Copyright
William G. (William Goodell) Frost.

U.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1968) online

. (page 153 of 338)
Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1968) → online text (page 153 of 338)
Font size
QR-code for this ebook


cksRobt 1721 1 PI S 252-4477

cksRobtJr 20 4 Ct N 324-8145

cksRobtE 631 Bell Av Tarrnt- -841-7259
cks Robert EJr 3420 8th Av S- -252-2760
cksRobtJ 1001 Montevallo Rd - 252-4933
cks Robert J 1787 Pearson Av - -788-9595
cksRobert J Jr 157 5th Av SW- -328-8932

cks Robt M 8601 4 Av N 833-0362

cks Robt P 912 Sharp Dr 853-6378

cks Roland 2121 Brookvw Dr 822-8995

cksRosiaLee 2421 26 Av N 251-1353

cks Roy A 607 1st Dolomite 744-8134

cks Roy B 3577 Rockhill Rd 967-4521

cks Russell F 1561 Cotton AvSW-786-5501

cksSM 1716 NE 2 853-3848

cks Saxton 7144 Naples Av S 836-5986

cks Stella 4413 9th Terr N 595-8102

cks Sterling W 1305 BrightnRd - 786-5675
cks Sterling W Jr 4931 I Av Ens-788-5283

cks Tom 4857 30 Wy 841-8162

cks Tommy W 7326 4 Av N 836-3064

cksTressieMrs 1641 6th NW - -853-7241

cks Truman 305 Utica PI 785-8140

cksWA Greenleaf Hgts 251-3488

cks W Arthur 2315 10 Av S 324-2694

cks WO 1184 Van Houten 849-9582

cks Wallace 4420 42 PI N 841-5011

cks Walter Mason Cty 324-1864

cks Walter Jr 232 West Ann Dr- -787-7229
cks Warren G Mrs 3419 17 Av N -254-3022

cksWilbert 564 Antwerp Av 595-1661

cks William B Mrs 220 S 66th - -836-8361H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Hicks

Hicks
Hicks
Hicks

Hicks

Hicks

Hicks

Hicks

HICKSON See also Hixon

HIDE See also Heide Hyde

Hide Allen N 3720 6 Av S 5Vb-i>b3i

Hide Allen NJr 153 Elder 592-2977

HideRidgelyC 7226 1st Av S 836-5049

Hideaway Dale's restrnt 1907 28 Av S

Homewd -879-6791

HIOEN BARROW MRS rl est

1031 S 21 322-

Res 3919 Knollwd Dr 967-

Hiden Robt Mrs 2661 Lane Prk Rd-871-

HidenSamI E 3919 Knollwd Dr 967-

Res 3919 Knollwood Dr %7-

HidleJohn 3815 Ansley Rd 967-

Hiers John M Jr

132 Sterrett Ct Homev70od-879-

Hiestand DS 1324 Hatfield Ln 853-

Higdon B Richard 4828 Ct I Ens - -781-

Higdon Bruce 912 46th Ens 787-

HigdonC Ralph 4326 49 Ct N 841-

HigdonCW 800 Rose DrRoebuck -836-

Higdon David N 1521 Mims 788-

Higdon David R 1017 43rd Ens 787-

Higdon Don 912 46th Ens 787

Higdon Edgar 1509 57th Ens 787-

Higdon Helen Miss

2707 Hanovr Cir S 254William E

3000 Cook Homewood
Wm Elliott 906 Euclid Av - -
Wm G 1128 Linwood HufFmn-
Wm H 3900 Forest Glen Dr -

William H

944 9th Plesnt Grove-
William S 1500 19th S

Willie 4225 43 PI N

Yvonne 1741 N 28- -879-5366
871-5601
853-5324
871-4429

744-0361
328-7117
841-4153
252-45950402
3837
-8755
-3837
■3086
■3217

•3620
•3595
■3466
8875
6850
4153
4218
0593
8875
6442

3498Higdon J C ofc 621 S 18 322-0591

Res 2345 Farley Terr 822-3584

Higdon J E 3341 Park Av SW - -788-4767

Higdon J Fteleph Phoenix BIdg 321-2859

Res 1004 Euclid Av 871-7662

Higdon J M 2528 Brookhaven Av -785-8692
Higdon Jas Mrs 817 5th Pratt Cty-788-4813

