William Henry Boyd.

Boyd's New York City tax-book; being a list of persons, corporations & co-partnerships, resident and non-resident, who were taxed according to the assessors' books, 1856 & '57 online

. (page 13 of 41)
Online LibraryWilliam Henry BoydBoyd's New York City tax-book; being a list of persons, corporations & co-partnerships, resident and non-resident, who were taxed according to the assessors' books, 1856 & '57 → online text (page 13 of 41)
Font size
QR-code for this ebook


Freeman Win. M l.loO

Fieenimi^' K 2,:iil0

FreeH J. H y,,500

Freidcnbura 2,aU0REAL F.ST. fr.i:

Frekcnthul! Gocnrc. 2 l)00

Fiel;ir.d Iralxlla T... 10,000

FicltonJamen 2 KlO

Irench lr,0OO

French li. F 1,501

Irench Benjaniin 2,7(X) 5,MA>

Frencli C. li

French CImri h, Uu-J. 12,000

French Daniel 2(j,.jU0

French 11. 1). Mra.... UAy.jO _ .

French Janie. - l,50ii

French Juneph ll,t-00

Frencli I. A: T. ii.

.-^nook 10,500

French Mrs I'l.UOO

rrench I'hilip 1<I,100

French Kichard 304,205

French .<. A. Mrs U.nOO

French .<amii. 1 f,.JOO 2,000

French U. l> :!ij.pi!<)

French W 5.0<JO

French W. J 2,2ii0

French Win t;,750

Freiidriithall Charles 5'..0

Frick Ju.sei.h 3,700

Frick I'eter 4,.500

Fiicke Henry Sinj

Fiicke Wm. 1) C.OOO

Fridenberir 1' 4,7(;0

Friedlander.1. M.... 1,5^

Friedman lleniy S.LKiU

Kriedinan .li>. rpli 15,'.VJ

Friedman Fliilip ... 4, (100

1 riend F li.CHiO

Friend 11 ii,UiO l.COJ

Friend Julia 4,000

Fiieiid V 1,200

Friend.-' .Meet. House 5,300
Friendt-hij) Hall, trus-
teed ot 3,500

Fries J. C 5,0ii0

Frince .Micha.l 400

Frind.iy liubert 2.000

Frink Jiihii 1! e.WO

Frink Jo-^eph W 5,3O0

Fri^ble Myron J 10,000

Fri^bur 2,400

Frilch Wm 1,0U0

Frith 10,000

Frith Fdwanl 0.501)

Frith 'nioinas 400

Fjilts S. 1! 10,000

Frilz F:. 1{ 2,.':.i0 500

Fritz Mar^-aret 1,400

Froitell Anthony 5,000

Fndenck Lewis 0,.".00

Fiolick A 4.f(K)

Fromeiit Andre 4,t00

Friiment 'F 1,5*X)

Fromont Amlre 2P0

Front Jolin, . -t. of... 3,300

Froht llra.llord 20,0tV

Frct^t t'hnrles 20,000

Fiorl fharlco 1 10,IV

Frost Flua 3.000

Frost F. I 3.(H)0

Frost H.nry (",300 7,5()i>

Frost Uorloii l.WtWNEW YORK CITY TAX-BOOK.73p.

Frost (snnc T

I M).-t .Icrciiiiiil). .

Frost .((,liii (i

Fio'jt Joh,.],!,

I'ldst I. r. & J. G....

froHt V. I[

KriiHt K.-iiuucl

Kri.Ht S. A

I' ri).-t 'I'hoiiias

Iruftt Win

IroHt \\'iii

Frost Win., (iL't

FroHl Win. H

Frobt Win. T.

Fioilnii:.:lifun Wni . ..

FiolliiiiMlnnii ^[^

Fiurhtiiiclil II

Fry .Ami W

Fry F, I' ,

Fry Nnlhan

Fry W.II

Frye Addison D

Frv<' C. M

Fryo DMiiifl M

Fry.' John

Fryer J. M

Fiiili... llriirv

Fiicilii^il A. W

Fudrldy 11. .V Co

Kuciilinid Frrdrrick.

Fuirtli (i. &. Co

Fulli'M I'litrifk

Fuller (;

hiillrrD. K

hullcr l)udl.-y

Fullrr Kdwiird

Fullir Urnry

FudiT JiunPS, Pf-tulc.

Fullrr Jo.scnli M

l-ulirr 1,. N

Fuller M

Fuller .Miireiis

Fuller Nrl.snn H

Fuller Robert

huller Kohert, e»t...

Fuller UoI.ert M

I (lllerS. 11

Fuller William Ii.,o.^t.

Fuller Uilhini

Fullertoii William...

fulliner I'eti'r

Fulioii Hank

FiilioM (ieorc;i!

Kuhon Henry

M.lloll .I.Mnle.i

Fuinlieml

FuneUer S

^-".a:.y

Funk .Mielniel

MirliUHh .<. It

KurfjiHoii A

^ur^u-^on fieorce N..
Kur;;uM{iii, lime,- A' C"o.
> uriniin Aiulioiiy . . .

