Copyright
William G. (William Goodell) Frost.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1972) online

. (page 320 of 421)
Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1972) → online text (page 320 of 421)
Font size
QR-code for this ebook


437 Central Av Fultndle- -841-7995

Rooks Dan A 764 Hopkins Dr 798-7206

Rooks Dan A 913 Mansard Dr 871-6222

Rooks H L 122 Gwin Av Hueytown -491-5453
Rooks J Mrs

Gardendale Manor Gardndle- -631-4028
Rooks James Buddy
Belle Vista Mobile Home

Park Siluria - 663-6592
Rooks Jas D 2428 Coronada Dr - -822-1685
Rooks James E

104 6th Pleasant Grove- -744-8042

Rooks Jas 4300 40th Ct N 841-1122

Rooks John Albert 1634 M 4th 252-2022

Rooks John M 1312 Dunstn Av 595-5406

Rooks Luther T 1724 32nd PI N - -251-5049

Rooks M E 201 Hillmoor Ln 879-7617

Rooks M Paul 1128 Kawanda Ln - 853

Rooks Timothy Chelsea 678

Willie

518 Whitmore Dr Wenonah- -428-9549
Room Service U-S-A

30 Church Mountn Brook - 871-9172
ROOMAKERS CORPORATION THE carpts

1100 2nd Av N 328

Roomakers The carpts

1100 2nd AvN - 328
Rooney E E 6712 Frankfort Av S - 833
Rooney Jas M 4364 Ruth Rd 595-1817
-4371
-8282-2402
-1646■591-5065-833-
-322-4317
0043-7240
-6470I \%JSJt\ ■-9075

-9075
-2154
-2457Rooney Ralph N 3317 Thornton Dr -822-7951
Roose Manley A

2620 Greenmont Cir— 822-9016
ROOSEVELT CITY AREA COMMUNITY
CORP

2500 Warner Av Roosvit City —428-2328
ROOSEVELT CITY AREA FAMILY
HEALTH CENTER

2500 Warner Av Roosvit City -—428-2328
ROOSEVELT CITY OF
City Hall

301 Brighton Av Besmr— 426-1261
Community Center

2500 Warner Roosvit City- -428-7366
Mayor's Ofc

301 Brighton Av Besmr— 426-1261
Roosevelt Hotel Of New York City
New York City New York
No Charge To

Calling Party- -800 221-2690
Roosevelt W Jr

500 Wood Acres Ln— 822
Roosevelt W Mrs

4941 Montevallo Rd— 592
Roosevelt Oliver W Sr Mrs

1100 27th S— 251
Roosley Jacqueline

609 6th PI Pratt City— 798-6531
Roosley Rose Nell Mrs

421 6th Pratt City— 798-7102

Root C H Mrs 904 SW 26th 785-5232

Root Ralph A 5100 7th Ct S 595-6703

Root Wm D Jr

1124 Woodind Av SW— 788-7709

Roote Lucille Overton 592-3100

Roper A D 1409 Primrose PI 879-8880

Roper A M 4305 5th Av Wylm 786-5710

Roper Al 726 46th N 591-1507

Roper Alberta 2316 W I5th 786-1705

Roper Alvin J Va Mines - 491-6024

Roper Alvis Edward
5216 Greece Av

McDonald's Chapel— 787-9112

Roper Alvis M Adamsvie 674-7842

Roper Anita Miss 901 Oxmoor Rd— 879-9001

Roper B R 2516 Valley Rd 841-2979

Roper Barney 4901 Ave R Ensley —788-4832

Roper Betty Sue Maylene 663-6491

Roper Billy Maylene 663-0573

Roper Billy C 4736 Court V 780-4507

Roper C E

1200 Heflin Av Sandusky- -798-0229
Roper C M

4806 Avenue S Central Park— 781-4427

Roper Calvin Maylene 663-6669

Roper David H Virginia Rd Besmr —491-2982
Roper Dwight M

3113 Whispering Pines Cir - 822-7769
Roper Earl Birmingport Rd Mulga -491-2529

Roper Earl B 128 Grandvw Dr 798-0867

Roper Edwin

Old Highway 79 HopwII— 681-9458
Roper Emsley M 508 Ruthrfrd Cir -833-7844
Roper Esther B 2300 22nd Av S— 871-6284

