Copyright
William G. (William Goodell) Frost.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1972) online

. (page 212 of 421)
Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1972) → online text (page 212 of 421)
Font size
QR-code for this ebook


King Donald Grants Ml Rd 592-7303

King Donald C

Cahaba Mobile Home Estates— 591-2882
King Donald D

1022 Edgewood Blvd— 871-4189

King Donna 609 Park Ln — 841-4929

King Doris 141 5th Av SW 324-9700

King Doyle Mrs Jefferson Prk 592-9939

King E D 3420 Geneva Av Irondaie -595-9688

King E G 1632 19th Av N-r 322-3065

King E H 7829 Rugby Ct 836-2823

King E M 1717 Center S —252-1758

King E M 2021 10th Av S 933-8079

King E N Helena 822-9051

King E W 4325 Inglenook 841-4118

King E W Jr 429 Daniel Dr NE 853-8727

King Earnest L

853 Franklin Av SW— 785-1989

King Eddie 1212 N I5th 251-7095

King Eddie A

313 Goldwire Way SW— 322-5941

King Edgar B 1225 5th Av W 785-9713

King Edna L 3308 I5th Ct N 328-3835

King Edward 606 Broadway 879-6938

King Edward 1308 28th S 322-1373

King Edw 1400 57th PI Ens 781-3566

King Edw L 2236 N 19th Besmr— 425-3057
King Edward L Jr

1924 Chateau Cir— 871-0413
King Edwin 1201 Kelly Brighton— 426-5104

King Elie 3554 42nd Av N 841-1519

King Eliza Mrs 4217 Morris Av N - 595-2358
King Elizabeth Rylant

1416 Forstdle Blvd Forstdle— 798-3489

King Emily 1529 6th Av N 251-6933

King Emma West Highlands 425-1265

King Ernest

324 Miles Av Pratt City— 798-3865
King Ernest Mrs 729 Saultr Ln —871-74%
King Essie Mae 2867 29th Av N— 322-7062

King Eugene West Highlands 428-3781

King Eulas 719 7th SE Graysvie —674-7705
King Everett Lee 7812 10th Av S— 833-5165

King F C 312 Plaza Dr 836-0223

King F D Rev 917 2nd Av N Besmr -425-2600
King F J 933 Pineview Rd Irondaie -595-0709
King Felix D 1504 Manhattan —871-7870
King Fletcher 3801 Jacksn Blvd —871-5044

King Florence Mrs Chalkvl 853-2569

King Florence I Mrs

7902 4th Av N— 836-1432

King Florida Mae 2808 N 34th 251-7924

King Frank 21 37th AvW 324-3893

King Frank B

3328 Mountainside Rd - %7-6211
King Frank Cate

2740 Vestavia Forrst Dr— 822-6566

King Frank I 2524 35th Av N 251-4616

King Fred E 919 I3th Midfid 744-8405

King Fred E 836 N 47th 595-0274

King Freddie L 841-A 46th PI N —595-9865
King Freddie M 1525 Ave I Ens —788-5927
King G H

605 County Hwy 52 Pelham— 663-7391
King Gary W

128-C Dabbs Av Hueytown— 491-4046
King Gene 2901 Avenue C Ensley —787-0719
King Gennie 609 3rd PI Pratt City -798-6235

\(inn CpArriA 7307 Madrid Av 833 ''2^''

King Geo West Highiands"— - 425-1382

King George B Rev 143 Odom Ln —879-1805

King Geo Brian Adamsvie 674-7868

King Geo C 206 10th Robnwd 841-4229

King George M

121 Lewis Dr Besmr— 491-6269
King Geo S 1117 Tuckawana Dr— 853-1160
King George S Jr teleph

600 19th N 321-8173

Res 2517 Altadena Forrest Cir —823-1468412 King— KingAREA CODE 205King George S Jr ,-,^ -./oo

River Home TredwII Island- -672-2b^b

King Geo W Adamsvie ^Z^'5^2

King George W Indian Hills 822-4918King James S ^_,^ „_^-

3460 Manor Ln Homwd- -879-894901190 ® South Central Bell Telephone Company 1972

879-1238King Leo F III Pelham 663-6236 King Paul G 531 Broadway

King Leonard 4405 42nd N 849-9723 King Paul T JrKino Gl'a'dvs 209'86th N - 833-5662 King James WJr 809 Hagwood Rd-853-8455

l)!"2 r^fJril kZ^I -. 665-1481 King Janie 1224 1st Av WKing Jas W 8301 3rd Av S §36-4737

ip« W Jr 809 Haawood Rd -

King Glenda Montvio ^?-i^54 D'"^ ''itI'L'MUrt "' " 788-0669

Kin? Gordon 6019 52nd Terr N -841-0742 King Jenme M3Mrs^^^^^^ ^^ sw-788-1275

Kmg Gracie Mae ^^^ ^^^^^ ^^^^ n-251-5891 King Jerry 237 Tucker Av Roebuck -836-6634