Funinni (inliriel

furiin.n (1 •')r;,'e

Kufuiuii (J.'oriie CEAL EST.


ry.v.


REAL rST.


PER
10,000


lurman Orovnr C. .


17, Too
D.-'^OO
Furnain II,;uarJ....


24,800


4,500


2-'.ii'i0


5,000


1- uiiiian .~ainl
10,000


fiOoO
Fnrio-ni Wm. H


12,000
3. nun
lurnald F I'


fi.OOO
n!l.-JO()
Inrnald H. 1'


H!,500
r)i;:i:()
Kurnald '1'. I>


2,0o0
(i,.".(lll


2,000


iMirnain (iairet


7,0o0
f,-Jol)


5,000


Furna\\ all .~amuel. ..


too
2 1.1 '00

1,1. '.(1
Knriii.-=3 N. H

h^iirni^s William V . ..


381. .500


2,000


25,000
1 HI y .lames

FnryJo.-r|,h


2 500
14,000
C'.dn


10,000


Fuilni.li .<ilas B


1,100
2'.i,iAiO
lu-ileer Jolin


4,000


5 OnO


Futy A: Joliii.'ion


8U0


1,000


C.aliandan A. W


8,.500


3,000


5,r.oo
(Jadilid Wm


3.500


1,500


(laliney B


5,750
10,000


2.100


(iainey ller'.iard


8 420


l.uoO


(:..rtney .Mieliael, eat..


5,2iJ0
8,300
(laliney .Mieliael


4,.'iOO


10,000


(iartney Owen, estate


10,700
SQ.ono
(ialner A., estate of..


3,000
■l.ooo
fJiilney Kllen


2200
li.-ioO
(iainey Mielinel, est...


18.000
4 lull)
Caire (led


2,000
9,500
■1,?T10


(Ja^-e H. I)


500


(ia^e J. L
5,00«


1,5C0
(ia-e Jaineg 1'


7,700
1,000


C.-.-e .<anniel, Jr


6,300
5 01)0
(iaue W. 11


1.2U0
5,500


10,000
C5,i'o0

i,o-.o


'iaines K. .M


10,000


(laiiies .-;. W


17,100
800
(Ja\nes 'rimmas


2,300
fOO
dailies \V ri


4U0
4,-.:U0


<;aillar.; .loseph, jr..


40 000
10,000


(iair H. .M
15,000


2,000


500


(ialihan I'at


2,000
4,000


Oala-lier Jas
fi.OOO
Oala-ln-r R


2.100
J, 600
'J.(U),)


(lalaway James
2 '.Hi)
(ialhrailli Hen jatiliu..


5,000
4,-JOO
flale A. H. iCo


42 000


10,000
1,000

lO.DOO
1,0. '0


CaleDanl.


ti 000


• iaie Hiram


4,000
5,7.W


(ial.; James (i


10,000


34,100


lOOOO
5,000


dale Jol^n 11


15,000


5 000
(iale I'are F


10 000


8,200


(iide'riK.nias \V


10,000


18 IIOO


731,013


(iale \V., in trust
2,800


3|i,.")00

I,.'.!i0
dale W^iUiam

dale William, Jr


106,500


3,000
5,000


11,1100
dalen Jaeol), agent. .,


3,800
-100
(ialii;er James


1.2U0


5,000


d„ll J


3 400
23 .'lOO


800


dall .lolm S.


8,000
900


dall.'L'in .lolin
3,750
d •IhiL-ei Ann J


19,.500


1,000 !


lialla'.er Daniel


il.UOO


3,000


(Liloiqler Kdward...


2.1.'.0
3,ooa
dallai;er S


1,2. )0


1,000


100
d..lla!.an I'eter


3 :o.i
3I,7J.')
d.illi-her i:


7,7;.0
ii.r.oo
d;dl:;-il.o < ieor-e . .. .


19 800
n,coo
dalla^h.-r I. N


3u0

74NEW YORK CITY TAX-BOOK.SEAL rsT. ruR

Gnllnchri Jamefl If.loO

f;allMi,'lnir JaiiK'S D.. :i(tUU

(ialli.L'lK^r, estate of.. 10,000

(iiilla-liiT JdIiii l.fiOO

(iaila-lici- Ji'lin M... ^,1100

(idlla-hiT Mary b.OOU

f.ullaL'iieri llittell.. l-JJUiO

Gallahor '.'.'r'JO

(;,-illiilMT George 1,^'00

Ciulliitin A. U I'J.oiiO 8,000

GiillHliii Albert 9,1(00

Gulliitiii James 'Jd.rUO 7,000

(Jiillalin Win , estntf!. f.DOO 2,UuO

Gi.llHtii) William W.. i:t,:.(io

Galler Mrrt 41,000

Gall.'y Af.'iieB tV-.'UO

Gallier John L'J.iOO

GallU'an K Cl.OUO

Galli-an John -J.ilnU

(;alli-.r K -I'-O

Gnlli:^lier J. I> 7, .'.HO

(Jalhker William H.. I'OO

Gallol D. Will.'tt 'J1,.-U0

(ialU.t 1!