Res Westvr 678-6505

Roper Eula Dell 1226 23rd Ens 788-4759

Roper Ezra E Morris 647-1202

Roper Fannie Alabstr 663-3448

Roper Frank Pratt Brewrfid 425-0336

Roper G C Rev 916 8th Av Midfid —744

Roper G Hayden 647

Roper Gene W Broksde 674

Roper H G Aldrich 665

Roper H G Mount Olive 631

Roper H G Palmrdle 681-9064

Roper Harold D
Valley Mobile Home

Court Graysvie- -674-3462

Roper Harry 1226 23rd Ens 788-4759

Roper Helen Mrs Maylene 663-0185

Roper J C Wilsnvle 669-6521

Roper J H Siluria 663-3745

Roper J L 1120 Hardwick Ln 871-9978

Roper J T Jr Rev 4245 49th Av N - 841-0145

Roper J W 141 Fern 595-7990

Roper Jack W 369 Sunbrook Av —833-3668

Roper Jas E 1732 Kestwick Dr 822-6892

Roper James R Colmbna 669-6238

Roper James V

601 Strathmore Rd - 879-0933
Roper James W

Rock Mountn Lake- -428-6887

Roper James W III Rock Creek 436-3704

Roper Jerold New Castle 631-9804

Roper Jimmy H Mount Olive 631-4348

Roper John H Mrs 7526 Div Av 836-7873

Roper John W

420 Crest Dr Forest Hills - 786

Roper L J III 3559 Rockhill Rd %7

Roper Lawrence D

1704 58thCentrl Pk - 781
Roper Lena B 2225 Powdrly Av - -788
Roper Lizzie

2220 10th PI Pratt City- -798-6890
Roper Luther T 5416 Ct J Ensley - -786-8157-8999
-1510
-9583
-1769
-3251■0888
-6651

-2010
-415401190 (j) Som> Central Be« Tele phone Company 1972

Roper Marvin L

2517 Lawn Av Powdrly— 786-7658

Roper Mary Montvio 665-5343

Roper Mary Pepper Mrs

10051 2 8th Av W - 788-5474
Roper Mattle 1429 39th Brighton -425-5810

Roper Nina Mars Hill 823-3440

Roper R L

North Valley Rd Paimrdle- -681-9298

Roper R W Four Mile 669-7284

Roper Richard B

613 4th Terr Pleasant Grove- -744-0472
Roper Robert E

5709 Monte Sano Dr— 785-6065
Roper Robt Holland

1017 Hjllcrst Av— 833-3738

Roper Robt R Dr Warrior River 491-2178

Roper Roger 937 52nd Way N 591-3790

Roper Ronald G

Virginia Rd Hueytown- -491-5636
Roper Roxle

2700 Clarendon Av Besmr- -428-4214
Roper Ruth 1920 Mayflower Dr - -822-5540

Roper Ruth Mrs Lynn's Crosng 674-9959

Roper S E 4617 Ave R Centrl Pk - 781-3825

Roper S M 2240 NE 3rd- - 853-5148

Roper Sam 1304 Ave R Ensley 781-4480

Roper Sara Miss

2251 Highland Av S— 933-2344

Roper T A Mrs 729 Pratt Hwy 798-4282

Roper Tally Warrior -647-7114

Roper Thos J

Virginia Rd Hueytown- -491-5685
Roper Travis H

Shady Grove Dr Mount Olive- -631-7140

Roper W B 842 Gene Reed Rd 833-3147

Roper W H Gardndle - — 631-3767

Roper W R 1049 Huffman Rd 854-0763

Roper Wllbcr G 2329 1st S 251-8882

Roper William I

Sutherland Rd Mount Olive- -631-4714

Roper William L 917- B 17th S 933-8516

Roper Willie Ester Mrs

76 Morgan Rd Besmr— 428-5580

Roper Willie James Westvr -678-6190

Roper Zebde 1104 8th Ct N 324-0488

Roper's Barber & Styling Salon

1280 Hueytown Rd Hueytown- -497-0161
Roppa Carlo 741 1 6th Av S 252-8276

ROQUEMORE See Also Rockmore

Rorle H W 2305 Derby Dr 822-2544

Rorle WR lll7 49th Ens- 786-1562

Ros Ramon E III

2040 Lancaster Re- -879-4490

ROSAMOND See Also Roseman
Rozeman

Rosamond D R 2705 llth Av S - -324-9273
Rosamond Edward P Jr invstmnts

200 Office Park Dr -879-8685

Res 2539 Aberdeen Rd 933-0258

Rosania Sam Sr

1857 Lakeshore Dr S- -879-4460
Rosania Trunette Mrs

403 Devon Dr- -871-0197
Rosa's Place 2312 Pearson Av 780-9308

ROSATO See Also Rosetfa

Rosato A J 2513 Crossbow Dr 798-3025

Rosato Emanuel 303 Tusca Av 322-1960

Rosato John J

600 Beacon £)r Belwd - 786-6087
Rosato Leon V 1816 Cedrwd Rd - -822-6136
Rosato Mike J

2117 30th PI Ensley- -786-2909

Rosato Pat 48 Merry Wood Dr 798-1978

Rosato V 741 lOth Av W 251-8545

Rosato Vincent A 937 Daniel Cir - 781-1953
Rosato's Food Store 31 8th Av N - 251-9352