Higdon Jas EJr 2457 Savoy 822-2377

Higdon John M 1318 N 21 252-3957

Higdon L D

1428 12th Fairfield Highlands-744-9665

Higdon LE 3808 36 Av N 841-3771

Higdon N B 1836 St Chas Av SW- -788-0379
Higdon Robt S 1756 Grant Av SW-787-2859

Higdon W A 8048 6 Av N 836-3937

Higganbotham Robt L

105 4ih Docena -798-4768
Higginbotham A D 5717 6th Av S- -595-8790

Higginbotham A W 901 N 47 595-5735

Higginbotham Ann S Mrs

1029 50th Ens-786-8323
Higginbotham Ardella 125 Burrell- -788-7441
Higginbotham Ben M 325 20 AvNE-853-0887
Higginbotham Bertha

20 1st Av Robnwd -841-2968
Higginbotham Billy E

3220 Bonny View Dr-822-4822
Higginbotham Billy R 257 Glynn Dr-836-5949
Higginbotham Burnie A Jr

3221 Av S Ensley-785-5910
Higginbotham C C

260 Springdie Rd -841-5820
HIGGINBOTHAM CABINET WKS

1537 Jeffrsn Av SW 785-7701
Higginbotham Cecil W

4236 Jacksn -841-1797
Higginbotham Clarence H

2008 Woodrv/ Dr- -841-1135
Higginbotham Don R

412 Camellia Rd-853-5658
Higginbotham E F 5000 41 WyN - 841-3288
Higginbotham Frank Mrs

5732 12 Av S- -595-8204
Higginbotham GC 1511 34 Av N - 251-4056
Higginbotham G T 409 Maiden Ln- -822-0616
Higginbotham Geo Ellie

6820 Kimberly Av-595-6548
Higginbotham Grady 118 10 Av W-324-4833
Higginbotham H C 1119 8th Av W-785-8378

Higginbotham H D 613 Bell Av 841-3538

Higginbotham H D Jr

4532 40 PI N- -841-3021
Higginbotham H V 512 Sunhl Rd - 853-2623
Higginbotham Holland

2800 2 PI NW-853-0173
Higginbotham Horace D III

717 Crest Av Roebuck Manor-833-9559
Higginbotham Ida May 763 S 78 - -833-3072
Higginbotham J Everett

1641 C Valley Av-879-5410
Higginbotham J R

1265 Etowah Tarrnt-841-7067
Higginbotham J 5 2004 Moltn Ct- -822-5602
Higginbotham John A

2927 Highland Av S -324-9849
Higginbotham John M Dr surg

924 S 18 322-6933

Res 1909 Deo-Dara Dr 822-4877

Higginbotham K M 2515 13 Av N - 251-9854
Higginbotham L P 2330 10 Ct S - -324-0972
Higginbotham Leslie E

2021 Pearsn Ct- -788-0422
Higginbotham Louise S Mrs

1505 N 26-323-3992
Higginbotham Lula Mrs

2419 5 Ct N -251-6402
Higginbotham M 685 Oakmoor Dr- -879-6540
Hiqainbotham Maroaret Mrs

602 Barton Ct-841-1487
Higginbotham Mary 7001 66th S - 595-3394
Higginbotham Minnie Mrs

2413 6 Av N- -324-0153
Higginbotham E 1357 Park Av - 841-3746
Higginbotham Paul S

1876 Princetn Ct- -788-0678
Higginbotham Pete 609 Galvestn- -787-2314
Higginbotham Porter

2325 Arcadia Rd -798-3029
Higginbotham R H

1245 Rose Lynn Ln -853-4929
Higginbotham R N

4616 7 Av Wyim -786-1130
Higginbotham RS 1815 National - 841-2323
Higginbotham R Tofc

3243 Valley Park Dr 967-0807
Higginbotham R V Miss

517 4CtVv' -251-3375

Higginbotham Radford C

1908 St Chas Av 788-8746

Higginbotham Ray Harold

1245 Rose Ly^n Ln 853-4929

Higginbotham Robert C

1104 C^liro C'r 853-7028Higginbotham — Hill

Higginbotham Robl W

1376 Creel Ct-788-0449
Higginbotham Roy

4913 Clairmnt Av S- -595-9565
Higginbotham Shirley W

1353 Roebuck Lawn Dr-853-4515
Higginbotham T D ^,

4816 AvO Centrl Prk - 788-3551
Higginbotham T M

2014 Av H En5le> -786-7036
Higginbotham Troy L 5018 18 CtN -592-4344
Higginbotham W E 1029 50th Ens-786-8323
Higginbotham W F 510 Swann Dr - 786-5001
Higginbotham W F