Gaily Aftiied 7..')O0

Galparil Mi^ry 3,(.00

GiOiiin S. W 1,'JOO

(jalpiii lluniee

Galviiil) C.eUO

(lalway Tliduias

Gamaf.^e Amory

GamH|.;c Henry

Gainhle

Gamble .Mi.^^s.... 5,000

Gainblo Benjamin F. 4,100

Gamble II. N

Uaiublo Jamea 3.000

Gamble Jcihn IJ.L'OO

Gamble K.ibert I,."i00

Gamble Tbomni 8,000

Gambling' Win. A.... 1,5.00

GamboJoliii .S 'J, 000

Games A. tJ -,-70

Gamel J 4,(j;J0

Gamorn William H. . 15 000

Gan Alexander 2,1 iOO

Gandii're tiiO

GandoUe 1. Mauriee.. 4,000

Gani.son Sam'lT.... 4,000

Gunley 1' OoO

Gaiis Meyer 18,000 2,.0OO

r.'ansliiie lleiiry 1,0U0

Gaiitie Jobii, ,lr 3,000

Gaiitby 1). W ;t,000

Ganton 1 5,'JOO

Ganton Julien 4,t^(X)

Gantry James 1,000

Gantz F 1,800

(Jaraty F. II I,i;il0

Garcia John 1S,0U0

Garei.i R 10,000

(iarde Kdimind 400

(iaidiiier 1> 10,000

Garden. T I>,.vul, ect.. 41.000

Gardener WuUiW d.dOO

G.ir.lien-ll M'O

(iardiii.r Davi.l .S ;i 000

Guiiiiner Uuuml 12,000e.ooo500

5,000
0,000
10,000
5.0001,000EKAI. r.«T. PK»

(jardlner James, est.. 4. '"JO

• iftldilier .Natllanicl.. t;o(K}

(mrdlu.T T 7>:o(J

(iaidiner 'lliomaa. .. I'.H.-OO

Gardiner Widow IJiloO

Gar.liior A K 7,L.nO

Gardner Aria 1,000

(iardner lielindn 1..0JI0

Ganlner ClLirleg a.-nO

Gardner D.ivid I'l.-oO

Gardner K.lwarJ F.. - '.OOO

GMrdner Klenor 1,OJO

(Jurdner KU.-hn l:S^)

Gardner Frederick.. '-' ooo

Gardner rn.leriek. . l.-'.K)

(iardner Frederick.. 3,.-oi) 5,000

(iardn.^r Geor^'e 4.0iii)

(JarJner G. W. l.-JUO

(;arilner II. nry 3,000

Gardner J.tbez 15.... 3 O.'O

iJardn.T JariRi i:i,:.iO

Garilner Jclin, est. of. li.bOO

Gariiner John F :.;0O

Gardner Jol.n J '.^OO

Gar.ln.T 'lliomas ini.4oO

Gardner 'llioma..>,eSL lOO.iiiiO

Gar.in.T Tlio.-. li... C'.S

(iardner Thomas F.. l,^l:0

Gardn.T Win l.i.o.)

Gardner ^ Wake.... 1 .VnJ

Garctt.=on Fn.'born.. 15'Jih)

Garinirar .\ii.lrew l,.0OO

f iarlaiul Guoigo 'J.O.OO

Garm.s C i '^'lO

(Jarner Kdwiird M... i:,OiiO

Garner llm;li. 400

Ciani.?r Jam. s

tiarner Jaiiicd G

Garner John, e=t. of. 01,000

Garner John P IO.miO

(iainer 'i'l.oma.s '»'0,UUO

Gainshiim.-r G 400

(larr Andr.'w .< l.OuO

(i.ira Joiin () 3,o<'10

(iarretson ']'. C 1;i..i.k)

I G .rri:i Josi'ph ;i..OoO

' Ciarrftt Abii.lKini l,-..'uO

' Garrett C W 5,000

I (iarri.'jon .Am. lia l.POO

(iarriMin ('. G it..".oo

Garrison C. K 5.000

Ciarrison .l.din 'J.iK'O

(iarii.-on .-;. A 5,000

I Garrity I'.ilward 3,0CH')

I Gar.^tm J'lliu.- 1,.'.00

1 (iartleiiian J.dm 5,-JOO

(iaitliek Geor;^e 1,000

Oarvey A ". 3 000

I Garvi^y A. (i Ki,40U

' Garvey J., e.-t. of l.OiH)

Garvey James -JOIH)

Garvey John :l.i;n0

I Gaseoiuno I. 1' I.mK)

I Gascoinu C. i. G ... l!-.(Hli)

I Guseoii '.'.oiiO

1 Gaskin (i...ri;.- ll.JiH)

Gar-km John V l«'0

I Giuiiur Mt6. Suiiau.. U.UOO1,000 j300

40,uC0NEW YORK CITY TAX- BOOK.75fliispr r M. C ."j

(i.ii-.-iri Atiihrw fj

(Juhoiti liriiry -1

(/iloMHT D.irii.'l JO

(iiiK^ncr K. M

(iiiBMicr •, est. of. '1.

