Copyright
William Henry Paine Hatch.

A manuscript of Jerome's De viris illustribus belonging to the General Theological Seminary in New York online

. (page 3 of 3)
Online LibraryWilliam Henry Paine HatchA manuscript of Jerome's De viris illustribus belonging to the General Theological Seminary in New York → online text (page 3 of 3)
Font size
QR-code for this ebook


Porphyrium] aduersus prophirium. — 29. Pitonissa] phitonissa. — et
pro De] om. — av7-e£ovo-iu>] om., grecus in marg.; add. id est de propria
potestate.

P. 44, 1. lectitantur] add. et. — 2. sive] sue. — 3. Chalcide] cal-
cide. — 5. Hispanus] hyspanus. — 6. hexametris] exametris. — 10.1 Vel et formatione apud Richardsonium disiungenda sunt.66 William Henry Paine Hatch

Eustathius] Eustacius. — Pamphylius Sidetes] pamphilus edesse. —
Beroeae] urbe. — n. episcopus] om. — 12. Arianorum] arrianum. —
Constantio] Constantino. — 13. Traianopolim Thraciarum] trianopolim
trachiarum. — 14. cyyao-rpi/Avflo)] om., grecus in marg.; add. id est de
uentrali eloquio. — 15. adversum] aduersus. — 16. est] esset. — 18.
Ancyranus] anchiranus. — 19. vTrodeaecjv'] om., grecus in marg.; add.
id est causarum. — 20. Arianos] arrianos et passim. — 21. libri] om. —
haereseos] inhereseos. — 24. communione] comunione. — 25. urbis]
urbibus. — pontificum] add.se esse munitum. — 27. multa] multis. —
29. rursus] rursum. — fugatus] om.

P. 45, 1. Ioviani] iouiniani. — 2. Adversum] aduersus. — 3. Ursa-
cium] rufinum; alius ursicinum in marg. — unus] add. et. — virgini-
tate] add. et. — 4. et pro historia] add. de. — 5. Antonii] anthonii.

— vitam] uita. — 'Eoprao-TiKai] om., grecus in marg.; add. id est fes-
tiue. — 8. Antonius] Anthonius. — Alexandriae] alexandrine. — 9.
Aegyptiacas] egiciapec. — 12. Arsenoitas] arasonatas. — 13. filiis] filio.
— 15. Ancyranus] anchiranus. — medicinae] medice. — gnarus] om. —
17. Macedonianae] macedonie. — Eustathio] estacio. — 18. Sebasteno]
sabastino. — 20. Heracleae] add. et. — Thraciarum] trachiarum. —
elegantis] eleganti. — 21. historicae] stoice. — 25. rhetorici] rethorici.

— 26. qui] quia. — plausum] plausus. — 28. e] om. — Adversum]
aduersus. — gentes] grecos; alius gentes in marg.

P. 46, 1. Galatas] galathas. — libri] libros. — in] om. — homiliae]
omelie. — 3. Floruit] add. autem. — 6. Triphylius] Triphilius. — Cypri]
cipri. — Ledrensis] leodiensis. — 7. Constantio] Constantino. — cele-
berrimus] celeberimus. — 9. pervenerunt] peruenit. — 14. ethnicis]
ethinicis. — 15. sua persuasione] supersuasione. — 16. haeresim] corr.
ex heresem. — 20. et post Romanos] om. — In pro Psalmos] om. —
24. Caralitanus] calaritanus ; alius calaguritanus in marg. — Pancratio]
pancracio. — 25. clericis] clericus. — Constantium] constantinum. —
28. constantiae] constancie. — praeparati animi] corr.; animi supra
add., cum. post 7'ocem preparati delet. — 29. librum] libros. — legendum]
legendo.

P. 47, 2. et] om. — lectore] pretoria. — 4. Scythopolim] schytopo-
lim. — Iuliano imperatore] imperatore iuliano. — 9. Fortunatianus]
Fortunacianus. — Aquileiensis] aquilegiensis. — 11. scripsit] conscrip-
sit. — 12. Liberium] lift, iu in ras. — 13. ad subscriptionem ] insub-A Manuscript of Jerome's De Viris Illustribus 6j

scriptionem. — 16. Acacius] Accatius. — fxovo^OaXfxov] om., grecus in
marg.; add. id est monoculum. — nuncupabant] nuncupabat. — 17. in
Palaestina] palestine. — 18. et 2,v[x/alktwv ^r/T^aTwv sex] om.; add.
id est comixtorum questionum et. — 19. tantum] tanto. — 20. in] otn.

— locum] loco. — 21. constitueret] constituerat. — 23. Serapion]
Sarapion. — Thmueus] thomneos. — ingenii] ingenti. — 24. cognomen]
cognomine. — Scholastici] scolastici. — Antonii] anthonii. — 27. in]
om. — 29. Pictaviorum] pictanorum. — Aquitanicae] aquitanie. — 30.
Biterrensi] biterensi. — Phrygiam] frigiam.