1345 Woodvvd Rd Midfld- -786-7487
Higginbotham W F Jr

2251 Highland Av S - 252-6874
Higginbotham Wallace Rev

2640 NE 1-853-1131
Higginbotham Wayne B

2211 Mountn Lk Ter - 822-3006
Higginbothan M W 8140 1st Av S - 836-4510
Higginbottom Clara 3125 44 Ter N -849-9341

Higgins A C 125 13 Crt NE 853-3584

HigginsAH 5517 Kiska Av 788-2158

Higgins Alma R 1600 32nd Av N- - 322-7982
Higgins Austin CJr «,,o,-,n

4009 Meadowlawn Or-967-3172

Higgins Billie P 209 Front Av 781-3897

Higgins C R Sr 1624 Woodfem Dr- -879-1857
Higgins Carolyn 2133 25th A^ N - -328-9022
Higgins Chas Andrew Rev

7620 Madrid Av S- -836-6621

Higgins Chas R 7529 65 Ct Wy 592-7067

Higgins Clarence Mulga 787-5107

Higgins Clarence E 209 1 Mulga - -787-2718

Higgins Clyde 5605 Iceind Av 786-0634

Higgins Clyde A 7736 3rd Av S 836-6151

Higgins David Jr 1408 Avon Ci - - -251-0307

Higgins E H 349 Roebuck Dr 833-1648

Higgins Elmer 4832 Ct V Ensley - -781-3070

Higgins Elmer D 1533 8 Ct W 787-5440

Higgins Eugene M

1356 Sanausky Rd-798-0964
Higgins Forrest R 205 Boxwood Cir-836-5910
Higgins Frank W 109 4 Av Mulga- -786-1649
Higgins Gwendolyn 1212 11 Av S - 324-1405

Higgins HE 919 Rutledge Dr 744-0504

Higgins Harvis

300 Raiird Av Bayvw- -787-4947
Higgins Howard

3120 Rycroft Mtn Brk- -879-0163

Higgins J T 1840 Bessmr Rd -785-2666

Higgins Jack A Mulga 788-2445

Higgins Jas H

517 Crumleys Chapel Rd -798-2046

Higgins Jerry 801 Overton Av 841-8285

Higgins Jimmy Jr 2133 25th Av N - 328-9022
Higgins Joan 1619 Monroe Av SW- -785-7132
Higgins John D

2539 Mountain Brk Cir-879-7406
Higgins John Y 1005 Melody O' - - -798-1204

Higgins Leiah Mrs 1301 S 29 324-5217

Higgins Leon 1033 Tower Dr 798-0321

Higgins Lucille 420 N 62 595-7880

Higgins M A 706 Know! Wylm 787-4363

Higgins M H Groc Bayvw -787-1741

Higgins Marion E

Hillcrst Rd Minor Hgts- -786-1062

Higgins Marion H Mulga 787-5887

Higgins Mary Agnes 2016 30 Av f^-323-6212
Higgins Mary C Mrs

206 Vann Midfld -788-6643

HIGGINS MOUNTAIN BROOK AMERICAN

2720 Culver Rd - 879-9179

Higgins RL 1309 N 29 328-0113

Higgins Ralph 356 McPherson Av - 787-6994

Higgins Richard W 5857 N 34 841-4262

Higgins Ricky 125 13 Ct NE 853-3584

Higgins Ronald L 1004 MeloCy Or- -798-3132

Higgins Rosa Mrs Fultndle 841-6628

Higgins Roscoe 122 Waveriy Av 798-3069

Higgins Roy 1807 43rd 785-4567

Higgins S J 912 52 PI N- 592-2074

Higgins Sarah Mrs Mulga 785-6125

Higgins Stuart W 7711 5 Av N 836-3174

Higgins Vershil 318 Oregon Wylm- -787-0991
Higgins Virginia

2927 S 19 Homewd- -879-6187

Higgins WH 805 Buffalo 785-3402

Higgins WHJr

1501 Monroe Av SW-788-6258
Higgins W P HilKw Dr Centr Pt - -853-3295

Higgins WV 1000 N 84 836-4900

Higgins WZ 8020 3 Av S 833-1803

Higgins Wm Carl 1503 36 PI N 322-7293

Higgins WmK 1037 Glen OaksDr- -787-5624

Higgins WmS 7800 5 Av S 833-1668

Higgins Wilson Adamsvl - 788-3973

HiggsJAIIan 1232 Maple 841-7619

Higgs Robert Lawton

920 49th Ensley-785-1787
High Grady 1106 11th Ens -788-9040Area Code 205 2I0_

High J 2016 Center Way S 324-8256

High J C 625 Kenwd TerForrestdle-798-3463
High James 2016 Center Way S - -324-7107