King Grady^Eugine^^^^ ^^ ^^^^^^^ ^^^_^^^^ King Jerry E ^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^

King Grocery 3621 45th Av N 841-1604 Kmg Jerry Pj^bu manur UM nun,wu ^,, « .-^ -^ -^ rpu/jc 5903 19th Nl 324-2972 3533 Laurel View Rd - a^-^4ii!)

!<!"? !5 Ll^^.^^^^•^ .,V::::::'i??:^^^7 k2 t S H MVcent^Way SW -322-3219 King Peteie 801 Forrest Dr - - -879-4847King Guinevere Mrs .^^,^-,«

5106 17th Av N - 595-6510

King H C 3221 Ash Av SW 786-0071

King H M

1300 Ferro Av Eastern Valley - 426- 1493

King H N 605 2lst N ^ll'l}^

King H Rev Quintown 674-7160

King H V Montvio 665-2772

KING HARDWARE CO

1519 Pinson Tarnt mi-ddim1934 Mountain Dr Tarnt798-1524
841-7336King Lewis H 648 Centr Way SW

KingLilaP 100 l4thCtW ^28-7823

King Lillian West Highlands 425-1382

King Lillie Bell Mrs

1913 10th Way Pratt City- -798-6460

King Lillie W 83 9th Av N 324-1834

King Lonnie H 1508 N Huron PI — -781-3768

King Lorena 1107 15th Ensley 781-4680

King Lorenza ^^, ,^^^

2422 Golden Pines Ln- -786-7654iv^^4 mounxainur ,<,r,u "-^ '-ir Kina Louis Milton 725 1st S 252-0809 King R W 768 Belwood CirKing Pharmaceutical Company Inc

26 77th N- -833-2168
King Pledie Mrs 315 53rd Fairf Id - 786-5832

King Quinn Mrs 907 N 43rd 592-0154

KingR B Mrs ^^, ,^^^

900 McMillian Av SW - 786-1407

King R C Rev 128 I7th SW 786-4521

King R J Rev ofc 300 57th Fairf Id -785-4227

Res 223 56th Fairfid 787-2042

785-0110
853-7853King Jesse James ^'na Lom.e o,v ^w .r.u .^. ^ King Randall B 1437 29th Ensley -780-1642

i^inoipccpM 509 26th N Besmr—,...-v^.« Kin? Lou'ise 13od"'l5th Av N 251-3919 King Raymond B

Kmg Jesse M^^^^.^^^ ^^ Gardndle-631-7295 King Louise 1002 N 27th Besmr— 425-9734 1376 Fultn Av Tarrnt

King Jessie Warrior ^l']^ King Loyal W-426-6628 King Louise 525 2nd W 324-7940 King Ra"dali^K 205 Front Av - - -781-3930

841-1525
823 -3576King Jessie 1805 16th N Besmr - -426-4473 ^.^^ ^^^.^^^ -^^-^ -^^^^ n - — 595-8242King Jessie J 309 10th Av SWisiv Kinson larni 707 iSau kino limP 937 6th Av W 780-3491 King Lucille Mrs 5C
King

King Harrison
King Harry
King Harvey
KING & HATCH

3229 Lornd ... ^^^ , .,.

King Hazel 1833 i4th Av N 324-6310

King Hazel Mrs 1316 Sloan Av 841-3956

King Henry

6909 Findiand Av Edgwtr - 787-lb4/

King Henry 305 Goldwire 324-0286

King Henry 921 Hilimn Dr Z§^-55S2

King Henry 3436 31st Av N §^i-?II§

King Henry G 7028 Belgium Av 787-6869

King Henry Lee

3513 Howard Av Grasli Heights-787-4865

King Herman 438 Horner Dr ^36-4195

King Herman T 1925 14th Av S - -933-0394
King Hickman L 2037 Hollins Dr S -252-7766

King Homer 1517 8th Av N 328-4933

King Homer M 4842 lOth Av N - -595-8656

King Hosie 3108 32nd Av N 328-8410

Howard C Montvio 665-7606King Lucille Mrs 508 22nd SW-

N Sipsey

14th Besmr --788-5761
595-6465
425-1624King Joe __, _._-

441 Chestnut Roebuck Sprngs- -836-3194

King Joe 513 8th Docena Z5?'^J9?

