Copyright
William Henry Paine Hatch.

A manuscript of Jerome's De viris illustribus belonging to the General Theological Seminary in New York online

. (page 2 of 3)
Online LibraryWilliam Henry Paine HatchA manuscript of Jerome's De viris illustribus belonging to the General Theological Seminary in New York → online text (page 2 of 3)
Font size
QR-code for this ebook


oppinionem. — grammaticum] gramaticum. — sub] corr. ex sunt. —
Caligula] calicula. — 6. vituperationem] uituperationum. — scripserat]
add. Scripsit. — 7. Hepl avTOKpaTopos Xoyicr/xoi)] periantro ratoslogiscos.

— 8. Macchabaeorum] machabeorum. — 10. octavo decimo] octauo-
decimo. — 13. dirutam] diruptam. — 14. in] om. — Eodem tempore]
om. — 15. si tamen] sitamen. — 16. patrator operum] operum patra-
tor. — 18. Christus] christum. — 19. adfixisset] addixit. — 20. pri-
mum] primo. — dilexerant] dilexerunt. — perseverarunt] perseueraue-
runt. — enim eis] eis enim. — 21. et pro haec] om. — 25. Tiberiensis]
tyberiensis. — Galileae] galilea. — 27. de Scripturis] descripsit. —
mendacii] mendatii. — 2S. eodem] eo. — 30. Paulus] om.

P. 17, 2. Anencletus] anacletus. — tametsi] tarn et si. — 4. Scripsit]
scribit. — 6. characteri] caracteri corr. ex caraceteri. — 1 1. conscripta]
conscripto. — 15. exstructa] extructa. — 17. Ignatius] Ygnatius. —
Antiochenae] anthiochene corr. ex anthiocene. — 19. navigans] add.et.

— Smyrnam] smirinam et passim. — 20. Polycarpus] policarpus et
passim. — 22. Trallenses] coloscensces. — et] corr. ex et et. — 23.
Philadelphenos] philadelphos. — Smyrnaeos] smirinos. — 26. et] om.

— 32. ponere] grecus in marg.

P. 18, 1. De] om. — usque] add. ad. — 4. autem eorum] eorum
autem. — non] add. peiores fiunt. Iniquitas eorum autem mea doc-
trina est sed non. — 5. quas] om. — 6. mihi esse] inesse. — adliciam]A Manuscript of Jerome's De Viris lllustribus 57

allitiam. — 7. sicut] add. et. — 8. Quodsi venire noluerint] cum uo-
luerint. — 12. divisio] diuissio. — contritio] contortio. — 14. Fra-
mentum] furmentum. — 15. utj et.— 18. Antiochia] anthiochia et
saepe. — Daphniticam] dampniticam. — 23. paschae] pasce. — 24.
Antonino] antonio et saepissime. — 25. Amiceto] anacleto. — 28. reg-
nante] regante. — 29. Lucio] lutio. — Commodo] comodo et passim.

— 31. amphitheatro] amphiteatro. — adversus] aduersum.

P. 19, 1. Philippenses] philipenses. — in Asiae conventu] asie in
conuentu. — 4. Hierapolitanus] ieropolitanus. — in Asia] asie. — 6.
praefatione] prefactione. — 7. ait] inquit. — 10. alius] alii. — Aristion]
ariston. — 11. loquebantur] loquantur. — tantum mini libri] mihi libri
tantum. — 13. auctoribus] autoribus corr. ex auctoribus. — catalogo]
cathalogo id est ordine, grecus in marg. — 15. Aristionem] aristonem.

— 16. qua] que. — -17. rettulimus] retulimus. — 19. Sevrepwo-iv] am.,
grecus in marg. ; add. id est heresim. — Irenaeus] hyreneus. — Apol-
linaris] appolinaris. — 20. resurrectionem] add. domini. — 21. Spe]
Hit. pe in ras. — 22. Petavionensis] pectarionensis. — hac opinione]
in hanc opinionem. — ducuntur] deducuntur. — 27. terrore] terrorem.