High Jean 4013 Park Av SW 785-3526

HIGH-KEL DRUGS

3030 Montgmry Hwy Homewd -871-9671

High Mabel 1520 N 13 254-3636

High Mamie Lee 429 Elm Mulga - -785-3280
High-Style Coiffeurs Beauty Salon

7512 1 Av N -836-1531
High Value Homes

765 Twin Branch Dr-822-6351

High Willie B 4101 Prk Av SW 781-3018

Highfield Calvin Monroe

922 Graymnt Av W- -788-6733
Highfield Chas E 221 23 Ter NW- 853-3581
Highfield Chas

1320 32nd Ens Highlnds- -786-4624
Highland Ave Gulf Serv

2125 Highind Av S-322-9848
Highland Jewelers Inc

1926 11 AvS- -251-5431
Highland Lake Ofc Oneonta Ala - -274-6103
HIGHLAND MEMORIAL GARDENS

Woodwrd Bessmr Ala 428-1201

If no answer dial 879-6883

Highland Oflice Park Enco Service

Station 3621 6th Av S 322-9486

HIGHLAND PLAZA APARTMENTS

2250 Highland Av-251-1201
Highland Plaza Pizza

2226 Highind Av S-252-5360
Highland Racquet Club

Highland Park-251-1965
HIGHLAND TERRACE GARDENS

2708 Highland Av-252-8424
HIGHLAND TOWERS APTS

2251 Hghid AvS- -323-3347
Highlander Center Coin-Op CInrs & Lndry

4612 AvV-785-2117
Highlands DaySchI

4901 Old Leeds Rd - 592-8131

If no answer dial 592-6653

Highlands Meth Church 1105 S20 - 252-0355
Highsmith Ray N 2157 Whiting Rd-822-1878

Hight Charlie L 132 3 Av W 254-3607

Hight H E Mrs 1725 28th Ens 785-2953

Hight J F SrMrs

728 Crest Ln Homewd- -871-1633

Hight Jas J 1424 43rd Ens 787-0228

Hight John FJr 712 Saulter Ln - -879-5463

Hight RM 4133 40 Av N 841-4197

Hightower Albert 3214 33rd Av N- -841-0827
Hightower Allen W 6335 35 Av N - 592-9794
HIGHTOWER BEAUTY SALON

108-A N 77th 836-5911

Hightower Betty 1013 50th IM 591-1402

Hightower Billy M Dr

3112 Ryecroft Rd-871-2382

Hightower CE Fultndle 841-6937

Hightower Calvin 3407 28 Av N- -322-5352

Hightower Esther 1021 Alice 323-3376

Hightower Fred E

3105 WoodclifT Cir- -967-1575
Hightower Gerald H

1810 4 Av S Irondle-592-2755

Hightower J A Jr 7324 1 Av S 836-5192

Hightower J Robt 5749 8 Ct S 595-3282

Hightower James 3809 12th Ct S- -322-6358
Hightower Jas A

1812 4 Av S Irondle- -592-8283
Hightower Jettie Mae

604 Av Y Pratt Cty-788-2989

Hightower L C 527 N 89 833-9042

Hightower M Cullen

105 Ventura Av -879-4225
Hightower Mildred Cliff Mrs

2217 7 Ct N -322-1912
Hightower NathI

630 Jasper Rd Graymnt- -324-7901
Hightower R L 1210 Browning Av- -595-7847
Hightower Rethal 7316 2nd Av N - 836-1451

Hightower Robt 331 8 Av W 324-3978

Hightower Robt Jr

3301 Huntsvl Rd- -841-6519

Hightower Ross 910 16th PI S 328-4903

Hightower TH 925 Tusca Av 788-0671

Hightower TW Mrs 116 4 Ct W - -328-4684
Hightower W Price Jr 2925 Va Rd- -871-7115
Hightower Wavey T

1821 Henrietta Dr- -785-3475
Hightower Wm Gilbert

5528 Ter Q Centrl Prk- -787-8555

HIGHWAY PATROL- - See Alabama State Of

Highway 78 Texaco

1001 Baokhead Hwy 252-9670

HilbersC L teleph

Central Bank BIdg 321-8505

Res 3212 Wagon Gap Tr 822-2202

HilbunDonC 874 W 6 322-2913

Hilburn H B 3164 Valley Park Dr- -967-0694

HilburnRH 1025 18th SW 786-4171

Hilburn Ronald L 532 Park Ter 822-3533Hilburn WOJr 4529 13 Av N 592-0951

Hilburn W (WH 4633 13 Av N 592-8786

Hild J H 2844 Vestavia Forst Dr - -822-1810
HILDA'S STYLING SALON

4038 5th Av S-595-1080
Hildebrand Ronald L

904 Glenvailey Dr-836-4414

Hildebrand WW 508 21st SW 788-2903

HilderH H 800 Northcrest Dr 833-0494

Hilderbrand Joe L

2132 W 31 Fairvw-785-2413
Hildreth D Allen 2643 Park Ln CtE-879-8798

Hildreth Frank L 921 W 7 251-5545

Hildreth Geo M 5748 8 Av S 592-6714

Hildreth Gerald 604 8 Av W 328-5682

Hildreth Gorden 405 4th Thomas- -322-6825
Hildreth Marvin J

392 Prk Av Shades Mtn- -822-2784
Hildreth Pelham A 1601 35thEns- -785-6885
Hildreth Robt T 524 Cloudlnd Dr - 822-2147
Hiles Joseph W 3320 Chartwell Rd-822-9432

