592-%75
Alverson A Travis Grants Ml Rd - - -595-3908
Alverson Billy R

1528 Villa-Esta Dr-798-2668

Alverson C B Mrs 507 20th H - 324-5159

Alverson C Howard 15 S 67th - - 8%.8765
Alverson CS 812 Valley Rd PI - - =787-6493
Alverson CW 1320 41st Ens— - - -785-7635

ALVERSON-DRAUGHON OOLLEOE

2nu 1st Av N-^^. - -^^ - ^ - 322-7454
Alverson-Draughon College of Drafting

2110 1st AvN- 322-7454
Alverson EE 2973 Brlardiff Rd - -%7-5265

Alverson Ellis 1712 NW 3^ '853-3619

Alverson Frank 2973 BriarclifT Ro - %7-5396
Alverson Gladys Miss

416 E Forest Or- -833-7655
Alverson J Wiilard 1612 NW 1 ^3-(^5Alverson J T 1420 John Wesley Dr-592-4825
Alverson Jas W

1608 Woodlnd Av SW- -788-3994

Alverson L G Mrs 2525 m a. 788-3215

Alverson Mamie Mrs 830 SW ii - -785-4857
Alverson Margaret

2973 Briarcliff Rd-967-5396

Alverson OM 1016 T 833-4289

Alverson Robt B 1509 4 Ter W- - 785-6768
Alverson Robert E Mrs

5134 7th Av S-595-1319
Alverson Robert W 4312 5th Av S -595-5667

Alverson SH 504 Roebuck Dr 833-0691

Alverson W D 504 Roebuck Dr- - ^ -833-4491

Alverson WL8134lst Fairfld 788-3960

Alverson Wilson F 3064 Ensley Av- -785-4278
Alves Clayton

3516 Wenonah Prk PI Wenonah -786-3726
Alvey Chas E Dr dnist

2029-G Warrior Rd - - - - 786-4441

Res 620 Bienvl Ln 879-8450

Alvey Conveyor Manufacturing Co

1707 Howell Mill Rd NW

Atlanta Ga-404 351-1361
ALYIN'S RED GROSS SHOES

1931 3rd Av N 251-7764

AlvisBillR Cahaba River Estates - 822-7472
Alvis Charles R

3016 Whispering Pines Cir ■^822-4221

Alvis Donald 1710 29 Av N - 328-5957

Alvis GR 605 Idlewiid Cir - - 328-2058

Alvis Harold R 934 Navarro Ln 836-6508

Alvis J J 643 Idlewiid Cir -324-5441

Alvis James H 1519 Graymont AvW-788-1973
Alvis John E 2038 Woodrow Dr - -841-3860
Alvis Katie C Mrs 232 Daly- - • 592-3868
Alvis Robt A 2017 Chapl Rd = - - 822-0978

Alvis Robt B 844 Marion Ln 836-6619

Alvis S W Jr 2801 2 Wy NW

Centr Pt-853-2134

Alvis Thomas J 8209 9th Av S 833-0336

Alvis WD 5816 53rd Ct N 841-8236

Alvis WN 1741 Mims Av SW 787-4383

Alvison Glenda Sue 641 Huisey 879-1432

AlvisonLP 641 Huisey 879-1432

Amacker Wilda M

787-L Montclair Rtf 871-8285
Amalgamated Transit Union Division 725

Lyric Bldg-254-3635

AmanSS 2825 Highind Av S 322-3836

Amanda's Beauty Shop

3934 12th Av N -592-6064

AmariJJ 973 Huffmn Rd -833-3681

Amarl John 973 Huffman Rd —833-2538

Amarl Paul 8339 13 Av S -833-5579

AMARO-BENNETT FURNITURE 00

2015 2nd Av N 323-4557

Amaro J Anthony 1440 45th Ens - 786-7350
Amaro James P 4908 10th Ct S- -595-l%l

Amaro VC 3774 Lockstey Dr %7-2243

Amason Cecil Jr

1726 Ridervwood Tr-798-1236

Amason Chas 744 S 48 595-5054

Amason Donald 1117 Graham Dr - -798-0824
Amason Francis H

1704 Riderwood Tr-^ 798-0691

Amason Howard C 913 Keel -798-1744

Amason J D 1832 Circlewood Dr- 798-1893
Amason Larry G 1033 Egret Dr- -798-0350

Amason Leroy 840 Sunset Dr 836-8174

Amason Marion C

1716 Riderwd Tri-798-0284
AMAZING AMERICA TOURS travl bur

624 I9ih N - — 252-7189

Amberg Joseph B 907 Irving Rd - -871-6310
Ambers Btrnice 511 Av B Ishkooda-786-4637