King Joe David 4913 Maryland Av -595-9525
King Joe H ins
3813 Avenue 1 Ensley 787-06^4

Res

1041 Glen Oaks Dr

Fairf Id Highlnds- -785-8586

King Joe H 4152 Old Leeds Ln 871-1897

King Joe H ins

3813 Avenue 1 Ensley 787-062^

-871-7316K^ »ZZ6 w'7745 2nd"A;s'::-833:2545 King joii G ti^nMO-O Valley Av -933-6844
King Hugh L 2704 7._h NE 853-3231 King John^^ ^^^^^^^^ ^^ warr.or -647-9529King JM H .nf'slf 'Ith'^Al's'"- - -879-1770 king Mirie;Gallow_ay 305 G_o.ldw,re -324-0286

King Joe H Jr

1824 Forest Haven Ln- -822-694/
King Joel Jr lOl 17th Av NW 853-6659King Raymond L 2209 Travis Dr

208 Forrst Av Bayvw- -788-0144 King Rebecca V Mrs

101 36th Ct W- -323-2/32

King Rena Mrs 2202 7th Ln N 252-1747

King Reuben 1509 Cullman Av 781-1439

King Richard 1152 W 2nd 251-0592

King Richard E 4341 Ovrik Dr 595-7524

King Richard G ^^^,

2621 Southbury Cir- -823-0756

King Richard L ->^« ..,„

1143 Green Springs Av S- -328-6418

King Richard 3439 Kildaire Dr - -822-9569

King M Ea"son']3o'lOth AvN 251-0520 King Robert 700 7qqc

K ng M L Edgecrest Dr 879-6098 ^ 2010 10th PI Pratt City-798-7885

K inq M M 700 Kendall Dr 823-1756 King Robt Jr 2304 Hawksbury Ln-822-1832

K hg M P PHI City Hwy Vincent - 672-2202 King Robt Jr 4401 6th AvWylam -788-3253
King M V 8909 Parkway East - - 836-4754 King Robert C 1112 Corvair Cir - -853-2882
Kino Maanolia King Robert Charles _^ ^^^^

King Magnol a ^^ ^^ ^^ sw-785-10% ^ ^ 315 53rd Fairfld-786-5832

Kina Maldoshia King Robt H 310 S 84th ^33-2644

Kmg Maldoshia^ ^^^^^^ ^ Fairfld-787-3235 King Robert L 401 Edgecrest Dr "879-6702
King Malinda 1406 N 29th Besmr -428-3148 King Robert Lee 1700 28th Ensley 786-1039

King Mamie 307 1st East Mulga - 786-7704 King Robt M 909 Charles C.r 836-6119

King Mamie Mrs 809 43rd S 595-1594 King Robt RGrasseKing IE 1633 1st NE §53-0130

King I J Dr dntst 1925 29th Av S - 871-0043

Res 1549 Bay Av '^^^'Z^S-

King I L Pelham ^I'll^

King Ida Mae 2214-A Stouts Rd - 322-6441
King Idella 2424 Berkley Av Besmr -428-7285