Hill A Rev 516 10 Ct W - - -322-7264

Hill A K 3836 41st Av H- -849-9258

Hill A L Mrs 1332 N 29- 251-3066

Hill A Sidney 217 S 59 595-3397

Hill Ada Mae 822 S 14 -323-5120

Hill Albert Jr 2517 2 Alley S 324-7159

Hill Albert Jr 353 Hill Dolmte 744-9657

Hill Alberta 121 11 Av SW 252-6752

Hill Alex 541 2 Dora Av 798-4463

Hill Alexander 2417 22nd PI N 328-0210

Hill Alice 412 Graymnt Av N 254-3908

Hill Allen R

2550 Beverly Dr Mtn Brk-879-5173

Hill Alma 2210 6 Ter N 323-7344

Hill Alton Gene Dolomite - - -744-8203

Hill Alton J Jr 4200 Inglenook 849-9416

HillAlvin 1128 Adam Pratt Cty- - -798-1989

Hill Andrew 843 S 23- - 252-3045

Hill Andrew Chas

2453 Branch Av SW- -786-7576
Hill Andrew J 3754 Centr PI W - -324-9023
Hill Anna Ruth 2036 Hollins Dr S - 252-5929

Hill Annie 925 S 14 - - -252-7469

Hill Annie B 1420 4 PI N 252-1326

Hill Arnold K 606 6th Robinwd 841-7289

Hill Art 316 Northwd Dr Meadwdle-833-2539

HillArthelia 1625 11 Ct N 322-4919

Hill Arthur Mrs 1125 N 45- -592-4742

Hill Artie Sr Sayretn 251-5358

Hill B Douglas 2836 Fairway Dr - -871-9969

Hill 8 L 2615 12th Av N 323-7532

Hill B Taylor 300 23 Av NW 853-1188

Hill Benin 3175 Pipe Line Rd 967-2398

Hill Benj H Jr 204 Hall Av Oak Grv-871-84%

HillBennie 2475 Pinson Hwy 841-6594

Hill Bernard L

504 McMillan Av SW-781-3805

Hill Bernice 165-B 5 Av SW 324-3119

Hill Bernice Mrs 1516 Sipsey 849-9196

Hill Bertha Mrs 108 1st S - 328-7383

Hill Bill Valley Dale Estates 822-6533

Hill Billy 6605 4th Av S 836-8710

Hill Billy C 200 Erwin CIr 879-7658

Hill Bobbie South Goldwire Ests - -323-3834
Hill Bobby F

3421 39th PI N Inglnk-841-8263
Hill Bobby Harris

6704 Glasgow Av S-591-1292

Hill Brice P 1738 Lee Av SW 787-9282

Hill Bros Co 4500 5 Av S 592-8109

Hill Brown G 1280 Blue Lake Dr - -%7-0463
Hill Bud ins 2117 Magnolia Av S - -323-8011
Res 7125 Pine Tree Ln

Fair Oaks 788-0709

Hill Burl 2607 Centrl Av 871-7268

HillBurnieA 1016 Drexe! PrkWy- -879-7907
Hill C Rev 2316 42 Av N Sayretn- -252-3506
Hill C A 2504 6 CtN 323-1227

u:ii r A -7/11-1 oAit, c\iii . . - - .7flA-?'^'^7

Hill C Cornell Dr dntst

1857 Bessmr Rd - - -786-6411

Res 308 English Cir 879-8043

Hill CD 925 Garywood PI - -744-8268

Hill CE Mrs 931 S 30th 323-1919

Hill CF Mrs

1440 Princeton Av SW-788-6970
HillCL 309 Ridge Rd Homev^d - -879-3632

HillCS 4933 8 Ter S 592-7881

HillCW 116 Ridgemoor Dr 879-6554

Hill Carol Ann 204 16 Av SW 328-7279

Hill Carolyn Mrs 848 3rd N 328-3839

Hill Carrie liil 2lst Ens 785-5257

Hill Cephas 617 17th Ens -786-9185

Hill Chas C 3905 N 43 - - - 841-4309

Hill Charles C Mrs

1909-D Vestavia Ct-823-0010
Hill Charles E 6637 Av K Ensley- - 788-6374
Hill Charles F Jr 509 Argonn Dr - -853-1658