Rosbottom A C 1444 N 3 1st 323-3993

Roscoe Dewitt Barclay Dr Besmr - 428-4680

Roscoe Ella 3754 W Centr 322-0181

Roscoe EInora 943 4th Pi N 251-3080

Roscoe Elolse Miss

1649 18th PI N- -251-3731
Roscoe Ezra

2531 16th Av N Besmr- -425-7837

Roscoe G J Dr ofc 2026 lOth Av S -252-6438

Res Stanham Farm Leeds Ala - -699-8632

If No Answer Dial - - 323-2555

Roscoe Harold L 1301 24th Av N - 324- 1630
Roscoe Reubin H L

4856 Smithfield Dr N— 324-3682

Roscoe Ruben 3077 32nd Av N 251-6941

Roscoe Sam

533 Valley Creek Dr Brighton - 425-7513
Roscoe Wllma G Mrs 1205 S 33rd -252-6668

ROS DICK See Also Rostick

Rosdick J Thomas II

987-D Valley Av - 871-7417
Rosdick Julian T 2336 T>lr Rd 822-7632BIRMINGHAMROSE See Also Rose's

ROSE AUTOMOTIVE TRANSMISSION

SCHOOL

5017 5th AvS - —595-2115

If No Answer Dial 788-9993

Rose B 860-H Tyler Cir 822-8103

Rose Billy W

1040 Rosehill Cir Hueytown - 428-7587

Rose C 3109 Ct U Ensley 788-1143

Rose C E 1813 St Chas Ct 785-8590

Rose Carl W West Grove 491 -3%3

Rose Carol L Mrs 3143 30th Ct N -849-7513
Rose Carrlotta Mrs

2205 32nd Av N - 322-8210

Rose Charlotte 8200 5th Av S 833-4486

Rose Delores 48-A 3rd Av S 324-9825

Rose Douglas 4633 Terrace R 788-2766

Rose E W 937 Park PI Roebuck Pk -833-2945
Rose Edward Rev 3709 45th Av N -841-7626

Rose Edward L 8125 8th Av N 833-9455

Rose Edward L atty

Massey Building- -322-0627

Rose Edwin A 2326 Ct R 785-8746

Rose Elthel Dr

10 N Boundary Montvio- -665-7148
Rose George W 528 1st Fultndle —841-7673
Rose Grayson Mrs 1032 Tusca Av— 788-9993
Rose Grayson Automatic

Transmission Co

Sixth Av South Branch

2208 6th Av S— 323-5861

Bessemer Br

1716 4th Av N Besmr— 428-4117

Tarrant City Branch

3349 Vanderbilt Rd N— 841-1716

Rose Grayson P 5017 5th Av S 595-2115

Rose Harl L 2419 Gawain Dr 822-8839

Rose Harold A Grenwd 426-1150

Rose Hill Baptist Church Alton Rd -595-0317
Rose Hill Night Club Highway 78 E -591-9413

Rose Howard 811 Oxmoor Rd 879-4065

Rose J P 4823 2nd Av N 595-3528

Rose Jimmy C

4204 Mountaindale Rd- -592-3491
Rose Joe N 2412 Pearson Av SW —780-0358

Rose John Henry 912 Burwell 785-0253

Rose John W Dr phys

801 Princeton Av SW —-787-2669

• No Answer Dial -871-4611

Rose John W Dr

1785 Shades Crest Dr - 823-1905

Rose Katie Miss 3029 N 31st 328-4138

Rose L A 8113 lOth Av S 836-46%

Rose Lvnn 2115-C Montreat Way -822-0027
Rose M P 836 Meadow Brook Dr - -833-0326
ROSE MANOR