King lola 275 9th Ct N 254-3344

King J A Jr 3714 Montrose Rd 871-8840

King J B teleph 600 19th N 321-4263

Res 2346 Lime Rock Rd 823-2045

King J B Jr Colmbna ^?-Z9S

King J B Jr Montvio 665-1580

King J Buchanan 1708 1st NW - -853-9499

King J C 1041 4th Ter W 785-2265

King J Cecil ,^, ,„,,

817 Downs Av Gardndle- -631-4046

King J Clifton 504 SW 22nd 786-2147

King J D 904 Avenue E Pratt City -798-7327

King J D Rev 20 West Montvio 665-7510

King J Dennis 2700 20th Av N 322-6872

King J G 2105 Cloudcroft Cir 822-9114

King J H 1227 4th Ter W 788-2519

King J Herndon 2416 4th NW 853-5398

King J M 2901 Commerce Blvd 595-3337 ,„,>.,

King J M Dr 912 Oxmoor Rd 879-3906 Kmg Johnny 802 5th PI W -

Kina J 301 6th S Besmr 425-2498 King Johnny H 8428 9th Av S

King J R 216 Sprmgdale Rd 841-2600 King Joseph H III 3013 13th Av S

King J R 6812 66th S 591-5796 King Joseph Leonard Dr

King J Russell 133 Mulberry Rd - -798-1903 700 Faculty Dr

King J Thomas atty

9433 Parkway East 836-2241

Res 818 Rose Dr Roebuck 836-6095

King J Thomas Jr

1731-F Valley Av- -933-0724

King J W Pmson 681-6222

King Jack 208 Ivy Av Hueytown - -491-2335

King Jack D 1525 7th Av N Besmr -428-3741

King Jackye ^^^ ^^,^

1632 Jefferson Av SW- -780-2619

King Jacqueline ^^^ ^^^^

601 35th Way N Besmr- -428-8724

King Jade Montvio 665-5393

King Jas 209 Blocton Av Besmr - - -425-3163

King James 5621 Norway Av 780-0262

King Jas 3363 30th Way N 841-0278

INIIiy Jdi J till ow II '-^- - • •-

King Jas A 17 Fine Crest Rd 871-5030

King Jas B 1811 N 14th Besmr - -425-5097
King James D 2633 20th Ensley - -781-4622King Mark R 523 Oxmoor Rd 879-8338

King Martha 1609-B 25th Terr S -879-1972
King Martin 917 Shadybrook Cir - -823-0392

King Mary 2-D Shades Besmr 425-7318

King Mary 227 South Z^^"?ZS?

nu Mv .va,,,.- ^ « King Mary 418 2nd Av N 123-5101

King John 926 4th Pratt City 798-6879 King Mary 212 2nd Av SW 122-5050

K Sg JohS Jr 509 Ave C Iskhda- -780-2399 King Mary 502 2nd PI SW 128-4154

King John Jr 101 36th Ct W 323-2732 King Mary 1629 25th Terr 879-9407

King John A Jr 119 2nd AvS 251-0627 King Mary Mrs

King John Clarence 3746 1st Pi W -322-8959 3657 2nd W Hooper CityKing John E 952 4th N 252-2910

King John E Jr

5608 Ave P Centrl Prk- -787-6155
King John H 867 Shades Crest Rd -822-5318

King John H 6720 55th Av N 836-9792

King John L 311 Windsor Dr 871-8632

King John L ins 1906 Cahaba Rd S -879-1611
King John MJrDr dntst 0-70 q-iot

2901 Centrl Av 879-3121

Res 112 Windhavn Rd ^^, o, ,.«

King John R teleph 600 19th N - - -321-8600

Res 3721 River Oaks Cir 967-3312

King John S Mount Olive 631-7095

King John Thomas ^^^ ^^^ ,

759-F Montcldir Rd - 879-7467
King Johnnie 1851 Jacksn Av SW- -781-1194
King Johnnie Mae

111 McClain Jonsbro Heights - 425-2356

- 328-7746
-836-3535
-328-4319324-5050
King Mary B Maylene - - 663-3624

King Mary B 165-C 5th Av SW - -323-7578
King Mary Elizabeth

West Highlands- -428-6678

King Mary L 1152 W 2nd ^51-0592

King Mattie 803 2nd Av N Besmr- -425-8519Hts 786-8491

King Robt Woodrow ,,„ .^,,

1625 Woodind Av SW - 788-5267

King Roderick E Concord 491-3576

King Roland Adger 5^8-7091

King Roosevelt 1525 Ave I Ens 788-5927

King Roosevelt ^^^ ^^^^

261 Two Hundred Row- 788-5846

King Roosevelt 1318 26th N 251-0078

King Roosevelt Jr 4649 11th Av N -591-4%2
King Rosa 524 5th Way Pratt City -798-7384

King Rosetta West Highlands 426-6154

King Rosetta 952 N 4th 251-9507

King Roy C 4715 CtS l^'^V^i

King Roy L 321 Westwd Dr 836-4718

King Ruby 1440 Cotton Av SW 780-1380

King Ruby Mrs

Brookside Housing Project- -674-5/64
King Rufus B 1319 N 29th 324-3898Kina Mattie 1517 8th Av N 328-4933 King Ruth 2242 Arlington Av 933-2577

k1 I Mal'tiMMsrhMN Besn^r -428-1476 Kj"^ Ruth E Mrs 708 Mh Av W - -787-6672

f2V^l S J!f.Sfe 18>0 F.Lon «. - 841-5738 King | W Sr^Rev U9 N^43t_. A.-.-841-7753