(ihUHIRTj. li 'I^

liiVrtHijfi- I'rtcr IGJ,

(inlia A. (i. Mrs I'l,

fialrd lien ill. 1)., -jst.. il,

(ial.'B (■liiiilf..i H i;,

(iati« K. 1 1.

i'lMrH HiMliy

(iut-H John 31.

(M.llicld John ,"■>,

(iHtlil'hl JdlUi II 11,

(iauily .S 1-1,

tjiiii:,'liniii Julin

(luul (.'. M t.

(ii.iil Will l!l,

(illllllt JlllllCd

(iimliiT A Ifi,

(inuticr Jolin

(Juiitli^y r):iiiifl W... U,

(iiiiitry Wni. M

(illVU Jciliu 1,

(iiiv.illi' Madani

(iuw AlrxaiiiliM- i:i,

(iinvlry Il.nry C,

(lay Mailhii .],

(iiiy Wilkrs J.

(iuy Will 5.

Claylor Mr 1,

(iaylcir Cliarlcs o,

(ia)lor (lroi.L;(! 1,

linyliir, Sti'vciis & Co. 1,

(iujiioi- I. 11

(inyijiir M

(iayiu)i' 'I'liomas II..

ti'.)ii| A. (■

(.a/M 1 C

<ii-ar Josiiili <).

(i.ary Daiilrl ;i

<iiMiHi,i i;. [I -J

(i.l'lianl I'llmrd 1,

ti.-l.lianl I'., (Ml i^

(iriiliar.l Iv (■ ;)v

lirl.iiry Michael ]|

(i.-.liiry Ah xai.drr...

Ordiiry Cliinhvi -1,

(ii-iliicy .-^ylvamia. ... 7,

(i.-<i,Mu'::r'l'

(i.rr Adam

(i.-.r I). II

<i.vr (h'orur W 2,

ii-.Tdf... W., ICbHUO ],

<ioT Sctli Ill

•-.•,y l„„ac m

»i.-.-ry Will |;i

«M.iy I \ W ;ii

<i.-.ry ,<iiiiiu.'l ',,

•i. ll.-(;,„li;,. 11

«i. a. .iiiha t;,

«.. Ilioy NiidiuhiH

<i-il. A., 181. of 1,

(.lb John, I'r-i I,

»i 1^1 r I'laiu'ii) :),

<Ku Kii'll)
i;iin
.-111)


1,500


:)iii)
Mil


2,U0l)01)0

llMI)1.1 'I)

:;(iu
,vio3,uou."1 lO
!^llO
uno


5,000


■100


1,UU01,000
1,000
1,000

5,0005,000 I
1,000 I
5,00-.'lOOil

•j.uoo:.,ooo

10,000r.EAi, FAT. rr.R

Cc'u Ilfnry 1 Ji'O

(iii.-rii Mai'/ai-i't ■-' 100

(ii.i-riih^an. r K. \V.. t.o.ooo

I Cici.-i nnaiinT M :i,700

; (l.d-rnhaiiii.T Win... .'i,'"iO

I (iri-ei- Franci.^ I, loo

i (icllanl .Ml- -1 :juO

(;i'll.Ti;)iiiiia 10,000

I (h-lhir K 10.000

I (irlijt Ann T..-00

(i.d.-h, na Will ;i,oiiU

■ n-l.-tiiii Kli/ahrth .. ll,-|oi)

Crlslon (i.'iii -c .< l.-'iH)

fill-Ion Jaiir.a -Jr^'iii

(;rl.-,ton M 2-,',. nil)

(ill-ton Maliliy 1:mioo 30,000

(h'Utun .Maiia tl.Oi.iO

(i'.'iiiiiud Calli-.iiino.. 27,000

ficniin.'lJaiiirs l'.)3,100

(IrndarW. T. A; T. V. 2,000

(i.ndi'i- (hoi-;;.- -l.OiiO

CiMinin JohnN 7.^),7oo 5,oo0

(li-niu .S. J 11,100

(i.'idii ^iilucy C .").o".o 3,000

(ieiitill Juiiii-^ J, 000

(JroLdiaijan 'I'lioiuas. . -1,000

(Jeoll.ttu J. .t It 11,000

(;oon.'u Cliri-topluT.. l.'i ooO

(ii'or^'L- I'laiili 1,OUO

(J.'iiii.-,. Jaiiii'S 2.000

(ii,'ori;e John 12. ."OO 4,vuO

Oi-or:,'e Niiihaii 3,.VI0

(i(;ori:e Mrs loO

(iooyiiu \\' 1,010

(iiiaiihiy IJ 4,000

(i.rard A. Or 5,000

(liTard Krii.\-t P.oOO

(ienird J. I' lo.imo

(h-rard Jam.-, W 51,5o0 5.C00

(I'uiard W III 5,oi)0

(ii nud .Mr.s 2.i;oo

(icraty 'riioinas II... -l.-MIO

(liM-aiid Kdwi.rd 2,000

(i.Tuud Jo.-,-],li, est.. 5,:.00

(icrbnuit tM

(iMdyl'itrr 500

(ii-r.! l;d« id W 5,000

(h'nkrii ll.inian 2,.V."l0

(h rki'ii I ;iOO

j.iii.i- L.-sno

(i.rk. r John ]..",00

(i. ikin II 5U0

Corkin lliiiry -I.IOO

(irikiu llrrniau ;..Oiii|

(i.Tkiii .lohii 3,001)