7755 4th AvS — 833-0146

Rose Marie Mrs 1508 7th Av N - -251-4919

Rose Mary 2018 18th Ens - 788-1367

Rose Mary's Beauty Shop

1109 Dunstn Av— 879-7779
Rose Nina Bell 1511 20th Av N —323-7073
Rose Pauline Mrs 7777 4th Av S —833-4136

Rose Phyllis 409 21st Av NE 853-9754

Rose R Edmund Rev

1230 26th Av N Hueytown- -425-5116
Rose Raymond Paul

840 Worchester Ct- -853-5947

Rose Robt H 906 Martnwd Cir 833-9871

Rose Robt Lee 3029 N 3lst 328-4138

Rose S T 2516 38th Av N 324-4086

Rose Samuel T Dr dntst

7606 1st AvN 836-5311

Gardendale Medical & Dental
Center 631-4246

Res 305 Chestnut Roebuck 633-9778

Rose T 3112 Napoleon Ct %7-0839

Rose W S Reevstwn - - -425-3315

Rose Wm Alfred atty

Brown Marx BIdg 323-1551

Res 28 entry Club Blvd 871-7036

Roseberry E H 6900 66th S 591-1217

Roseberry Everett L

2001 Princetn Av Tarrnt- -841-6309
Roseberry Ronald M

Leslie Dr Pinson- -681-7642
Roseberry Samuel D 5313 65th N -836-2565
Rosebrough Ensign W

7552 Georgia Rd - 595-6583
Rosecrans C J Dr 2217 Talbrk Rd- -822-0764

ROSEMAN See Also Rosamond
Rozeman

Roseman Albert L

3040 Cambridg Rd- -879-5298
Roseman Annette 2810 30th N - -322-6271
Koseman Arnold L

3917 Glencoe Dr - 871-5977
Roseman Christine

2617 15th Av N— 252-8381
Roseman Gus

488 New Hill Av Wenonah- -428-7472
Roseman Malvin 57 Overbrk Rd - -871-3921

Roseman Mary 1415 30th N 328-5339

Roseman Ralph J 238 Richmar Dr -871-8674ROSEMONT FLORIST

Sumiton 648-9480

Rosen I Department Store

1913 2nd Av N Besmr— 428-5824
Rosen 1 L 1615- B Cripple Creek Dr-879-7920

Rosen J D 2717 Highland Av S 251-7834

Rosen J W 3416-B Sandner Ct 879-0016

Rosen Lawrence 3225 Carlisle Rd— 323-2258

Rosen Sam 1513 9th Av S 324-9704

Rosen Stanford Dr

2933 Green Valley Rd— %7-3644
Rosenbalm C E 3344 Wairt Av SW -786-9789
Rosenbaum Albert

215 Richmar Dr— 871-8475
Rosenbaum Herb

1167 Green springs Av S— 323-7884
Rosenbaum Waiter Mrs

Highland Towers Apts— 933-2260
ROSENBERG See Also Rosenberg's
Rosenberg Harold

3730 River Oaks Ln— %7-6570
Rosenberg Herman C

3017 Can^ordg Rd— 871-3411
Rosenberg Marvin

1421 Timcenane Dr— 591-1391

ROSENBERGER See Also
Rosenberger's

Rosenberger J D Jr Col

2849 Surrey Re- -871-5818
Rosenberger Melville F

3832 Glencoe Dr- -879-6053
Rosenberger Percy

408 Poipciana Dr- -871-3346
ROSENBERGER'S BIRMINGHAM TRUNK
FACTORY

Downtown Store 1909 2nd Av N -251-4256
Mountain Brook Store

2836 Cuv^^r Rd- -871-0174
Rosenblum Louis S

213 Monarch Av— 592-7583
Rosenblum William M

2690 Aitadena Rd - %7-2972
Rosenbluth J L

312b-Q Napoleon Ct— %7-6856
Rosenbluth Robt P

2944 Rhodes Cir S— 252-6995
Rosene Walter C 973-B 53rd N - -591-4816

Rosenfeld A 2310 Hignind Av 324-1044

Rose nf eld Pearl

14 24 Montcair Rd - 595-8194
Rosenow Kenneth

1419 4th Way NW— 853-1892
Rosenthal Leon 2542 Bevr'y Dr —871-2527
Rosenthal Paul Mrs