King Sam W 305 Thomas Besmr - -425-6026

798-6476 King Sammy 6446 3rd Av S 833-2853

323-5621 King SamI M 2833 2nd Way NW -853-4987King Max B Wentwood Cir 798-4080

King Melvin

2214 10th Way Ensley-
King Memory 306 Elyton Pkwy - -
King Mentha Lee

711 N 26th Besmr-
King Mereleane 2437 9th Ct S - -

King Michael R Clay

King Micheal L 4228 Warren Rd -
King Mike

225 Marshall Dr Gardndle-425-6526
322-6842
681-6633
591-4590King Sandra Fay

1820 10th Av N Besmr- -426-6175

King Sanford

3325 Geneva Av Irondale- -592-9079

King Sara Mae Mrs ^^^ ,^^^

508 Jersey Wylm- -788-1309-871-7672 King Mildred 900 S I7th 933-8877 King Sarah Mrs631-9660 King Sarah 20 3rd S 324-6253King Joseph M ^^, ^^^^

3087 Hiahland Av S - 251-0776

King Juanita 802 5th PI W 328-7746

King Julia Ann 2223 Magnolia Ct - 252-5501
King Julia Pearl 9121 14th Av N - 836-3858

King K F 9 Ronnie Wayne Cir 879-6144

King Katherine 3200 Cliff Rd 252-8246

King Kathryn D Mrs

7425 1st Av S - 836-5356

King Kathy 1501 15th Av S 322-4106

King Kenneth F

133 Wickstead Rd Hueytown- -491-3074
King Kredit Clothing & Jewelry Co

1812 3rd AvN - 322-1672

King L H Colmbna 669-7028

King L H Mrs ^^, ^^„

137 Baker Av Indstrl City- -491-5229

King L Hilry Jr Colmbna ^2"?^^^

King L J 2109 Watson Av Cairo - -425-1201

King LM 2951 Ave Z Ensley 188-1531

King Larry 520 27th Av NW 853-1144King Minnie ^^^ ,„^^

1221 Princeton Av SW- -785-4809

King Minnie L Mrs

1181'? 55th PI N
King Mr clothnq 1812 3rd Av N -
King Mittie Mrs 2904 28th Av N
KING MOTOR & ELECTRIC SERVICE
2623 29th Av N-425-4453
595-0217592-45%
322-1672
324-0937853-9668
788-9081King James E 8805 2nd Ct N 833-4803 King Leala 853 Franklin Av SW - -785-1989 KKing James L Pelham 663-3227

King Jas L 2232 NE bth Centr Pt -853-2579

King James M 2820 2nd N W 854-0658

King James Murray

200 Costne - Dr- -841-3120
King James Tyler Rd 853-7405K

780-1205 K

KKing Leckey Mrs

204 Westmoreland Cir

King Leckey Mrs ^^^ ^^_^

^04 Westmoreland Cir- -780-3254

King Leia H 206 10th Robnwd 841-4229

King Lena 3901 Bessmr Av SW - -785-7609K1016 Fairfax Av Besmr
King Sarah Ann 505 Chester Av S
King Sarah Nan

508 16th Terr NW
King Savannah Elizabeth Mrs

916 Lomb Av SW

King Sebrina 801 Forrest Dr 879-4847

252-1078 King Shay S 7521 2nd Av N 833-3120

King Shirley Graysvie ^Z^'^5i

King Shirley 237 »/2 3rd Av SW 328-5308

„„„.„„,..„„_,,„,,, .„_ King Slinia Cairo S5'?i?^

ng Nathaniel Va City 428-2806 King Spurgeon W 111 Powell Av S -252-0017

nl Neal A 512 Erie Dr 592-9308 King Stanley 952 4th N -'-" - ' 252-2910

ng Nelmer 208 17th Av S 252-0005 King Stephen t,33 Pratt Brewrfid- -425-3197

ng Norman G 3546 Altamont Rd -251-8975 King Stephen III ^, ,, _ Aot. moq

ngO H 1101 15th PI SW 787-5850 ^ 2529 nth Aly N Besmr- -426-1729

King Stephen W ^^^ ^^^^

novA/nc PH Mount Olive -631-9904

-853-1105ng N Judge 51 I8th Av S 328-3316

ng N L 2217 Mountain Creek Tr -822-3742
ng Nathan Jr Mason City 323-4968ng

ng Harvey ^^ ^ ^^, ^

naOL King Steve 1628 5th Way NW ,„^ ^,^^

^ 3300 Avenue C Paul's Hills- -425-3630 King Sybil 905 19th PI SW SHiS

ng L 808 S 86th Pl -833-1765 King Sylvester 425 Court C- ^giJ^t

n? Odessar 3179 3lst Av N 841-6760 King Sylvia Mrs 80^4 49th N ^^2-7933ng OIlie 719 7th SE Graysvie 674-7705