(h rkiiis F 500

( in man lluihliiig .\. - -

M)ci;ili,.n ": ■i:i,000

(i.'iniaii Calliolif

Chunli I.Cill)

(ifiiiiiiii A :i -.lO

(iiriii.iii M O.ooo

(lornoud Will '.loOO

(i.Toh'llllUl 11.1100

li roa W oi. 1- ;i.oO

I. -.ii. idl .\iilhoiiy.. :!•.' ■ OO :i.OilO

(i. -hii .M ;i,'.oo

li.i-.-iur II l.OiiO76NEW YORK- CITY TAX-BOOK.RBAL EST. PER

Gegsnor M 10,000

Grtfrish George .... fOO

Getty A. C IrOO

Gftty Robert 1' 13,100

Ghcrwoud Stcphi'ix

\V i.goo

Gibbard 2.'-''IO

Gilibard F. 10,000

Gilibf'iia R 15,bO0

Gibbtrt J 500

Gibb.'d R. M., hfirB of rill.OOO

Gibbcs 'Iboinas rf.... 31,700

Gibbon Wiu., ly.OOO

Gibbiii8 7,oOO

Gibbons Charles 5,000

Gibbons George 3,fiO0 .

Gibbons I I,f00

(iibbons Jiitiu-H T.... 7,(XI0

Gibbons John 5,000

Gibbons John H.OOO

Gibbons R ~',000

Gibbons Will 8,000

Gibbons Win 21,000

Gibbons Will 30,.">00

Gibbons William and

others 30,000

Gibbs -'JOO

GibbsA 1,100

Gibbs Calvin 2,000

GibbsI.A 4,500

Gibbs J. S., in trust.. 10,000

Gibbs I,. W 17,000

Gibbs R. M 2j,000

Gibbs Thomas S 5b,800

Gibbs Mrs lti,UO0

Gil)erl .lames T.;..-. 2,500

Gibert Niebolfts 5f;,500

GibertNicliolas, est. of 10.000 40,000

Gibert W. N., est. of. -l.i^OO 10,000

Gibert W. v., est. of.. 15,000

Gibert Win. A 000

Gibert Win. M '.>00

Gibney James 7.50

Gibney J..hn 13,000

Gibney Miebael 5,00(1

Gil.ney M 3,f;00 10,000

(}il)ney I'atrick 5,!^00

Gibson 4,000

Gibson A 5,;i00

Ciibson A^nes Mrs 3,000

(iibson (ieorge 2,.5O0

(iibson Isaac tl3,.5o0

Gibson Isaac, in trust '.1,000

Gibson James '.>0.:(00

Gibson James R 8,-JOO 10,000

Gibson Jus. R., in tr.. 5,000

Gibeon John 75,000

Gibson John, est 11,>'00

Gibson Will : 2I,','00 2,000

Gibson Will. H 5.-JO0

Gibson Wood -l^.JOO 10,000

(Jidney I'at 2,500

Giesker F 5(MI

Giess.'ii G. C 1.5110

Gilllu Charles H 2,1X10

Gillint; (l.oiye 5,-)00

Gilionl Artliur M 50,000

Girtbid Ueiiju, est... 3,fOOHE A I. F.ST. PIK

Gifford Francis 4.500

Girt'ord Jacob K 1.5.,50U

Giriuril Jacob F. and

others 19,000

(;irford J.itnes N CI ,000

Gition John 5,.".U0 75,000

<;ibon P 7,3mO

(Jilbert 2,i;iMj

Cilbert 3,'..'00

(iilberl A 30.iiil0

{Jilbert A. D b.iWO

Gilbert Clinton 101.000

Gilbert Clmtou, in tr. 70,000

(iilbeit Clinton, jr.,

.t Kdwd. II. .-^tokes 65,000

Gilbert C.T 1,500

(iilbert Dr 12.000

(Jilbert F. K 35,000

(Jilbert (i H 3,200

(iilbert Hii;,'h 4 500

(Jilbert ira 3,000

(Jilbert I 4,000

(Jilbert James 3,O00

Gilbert John ri 7,000 5,000

Gilbert Jo5ei)h 5,000

(iilbert J, A T 9,.500

(Jilbert N. estate.... . 2i;.000

(Jilbert Niebolas Sl.liOO

(Jilbert Noriis 5 OoO

(Jilbert l>e!er 4,000

Gilbert R. 1. 2,000

Gilbert Thomas 3,600

Gilbert W. A. ifc

others 11,000

Gilbert W. H 15,000

(Jilbeit W. \V 3^,0,'5

(Jilb.'rt & .-^tory l.oOO

(Jilbert Mrs 4.500

Gilbertson Richard.. lil.OoO

Gilchrist Agnes 1.000

(jilchrisl J. lines 5,000

(Jilchri=t John 9,7oO