— 28. Hadrianus] adrianus et passim. — exegisset] exsset corr. ex ex-
isset. — • hiemem] hieme. — 29. Graeciae] grecis. — initiatus] incita-
tus. — dedisset] dedit. — 30. Christianos] christum.

P. 20, 3. aetatis] actionis. — 4. in Iudaea] inuidia. — 5. oppressi]
oppresi. — sanati] sancti. — 11. id est, Apologeticum] apologeticon
id est responsum. — 12. perseverans] perseuerat. — philologos] philo-
sopher. — indicium] inditium. — 14. Agrippa] corr. ex Aggrippa. —
16. confecerat] confecerant. — 17. et pro prophetas] om. — Barca-
ban] barthabani. — Barcob] barcobech. — etpro ad] om. — 21. Mora-
tus] Mortuus. — Gnostici] nostici. — 25. Hegesippus] Egisippus. —
apostolicorum] apostolorum. — 27. hinc inde] hincinde. — 29. vitam]
uita. — charactera] caracteras.

P. 21, 1. venisse] corr. ex inuenisse. — 2. Eleutherium] heleute-
rium. — 3. Aniceti] anyceti. — 4. idola] ydola. — quo] quod. — 5.
qua pro ostendit] quo. — 6. mortuis] ras. in marg. — templaque]
templa in ras. — 7. est] add. et. — 8. dywi/] agon id est certamen
nudorum certantium. — civitatemque] ciuitatem que. — 9. Antinoum]
corr. ex antionum. — 13. Prisco Bacchio] brisco bachio. — 15. Pio]
principi. — 16. erubesceret] erubescere. — 17. Antonini] antonino. —5 3 William Henry Paine Hatch

19. daemonum] demonium. — 20. "EAey^os] om., grecus in marg.;
add, id est electio. — aliud] alius. — 21. Dei] om. — ^aA-r^v] om.,
grecus in marg.; add. id est -cantorem. ■ — 22. dialogus] dyalogus. —
Tryphonem] triphonem.. — 23. Iudaeorum] ras. post hanc vocem. —
sed] postea add. — Marcionem] martionem. — insignia] insigni. —
24. Irenaeus] hyreneus. — 27. SiaTpi/3as] om., grecus in marg.; add. id
est conuersationes. — 28. blasphemabat] blasphemabant. — 30. accu-
satus] accusatio.

P. 22, 5. subiecimus] subiciemus. — pascha] pasca. — duo] duos.

■ — 6. De ecclesia librum unura, De die dominica librum unum, De fide

librum unum] om. — 7. plasi] phasi. — De sensibus librum unum] om.

— 9. De veritate librum unum] om. — 10. <£iAo£evta] philosomia. —

11. inscribitur] scribitur. — 12. diabolo] diaboli. — Apocalypsi] apo-

calipsi. — Kat tov Hepl eva-co/mrou 0£ou] om., grecus in marg.; add. id

est de incorporatione. — 13. Eclogarum libros] eglogarum libri. — 18.

Antiochenae] anthiochene et passim. — 20. Ad] om. — Autolycum]

auctolicum. — 21. liber unus] librum unum. — 25. <£pacrei] prasin. — 27.

Apollinaris] Appollinaris. — Asiae Hierapolitanus] asye hyeropolitanus.

P. 23, 1. libri] libros. — duo] duos. — Adversum Cataphrygas]

aduersus chathaphrigas. — 4. Dionysius] Dionisius. — Corinthiorum]

corrinthiorum. — 8. Nicomedienses] nichomedienses. — 10. Piny turn]

pinitum. — septima] add. et. — n. Soterem] sotherem. — Chrysopho-

ram] crisophoram. — 16. Pinytus] pinitus. — 17. Dionysium] dioni-

sium. — Corinthiorum] corrinthiorum. — 18. enutriendos] nutriendos.