ng Oscar Lee 7005 59th Av N - - -836-4610

ngOtis 1627 N 4th H?"?^^^

ng Otis 1036 S 54th - -591-1091

ng Palmer T 605 21st N 252-3068

ng Pamela 609 3rd PI Pratt City -798-6235KingT'J Rev 112 Page Av 798-5503

King TJerry Jr

1845 Lake Ridge Rd- -871-0173

King T N 911 N 42nd ^?5i|Io

King T R 628 Omega 252-2218

King T R 9 6th Av S 251-604201190 <£) South Central Bell Telephone Company 1972

King Taylor Jonsbro 428-8138

King Terry M

9060 Beverly Dr Roebuck- -833-7%0
King Theo Elizabeth Mrs

25 Center Besmr— 428-9234
King Thomas 3648 Clairmont Av - 252-5220
King Thomas C 149 Ridgemoor Dr -871-3807

King Thos H 8517 4th Av N 836-6675

King Thos R 1761 Pearsn Av 787-3568

King Thomas Wayne 2113 3rd NE -853-4590

King Timothy N 805 39th PI S 592-2820

King Tom atty

9433 Parkway East ■ 836-2241

Res 818 Rose Dr Roebuck 836-6095

King Tom Shades Valley- -425-1583

King Tommie 6107 3rd Av N 595-5539

King Tommy H

1417 5th Av N Besmr— 426-1897
King Uniform Rental Service

1510 Morgan Way— 841-1063
King Velma

1309 Adams Pratt Cty- -798-4474

King Vera M West Highlands 426-1944

King Verbon H

393 Grandview Tr Warrior— 647-7642
King Vernon D

3 25 Westwood Dr Hufmn— 833-2297

King Victoria 3106 4th Ct S 324-1007

King Virgilean 101 5th Docena 798-3042

King Virginia Bell 301 Garfiela Ln -324-7470
King W C 170 Dana Rd Warrior —647-0571

King W D 97 N Main Graysvie 674-9356

King W D Mrs 621 S 63rd -592-6808

King W E

2308 Clarendon Av Besmr*- -425-8107

King W J 119 66th PI N 591-2943

King W M 8241 4th Av S 836-2264

King W R Mrs 1331 N 33rd -251-3758

King W T 2137 Rockind Dr 822-4113

King W T III UlOVz 18th Av S —324-3988
King Walter 701 Lewis Av Besmr —425-4266

King Walter 4332 11th Av N 592-7178

King Walter E 1711 25th Ct S — - 879-7833
King Wayne
7012 Westmoreland Dr

Fair Oaks- -780-0606

King Wayne Sumiton 648-3329

King Wayne G 608 Cobb -871-4274

King Wayne P Pinson - 681-8634

King Welbert 417 Theta Av S- — — 324-6219
King Wesley 1520 Alabama Av SW-781-3826

King Wiley G 7202 Division Av 836-1970

King Wiley Mae 4332 11th Av N - 592-7178
King Will 2106 10th Pratt City - -798-6678
King William

352 Edwards Dolomite- -744-0152
King William A mortgs 415 21st N -328-7480

Res 1123 Columbiana Rd -879-5620

King William C

2412 Circle Dr Hueytown - 491-7714
King William Curtis

343 15th Av SE Graysvie - 674-6733
King Wm D Dr phys 1025 18th S —933-7943

Res 9010 4th Av S -833-3121

If No Answer Dial 871-4611

King Wm Doyle 3121 Lee Ct SW —786-2855
King William E

8800 Valley Brook Rd— 836-8815

King Wm H 8314 4th Av S 833-3263

King William J 405 16th Av NW-— 853-3851
King William L Jr

1134 Florentine Cir— 853-7575
King William L Sr

3153 Woodhaven Or— %7-0164
King Wm Lloyd

1301 Glenwd Centr Pt— 853-2362
King William M 2548 Yorkmont Dr-823-2706
King William Nelson

14 Dogwood Ln NW— 853-1166

King Wm P 16 Center Besmr 425-1398

King William R 9012 Belcrest Dr —833-0840
King William T

2226-A Avenue Ensiey - 786-7941
King Willie 820 Ave H Pratt City —798-7772
King Willie 413 5th PI Pratt City —798-6752