132 Mo-tevai.'o Ln— 879-8175
Rosenthal Rachel

3317 N Woodridge Rd— %7-5421
Rosenthal Robert A

3228 Wincnester Rd— 822-0821
Rosenthal Vernon R Or dntst

1033 22nd S 322-6769

Res 3317 Woodridge Rd N %7-5351

ROSER See Also Rosser Rozar
Roser Howard E

4601 De Ba'oe'eben Av- -786-7670
Roser J H 2600 Avenue H Ensley —785-8734

Roses Vince 3126 Napoleon Ct %7-2046

ROSETTA See Also Rosato

Rosetta Don 3788 Fairhaven Dr— %7-3553

Rosetta Edgar J 704 Ozark Av 798-4063

Rosetta Rodney 5925 2nd Ct N —592-7409
ROSHELL See Also Rochell

Roshell Murdls

139 Wiisn Ct V»y SW— 324-9372
Rosier Gordon E

950 7tn Pi Piesnt Grove— 744-7087
Rosier R Peter Dr

Office 800 Montciair Rd 595-6743

Office 800 MoPtclair Rd 591-4000

Office 801 Princeton Av SW 788-9567

Res 4220 Old Leeds Ln 879-7014

Rosle's Beauty Shop

3912 10th Av N - 595-1687
Roskam Mervin 1373 Jumper Dr - 854-0279
RososkI Isadore

416 Jefferson Av Jonsbro— 428-0035

Ross A A Calera 668-2375

Ross A E Mrs 826 Columbiana Rd -871-6013

Ross Alleen Mrs 118 4th Ct W 324-5355

Ross Albert 2 llth Ct N — 251-6713

Ross Albert H 4231 6th Av S 595-65%

Ross Albert R Jr 2 llth Ct N 324-6130

Ross Allen J

1805 St Charles Ct SW— 788-0612
Ross Allen T

2416 Shades Crest Rd- -879-3552
Ross Alvis C 153 23rd Vinind Park -491-4189

Ross Amanda 526 4ist N 595-7560

Ross Andrew W

3744 4th W Hooper City- -324-0949
Ross Annette

500 Grant Av Roosvit- -426- 1326Roper — Ross 617

Ross Anthony P

3923 Knoliwood Dr— %7-1142
Ross Arthur Rev 3817 6th Av S — 595-4213
Ross Augustus 1513 17th PI SW —780-2663

Ross B T teleph 600 19th N 321-8349

Res 2324 Crossgate Tr 822-1470

Ross Barbara Jean

3321 Hickory Av SW— 780-2994

Ross Bessie 1820 23rd Av SW 787-5926

Ross Betsy Sewing Center

441 Huffman Rd— 836-7470

Ross Betty 8541 8th Av N 836-6603

ROSS BUCK FURNITURE CO

1721 3rd Av N 323-1591

Ross C T 101 Carol Dr - 833-0806

Ross Cabinet Shop 109 41st S 595-6443

Ross Carl Sr atty

1731 2nd Av N Besmr 428-7326

Res 1818 Exeter Av Besmr 425-5371

Ross Carol L 960 Meadowbrk Dr —833-1679
Ross Carrie L 309 Graymont Av N -324-6187

Ross Carrie L 334 56th Fairfid 786-5689

Ross Charles R 2412 Old Briar Tr— 823-2918
Ross Chas R firng 4130 3rd Av S —592-9648