P. 48, 1. relegatus] religatus. — Adversum] aduersus. — 2. et] om.

— In Psalmos] inpsalmis. — 5. octavo decimo] octauodecimo. — 6.
etiam] add. ex.. — 8. eius] om. — 9. Ursacium] ursatium. — Ariminen-
sis] ariminensem. — Seleuciensis] seulicensis. — 10. et] om. — Sallus-
tium] salustium. — 11. hymnorum] yprenorum. — mysteriorum]
misteriomm. — 16. Mortuus est] Mortuusque. — 18. Romae] in marg.

— 19. rhetoricam] rethoricam. — 20. dialectico] dyaletico. — 21. in-
telleguntur] intelliguntur. — 22. apostolum] corr. — 24. Bostrenus]
boscenus. — Ioviano] iouiniano. — 25. Adversum] aduersus. — alia]
add. etcetera. — 31. mortuus est] moritur.

P. 49, 2. Apollinaris] Apolinaris. — Laodicenus] laodicensis. — 3.
grammaticis] gramaticis. — 4. volumina] om. — 5. Porphyriuin] pro-
phirium. — 6. libri] libros. — probantur] /iff. ro in ras. — 8. Baeticus]
boeticus. — Eliberi] hyliber. — 10. superesse] subesse. — 12. Pacianus]
Pacatianus. — Pyrenaei] pyreneis. — Barcelonae] barzelone. — 14. Cer-
vus] cerbis. — in kalendis Ianuariis et contra alios ludos paganicos]
om. — 16. iam ultima senectute] ad ultimam senectutem. — 18. Photi-
nus] Fotinus. — Sirmii] smirini. — 21. praecipua] precipui. — Ad
Valentinianum] ualentiniani. — 24. Phoebadius] Pebadius. — Agenni]
agennii. — 25. et alia] talia.

P. 50, 2. Didymus] Dydimus. — 3. sui] om. — 4. dialecticam] dya-
leticam. — 5. plurima] plura. — nobiliaque] notabiliaque. — 7. Evange-
lium] euuangelio. — 8. librum unum] om., grecus in marg.; add. id
est. — 9. Esaiam] ysaiam. — tomos] thomos. — 10. commentariorum ]
comentarios. — Zachariam] zacheriam. — n. meo rogatu] om. — et
pro commentarios] add. in. — In] m. — infinita] multa. — 12. digerere
proprii indicis est] a indicii proprii est diligere et. — 13. usque] otn.—
16. ex parte catholica] om. — 17. Adversum] aduersus. — 18. calum-68 William Hetiry Paine Hatch

niam] calumpniam. — 21. Acilius] Achilius. — 22. Lactantii] lactancii.

— epistularum] epistole. — 23. oSonropiKov] odyporicium. — totius]
potius. — continens] constituens. — 24. vocavit] uocant. — Karaa-Tpo-
<prjv] om., grecus in marg.; add. id est euersionem. — Xi€ipa.v\ peram
?/<?/ peran. — 25. principe] om. — 27. Hierosolymae] ierhosolime. —
28. octo] vii. — inconcussum] in concussum. — 29. Kar^^o-as ] om.,
grecus in marg.; add. id est cathethisis.

P. 51,2. Euzoius] Eurolus. — Thespesium] ephesum. — rhetorem]
rethoricam docuit. — Nazianzeno] nazanzeno. — 3. est] om. — 4. urbis]
om. — 5. membranis] membraniis. — instaurare] instauratur. — 7. nosse]
scire. — 9. Epiphanius] Epyphanius. — Adversum] aduersus. — 11.
simplicioribus] symplicioribus. — 12. et] om. — extrema iam senectute]
extremam senectutem. — 14. Edessenae] edescene. — diaconus] dya-
conus. — 18. Syriaca] syrica. — verterat] uerterant. — 22. Mazaca] ma-
chata. — 23. egregios] egregius. — 24. volumen] uolumine. — homilias]
omelias. — et 'Ao-KrjTiKov] om., grecus in marg.; add. id est heremiticum.

— 25. tractatus] ras. post hanc vocem. — 28. Nazianzenus] nazanze-
nus. — 29. et] ex.