Hill Chas H 24 Centr PI S 252-7824

Hill Charles H 721 Rosehill Cir 798-1830

Hill Chas L 402 St Charles 879-8136

Hill Charlie A Mason Cty 324-4711

Hill Cheryl M 1909-D Vestavia Ct - 823-0010
Hill Chuck 2034 8 MoiHreat Cir - 822-6514Hill Clara E Mrs

729 Martlnwood Rd-836-2866

Hill Clarence 1208-B 10 Av N -324-7879

Hill Clarence M ins

2117 Magnolia Av S 323-8011

Res 7125 Pine Tree Ln

Fair Oaks -788-0709

Hill Clement E 129 93rd N- 836-3894

Hill Cleveland 400 Oakmnt- 787-6875

Hill Cliff 121 58th Fairfld 785-4585

Hill Clinton D 636 16th Terr NW- -853-1153
Hill Clyde E Mrs

3325 Jeffrsn Av SW-786-6695

Hill Clyde F 3840 35 Av N 841-8061

Hill Corine 405 Theta Av - 251-7950

HILL CREST FOUNDATION

1025 18th S -322-7497

HILL CREST HOSPITAL

7000 5th AvS -836-7201
Hill Crest Sanitarium

7000 5th Av S -836-7201
Hill Curtis Sr 1705 Brookfield Ln - 798-4309
Hill Curtis L 1000 Barnisdale Rd - -836-6174
Hill Daisy Lee Mrs 213 Morris Av - 322-1163
Hill DanW

610 8 Av Fairfld Highlnds- -788-4244

Hill Danl A 9805 Mapl Ln 833-4831

Hill David 2728 Dowell Av 785-0259

Hill David Sr 1800 14th Ct N 324-6976

Hill Dee Mrs Fultndle 841-0094

Hill Denise 830-B N 45 595-6274

HILL DENTAL COMPANY INC

1905 4th AvS -252-7111
Hill Dessie M Dr

632 Dogwd Ln Pleasnt Grv -744-7297

Hill Dewey W 2608 23rd Ens 785-9581

HillDeV/ittJr Double Oak Mtn - -967-1949
Hill Dickie R Rusk Trailer Lodge- - 853-6355
Hill Donald H 5805 Av H Vinsvle - -781-3052

Hill Donald L 1349 Wilshire Dr 595-8983

Hill Donn E 441 Park Av Bluff Prk-822-5423
Hill Dorothy 4208 Georgia Rd N - -595-7985
Hill Dorothy 7524 Georgia Rd S - -595-6446