— .20. spiritalem] spiritualem. — proficiant] proficiat. — 21. Antonino]

add. uero. — et post Antonino] add. lucio. — 23. primum] primus. —

24. arte rhetorica] parte heretica. — 26. Postea] posta. — haeresin]

heresim. — 27. Encratitarum] eutrachiarum. — 29. e] Ex.

P. 24, 5. Dionysius] dyonisius et saepe. — 6. Adversus] aduersum.

— 12. Encratitarum] eucraticarum. — 15. Antonino] add. uero. — 16.
Adversum] aduersus. — 17. o-wTay/xara] om., grecus in marg.; add.
id est conscriptiones. — 18. ipevSe-n-iypacfxi.'] om., grecus in marg.; add.
id est false supscriptiones. — 20. Bardesanes] Bardasenes. — 22. a
Syris] asyriis. — 23. adversus] aduersum. — 25. Antonino] add. uero.

— fato] facto. — 26. volumina] uoluminum. — 27. verterunt] uerteru-
unt. — et fulgor] om.A Manuscript of Jerome s De Viris Illustnbus 59

P. 25,2. tertius decimus] decimustercius. — 3. quaestione] in ras. —
6. Irenaeus] Hireneus. — Photini] fothini. — 9. Eleutherum] eleuthe-
rium. — perfert] refert. — 10. Photino] fothino. — 15. et pro Ad]
om. — 16. Librum] libros. — 17. Blastum] blaschum. — schismate]
scismate. — Florinum] florium. — 1S. crvvTayfta^ om., grecus in marg.;
add. id est compositionum. — 20. subscripsit] scribit. — 21. Iesum]
yesum. — 22. quo] qui. — 23. ad exemplar] de exemplari. — tran-
scripsisti] scripsisti. — 25. invenisti] inuenis. — eius] om. — 26. epis-
tulas] epistolae. — 27. collegii] colegii. — 28. Si quidem] Siquidem. —

29. quarta decima luna] xmiam lunam. — celebrabant] celebrant. —

30. hi] hii.

P. 26, 2. imperio] add. suo. — successerat] cesserat. — 4. Pantae-
nus] Panthenus. — 5. Alexandria] alexandriam. — 6. eruditionis] eru-
dicionis. — 7. in Indiam] inuidiam. — S. ab illius] obillius. — legatis]
legatus. — 9. repperit] reperit. — 10. Domini] add. nostri. — Iesu]
add. christi. — 11. Hebraicis] hebreis. — revertens] add. ad. — 12.
detulit] de. — 13. commentarii] comentarii el saepe. — 17. Rhodon]
Bodon. — 18. praecipuumque] que supra add. — Adversus] aduersum.

— 20. Marcionitae] marcioniste. — Apellen] appellent. — senem]
semen. — a se] esse. — 21. conventum] commentum. — risui] risu. —
habitum] habitu. — 23. Callistionem] calistiom. — auditorem] adiuto-
rem. — 24. et post Sed] om. — Hexemeron] exameron et passim. —
25. Phrygas] phrogas. — 27. Pantaeni] pantheni. — 28. rettulimus]
retulimus. — ecclesiasticam scholam] ecclesiam stolam. — 29. et Kar-q-
^7/creajv] om., grecus in marg.; add. id est cathechiseum. — 30. insignia]
insigna. — atque] et.

P. 27, 2. Srpw/xaTets] om., grecus in marg.; add. et id est informa-
tionum. — 'YTrorvTruyaewv libri vni] om., grecus in marg.; add. et. —
4. disceptatio] disputatio. — 5. inscribitur] scribitur. — Quisnam] Quis
nam. — 6. liber unus] librun unum. — ecclesiasticis] in ras. — 7. sequ-
untur] secuntur. — liber unus] librum unum. — 8. irpoac^xLvrjcrev^ om.,
grecus in marg.; add. id est alocutus est. — 9. adversum] aduersus. —
10. xjoovoypcK^ias] chionogrophie. — n. non] om. — Nee non] Necnon
et (et supra add.). — Aristobulum] aristobolum. — 12. et post quen-
dam] om. — et po st Demetrium] supra add. — Eupolemum] eupoleum.