P. 52, 2. Caesarii] cesaris. — Ilept ^lAoTTTw^tas ] om., grecus in
marg.; add. id est de diligentia laborum. — 4. quidam] litt. a in ras. —
5. quia] qui. — et] om. — vituperationem] uituperationum. — 7. hexa-
metro] exametro. — versu] uersi. — 8. Adversum] aduersus. — 9.
Iulianum] milianum. — 10. Polemonium] polemionem. — ^apaKrrjpa]
caractere. — n. vitam monachi] monachi uitam. — 12. hoc] hec. —
triennium] triennio.- — 16. et pulsus est] expulso. — 17. sollemnes]
solemnes. — 18. vn-o&fo-ew] om.; add. id est causarum. — 20. Diodorus]
Dyiodorus. — 22. Eusebii] eusebium. — characterem] caracterem. —
23. cum sensum] consensus. — 26. Cyzicenus] cizienus. — 27. blasphe-
miam] blasphemia. — ut] et. — 28. fateretur] fatetur. — 29. Apollinarius]
apollinaris. — 30. Didymus] didimus. — Nazianzenus] nazanzenus. —
Nyssenus] myseus.

P. 53, 2. Priscillianus] Priscilianus. — Abilae] cibile. — Hydatii] ydaci.

— 3. Ithacii] ythaci. — Treveris] tyberii. — 4. ad nos aliqua] aliqua ad

nos. — 5. Gnosticae] grecus in marg. — Irenaeus] yreneus 6. haere-

seos] heresis. — 9. Hispaniae] hyspanie. — 10. conparandus] comper-
andus. — est] om. — -Treveris] triberis. — n. et] om. — Euchrotia]
euchorcia. — isdem] hiisdem. — 14. Baeticus] boethicus. — suspicione]A Manuscript of Jerome s De Viris Illustribus 69

suspitione. — Priscilliano] prisciliano. — 17. Sanctam Scripturam]
sancta scriptura. — 21. scribit] scripsit. — superest] super est. — 25.
Euagrius] Euagarius. — praestantis] presentis. — 26. adhuc] ad hue. —
virodeo-ewv] ypoteseon. — 27. quos] quod. — necdum] add. mihi. —
Graeco] add. et.

P. 54, 2. auditor Didymi] didimi auditor. — 4. quodam] quoddam.

— narrante] narante. — perlatum] perlectum. — 5. superest] superest.

— 8. adversum] aduersus. — n. Nyssenus] misenus. — 12. Nazian-

zeno] nazanzeno. — 13. et alia] talia. — 15. Antiochenae] antiochie

16. Ilept iepa)crvv7;s] peryperissimos. — 19. Caesareae] cesare. — Euzo-
ium] eunomium. — 20. celare] clare. — 22. Theotimus] Theotinus. —
Scythiae Tomorum] cytiethomorum. — 23. commaticosque] comen-
tariosque.

P. 55, 2. supra dixi] supradiximus. — 6. Amphilochius] Amphilotius.

— 7. quod adorandus] quodadoramus. — quodque] quoque. — 10. So-
phronius] Sofronius. — Bethlehem] bethelem. — adhuc] adhuc. — n.
Serapis] sarapi. — 17. Hieronymus] Ieronimus. — oppido] opido. —
18. eversum] euersus. — Pannoniaeque] panonieque. — 19. annum]
litt. m in ras. — 21. Heliodorum] eliodorum. — exhortatoriam] exorta-
toriam. — Altercationem] altercationum. — 22. Orthodoxi] add. id est,
grecus in marg. — Ieremiam] hieremiam. — -23. et] in. — homilias]
omelias. — 24. Seraphim] seraphin. — Osanna] osana. — filiis] filio. —
25. Homilias] omelia. — 26. Helvidium] eluidium. — 28. Consolato-
rium] consolatoriam. — epistulam] epistola. — 29. Galatas] galathas. —
epistulam] epistola. — 30. epistulam] epistola. — 31. epistulam] epis-
tola. — Philemonem] philonem. — 32. Eclcsiasteen] ecclesiasten. 1 —
33. De locis librum unum] om. — Hebraicorum] hebraicarum.

P. 56, 1. unum] add. et. — Didymi] didimi. — 2. Lucam] lucha. —
homilias] omelias. — triginta novem] xxxvm. — 3. In] om. — sextum
decimum] sextumdecimum. — 4. Captivum Monachum] captiui mona-
chi. — Vitam] uita et. — Hilarionis] hylarionis. — 5. Graecae] greci. —
Hebraicum] hebraicam. — 6. autem] om. — cottidie] quotidie. — 7.
Scripsi praeterea] Preterea scripsi. — Micheam] michea. — 8. Abacuc]
habachuc. — 9. Aggaeum] ageum. — fin.\ Finis.1 Vocem Ecclesiasten Richardsonius perperam scripsit.PHOTOMOUNT

PAMPHLET BINOfR

Manufodumi Jy

GAYLORD BROS. Inc.

SyracuM, N.Y.

Sroekton. Calif.

1 3

Online LibraryWilliam Henry Paine HatchA manuscript of Jerome's De viris illustribus belonging to the General Theological Seminary in New York → online text (page 3 of 3)