Hill Dorothy 1613 SW 3 322-6944

Hill Dorothy B 1909-D Vestavia Ct-823-0010

Hill Dorothy Joe 1112 N 23 323-4170

Hill Dorothy Mae 10 5 Av S 252-7265

Hill Douglas Jr 5408 11 Av Wylm- -788-5309

Hill Douglas E 7029 Ga Rd S 595-6769

HillE 3420 Clairmnt Av 323-1054

Hill E Brown 2522 Beverly Dr 879-6191

Hill E D 3816 35th Av N 841-3293

Hill EF972 6th Pleasnt Grv 744-7317

Hill E R 217 69th PI N 833-4965

Hill EW 1532 Holly Rd 822-9657

Hill Earline Mrs 830 1st SW 251-6975

Hill Edgar Louis 3929 27 PI N 841-8566

HillEdwF 1512 SW Elm - -785-5314

Hill EdwP 2867 Balmoral Rd 879-5918

Hill EffieMiss 4404 5 Av S 592-2078

Hill Eleanors Mrs 517 SW 10 788-2223

Hill Elena 1213 N 19 -252-2342

Hill Elijah Jr 754 9 Ct W 252-5540

Hill Ella Mae lOll Short 12th N - 323-2764

Hill Ellice 806 2nd Dolomite 744-8377

Hill Ellis 1521 16th Av S 324-1212

Hill Ellis G 2241 Pinsn Hwy 841-3595

Hill Elmer B 8125 6 Av N 836-3772

Hill Elmore

1713 Montevallo Rd SW- -322-0969

Hill Elton 8 1865 Ala Av SW 788-5202

Hill Emma 6428 Ky Av S 592-8778

Hill Emma Mae Mrs 2616 34 AvN - 251-4904
HILL ERECTION CO

4201 Park Av SW-781-1592

Hill Eretha 10 5 Av S 252-7265

Hill Ernest 15 2 Av N - - 328-6483

Hill Esther L Mrs

9004 Beverly Dr Roebuck- -833-3245

Hill Esther Mae 91b N 6 324-5189

Hill Etta Mrs 505 68th N - -833-0877

Hill Ettie Mrs

1814 1 Av S Irondle- -592-6598

Hill Eulis 329 Fannie Av 841-4463

Hill Eva Mae 1824 18 Ens 788-7155

Hill FDelmar 3357 Faring Rd %7-4936

Hill FDelmar Jr

2644 Park Lane Ct E-871-8857

Hill Felix J Mrs 4830 2 Av N 592-9329

Hill FloreneMrs 6431 4 Ct N 595-2417

Hill Floyd J 3416 Laurel View Ln - 822-1597

Hill Frances Mrs 7316 3 Av S 836-8414

Hill Frank B Jr 7750 Rugby Av 833-2069

Hill Frank E 3276 Monte D'Oro Dr-822-6221

Hill Frank T 1412 SW Goldwire 323-4056

Hill Frank T Jr 204 16 Av SW 328-7279

Hill Fredrk B 5716 12 Av S 595-6753

Hill FurnCo

2809 Central Av Homwd- 879-3016
HillGD

9248 Brookhurst Dr Huffmn- -833-5822
Hill Gaines W 3221 Av S Ensley - -781-1941
Hill Garfield 405 S 13 252-5503

Hill Garnett W

3137 Balsam Av SW 788-5033Hill Garry C 1924 Saint Charles Ct-787-7788

Hill Gary 2046-A Montreat Cir 822-2605

Hill Gary G 1028 22nd S 328-3813

Hill Geneva 4723 2 Av S -592-4372

Hill Geo 503 7th Docena 798-4304

Hill Geo Sr 3408 31 Av N 841-5088

Hill Geo Alexander 5125 Holly PI - 785-5274
Hill George Billy 2906 I3th Av N - 251-9917
Hill Geo Goodman 3057 30 Av N - -328-7098
Hill Georgia 933 Ct T Pratt City - -787-5207