— adversum] aduersus. — 13. dpxcuoAoyiav] om., grecus in marg.;
add. id est geneologiam. — 14. adseruerint] adseuerent. — 15. Alex-6o William Henry Paine Hatch

andri] alexander. — Narcisso] maximo. — 17. congratulantis] congra-
tulantes. — 18. domini] om. — 22. Origenem] origin em. — 25. Mil-
tiades] Milciades. — Rhodon] rhodum con: ex rodum. — adversum]
aduersus. — 27. Iudaeosque] iudeos. — 31. Adversum] aduersus. — 33.
insanas] insanos.

P. 28, 1. accepisse] accipisse. — 2. accipiunt] accipiant. — 3. Sed]
add. et. — 4. crinem] crineus. — 5. vestibus] om. — gemmis pro-
phetes] gemis. propheta. — 6. tesseris propheta? fenus] tesseris | pro-
pheta fenus. — 7. liceat] licet. — in] supra add. — 9. et ipse] corr.ex
ipse et. — Kara Opvyas] cathaphrigas. — 10. adversum] aduersus. —
11. cKo-racra] om., grecus in marg. ; add. id est de excessu. — Ad-
versum] /if/, a in ras. — 16. Serapion] Sarapion. — 17. Caricum]
carinnam. — Pontium] pontum. — 18. addidit] addit. — falsi] falsum.

— 19. id est] grecus in marg. — 20. beatissimi] beati. — qui fuit in]
anani. — 21. Hierapoli Asiae] yeropoli asye. — Domnum] dominum. —
23. alium] aliud. — 24. Rhosensem] rosonem. — 26. do-K^crei] om.,
grecus in marg.; add. id est meditatione. — et] ut. — 29. inpetrato]
impetratori litt. ri in ras. — ut] in ras.

P. 29, 1. nihilo minus] nihilominus. — 2. veteri] Vetere. — 3. iudi-
cium] iuditium. — pertracti] add. sunt. — 11. Bacchylus] Bachillus. —
Corinthi] corrinthi. — 12. omnium] omni. — Achaia] achaya. — 15.
Polycrates] Policrates. — 16. Asiae] asye. — 17. lunacum Iudaeis] cum
iudeis luna. — celebrabant] celebrant. — iS. synodicam] om. — 19.
apostoli Iohannis] iohanis apostoli. — 21. neque deminuentes] nee
diminuentes. — Etenim] et enim. — Asia] asya. — elementa] elimenta.

— 24. Philippum] philippii corr. ex philippum. — 25. Hierapoli] iero-
poli. — 26. eius filiam] filiam eius. — 27. recubuit] discubuit. — 29.
Smyrnae cubat. Thraseas quoque, episcopus et martyr] om. — 30.
Eumenia] simenia. — 31. Sagaris] sargaris.

P. 30, 1. Laodicea] alexandria. — Papyri] papiri. — 2. Melitonis]
militonis. — Sancto Spiritu] spiritu sancto. — repleti et propter regnum
caelorum] om. — 3. Domino] deo. — 4. exspectat] expectat. — resur-
rectionem] resurectionem. — Hi] Hii. — 5. ab evangelica traditione]
ad euangelicam traditione. — 6. nullam] ullam. — 7. Polycrates] poli-
crates. — 10. Azyma faciebat] azimam faciebant. — 1 1. sexaginta quin-
que] lxx. — 12. orbe] urbe. — 13. omni] omnis. — 14. magis Deo
oportet] oportet magis deo. — 15. posui] proposui. — 17. Floruit]A Manuscript of Jerome s De Viris Illustribus 61

Floruisse. — 20. Severique] seueri quo imperio. 1 — 23. iisdem] isdem.
— 24. facta a Deo] a deo facta. — 27. supra scriptis] suprascriptis. —
pulcherrimos] pulcherimos. — 30. Appion] Apion.