(Jib-hrist John F 3,0i0

;(Jilehri.st Joiiii W 4.H00

(Jilchri>t litib.Tt 500

(Jilebri-it William N. 600

GiUiermei-ter ("lis... 1,200

tJildersl.evelkiij.... 2 400 -

(Jiblei>heveC. ».... lO.TilO

(Jilderslleve 'J'hos. J.. 6,000

(JilesK 1.J50

(Jih's K. A r-,000

(Jiles Klizabclh U:i,HiO

Giles G 7.000

(iiles G. W., estate of 5,0-0

Giles (Jeor-e W 1.100

Giles Hester 4,100

Giles Ue.-^ter. heirs of 8 rOO

Giles John (.00

(iiles John, ii-t- 41, "00

I Giles John A 1-J,700

j (i;les JohiiC ".000

I Giles Johii.-< I5;t.7eO

Giles John S., aj;ent.. 36 000

(Jll.s Joei-ll Ul.HM

I (;iliv Robert 400

G.le-Ru-.-el 4,l'oO

1 (iiU-o Tuom.iS 15,:>00NEW YORK CITY TAX-BOOK.77KEAI, FST. PER

nilci ThomrisH I.'JM

(iil.u Wilhiiiii 5,000

(iili'B Williiiiii M ^',.'■.00

(Mlcd iMi» &,J00

(Jili-bMiH li,(K)U

(lilloni Deny 'J.-JDO

(iill(,i(l (iiuiue L',7llO

(Mlloici Jiicul. T 3,:ioO 5,000

(iilliad Jiicub T. .t..

(illirrd lU,(i:iO

(lilhiiil 'I'lioiims 15-.. ;!.Ui)0

(nllK.uly .l.,lni 3.">,:.ilO

(lilliooly 'J'lionmsll.. ILi.UUO

CilkiHoii 10,000

(iill Jiiiiicb jr Ti.iIilO

(iill Juliu i.':i,l)l)0

(iillM l.lliU

(iill 'J'lic'o. A 71,:.U0

(iillclMii John - ^',000 5,000

(iUlciiA 3,,"iU0

(iilli-u A.,rbliiteof. .. l.fUO

llillcii Janico S'J.ldO

liUlfii Ji.hii !),:iOJ

(iillrll Rul,.Tt -JUO

(;illrnilri- Arthur 20,UU0

i;ilk'rMoiit;;uiiiL-ry K lO.dUO

(hll.iu.ii Juhii •i.OUU

Uilli-.-CharlL-a J 1,000

(iillcHpiL- !•: 3,r,uo

Glllrspiu (i. I). H ItJ.UOU

(ijlli'fpie Henry

(illlrB|iieJ. D l(i,UUO

CiiUrbpii; J. I), (^in

triusl) I'.t.ODO

Gill.'>-i>if 1. V 0,-lUO

(iilli-spii! J. Y

(iilh'«i)i.;- .liiinue 4:2,000

(lillc>H|)ieMar-iiret..., 4. MO

(iillcfpic &Co 0,0(JO

Cilli't .Nliirtui

(iill.l N. 11

(iilli't Niiiliiiniil 400

Dlllrtt AutJUStUB J

(.illrii Ann 6,rj00

Cill.ltdrort;.' l,i;ou

tiill.'lt (icu. W 5,UU0

(illk'It JoM'ph

(illicit 1,. W 4,ii00

(Iill. tic A. I) 4,rU0

liilhy William B.c»t.

ul' , IJ.UOO

Cilllcs ilui;h \V 500

(illllCH Wii-hl O.OlM)

(iilh- (iiM.ri'i- le,-100

(lilli;; A; I'riinf 5, .'.00

Gilhmui John 1,000

(.illii;ali rmrick i)V^>0

(iilliiun KiUvi.rd 11.. 13,0u0
(iillilun llurculcbK..

(iilllnC 1,000

(lilliiji.'hiini J':ninni... 'J.lilO

(lilhiib Kulicrt .-110

tiiiliH t<,.-.UO

Inlli.hic Dcllllii >-llO

»;.|lniurc 1! :i,.M)0

(iillin.irc F l.iidO

(iilliuurc K.ibcit l'.l,JOO

(iilliiiuic Wilhani.... 2,00043,000
1,(100

e,ooo5,000
3,0003,000
3,00010,000
10,0001,000100,000

a.oooBKAL F.ST. rr.K

Oilli Jonathan 3,.MiO

(ulla .<nlliucl 5iO0

CiliMMii (; 8,000

Cilniiin Doctor 8,000

(iiliimn r-rcii 4,000

(iilini.n Joseph K 1,0.')0

Cilmiinf^ 4,500

(iilniiin \V. C. (in-
trust) 3,000

fliliniin Winlhrop 5,0ij0

(iiliniirlin Daniel 7,800 •^,M0

(oliiiurtin I ,. 7,000

tlilMuiitin John, est

ol 11,400

fJil'iiore Benjamin... lO.-JuO

(iilmore Francis 3.tio0

(lilmorcJ U.OOO

(iilmore Jiinics 3,5O0

(JilmorcJohn lOO

(iilmore Will 6,&00 '