King Willie 1013 15th N - -328-7497

King Willie 3424 N 32nd 841-7420

King Willie Jr 1740 Lincoln PI SW -785-2933

King Willie C 6028 4th Av N -592-7886

King Willie C 847 7th W -251-9083

King Willie F Penfld Prk 833-0906

King Willie L 803 2nd Av N Besmr -425-8519
King Woodford W 925-H Valley Av-871-7056

King Wynell A 3904 8th Ct S 595-6800

Kingery Hugh M 100 Crestvw Dr —879-6482
Kingry Jdiiitrs L

578 Forest Dr S Homwd— 871-4397
King's Carry Out Service

1819 Ave £ Ensiey - 786-4581
King's Cleaners 1510 Morgan Way -841-1063
King s Drive Inn 3723 10th Av N —591-9256
King's Grocery

4501 Bessemer Hwy Besmr -425-8871
King s Inn Restaurant & Lounge

2800 S 20th- -879-8307BIRMINGHAM

King's Insurance Agency Kinney Robert W

1412 15th S - 251-0151 1232 Gladstone Av -595-5505

King's Kars 5201 1st Av N 595-5750 Kinney Robert W Realtor

KING'S PACKAGE STORE 2115 8th Av S 328-2%0

1801 Avenue H Ensley 785-2669 Kinney Roderick D 146 59th N 591-2651

Kings Palace Barber Shop Kinney Shoes

7869 Crestwood Blvd- -595-2881 Five Points West Store

Kings Sample Shoes 2220 47th W- -780-9106

1929 2nd Av Besmr- -425-14% Eastwood Mall Store

King's Square Shoe Rebuidlers 7724 Eastwood Mall- 591-9239

5915 Ave D Fairfid- -788-1319 Western Hills Mall Store

King's Square Shoes Western Hills Mall Midf id 780-9075

5915 Avenue D Fairfid- -788-1319 Westlake Mall Store

Kingsley Oliver D Jr 1018 Westlake Mall Besmr - 424-9352

1041 Shades Glen Dr- -879-9644 Kinney Thomas D

Kingsley's Apartments 3949 Montciair Rd- -879-6993

2100 lOth Av S - 254-8666 Kinney Thos J 3149 Beech Av SW -785-8468

Kingston Charles E Kinney V W 600 W 6th 785-7027

7432 Earlwood Rd- 781-1483 Kinney V Z Pawnee Hts 841-5400

Kingston Myra Lee Mrs Kinney W J Pawnee Heights 841-2828

1209 Sloan Av- -849-8626 Kinney Wm V Gardndle 631-5103

Kinkade Bernice 312 67th Fairfid- 788-0898 KINNIEBREW See Also Kinebrew

Kinkade J C 3200 Stariake Dr 823-0941 Kinnebrew Kenneybrew Kennebrew

KINKEAD See Also Kincaid Kinniebrew Ira Bell

Kinkead Kyle J Dr 1615 25th Av N -324-8736

4024 Montevallo Rd Mtn Brk- -871-0214 Kinniebrew John 1626 36th Av N -328-2581

Kinman B M Kinniebrew Wesley

5010 Pleasant Hill Rd Grenwd- -425-5829 1121 Avenue G Ensiey - 788-8161

Kinman G K 226 Lucerne Blvd 871-3891 Kinnion James 3229 Pearl Av N - -841-6040

Kinman George K Jr 316 Devon Dr -871-0195 Kinnion O'Dell 2612 15th N 328-2536

Kinman L L Spring Creek 669-6589 Kinsaul Larry Hood

Kinman R B 608-G Sundale Dr- 838-1381

1830 Exeter Av Besmr - 428-4939 Kinsaul Max 215 88th N 833-0242

Kinn Bernice 2304 I3th Av N 328-8327 Kinsaul Raymond L 7309 2nd Av S -833-1757

KINNAIRD See Also Kynard Kynerd |$!"^^"'A°i?^''^ ^150 Hillside Cir - -871-4412

Kinard Kinnard •^'"^^'' ^ '^'"fln, n r. . n a-^o 7«7^

.,.,., 2104-D Montreat Dr- -822-7873