P. 31, 5. Arabianus] Arbianus. — 8. Daniel] add.de. — hebdoma-
dibus] ebdomadibus. — 9. et xP ovo yP a< P^ av ^\ om -> grecus in marg.;
add. ex christi id est historiam. — 15. demum] denuum. — 16. Africae]
affrice et passim. — 17. Carthaginiensis] carthaginensis. — 20. praeter-
mittimus] praeter mittimus. — 21. oppidum] opido. — Cypriani] Cipri-
ani et passim. — 22. Romae vidisse] romam uidisset. — 23. referret-
que] refertque. — 26. invidia] inuidie.

P. 32, 2. pudicitia] pudititia. — 3. exstasi] extasi. — 5. usque] corr.
ex usque usque. — 6. edidisse] condidisse. — 8. et] om. — 11. relin-
quitur] reliquitur. — rem] corr. ex re. — 12. occupaverat] corr. ex
occupauit. — 14. Kari/^crewv] om., grecus in marg.; add. id est cathe-
chiseum. — 16. iam mediae] medie iam. — 17. plurimis] corr. ex
pluris. — 18. a Theoctisto] atheoctisco. — 19. Caesareae] cesare. —
Hierosolymorum] ierosolimitarum. — 20. adversus] aduersum. — 21.
debacchatus] debachatus. — 22. scriberet] add. et. — 23. Zepherino]
zephirino. — reversum] reuersus. — 24. Heraclam] heradam. — 25.
adiutorem] adiuctorem. — Kar-qxw^^^ om -> grecus in marg.; add. id
est cathethiseum. — qui quidem] quicquid. — et] supra add. — post
Demetrium] potest demetrius. — 28. Caesareae] cesarianus. — 29.
Palaestinam] litt. a. in ras. — 31. Mammaeam] manimeam. — ^^. est]
om% — Philippum] philipum. — primus] primum ; add. in marg. primus
rex christianus. — 36. Scripturis Sanctis] scriptura sancta.

P. 33, 1. edisceret] litt. e init. in ras. — 2. alios] alias. 2 — 3. prose-
lyti] proseliti. — Theodotionis] theadotionis. — Symmachi] simachi. —
4. in] om. — Kara Ma-r&nov] catha matheum. — 5. et] om. — 6. Prae-
texea~\ add. et. — 7. etiam] et. — miro] summo. — 8. conparavit] om. —
9. Et quia] qua. — eius] om. — 10. Paulam] paulum. — quadam] qua
dani. — Varronis] barionis. — 11. inmortali] immortalitatis. — eius]
eius eius. — 12. dialecticam] dyaleticam. — 13. arithmeticam] arisme-
tricam. — grammaticam] gramaticam. — rhetoricam] rethoricam. —
15. interpretaretur] interpretareretur. — cottidie] cotidie. — 16. ille]1 Imperio Richardsonius per errorem omisit.

2 Alios pro alias Richardsonius perperam scripsit.62 William Henry Paine Hatch

illi. — recipiebat] corr. ex recipiebant. — 17. occassione] occasioned —
institueret] instrueret. — 18. adversum] aduersus. — 19. religionem]
religione. — 20. desaeviret] deseruiret. — 21. Fabianus, Romanae
ecclesiae episcopus] episcopus fabianus romane ecclesie. — ipsa] ipso.

— 22. Babylac] babilas. — 23. si quis] qui. — 24. scire] scientie. —
27. Origene] origine. — sex] ex. — 35. monumenta] monimenta.

P. 34, 1. Evangelicos] euuangelicos. — 3. Porphyrius] porphirius corr.
ex prophirius. — ethnicus] et hinnitus. — constet] constat. — 6. dein]
de hinc. — 7. gloria] glorie. — 8. Protheoctisto] proteotisco. — 9. in-
dustria] industeria. — adhuc] ad hunc. — 10. Origenes] origenis. —
11. inelegantis] in elegantis. — 14. locuples] locuplex. — 15. moriens]
on. — 17. Tryphon] Trifon. — eius] supra add. — 18. quidem] qui-
dam. — 20. rufa] ruffa. — Deuteronomio] de utonomio. — dichoto-
mematibus] dihotematibus. — 21. ab Abraham] habeantur. — 23.
Minucius] Minutius. — 24. Octavius] octauus. — inscribitur] scribitur.