Ambers Hattie 8829 9 Av N 833-0328

Ambers Spencer Sr Rev

8829 9 Av N- 833-0328
Ambers Thos 5ll Av B hhkooda - 786-4637
Amberson A E teleph 823 N 26th- -321-3343

Res 1209 50th PI S - - 595-2314

Amberson Cecil N 8037 7 Av N- 836-5439
Amberson Claude E Mrs

1209 50th PI S- 595-2314

Amberson Coy M 1803 43rd 785-0534

Amberson D C

1875 Shades Crest Rd 823-1029
Amberson David

2909 Highland Av S 251-8794
Amberson Diane W Mrs

1108 49th Ensley-786-8026
Amberson James M 520 Pine PI - -787-6619
Amberson L H rl est 1020 S 22nd- -252-9031

Res 4429 Briarglon Dr 967-3555

AMMItSON RAY IKSMUNCE AGENCY

603 Center Point Rd -836-6261
Amberson Raymond Lee in;

603 Center Point Rd - • - 836-6261

Res 1301 Paragon Pkwy— - - 853-7340
Amberson William J Jr

3117 Wcodclift C;r-%7-3104
Ambrose Adelaide 1009 Av E Ens ley -798-7382

Ambrose Allen 602 Rowe Dr 841-8580

Ambrose Claude E Jr

1750 Vestavlew Ln-823-1160Ambrose Edw 5859 N 33 841-6323

Ambrose Guston 3924 N 27- — - - 841-0886

Ambrose Joe E 505 North Dr 833-2528

Ambrose Jos all isth Ens 787-3361

Ambrose M Lavada

1106 Kingsbury Av-871 -0740
Ambrose Melton C Dr

2925 16th Way S Homwd -871-2476
Ambrose Robert P

1761-B Valley Av-879-9411

Ambrose Walter 2620 34 Av N 322-2118

Ambrose Wilba lone Mrs

1936 34 AvN -322-6224
Ambulance Emergency Service Inc

916 Birmingham-841-6195
AMBULANCi SERV CO INC

728 S 24- 324-0634
AMCELL PERSONNEL SERVICE

Bank for Savings B!dg 322-0551

AMCO AUTOMATIC TRANSMISSIONS
CENTERS

2610 6th Av S- ^ ^ - - - 322-2483

618 3rd Av W 323-7191

American ■-■ See Amer

Amer Agcy LifelnsCo 512 N 18- - 836-4189
American Air Filter Co

3499 Montgomery Hwy 879-1649
American Air Lines Reservations &
Information - - -. - - - - -. 328-2000

AMERICAN ALARM INC

1026 Lomb AvW 788-6541

Amer Aluminum Corp 1624 6 Av N -328-4191
AMERICAN-AMICABLE LIFE INSURANCE CO
Regional Sales Ofc

2300 4th AvN 323-4689

Home Ofc Stonewall Building - -322-5591
District Sales Ofc 2308 4th Av N -252-0022
American Appliance Service