Res 4260 Overik Dr 595-5818

Ross Charlie A Mulga — -786-1510

Ross Clyde

Columbiana Hwy Chelsea— 678-6446
Ross Dana

Southgate Estates Helena— 663-6289

Ross Darlene 902 24th S —328-8272

Ross David E 848 Elm 833-9093

Ross David M 1620 I4th Av S 933-1271

Ross Don D

2212 Dartmouth Av Besmr— 425-3917

Ross Donald C 532 22nd Av S ^-254-3315

Res 532 22nd Av S — 328-5071

Ross E K 2701 Avenue F Ensly 785-2903

Ross E K Sumtn 648-9008

Ross E L New Castle Rd Morris — 681-9328

Ross E W 1113 Elizbth Av 841-2701

Ross Edward 1737 34th PI N 251-3077

Ross Edward Jr 1737 34th PI N— 324-5411
Ross Elliott

2110 Exeter Av Besmr- -426-1706

Ross Emma 697 Brussels Cir 595-4929

Ross Ernest 507 Ave I Lipscomb— 425-1761

Ross Ernest E 1300 Xavier 788-0610

ROSS F H & CO

3300 Ball 841-6451

Ross F S 752 Bentley Dr — 871-8563

Ross Fay Mrs 1313 Cotton Av SW -788-0821
Ross Faye Mrs rl est

Stallings Building 252-8191

Res 429 Forest Dr — —-786-3240

Ross Food Store & Delicatessen

427 Dugan Av— 798-3139

Ross Frank 1820 23rd Av SW 787-5926

Ross Fred Jr Lacey's Chapel 428-0782

Ross Fred T

2701 Ross Rd SE Morgan— 426-2338

Ross G W Mrs Empire 648-6154

Ross Gary L 1919 Wisterwood Dr— 822-3409

Ross Geo A 209 Chkasw Dr 798-0862

Ross Gladys Mrs 7321 Madrid Av - 833-3934
Ross Gordon L Dr phys

2930 12th Av N —251-9106

Res 3100 Brookwood Rd %7-5691

If No Answer Dial -323-2555

Ross Grocery 940 16th Av W 254-9189

Ross H D

1520 Clarendon Av Besmr- -425-6343

Ross H W 2116 Rockind Dr 822-4062

Ross Hack 1212 S 30th —251-5716

Ross HenrietU 2008 30th Av N —324-3558

Ross Henry T 429 Forest Dr- 786-3240

Ross Herbert H

2057 Lakewood Dr Vestavia— 822-9399
Ross Herman I Jr 311 86th PI S— -833-1991
Ross Ida Belle 723 S 29th Besmr —425-9591
Ross Isaac 616 77th Way S ——833-1318

Ross J J 4760 1st Av N 595-8650

Ross J W Helena 823-0445

Ross Jack V 5708 2nd Av N 591-1805

Ross James Calera 668-0815

Ross James

3087 Nixon Rd SE HopwII- -428-6847

Ross Jas 406 55th Fairfid 785-2923

Ross Jas 313 62nd PI S -595-7624

Ross James P

3324 Burningtree Dr— 822-9316
Ross James W 2009 Chestnut Rd- -823-1 129
Ross James W 3757 Spearman Or -822-6212
Ross Jane 1218 14th Av N Besmr -425-3727

Ross Jannle 4540 9th Ct N 595-6750

Ross Jewelers Main Sumtn 648-3456

i\w» «*wc t.jj^-\j rcirKidtie ol N o/ "y-wwox

Ross Joe C 3220 Monte Verdi Cir - -822-9305
Ross Joe Olsen 2712 Hanover Cir S -324-2784

Ross Joe S 7322 Oporto Av 833-0035

Ross Joe W 109 Riviera Rd 871-4472

Ross Johnny 1805 St Charles Ct— 781-3360
Ross Joseph J

2931 19th S Homwd- -879-3588

Ross Joseph V 3504 Ave D Ens 785-8800

Ross Joy B Rt 5 853-5145618 Ross — Rousseau

Ross K P 211 10th S Besmr 428-7475

Ross Leatrices Alabama Av Cairo - 426-5583

Ross Lee 940 16th Av W 324-0788

Ross Leon Allen 117 14th Ct W —322-3951
Ross Lillie Pearl 5219 Ct G Fairfid -786-2756
Ross Loreane

2619 Exeter Av Besmr - 425-4159
Ross M L 1016 Broadwy Homewd -871-7257
Ross Mamie Mrs

1405 19th Av N Besmr- -425-3748

Ross Marie 406 55th Fairfid 785-2923

Ross Marion E Mrs

4762 Overwood Cir - 591-3951

Ross Mary 1626 27th Av S 871-2268

Ross Mary E 1109 Coosa 595-5414

Ross Mary Kate 4178 22nd N 323-5%9

Ross Mell 6715 1st Av S 836-9581

Ross Monroe 2724 Ave C Ens 786-1500

Ross Morris 1748 Shadesview Ln - 823-1707
Ross Nathan Jr

3032 Wenonah Park PI— 788-9953
Ross Nathan Sr

1224 Avenue J Ensley— 786-1773
ROSS NEELY EXPRESS INC
Freight Pick Up

1500 Pratt Hwy— 798-0750

General Ofc 1500 Pratt Hwy 798-1137

Ross B Sagnw 663-3%7

Ross D 611 Brunson Av 833-9%l

Ross Oliver B 207 Bayvw Dr 787-4917

Ross OIlie Mae 2423 nth PI N 251-6705

Ross P Douglas 3400 Windsor Blvd-871-7452
Ross P Rodney

1141 Thornwood Dr - 871-1271

Ross Patricia K 2 nth Ct N 324-6130

Ross R D Mrs

401 School Rd Bayvw- -787-6956

Ross R H 4644 Clairmnt Av 592-0%9

Ross R L Rev 3428 Coventry Dr — -%7-4491
ROSS RADIO & TV

2414 Avenue E Ensley 786-6473

Ross Ray Charles

5213 Cheek Rd N - 841-6229
Ross Raymon C Jr

2940 Jimamie Ln - %7-6833
Ross Raymond C 2723 Acton Rd - -%7-1578
Ross Richard W

3311-C Old Montgomery Hwy - 871-1438
Ross Robt 104 Blocton Av Besmr —425-5479
Ross Robert D 1605 Woodfern Dr -871-8461