— 26. diserti] disertus. — 27. superioris libri] superioribus libris. —
Minucii] minutii. — 28. Lactantius] lactancius. — 30. Gaius] Maius.

— Zephyrino] zephirino. — id est] supra add.

P. 35, 2. nova] nona. — 3. quartam decimam] quartamdecimam. —
5. habetur] habentur. — 7. Beryllus] Berillus. — Arabs Bostrenus]
arabiostrenus. — 9. quae] qua. — correctus] corretus. — 10. Origeni]
origenem. — 12. Berylli] berilli. — haereseos] hereses. — arguitur] co-
arguuntur. — 13. Mammeae] manimee. — 14. ei] om. — 16. Hippo-
lytus] Ypolitus. — ecclesiae] om. — quippe] quidem. — canone quae]
canonemque. — 19. cKKaiSeKaei-^pi'Sa] om., grecus in marg. — 21.
ivvea.KaiSeKaeTr]pi8a~] om., grecus in marg. ; add. grece. — 22. in Scrip-
turas] scripturarum. — 23. Hexemeron] add. et. — Exodum] add. et.

— Canticorum] add. et. — 24. Genesim] add. et. — Psalmis] add.
et. — Esaiam] ysaia. — Daniele] daniel. — 25. Apocalypsi] apocalipsi.

— Ecclesiaste] ecclesiasticis. — Pytonissa] phitonissa. — 26. Adversus]
aduersum. — 27. et IIpoo-o/xiAiuv] om., grecus in marg.; add. id est et
de similibus. — laude] laudibus.

P. 36, 2. eorumque] que postca add.; ras. post vocem eorum. — et]
his. — quodque] et quod. — his maius est] corr. ex maius est his. — 3.
cottidie] cotidie. — 4. epyoSiaW^v] om., grecus in marg.; add. secutoremOccassione apud Richardsonium corrigendum est.A Manuscript of Jerome* s De Viris Illustribus 63

operum. — 6. desiderio] ob desiderium. — 7. Narcissus] narcisus. — 8.
senex] senes. — et pro Narcisso] om. — 10. re ita conpleta] rem com-
pletam. — 11. fuerat] fuerant. — Palaestinae] palestino. — 13. Hiero-
solymitanae] ierosolimitane. — 14. scribit] scripsit. — Antinoitas] anto-
nitas ita. — pace] pacem. — 15. qui] om. — 17. natus] om. — 18.
unum] unumque. — 19. nee non] Necnon. — 20. et pro Ad] om. —

21. Demetrii eum] demetrium. — 22. ad diversos] aduersos. — 23.
Babylas] babillas. — 27. Africanus] affricanus. — 28. Aurelio] add.
comodo. — 29. urbis] lift, s supra add. — Emmaus] emaus. — 30. est]
con: ex estim. — 31. Susannae] susane. — Hebraico] hebreo.

P. 37, 1. etymologia] deriuatione, hebraye in marg. — diro row
irpivov irpLaaL km diro tov (t^lvov o-^t'erat] om. — 4. Sia<£wj/iu] om., grecus
in marg.; add. id est discordantia. — genealogia] geonologia. — 5.
Lucam] lucham. — 8. florens] Floruit. — 9. Zebenno] zebeno. —
Heraclas] eraclas. — 12. Neocaesareae] incesaree. — 14. Berytum]
byritum. — 15. Athenodoro] anthenadoro. — 17. subintroducens] sub
introducens. — 20. Panegyricum] panegiricum. — eu^aptcrTtas] om.,
grecus in marg.; add. id est eucharistie. — 21. qui usque] quisque. —

22. Mera<£pacriv] om., grecus in marg.; add. id est translationem. —
Ecclesiastis] ecclesiastes. — 28. Fabium] flauianum. — 29. Romana]
romane ecclesie. — Italica] ytalice. — Africana] affricane.