Will Georgia M 2500 I7th N 328-7290

Hill Gerald 406 Morris Blvd 871-5087

Hill Gerald 2121 Sharon Ln 822-6526

Hill Gertrude 1532 Warrior N 841-1353

Hill Gertrude 1852 20th Ens 787-3749

Hill Gertrude B

1649 Shades Crest Rd -822-6968
Hill Gertrude M Mrs

3025 Dolly Ridge Dr-967-2397

Hill Glen G 2813 W 23 786-6348

HIU AND GRIFFITH CO THE

Ofc 2931 7th Av N- - -322-2675

Shipping Dept 2931 7 Av N 322-5128

Hill Groc Co

1153 E Lake Blvd - 841-8822

1965 Bessmr Rd - -785-9191

Centr Pt —853-9960

2 Cottn Av SW 252-9319

2717 Culver Rd 879-9508

7701 Eastwood Mall -592-9116

93 Eucid Av 879-9521

1452 Forstdle Blvd 798-9942

34 Midfield Park PI- 785-9392

3000 Montgmry Hwy Homewd- -879-9146
638 Montgmry Hwy Vestavia- - 879-9572

851 Park Rd Pleasant Grove 744-9832

1675 Tusca Av SW 785-9464

2401 Av E Ens 788-9173

5401 1 Av N- —592-9278

7747 1st Av N- - -833-9166

8515 1 Av N- —833-9112

1731 5 Av N- 252-9526

1016 S 20 - - 322-9829

1105 N 24- 252-9468

2600 31 Av N 252-9180

Hill H B 145 14th Ct W- - 324-51%

Hill H H 4245 2 Av S —595-2653

Hill H H dnti supis 1905 4th Av S - 252-7111

Res 2308 Chestnt Rd 879-5220

HillHL 2425 Princtn Av 785-9774

Hill H Trull Rev 3052 Lorna Rd 822-2458

Hill Harry

921 Shades Glenn Dr Forst Brk— 871-5579
Hill Harry Sr 961 llth Pleasnt Grv-744-6929
Hill Harry A Jr

40 8th Pleasant Grove-744-0664

Hill Harry E 7812 4 Av N 833-9761

Hill Harvey Lee Mason City 324-0385

Hill Hazel Miss 226 N 68th 833-9530

Hill Henrietta 127 3 Av S 324-9955

Hill Henry Clay 6928 Tenn Av 595-0255

Hill Henry Ford

3232 Jeffrsn Av SW- -786-6743
Hill Henry Holmes

325 Poinciana Dr- -871-7929

Hill Henry J Rev 3 N 42 595-4882

Hill Henry P 1060 S 53 592-4879

Hill Herbert W Mrs

1028 Bessmr Rd-786-5684

Hill Heywood N 736 Carolyn Ct 836-4597

Hill Hilda H

3329 Old Montgmry Hwy-879-6867

HillHollisH 1605 Primrse PI 871-5762

Hill Houston 510-A Center S 328-4896

Hill Houston Minor Hgts 786-7780

Hill Howard 5741 8th Ct S 595-2409

Hill Howard H 826 45 PI N 592-2727

Hill Howard J 7101 S 66 595-0226

Hill Howard L 3172 Highland Dr S-252-0666

u:ii u,,^ti«/... KA-.- 1 IT /• Ki r — *- -so-a Lnta

Hill Ida Lee 329 2 Ct N 251-0396

Hill Irene M Mrs

2034 Center Way S -252-6065
Hill J A 939 4 Wy Pleasnt Grv 744-7429

Hill J Arthur Mrs

1909 Lancastr Rd - 871-1256

Hill J B 6813 41 Av N 833-7507

Hill J C teleph 1710 1st Av N 321-2841

Res 1036 Dawn Dr 853-6383

Hill J Ernest 1803 Montclair Dr - -823-0186
Hill J F 503 Rockrdg Av Trussvl - -655-3111

Hill J Harold 5723 9 Av S 595-5574

Hill J L 225 Woodwrd Rd 786-9293

Hill JO 112 17 Av NW - 853-3236

Hill J P 3921 2 Av S - - - -595-1879

Hill J R 215 Sheridn Ln 871-1211

Hill J T 1404 Montvw Rd- - 785-0491

Hill J W Mrs 4228 9 Av N - 592-8466

HillJack 953 Linthicum 841-7957

Hill Jack 2208 Rockvw Ln 822-0788

HillJack 5 Rue De Ville - - 871-5570

HillJack 3929 27 PI N 841-8566

Hill Jackson Jr 3325 Ridgley Dr - -967-3025

Hill James 2428 Park Lawn Av 787-7913

Hill Jas 1523 N 13 322-9935Hill James A 1720 Woodbine Dr - -871-5503

Hill Jas A 1232 SW 18 781-4083

Hill Jas Alex 1240 Pinevw Rd 788-2550

Hill Jas Allison 1016 W 59 788-3372

Hill Jas Blaine 3600 Redmont Rd - 251-9377
Hill James Bryan 3509 Victoria Rd-%7-4924
Hill Jas DJr 1466 Tomahawk Rd - 798-2934

Hill Jas Edw 205 63rd Fairfld 786-0221

Hill Jas G 2705 Av G Ens- — 786-4014

Hill Jas J 710 S Delta Titusvl 323-7430

Hill James Marvin Jr

6512V2 Osceola Cir-787-3964
Hill Jas Richard

1906 5 Av S Irondle-592-6111
Hill James T

252 Crumley's Chapel Rd-798-1157

Hill James W 819 39th S 592-2820

Hill Janice Dian

1948 V2 Warrior Rd -787-5058

Hill Jennie 2008 8tn Av S 252-4995

Hill Jerry 1108 2nd Pratt City 798-5723

Hill Jesse C Mrs 4553 9 Ter N 592-4765

Hill Jesse W 2909 Highland Av 323-1277

Hill Jessie 459 N 3 323-1161

Hiil Jessie E 641 Cotton Av SW-— 785-8101

Hill Jim H Overtn 595-9882

Hill Jimmy 3305 Hermitage Rd %7-4575

Hill Jimmy 2513 25 Av N 323-1023

Hill Joe 3951 14 Av N 841-6143

Hill Joe 1540 21st Ensley 786-9257

Hill Joe 101 S 53 -592-4480

Hill Joe C 8018 4 Av S -836-1014

Hill John 3115 4 Av S 322-7151

Hill John 1204-F 33rd S 252-6236

Hill John Arthur nil 12 PI Ens - 785-9918

Hill John D 3401 Altamont Rd 324-4126

Lake-ln-The-Woods Pinsn Ala - -681-6374
Hill John H Rev

305 Arthur Ln SW- -251-9639

Hill John Henry 3014 33 Av N 841-5855

Hill John L 1515 10th Av S 328-4845

Hill John L 101 13 Av N 324-8900

Hill John Lawrence 627 S 39 592-6540

Hill John P Dr 2040 Highind Av S - 251-9496
Hill John Rogers 2109 31st Av N - -252-2891

Hill John T 2800 24th Ensley 786-1302

HillJohnieB 7810 7 Av S 836-4852

Hill Johnnie 7324 Belgiun Av 787-4946Online LibraryWilliam G. (William Goodell) FrostU.S. Telephone Directory Collection (Volume Alabama –White Pages – Bessemer -June 1968) → online text (page 153 of 338)