Ross Robert Lee Praco 674-1240

Ross & Ross attys

1731 2nd Av N Besmr— 428-7326

Ross Roy Pea Ridge 665-7076

Ross SamI 2008 30th Av N -324-3558

Ross Samuel F Sumiton 648-2417

Ross Shep 2730 6th Av N Besmr - 428-7143

Ross Sid 4429 10th Av S 595-7458

Ross Studio 532 22nd Av S 254-3315

Ross T 3609 Williams Brighton —428-3378

Ross Thomas B 505 Valley Av 879-0169

Ross Thos W 505 Ave Lipscomb -428-9073

Ross Tommy 2312 42nd Av N 324-0179

Ross Tommy James

3085 Nixon Rd SE Hopwll - 425-7925
Ross Tommy L 721 15th Lipscomb -426-2106

Ross Tony 1457 Miami Dr 798-1626

Ross Velma Mrs 2308 28th Ens —-785-4578
Ross Verna Mae 209 I4th Av S - -324-2162

Ross W J 1301 Sloan Av 841-5860

Ross W R Mrs

801 35th Way N Besmr- -425-0904

Ross Will 1237 93rd PI N 833-3772

Ross Wm 1105 N 14th 324-6719

Ross William A 972 Pike Rd 785-8524

Ross William E

1625 Moss Rock Rd— 822-5802
Ross William T
3495 Morgan Rd SE

Genery's Gap— 428-6710

Ross Wm T 4905 Ct I Vinesvl 786-9450

Ross William W atty

Frank Nelson BIdg 252-9939

Res 759-D Montclair Rd 871-9452

Ross Willie Alabama Av Cairo 426-5583

Ross Winfred

513 Parks Rd Gardndle— 631-4453

ROSSER See Also Rosser's Roser
Rozar

Rosser Barbara Pumpkin Center— 674-9949

Rosser Ben 1128 45th N 592-8441

Rosser C B

545 Orchid Rd Roebuck Gardens-853-4634
Rosser Cedric

3741 Parkwood Rd SE Morgan - 428-1378
Rosser Charles W

1107 Ave I Muscoda— 426-4370
Rosser D C 2781 Rocky Ridge Rd - %7-2300
Rosser Donald J

Eastern Valley Rd Besmr- -428-5710

Rosser Donna MontvIo 665-1674

Rosser Douglas

3305 Hilltop Rd SE Mor9an - 428-3954

Rosser Doyle 5605 Ter — -787-9249

Rosse' E E 2222 Nabors Rd 788-2338AREA CODE 205-879-1737
-871-4891

-425-%78

-786-9435

-425-8849

-786-7954
-477-5156Rosser Elmira

4728 Huntsville Av Besmr- -425-4063
Rosser George

3009 Tommy Rd SE Hopwll - 425-6237
Rosser Harold E
3321 Sweeny Hollow Rd Pinson- -681-9245
Res
3321 Sweeny Hollow

Rd Pinson- -681-3279

Rosser Hazel D 1505 McCrary 324-3030

Rosser Helen F Mrs

3 134- A Napoleon Ct - %7-5191
Rosser J B

131 Highland Dr Hueytown- -491-9063

Rosser J H 615 Center Besmr 428-1519

Rosser Jack M Rev ofc

1430 Oxmoor Rd-

Res 1406 Oxmoo'^ Rd

Rosser James R

2505 Morgan Rd SE Grenwd
Rosser Jessie Mrs

5813 Ave Central Park
Rosser Jim

3287 Hilltop Rd SE Morgan
Rosser Jimmy

125 Belrosa Terr Fairfid

Rosser Jimmy McCalla

Rosser Joe F

2260 Hillview Rd SE Morgan - 425-5832
Rosser Joe G

3990 Jose Dr SE Morgan-
Rosser Johnnie Miss 124 4th Av S
Rosser Larry 4 29^2 Center Besmr

Rosser Larry S Bucksvie

Rosser Leo

1815 Fair Crest Dr Hueytown-

Rosser Leon Bucksvie

Rosser Margaret

608 Rickey Ln SE Morgan-

Rosser N D Pinson

Rosser Oneita

2544 Morgan Rd SE Grenwd-

Rosser R B 1109 9th Av N

Rosser Robert F 613 Forrest Dr S
Rosser Robert G Dr phys

Medical Arts BIdg

Res 3829 Williamsburg Cir

If No Answer Dial

Rosser Robt J 210 Ash Av Besmr -

Rosser Sam McCalla