Kinnaird Alvin L ,y,»,r-rw ^ ai i/- i/

516 Holly Dr Gardndle- -631-8068 KINSEY See Also Kimsey Kmcey

Kinnaird D M 1108 Ave J Muscoda -425-9748 Kinzey

Kinnaird J A Kinsey Erthel I 8721 Parkway E - -833-9618

1014 Exeter Av Besmr- -425-6858 Kinsey Gordon B ofc 720 23rd S - -328-2800

Kinnaird J W Res 3300 Stoneridge Dr %7-2436

1310 6th Alv N Besmr- -425-6544 Kinsey James L 1708 34th Ensley -786-3221

Kinnaird Leon D Kinsey Mary Etta 2620 22nd Av N -322-9014

514 Holly Dr Gardndle- -631-7675 Kinsley William 1116 Uth S 328-0424

Kinnaird Robert A Kinstler T J

932 Arcadia Cir Hueytown- -426-3063 2045- A Montreat Pkv^y- -823-0779

Kinnaird Wayne Kinum T A 5200 Montevallo Rd - - -595-5698

6013 Court Ensipy - 781-2179 Kinzalow Bill 713 Arrow Rd 798-3312

Kinnamon M L Kinzer Blaine M 2212 2nd Pi NE -853-6686

3520 8ih Av N Besmr- 428-1983 Kinzer Earl T 2200 Lyngate Cir - - -822-4693

Kinnane R E 5620 6th Ct S 595-5261 Kinzer J Kyle 504 Belmar Of 833-%53

KINNARD See Also Kinnaird Kynard '^'""'' '^f^'^^fv*/. o r aor) ^.^aq

Kynerd Kinard ^^°^ Whispering Pine Ck -822-6348

Kinnard Jimmie Ree KINZEY See Also Kinsey Kimsey

2424 Ave B Ens -786-7713 Kmcey

Kinnard Willie 3809 McCleilan 744-9294 Kinzey Frank 3514 7th Ct S 252-4979

Kinnear James W Jr Kinzey Frank J

3424 Briarcliff Rd E - -%7-4664 821 Hickry Roebuck - 833-%13

KINNEBREW See Also Kenneybrew Kjnzey H C 1300 Overwd Rd - -— 595-4705

Kennebrew Kinniebrew Kinebrew Kmzey William T 1413 Swallow un -591-1681

.«.a...-n».-.» -rw ••■•iw.Ar- An Kihzinger Harold Mrs

KINNEBREW TV SERVICE CO glS Broadway Homwa- -879-9700

72 Church 879-4242 ^,00^ - ., ,/• , ^ J ^

Kinnebrew Wm R Acton 822-3989 KIRBY See Also Kirkby Kerby

Kinnebrue Sudie 1864 16th N 324-0078 Kirby A 8400 4th Av S 836-0001

KINNEY See Also Kenney ^^^^^ ^1^05^^"^ ^^^ ^^ 785-1798

Kinney Bob rl est 2115 8th AVS - -328-2960 "" ^ '"°%3o Aaron Dr Huffmn -833-0703

Kinney C D 2312 Brookline Dr - 822-2060 j^j^by Arthur Mrs

KmneyC F Jr 2601 2nd Way NW - -853-1210 ^^23 Moncrief Rd Gardndle - -631-8051

KmneyC F Mrs 6503 3rd Ct S 836-9383 Kirby B B Siluria - - 663-0427

KinneyCWJr „ . ,, o-n ooo^ Kirby C W Mrs 1112 lOth Pi S 322-3284

1084 Forest Brook Dr- -871-8286 ^jrby Carl D 829 Sylvia Dr 871-9305

Kinney Chester L 835 4th Terr W - 786-2951 ^jrby Chas R Harden Rd Gardndle -631-7770

Kinney & Co 14 Office Park Cir 871-6802 ^j^^j' Charlie B

Kinney p 1531 7th Av N Besmr " - 426-5382 2707 Clyburne Hueytown- 491-7826

Kinney E 2855 Thomhili Rd §^J-SJS1 Kirby Clyde S ins 314 I6th N 251-1009

KmneyEJ 1130 4thTerW 788-4644 r/s 1832 Center S 323-2728

Kmney E T 302 Clermont Or 871-0883 Kipgy COMPANY OF EAST

Kinney Earl „ oc^ ncoi BIRMINGHAM

r^.?-^ .^-^"^ ^l.^^ ^^''ynT «7?'2i?n 3212 Cahaba Hts Rd %7-1613


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1972) → online text (page 212 of 421)