P. 3S, 2. Fabium] flauianum. — 3. haereseos] heresis. — causas]
causa. — et] om. — 4. cui] om. — 7. Afer] affer et passim. — rhetori-
cam] rethoricam. — exinde] ex inde ras. pro voce ex. — 10. adlectus]
electus. — presbyterium] presbyterum. — 11. Carthaginiensis] carthagi-
nensis. — ingenii] ingenium. — 12. sint] sunt. — 14. eodem] edem. —
18. exsilium] exilium. — sustinens] substinens. — 21. Dionysius] Dioni-
sius. — Heracla] herada. — scholam] scolam. — 22. KaTrjxtjo-caivl om.,
grecus in marg.; add. id est cathetiseum. — Origenis] add. uel. — 23.
Africanae] affricani. — 26. scripsit] scribit. — 27. Hippolytum] ypoli-
tum. — Sixtum] xistum. — 29. et] om. — Dionysium] dyonisium in
marg. — 30. Romae] romanum.

P. 39, 1. esset] est. — 3. ordinatus] in marg. — volens] nolens. — 4.
etpro Ad] om. — etpro Didymum] add. ad. — Didymum] didimum. —
et 'EopTao-riKat] om., grecus in tnarg.; add. id est festiue. — 5. pluri-
mae] plurimum est. — 6. exsilio] exilio. — Hieracam] heradam. —
7. alia] aliam. — llept yvfivao-tov] om., grecus in ?narg.; add. id est de64 William Henry Paine Hatch

certamine. — Hermammonem] herammonem. — 9. Nepotem] nepoti-
anum. — 10. adseverat] assereuerat. — Apocalypsi] apocalipsim. — 11.
Sabellium] sabelium. — Ammonem] damonem. — Beronices] beronicis.

— 12. Telesphorum] thelesphornin. — Euphranorem] eufratem. — 14.
Cononi] canon. — Origenem] add. Item. — 15. de pro martyrio] om.

— Armenios] armenos. — 16. Timotheum] thimotheum. — Euphrano-
rem] eufraonem. — 18. et] om. — 19. Adversum] aduersus. — Samo-
satenum] samositanum. — moreretur] moriretur. — 23. adversum] ad-
uersus. — 24. conatus] add. est. — 25. Ka6apwv~] om., grecus in marg.;
add. id est clarum. — 26. Cypriani] ciprianus. — 28. instantia] in-
stancia. — Attalo] attelo. — 29. iTrirofj.rjv'] om., grecus in marg.; add.
id est breuiationem. — 31. aestimant] existimant.

P. 40, 2. Malchion] add. presbyter. — 3. rhetoricam] rethoricam. —
Adversum] aduersus. — 4. Samosatenum] samositanum. — 5. Arte-
monis] arthemonis. — instaurarat] instaurauerat. — notariis] necessariis.

— 7. Dionysmm] dionisium. — 8. et Alexandrinae] om. — 9. Aureli-
ano] aurelio. — n. Archelaus] Archilaus. — 12. Adversum] aduersus.

— 18. Anatolius] Anatholius. — Laodiceae] laodycie. — 19. Caro]
gaio. — arithmetica] arismetrica. — 20. grammatica] gramatica et. —
rhetorica] om. — dialectica] dyaletica. — 22. arithmeticae] arismetrice.

— 28. Esaiam] ysaiam. — Ezechiel] ezechielem.