Rosser T H 810 Ave C Ishkooda -
Rosser Taylor
7075 Dickey Sorings Rd

SE Grenwd
Rosser Taylor J
7087 Dickey Sp'-ings Rd

SE Besmr-
Rosser Tolton C Jr 1505 McCrary-

Rosser Tolton C Sr 745 S 1st

Rosser Tom CPA 2715 I8th PI S ■

Res Eastern Valley Rd Besmr -■

Rosser W J Dr 2721 Hanover Cir •

Rosser Wm F 1500 N 14th Besmr

Rosser William J Adger

Rosser Wm J 4012 N Cahaba Dr •
Rosser Willie Lee

86 Chapei Dr Hueytown- -491-3606
ROSSER'S LEON AUTO PARTS &
SERVICE

1724 1st Av N Besm- 428-9343

Rosser's Leon Auto Service

1724 1st Av N Besmr- -428-9343

Rossi Leno V 8700 2nd Av N 833-4231

ROSSI'S BEAUTY SALON

8700 2nd Av N 833-4231

ROSSI'S CUSTOM KITCHENS cabnt mkr

8700 2nd Av N 833-4231

Rossman Donald A 10 1 Azalea Rd -871-2858
Rossman W H 3571 Rockhill Rd — %7-4108
Rosta Martin 2512 7tn NE 853-3473-425-0017
-322-9062
-426-5921
-477-6309

-491-5123
-477-6659

-428-9216
-681-9461

-425-2383
-323-2831
-871-4593

-251-9274
-%7-1401
-871-4611
-425-8593
-477-6318
-785-7715- -425-2830-428-5449
-324-3030
-324-7180
-879-2261
-425-6231
-933-8560
-425-9567
-491-3016
-%7-0854ROSTICK See Also Rosdick

Roston Josephine 307 Arthur Ln - 328-3663

Roston Willie James

307 Arthur Ln - 328-3663
Roszell Carroll Ray

603 10th Av Fairfid Highlands - 785-8116
Roszkowski Anna Mrs

109 Rockaw> Rd Homewd- -879-3058

Rota Pete 731 I6th Av S ^^324-9727

ROTARY CLUB OF BHAM

Daniel Buildrng 251-1995

Rotch James E

23 VVinthrop Av Mountn Brook- -871-3095
Rotenberg J 3352 Dunbrooke Dr - %7-1195

Rotenberry Baxter J 210 Creel 786-5883

Ruiciibejfy Bi!!

122 Lakeland Av Hueytown - 491-1124
Rotenberry J C

173 Doster Or E Montvlo - 665-7563
Rotenberry James E

1777 48tn Central Park— 787-1232

Rotenberry James H Minor 787-9321

Rotenberry Jos F

633 Perry Sandusky— 798-4673
Rotenberry Naomi Minor 788-2581Rotenberry Nora L

1402 Jefferson Madsn Statn
Rotenberry Ronald Sandusky —
Rotenberry William R

249 Highland MontvIo
Rotenstreech James I

3760 Dunbarton Dr -
Rotenstreich Isadore Mrs

3724 Country Clb Dr-
Rotenstreich Joe!

3337 North Woodridge Rd -

Roth A J 1033 52nd PI S

Roth Adolph

3909 Jacksn Blvd Mtn Brk—
Roth Benjamin A

1134 Lakeview Crescent -
Roth C F Jr

287 Eastwood Av Hueytown -
Roth Charles L

231 Dexter Ct Hueytown-
Roth Charles Richard

3401 8th AvS-
Roth Clothng Stores 3109 N 27th
Roth Daniel E 2534 Dunmore Dr -

Roth Earl A 3408 Far Hill Cir

Roth Eugene J 3132 Napoleon Ct-
Roth Nicholas B

2920 Central Av Homwd-
Roth Raymond H 100 37th Av NE
Roth Robert Dr ofc 619 S 19th -

Res 4332 Old Brook Trail

Roth Terry A

3205-B Westbrook Dr-
Roth Virginia Mrs

231 Dexter Ct Hueytown- -

Roth W A 4117 Brook Way

Rotharmel L M Mrs 5636 6th Ct S-
Rothauser Franklin H

2181 Chapel Hill Rd -

Rothe A G 3516 Ave F Ens

Rothe A G Jr 515 36th Fairfid

Rothe Diane Mrs 817 4th Av W -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1972) → online text (page 320 of 421)