2403 12th Av N -328-2188
American Assn Old Line Life Ins Co

3041 Ens Av-787-9694
AMERICAN BAKERIES CO

2Q08 6th Av 5 - 252-4104

Thrift Store 2009 6lh Av S 323-1761

Garage 2009 6th Av S- - - - 323-1761

Amer Beauty College

1727 2 Av N — - -252-8219

1727 2 Av N - - - - 252-8810

Amer Beauty Shoppe

201 Graymnt Av N- -252-3831
AMIR BEAUTY SUPL CO

8945 1 Av N Roebuck- -833-1214
AMU BRIDGE DIVISION U S STEEL

Drawing Room 700 N 39th 592-89M

Construction Dept 700 N 39th - 592-7288
Fairfield Construction Ofc

Tin Mill Rd - 785-0196

American Building Maintenance Co

1722 5th AvN -252-3284
American Burial Garment Co

1202 7th Av N 323-3315

American Calendar & Prntng Co

1416 6 Av S 251-6942
American Can Company The-Northern

Paper Products Div ns S 35th-324-0873
AMERICAN CANCER SOC INC ALA DIV

1025 S 18 - - - - — .. — 323-3413

Jefferson County Unit

3620 8th Av S- 322-0305

Leukemia Committee

3620 8th Av S - - - - - - - 322-0305

AMERICAN OAST IRON PIPE 00
GenI Ofc 2930 N 16 - - - - -323-8061

Dental Dept 2930 N 16 - - - - 324-8632

Medical Dept 2930 N 16 - - - -251-0256

Pharmacy Dept 2930 16th N - -251-9703
Shopping Center 2926 N 16- - -323-4429

Nights Sundays & holidays dial -251-4782
AMERIOAN OASUALTY COMPANY OF

READING PA = See CNA Insurance

AMIRIOAN CERAMICS

4310 3rd AvS- 592-3037
American Courier Corp

723 3rd Av N- 328-8370
AMERICAN CREDIT CO

2208 7th AvS- 252-H5S
AMER CREDIT INDEMNITY CO OF N Y

2151 Highind Av S 323-8361
AMIR CRYOGENICS INC 601 4 AvN 322.85C»
Amer Cyanamid Co

Johns Rd Bessmr- -425-2144
AMERIOAN DESIGN INO

3716 3rd Av S -591-1893

AMERICAN DETECTIVE AGCY

Farley Building - .. - - - - -324-5372

If no answer dial - - - - - - 251-7384

AMERICAN DISTRICT TELEGRAPH CO

Central Station 202^> m Av N- -252-6149
Sales Dept 1501 5th Av N - - — -324-6466
Amer Druggists Ins Co 107 S 20- —251-7155
American Eagle Life Insurance Co

4 Office Park Clr.879-1774
AMERICAN EDUCATORS LIFE
INSURANCC CO

2910 Linden Av 879-8524

2910 Linden Av - - - -879-4777Amtrfcan Educators Life Insurance Co

2910 Linden Av 879-8524
AMERICAN EMPLOYMENT SERV INC

Stallngs Bl -323-7251

American Express 512 lath N 322-1006

AMERICAN EXPRESS REPRESENTATIVE
2732 Cahaba Rd- - - - - -879-0461

American Family Life Assurance Co
District Ofc

807 20th S - - 324-8206

Agency Ofc

Viva Chumbler BMg Homwd - -871-5432
American Federation of Government
Employees Local 2206