(iilpiii 8. S 500

(iil>anan Patrick, of

Heirs 1,400

(iiUey Patrick 1,500

tiilscy Peter 115,175

(iil^^ey I'etcr O 3,-JOO

(iil.-ey W. li 21,0u0

(ill-lieliell AV -',100

(iilrou Jared 7,5u0

(iilvieW illiiiin II.... 3,500
(imibeniiit Florentine 25,000

(imipF 1,700

(iiulfor Charles tiOO

(iinmiii .lo^hua 5.5(X)

(iiiiocchlo John K.... 9,000

(iuiocchio Lewis 13,800

(iirar.l Eriie,-t 3,000

(iiraul Jacques 600

(iirai.lond 1,000

(iiraly IMward 700

(iiraud C. 1 9,000

liiraiidK 23,000

Giraud Jacob T 5,000

I iiraud James 3,000

(illaud Joseph 83,500

(iiraud Joseph, estate 13,600

(iird l•;li^ha 4,000

(iirhnUilliam 2,000

(ii=coml)Kliza 2,700

dinner Peter 4,500

(iivenl H.OOO

(liven Miss 7,'JiJO

(iiMi.nJohn 8,000

(ilad.-on Henry 16,000

(ilaiicy Mrs 4(.H)

(ilass A. S., estate of. 47,000

(llass David 4,5(X)

(ila.-s l:ll^u« 6,l.(X)

(ila.-^s (icd 4,500

(ilass Hugh, estate... 2,400

(ilassJ 4,pOO

(il:is-lord James 1,000

(ilhiz.U Joseph, eat.. 10,t^00

(ib.iiM '.',000

(ibiin Kobert 7,4oO

liliiiMim N. et-tateof. 3,[-00

(ileiiiuoilh James U. 10,2uO

Glimiui: 2,50078NEW YOIiK CITY TAX-BOOK.KKAi. isT. rr.v.

Cliriii I'sUior A 7,(iUU

(;iiii-innii II 500

ClniMUiiii lli'iiry 4.0(10

(;ioi-kii<T I :),-,'iio

Clo.'cstrr Kliziibflll.. :..".l

(ilinict>tc 1' Junius OJiJl

(ijiivfi- — - rj.cno

(Jlovcr ( fliito of. 7..")00

(liiivcr o.-^tiitc ol". 'iJ'.iiO

(i lover A. \V. .Mr«... ;i,:iUO

{;ic,v.'i- Ciiijl.. ill tiu;t 10,000

OloviT CliiirliMri -1 .-jiiO

(;li)V(;l-|lallirl I.",,.:il0

(ilc;vcr J L'."j,l)U(J

(j'luvcr J., fstiilcul' J.

(i. Clovrr 68,000

ClnV.T .li.hll 17,1 llO

(.low r JoilN r,-talc of I l.MIO

(;iuvrr .l(j|ii, II ;.'!,. (iiiO I

Clliivcr M:ii y ;i,0.IO i

Ciliivcr rih !).■ N 1,;"00 '

(ili)vril; lO.OUO

(ilovrr I;i,Im rt 7,-JOO

GluvcT 'J'. Jaiiii'b (in

trust) 2,01G ,

filcjvcr 'I'hoiuiis 'Ji.r.Oi)

(ilovcr '1'. 1! :!,()iiO

(ii«vrr\ViiiiMin r>,:iod

(JhivcrW. Jaiiioa 7,-.'00

(Jlovcr & lh.vi.~on... ;i,000

(il\iiii Mrn. K. A i; UOO

(ioalicrt A 500

(ioa.lby 4.000

Giia.lliy .lames t^.llilO

Cilia. Iljy 'i'liciiiias •_".!, :tilO

Ciuadhy Will G.TOO

(i.,!ull.y W. .\; F 4,';uO

(ii.ariy .Mr 5,000

CtilM I C :J,000

(inlile liu;;ll i\.r,lM)

(liH-k Kredenek O..".ii0

(iu.l.lanj Iv i\I.,e.-t. of Ic.OUO

(io.liliml Kreclerick N 2,000 1

(ioililanl (J. (; 1,SU0 I

(ioajanl Jo.-epliW.. 2,000 '•

(iniidurd \V. II ;-,(li|

(iudlrey I'ahvard 2,001) 5,UU0

(iudlley IMvMirJ S... It.lMK) I

CirJlrey Klizii .],:juO

liodlrev I). .1 500

(lodlrey Keiii]) S.l'OO I

(ii)direy N y,0"0 I

(lodlVey R -luO [

(iodlrey .-^iiiion 1„000

(i'udiiii.' l.'iaiici> S.IHiO I

Godwin ,J(..-,e),li IJ ... 7,01.10 '