P. 41, 1. Abacuc] abachuk. — Apocalypsim] apocalipsis. — 2. Ad-
versum] aduersus. — 5. Caesariensis] cesariesis co rr. ex cesariensis. —

6. tanto] tantam corr. ex tam causa. — bibliothecae] bibliothece corr.
ex bibliotece. — amore flagravit ut maximam partem Origenis] om. —

7. descripserit] descripsit. — 8. hodie] om. — et] om. — 9. i^rjyrjatwv']
om.; add. id est glosarum. — 10. tanto] tantum. — amplector] am-
plexor. — n. Si] corr. ex sed. — laetitia] leticia. — 12. quanto magis]
quantomagis. — 13. videntur] uidetur. — 16. Maximini] maximi. — 18.
Diocletiano] dioclitiano. — 20. in tantam] intantum //'//. um in ras. —
23. VktJo-cws] om., grecus in marg.; add. id est certaminis. 1 — 24. dialec-
ticae] dyaletice. — omne] omnem. — 25. Romae fuisse versatum] fuisse
uersatum rome. — est] eius. — De] in. — 26. in pervigilio] super
uigilia. — 29. Lucianus] Lutianus. — disertissimus] doctissimus. — 30.
in] om.1 Litteram a in voce axrKTiaews Richardsonius omisit.A Manuscript of Jerome's De Viris Illustribus 65

P. 42, 1. Luciania] luciani. — 4. Maximini] maximi. — Helenopoli]
heleonopolim. — Bithyniae] bithinie. — 6. Thmuis] thynus. — nobili]
nobilis. — 8. habita] hebraica. — adversum] aduersus. — 13. Diocle-
tiano] dioclitiano. — Siccae] siche. — 14. rhetoricam] rethoricam. —
scripsitque] que supra add. — Adversum] aduersus. — 15. vulgo]
om. — 17. Lactantius] lactancius. — Diocletiano] dioclitiano. — 18.
Flavio] flabo. — grammatico] gramatico. — medicinalibus] medicina.

— 19. versu] uerso. — rhetoricam] rethoricam. — 21. Symposium]
symphosium. — 22. '080177-opiKoV] adocporicum. — 23. hexametris] ex-
ametris. — et] add. in. — 24. grammaticus] gramaticus. — et pulcher-
rimum] pulcherimum. — 25. adversum] aduersus. — et 'Exito/u^v] om.,
grecus in marg.; add. id est breuiationem. — 26. dKe<£dAa)] om. — Ad]
om. — 30. velformatione] uel formatione. 1

P. 43, 2. in Gallia] om. — 5. divinae] diuino. — 7. EwyyeAi/o/s
d7roSe(.'^ew5] om., grecus in marg.; add. id est euuangelice probationes.

— viginti] xxi. — EuayyeAi/c^s 7rporrapa.<rKevr}<;~j om., grecus in marg.;
add. id est preparationis. — 8. libri pro quindecim] supra add. —
®£o<£av«as] theophanias. — libri] libros. — 10. omnimoda historia]
omnimodam hystoriam. — *E 77-17-0/1.77] om., grecus in marg.; add. id est
breuiationem. — Sia<£a>via] om., grecus in marg.; add. id est discor-
dantia. — 11. Esaiam] ysaia. — Porphyrium] prophirium. — 12. Sicilia]
corr. ex scicilia. — 13. et TWikwv] om., grecus in marg.; add. id est
topicorum. — 'A7roAoyt'as] om.; add. id est responsionis, litt. resp5 in
ras. — 14. libri tres] martiris libri in corr. ex libri m et martiris. — De
Martyribus] om. — 15. eruditissimi commentarii] eruditissimos comen-
tarios. — 17. Constantio] constancio et saepe. — 18. ab eo] om. — 20.
Reticius] Retcius. — Augustodunensis] augustonensis. — 21. celeberri-
mae] celeberime. — Gallia] corr. ex galia. — 22. Canticum] cantico. —
aliud grande volumen] alia grandia uolumina. — 23. Adversum] aduer-
sus. — 26. Methodius] Metodius. — Lyciae] licie. — 27. Adversum


2

Online LibraryWilliam Henry Paine HatchA manuscript of Jerome's De viris illustribus belonging to the General Theological Seminary in New York → online text (page 2 of 3)