2203 3rd Av N -251-5933
AMER FENCE INC

4028 Jeffersn Av SW-787-%34
American Fertilizer Co Inc

Main Ofc 2111 8 AvS- 252-6104

Dolonah Plant Bessmr Ala -428-5832

American Fidelity Assurance Co

Eastwood Mall -595-0733

AMERICAN FINANCE & DISCOIMT

CORP 225 3rd Av W - - - - - 322-7644

American Finance System Central Inc

30 Midf^eld Pk-788-16%
AMERICAN FINANCE SYSTEM

CENTRAL INC

2010 1st Av N - - - - - - - 322-5746

AMERICAN FLAG CO

710 22nd S .. - - - -323-1155

AMtRIGAN FLOOR COVERING CO-RUG
MART 1717 1st Av N - - - - -323-2902

AMERICAN FLOORCRAFT INC

2310 5th Av S - 252-4786

MMRICAN FURNITURE COMPANIES INO

Woodlawn Store 5516 Ist Av N-592-%26
' East Lake Store

7611 1st Av N - - - - - - 833-1261

Fairfield Store 5016 Gary Av - -788-1292
American Furniture Leasing Inc

1722 5th AvN -252-4404
American Garment Company

See American Burial Garment Co
American General Life Insurance Co

Area Ofc 9 Office Park Cir - - - -871-7936

General Agent 5012 1st Av N - -595-8776
American Hardware Mutual Insurance Co

512 18th N-879-0111
American Heart Association

See Alabama Heart Assn

American Heritage Life Insurance Co

Sales Ofc 2615 Arlington Av 933-0623

Sales Ofc S M T BIdg -—787-9683

Regional Ofc
Bank for Savings Building- - -251-7306

AMIRIOAN ICE CO ofc

812 2nd AvN -324-9939

American Institute of Industrial
Engineers 1919 8th Av S -324-7327

American Institute of Steel Construction Inc

1200 S 20th-933-0770

AMERICAN IMURANCE CO THB

14 Office Prk-871-7311
American International Coin Co

5623 1st Av N-595-9021
Amcrlcan-La France Products
Fire Prot Equpt

Brown Marx BIdg -322-0417
Amer Lndry & Clnr5 - - - See Amer Peerless

AMIR LEGION

Ens Post No 35 1809 Av H Ens— 785-9138
Fairfield Post 137

5210 Valley Rd 788-9255

General Gorgas Post No 1

Ofc 2210Vi I Av N 252-4826

Lounge 2208 1 Av N - -^ 252-9578

Gen Walter E Bare Post 43

6830 2nd Av S - - - - - - 836-9332

Post Number 171 8325 1 Av N - 836-9143
Shades Valley Post No 134

4 Hollywd Blvd — - ^—879-9242

Post No 23

4941 Ct R Centrl Prk- - - -787-3780

AMERICAN LIBERTY INSURANCE 00

1401 S 20th - - - 933-1250

Nights Saturdays Sundays &
Holidays dial -. - - . - -. -933-1250

Claims Dept 933-1250

If no answer dial-— -^ 871-3958

If no answer dial- —822-6069

If no answer dial - - - -822-7478

American Liberty Insurance Group

1401 S 20th-933-1250
American Liberty Life Ins Co

1401 S 20th - - — - - .933.1250

Woodiawn 6 S 55th PI - — - - 592-2243

American Life BIdg 2308 4 Av N- -324-5551

Amer-Llncoln Power Sweepers

515 S 15-252-3151

AMERICAN-LINCOLN PRODUCTS INO

515 S 15th-252-3151American Manufacturers Mutual
Insurance Co

3 Office Park Cir — -879-8536

Nights Sundays & holidays- — - %7-1389
American Meter Company Inc

Brown Marx Bldg-^ ———-251-8361

Brown Marx Bl- ^ - - - - -252-5507

American Meter Controls

210 Hollywood Blvd-871-0637
Amer Mineral Spirits Co Div The Pure OH

Co solvnts Birmngprt BessmrAla-436-3221
American Monorail Co

2703 19th PI S-871-6311
American Motorcycle Sales Of

Homewood Inc 1831 S 29th Av- -879-6875
American Motorists Insurance Co

3 Office Park Cir - - - 879-8536

Nights Sundays & holidays 967-1389

AMERICAN MUTUAL INSURANCE

COMPANIES 2 Office Park Cir- -871-2141
Nights Sundays & holidays dial- -822-4858
American Mutual Ins Co Of Boston

2 Office Prk Cir-871-2141
Amer Mutual Liability Ins Co

2 Office Prk CIr-871-2141
American National Bank

2101 1st AvN -251-7121
AMER NATL FIRE INS CO Jacksn 61 252-2101
American National Insurance Co
Combination Agencies Ofc

2926 CentH Av Homewd 879-4447

Ordinary Dept 2130 Highind Av-251-6176
AMERICAN OIL CO
District Ofc

14 Office Park Cir - - 871-8111

Bham Bulk Plant

1401 Mims Av SW - - -——786-6353
AMERICAN OIL SERVICE STA

101 41st N-— - -592-9222

AMERICAN GLEAN TILE CO

700 8 AvS- -251-4146
American Opinion Book Store

1920 15th Av S-933-0733
American Optical Co

Main Ofc 916 S 18 - - - 322-2548

916 S 18 - - - 322-2540

AMERICAN PAINT MANUFACTURINQ 00

1629 Vanderbilt Rd 323-5201

AMERICAN PAINTING & MGMATlim

COMPANY INC 2918 7th Av S-— 251-4294
American Pamcor Inc elec supls

1722 5th AvN -252-5531
AMER PEERLESS lndry

430 s 19 - - - - -251-7293

5500 1st Av S —595-3111

Atmr Pest Control Co

1708 Lomb AvW- 788-2446
American Pet Food Co

9 Office Park Cir - -871-3634

9 Office Park Cir - — 879-5107

American Photocopy Equipment Co

1900 11th Av S- 252-8148
Amer Plan Corp Of Bham

2010 1 Av N-322-5746

AMERICAN PREFERRtO LIFl
INSURANOE 00

1900 Cre:.twood Blvd Iron dale -592-6346
AMER PRNTNG CO 1018 N 19 254-3171

AMERICAN PROOt^TS INO

1849 Center Point Rd-853-52Sl
AMERIOAN PROPERTIES INO

900 19th S-324-0637
American Public Health Association
Southern Branch

Professional Arts Bldg-323-8775
American Rag Stock Co

4292 1st Av S-595-6171
American Red Ball Transit Co

2713 2nd Av S-328-5102

AMERICAN RIO CROSS

2316 4th AvN -322-5661
American Road Ins Co The

12 Office Prk Cir-879-4711

AMERICAN SANITARY WIPERS 00

4292 1st Av S - - — - — —595-6171

AMERICAN SEATING 00

522 Forrest Dr Homwd - - - - 871-2852

American Securities Corp

Twenty One Office Plaza South -322-2607
American Security Church Finance Inc

2500 5th PI NW -853-3837
American Silk Screen

4332 Clalrmont Av-595-5523
American Stair-Glide

2705 19th PI S-871-0333
American Standard

Amslan Supl Div 503 S 22- — -252-0211
Amer Standard Muffler Co

2615 2 AvN -252-3646
Amer Steel Pipe 2930 N 16— - — -323-8061
AMIR STEEL PIPE OIV AMER OAST IRON
PIPE CO 2930 H 16 - - - - - 323-8061

Niaht Sundavs & holidays diaf - - 324-7751
Nights Sundavs 4 holidays dial- -853-459023BIRMINGHAMAmerica n^ — AndersonAMERICAN SUGAR CO

1815 Morris Av-322-3129
American Telephone & Telegraph Co
Central Office Chief

1715 6th Av N - - - - 321-2750

1715 6th Av N - — - — - - -321-2753
Circuit Maintenance Supervisor

Bank for Savings BIdg -321-2411Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1969) → online text (page 53 of 216)