(iodu'in I'eler .'s-MIO

(ioiiwiii .Mr C.ueO

• eiduiii Mr ;!i>0

tioelet J. 1! 22,111)0

Goi lit Jean CO.UHO i

(ioeli't I'rter I.M'.IIJII 150,000

lioelel I'l liT, est. of.. 5.'>,lilK)

(ioelot I'et. r, in Ir... 170,UU0 ,

d'oilel'l'., .V others.. .'■.S.-.'MO '

(iorl, t lloli.'ll JU,.,.".liO 7j,OilO

CJoeller ,1, .M .7,0(10 |

Liu.nn-Li \Vm. U... 500RI^AI, r.'^T.

Goctrliiu^ \V. 1 l.OuO

(lo.-tz ('

Coet/cK. A

Colic.' 3.1^00

G..MMolin 2110

ColV K, 11 o:ii)0

(lot! Itobert M 5,500

God .<

(;..'f \v

(ioL.'i.'in 'l'hoMii.6 4,.7fi0

Go-.dnsDavi.l :j,.7ijO

Golid^t;

(Jojii-oiiri 1) r..in.o

(;..!den li,ini.l 21,10.)

(iol.l-liy Fraia-i,^ 4,')0J

GohL-ilmiidt i:

Gol.Uehniiilt .Meyer.. 3,500

Gold.-niitii J.^.iac

(.■old-iMiili J.iiiii 7,:to0

Gol.l-Miilli T Joi)

(;i Id.-niitli.s. .Miiycr.. 1,400

Gol.Nlein 11, my 9,100

liobMiin I

Coldr^liiii ^; .-^eliultz ].'),,7oO

(;.,li. r 10,000

(Joll A: llavl'oUl :i,7o0

Golh.:;er .lamed 400

(ioiiiez A. 1 47,00()

i;oiM|.erl,s r.eiijamili. 11,000

Goiii|ire(lit Z y.OoO

Gonzalez H. P. de

l.eon 0,000

(iood Georu'e 1 250

(iood .-'ainii.l H 2.5',0

Good AVidow 10. ,700

Goo.l William 1,:)U0

Goodehdd iMwnrd... 12..7O0

Goo.iell 1-ranels l,oUO

Gondell Krrd.-riek...

Goodeiiou-U .-:. J 15..700

G.JOdllu.-ll l.r 'J.70

(,'o(jdlieail Geori;o... 3,'1(K)

(ioo lliearl William.. 2,400

CoOilli.'art William C 2,400

Goodluu; C. G

Goodhue I.'. K 2,s00

G lodlme (.'albarinc.

Goodhue Jonathan... 30,000
Gocjdinit? Jonatiiun,

est, of

Goodlnio Robert C. 27,f-00

(hiodhue W. C

Goodlnii' »\i, Co 4,000

Gi)odliu-h 2,500

Goo.lkind l.~a,ic

GoodKind Willliim...

Goodman .\. 11

G.UHlman havid 11... 4,li)0

Goodmun l'.lik.i l,t>10

Goodman Henry li..

G. Kidman J.imee i',700

Goialman .lolm v.oOO

Goodman laehiird... ^.0O0

(ioooman .-^ 2,200

Goodnow 11, i iJjek'

im.n II 201KI

Goodneh Aaron U),UOO

Goudiich Ctiurlcd5t)01,000
1,0001,0005006,500
2,uo010.000
2,UO05,00050,000
5.00040,000
40,0<10
16,00010.tX)0
500

e,oool.OUO
5,000NEW YORK CITY TAX-BOOK.79RK.VL rST

Coodiich I

(i.Mulrirti J. K -l.OUO

tlio.ilricli S

(joiidrii-li Siiiiuiel, rst.

(.1 9,100

Ooodiicli W. M

<i.j(i,lri,|.;(' ^i. W C,,tm

GDod-pn ,1 li. F ;i,(.iOO

(IlKllIu 111 < '

<ic).Mi\viii(;. c 4 roo

(;i-()il»iii('lK(rlcs l."),UUO

(iiiciduiii Chiirli.'a T..
(i.MHhviii i:ii

(iiiiidwiii (i. A

(loud^iii Cor-c... 'JOG

(iocidwiii (icorye W. 5,100

(;.).)duiM 1. (; .". r,iio

(iuiidwiii jitcoi) :ino

(ioodvviii Jiimes II... f.OOO

(IiMidwiii John 7 100

li.K.d^iii .IdFcph II.. I-J.NIO

(ioudwiii 1. \V. i I... 4.0(10

(iiiodwiii MicliHcl.... 11,000

Ciucwlvviii T. J

(i(K)duiii 'I'lioniiis... -1,100

(;,iiMlwiii Willliiin.... 2,UU0Online LibraryWilliam Henry BoydBoyd's New York City tax-book; being a list of persons, corporations & co-partnerships, resident and non-resident, who were taxed according to the assessors' books, 1856 & '57 → online text (page 13 of 41)